2018_19
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat d'Economia i Empresa
A A 
català 
Mercats Internacionals (2016)
 Assignatures
  TÈCNIQUES DE NEGOCIACIÓ
   Avaluació
Metodologies Competències Descripció Pes        
Resolució de problemes, exercicis a l'aula ordinària
A2
CT4
CT6
Aplicació dels conceptes teòrics claus a la pràctica.

Resultats de les activitats portades a terme a l’aula.
60%
Proves mixtes
A2
CT4
CT6
Prova d’integració: Prova final on es requereix integrar els coneixements i habilitats de tots els temes vistos en l'assignatura.
40%
Altres  
 
Altres comentaris i segona convocatòria

La segona convocatòria consistirà en un examen(100% de la nota) d'integració de tots els continguts de l'assignatura.