2018_19
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat d'Economia i Empresa
A A 
català 
Mercats Internacionals (2016)
 Assignatures
  TÈCNIQUES QUANTITATIVES I
   Resultats d'aprenentage
Tipus A Codi Resultats d'aprenentatge
 A8 Saber seleccionar i aplicar les tècniques matemàtiques i economètriques avançades a la resolució de problemes concrets.
Tipus B Codi Resultats d'aprenentatge
 CT3 Resoldre problemes complexes de manera crítica, creativa i innovadora en contextos multidisciplinars.
 CT8 Desenvolupar l’autonomia suficient per a treballar en projectes d’investigació i col·laboracions científiques o tecnològiques dins el seu àmbit temàtic
Tipus C Codi Resultats d'aprenentatge