2018_19
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat d'Economia i Empresa
A A 
català 
Mercats Internacionals (2016)
 Assignatures
  DRET DE LA COMPETÈNCIA
   Avaluació
Metodologies Competències Descripció Pes        
Treballs
A6
CT3
CT8
Treballs que realitza l'alumne.
Aplicar, a nivell pràctic, la teoria d’un àmbit de coneixement en un context determinat.
50%
Supòsits pràctics/ estudi de casos
A6
CT3
Plantejament d’una situació (real o simulada) en la que ha de treballar l’estudiant
per donar una solució argumentada al tema, resoldre una sèrie de preguntes
concretes o realitzar una reflexió global.
50%
Altres  
 
Altres comentaris i segona convocatòria

En la segona convocatòria es realitzarà un examen final (elecció múltiple i preguntes a resoldre) sobre tots els temes del curs.