2018_19
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat d'Economia i Empresa
A A 
català 
Mercats Internacionals (2016)
 Assignatures
  SOSTENIBILITAT I ESTAT DEL BENESTAR
   Avaluació
Metodologies Competències Descripció Pes        
Presentacions / exposicions
A7
CT3
CT8
L'alumne ha de realitzar un assaig sobre un tema relacionat amb el curs i presentar-lo a classe 40%
Debats
A7
CT3
Els estudiants han de organitzar y participar en un debat relacionat amb les presentacions 20%
Proves objectives de preguntes curtes
A7
CT3
Al final del curs, els estudiants hauran de fer un exàmen 40%
Altres  
 
Altres comentaris i segona convocatòria

En segona convocatòria l'alumne ha de realitzar un assaig i presentar-lo (la nota del assaig de la primera convocatòria es pot conservar). Això té un pes d'un 40% de la nota. A més ha de realitzar un examen amb un pes d'un 60% de la nota final.