2018_19
University
Rovira y Virgili
Educational guide 
Faculty of Business and Economics
A A 
english 
International Markets (2016)
 Professionales exits

- Càrrecs directius en empreses internacionals o amb voluntat de internacionalització.

- Analistes en mercats internacionals en empreses de consultoria.

- Responsables de departaments d’estratègia internacional en empreses i organitzacions no governamentals.

- Professionals en organismes internacionals.

- Assessors en entitats locals i regionals que afronten reptes globals.

- Professors i/o investigadors en Universitats o centres de recerca en economia (especialització Recerca)