2018_19
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat d'Economia i Empresa
A A 
català 
Mercats Internacionals (2016)
 Assignatures
  DRET DE LA COMPETÈNCIA
   Metodologies
Metodologies
  Descripció
Activitats Introductòries Activitats encaminades a prendre contacte i a recollir informació dels alumnes ipresentació de l’assignatura.
Treballs Treballs que realitza l’alumne. Aplicar, a nivell pràctic, la teoria d’un àmbit de coneixement en un context determinat.
Supòsits pràctics/ estudi de casos Plantejament d’una situació (real o simulada) en la que ha de treballar l’estudiant per donar una solució argumentada al tema, resoldre una sèrie de preguntes concretes o realitzar una reflexió global.
Sessió Magistral Classe sobre els continguts de l'assignatura
Atenció personalitzada Temps que cada professor té reservat per atendre i resoldre dubtes als alumnes.