2018_19
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat d'Economia i Empresa
A A 
català 
Mercats Internacionals (2016)
 Assignatures
  TÈCNIQUES QUANTITATIVES I
   Continguts
Tema Subtema
TEMA 1: Conceptes preliminars 1.1. Conjunts i succesions en Rn
1.2. Matrius
1.3. Funcions
1.4. Propietats fonamentals
TEMA 2: Optimització en Rn 2.1. Problemes d' optimització en Rn
2.2. Aplicacions econòmiques
2.3. Existència de solucions: Teorema de Weierstrass
TEMA 3: Optimització amb restriccions d’igualtat 3.1. Problemes d' Optimizació amb restriccions d'igualtat
3.2. Teorema de Lagrange
3.3. Aplicacions econòmiques
TEMA 4: Optimització amb restriccions de desigualtat 4.1 Problemes d'optimització amb restriccions de desigualtat
4.2 Mètode de Kuhn-Tucker
4.3 Criteris de globalitat
4.4 Problemes d'optimització amb restriccions d'igualtat i desigualtat