2018_19
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat d'Economia i Empresa
A A 
català 
Mercats Internacionals (2016)
 Assignatures
  SOSTENIBILITAT I ESTAT DEL BENESTAR
   Competències
Tipus A Codi Competències Específiques
 A7 Avaluar les potencials amenaces i oportunitats per a les institucions públiques d'àmbit local i regional dels processos vinculats a la globalització econòmica.
Tipus B Codi Competències Transversals
 CT3 Resoldre problemes complexes de manera crítica, creativa i innovadora en contextos multidisciplinars.
 CT8 Desenvolupar l’autonomia suficient per a treballar en projectes d’investigació i col·laboracions científiques o tecnològiques dins el seu àmbit temàtic
Tipus C Codi Competències Nuclears