2018_19
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat d'Economia i Empresa
A A 
català 
Primer CursOptativa
Competència/
Resultats d'aprenentatge
1
6
6
7
5
1
0
1
REPTES I DESAFIAMENTS DE LA GLOBALITZACIÓ
1
6
6
7
5
1
0
2
LA INNOVACIÓ EN UN ENTORN GLOBAL
1
6
6
7
5
1
0
3
RESPONSABILITAT SOCIAL I ÈTICA EMPRESARIAL
1
6
6
7
5
1
0
4
ESTRATÈGIES D'INTERNACIONALITZACIÓ
1
6
6
7
5
1
0
5
COMUNICACIÓ I GESTIÓ INTERCULTURAL
1
6
6
7
5
1
0
6
TÈCNIQUES DE NEGOCIACIÓ
1
6
6
7
5
1
0
7
MERCATS FINANCERS INTERNACIONALS
1
6
6
7
5
1
0
8
LIDERATGE I PRESA DE DECISIONS
1
6
6
7
5
3
0
1
TREBALL DE FI DE MÀSTER
1
6
6
7
5
2
0
1
ANGLÈS PER A NEGOCIS
1
6
6
7
5
2
0
2
ECONOMIES EMERGENTS
1
6
6
7
5
2
0
3
FISCALITAT COMPARADA
1
6
6
7
5
2
0
4
DRET DE LA COMPETÈNCIA
1
6
6
7
5
2
0
5
SOSTENIBILITAT I ESTAT DEL BENESTAR
1
6
6
7
5
2
0
6
RECURSOS NATURALS I POLÍTIQUES AMBIENTALS
1
6
6
7
5
2
0
7
TERRITORI, TURISME I ENERGIA: DESAFIAMENTS GLOBALS
1
6
6
7
5
2
0
8
LA COMPETÈNCIA I LA REGULACIÓ DELS MERCATS
1
6
6
7
5
2
0
9
ANÀLISI DE DADES PER A NEGOCIS INTERNACIONALS
1
6
6
7
5
2
1
2
ANÀLISI DE DADES MICROECONÒMIQUES
1
6
6
7
5
2
1
3
ANÀLISI DE DADES MACROECONÒMIQUES
1
6
6
7
5
2
1
4
POLÍTICA ECONÒMICA INTERNACIONAL
1
6
6
7
5
2
1
5
TÈCNIQUES QUANTITATIVES I
1
6
6
7
5
2
1
6
TÈCNIQUES QUANTITATIVES II
1
6
6
7
5
2
1
7
TÈCNIQUES D'INVESTIGACIÓ
1
6
6
7
5
2
1
8
ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
1
6
6
7
5
2
1
9
ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
1
6
6
7
5
2
2
0
ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT III
1
6
6
7
5
5
0
1
PRÀCTIQUES EXTERNES
A1Analitzar els mercats internacionals mitjançant tècniques i enfocaments multidisciplinaris
avançats que permetin facilitar informació rellevant a les empreses internacionals i / o amb
voluntat d'internacionalització.
RA1Adquirir un coneixement avançant de les relacions econòmiques internacionals i dels nous contextos
sorgits de la globalització, incorporant una visió multidisciplinària.
    RA1 - Adquirir un coneixement avançant de les relacions econòmiques internacionals i dels nous contextos
sorgits de la globalització, incorporant una visió multidisciplinària.

16675101/REPTES I DESAFIAMENTS DE LA GLOBALITZACIÓ
    RA1 - Adquirir un coneixement avançant de les relacions econòmiques internacionals i dels nous contextos
sorgits de la globalització, incorporant una visió multidisciplinària.

16675102/LA INNOVACIÓ EN UN ENTORN GLOBAL
    RA1 - Adquirir un coneixement avançant de les relacions econòmiques internacionals i dels nous contextos
sorgits de la globalització, incorporant una visió multidisciplinària.

16675103/RESPONSABILITAT SOCIAL I ÈTICA EMPRESARIAL
    RA1 - Adquirir un coneixement avançant de les relacions econòmiques internacionals i dels nous contextos
sorgits de la globalització, incorporant una visió multidisciplinària.

16675104/ESTRATÈGIES D'INTERNACIONALITZACIÓ
    RA1 - Adquirir un coneixement avançant de les relacions econòmiques internacionals i dels nous contextos
sorgits de la globalització, incorporant una visió multidisciplinària.

16675105/COMUNICACIÓ I GESTIÓ INTERCULTURAL
    RA1 - Adquirir un coneixement avançant de les relacions econòmiques internacionals i dels nous contextos
sorgits de la globalització, incorporant una visió multidisciplinària.

16675106/TÈCNIQUES DE NEGOCIACIÓ
    RA1 - Adquirir un coneixement avançant de les relacions econòmiques internacionals i dels nous contextos
sorgits de la globalització, incorporant una visió multidisciplinària.

16675107/MERCATS FINANCERS INTERNACIONALS
    RA1 - Adquirir un coneixement avançant de les relacions econòmiques internacionals i dels nous contextos
sorgits de la globalització, incorporant una visió multidisciplinària.

16675108/LIDERATGE I PRESA DE DECISIONS
    RA1 - Adquirir un coneixement avançant de les relacions econòmiques internacionals i dels nous contextos
sorgits de la globalització, incorporant una visió multidisciplinària.

16675301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA1 - Adquirir un coneixement avançant de les relacions econòmiques internacionals i dels nous contextos
sorgits de la globalització, incorporant una visió multidisciplinària.

16675201/ANGLÈS PER A NEGOCIS
    RA1 - Adquirir un coneixement avançant de les relacions econòmiques internacionals i dels nous contextos
sorgits de la globalització, incorporant una visió multidisciplinària.

16675202/ECONOMIES EMERGENTS
    RA1 - Adquirir un coneixement avançant de les relacions econòmiques internacionals i dels nous contextos
sorgits de la globalització, incorporant una visió multidisciplinària.

16675203/FISCALITAT COMPARADA
    RA1 - Adquirir un coneixement avançant de les relacions econòmiques internacionals i dels nous contextos
sorgits de la globalització, incorporant una visió multidisciplinària.

16675204/DRET DE LA COMPETÈNCIA
    RA1 - Adquirir un coneixement avançant de les relacions econòmiques internacionals i dels nous contextos
sorgits de la globalització, incorporant una visió multidisciplinària.

16675205/SOSTENIBILITAT I ESTAT DEL BENESTAR
    RA1 - Adquirir un coneixement avançant de les relacions econòmiques internacionals i dels nous contextos
sorgits de la globalització, incorporant una visió multidisciplinària.

16675206/RECURSOS NATURALS I POLÍTIQUES AMBIENTALS
    RA1 - Adquirir un coneixement avançant de les relacions econòmiques internacionals i dels nous contextos
sorgits de la globalització, incorporant una visió multidisciplinària.

16675207/TERRITORI, TURISME I ENERGIA: DESAFIAMENTS GLOBALS
    RA1 - Adquirir un coneixement avançant de les relacions econòmiques internacionals i dels nous contextos
sorgits de la globalització, incorporant una visió multidisciplinària.

16675208/LA COMPETÈNCIA I LA REGULACIÓ DELS MERCATS
    RA1 - Adquirir un coneixement avançant de les relacions econòmiques internacionals i dels nous contextos
sorgits de la globalització, incorporant una visió multidisciplinària.

16675209/ANÀLISI DE DADES PER A NEGOCIS INTERNACIONALS
    RA1 - Adquirir un coneixement avançant de les relacions econòmiques internacionals i dels nous contextos
sorgits de la globalització, incorporant una visió multidisciplinària.

16675212/ANÀLISI DE DADES MICROECONÒMIQUES
    RA1 - Adquirir un coneixement avançant de les relacions econòmiques internacionals i dels nous contextos
sorgits de la globalització, incorporant una visió multidisciplinària.

16675213/ANÀLISI DE DADES MACROECONÒMIQUES
    RA1 - Adquirir un coneixement avançant de les relacions econòmiques internacionals i dels nous contextos
sorgits de la globalització, incorporant una visió multidisciplinària.

16675214/POLÍTICA ECONÒMICA INTERNACIONAL
    RA1 - Adquirir un coneixement avançant de les relacions econòmiques internacionals i dels nous contextos
sorgits de la globalització, incorporant una visió multidisciplinària.

16675215/TÈCNIQUES QUANTITATIVES I
    RA1 - Adquirir un coneixement avançant de les relacions econòmiques internacionals i dels nous contextos
sorgits de la globalització, incorporant una visió multidisciplinària.

16675216/TÈCNIQUES QUANTITATIVES II
    RA1 - Adquirir un coneixement avançant de les relacions econòmiques internacionals i dels nous contextos
sorgits de la globalització, incorporant una visió multidisciplinària.

16675217/TÈCNIQUES D'INVESTIGACIÓ
    RA1 - Adquirir un coneixement avançant de les relacions econòmiques internacionals i dels nous contextos
sorgits de la globalització, incorporant una visió multidisciplinària.

16675218/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA1 - Adquirir un coneixement avançant de les relacions econòmiques internacionals i dels nous contextos
sorgits de la globalització, incorporant una visió multidisciplinària.

16675219/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA1 - Adquirir un coneixement avançant de les relacions econòmiques internacionals i dels nous contextos
sorgits de la globalització, incorporant una visió multidisciplinària.

16675220/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT III
    RA1 - Adquirir un coneixement avançant de les relacions econòmiques internacionals i dels nous contextos
sorgits de la globalització, incorporant una visió multidisciplinària.

16675501/PRÀCTIQUES EXTERNES
 RA2Analitzar el funcionament dels mercats monetaris i financers internacionals mitjançant l'ús de
tècniques avançades de predicció adaptades a l'anàlisi d'aquests mercats.
    RA2 - Analitzar el funcionament dels mercats monetaris i financers internacionals mitjançant l'ús de
tècniques avançades de predicció adaptades a l'anàlisi d'aquests mercats.

16675101/REPTES I DESAFIAMENTS DE LA GLOBALITZACIÓ
    RA2 - Analitzar el funcionament dels mercats monetaris i financers internacionals mitjançant l'ús de
tècniques avançades de predicció adaptades a l'anàlisi d'aquests mercats.

16675102/LA INNOVACIÓ EN UN ENTORN GLOBAL
    RA2 - Analitzar el funcionament dels mercats monetaris i financers internacionals mitjançant l'ús de
tècniques avançades de predicció adaptades a l'anàlisi d'aquests mercats.

16675103/RESPONSABILITAT SOCIAL I ÈTICA EMPRESARIAL
    RA2 - Analitzar el funcionament dels mercats monetaris i financers internacionals mitjançant l'ús de
tècniques avançades de predicció adaptades a l'anàlisi d'aquests mercats.

16675104/ESTRATÈGIES D'INTERNACIONALITZACIÓ
    RA2 - Analitzar el funcionament dels mercats monetaris i financers internacionals mitjançant l'ús de
tècniques avançades de predicció adaptades a l'anàlisi d'aquests mercats.

16675105/COMUNICACIÓ I GESTIÓ INTERCULTURAL
    RA2 - Analitzar el funcionament dels mercats monetaris i financers internacionals mitjançant l'ús de
tècniques avançades de predicció adaptades a l'anàlisi d'aquests mercats.

16675106/TÈCNIQUES DE NEGOCIACIÓ
    RA2 - Analitzar el funcionament dels mercats monetaris i financers internacionals mitjançant l'ús de
tècniques avançades de predicció adaptades a l'anàlisi d'aquests mercats.

16675107/MERCATS FINANCERS INTERNACIONALS
    RA2 - Analitzar el funcionament dels mercats monetaris i financers internacionals mitjançant l'ús de
tècniques avançades de predicció adaptades a l'anàlisi d'aquests mercats.

16675108/LIDERATGE I PRESA DE DECISIONS
    RA2 - Analitzar el funcionament dels mercats monetaris i financers internacionals mitjançant l'ús de
tècniques avançades de predicció adaptades a l'anàlisi d'aquests mercats.

16675301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA2 - Analitzar el funcionament dels mercats monetaris i financers internacionals mitjançant l'ús de
tècniques avançades de predicció adaptades a l'anàlisi d'aquests mercats.

16675201/ANGLÈS PER A NEGOCIS
    RA2 - Analitzar el funcionament dels mercats monetaris i financers internacionals mitjançant l'ús de
tècniques avançades de predicció adaptades a l'anàlisi d'aquests mercats.

16675202/ECONOMIES EMERGENTS
    RA2 - Analitzar el funcionament dels mercats monetaris i financers internacionals mitjançant l'ús de
tècniques avançades de predicció adaptades a l'anàlisi d'aquests mercats.

16675203/FISCALITAT COMPARADA
    RA2 - Analitzar el funcionament dels mercats monetaris i financers internacionals mitjançant l'ús de
tècniques avançades de predicció adaptades a l'anàlisi d'aquests mercats.

16675204/DRET DE LA COMPETÈNCIA
    RA2 - Analitzar el funcionament dels mercats monetaris i financers internacionals mitjançant l'ús de
tècniques avançades de predicció adaptades a l'anàlisi d'aquests mercats.

16675205/SOSTENIBILITAT I ESTAT DEL BENESTAR
    RA2 - Analitzar el funcionament dels mercats monetaris i financers internacionals mitjançant l'ús de
tècniques avançades de predicció adaptades a l'anàlisi d'aquests mercats.

16675206/RECURSOS NATURALS I POLÍTIQUES AMBIENTALS
    RA2 - Analitzar el funcionament dels mercats monetaris i financers internacionals mitjançant l'ús de
tècniques avançades de predicció adaptades a l'anàlisi d'aquests mercats.

16675207/TERRITORI, TURISME I ENERGIA: DESAFIAMENTS GLOBALS
    RA2 - Analitzar el funcionament dels mercats monetaris i financers internacionals mitjançant l'ús de
tècniques avançades de predicció adaptades a l'anàlisi d'aquests mercats.

16675208/LA COMPETÈNCIA I LA REGULACIÓ DELS MERCATS
    RA2 - Analitzar el funcionament dels mercats monetaris i financers internacionals mitjançant l'ús de
tècniques avançades de predicció adaptades a l'anàlisi d'aquests mercats.

16675209/ANÀLISI DE DADES PER A NEGOCIS INTERNACIONALS
    RA2 - Analitzar el funcionament dels mercats monetaris i financers internacionals mitjançant l'ús de
tècniques avançades de predicció adaptades a l'anàlisi d'aquests mercats.

16675212/ANÀLISI DE DADES MICROECONÒMIQUES
    RA2 - Analitzar el funcionament dels mercats monetaris i financers internacionals mitjançant l'ús de
tècniques avançades de predicció adaptades a l'anàlisi d'aquests mercats.

16675213/ANÀLISI DE DADES MACROECONÒMIQUES
    RA2 - Analitzar el funcionament dels mercats monetaris i financers internacionals mitjançant l'ús de
tècniques avançades de predicció adaptades a l'anàlisi d'aquests mercats.

16675214/POLÍTICA ECONÒMICA INTERNACIONAL
    RA2 - Analitzar el funcionament dels mercats monetaris i financers internacionals mitjançant l'ús de
tècniques avançades de predicció adaptades a l'anàlisi d'aquests mercats.

16675215/TÈCNIQUES QUANTITATIVES I
    RA2 - Analitzar el funcionament dels mercats monetaris i financers internacionals mitjançant l'ús de
tècniques avançades de predicció adaptades a l'anàlisi d'aquests mercats.

16675216/TÈCNIQUES QUANTITATIVES II
    RA2 - Analitzar el funcionament dels mercats monetaris i financers internacionals mitjançant l'ús de
tècniques avançades de predicció adaptades a l'anàlisi d'aquests mercats.

16675217/TÈCNIQUES D'INVESTIGACIÓ
    RA2 - Analitzar el funcionament dels mercats monetaris i financers internacionals mitjançant l'ús de
tècniques avançades de predicció adaptades a l'anàlisi d'aquests mercats.

16675218/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA2 - Analitzar el funcionament dels mercats monetaris i financers internacionals mitjançant l'ús de
tècniques avançades de predicció adaptades a l'anàlisi d'aquests mercats.

16675219/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA2 - Analitzar el funcionament dels mercats monetaris i financers internacionals mitjançant l'ús de
tècniques avançades de predicció adaptades a l'anàlisi d'aquests mercats.

16675220/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT III
    RA2 - Analitzar el funcionament dels mercats monetaris i financers internacionals mitjançant l'ús de
tècniques avançades de predicció adaptades a l'anàlisi d'aquests mercats.

16675501/PRÀCTIQUES EXTERNES
 RA3Adquirir els coneixements pràctics necessaris per entendre el procés que permet el posicionament
en els mercats internacionals.
    RA3 - Adquirir els coneixements pràctics necessaris per entendre el procés que permet el posicionament
en els mercats internacionals.

16675101/REPTES I DESAFIAMENTS DE LA GLOBALITZACIÓ
    RA3 - Adquirir els coneixements pràctics necessaris per entendre el procés que permet el posicionament
en els mercats internacionals.

16675102/LA INNOVACIÓ EN UN ENTORN GLOBAL
    RA3 - Adquirir els coneixements pràctics necessaris per entendre el procés que permet el posicionament
en els mercats internacionals.

16675103/RESPONSABILITAT SOCIAL I ÈTICA EMPRESARIAL
    RA3 - Adquirir els coneixements pràctics necessaris per entendre el procés que permet el posicionament
en els mercats internacionals.

16675104/ESTRATÈGIES D'INTERNACIONALITZACIÓ
    RA3 - Adquirir els coneixements pràctics necessaris per entendre el procés que permet el posicionament
en els mercats internacionals.

16675105/COMUNICACIÓ I GESTIÓ INTERCULTURAL
    RA3 - Adquirir els coneixements pràctics necessaris per entendre el procés que permet el posicionament
en els mercats internacionals.

16675106/TÈCNIQUES DE NEGOCIACIÓ
    RA3 - Adquirir els coneixements pràctics necessaris per entendre el procés que permet el posicionament
en els mercats internacionals.

16675107/MERCATS FINANCERS INTERNACIONALS
    RA3 - Adquirir els coneixements pràctics necessaris per entendre el procés que permet el posicionament
en els mercats internacionals.

16675108/LIDERATGE I PRESA DE DECISIONS
    RA3 - Adquirir els coneixements pràctics necessaris per entendre el procés que permet el posicionament
en els mercats internacionals.

16675301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA3 - Adquirir els coneixements pràctics necessaris per entendre el procés que permet el posicionament
en els mercats internacionals.

16675201/ANGLÈS PER A NEGOCIS
    RA3 - Adquirir els coneixements pràctics necessaris per entendre el procés que permet el posicionament
en els mercats internacionals.

16675202/ECONOMIES EMERGENTS
    RA3 - Adquirir els coneixements pràctics necessaris per entendre el procés que permet el posicionament
en els mercats internacionals.

16675203/FISCALITAT COMPARADA
    RA3 - Adquirir els coneixements pràctics necessaris per entendre el procés que permet el posicionament
en els mercats internacionals.

16675204/DRET DE LA COMPETÈNCIA
    RA3 - Adquirir els coneixements pràctics necessaris per entendre el procés que permet el posicionament
en els mercats internacionals.

16675205/SOSTENIBILITAT I ESTAT DEL BENESTAR
    RA3 - Adquirir els coneixements pràctics necessaris per entendre el procés que permet el posicionament
en els mercats internacionals.

16675206/RECURSOS NATURALS I POLÍTIQUES AMBIENTALS
    RA3 - Adquirir els coneixements pràctics necessaris per entendre el procés que permet el posicionament
en els mercats internacionals.

16675207/TERRITORI, TURISME I ENERGIA: DESAFIAMENTS GLOBALS
    RA3 - Adquirir els coneixements pràctics necessaris per entendre el procés que permet el posicionament
en els mercats internacionals.

16675208/LA COMPETÈNCIA I LA REGULACIÓ DELS MERCATS
    RA3 - Adquirir els coneixements pràctics necessaris per entendre el procés que permet el posicionament
en els mercats internacionals.

16675209/ANÀLISI DE DADES PER A NEGOCIS INTERNACIONALS
    RA3 - Adquirir els coneixements pràctics necessaris per entendre el procés que permet el posicionament
en els mercats internacionals.

16675212/ANÀLISI DE DADES MICROECONÒMIQUES
    RA3 - Adquirir els coneixements pràctics necessaris per entendre el procés que permet el posicionament
en els mercats internacionals.

16675213/ANÀLISI DE DADES MACROECONÒMIQUES
    RA3 - Adquirir els coneixements pràctics necessaris per entendre el procés que permet el posicionament
en els mercats internacionals.

16675214/POLÍTICA ECONÒMICA INTERNACIONAL
    RA3 - Adquirir els coneixements pràctics necessaris per entendre el procés que permet el posicionament
en els mercats internacionals.

16675215/TÈCNIQUES QUANTITATIVES I
    RA3 - Adquirir els coneixements pràctics necessaris per entendre el procés que permet el posicionament
en els mercats internacionals.

16675216/TÈCNIQUES QUANTITATIVES II
    RA3 - Adquirir els coneixements pràctics necessaris per entendre el procés que permet el posicionament
en els mercats internacionals.

16675217/TÈCNIQUES D'INVESTIGACIÓ
    RA3 - Adquirir els coneixements pràctics necessaris per entendre el procés que permet el posicionament
en els mercats internacionals.

16675218/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA3 - Adquirir els coneixements pràctics necessaris per entendre el procés que permet el posicionament
en els mercats internacionals.

16675219/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA3 - Adquirir els coneixements pràctics necessaris per entendre el procés que permet el posicionament
en els mercats internacionals.

16675220/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT III
    RA3 - Adquirir els coneixements pràctics necessaris per entendre el procés que permet el posicionament
en els mercats internacionals.

16675501/PRÀCTIQUES EXTERNES
 RA4Conèixer la idiosincràsia de les institucions i els mercats dels països emergents, així com
saber identificar les oportunitats de negoci en aquestes economies.
    RA4 - Conèixer la idiosincràsia de les institucions i els mercats dels països emergents, així com
saber identificar les oportunitats de negoci en aquestes economies.

16675101/REPTES I DESAFIAMENTS DE LA GLOBALITZACIÓ
    RA4 - Conèixer la idiosincràsia de les institucions i els mercats dels països emergents, així com
saber identificar les oportunitats de negoci en aquestes economies.

16675102/LA INNOVACIÓ EN UN ENTORN GLOBAL
    RA4 - Conèixer la idiosincràsia de les institucions i els mercats dels països emergents, així com
saber identificar les oportunitats de negoci en aquestes economies.

16675103/RESPONSABILITAT SOCIAL I ÈTICA EMPRESARIAL
    RA4 - Conèixer la idiosincràsia de les institucions i els mercats dels països emergents, així com
saber identificar les oportunitats de negoci en aquestes economies.

16675104/ESTRATÈGIES D'INTERNACIONALITZACIÓ
    RA4 - Conèixer la idiosincràsia de les institucions i els mercats dels països emergents, així com
saber identificar les oportunitats de negoci en aquestes economies.

16675105/COMUNICACIÓ I GESTIÓ INTERCULTURAL
    RA4 - Conèixer la idiosincràsia de les institucions i els mercats dels països emergents, així com
saber identificar les oportunitats de negoci en aquestes economies.

16675106/TÈCNIQUES DE NEGOCIACIÓ
    RA4 - Conèixer la idiosincràsia de les institucions i els mercats dels països emergents, així com
saber identificar les oportunitats de negoci en aquestes economies.

16675107/MERCATS FINANCERS INTERNACIONALS
    RA4 - Conèixer la idiosincràsia de les institucions i els mercats dels països emergents, així com
saber identificar les oportunitats de negoci en aquestes economies.

16675108/LIDERATGE I PRESA DE DECISIONS
    RA4 - Conèixer la idiosincràsia de les institucions i els mercats dels països emergents, així com
saber identificar les oportunitats de negoci en aquestes economies.

16675301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA4 - Conèixer la idiosincràsia de les institucions i els mercats dels països emergents, així com
saber identificar les oportunitats de negoci en aquestes economies.

16675201/ANGLÈS PER A NEGOCIS
    RA4 - Conèixer la idiosincràsia de les institucions i els mercats dels països emergents, així com
saber identificar les oportunitats de negoci en aquestes economies.

16675202/ECONOMIES EMERGENTS
    RA4 - Conèixer la idiosincràsia de les institucions i els mercats dels països emergents, així com
saber identificar les oportunitats de negoci en aquestes economies.

16675203/FISCALITAT COMPARADA
    RA4 - Conèixer la idiosincràsia de les institucions i els mercats dels països emergents, així com
saber identificar les oportunitats de negoci en aquestes economies.

16675204/DRET DE LA COMPETÈNCIA
    RA4 - Conèixer la idiosincràsia de les institucions i els mercats dels països emergents, així com
saber identificar les oportunitats de negoci en aquestes economies.

16675205/SOSTENIBILITAT I ESTAT DEL BENESTAR
    RA4 - Conèixer la idiosincràsia de les institucions i els mercats dels països emergents, així com
saber identificar les oportunitats de negoci en aquestes economies.

16675206/RECURSOS NATURALS I POLÍTIQUES AMBIENTALS
    RA4 - Conèixer la idiosincràsia de les institucions i els mercats dels països emergents, així com
saber identificar les oportunitats de negoci en aquestes economies.

16675207/TERRITORI, TURISME I ENERGIA: DESAFIAMENTS GLOBALS
    RA4 - Conèixer la idiosincràsia de les institucions i els mercats dels països emergents, així com
saber identificar les oportunitats de negoci en aquestes economies.

16675208/LA COMPETÈNCIA I LA REGULACIÓ DELS MERCATS
    RA4 - Conèixer la idiosincràsia de les institucions i els mercats dels països emergents, així com
saber identificar les oportunitats de negoci en aquestes economies.

16675209/ANÀLISI DE DADES PER A NEGOCIS INTERNACIONALS
    RA4 - Conèixer la idiosincràsia de les institucions i els mercats dels països emergents, així com
saber identificar les oportunitats de negoci en aquestes economies.

16675212/ANÀLISI DE DADES MICROECONÒMIQUES
    RA4 - Conèixer la idiosincràsia de les institucions i els mercats dels països emergents, així com
saber identificar les oportunitats de negoci en aquestes economies.

16675213/ANÀLISI DE DADES MACROECONÒMIQUES
    RA4 - Conèixer la idiosincràsia de les institucions i els mercats dels països emergents, així com
saber identificar les oportunitats de negoci en aquestes economies.

16675214/POLÍTICA ECONÒMICA INTERNACIONAL
    RA4 - Conèixer la idiosincràsia de les institucions i els mercats dels països emergents, així com
saber identificar les oportunitats de negoci en aquestes economies.

16675215/TÈCNIQUES QUANTITATIVES I
    RA4 - Conèixer la idiosincràsia de les institucions i els mercats dels països emergents, així com
saber identificar les oportunitats de negoci en aquestes economies.

16675216/TÈCNIQUES QUANTITATIVES II
    RA4 - Conèixer la idiosincràsia de les institucions i els mercats dels països emergents, així com
saber identificar les oportunitats de negoci en aquestes economies.

16675217/TÈCNIQUES D'INVESTIGACIÓ
    RA4 - Conèixer la idiosincràsia de les institucions i els mercats dels països emergents, així com
saber identificar les oportunitats de negoci en aquestes economies.

16675218/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA4 - Conèixer la idiosincràsia de les institucions i els mercats dels països emergents, així com
saber identificar les oportunitats de negoci en aquestes economies.

16675219/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA4 - Conèixer la idiosincràsia de les institucions i els mercats dels països emergents, així com
saber identificar les oportunitats de negoci en aquestes economies.

16675220/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT III
    RA4 - Conèixer la idiosincràsia de les institucions i els mercats dels països emergents, així com
saber identificar les oportunitats de negoci en aquestes economies.

16675501/PRÀCTIQUES EXTERNES
 RA5Integrar els coneixements teòrics amb les realitats a les quals es poden aplicar.
    RA5 - Integrar els coneixements teòrics amb les realitats a les quals es poden aplicar.

16675101/REPTES I DESAFIAMENTS DE LA GLOBALITZACIÓ
    RA5 - Integrar els coneixements teòrics amb les realitats a les quals es poden aplicar.

16675102/LA INNOVACIÓ EN UN ENTORN GLOBAL
    RA5 - Integrar els coneixements teòrics amb les realitats a les quals es poden aplicar.

16675103/RESPONSABILITAT SOCIAL I ÈTICA EMPRESARIAL
    RA5 - Integrar els coneixements teòrics amb les realitats a les quals es poden aplicar.

16675104/ESTRATÈGIES D'INTERNACIONALITZACIÓ
    RA5 - Integrar els coneixements teòrics amb les realitats a les quals es poden aplicar.

16675105/COMUNICACIÓ I GESTIÓ INTERCULTURAL
    RA5 - Integrar els coneixements teòrics amb les realitats a les quals es poden aplicar.

16675106/TÈCNIQUES DE NEGOCIACIÓ
    RA5 - Integrar els coneixements teòrics amb les realitats a les quals es poden aplicar.

16675107/MERCATS FINANCERS INTERNACIONALS
    RA5 - Integrar els coneixements teòrics amb les realitats a les quals es poden aplicar.

16675108/LIDERATGE I PRESA DE DECISIONS
    RA5 - Integrar els coneixements teòrics amb les realitats a les quals es poden aplicar.

16675301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA5 - Integrar els coneixements teòrics amb les realitats a les quals es poden aplicar.

16675201/ANGLÈS PER A NEGOCIS
    RA5 - Integrar els coneixements teòrics amb les realitats a les quals es poden aplicar.

16675202/ECONOMIES EMERGENTS
    RA5 - Integrar els coneixements teòrics amb les realitats a les quals es poden aplicar.

16675203/FISCALITAT COMPARADA
    RA5 - Integrar els coneixements teòrics amb les realitats a les quals es poden aplicar.

16675204/DRET DE LA COMPETÈNCIA
    RA5 - Integrar els coneixements teòrics amb les realitats a les quals es poden aplicar.

16675205/SOSTENIBILITAT I ESTAT DEL BENESTAR
    RA5 - Integrar els coneixements teòrics amb les realitats a les quals es poden aplicar.

16675206/RECURSOS NATURALS I POLÍTIQUES AMBIENTALS
    RA5 - Integrar els coneixements teòrics amb les realitats a les quals es poden aplicar.

16675207/TERRITORI, TURISME I ENERGIA: DESAFIAMENTS GLOBALS
    RA5 - Integrar els coneixements teòrics amb les realitats a les quals es poden aplicar.

16675208/LA COMPETÈNCIA I LA REGULACIÓ DELS MERCATS
    RA5 - Integrar els coneixements teòrics amb les realitats a les quals es poden aplicar.

16675209/ANÀLISI DE DADES PER A NEGOCIS INTERNACIONALS
    RA5 - Integrar els coneixements teòrics amb les realitats a les quals es poden aplicar.

16675212/ANÀLISI DE DADES MICROECONÒMIQUES
    RA5 - Integrar els coneixements teòrics amb les realitats a les quals es poden aplicar.

16675213/ANÀLISI DE DADES MACROECONÒMIQUES
    RA5 - Integrar els coneixements teòrics amb les realitats a les quals es poden aplicar.

16675214/POLÍTICA ECONÒMICA INTERNACIONAL
    RA5 - Integrar els coneixements teòrics amb les realitats a les quals es poden aplicar.

16675215/TÈCNIQUES QUANTITATIVES I
    RA5 - Integrar els coneixements teòrics amb les realitats a les quals es poden aplicar.

16675216/TÈCNIQUES QUANTITATIVES II
    RA5 - Integrar els coneixements teòrics amb les realitats a les quals es poden aplicar.

16675217/TÈCNIQUES D'INVESTIGACIÓ
    RA5 - Integrar els coneixements teòrics amb les realitats a les quals es poden aplicar.

16675218/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA5 - Integrar els coneixements teòrics amb les realitats a les quals es poden aplicar.

16675219/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA5 - Integrar els coneixements teòrics amb les realitats a les quals es poden aplicar.

16675220/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT III
    RA5 - Integrar els coneixements teòrics amb les realitats a les quals es poden aplicar.

16675501/PRÀCTIQUES EXTERNES
 RA6Dominar els fonaments teòrics del funcionament dels mercats internacionals.
    RA6 - Dominar els fonaments teòrics del funcionament dels mercats internacionals.

16675101/REPTES I DESAFIAMENTS DE LA GLOBALITZACIÓ
    RA6 - Dominar els fonaments teòrics del funcionament dels mercats internacionals.

16675102/LA INNOVACIÓ EN UN ENTORN GLOBAL
    RA6 - Dominar els fonaments teòrics del funcionament dels mercats internacionals.

16675103/RESPONSABILITAT SOCIAL I ÈTICA EMPRESARIAL
    RA6 - Dominar els fonaments teòrics del funcionament dels mercats internacionals.

16675104/ESTRATÈGIES D'INTERNACIONALITZACIÓ
    RA6 - Dominar els fonaments teòrics del funcionament dels mercats internacionals.

16675105/COMUNICACIÓ I GESTIÓ INTERCULTURAL
    RA6 - Dominar els fonaments teòrics del funcionament dels mercats internacionals.

16675106/TÈCNIQUES DE NEGOCIACIÓ
    RA6 - Dominar els fonaments teòrics del funcionament dels mercats internacionals.

16675107/MERCATS FINANCERS INTERNACIONALS
    RA6 - Dominar els fonaments teòrics del funcionament dels mercats internacionals.

16675108/LIDERATGE I PRESA DE DECISIONS
    RA6 - Dominar els fonaments teòrics del funcionament dels mercats internacionals.

16675301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA6 - Dominar els fonaments teòrics del funcionament dels mercats internacionals.

16675201/ANGLÈS PER A NEGOCIS
    RA6 - Dominar els fonaments teòrics del funcionament dels mercats internacionals.

16675202/ECONOMIES EMERGENTS
    RA6 - Dominar els fonaments teòrics del funcionament dels mercats internacionals.

16675203/FISCALITAT COMPARADA
    RA6 - Dominar els fonaments teòrics del funcionament dels mercats internacionals.

16675204/DRET DE LA COMPETÈNCIA
    RA6 - Dominar els fonaments teòrics del funcionament dels mercats internacionals.

16675205/SOSTENIBILITAT I ESTAT DEL BENESTAR
    RA6 - Dominar els fonaments teòrics del funcionament dels mercats internacionals.

16675206/RECURSOS NATURALS I POLÍTIQUES AMBIENTALS
    RA6 - Dominar els fonaments teòrics del funcionament dels mercats internacionals.

16675207/TERRITORI, TURISME I ENERGIA: DESAFIAMENTS GLOBALS
    RA6 - Dominar els fonaments teòrics del funcionament dels mercats internacionals.

16675208/LA COMPETÈNCIA I LA REGULACIÓ DELS MERCATS
    RA6 - Dominar els fonaments teòrics del funcionament dels mercats internacionals.

16675209/ANÀLISI DE DADES PER A NEGOCIS INTERNACIONALS
    RA6 - Dominar els fonaments teòrics del funcionament dels mercats internacionals.

16675212/ANÀLISI DE DADES MICROECONÒMIQUES
    RA6 - Dominar els fonaments teòrics del funcionament dels mercats internacionals.

16675213/ANÀLISI DE DADES MACROECONÒMIQUES
    RA6 - Dominar els fonaments teòrics del funcionament dels mercats internacionals.

16675214/POLÍTICA ECONÒMICA INTERNACIONAL
    RA6 - Dominar els fonaments teòrics del funcionament dels mercats internacionals.

16675215/TÈCNIQUES QUANTITATIVES I
    RA6 - Dominar els fonaments teòrics del funcionament dels mercats internacionals.

16675216/TÈCNIQUES QUANTITATIVES II
    RA6 - Dominar els fonaments teòrics del funcionament dels mercats internacionals.

16675217/TÈCNIQUES D'INVESTIGACIÓ
    RA6 - Dominar els fonaments teòrics del funcionament dels mercats internacionals.

16675218/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA6 - Dominar els fonaments teòrics del funcionament dels mercats internacionals.

16675219/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA6 - Dominar els fonaments teòrics del funcionament dels mercats internacionals.

16675220/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT III
    RA6 - Dominar els fonaments teòrics del funcionament dels mercats internacionals.

16675501/PRÀCTIQUES EXTERNES
 RA7Ser capaç de seleccionar entre els instruments financers internacionals aquells més adequats per a
cada projecte empresarial, en funció de la seva rendibilitat i risc.
    RA7 - Ser capaç de seleccionar entre els instruments financers internacionals aquells més adequats per a
cada projecte empresarial, en funció de la seva rendibilitat i risc.

16675101/REPTES I DESAFIAMENTS DE LA GLOBALITZACIÓ
    RA7 - Ser capaç de seleccionar entre els instruments financers internacionals aquells més adequats per a
cada projecte empresarial, en funció de la seva rendibilitat i risc.

16675102/LA INNOVACIÓ EN UN ENTORN GLOBAL
    RA7 - Ser capaç de seleccionar entre els instruments financers internacionals aquells més adequats per a
cada projecte empresarial, en funció de la seva rendibilitat i risc.

16675103/RESPONSABILITAT SOCIAL I ÈTICA EMPRESARIAL
    RA7 - Ser capaç de seleccionar entre els instruments financers internacionals aquells més adequats per a
cada projecte empresarial, en funció de la seva rendibilitat i risc.

16675104/ESTRATÈGIES D'INTERNACIONALITZACIÓ
    RA7 - Ser capaç de seleccionar entre els instruments financers internacionals aquells més adequats per a
cada projecte empresarial, en funció de la seva rendibilitat i risc.

16675105/COMUNICACIÓ I GESTIÓ INTERCULTURAL
    RA7 - Ser capaç de seleccionar entre els instruments financers internacionals aquells més adequats per a
cada projecte empresarial, en funció de la seva rendibilitat i risc.

16675106/TÈCNIQUES DE NEGOCIACIÓ
    RA7 - Ser capaç de seleccionar entre els instruments financers internacionals aquells més adequats per a
cada projecte empresarial, en funció de la seva rendibilitat i risc.

16675107/MERCATS FINANCERS INTERNACIONALS
    RA7 - Ser capaç de seleccionar entre els instruments financers internacionals aquells més adequats per a
cada projecte empresarial, en funció de la seva rendibilitat i risc.

16675108/LIDERATGE I PRESA DE DECISIONS
    RA7 - Ser capaç de seleccionar entre els instruments financers internacionals aquells més adequats per a
cada projecte empresarial, en funció de la seva rendibilitat i risc.

16675301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA7 - Ser capaç de seleccionar entre els instruments financers internacionals aquells més adequats per a
cada projecte empresarial, en funció de la seva rendibilitat i risc.

16675201/ANGLÈS PER A NEGOCIS
    RA7 - Ser capaç de seleccionar entre els instruments financers internacionals aquells més adequats per a
cada projecte empresarial, en funció de la seva rendibilitat i risc.

16675202/ECONOMIES EMERGENTS
    RA7 - Ser capaç de seleccionar entre els instruments financers internacionals aquells més adequats per a
cada projecte empresarial, en funció de la seva rendibilitat i risc.

16675203/FISCALITAT COMPARADA
    RA7 - Ser capaç de seleccionar entre els instruments financers internacionals aquells més adequats per a
cada projecte empresarial, en funció de la seva rendibilitat i risc.

16675204/DRET DE LA COMPETÈNCIA
    RA7 - Ser capaç de seleccionar entre els instruments financers internacionals aquells més adequats per a
cada projecte empresarial, en funció de la seva rendibilitat i risc.

16675205/SOSTENIBILITAT I ESTAT DEL BENESTAR
    RA7 - Ser capaç de seleccionar entre els instruments financers internacionals aquells més adequats per a
cada projecte empresarial, en funció de la seva rendibilitat i risc.

16675206/RECURSOS NATURALS I POLÍTIQUES AMBIENTALS
    RA7 - Ser capaç de seleccionar entre els instruments financers internacionals aquells més adequats per a
cada projecte empresarial, en funció de la seva rendibilitat i risc.

16675207/TERRITORI, TURISME I ENERGIA: DESAFIAMENTS GLOBALS
    RA7 - Ser capaç de seleccionar entre els instruments financers internacionals aquells més adequats per a
cada projecte empresarial, en funció de la seva rendibilitat i risc.

16675208/LA COMPETÈNCIA I LA REGULACIÓ DELS MERCATS
    RA7 - Ser capaç de seleccionar entre els instruments financers internacionals aquells més adequats per a
cada projecte empresarial, en funció de la seva rendibilitat i risc.

16675209/ANÀLISI DE DADES PER A NEGOCIS INTERNACIONALS
    RA7 - Ser capaç de seleccionar entre els instruments financers internacionals aquells més adequats per a
cada projecte empresarial, en funció de la seva rendibilitat i risc.

16675212/ANÀLISI DE DADES MICROECONÒMIQUES
    RA7 - Ser capaç de seleccionar entre els instruments financers internacionals aquells més adequats per a
cada projecte empresarial, en funció de la seva rendibilitat i risc.

16675213/ANÀLISI DE DADES MACROECONÒMIQUES
    RA7 - Ser capaç de seleccionar entre els instruments financers internacionals aquells més adequats per a
cada projecte empresarial, en funció de la seva rendibilitat i risc.

16675214/POLÍTICA ECONÒMICA INTERNACIONAL
    RA7 - Ser capaç de seleccionar entre els instruments financers internacionals aquells més adequats per a
cada projecte empresarial, en funció de la seva rendibilitat i risc.

16675215/TÈCNIQUES QUANTITATIVES I
    RA7 - Ser capaç de seleccionar entre els instruments financers internacionals aquells més adequats per a
cada projecte empresarial, en funció de la seva rendibilitat i risc.

16675216/TÈCNIQUES QUANTITATIVES II
    RA7 - Ser capaç de seleccionar entre els instruments financers internacionals aquells més adequats per a
cada projecte empresarial, en funció de la seva rendibilitat i risc.

16675217/TÈCNIQUES D'INVESTIGACIÓ
    RA7 - Ser capaç de seleccionar entre els instruments financers internacionals aquells més adequats per a
cada projecte empresarial, en funció de la seva rendibilitat i risc.

16675218/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA7 - Ser capaç de seleccionar entre els instruments financers internacionals aquells més adequats per a
cada projecte empresarial, en funció de la seva rendibilitat i risc.

16675219/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA7 - Ser capaç de seleccionar entre els instruments financers internacionals aquells més adequats per a
cada projecte empresarial, en funció de la seva rendibilitat i risc.

16675220/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT III
    RA7 - Ser capaç de seleccionar entre els instruments financers internacionals aquells més adequats per a
cada projecte empresarial, en funció de la seva rendibilitat i risc.

16675501/PRÀCTIQUES EXTERNES
A2Desenvolupar habilitats professionals (lideratge, negociació, comunicació, etc.) que capacitin
l'estudiant per a l'exercici de tasques de coordinació d'equips en empreses, institucions i
organitzacions de caràcter públic o sense ànim de lucre que operen en l'àmbit internacional.
RA1Conèixer i dominar els elements bàsics tant de la comunicació oral com no verbal així com els
suports multimèdia per aconseguir un desenvolupament professional d'èxit en qualsevol activitat
relacionada amb la comunicació social.
    RA1 - Conèixer i dominar els elements bàsics tant de la comunicació oral com no verbal així com els
suports multimèdia per aconseguir un desenvolupament professional d'èxit en qualsevol activitat
relacionada amb la comunicació social.

16675101/REPTES I DESAFIAMENTS DE LA GLOBALITZACIÓ
    RA1 - Conèixer i dominar els elements bàsics tant de la comunicació oral com no verbal així com els
suports multimèdia per aconseguir un desenvolupament professional d'èxit en qualsevol activitat
relacionada amb la comunicació social.

16675102/LA INNOVACIÓ EN UN ENTORN GLOBAL
    RA1 - Conèixer i dominar els elements bàsics tant de la comunicació oral com no verbal així com els
suports multimèdia per aconseguir un desenvolupament professional d'èxit en qualsevol activitat
relacionada amb la comunicació social.

16675103/RESPONSABILITAT SOCIAL I ÈTICA EMPRESARIAL
    RA1 - Conèixer i dominar els elements bàsics tant de la comunicació oral com no verbal així com els
suports multimèdia per aconseguir un desenvolupament professional d'èxit en qualsevol activitat
relacionada amb la comunicació social.

16675104/ESTRATÈGIES D'INTERNACIONALITZACIÓ
    RA1 - Conèixer i dominar els elements bàsics tant de la comunicació oral com no verbal així com els
suports multimèdia per aconseguir un desenvolupament professional d'èxit en qualsevol activitat
relacionada amb la comunicació social.

16675105/COMUNICACIÓ I GESTIÓ INTERCULTURAL
    RA1 - Conèixer i dominar els elements bàsics tant de la comunicació oral com no verbal així com els
suports multimèdia per aconseguir un desenvolupament professional d'èxit en qualsevol activitat
relacionada amb la comunicació social.

16675106/TÈCNIQUES DE NEGOCIACIÓ
    RA1 - Conèixer i dominar els elements bàsics tant de la comunicació oral com no verbal així com els
suports multimèdia per aconseguir un desenvolupament professional d'èxit en qualsevol activitat
relacionada amb la comunicació social.

16675107/MERCATS FINANCERS INTERNACIONALS
    RA1 - Conèixer i dominar els elements bàsics tant de la comunicació oral com no verbal així com els
suports multimèdia per aconseguir un desenvolupament professional d'èxit en qualsevol activitat
relacionada amb la comunicació social.

16675108/LIDERATGE I PRESA DE DECISIONS
    RA1 - Conèixer i dominar els elements bàsics tant de la comunicació oral com no verbal així com els
suports multimèdia per aconseguir un desenvolupament professional d'èxit en qualsevol activitat
relacionada amb la comunicació social.

16675301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA1 - Conèixer i dominar els elements bàsics tant de la comunicació oral com no verbal així com els
suports multimèdia per aconseguir un desenvolupament professional d'èxit en qualsevol activitat
relacionada amb la comunicació social.

16675201/ANGLÈS PER A NEGOCIS
    RA1 - Conèixer i dominar els elements bàsics tant de la comunicació oral com no verbal així com els
suports multimèdia per aconseguir un desenvolupament professional d'èxit en qualsevol activitat
relacionada amb la comunicació social.

16675202/ECONOMIES EMERGENTS
    RA1 - Conèixer i dominar els elements bàsics tant de la comunicació oral com no verbal així com els
suports multimèdia per aconseguir un desenvolupament professional d'èxit en qualsevol activitat
relacionada amb la comunicació social.

16675203/FISCALITAT COMPARADA
    RA1 - Conèixer i dominar els elements bàsics tant de la comunicació oral com no verbal així com els
suports multimèdia per aconseguir un desenvolupament professional d'èxit en qualsevol activitat
relacionada amb la comunicació social.

16675204/DRET DE LA COMPETÈNCIA
    RA1 - Conèixer i dominar els elements bàsics tant de la comunicació oral com no verbal així com els
suports multimèdia per aconseguir un desenvolupament professional d'èxit en qualsevol activitat
relacionada amb la comunicació social.

16675205/SOSTENIBILITAT I ESTAT DEL BENESTAR
    RA1 - Conèixer i dominar els elements bàsics tant de la comunicació oral com no verbal així com els
suports multimèdia per aconseguir un desenvolupament professional d'èxit en qualsevol activitat
relacionada amb la comunicació social.

16675206/RECURSOS NATURALS I POLÍTIQUES AMBIENTALS
    RA1 - Conèixer i dominar els elements bàsics tant de la comunicació oral com no verbal així com els
suports multimèdia per aconseguir un desenvolupament professional d'èxit en qualsevol activitat
relacionada amb la comunicació social.

16675207/TERRITORI, TURISME I ENERGIA: DESAFIAMENTS GLOBALS
    RA1 - Conèixer i dominar els elements bàsics tant de la comunicació oral com no verbal així com els
suports multimèdia per aconseguir un desenvolupament professional d'èxit en qualsevol activitat
relacionada amb la comunicació social.

16675208/LA COMPETÈNCIA I LA REGULACIÓ DELS MERCATS
    RA1 - Conèixer i dominar els elements bàsics tant de la comunicació oral com no verbal així com els
suports multimèdia per aconseguir un desenvolupament professional d'èxit en qualsevol activitat
relacionada amb la comunicació social.

16675209/ANÀLISI DE DADES PER A NEGOCIS INTERNACIONALS
    RA1 - Conèixer i dominar els elements bàsics tant de la comunicació oral com no verbal així com els
suports multimèdia per aconseguir un desenvolupament professional d'èxit en qualsevol activitat
relacionada amb la comunicació social.

16675212/ANÀLISI DE DADES MICROECONÒMIQUES
    RA1 - Conèixer i dominar els elements bàsics tant de la comunicació oral com no verbal així com els
suports multimèdia per aconseguir un desenvolupament professional d'èxit en qualsevol activitat
relacionada amb la comunicació social.

16675213/ANÀLISI DE DADES MACROECONÒMIQUES
    RA1 - Conèixer i dominar els elements bàsics tant de la comunicació oral com no verbal així com els
suports multimèdia per aconseguir un desenvolupament professional d'èxit en qualsevol activitat
relacionada amb la comunicació social.

16675214/POLÍTICA ECONÒMICA INTERNACIONAL
    RA1 - Conèixer i dominar els elements bàsics tant de la comunicació oral com no verbal així com els
suports multimèdia per aconseguir un desenvolupament professional d'èxit en qualsevol activitat
relacionada amb la comunicació social.

16675215/TÈCNIQUES QUANTITATIVES I
    RA1 - Conèixer i dominar els elements bàsics tant de la comunicació oral com no verbal així com els
suports multimèdia per aconseguir un desenvolupament professional d'èxit en qualsevol activitat
relacionada amb la comunicació social.

16675216/TÈCNIQUES QUANTITATIVES II
    RA1 - Conèixer i dominar els elements bàsics tant de la comunicació oral com no verbal així com els
suports multimèdia per aconseguir un desenvolupament professional d'èxit en qualsevol activitat
relacionada amb la comunicació social.

16675217/TÈCNIQUES D'INVESTIGACIÓ
    RA1 - Conèixer i dominar els elements bàsics tant de la comunicació oral com no verbal així com els
suports multimèdia per aconseguir un desenvolupament professional d'èxit en qualsevol activitat
relacionada amb la comunicació social.

16675218/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA1 - Conèixer i dominar els elements bàsics tant de la comunicació oral com no verbal així com els
suports multimèdia per aconseguir un desenvolupament professional d'èxit en qualsevol activitat
relacionada amb la comunicació social.

16675219/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA1 - Conèixer i dominar els elements bàsics tant de la comunicació oral com no verbal així com els
suports multimèdia per aconseguir un desenvolupament professional d'èxit en qualsevol activitat
relacionada amb la comunicació social.

16675220/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT III
    RA1 - Conèixer i dominar els elements bàsics tant de la comunicació oral com no verbal així com els
suports multimèdia per aconseguir un desenvolupament professional d'èxit en qualsevol activitat
relacionada amb la comunicació social.

16675501/PRÀCTIQUES EXTERNES
 RA2Reconèixer i desenvolupar els fonaments i les tècniques de negociació.
    RA2 - Reconèixer i desenvolupar els fonaments i les tècniques de negociació.

16675101/REPTES I DESAFIAMENTS DE LA GLOBALITZACIÓ
    RA2 - Reconèixer i desenvolupar els fonaments i les tècniques de negociació.

16675102/LA INNOVACIÓ EN UN ENTORN GLOBAL
    RA2 - Reconèixer i desenvolupar els fonaments i les tècniques de negociació.

16675103/RESPONSABILITAT SOCIAL I ÈTICA EMPRESARIAL
    RA2 - Reconèixer i desenvolupar els fonaments i les tècniques de negociació.

16675104/ESTRATÈGIES D'INTERNACIONALITZACIÓ
    RA2 - Reconèixer i desenvolupar els fonaments i les tècniques de negociació.

16675105/COMUNICACIÓ I GESTIÓ INTERCULTURAL
    RA2 - Reconèixer i desenvolupar els fonaments i les tècniques de negociació.

16675106/TÈCNIQUES DE NEGOCIACIÓ
    RA2 - Reconèixer i desenvolupar els fonaments i les tècniques de negociació.

16675107/MERCATS FINANCERS INTERNACIONALS
    RA2 - Reconèixer i desenvolupar els fonaments i les tècniques de negociació.

16675108/LIDERATGE I PRESA DE DECISIONS
    RA2 - Reconèixer i desenvolupar els fonaments i les tècniques de negociació.

16675301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA2 - Reconèixer i desenvolupar els fonaments i les tècniques de negociació.

16675201/ANGLÈS PER A NEGOCIS
    RA2 - Reconèixer i desenvolupar els fonaments i les tècniques de negociació.

16675202/ECONOMIES EMERGENTS
    RA2 - Reconèixer i desenvolupar els fonaments i les tècniques de negociació.

16675203/FISCALITAT COMPARADA
    RA2 - Reconèixer i desenvolupar els fonaments i les tècniques de negociació.

16675204/DRET DE LA COMPETÈNCIA
    RA2 - Reconèixer i desenvolupar els fonaments i les tècniques de negociació.

16675205/SOSTENIBILITAT I ESTAT DEL BENESTAR
    RA2 - Reconèixer i desenvolupar els fonaments i les tècniques de negociació.

16675206/RECURSOS NATURALS I POLÍTIQUES AMBIENTALS
    RA2 - Reconèixer i desenvolupar els fonaments i les tècniques de negociació.

16675207/TERRITORI, TURISME I ENERGIA: DESAFIAMENTS GLOBALS
    RA2 - Reconèixer i desenvolupar els fonaments i les tècniques de negociació.

16675208/LA COMPETÈNCIA I LA REGULACIÓ DELS MERCATS
    RA2 - Reconèixer i desenvolupar els fonaments i les tècniques de negociació.

16675209/ANÀLISI DE DADES PER A NEGOCIS INTERNACIONALS
    RA2 - Reconèixer i desenvolupar els fonaments i les tècniques de negociació.

16675212/ANÀLISI DE DADES MICROECONÒMIQUES
    RA2 - Reconèixer i desenvolupar els fonaments i les tècniques de negociació.

16675213/ANÀLISI DE DADES MACROECONÒMIQUES
    RA2 - Reconèixer i desenvolupar els fonaments i les tècniques de negociació.

16675214/POLÍTICA ECONÒMICA INTERNACIONAL
    RA2 - Reconèixer i desenvolupar els fonaments i les tècniques de negociació.

16675215/TÈCNIQUES QUANTITATIVES I
    RA2 - Reconèixer i desenvolupar els fonaments i les tècniques de negociació.

16675216/TÈCNIQUES QUANTITATIVES II
    RA2 - Reconèixer i desenvolupar els fonaments i les tècniques de negociació.

16675217/TÈCNIQUES D'INVESTIGACIÓ
    RA2 - Reconèixer i desenvolupar els fonaments i les tècniques de negociació.

16675218/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA2 - Reconèixer i desenvolupar els fonaments i les tècniques de negociació.

16675219/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA2 - Reconèixer i desenvolupar els fonaments i les tècniques de negociació.

16675220/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT III
    RA2 - Reconèixer i desenvolupar els fonaments i les tècniques de negociació.

16675501/PRÀCTIQUES EXTERNES
 RA3Adquirir les capacitats necessàries per assumir tasques de direcció, anàlisi i gestió d'empreses
i institucions incorporant les dinàmiques de la internacionalització.
    RA3 - Adquirir les capacitats necessàries per assumir tasques de direcció, anàlisi i gestió d'empreses
i institucions incorporant les dinàmiques de la internacionalització.

16675101/REPTES I DESAFIAMENTS DE LA GLOBALITZACIÓ
    RA3 - Adquirir les capacitats necessàries per assumir tasques de direcció, anàlisi i gestió d'empreses
i institucions incorporant les dinàmiques de la internacionalització.

16675102/LA INNOVACIÓ EN UN ENTORN GLOBAL
    RA3 - Adquirir les capacitats necessàries per assumir tasques de direcció, anàlisi i gestió d'empreses
i institucions incorporant les dinàmiques de la internacionalització.

16675103/RESPONSABILITAT SOCIAL I ÈTICA EMPRESARIAL
    RA3 - Adquirir les capacitats necessàries per assumir tasques de direcció, anàlisi i gestió d'empreses
i institucions incorporant les dinàmiques de la internacionalització.

16675104/ESTRATÈGIES D'INTERNACIONALITZACIÓ
    RA3 - Adquirir les capacitats necessàries per assumir tasques de direcció, anàlisi i gestió d'empreses
i institucions incorporant les dinàmiques de la internacionalització.

16675105/COMUNICACIÓ I GESTIÓ INTERCULTURAL
    RA3 - Adquirir les capacitats necessàries per assumir tasques de direcció, anàlisi i gestió d'empreses
i institucions incorporant les dinàmiques de la internacionalització.

16675106/TÈCNIQUES DE NEGOCIACIÓ
    RA3 - Adquirir les capacitats necessàries per assumir tasques de direcció, anàlisi i gestió d'empreses
i institucions incorporant les dinàmiques de la internacionalització.

16675107/MERCATS FINANCERS INTERNACIONALS
    RA3 - Adquirir les capacitats necessàries per assumir tasques de direcció, anàlisi i gestió d'empreses
i institucions incorporant les dinàmiques de la internacionalització.

16675108/LIDERATGE I PRESA DE DECISIONS
    RA3 - Adquirir les capacitats necessàries per assumir tasques de direcció, anàlisi i gestió d'empreses
i institucions incorporant les dinàmiques de la internacionalització.

16675301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA3 - Adquirir les capacitats necessàries per assumir tasques de direcció, anàlisi i gestió d'empreses
i institucions incorporant les dinàmiques de la internacionalització.

16675201/ANGLÈS PER A NEGOCIS
    RA3 - Adquirir les capacitats necessàries per assumir tasques de direcció, anàlisi i gestió d'empreses
i institucions incorporant les dinàmiques de la internacionalització.

16675202/ECONOMIES EMERGENTS
    RA3 - Adquirir les capacitats necessàries per assumir tasques de direcció, anàlisi i gestió d'empreses
i institucions incorporant les dinàmiques de la internacionalització.

16675203/FISCALITAT COMPARADA
    RA3 - Adquirir les capacitats necessàries per assumir tasques de direcció, anàlisi i gestió d'empreses
i institucions incorporant les dinàmiques de la internacionalització.

16675204/DRET DE LA COMPETÈNCIA
    RA3 - Adquirir les capacitats necessàries per assumir tasques de direcció, anàlisi i gestió d'empreses
i institucions incorporant les dinàmiques de la internacionalització.

16675205/SOSTENIBILITAT I ESTAT DEL BENESTAR
    RA3 - Adquirir les capacitats necessàries per assumir tasques de direcció, anàlisi i gestió d'empreses
i institucions incorporant les dinàmiques de la internacionalització.

16675206/RECURSOS NATURALS I POLÍTIQUES AMBIENTALS
    RA3 - Adquirir les capacitats necessàries per assumir tasques de direcció, anàlisi i gestió d'empreses
i institucions incorporant les dinàmiques de la internacionalització.

16675207/TERRITORI, TURISME I ENERGIA: DESAFIAMENTS GLOBALS
    RA3 - Adquirir les capacitats necessàries per assumir tasques de direcció, anàlisi i gestió d'empreses
i institucions incorporant les dinàmiques de la internacionalització.

16675208/LA COMPETÈNCIA I LA REGULACIÓ DELS MERCATS
    RA3 - Adquirir les capacitats necessàries per assumir tasques de direcció, anàlisi i gestió d'empreses
i institucions incorporant les dinàmiques de la internacionalització.

16675209/ANÀLISI DE DADES PER A NEGOCIS INTERNACIONALS
    RA3 - Adquirir les capacitats necessàries per assumir tasques de direcció, anàlisi i gestió d'empreses
i institucions incorporant les dinàmiques de la internacionalització.

16675212/ANÀLISI DE DADES MICROECONÒMIQUES
    RA3 - Adquirir les capacitats necessàries per assumir tasques de direcció, anàlisi i gestió d'empreses
i institucions incorporant les dinàmiques de la internacionalització.

16675213/ANÀLISI DE DADES MACROECONÒMIQUES
    RA3 - Adquirir les capacitats necessàries per assumir tasques de direcció, anàlisi i gestió d'empreses
i institucions incorporant les dinàmiques de la internacionalització.

16675214/POLÍTICA ECONÒMICA INTERNACIONAL
    RA3 - Adquirir les capacitats necessàries per assumir tasques de direcció, anàlisi i gestió d'empreses
i institucions incorporant les dinàmiques de la internacionalització.

16675215/TÈCNIQUES QUANTITATIVES I
    RA3 - Adquirir les capacitats necessàries per assumir tasques de direcció, anàlisi i gestió d'empreses
i institucions incorporant les dinàmiques de la internacionalització.

16675216/TÈCNIQUES QUANTITATIVES II
    RA3 - Adquirir les capacitats necessàries per assumir tasques de direcció, anàlisi i gestió d'empreses
i institucions incorporant les dinàmiques de la internacionalització.

16675217/TÈCNIQUES D'INVESTIGACIÓ
    RA3 - Adquirir les capacitats necessàries per assumir tasques de direcció, anàlisi i gestió d'empreses
i institucions incorporant les dinàmiques de la internacionalització.

16675218/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA3 - Adquirir les capacitats necessàries per assumir tasques de direcció, anàlisi i gestió d'empreses
i institucions incorporant les dinàmiques de la internacionalització.

16675219/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA3 - Adquirir les capacitats necessàries per assumir tasques de direcció, anàlisi i gestió d'empreses
i institucions incorporant les dinàmiques de la internacionalització.

16675220/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT III
    RA3 - Adquirir les capacitats necessàries per assumir tasques de direcció, anàlisi i gestió d'empreses
i institucions incorporant les dinàmiques de la internacionalització.

16675501/PRÀCTIQUES EXTERNES
 RA4Desenvolupar les capacitats en llengua anglesa d'expressar-se oralment i per escrit, així com
millorar les habilitats de comprensió auditiva i de lectura, per ser competent en un entorn
professional.
    RA4 - Desenvolupar les capacitats en llengua anglesa d'expressar-se oralment i per escrit, així com
millorar les habilitats de comprensió auditiva i de lectura, per ser competent en un entorn
professional.

16675101/REPTES I DESAFIAMENTS DE LA GLOBALITZACIÓ
    RA4 - Desenvolupar les capacitats en llengua anglesa d'expressar-se oralment i per escrit, així com
millorar les habilitats de comprensió auditiva i de lectura, per ser competent en un entorn
professional.

16675102/LA INNOVACIÓ EN UN ENTORN GLOBAL
    RA4 - Desenvolupar les capacitats en llengua anglesa d'expressar-se oralment i per escrit, així com
millorar les habilitats de comprensió auditiva i de lectura, per ser competent en un entorn
professional.

16675103/RESPONSABILITAT SOCIAL I ÈTICA EMPRESARIAL
    RA4 - Desenvolupar les capacitats en llengua anglesa d'expressar-se oralment i per escrit, així com
millorar les habilitats de comprensió auditiva i de lectura, per ser competent en un entorn
professional.

16675104/ESTRATÈGIES D'INTERNACIONALITZACIÓ
    RA4 - Desenvolupar les capacitats en llengua anglesa d'expressar-se oralment i per escrit, així com
millorar les habilitats de comprensió auditiva i de lectura, per ser competent en un entorn
professional.

16675105/COMUNICACIÓ I GESTIÓ INTERCULTURAL
    RA4 - Desenvolupar les capacitats en llengua anglesa d'expressar-se oralment i per escrit, així com
millorar les habilitats de comprensió auditiva i de lectura, per ser competent en un entorn
professional.

16675106/TÈCNIQUES DE NEGOCIACIÓ
    RA4 - Desenvolupar les capacitats en llengua anglesa d'expressar-se oralment i per escrit, així com
millorar les habilitats de comprensió auditiva i de lectura, per ser competent en un entorn
professional.

16675107/MERCATS FINANCERS INTERNACIONALS
    RA4 - Desenvolupar les capacitats en llengua anglesa d'expressar-se oralment i per escrit, així com
millorar les habilitats de comprensió auditiva i de lectura, per ser competent en un entorn
professional.

16675108/LIDERATGE I PRESA DE DECISIONS
    RA4 - Desenvolupar les capacitats en llengua anglesa d'expressar-se oralment i per escrit, així com
millorar les habilitats de comprensió auditiva i de lectura, per ser competent en un entorn
professional.

16675301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA4 - Desenvolupar les capacitats en llengua anglesa d'expressar-se oralment i per escrit, així com
millorar les habilitats de comprensió auditiva i de lectura, per ser competent en un entorn
professional.

16675201/ANGLÈS PER A NEGOCIS
    RA4 - Desenvolupar les capacitats en llengua anglesa d'expressar-se oralment i per escrit, així com
millorar les habilitats de comprensió auditiva i de lectura, per ser competent en un entorn
professional.

16675202/ECONOMIES EMERGENTS
    RA4 - Desenvolupar les capacitats en llengua anglesa d'expressar-se oralment i per escrit, així com
millorar les habilitats de comprensió auditiva i de lectura, per ser competent en un entorn
professional.

16675203/FISCALITAT COMPARADA
    RA4 - Desenvolupar les capacitats en llengua anglesa d'expressar-se oralment i per escrit, així com
millorar les habilitats de comprensió auditiva i de lectura, per ser competent en un entorn
professional.

16675204/DRET DE LA COMPETÈNCIA
    RA4 - Desenvolupar les capacitats en llengua anglesa d'expressar-se oralment i per escrit, així com
millorar les habilitats de comprensió auditiva i de lectura, per ser competent en un entorn
professional.

16675205/SOSTENIBILITAT I ESTAT DEL BENESTAR
    RA4 - Desenvolupar les capacitats en llengua anglesa d'expressar-se oralment i per escrit, així com
millorar les habilitats de comprensió auditiva i de lectura, per ser competent en un entorn
professional.

16675206/RECURSOS NATURALS I POLÍTIQUES AMBIENTALS
    RA4 - Desenvolupar les capacitats en llengua anglesa d'expressar-se oralment i per escrit, així com
millorar les habilitats de comprensió auditiva i de lectura, per ser competent en un entorn
professional.

16675207/TERRITORI, TURISME I ENERGIA: DESAFIAMENTS GLOBALS
    RA4 - Desenvolupar les capacitats en llengua anglesa d'expressar-se oralment i per escrit, així com
millorar les habilitats de comprensió auditiva i de lectura, per ser competent en un entorn
professional.

16675208/LA COMPETÈNCIA I LA REGULACIÓ DELS MERCATS
    RA4 - Desenvolupar les capacitats en llengua anglesa d'expressar-se oralment i per escrit, així com
millorar les habilitats de comprensió auditiva i de lectura, per ser competent en un entorn
professional.

16675209/ANÀLISI DE DADES PER A NEGOCIS INTERNACIONALS
    RA4 - Desenvolupar les capacitats en llengua anglesa d'expressar-se oralment i per escrit, així com
millorar les habilitats de comprensió auditiva i de lectura, per ser competent en un entorn
professional.

16675212/ANÀLISI DE DADES MICROECONÒMIQUES
    RA4 - Desenvolupar les capacitats en llengua anglesa d'expressar-se oralment i per escrit, així com
millorar les habilitats de comprensió auditiva i de lectura, per ser competent en un entorn
professional.

16675213/ANÀLISI DE DADES MACROECONÒMIQUES
    RA4 - Desenvolupar les capacitats en llengua anglesa d'expressar-se oralment i per escrit, així com
millorar les habilitats de comprensió auditiva i de lectura, per ser competent en un entorn
professional.

16675214/POLÍTICA ECONÒMICA INTERNACIONAL
    RA4 - Desenvolupar les capacitats en llengua anglesa d'expressar-se oralment i per escrit, així com
millorar les habilitats de comprensió auditiva i de lectura, per ser competent en un entorn
professional.

16675215/TÈCNIQUES QUANTITATIVES I
    RA4 - Desenvolupar les capacitats en llengua anglesa d'expressar-se oralment i per escrit, així com
millorar les habilitats de comprensió auditiva i de lectura, per ser competent en un entorn
professional.

16675216/TÈCNIQUES QUANTITATIVES II
    RA4 - Desenvolupar les capacitats en llengua anglesa d'expressar-se oralment i per escrit, així com
millorar les habilitats de comprensió auditiva i de lectura, per ser competent en un entorn
professional.

16675217/TÈCNIQUES D'INVESTIGACIÓ
    RA4 - Desenvolupar les capacitats en llengua anglesa d'expressar-se oralment i per escrit, així com
millorar les habilitats de comprensió auditiva i de lectura, per ser competent en un entorn
professional.

16675218/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA4 - Desenvolupar les capacitats en llengua anglesa d'expressar-se oralment i per escrit, així com
millorar les habilitats de comprensió auditiva i de lectura, per ser competent en un entorn
professional.

16675219/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA4 - Desenvolupar les capacitats en llengua anglesa d'expressar-se oralment i per escrit, així com
millorar les habilitats de comprensió auditiva i de lectura, per ser competent en un entorn
professional.

16675220/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT III
    RA4 - Desenvolupar les capacitats en llengua anglesa d'expressar-se oralment i per escrit, així com
millorar les habilitats de comprensió auditiva i de lectura, per ser competent en un entorn
professional.

16675501/PRÀCTIQUES EXTERNES
 RA5Comprendre la complexitat de la cultura organitzacional i el funcionament d'una o diferents àrees
funcionals de l'empresa.
    RA5 - Comprendre la complexitat de la cultura organitzacional i el funcionament d'una o diferents àrees
funcionals de l'empresa.

16675101/REPTES I DESAFIAMENTS DE LA GLOBALITZACIÓ
    RA5 - Comprendre la complexitat de la cultura organitzacional i el funcionament d'una o diferents àrees
funcionals de l'empresa.

16675102/LA INNOVACIÓ EN UN ENTORN GLOBAL
    RA5 - Comprendre la complexitat de la cultura organitzacional i el funcionament d'una o diferents àrees
funcionals de l'empresa.

16675103/RESPONSABILITAT SOCIAL I ÈTICA EMPRESARIAL
    RA5 - Comprendre la complexitat de la cultura organitzacional i el funcionament d'una o diferents àrees
funcionals de l'empresa.

16675104/ESTRATÈGIES D'INTERNACIONALITZACIÓ
    RA5 - Comprendre la complexitat de la cultura organitzacional i el funcionament d'una o diferents àrees
funcionals de l'empresa.

16675105/COMUNICACIÓ I GESTIÓ INTERCULTURAL
    RA5 - Comprendre la complexitat de la cultura organitzacional i el funcionament d'una o diferents àrees
funcionals de l'empresa.

16675106/TÈCNIQUES DE NEGOCIACIÓ
    RA5 - Comprendre la complexitat de la cultura organitzacional i el funcionament d'una o diferents àrees
funcionals de l'empresa.

16675107/MERCATS FINANCERS INTERNACIONALS
    RA5 - Comprendre la complexitat de la cultura organitzacional i el funcionament d'una o diferents àrees
funcionals de l'empresa.

16675108/LIDERATGE I PRESA DE DECISIONS
    RA5 - Comprendre la complexitat de la cultura organitzacional i el funcionament d'una o diferents àrees
funcionals de l'empresa.

16675301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA5 - Comprendre la complexitat de la cultura organitzacional i el funcionament d'una o diferents àrees
funcionals de l'empresa.

16675201/ANGLÈS PER A NEGOCIS
    RA5 - Comprendre la complexitat de la cultura organitzacional i el funcionament d'una o diferents àrees
funcionals de l'empresa.

16675202/ECONOMIES EMERGENTS
    RA5 - Comprendre la complexitat de la cultura organitzacional i el funcionament d'una o diferents àrees
funcionals de l'empresa.

16675203/FISCALITAT COMPARADA
    RA5 - Comprendre la complexitat de la cultura organitzacional i el funcionament d'una o diferents àrees
funcionals de l'empresa.

16675204/DRET DE LA COMPETÈNCIA
    RA5 - Comprendre la complexitat de la cultura organitzacional i el funcionament d'una o diferents àrees
funcionals de l'empresa.

16675205/SOSTENIBILITAT I ESTAT DEL BENESTAR
    RA5 - Comprendre la complexitat de la cultura organitzacional i el funcionament d'una o diferents àrees
funcionals de l'empresa.

16675206/RECURSOS NATURALS I POLÍTIQUES AMBIENTALS
    RA5 - Comprendre la complexitat de la cultura organitzacional i el funcionament d'una o diferents àrees
funcionals de l'empresa.

16675207/TERRITORI, TURISME I ENERGIA: DESAFIAMENTS GLOBALS
    RA5 - Comprendre la complexitat de la cultura organitzacional i el funcionament d'una o diferents àrees
funcionals de l'empresa.

16675208/LA COMPETÈNCIA I LA REGULACIÓ DELS MERCATS
    RA5 - Comprendre la complexitat de la cultura organitzacional i el funcionament d'una o diferents àrees
funcionals de l'empresa.

16675209/ANÀLISI DE DADES PER A NEGOCIS INTERNACIONALS
    RA5 - Comprendre la complexitat de la cultura organitzacional i el funcionament d'una o diferents àrees
funcionals de l'empresa.

16675212/ANÀLISI DE DADES MICROECONÒMIQUES
    RA5 - Comprendre la complexitat de la cultura organitzacional i el funcionament d'una o diferents àrees
funcionals de l'empresa.

16675213/ANÀLISI DE DADES MACROECONÒMIQUES
    RA5 - Comprendre la complexitat de la cultura organitzacional i el funcionament d'una o diferents àrees
funcionals de l'empresa.

16675214/POLÍTICA ECONÒMICA INTERNACIONAL
    RA5 - Comprendre la complexitat de la cultura organitzacional i el funcionament d'una o diferents àrees
funcionals de l'empresa.

16675215/TÈCNIQUES QUANTITATIVES I
    RA5 - Comprendre la complexitat de la cultura organitzacional i el funcionament d'una o diferents àrees
funcionals de l'empresa.

16675216/TÈCNIQUES QUANTITATIVES II
    RA5 - Comprendre la complexitat de la cultura organitzacional i el funcionament d'una o diferents àrees
funcionals de l'empresa.

16675217/TÈCNIQUES D'INVESTIGACIÓ
    RA5 - Comprendre la complexitat de la cultura organitzacional i el funcionament d'una o diferents àrees
funcionals de l'empresa.

16675218/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA5 - Comprendre la complexitat de la cultura organitzacional i el funcionament d'una o diferents àrees
funcionals de l'empresa.

16675219/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA5 - Comprendre la complexitat de la cultura organitzacional i el funcionament d'una o diferents àrees
funcionals de l'empresa.

16675220/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT III
    RA5 - Comprendre la complexitat de la cultura organitzacional i el funcionament d'una o diferents àrees
funcionals de l'empresa.

16675501/PRÀCTIQUES EXTERNES
 RA6Desenvolupar un esperit analític, creatiu i crític per valorar la realitat professional i els
problemes organitzacionals .
    RA6 - Desenvolupar un esperit analític, creatiu i crític per valorar la realitat professional i els
problemes organitzacionals .

16675101/REPTES I DESAFIAMENTS DE LA GLOBALITZACIÓ
    RA6 - Desenvolupar un esperit analític, creatiu i crític per valorar la realitat professional i els
problemes organitzacionals .

16675102/LA INNOVACIÓ EN UN ENTORN GLOBAL
    RA6 - Desenvolupar un esperit analític, creatiu i crític per valorar la realitat professional i els
problemes organitzacionals .

16675103/RESPONSABILITAT SOCIAL I ÈTICA EMPRESARIAL
    RA6 - Desenvolupar un esperit analític, creatiu i crític per valorar la realitat professional i els
problemes organitzacionals .

16675104/ESTRATÈGIES D'INTERNACIONALITZACIÓ
    RA6 - Desenvolupar un esperit analític, creatiu i crític per valorar la realitat professional i els
problemes organitzacionals .

16675105/COMUNICACIÓ I GESTIÓ INTERCULTURAL
    RA6 - Desenvolupar un esperit analític, creatiu i crític per valorar la realitat professional i els
problemes organitzacionals .

16675106/TÈCNIQUES DE NEGOCIACIÓ
    RA6 - Desenvolupar un esperit analític, creatiu i crític per valorar la realitat professional i els
problemes organitzacionals .

16675107/MERCATS FINANCERS INTERNACIONALS
    RA6 - Desenvolupar un esperit analític, creatiu i crític per valorar la realitat professional i els
problemes organitzacionals .

16675108/LIDERATGE I PRESA DE DECISIONS
    RA6 - Desenvolupar un esperit analític, creatiu i crític per valorar la realitat professional i els
problemes organitzacionals .

16675301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA6 - Desenvolupar un esperit analític, creatiu i crític per valorar la realitat professional i els
problemes organitzacionals .

16675201/ANGLÈS PER A NEGOCIS
    RA6 - Desenvolupar un esperit analític, creatiu i crític per valorar la realitat professional i els
problemes organitzacionals .

16675202/ECONOMIES EMERGENTS
    RA6 - Desenvolupar un esperit analític, creatiu i crític per valorar la realitat professional i els
problemes organitzacionals .

16675203/FISCALITAT COMPARADA
    RA6 - Desenvolupar un esperit analític, creatiu i crític per valorar la realitat professional i els
problemes organitzacionals .

16675204/DRET DE LA COMPETÈNCIA
    RA6 - Desenvolupar un esperit analític, creatiu i crític per valorar la realitat professional i els
problemes organitzacionals .

16675205/SOSTENIBILITAT I ESTAT DEL BENESTAR
    RA6 - Desenvolupar un esperit analític, creatiu i crític per valorar la realitat professional i els
problemes organitzacionals .

16675206/RECURSOS NATURALS I POLÍTIQUES AMBIENTALS
    RA6 - Desenvolupar un esperit analític, creatiu i crític per valorar la realitat professional i els
problemes organitzacionals .

16675207/TERRITORI, TURISME I ENERGIA: DESAFIAMENTS GLOBALS
    RA6 - Desenvolupar un esperit analític, creatiu i crític per valorar la realitat professional i els
problemes organitzacionals .

16675208/LA COMPETÈNCIA I LA REGULACIÓ DELS MERCATS
    RA6 - Desenvolupar un esperit analític, creatiu i crític per valorar la realitat professional i els
problemes organitzacionals .

16675209/ANÀLISI DE DADES PER A NEGOCIS INTERNACIONALS
    RA6 - Desenvolupar un esperit analític, creatiu i crític per valorar la realitat professional i els
problemes organitzacionals .

16675212/ANÀLISI DE DADES MICROECONÒMIQUES
    RA6 - Desenvolupar un esperit analític, creatiu i crític per valorar la realitat professional i els
problemes organitzacionals .

16675213/ANÀLISI DE DADES MACROECONÒMIQUES
    RA6 - Desenvolupar un esperit analític, creatiu i crític per valorar la realitat professional i els
problemes organitzacionals .

16675214/POLÍTICA ECONÒMICA INTERNACIONAL
    RA6 - Desenvolupar un esperit analític, creatiu i crític per valorar la realitat professional i els
problemes organitzacionals .

16675215/TÈCNIQUES QUANTITATIVES I
    RA6 - Desenvolupar un esperit analític, creatiu i crític per valorar la realitat professional i els
problemes organitzacionals .

16675216/TÈCNIQUES QUANTITATIVES II
    RA6 - Desenvolupar un esperit analític, creatiu i crític per valorar la realitat professional i els
problemes organitzacionals .

16675217/TÈCNIQUES D'INVESTIGACIÓ
    RA6 - Desenvolupar un esperit analític, creatiu i crític per valorar la realitat professional i els
problemes organitzacionals .

16675218/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA6 - Desenvolupar un esperit analític, creatiu i crític per valorar la realitat professional i els
problemes organitzacionals .

16675219/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA6 - Desenvolupar un esperit analític, creatiu i crític per valorar la realitat professional i els
problemes organitzacionals .

16675220/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT III
    RA6 - Desenvolupar un esperit analític, creatiu i crític per valorar la realitat professional i els
problemes organitzacionals .

16675501/PRÀCTIQUES EXTERNES
 RA7Desenvolupar capacitats i habilitats per al lideratge, la coordinació d'equips humans i la presa de
decisions.
    RA7 - Desenvolupar capacitats i habilitats per al lideratge, la coordinació d'equips humans i la presa de
decisions.

16675101/REPTES I DESAFIAMENTS DE LA GLOBALITZACIÓ
    RA7 - Desenvolupar capacitats i habilitats per al lideratge, la coordinació d'equips humans i la presa de
decisions.

16675102/LA INNOVACIÓ EN UN ENTORN GLOBAL
    RA7 - Desenvolupar capacitats i habilitats per al lideratge, la coordinació d'equips humans i la presa de
decisions.

16675103/RESPONSABILITAT SOCIAL I ÈTICA EMPRESARIAL
    RA7 - Desenvolupar capacitats i habilitats per al lideratge, la coordinació d'equips humans i la presa de
decisions.

16675104/ESTRATÈGIES D'INTERNACIONALITZACIÓ
    RA7 - Desenvolupar capacitats i habilitats per al lideratge, la coordinació d'equips humans i la presa de
decisions.

16675105/COMUNICACIÓ I GESTIÓ INTERCULTURAL
    RA7 - Desenvolupar capacitats i habilitats per al lideratge, la coordinació d'equips humans i la presa de
decisions.

16675106/TÈCNIQUES DE NEGOCIACIÓ
    RA7 - Desenvolupar capacitats i habilitats per al lideratge, la coordinació d'equips humans i la presa de
decisions.

16675107/MERCATS FINANCERS INTERNACIONALS
    RA7 - Desenvolupar capacitats i habilitats per al lideratge, la coordinació d'equips humans i la presa de
decisions.

16675108/LIDERATGE I PRESA DE DECISIONS
    RA7 - Desenvolupar capacitats i habilitats per al lideratge, la coordinació d'equips humans i la presa de
decisions.

16675301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA7 - Desenvolupar capacitats i habilitats per al lideratge, la coordinació d'equips humans i la presa de
decisions.

16675201/ANGLÈS PER A NEGOCIS
    RA7 - Desenvolupar capacitats i habilitats per al lideratge, la coordinació d'equips humans i la presa de
decisions.

16675202/ECONOMIES EMERGENTS
    RA7 - Desenvolupar capacitats i habilitats per al lideratge, la coordinació d'equips humans i la presa de
decisions.

16675203/FISCALITAT COMPARADA
    RA7 - Desenvolupar capacitats i habilitats per al lideratge, la coordinació d'equips humans i la presa de
decisions.

16675204/DRET DE LA COMPETÈNCIA
    RA7 - Desenvolupar capacitats i habilitats per al lideratge, la coordinació d'equips humans i la presa de
decisions.

16675205/SOSTENIBILITAT I ESTAT DEL BENESTAR
    RA7 - Desenvolupar capacitats i habilitats per al lideratge, la coordinació d'equips humans i la presa de
decisions.

16675206/RECURSOS NATURALS I POLÍTIQUES AMBIENTALS
    RA7 - Desenvolupar capacitats i habilitats per al lideratge, la coordinació d'equips humans i la presa de
decisions.

16675207/TERRITORI, TURISME I ENERGIA: DESAFIAMENTS GLOBALS
    RA7 - Desenvolupar capacitats i habilitats per al lideratge, la coordinació d'equips humans i la presa de
decisions.

16675208/LA COMPETÈNCIA I LA REGULACIÓ DELS MERCATS
    RA7 - Desenvolupar capacitats i habilitats per al lideratge, la coordinació d'equips humans i la presa de
decisions.

16675209/ANÀLISI DE DADES PER A NEGOCIS INTERNACIONALS
    RA7 - Desenvolupar capacitats i habilitats per al lideratge, la coordinació d'equips humans i la presa de
decisions.

16675212/ANÀLISI DE DADES MICROECONÒMIQUES
    RA7 - Desenvolupar capacitats i habilitats per al lideratge, la coordinació d'equips humans i la presa de
decisions.

16675213/ANÀLISI DE DADES MACROECONÒMIQUES
    RA7 - Desenvolupar capacitats i habilitats per al lideratge, la coordinació d'equips humans i la presa de
decisions.

16675214/POLÍTICA ECONÒMICA INTERNACIONAL
    RA7 - Desenvolupar capacitats i habilitats per al lideratge, la coordinació d'equips humans i la presa de
decisions.

16675215/TÈCNIQUES QUANTITATIVES I
    RA7 - Desenvolupar capacitats i habilitats per al lideratge, la coordinació d'equips humans i la presa de
decisions.

16675216/TÈCNIQUES QUANTITATIVES II
    RA7 - Desenvolupar capacitats i habilitats per al lideratge, la coordinació d'equips humans i la presa de
decisions.

16675217/TÈCNIQUES D'INVESTIGACIÓ
    RA7 - Desenvolupar capacitats i habilitats per al lideratge, la coordinació d'equips humans i la presa de
decisions.

16675218/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA7 - Desenvolupar capacitats i habilitats per al lideratge, la coordinació d'equips humans i la presa de
decisions.

16675219/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA7 - Desenvolupar capacitats i habilitats per al lideratge, la coordinació d'equips humans i la presa de
decisions.

16675220/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT III
    RA7 - Desenvolupar capacitats i habilitats per al lideratge, la coordinació d'equips humans i la presa de
decisions.

16675501/PRÀCTIQUES EXTERNES
A3Capacitar l'estudiant per elaborar plans estratègics d'expansió internacional per a empreses.
RA1Adquirir els coneixements i eines avançats necessaris per a dissenyar, coordinar, implementar i
avaluar un pla d'internacionalització
    RA1 - Adquirir els coneixements i eines avançats necessaris per a dissenyar, coordinar, implementar i
avaluar un pla d'internacionalització

16675101/REPTES I DESAFIAMENTS DE LA GLOBALITZACIÓ
    RA1 - Adquirir els coneixements i eines avançats necessaris per a dissenyar, coordinar, implementar i
avaluar un pla d'internacionalització

16675102/LA INNOVACIÓ EN UN ENTORN GLOBAL
    RA1 - Adquirir els coneixements i eines avançats necessaris per a dissenyar, coordinar, implementar i
avaluar un pla d'internacionalització

16675103/RESPONSABILITAT SOCIAL I ÈTICA EMPRESARIAL
    RA1 - Adquirir els coneixements i eines avançats necessaris per a dissenyar, coordinar, implementar i
avaluar un pla d'internacionalització

16675104/ESTRATÈGIES D'INTERNACIONALITZACIÓ
    RA1 - Adquirir els coneixements i eines avançats necessaris per a dissenyar, coordinar, implementar i
avaluar un pla d'internacionalització

16675105/COMUNICACIÓ I GESTIÓ INTERCULTURAL
    RA1 - Adquirir els coneixements i eines avançats necessaris per a dissenyar, coordinar, implementar i
avaluar un pla d'internacionalització

16675106/TÈCNIQUES DE NEGOCIACIÓ
    RA1 - Adquirir els coneixements i eines avançats necessaris per a dissenyar, coordinar, implementar i
avaluar un pla d'internacionalització

16675107/MERCATS FINANCERS INTERNACIONALS
    RA1 - Adquirir els coneixements i eines avançats necessaris per a dissenyar, coordinar, implementar i
avaluar un pla d'internacionalització

16675108/LIDERATGE I PRESA DE DECISIONS
    RA1 - Adquirir els coneixements i eines avançats necessaris per a dissenyar, coordinar, implementar i
avaluar un pla d'internacionalització

16675301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA1 - Adquirir els coneixements i eines avançats necessaris per a dissenyar, coordinar, implementar i
avaluar un pla d'internacionalització

16675201/ANGLÈS PER A NEGOCIS
    RA1 - Adquirir els coneixements i eines avançats necessaris per a dissenyar, coordinar, implementar i
avaluar un pla d'internacionalització

16675202/ECONOMIES EMERGENTS
    RA1 - Adquirir els coneixements i eines avançats necessaris per a dissenyar, coordinar, implementar i
avaluar un pla d'internacionalització

16675203/FISCALITAT COMPARADA
    RA1 - Adquirir els coneixements i eines avançats necessaris per a dissenyar, coordinar, implementar i
avaluar un pla d'internacionalització

16675204/DRET DE LA COMPETÈNCIA
    RA1 - Adquirir els coneixements i eines avançats necessaris per a dissenyar, coordinar, implementar i
avaluar un pla d'internacionalització

16675205/SOSTENIBILITAT I ESTAT DEL BENESTAR
    RA1 - Adquirir els coneixements i eines avançats necessaris per a dissenyar, coordinar, implementar i
avaluar un pla d'internacionalització

16675206/RECURSOS NATURALS I POLÍTIQUES AMBIENTALS
    RA1 - Adquirir els coneixements i eines avançats necessaris per a dissenyar, coordinar, implementar i
avaluar un pla d'internacionalització

16675207/TERRITORI, TURISME I ENERGIA: DESAFIAMENTS GLOBALS
    RA1 - Adquirir els coneixements i eines avançats necessaris per a dissenyar, coordinar, implementar i
avaluar un pla d'internacionalització

16675208/LA COMPETÈNCIA I LA REGULACIÓ DELS MERCATS
    RA1 - Adquirir els coneixements i eines avançats necessaris per a dissenyar, coordinar, implementar i
avaluar un pla d'internacionalització

16675209/ANÀLISI DE DADES PER A NEGOCIS INTERNACIONALS
    RA1 - Adquirir els coneixements i eines avançats necessaris per a dissenyar, coordinar, implementar i
avaluar un pla d'internacionalització

16675212/ANÀLISI DE DADES MICROECONÒMIQUES
    RA1 - Adquirir els coneixements i eines avançats necessaris per a dissenyar, coordinar, implementar i
avaluar un pla d'internacionalització

16675213/ANÀLISI DE DADES MACROECONÒMIQUES
    RA1 - Adquirir els coneixements i eines avançats necessaris per a dissenyar, coordinar, implementar i
avaluar un pla d'internacionalització

16675214/POLÍTICA ECONÒMICA INTERNACIONAL
    RA1 - Adquirir els coneixements i eines avançats necessaris per a dissenyar, coordinar, implementar i
avaluar un pla d'internacionalització

16675215/TÈCNIQUES QUANTITATIVES I
    RA1 - Adquirir els coneixements i eines avançats necessaris per a dissenyar, coordinar, implementar i
avaluar un pla d'internacionalització

16675216/TÈCNIQUES QUANTITATIVES II
    RA1 - Adquirir els coneixements i eines avançats necessaris per a dissenyar, coordinar, implementar i
avaluar un pla d'internacionalització

16675217/TÈCNIQUES D'INVESTIGACIÓ
    RA1 - Adquirir els coneixements i eines avançats necessaris per a dissenyar, coordinar, implementar i
avaluar un pla d'internacionalització

16675218/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA1 - Adquirir els coneixements i eines avançats necessaris per a dissenyar, coordinar, implementar i
avaluar un pla d'internacionalització

16675219/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA1 - Adquirir els coneixements i eines avançats necessaris per a dissenyar, coordinar, implementar i
avaluar un pla d'internacionalització

16675220/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT III
    RA1 - Adquirir els coneixements i eines avançats necessaris per a dissenyar, coordinar, implementar i
avaluar un pla d'internacionalització

16675501/PRÀCTIQUES EXTERNES
 RA2Proposar estratègies d'internacionalització adequades a les característiques de les empreses i en
funció dels mercats als quals es dirigeixen.
    RA2 - Proposar estratègies d'internacionalització adequades a les característiques de les empreses i en
funció dels mercats als quals es dirigeixen.

16675101/REPTES I DESAFIAMENTS DE LA GLOBALITZACIÓ
    RA2 - Proposar estratègies d'internacionalització adequades a les característiques de les empreses i en
funció dels mercats als quals es dirigeixen.

16675102/LA INNOVACIÓ EN UN ENTORN GLOBAL
    RA2 - Proposar estratègies d'internacionalització adequades a les característiques de les empreses i en
funció dels mercats als quals es dirigeixen.

16675103/RESPONSABILITAT SOCIAL I ÈTICA EMPRESARIAL
    RA2 - Proposar estratègies d'internacionalització adequades a les característiques de les empreses i en
funció dels mercats als quals es dirigeixen.

16675104/ESTRATÈGIES D'INTERNACIONALITZACIÓ
    RA2 - Proposar estratègies d'internacionalització adequades a les característiques de les empreses i en
funció dels mercats als quals es dirigeixen.

16675105/COMUNICACIÓ I GESTIÓ INTERCULTURAL
    RA2 - Proposar estratègies d'internacionalització adequades a les característiques de les empreses i en
funció dels mercats als quals es dirigeixen.

16675106/TÈCNIQUES DE NEGOCIACIÓ
    RA2 - Proposar estratègies d'internacionalització adequades a les característiques de les empreses i en
funció dels mercats als quals es dirigeixen.

16675107/MERCATS FINANCERS INTERNACIONALS
    RA2 - Proposar estratègies d'internacionalització adequades a les característiques de les empreses i en
funció dels mercats als quals es dirigeixen.

16675108/LIDERATGE I PRESA DE DECISIONS
    RA2 - Proposar estratègies d'internacionalització adequades a les característiques de les empreses i en
funció dels mercats als quals es dirigeixen.

16675301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA2 - Proposar estratègies d'internacionalització adequades a les característiques de les empreses i en
funció dels mercats als quals es dirigeixen.

16675201/ANGLÈS PER A NEGOCIS
    RA2 - Proposar estratègies d'internacionalització adequades a les característiques de les empreses i en
funció dels mercats als quals es dirigeixen.

16675202/ECONOMIES EMERGENTS
    RA2 - Proposar estratègies d'internacionalització adequades a les característiques de les empreses i en
funció dels mercats als quals es dirigeixen.

16675203/FISCALITAT COMPARADA
    RA2 - Proposar estratègies d'internacionalització adequades a les característiques de les empreses i en
funció dels mercats als quals es dirigeixen.

16675204/DRET DE LA COMPETÈNCIA
    RA2 - Proposar estratègies d'internacionalització adequades a les característiques de les empreses i en
funció dels mercats als quals es dirigeixen.

16675205/SOSTENIBILITAT I ESTAT DEL BENESTAR
    RA2 - Proposar estratègies d'internacionalització adequades a les característiques de les empreses i en
funció dels mercats als quals es dirigeixen.

16675206/RECURSOS NATURALS I POLÍTIQUES AMBIENTALS
    RA2 - Proposar estratègies d'internacionalització adequades a les característiques de les empreses i en
funció dels mercats als quals es dirigeixen.

16675207/TERRITORI, TURISME I ENERGIA: DESAFIAMENTS GLOBALS
    RA2 - Proposar estratègies d'internacionalització adequades a les característiques de les empreses i en
funció dels mercats als quals es dirigeixen.

16675208/LA COMPETÈNCIA I LA REGULACIÓ DELS MERCATS
    RA2 - Proposar estratègies d'internacionalització adequades a les característiques de les empreses i en
funció dels mercats als quals es dirigeixen.

16675209/ANÀLISI DE DADES PER A NEGOCIS INTERNACIONALS
    RA2 - Proposar estratègies d'internacionalització adequades a les característiques de les empreses i en
funció dels mercats als quals es dirigeixen.

16675212/ANÀLISI DE DADES MICROECONÒMIQUES
    RA2 - Proposar estratègies d'internacionalització adequades a les característiques de les empreses i en
funció dels mercats als quals es dirigeixen.

16675213/ANÀLISI DE DADES MACROECONÒMIQUES
    RA2 - Proposar estratègies d'internacionalització adequades a les característiques de les empreses i en
funció dels mercats als quals es dirigeixen.

16675214/POLÍTICA ECONÒMICA INTERNACIONAL
    RA2 - Proposar estratègies d'internacionalització adequades a les característiques de les empreses i en
funció dels mercats als quals es dirigeixen.

16675215/TÈCNIQUES QUANTITATIVES I
    RA2 - Proposar estratègies d'internacionalització adequades a les característiques de les empreses i en
funció dels mercats als quals es dirigeixen.

16675216/TÈCNIQUES QUANTITATIVES II
    RA2 - Proposar estratègies d'internacionalització adequades a les característiques de les empreses i en
funció dels mercats als quals es dirigeixen.

16675217/TÈCNIQUES D'INVESTIGACIÓ
    RA2 - Proposar estratègies d'internacionalització adequades a les característiques de les empreses i en
funció dels mercats als quals es dirigeixen.

16675218/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA2 - Proposar estratègies d'internacionalització adequades a les característiques de les empreses i en
funció dels mercats als quals es dirigeixen.

16675219/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA2 - Proposar estratègies d'internacionalització adequades a les característiques de les empreses i en
funció dels mercats als quals es dirigeixen.

16675220/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT III
    RA2 - Proposar estratègies d'internacionalització adequades a les característiques de les empreses i en
funció dels mercats als quals es dirigeixen.

16675501/PRÀCTIQUES EXTERNES
A4Elaborar informes sectorials i dissenyar estratègies d'innovació que facilitin la inserció i / o
la millora del posicionament (upgrading) de l'empresa en les cadenes de valor globals.
RA1Entendre el paper de la innovació tecnològica en una economia global i analitzar les polítiques
públiques de suport a la innovació i els instruments que s'utilitzen.
    RA1 - Entendre el paper de la innovació tecnològica en una economia global i analitzar les polítiques
públiques de suport a la innovació i els instruments que s'utilitzen.

16675101/REPTES I DESAFIAMENTS DE LA GLOBALITZACIÓ
    RA1 - Entendre el paper de la innovació tecnològica en una economia global i analitzar les polítiques
públiques de suport a la innovació i els instruments que s'utilitzen.

16675102/LA INNOVACIÓ EN UN ENTORN GLOBAL
    RA1 - Entendre el paper de la innovació tecnològica en una economia global i analitzar les polítiques
públiques de suport a la innovació i els instruments que s'utilitzen.

16675103/RESPONSABILITAT SOCIAL I ÈTICA EMPRESARIAL
    RA1 - Entendre el paper de la innovació tecnològica en una economia global i analitzar les polítiques
públiques de suport a la innovació i els instruments que s'utilitzen.

16675104/ESTRATÈGIES D'INTERNACIONALITZACIÓ
    RA1 - Entendre el paper de la innovació tecnològica en una economia global i analitzar les polítiques
públiques de suport a la innovació i els instruments que s'utilitzen.

16675105/COMUNICACIÓ I GESTIÓ INTERCULTURAL
    RA1 - Entendre el paper de la innovació tecnològica en una economia global i analitzar les polítiques
públiques de suport a la innovació i els instruments que s'utilitzen.

16675106/TÈCNIQUES DE NEGOCIACIÓ
    RA1 - Entendre el paper de la innovació tecnològica en una economia global i analitzar les polítiques
públiques de suport a la innovació i els instruments que s'utilitzen.

16675107/MERCATS FINANCERS INTERNACIONALS
    RA1 - Entendre el paper de la innovació tecnològica en una economia global i analitzar les polítiques
públiques de suport a la innovació i els instruments que s'utilitzen.

16675108/LIDERATGE I PRESA DE DECISIONS
    RA1 - Entendre el paper de la innovació tecnològica en una economia global i analitzar les polítiques
públiques de suport a la innovació i els instruments que s'utilitzen.

16675301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA1 - Entendre el paper de la innovació tecnològica en una economia global i analitzar les polítiques
públiques de suport a la innovació i els instruments que s'utilitzen.

16675201/ANGLÈS PER A NEGOCIS
    RA1 - Entendre el paper de la innovació tecnològica en una economia global i analitzar les polítiques
públiques de suport a la innovació i els instruments que s'utilitzen.

16675202/ECONOMIES EMERGENTS
    RA1 - Entendre el paper de la innovació tecnològica en una economia global i analitzar les polítiques
públiques de suport a la innovació i els instruments que s'utilitzen.

16675203/FISCALITAT COMPARADA
    RA1 - Entendre el paper de la innovació tecnològica en una economia global i analitzar les polítiques
públiques de suport a la innovació i els instruments que s'utilitzen.

16675204/DRET DE LA COMPETÈNCIA
    RA1 - Entendre el paper de la innovació tecnològica en una economia global i analitzar les polítiques
públiques de suport a la innovació i els instruments que s'utilitzen.

16675205/SOSTENIBILITAT I ESTAT DEL BENESTAR
    RA1 - Entendre el paper de la innovació tecnològica en una economia global i analitzar les polítiques
públiques de suport a la innovació i els instruments que s'utilitzen.

16675206/RECURSOS NATURALS I POLÍTIQUES AMBIENTALS
    RA1 - Entendre el paper de la innovació tecnològica en una economia global i analitzar les polítiques
públiques de suport a la innovació i els instruments que s'utilitzen.

16675207/TERRITORI, TURISME I ENERGIA: DESAFIAMENTS GLOBALS
    RA1 - Entendre el paper de la innovació tecnològica en una economia global i analitzar les polítiques
públiques de suport a la innovació i els instruments que s'utilitzen.

16675208/LA COMPETÈNCIA I LA REGULACIÓ DELS MERCATS
    RA1 - Entendre el paper de la innovació tecnològica en una economia global i analitzar les polítiques
públiques de suport a la innovació i els instruments que s'utilitzen.

16675209/ANÀLISI DE DADES PER A NEGOCIS INTERNACIONALS
    RA1 - Entendre el paper de la innovació tecnològica en una economia global i analitzar les polítiques
públiques de suport a la innovació i els instruments que s'utilitzen.

16675212/ANÀLISI DE DADES MICROECONÒMIQUES
    RA1 - Entendre el paper de la innovació tecnològica en una economia global i analitzar les polítiques
públiques de suport a la innovació i els instruments que s'utilitzen.

16675213/ANÀLISI DE DADES MACROECONÒMIQUES
    RA1 - Entendre el paper de la innovació tecnològica en una economia global i analitzar les polítiques
públiques de suport a la innovació i els instruments que s'utilitzen.

16675214/POLÍTICA ECONÒMICA INTERNACIONAL
    RA1 - Entendre el paper de la innovació tecnològica en una economia global i analitzar les polítiques
públiques de suport a la innovació i els instruments que s'utilitzen.

16675215/TÈCNIQUES QUANTITATIVES I
    RA1 - Entendre el paper de la innovació tecnològica en una economia global i analitzar les polítiques
públiques de suport a la innovació i els instruments que s'utilitzen.

16675216/TÈCNIQUES QUANTITATIVES II
    RA1 - Entendre el paper de la innovació tecnològica en una economia global i analitzar les polítiques
públiques de suport a la innovació i els instruments que s'utilitzen.

16675217/TÈCNIQUES D'INVESTIGACIÓ
    RA1 - Entendre el paper de la innovació tecnològica en una economia global i analitzar les polítiques
públiques de suport a la innovació i els instruments que s'utilitzen.

16675218/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA1 - Entendre el paper de la innovació tecnològica en una economia global i analitzar les polítiques
públiques de suport a la innovació i els instruments que s'utilitzen.

16675219/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA1 - Entendre el paper de la innovació tecnològica en una economia global i analitzar les polítiques
públiques de suport a la innovació i els instruments que s'utilitzen.

16675220/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT III
    RA1 - Entendre el paper de la innovació tecnològica en una economia global i analitzar les polítiques
públiques de suport a la innovació i els instruments que s'utilitzen.

16675501/PRÀCTIQUES EXTERNES
 RA2Ser capaç de desenvolupar estratègies d'innovació per millorar el posicionament de l'empresa en
les cadenes i mercats globals.
    RA2 - Ser capaç de desenvolupar estratègies d'innovació per millorar el posicionament de l'empresa en
les cadenes i mercats globals.

16675101/REPTES I DESAFIAMENTS DE LA GLOBALITZACIÓ
    RA2 - Ser capaç de desenvolupar estratègies d'innovació per millorar el posicionament de l'empresa en
les cadenes i mercats globals.

16675102/LA INNOVACIÓ EN UN ENTORN GLOBAL
    RA2 - Ser capaç de desenvolupar estratègies d'innovació per millorar el posicionament de l'empresa en
les cadenes i mercats globals.

16675103/RESPONSABILITAT SOCIAL I ÈTICA EMPRESARIAL
    RA2 - Ser capaç de desenvolupar estratègies d'innovació per millorar el posicionament de l'empresa en
les cadenes i mercats globals.

16675104/ESTRATÈGIES D'INTERNACIONALITZACIÓ
    RA2 - Ser capaç de desenvolupar estratègies d'innovació per millorar el posicionament de l'empresa en
les cadenes i mercats globals.

16675105/COMUNICACIÓ I GESTIÓ INTERCULTURAL
    RA2 - Ser capaç de desenvolupar estratègies d'innovació per millorar el posicionament de l'empresa en
les cadenes i mercats globals.

16675106/TÈCNIQUES DE NEGOCIACIÓ
    RA2 - Ser capaç de desenvolupar estratègies d'innovació per millorar el posicionament de l'empresa en
les cadenes i mercats globals.

16675107/MERCATS FINANCERS INTERNACIONALS
    RA2 - Ser capaç de desenvolupar estratègies d'innovació per millorar el posicionament de l'empresa en
les cadenes i mercats globals.

16675108/LIDERATGE I PRESA DE DECISIONS
    RA2 - Ser capaç de desenvolupar estratègies d'innovació per millorar el posicionament de l'empresa en
les cadenes i mercats globals.

16675301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA2 - Ser capaç de desenvolupar estratègies d'innovació per millorar el posicionament de l'empresa en
les cadenes i mercats globals.

16675201/ANGLÈS PER A NEGOCIS
    RA2 - Ser capaç de desenvolupar estratègies d'innovació per millorar el posicionament de l'empresa en
les cadenes i mercats globals.

16675202/ECONOMIES EMERGENTS
    RA2 - Ser capaç de desenvolupar estratègies d'innovació per millorar el posicionament de l'empresa en
les cadenes i mercats globals.

16675203/FISCALITAT COMPARADA
    RA2 - Ser capaç de desenvolupar estratègies d'innovació per millorar el posicionament de l'empresa en
les cadenes i mercats globals.

16675204/DRET DE LA COMPETÈNCIA
    RA2 - Ser capaç de desenvolupar estratègies d'innovació per millorar el posicionament de l'empresa en
les cadenes i mercats globals.

16675205/SOSTENIBILITAT I ESTAT DEL BENESTAR
    RA2 - Ser capaç de desenvolupar estratègies d'innovació per millorar el posicionament de l'empresa en
les cadenes i mercats globals.

16675206/RECURSOS NATURALS I POLÍTIQUES AMBIENTALS
    RA2 - Ser capaç de desenvolupar estratègies d'innovació per millorar el posicionament de l'empresa en
les cadenes i mercats globals.

16675207/TERRITORI, TURISME I ENERGIA: DESAFIAMENTS GLOBALS
    RA2 - Ser capaç de desenvolupar estratègies d'innovació per millorar el posicionament de l'empresa en
les cadenes i mercats globals.

16675208/LA COMPETÈNCIA I LA REGULACIÓ DELS MERCATS
    RA2 - Ser capaç de desenvolupar estratègies d'innovació per millorar el posicionament de l'empresa en
les cadenes i mercats globals.

16675209/ANÀLISI DE DADES PER A NEGOCIS INTERNACIONALS
    RA2 - Ser capaç de desenvolupar estratègies d'innovació per millorar el posicionament de l'empresa en
les cadenes i mercats globals.

16675212/ANÀLISI DE DADES MICROECONÒMIQUES
    RA2 - Ser capaç de desenvolupar estratègies d'innovació per millorar el posicionament de l'empresa en
les cadenes i mercats globals.

16675213/ANÀLISI DE DADES MACROECONÒMIQUES
    RA2 - Ser capaç de desenvolupar estratègies d'innovació per millorar el posicionament de l'empresa en
les cadenes i mercats globals.

16675214/POLÍTICA ECONÒMICA INTERNACIONAL
    RA2 - Ser capaç de desenvolupar estratègies d'innovació per millorar el posicionament de l'empresa en
les cadenes i mercats globals.

16675215/TÈCNIQUES QUANTITATIVES I
    RA2 - Ser capaç de desenvolupar estratègies d'innovació per millorar el posicionament de l'empresa en
les cadenes i mercats globals.

16675216/TÈCNIQUES QUANTITATIVES II
    RA2 - Ser capaç de desenvolupar estratègies d'innovació per millorar el posicionament de l'empresa en
les cadenes i mercats globals.

16675217/TÈCNIQUES D'INVESTIGACIÓ
    RA2 - Ser capaç de desenvolupar estratègies d'innovació per millorar el posicionament de l'empresa en
les cadenes i mercats globals.

16675218/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA2 - Ser capaç de desenvolupar estratègies d'innovació per millorar el posicionament de l'empresa en
les cadenes i mercats globals.

16675219/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA2 - Ser capaç de desenvolupar estratègies d'innovació per millorar el posicionament de l'empresa en
les cadenes i mercats globals.

16675220/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT III
    RA2 - Ser capaç de desenvolupar estratègies d'innovació per millorar el posicionament de l'empresa en
les cadenes i mercats globals.

16675501/PRÀCTIQUES EXTERNES
 RA3Saber aplicar instruments quantitatius avançats a l'anàlisi de diferents sectors econòmics.
    RA3 - Saber aplicar instruments quantitatius avançats a l'anàlisi de diferents sectors econòmics.

16675101/REPTES I DESAFIAMENTS DE LA GLOBALITZACIÓ
    RA3 - Saber aplicar instruments quantitatius avançats a l'anàlisi de diferents sectors econòmics.

16675102/LA INNOVACIÓ EN UN ENTORN GLOBAL
    RA3 - Saber aplicar instruments quantitatius avançats a l'anàlisi de diferents sectors econòmics.

16675103/RESPONSABILITAT SOCIAL I ÈTICA EMPRESARIAL
    RA3 - Saber aplicar instruments quantitatius avançats a l'anàlisi de diferents sectors econòmics.

16675104/ESTRATÈGIES D'INTERNACIONALITZACIÓ
    RA3 - Saber aplicar instruments quantitatius avançats a l'anàlisi de diferents sectors econòmics.

16675105/COMUNICACIÓ I GESTIÓ INTERCULTURAL
    RA3 - Saber aplicar instruments quantitatius avançats a l'anàlisi de diferents sectors econòmics.

16675106/TÈCNIQUES DE NEGOCIACIÓ
    RA3 - Saber aplicar instruments quantitatius avançats a l'anàlisi de diferents sectors econòmics.

16675107/MERCATS FINANCERS INTERNACIONALS
    RA3 - Saber aplicar instruments quantitatius avançats a l'anàlisi de diferents sectors econòmics.

16675108/LIDERATGE I PRESA DE DECISIONS
    RA3 - Saber aplicar instruments quantitatius avançats a l'anàlisi de diferents sectors econòmics.

16675301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA3 - Saber aplicar instruments quantitatius avançats a l'anàlisi de diferents sectors econòmics.

16675201/ANGLÈS PER A NEGOCIS
    RA3 - Saber aplicar instruments quantitatius avançats a l'anàlisi de diferents sectors econòmics.

16675202/ECONOMIES EMERGENTS
    RA3 - Saber aplicar instruments quantitatius avançats a l'anàlisi de diferents sectors econòmics.

16675203/FISCALITAT COMPARADA
    RA3 - Saber aplicar instruments quantitatius avançats a l'anàlisi de diferents sectors econòmics.

16675204/DRET DE LA COMPETÈNCIA
    RA3 - Saber aplicar instruments quantitatius avançats a l'anàlisi de diferents sectors econòmics.

16675205/SOSTENIBILITAT I ESTAT DEL BENESTAR
    RA3 - Saber aplicar instruments quantitatius avançats a l'anàlisi de diferents sectors econòmics.

16675206/RECURSOS NATURALS I POLÍTIQUES AMBIENTALS
    RA3 - Saber aplicar instruments quantitatius avançats a l'anàlisi de diferents sectors econòmics.

16675207/TERRITORI, TURISME I ENERGIA: DESAFIAMENTS GLOBALS
    RA3 - Saber aplicar instruments quantitatius avançats a l'anàlisi de diferents sectors econòmics.

16675208/LA COMPETÈNCIA I LA REGULACIÓ DELS MERCATS
    RA3 - Saber aplicar instruments quantitatius avançats a l'anàlisi de diferents sectors econòmics.

16675209/ANÀLISI DE DADES PER A NEGOCIS INTERNACIONALS
    RA3 - Saber aplicar instruments quantitatius avançats a l'anàlisi de diferents sectors econòmics.

16675212/ANÀLISI DE DADES MICROECONÒMIQUES
    RA3 - Saber aplicar instruments quantitatius avançats a l'anàlisi de diferents sectors econòmics.

16675213/ANÀLISI DE DADES MACROECONÒMIQUES
    RA3 - Saber aplicar instruments quantitatius avançats a l'anàlisi de diferents sectors econòmics.

16675214/POLÍTICA ECONÒMICA INTERNACIONAL
    RA3 - Saber aplicar instruments quantitatius avançats a l'anàlisi de diferents sectors econòmics.

16675215/TÈCNIQUES QUANTITATIVES I
    RA3 - Saber aplicar instruments quantitatius avançats a l'anàlisi de diferents sectors econòmics.

16675216/TÈCNIQUES QUANTITATIVES II
    RA3 - Saber aplicar instruments quantitatius avançats a l'anàlisi de diferents sectors econòmics.

16675217/TÈCNIQUES D'INVESTIGACIÓ
    RA3 - Saber aplicar instruments quantitatius avançats a l'anàlisi de diferents sectors econòmics.

16675218/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA3 - Saber aplicar instruments quantitatius avançats a l'anàlisi de diferents sectors econòmics.

16675219/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA3 - Saber aplicar instruments quantitatius avançats a l'anàlisi de diferents sectors econòmics.

16675220/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT III
    RA3 - Saber aplicar instruments quantitatius avançats a l'anàlisi de diferents sectors econòmics.

16675501/PRÀCTIQUES EXTERNES
 RA4Analitzar la realitat professional a partir dels coneixements i tècniques adquirides en el màster.
    RA4 - Analitzar la realitat professional a partir dels coneixements i tècniques adquirides en el màster.

16675101/REPTES I DESAFIAMENTS DE LA GLOBALITZACIÓ
    RA4 - Analitzar la realitat professional a partir dels coneixements i tècniques adquirides en el màster.

16675102/LA INNOVACIÓ EN UN ENTORN GLOBAL
    RA4 - Analitzar la realitat professional a partir dels coneixements i tècniques adquirides en el màster.

16675103/RESPONSABILITAT SOCIAL I ÈTICA EMPRESARIAL
    RA4 - Analitzar la realitat professional a partir dels coneixements i tècniques adquirides en el màster.

16675104/ESTRATÈGIES D'INTERNACIONALITZACIÓ
    RA4 - Analitzar la realitat professional a partir dels coneixements i tècniques adquirides en el màster.

16675105/COMUNICACIÓ I GESTIÓ INTERCULTURAL
    RA4 - Analitzar la realitat professional a partir dels coneixements i tècniques adquirides en el màster.

16675106/TÈCNIQUES DE NEGOCIACIÓ
    RA4 - Analitzar la realitat professional a partir dels coneixements i tècniques adquirides en el màster.

16675107/MERCATS FINANCERS INTERNACIONALS
    RA4 - Analitzar la realitat professional a partir dels coneixements i tècniques adquirides en el màster.

16675108/LIDERATGE I PRESA DE DECISIONS
    RA4 - Analitzar la realitat professional a partir dels coneixements i tècniques adquirides en el màster.

16675301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA4 - Analitzar la realitat professional a partir dels coneixements i tècniques adquirides en el màster.

16675201/ANGLÈS PER A NEGOCIS
    RA4 - Analitzar la realitat professional a partir dels coneixements i tècniques adquirides en el màster.

16675202/ECONOMIES EMERGENTS
    RA4 - Analitzar la realitat professional a partir dels coneixements i tècniques adquirides en el màster.

16675203/FISCALITAT COMPARADA
    RA4 - Analitzar la realitat professional a partir dels coneixements i tècniques adquirides en el màster.

16675204/DRET DE LA COMPETÈNCIA
    RA4 - Analitzar la realitat professional a partir dels coneixements i tècniques adquirides en el màster.

16675205/SOSTENIBILITAT I ESTAT DEL BENESTAR
    RA4 - Analitzar la realitat professional a partir dels coneixements i tècniques adquirides en el màster.

16675206/RECURSOS NATURALS I POLÍTIQUES AMBIENTALS
    RA4 - Analitzar la realitat professional a partir dels coneixements i tècniques adquirides en el màster.

16675207/TERRITORI, TURISME I ENERGIA: DESAFIAMENTS GLOBALS
    RA4 - Analitzar la realitat professional a partir dels coneixements i tècniques adquirides en el màster.

16675208/LA COMPETÈNCIA I LA REGULACIÓ DELS MERCATS
    RA4 - Analitzar la realitat professional a partir dels coneixements i tècniques adquirides en el màster.

16675209/ANÀLISI DE DADES PER A NEGOCIS INTERNACIONALS
    RA4 - Analitzar la realitat professional a partir dels coneixements i tècniques adquirides en el màster.

16675212/ANÀLISI DE DADES MICROECONÒMIQUES
    RA4 - Analitzar la realitat professional a partir dels coneixements i tècniques adquirides en el màster.

16675213/ANÀLISI DE DADES MACROECONÒMIQUES
    RA4 - Analitzar la realitat professional a partir dels coneixements i tècniques adquirides en el màster.

16675214/POLÍTICA ECONÒMICA INTERNACIONAL
    RA4 - Analitzar la realitat professional a partir dels coneixements i tècniques adquirides en el màster.

16675215/TÈCNIQUES QUANTITATIVES I
    RA4 - Analitzar la realitat professional a partir dels coneixements i tècniques adquirides en el màster.

16675216/TÈCNIQUES QUANTITATIVES II
    RA4 - Analitzar la realitat professional a partir dels coneixements i tècniques adquirides en el màster.

16675217/TÈCNIQUES D'INVESTIGACIÓ
    RA4 - Analitzar la realitat professional a partir dels coneixements i tècniques adquirides en el màster.

16675218/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA4 - Analitzar la realitat professional a partir dels coneixements i tècniques adquirides en el màster.

16675219/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA4 - Analitzar la realitat professional a partir dels coneixements i tècniques adquirides en el màster.

16675220/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT III
    RA4 - Analitzar la realitat professional a partir dels coneixements i tècniques adquirides en el màster.

16675501/PRÀCTIQUES EXTERNES
A5Desenvolupar habilitats directives i coneixements tècnics per gestionar la complexitat de la
realitat de l'empresa internacional d'una manera social i mediambientalment responsable.
RA1Prendre consciència de la importància dels aspectes interculturals en les activitats de
comunicació i negociació.
    RA1 - Prendre consciència de la importància dels aspectes interculturals en les activitats de
comunicació i negociació.

16675101/REPTES I DESAFIAMENTS DE LA GLOBALITZACIÓ
    RA1 - Prendre consciència de la importància dels aspectes interculturals en les activitats de
comunicació i negociació.

16675102/LA INNOVACIÓ EN UN ENTORN GLOBAL
    RA1 - Prendre consciència de la importància dels aspectes interculturals en les activitats de
comunicació i negociació.

16675103/RESPONSABILITAT SOCIAL I ÈTICA EMPRESARIAL
    RA1 - Prendre consciència de la importància dels aspectes interculturals en les activitats de
comunicació i negociació.

16675104/ESTRATÈGIES D'INTERNACIONALITZACIÓ
    RA1 - Prendre consciència de la importància dels aspectes interculturals en les activitats de
comunicació i negociació.

16675105/COMUNICACIÓ I GESTIÓ INTERCULTURAL
    RA1 - Prendre consciència de la importància dels aspectes interculturals en les activitats de
comunicació i negociació.

16675106/TÈCNIQUES DE NEGOCIACIÓ
    RA1 - Prendre consciència de la importància dels aspectes interculturals en les activitats de
comunicació i negociació.

16675107/MERCATS FINANCERS INTERNACIONALS
    RA1 - Prendre consciència de la importància dels aspectes interculturals en les activitats de
comunicació i negociació.

16675108/LIDERATGE I PRESA DE DECISIONS
    RA1 - Prendre consciència de la importància dels aspectes interculturals en les activitats de
comunicació i negociació.

16675301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA1 - Prendre consciència de la importància dels aspectes interculturals en les activitats de
comunicació i negociació.

16675201/ANGLÈS PER A NEGOCIS
    RA1 - Prendre consciència de la importància dels aspectes interculturals en les activitats de
comunicació i negociació.

16675202/ECONOMIES EMERGENTS
    RA1 - Prendre consciència de la importància dels aspectes interculturals en les activitats de
comunicació i negociació.

16675203/FISCALITAT COMPARADA
    RA1 - Prendre consciència de la importància dels aspectes interculturals en les activitats de
comunicació i negociació.

16675204/DRET DE LA COMPETÈNCIA
    RA1 - Prendre consciència de la importància dels aspectes interculturals en les activitats de
comunicació i negociació.

16675205/SOSTENIBILITAT I ESTAT DEL BENESTAR
    RA1 - Prendre consciència de la importància dels aspectes interculturals en les activitats de
comunicació i negociació.

16675206/RECURSOS NATURALS I POLÍTIQUES AMBIENTALS
    RA1 - Prendre consciència de la importància dels aspectes interculturals en les activitats de
comunicació i negociació.

16675207/TERRITORI, TURISME I ENERGIA: DESAFIAMENTS GLOBALS
    RA1 - Prendre consciència de la importància dels aspectes interculturals en les activitats de
comunicació i negociació.

16675208/LA COMPETÈNCIA I LA REGULACIÓ DELS MERCATS
    RA1 - Prendre consciència de la importància dels aspectes interculturals en les activitats de
comunicació i negociació.

16675209/ANÀLISI DE DADES PER A NEGOCIS INTERNACIONALS
    RA1 - Prendre consciència de la importància dels aspectes interculturals en les activitats de
comunicació i negociació.

16675212/ANÀLISI DE DADES MICROECONÒMIQUES
    RA1 - Prendre consciència de la importància dels aspectes interculturals en les activitats de
comunicació i negociació.

16675213/ANÀLISI DE DADES MACROECONÒMIQUES
    RA1 - Prendre consciència de la importància dels aspectes interculturals en les activitats de
comunicació i negociació.

16675214/POLÍTICA ECONÒMICA INTERNACIONAL
    RA1 - Prendre consciència de la importància dels aspectes interculturals en les activitats de
comunicació i negociació.

16675215/TÈCNIQUES QUANTITATIVES I
    RA1 - Prendre consciència de la importància dels aspectes interculturals en les activitats de
comunicació i negociació.

16675216/TÈCNIQUES QUANTITATIVES II
    RA1 - Prendre consciència de la importància dels aspectes interculturals en les activitats de
comunicació i negociació.

16675217/TÈCNIQUES D'INVESTIGACIÓ
    RA1 - Prendre consciència de la importància dels aspectes interculturals en les activitats de
comunicació i negociació.

16675218/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA1 - Prendre consciència de la importància dels aspectes interculturals en les activitats de
comunicació i negociació.

16675219/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA1 - Prendre consciència de la importància dels aspectes interculturals en les activitats de
comunicació i negociació.

16675220/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT III
    RA1 - Prendre consciència de la importància dels aspectes interculturals en les activitats de
comunicació i negociació.

16675501/PRÀCTIQUES EXTERNES
 RA2Comprendre i fomentar els processos de canvi i desenvolupament de les organitzacions.
    RA2 - Comprendre i fomentar els processos de canvi i desenvolupament de les organitzacions.

16675101/REPTES I DESAFIAMENTS DE LA GLOBALITZACIÓ
    RA2 - Comprendre i fomentar els processos de canvi i desenvolupament de les organitzacions.

16675102/LA INNOVACIÓ EN UN ENTORN GLOBAL
    RA2 - Comprendre i fomentar els processos de canvi i desenvolupament de les organitzacions.

16675103/RESPONSABILITAT SOCIAL I ÈTICA EMPRESARIAL
    RA2 - Comprendre i fomentar els processos de canvi i desenvolupament de les organitzacions.

16675104/ESTRATÈGIES D'INTERNACIONALITZACIÓ
    RA2 - Comprendre i fomentar els processos de canvi i desenvolupament de les organitzacions.

16675105/COMUNICACIÓ I GESTIÓ INTERCULTURAL
    RA2 - Comprendre i fomentar els processos de canvi i desenvolupament de les organitzacions.

16675106/TÈCNIQUES DE NEGOCIACIÓ
    RA2 - Comprendre i fomentar els processos de canvi i desenvolupament de les organitzacions.

16675107/MERCATS FINANCERS INTERNACIONALS
    RA2 - Comprendre i fomentar els processos de canvi i desenvolupament de les organitzacions.

16675108/LIDERATGE I PRESA DE DECISIONS
    RA2 - Comprendre i fomentar els processos de canvi i desenvolupament de les organitzacions.

16675301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA2 - Comprendre i fomentar els processos de canvi i desenvolupament de les organitzacions.

16675201/ANGLÈS PER A NEGOCIS
    RA2 - Comprendre i fomentar els processos de canvi i desenvolupament de les organitzacions.

16675202/ECONOMIES EMERGENTS
    RA2 - Comprendre i fomentar els processos de canvi i desenvolupament de les organitzacions.

16675203/FISCALITAT COMPARADA
    RA2 - Comprendre i fomentar els processos de canvi i desenvolupament de les organitzacions.

16675204/DRET DE LA COMPETÈNCIA
    RA2 - Comprendre i fomentar els processos de canvi i desenvolupament de les organitzacions.

16675205/SOSTENIBILITAT I ESTAT DEL BENESTAR
    RA2 - Comprendre i fomentar els processos de canvi i desenvolupament de les organitzacions.

16675206/RECURSOS NATURALS I POLÍTIQUES AMBIENTALS
    RA2 - Comprendre i fomentar els processos de canvi i desenvolupament de les organitzacions.

16675207/TERRITORI, TURISME I ENERGIA: DESAFIAMENTS GLOBALS
    RA2 - Comprendre i fomentar els processos de canvi i desenvolupament de les organitzacions.

16675208/LA COMPETÈNCIA I LA REGULACIÓ DELS MERCATS
    RA2 - Comprendre i fomentar els processos de canvi i desenvolupament de les organitzacions.

16675209/ANÀLISI DE DADES PER A NEGOCIS INTERNACIONALS
    RA2 - Comprendre i fomentar els processos de canvi i desenvolupament de les organitzacions.

16675212/ANÀLISI DE DADES MICROECONÒMIQUES
    RA2 - Comprendre i fomentar els processos de canvi i desenvolupament de les organitzacions.

16675213/ANÀLISI DE DADES MACROECONÒMIQUES
    RA2 - Comprendre i fomentar els processos de canvi i desenvolupament de les organitzacions.

16675214/POLÍTICA ECONÒMICA INTERNACIONAL
    RA2 - Comprendre i fomentar els processos de canvi i desenvolupament de les organitzacions.

16675215/TÈCNIQUES QUANTITATIVES I
    RA2 - Comprendre i fomentar els processos de canvi i desenvolupament de les organitzacions.

16675216/TÈCNIQUES QUANTITATIVES II
    RA2 - Comprendre i fomentar els processos de canvi i desenvolupament de les organitzacions.

16675217/TÈCNIQUES D'INVESTIGACIÓ
    RA2 - Comprendre i fomentar els processos de canvi i desenvolupament de les organitzacions.

16675218/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA2 - Comprendre i fomentar els processos de canvi i desenvolupament de les organitzacions.

16675219/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA2 - Comprendre i fomentar els processos de canvi i desenvolupament de les organitzacions.

16675220/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT III
    RA2 - Comprendre i fomentar els processos de canvi i desenvolupament de les organitzacions.

16675501/PRÀCTIQUES EXTERNES
 RA3Conèixer les principals polítiques i estratègies que les empreses tenen a la seva disposició per
incorporar la responsabilitat social corporativa en la seva gestió, així com conèixer les
últimes tendències en aquest àmbit.
    RA3 - Conèixer les principals polítiques i estratègies que les empreses tenen a la seva disposició per
incorporar la responsabilitat social corporativa en la seva gestió, així com conèixer les
últimes tendències en aquest àmbit.

16675101/REPTES I DESAFIAMENTS DE LA GLOBALITZACIÓ
    RA3 - Conèixer les principals polítiques i estratègies que les empreses tenen a la seva disposició per
incorporar la responsabilitat social corporativa en la seva gestió, així com conèixer les
últimes tendències en aquest àmbit.

16675102/LA INNOVACIÓ EN UN ENTORN GLOBAL
    RA3 - Conèixer les principals polítiques i estratègies que les empreses tenen a la seva disposició per
incorporar la responsabilitat social corporativa en la seva gestió, així com conèixer les
últimes tendències en aquest àmbit.

16675103/RESPONSABILITAT SOCIAL I ÈTICA EMPRESARIAL
    RA3 - Conèixer les principals polítiques i estratègies que les empreses tenen a la seva disposició per
incorporar la responsabilitat social corporativa en la seva gestió, així com conèixer les
últimes tendències en aquest àmbit.

16675104/ESTRATÈGIES D'INTERNACIONALITZACIÓ
    RA3 - Conèixer les principals polítiques i estratègies que les empreses tenen a la seva disposició per
incorporar la responsabilitat social corporativa en la seva gestió, així com conèixer les
últimes tendències en aquest àmbit.

16675105/COMUNICACIÓ I GESTIÓ INTERCULTURAL
    RA3 - Conèixer les principals polítiques i estratègies que les empreses tenen a la seva disposició per
incorporar la responsabilitat social corporativa en la seva gestió, així com conèixer les
últimes tendències en aquest àmbit.

16675106/TÈCNIQUES DE NEGOCIACIÓ
    RA3 - Conèixer les principals polítiques i estratègies que les empreses tenen a la seva disposició per
incorporar la responsabilitat social corporativa en la seva gestió, així com conèixer les
últimes tendències en aquest àmbit.

16675107/MERCATS FINANCERS INTERNACIONALS
    RA3 - Conèixer les principals polítiques i estratègies que les empreses tenen a la seva disposició per
incorporar la responsabilitat social corporativa en la seva gestió, així com conèixer les
últimes tendències en aquest àmbit.

16675108/LIDERATGE I PRESA DE DECISIONS
    RA3 - Conèixer les principals polítiques i estratègies que les empreses tenen a la seva disposició per
incorporar la responsabilitat social corporativa en la seva gestió, així com conèixer les
últimes tendències en aquest àmbit.

16675301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA3 - Conèixer les principals polítiques i estratègies que les empreses tenen a la seva disposició per
incorporar la responsabilitat social corporativa en la seva gestió, així com conèixer les
últimes tendències en aquest àmbit.

16675201/ANGLÈS PER A NEGOCIS
    RA3 - Conèixer les principals polítiques i estratègies que les empreses tenen a la seva disposició per
incorporar la responsabilitat social corporativa en la seva gestió, així com conèixer les
últimes tendències en aquest àmbit.

16675202/ECONOMIES EMERGENTS
    RA3 - Conèixer les principals polítiques i estratègies que les empreses tenen a la seva disposició per
incorporar la responsabilitat social corporativa en la seva gestió, així com conèixer les
últimes tendències en aquest àmbit.

16675203/FISCALITAT COMPARADA
    RA3 - Conèixer les principals polítiques i estratègies que les empreses tenen a la seva disposició per
incorporar la responsabilitat social corporativa en la seva gestió, així com conèixer les
últimes tendències en aquest àmbit.

16675204/DRET DE LA COMPETÈNCIA
    RA3 - Conèixer les principals polítiques i estratègies que les empreses tenen a la seva disposició per
incorporar la responsabilitat social corporativa en la seva gestió, així com conèixer les
últimes tendències en aquest àmbit.

16675205/SOSTENIBILITAT I ESTAT DEL BENESTAR
    RA3 - Conèixer les principals polítiques i estratègies que les empreses tenen a la seva disposició per
incorporar la responsabilitat social corporativa en la seva gestió, així com conèixer les
últimes tendències en aquest àmbit.

16675206/RECURSOS NATURALS I POLÍTIQUES AMBIENTALS
    RA3 - Conèixer les principals polítiques i estratègies que les empreses tenen a la seva disposició per
incorporar la responsabilitat social corporativa en la seva gestió, així com conèixer les
últimes tendències en aquest àmbit.

16675207/TERRITORI, TURISME I ENERGIA: DESAFIAMENTS GLOBALS
    RA3 - Conèixer les principals polítiques i estratègies que les empreses tenen a la seva disposició per
incorporar la responsabilitat social corporativa en la seva gestió, així com conèixer les
últimes tendències en aquest àmbit.

16675208/LA COMPETÈNCIA I LA REGULACIÓ DELS MERCATS
    RA3 - Conèixer les principals polítiques i estratègies que les empreses tenen a la seva disposició per
incorporar la responsabilitat social corporativa en la seva gestió, així com conèixer les
últimes tendències en aquest àmbit.

16675209/ANÀLISI DE DADES PER A NEGOCIS INTERNACIONALS
    RA3 - Conèixer les principals polítiques i estratègies que les empreses tenen a la seva disposició per
incorporar la responsabilitat social corporativa en la seva gestió, així com conèixer les
últimes tendències en aquest àmbit.

16675212/ANÀLISI DE DADES MICROECONÒMIQUES
    RA3 - Conèixer les principals polítiques i estratègies que les empreses tenen a la seva disposició per
incorporar la responsabilitat social corporativa en la seva gestió, així com conèixer les
últimes tendències en aquest àmbit.

16675213/ANÀLISI DE DADES MACROECONÒMIQUES
    RA3 - Conèixer les principals polítiques i estratègies que les empreses tenen a la seva disposició per
incorporar la responsabilitat social corporativa en la seva gestió, així com conèixer les
últimes tendències en aquest àmbit.

16675214/POLÍTICA ECONÒMICA INTERNACIONAL
    RA3 - Conèixer les principals polítiques i estratègies que les empreses tenen a la seva disposició per
incorporar la responsabilitat social corporativa en la seva gestió, així com conèixer les
últimes tendències en aquest àmbit.

16675215/TÈCNIQUES QUANTITATIVES I
    RA3 - Conèixer les principals polítiques i estratègies que les empreses tenen a la seva disposició per
incorporar la responsabilitat social corporativa en la seva gestió, així com conèixer les
últimes tendències en aquest àmbit.

16675216/TÈCNIQUES QUANTITATIVES II
    RA3 - Conèixer les principals polítiques i estratègies que les empreses tenen a la seva disposició per
incorporar la responsabilitat social corporativa en la seva gestió, així com conèixer les
últimes tendències en aquest àmbit.

16675217/TÈCNIQUES D'INVESTIGACIÓ
    RA3 - Conèixer les principals polítiques i estratègies que les empreses tenen a la seva disposició per
incorporar la responsabilitat social corporativa en la seva gestió, així com conèixer les
últimes tendències en aquest àmbit.

16675218/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA3 - Conèixer les principals polítiques i estratègies que les empreses tenen a la seva disposició per
incorporar la responsabilitat social corporativa en la seva gestió, així com conèixer les
últimes tendències en aquest àmbit.

16675219/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA3 - Conèixer les principals polítiques i estratègies que les empreses tenen a la seva disposició per
incorporar la responsabilitat social corporativa en la seva gestió, així com conèixer les
últimes tendències en aquest àmbit.

16675220/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT III
    RA3 - Conèixer les principals polítiques i estratègies que les empreses tenen a la seva disposició per
incorporar la responsabilitat social corporativa en la seva gestió, així com conèixer les
últimes tendències en aquest àmbit.

16675501/PRÀCTIQUES EXTERNES
 RA4Prendre consciència de la importància de l'ètica i els valors en el món dels negocis
internacionals i incorporar elements de sostenibilitat mediambiental i social a la gestió
    RA4 - Prendre consciència de la importància de l'ètica i els valors en el món dels negocis
internacionals i incorporar elements de sostenibilitat mediambiental i social a la gestió

16675101/REPTES I DESAFIAMENTS DE LA GLOBALITZACIÓ
    RA4 - Prendre consciència de la importància de l'ètica i els valors en el món dels negocis
internacionals i incorporar elements de sostenibilitat mediambiental i social a la gestió

16675102/LA INNOVACIÓ EN UN ENTORN GLOBAL
    RA4 - Prendre consciència de la importància de l'ètica i els valors en el món dels negocis
internacionals i incorporar elements de sostenibilitat mediambiental i social a la gestió

16675103/RESPONSABILITAT SOCIAL I ÈTICA EMPRESARIAL
    RA4 - Prendre consciència de la importància de l'ètica i els valors en el món dels negocis
internacionals i incorporar elements de sostenibilitat mediambiental i social a la gestió

16675104/ESTRATÈGIES D'INTERNACIONALITZACIÓ
    RA4 - Prendre consciència de la importància de l'ètica i els valors en el món dels negocis
internacionals i incorporar elements de sostenibilitat mediambiental i social a la gestió

16675105/COMUNICACIÓ I GESTIÓ INTERCULTURAL
    RA4 - Prendre consciència de la importància de l'ètica i els valors en el món dels negocis
internacionals i incorporar elements de sostenibilitat mediambiental i social a la gestió

16675106/TÈCNIQUES DE NEGOCIACIÓ
    RA4 - Prendre consciència de la importància de l'ètica i els valors en el món dels negocis
internacionals i incorporar elements de sostenibilitat mediambiental i social a la gestió

16675107/MERCATS FINANCERS INTERNACIONALS
    RA4 - Prendre consciència de la importància de l'ètica i els valors en el món dels negocis
internacionals i incorporar elements de sostenibilitat mediambiental i social a la gestió

16675108/LIDERATGE I PRESA DE DECISIONS
    RA4 - Prendre consciència de la importància de l'ètica i els valors en el món dels negocis
internacionals i incorporar elements de sostenibilitat mediambiental i social a la gestió

16675301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA4 - Prendre consciència de la importància de l'ètica i els valors en el món dels negocis
internacionals i incorporar elements de sostenibilitat mediambiental i social a la gestió

16675201/ANGLÈS PER A NEGOCIS
    RA4 - Prendre consciència de la importància de l'ètica i els valors en el món dels negocis
internacionals i incorporar elements de sostenibilitat mediambiental i social a la gestió

16675202/ECONOMIES EMERGENTS
    RA4 - Prendre consciència de la importància de l'ètica i els valors en el món dels negocis
internacionals i incorporar elements de sostenibilitat mediambiental i social a la gestió

16675203/FISCALITAT COMPARADA
    RA4 - Prendre consciència de la importància de l'ètica i els valors en el món dels negocis
internacionals i incorporar elements de sostenibilitat mediambiental i social a la gestió

16675204/DRET DE LA COMPETÈNCIA
    RA4 - Prendre consciència de la importància de l'ètica i els valors en el món dels negocis
internacionals i incorporar elements de sostenibilitat mediambiental i social a la gestió

16675205/SOSTENIBILITAT I ESTAT DEL BENESTAR
    RA4 - Prendre consciència de la importància de l'ètica i els valors en el món dels negocis
internacionals i incorporar elements de sostenibilitat mediambiental i social a la gestió

16675206/RECURSOS NATURALS I POLÍTIQUES AMBIENTALS
    RA4 - Prendre consciència de la importància de l'ètica i els valors en el món dels negocis
internacionals i incorporar elements de sostenibilitat mediambiental i social a la gestió

16675207/TERRITORI, TURISME I ENERGIA: DESAFIAMENTS GLOBALS
    RA4 - Prendre consciència de la importància de l'ètica i els valors en el món dels negocis
internacionals i incorporar elements de sostenibilitat mediambiental i social a la gestió

16675208/LA COMPETÈNCIA I LA REGULACIÓ DELS MERCATS
    RA4 - Prendre consciència de la importància de l'ètica i els valors en el món dels negocis
internacionals i incorporar elements de sostenibilitat mediambiental i social a la gestió

16675209/ANÀLISI DE DADES PER A NEGOCIS INTERNACIONALS
    RA4 - Prendre consciència de la importància de l'ètica i els valors en el món dels negocis
internacionals i incorporar elements de sostenibilitat mediambiental i social a la gestió

16675212/ANÀLISI DE DADES MICROECONÒMIQUES
    RA4 - Prendre consciència de la importància de l'ètica i els valors en el món dels negocis
internacionals i incorporar elements de sostenibilitat mediambiental i social a la gestió

16675213/ANÀLISI DE DADES MACROECONÒMIQUES
    RA4 - Prendre consciència de la importància de l'ètica i els valors en el món dels negocis
internacionals i incorporar elements de sostenibilitat mediambiental i social a la gestió

16675214/POLÍTICA ECONÒMICA INTERNACIONAL
    RA4 - Prendre consciència de la importància de l'ètica i els valors en el món dels negocis
internacionals i incorporar elements de sostenibilitat mediambiental i social a la gestió

16675215/TÈCNIQUES QUANTITATIVES I
    RA4 - Prendre consciència de la importància de l'ètica i els valors en el món dels negocis
internacionals i incorporar elements de sostenibilitat mediambiental i social a la gestió

16675216/TÈCNIQUES QUANTITATIVES II
    RA4 - Prendre consciència de la importància de l'ètica i els valors en el món dels negocis
internacionals i incorporar elements de sostenibilitat mediambiental i social a la gestió

16675217/TÈCNIQUES D'INVESTIGACIÓ
    RA4 - Prendre consciència de la importància de l'ètica i els valors en el món dels negocis
internacionals i incorporar elements de sostenibilitat mediambiental i social a la gestió

16675218/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA4 - Prendre consciència de la importància de l'ètica i els valors en el món dels negocis
internacionals i incorporar elements de sostenibilitat mediambiental i social a la gestió

16675219/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA4 - Prendre consciència de la importància de l'ètica i els valors en el món dels negocis
internacionals i incorporar elements de sostenibilitat mediambiental i social a la gestió

16675220/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT III
    RA4 - Prendre consciència de la importància de l'ètica i els valors en el món dels negocis
internacionals i incorporar elements de sostenibilitat mediambiental i social a la gestió

16675501/PRÀCTIQUES EXTERNES
 RA5 Integrar els coneixements teòrics en les realitats en que es poden projectar.
    RA5 - Integrar els coneixements teòrics en les realitats en que es poden projectar.

16675101/REPTES I DESAFIAMENTS DE LA GLOBALITZACIÓ
    RA5 - Integrar els coneixements teòrics en les realitats en que es poden projectar.

16675102/LA INNOVACIÓ EN UN ENTORN GLOBAL
    RA5 - Integrar els coneixements teòrics en les realitats en que es poden projectar.

16675103/RESPONSABILITAT SOCIAL I ÈTICA EMPRESARIAL
    RA5 - Integrar els coneixements teòrics en les realitats en que es poden projectar.

16675104/ESTRATÈGIES D'INTERNACIONALITZACIÓ
    RA5 - Integrar els coneixements teòrics en les realitats en que es poden projectar.

16675105/COMUNICACIÓ I GESTIÓ INTERCULTURAL
    RA5 - Integrar els coneixements teòrics en les realitats en que es poden projectar.

16675106/TÈCNIQUES DE NEGOCIACIÓ
    RA5 - Integrar els coneixements teòrics en les realitats en que es poden projectar.

16675107/MERCATS FINANCERS INTERNACIONALS
    RA5 - Integrar els coneixements teòrics en les realitats en que es poden projectar.

16675108/LIDERATGE I PRESA DE DECISIONS
    RA5 - Integrar els coneixements teòrics en les realitats en que es poden projectar.

16675301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA5 - Integrar els coneixements teòrics en les realitats en que es poden projectar.

16675201/ANGLÈS PER A NEGOCIS
    RA5 - Integrar els coneixements teòrics en les realitats en que es poden projectar.

16675202/ECONOMIES EMERGENTS
    RA5 - Integrar els coneixements teòrics en les realitats en que es poden projectar.

16675203/FISCALITAT COMPARADA
    RA5 - Integrar els coneixements teòrics en les realitats en que es poden projectar.

16675204/DRET DE LA COMPETÈNCIA
    RA5 - Integrar els coneixements teòrics en les realitats en que es poden projectar.

16675205/SOSTENIBILITAT I ESTAT DEL BENESTAR
    RA5 - Integrar els coneixements teòrics en les realitats en que es poden projectar.

16675206/RECURSOS NATURALS I POLÍTIQUES AMBIENTALS
    RA5 - Integrar els coneixements teòrics en les realitats en que es poden projectar.

16675207/TERRITORI, TURISME I ENERGIA: DESAFIAMENTS GLOBALS
    RA5 - Integrar els coneixements teòrics en les realitats en que es poden projectar.

16675208/LA COMPETÈNCIA I LA REGULACIÓ DELS MERCATS
    RA5 - Integrar els coneixements teòrics en les realitats en que es poden projectar.

16675209/ANÀLISI DE DADES PER A NEGOCIS INTERNACIONALS
    RA5 - Integrar els coneixements teòrics en les realitats en que es poden projectar.

16675212/ANÀLISI DE DADES MICROECONÒMIQUES
    RA5 - Integrar els coneixements teòrics en les realitats en que es poden projectar.

16675213/ANÀLISI DE DADES MACROECONÒMIQUES
    RA5 - Integrar els coneixements teòrics en les realitats en que es poden projectar.

16675214/POLÍTICA ECONÒMICA INTERNACIONAL
    RA5 - Integrar els coneixements teòrics en les realitats en que es poden projectar.

16675215/TÈCNIQUES QUANTITATIVES I
    RA5 - Integrar els coneixements teòrics en les realitats en que es poden projectar.

16675216/TÈCNIQUES QUANTITATIVES II
    RA5 - Integrar els coneixements teòrics en les realitats en que es poden projectar.

16675217/TÈCNIQUES D'INVESTIGACIÓ
    RA5 - Integrar els coneixements teòrics en les realitats en que es poden projectar.

16675218/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA5 - Integrar els coneixements teòrics en les realitats en que es poden projectar.

16675219/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA5 - Integrar els coneixements teòrics en les realitats en que es poden projectar.

16675220/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT III
    RA5 - Integrar els coneixements teòrics en les realitats en que es poden projectar.

16675501/PRÀCTIQUES EXTERNES
A6Avaluar les repercussions del marc institucional internacional, especialment el de la Unió Europea,
i de les polítiques que es deriven i que incideixen en l'àmbit en el qual l'empresa o institució
pública desenvolupa la seva activitat.
RA1Saber localitzar i interpretar les fonts normatives, principis i institucions de l'ordenament
tributari espanyol, europeu i internacional.
    RA1 - Saber localitzar i interpretar les fonts normatives, principis i institucions de l'ordenament
tributari espanyol, europeu i internacional.

16675101/REPTES I DESAFIAMENTS DE LA GLOBALITZACIÓ
    RA1 - Saber localitzar i interpretar les fonts normatives, principis i institucions de l'ordenament
tributari espanyol, europeu i internacional.

16675102/LA INNOVACIÓ EN UN ENTORN GLOBAL
    RA1 - Saber localitzar i interpretar les fonts normatives, principis i institucions de l'ordenament
tributari espanyol, europeu i internacional.

16675103/RESPONSABILITAT SOCIAL I ÈTICA EMPRESARIAL
    RA1 - Saber localitzar i interpretar les fonts normatives, principis i institucions de l'ordenament
tributari espanyol, europeu i internacional.

16675104/ESTRATÈGIES D'INTERNACIONALITZACIÓ
    RA1 - Saber localitzar i interpretar les fonts normatives, principis i institucions de l'ordenament
tributari espanyol, europeu i internacional.

16675105/COMUNICACIÓ I GESTIÓ INTERCULTURAL
    RA1 - Saber localitzar i interpretar les fonts normatives, principis i institucions de l'ordenament
tributari espanyol, europeu i internacional.

16675106/TÈCNIQUES DE NEGOCIACIÓ
    RA1 - Saber localitzar i interpretar les fonts normatives, principis i institucions de l'ordenament
tributari espanyol, europeu i internacional.

16675107/MERCATS FINANCERS INTERNACIONALS
    RA1 - Saber localitzar i interpretar les fonts normatives, principis i institucions de l'ordenament
tributari espanyol, europeu i internacional.

16675108/LIDERATGE I PRESA DE DECISIONS
    RA1 - Saber localitzar i interpretar les fonts normatives, principis i institucions de l'ordenament
tributari espanyol, europeu i internacional.

16675301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA1 - Saber localitzar i interpretar les fonts normatives, principis i institucions de l'ordenament
tributari espanyol, europeu i internacional.

16675201/ANGLÈS PER A NEGOCIS
    RA1 - Saber localitzar i interpretar les fonts normatives, principis i institucions de l'ordenament
tributari espanyol, europeu i internacional.

16675202/ECONOMIES EMERGENTS
    RA1 - Saber localitzar i interpretar les fonts normatives, principis i institucions de l'ordenament
tributari espanyol, europeu i internacional.

16675203/FISCALITAT COMPARADA
    RA1 - Saber localitzar i interpretar les fonts normatives, principis i institucions de l'ordenament
tributari espanyol, europeu i internacional.

16675204/DRET DE LA COMPETÈNCIA
    RA1 - Saber localitzar i interpretar les fonts normatives, principis i institucions de l'ordenament
tributari espanyol, europeu i internacional.

16675205/SOSTENIBILITAT I ESTAT DEL BENESTAR
    RA1 - Saber localitzar i interpretar les fonts normatives, principis i institucions de l'ordenament
tributari espanyol, europeu i internacional.

16675206/RECURSOS NATURALS I POLÍTIQUES AMBIENTALS
    RA1 - Saber localitzar i interpretar les fonts normatives, principis i institucions de l'ordenament
tributari espanyol, europeu i internacional.

16675207/TERRITORI, TURISME I ENERGIA: DESAFIAMENTS GLOBALS
    RA1 - Saber localitzar i interpretar les fonts normatives, principis i institucions de l'ordenament
tributari espanyol, europeu i internacional.

16675208/LA COMPETÈNCIA I LA REGULACIÓ DELS MERCATS
    RA1 - Saber localitzar i interpretar les fonts normatives, principis i institucions de l'ordenament
tributari espanyol, europeu i internacional.

16675209/ANÀLISI DE DADES PER A NEGOCIS INTERNACIONALS
    RA1 - Saber localitzar i interpretar les fonts normatives, principis i institucions de l'ordenament
tributari espanyol, europeu i internacional.

16675212/ANÀLISI DE DADES MICROECONÒMIQUES
    RA1 - Saber localitzar i interpretar les fonts normatives, principis i institucions de l'ordenament
tributari espanyol, europeu i internacional.

16675213/ANÀLISI DE DADES MACROECONÒMIQUES
    RA1 - Saber localitzar i interpretar les fonts normatives, principis i institucions de l'ordenament
tributari espanyol, europeu i internacional.

16675214/POLÍTICA ECONÒMICA INTERNACIONAL
    RA1 - Saber localitzar i interpretar les fonts normatives, principis i institucions de l'ordenament
tributari espanyol, europeu i internacional.

16675215/TÈCNIQUES QUANTITATIVES I
    RA1 - Saber localitzar i interpretar les fonts normatives, principis i institucions de l'ordenament
tributari espanyol, europeu i internacional.

16675216/TÈCNIQUES QUANTITATIVES II
    RA1 - Saber localitzar i interpretar les fonts normatives, principis i institucions de l'ordenament
tributari espanyol, europeu i internacional.

16675217/TÈCNIQUES D'INVESTIGACIÓ
    RA1 - Saber localitzar i interpretar les fonts normatives, principis i institucions de l'ordenament
tributari espanyol, europeu i internacional.

16675218/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA1 - Saber localitzar i interpretar les fonts normatives, principis i institucions de l'ordenament
tributari espanyol, europeu i internacional.

16675219/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA1 - Saber localitzar i interpretar les fonts normatives, principis i institucions de l'ordenament
tributari espanyol, europeu i internacional.

16675220/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT III
    RA1 - Saber localitzar i interpretar les fonts normatives, principis i institucions de l'ordenament
tributari espanyol, europeu i internacional.

16675501/PRÀCTIQUES EXTERNES
 RA2Adquirir els coneixements necessaris per assessorar l'empresa en dret contractual internacional.
    RA2 - Adquirir els coneixements necessaris per assessorar l'empresa en dret contractual internacional.

16675101/REPTES I DESAFIAMENTS DE LA GLOBALITZACIÓ
    RA2 - Adquirir els coneixements necessaris per assessorar l'empresa en dret contractual internacional.

16675102/LA INNOVACIÓ EN UN ENTORN GLOBAL
    RA2 - Adquirir els coneixements necessaris per assessorar l'empresa en dret contractual internacional.

16675103/RESPONSABILITAT SOCIAL I ÈTICA EMPRESARIAL
    RA2 - Adquirir els coneixements necessaris per assessorar l'empresa en dret contractual internacional.

16675104/ESTRATÈGIES D'INTERNACIONALITZACIÓ
    RA2 - Adquirir els coneixements necessaris per assessorar l'empresa en dret contractual internacional.

16675105/COMUNICACIÓ I GESTIÓ INTERCULTURAL
    RA2 - Adquirir els coneixements necessaris per assessorar l'empresa en dret contractual internacional.

16675106/TÈCNIQUES DE NEGOCIACIÓ
    RA2 - Adquirir els coneixements necessaris per assessorar l'empresa en dret contractual internacional.

16675107/MERCATS FINANCERS INTERNACIONALS
    RA2 - Adquirir els coneixements necessaris per assessorar l'empresa en dret contractual internacional.

16675108/LIDERATGE I PRESA DE DECISIONS
    RA2 - Adquirir els coneixements necessaris per assessorar l'empresa en dret contractual internacional.

16675301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA2 - Adquirir els coneixements necessaris per assessorar l'empresa en dret contractual internacional.

16675201/ANGLÈS PER A NEGOCIS
    RA2 - Adquirir els coneixements necessaris per assessorar l'empresa en dret contractual internacional.

16675202/ECONOMIES EMERGENTS
    RA2 - Adquirir els coneixements necessaris per assessorar l'empresa en dret contractual internacional.

16675203/FISCALITAT COMPARADA
    RA2 - Adquirir els coneixements necessaris per assessorar l'empresa en dret contractual internacional.

16675204/DRET DE LA COMPETÈNCIA
    RA2 - Adquirir els coneixements necessaris per assessorar l'empresa en dret contractual internacional.

16675205/SOSTENIBILITAT I ESTAT DEL BENESTAR
    RA2 - Adquirir els coneixements necessaris per assessorar l'empresa en dret contractual internacional.

16675206/RECURSOS NATURALS I POLÍTIQUES AMBIENTALS
    RA2 - Adquirir els coneixements necessaris per assessorar l'empresa en dret contractual internacional.

16675207/TERRITORI, TURISME I ENERGIA: DESAFIAMENTS GLOBALS
    RA2 - Adquirir els coneixements necessaris per assessorar l'empresa en dret contractual internacional.

16675208/LA COMPETÈNCIA I LA REGULACIÓ DELS MERCATS
    RA2 - Adquirir els coneixements necessaris per assessorar l'empresa en dret contractual internacional.

16675209/ANÀLISI DE DADES PER A NEGOCIS INTERNACIONALS
    RA2 - Adquirir els coneixements necessaris per assessorar l'empresa en dret contractual internacional.

16675212/ANÀLISI DE DADES MICROECONÒMIQUES
    RA2 - Adquirir els coneixements necessaris per assessorar l'empresa en dret contractual internacional.

16675213/ANÀLISI DE DADES MACROECONÒMIQUES
    RA2 - Adquirir els coneixements necessaris per assessorar l'empresa en dret contractual internacional.

16675214/POLÍTICA ECONÒMICA INTERNACIONAL
    RA2 - Adquirir els coneixements necessaris per assessorar l'empresa en dret contractual internacional.

16675215/TÈCNIQUES QUANTITATIVES I
    RA2 - Adquirir els coneixements necessaris per assessorar l'empresa en dret contractual internacional.

16675216/TÈCNIQUES QUANTITATIVES II
    RA2 - Adquirir els coneixements necessaris per assessorar l'empresa en dret contractual internacional.

16675217/TÈCNIQUES D'INVESTIGACIÓ
    RA2 - Adquirir els coneixements necessaris per assessorar l'empresa en dret contractual internacional.

16675218/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA2 - Adquirir els coneixements necessaris per assessorar l'empresa en dret contractual internacional.

16675219/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA2 - Adquirir els coneixements necessaris per assessorar l'empresa en dret contractual internacional.

16675220/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT III
    RA2 - Adquirir els coneixements necessaris per assessorar l'empresa en dret contractual internacional.

16675501/PRÀCTIQUES EXTERNES
 RA3Identificar i anticipar problemes econòmics rellevants en relació al medi ambient i els recursos
naturals, així com aplicar els instruments adequats per a la gestió mediambiental de les empreses.
    RA3 - Identificar i anticipar problemes econòmics rellevants en relació al medi ambient i els recursos
naturals, així com aplicar els instruments adequats per a la gestió mediambiental de les empreses.

16675101/REPTES I DESAFIAMENTS DE LA GLOBALITZACIÓ
    RA3 - Identificar i anticipar problemes econòmics rellevants en relació al medi ambient i els recursos
naturals, així com aplicar els instruments adequats per a la gestió mediambiental de les empreses.

16675102/LA INNOVACIÓ EN UN ENTORN GLOBAL
    RA3 - Identificar i anticipar problemes econòmics rellevants en relació al medi ambient i els recursos
naturals, així com aplicar els instruments adequats per a la gestió mediambiental de les empreses.

16675103/RESPONSABILITAT SOCIAL I ÈTICA EMPRESARIAL
    RA3 - Identificar i anticipar problemes econòmics rellevants en relació al medi ambient i els recursos
naturals, així com aplicar els instruments adequats per a la gestió mediambiental de les empreses.

16675104/ESTRATÈGIES D'INTERNACIONALITZACIÓ
    RA3 - Identificar i anticipar problemes econòmics rellevants en relació al medi ambient i els recursos
naturals, així com aplicar els instruments adequats per a la gestió mediambiental de les empreses.

16675105/COMUNICACIÓ I GESTIÓ INTERCULTURAL
    RA3 - Identificar i anticipar problemes econòmics rellevants en relació al medi ambient i els recursos
naturals, així com aplicar els instruments adequats per a la gestió mediambiental de les empreses.

16675106/TÈCNIQUES DE NEGOCIACIÓ
    RA3 - Identificar i anticipar problemes econòmics rellevants en relació al medi ambient i els recursos
naturals, així com aplicar els instruments adequats per a la gestió mediambiental de les empreses.

16675107/MERCATS FINANCERS INTERNACIONALS
    RA3 - Identificar i anticipar problemes econòmics rellevants en relació al medi ambient i els recursos
naturals, així com aplicar els instruments adequats per a la gestió mediambiental de les empreses.

16675108/LIDERATGE I PRESA DE DECISIONS
    RA3 - Identificar i anticipar problemes econòmics rellevants en relació al medi ambient i els recursos
naturals, així com aplicar els instruments adequats per a la gestió mediambiental de les empreses.

16675301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA3 - Identificar i anticipar problemes econòmics rellevants en relació al medi ambient i els recursos
naturals, així com aplicar els instruments adequats per a la gestió mediambiental de les empreses.

16675201/ANGLÈS PER A NEGOCIS
    RA3 - Identificar i anticipar problemes econòmics rellevants en relació al medi ambient i els recursos
naturals, així com aplicar els instruments adequats per a la gestió mediambiental de les empreses.

16675202/ECONOMIES EMERGENTS
    RA3 - Identificar i anticipar problemes econòmics rellevants en relació al medi ambient i els recursos
naturals, així com aplicar els instruments adequats per a la gestió mediambiental de les empreses.

16675203/FISCALITAT COMPARADA
    RA3 - Identificar i anticipar problemes econòmics rellevants en relació al medi ambient i els recursos
naturals, així com aplicar els instruments adequats per a la gestió mediambiental de les empreses.

16675204/DRET DE LA COMPETÈNCIA
    RA3 - Identificar i anticipar problemes econòmics rellevants en relació al medi ambient i els recursos
naturals, així com aplicar els instruments adequats per a la gestió mediambiental de les empreses.

16675205/SOSTENIBILITAT I ESTAT DEL BENESTAR
    RA3 - Identificar i anticipar problemes econòmics rellevants en relació al medi ambient i els recursos
naturals, així com aplicar els instruments adequats per a la gestió mediambiental de les empreses.

16675206/RECURSOS NATURALS I POLÍTIQUES AMBIENTALS
    RA3 - Identificar i anticipar problemes econòmics rellevants en relació al medi ambient i els recursos
naturals, així com aplicar els instruments adequats per a la gestió mediambiental de les empreses.

16675207/TERRITORI, TURISME I ENERGIA: DESAFIAMENTS GLOBALS
    RA3 - Identificar i anticipar problemes econòmics rellevants en relació al medi ambient i els recursos
naturals, així com aplicar els instruments adequats per a la gestió mediambiental de les empreses.

16675208/LA COMPETÈNCIA I LA REGULACIÓ DELS MERCATS
    RA3 - Identificar i anticipar problemes econòmics rellevants en relació al medi ambient i els recursos
naturals, així com aplicar els instruments adequats per a la gestió mediambiental de les empreses.

16675209/ANÀLISI DE DADES PER A NEGOCIS INTERNACIONALS
    RA3 - Identificar i anticipar problemes econòmics rellevants en relació al medi ambient i els recursos
naturals, així com aplicar els instruments adequats per a la gestió mediambiental de les empreses.

16675212/ANÀLISI DE DADES MICROECONÒMIQUES
    RA3 - Identificar i anticipar problemes econòmics rellevants en relació al medi ambient i els recursos
naturals, així com aplicar els instruments adequats per a la gestió mediambiental de les empreses.

16675213/ANÀLISI DE DADES MACROECONÒMIQUES
    RA3 - Identificar i anticipar problemes econòmics rellevants en relació al medi ambient i els recursos
naturals, així com aplicar els instruments adequats per a la gestió mediambiental de les empreses.

16675214/POLÍTICA ECONÒMICA INTERNACIONAL
    RA3 - Identificar i anticipar problemes econòmics rellevants en relació al medi ambient i els recursos
naturals, així com aplicar els instruments adequats per a la gestió mediambiental de les empreses.

16675215/TÈCNIQUES QUANTITATIVES I
    RA3 - Identificar i anticipar problemes econòmics rellevants en relació al medi ambient i els recursos
naturals, així com aplicar els instruments adequats per a la gestió mediambiental de les empreses.

16675216/TÈCNIQUES QUANTITATIVES II
    RA3 - Identificar i anticipar problemes econòmics rellevants en relació al medi ambient i els recursos
naturals, així com aplicar els instruments adequats per a la gestió mediambiental de les empreses.

16675217/TÈCNIQUES D'INVESTIGACIÓ
    RA3 - Identificar i anticipar problemes econòmics rellevants en relació al medi ambient i els recursos
naturals, així com aplicar els instruments adequats per a la gestió mediambiental de les empreses.

16675218/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA3 - Identificar i anticipar problemes econòmics rellevants en relació al medi ambient i els recursos
naturals, així com aplicar els instruments adequats per a la gestió mediambiental de les empreses.

16675219/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA3 - Identificar i anticipar problemes econòmics rellevants en relació al medi ambient i els recursos
naturals, així com aplicar els instruments adequats per a la gestió mediambiental de les empreses.

16675220/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT III
    RA3 - Identificar i anticipar problemes econòmics rellevants en relació al medi ambient i els recursos
naturals, així com aplicar els instruments adequats per a la gestió mediambiental de les empreses.

16675501/PRÀCTIQUES EXTERNES
 RA4Saber analitzar les polítiques i regulacions emanades de les institucions encarregades de
supervisar els mercats i evitar pràctiques anticompetitives, tant a l'Estat espanyol com a la Unió
Europea.
    RA4 - Saber analitzar les polítiques i regulacions emanades de les institucions encarregades de
supervisar els mercats i evitar pràctiques anticompetitives, tant a l'Estat espanyol com a la Unió
Europea.

16675101/REPTES I DESAFIAMENTS DE LA GLOBALITZACIÓ
    RA4 - Saber analitzar les polítiques i regulacions emanades de les institucions encarregades de
supervisar els mercats i evitar pràctiques anticompetitives, tant a l'Estat espanyol com a la Unió
Europea.

16675102/LA INNOVACIÓ EN UN ENTORN GLOBAL
    RA4 - Saber analitzar les polítiques i regulacions emanades de les institucions encarregades de
supervisar els mercats i evitar pràctiques anticompetitives, tant a l'Estat espanyol com a la Unió
Europea.

16675103/RESPONSABILITAT SOCIAL I ÈTICA EMPRESARIAL
    RA4 - Saber analitzar les polítiques i regulacions emanades de les institucions encarregades de
supervisar els mercats i evitar pràctiques anticompetitives, tant a l'Estat espanyol com a la Unió
Europea.

16675104/ESTRATÈGIES D'INTERNACIONALITZACIÓ
    RA4 - Saber analitzar les polítiques i regulacions emanades de les institucions encarregades de
supervisar els mercats i evitar pràctiques anticompetitives, tant a l'Estat espanyol com a la Unió
Europea.

16675105/COMUNICACIÓ I GESTIÓ INTERCULTURAL
    RA4 - Saber analitzar les polítiques i regulacions emanades de les institucions encarregades de
supervisar els mercats i evitar pràctiques anticompetitives, tant a l'Estat espanyol com a la Unió
Europea.

16675106/TÈCNIQUES DE NEGOCIACIÓ
    RA4 - Saber analitzar les polítiques i regulacions emanades de les institucions encarregades de
supervisar els mercats i evitar pràctiques anticompetitives, tant a l'Estat espanyol com a la Unió
Europea.

16675107/MERCATS FINANCERS INTERNACIONALS
    RA4 - Saber analitzar les polítiques i regulacions emanades de les institucions encarregades de
supervisar els mercats i evitar pràctiques anticompetitives, tant a l'Estat espanyol com a la Unió
Europea.

16675108/LIDERATGE I PRESA DE DECISIONS
    RA4 - Saber analitzar les polítiques i regulacions emanades de les institucions encarregades de
supervisar els mercats i evitar pràctiques anticompetitives, tant a l'Estat espanyol com a la Unió
Europea.

16675301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA4 - Saber analitzar les polítiques i regulacions emanades de les institucions encarregades de
supervisar els mercats i evitar pràctiques anticompetitives, tant a l'Estat espanyol com a la Unió
Europea.

16675201/ANGLÈS PER A NEGOCIS
    RA4 - Saber analitzar les polítiques i regulacions emanades de les institucions encarregades de
supervisar els mercats i evitar pràctiques anticompetitives, tant a l'Estat espanyol com a la Unió
Europea.

16675202/ECONOMIES EMERGENTS
    RA4 - Saber analitzar les polítiques i regulacions emanades de les institucions encarregades de
supervisar els mercats i evitar pràctiques anticompetitives, tant a l'Estat espanyol com a la Unió
Europea.

16675203/FISCALITAT COMPARADA
    RA4 - Saber analitzar les polítiques i regulacions emanades de les institucions encarregades de
supervisar els mercats i evitar pràctiques anticompetitives, tant a l'Estat espanyol com a la Unió
Europea.

16675204/DRET DE LA COMPETÈNCIA
    RA4 - Saber analitzar les polítiques i regulacions emanades de les institucions encarregades de
supervisar els mercats i evitar pràctiques anticompetitives, tant a l'Estat espanyol com a la Unió
Europea.

16675205/SOSTENIBILITAT I ESTAT DEL BENESTAR
    RA4 - Saber analitzar les polítiques i regulacions emanades de les institucions encarregades de
supervisar els mercats i evitar pràctiques anticompetitives, tant a l'Estat espanyol com a la Unió
Europea.

16675206/RECURSOS NATURALS I POLÍTIQUES AMBIENTALS
    RA4 - Saber analitzar les polítiques i regulacions emanades de les institucions encarregades de
supervisar els mercats i evitar pràctiques anticompetitives, tant a l'Estat espanyol com a la Unió
Europea.

16675207/TERRITORI, TURISME I ENERGIA: DESAFIAMENTS GLOBALS
    RA4 - Saber analitzar les polítiques i regulacions emanades de les institucions encarregades de
supervisar els mercats i evitar pràctiques anticompetitives, tant a l'Estat espanyol com a la Unió
Europea.

16675208/LA COMPETÈNCIA I LA REGULACIÓ DELS MERCATS
    RA4 - Saber analitzar les polítiques i regulacions emanades de les institucions encarregades de
supervisar els mercats i evitar pràctiques anticompetitives, tant a l'Estat espanyol com a la Unió
Europea.

16675209/ANÀLISI DE DADES PER A NEGOCIS INTERNACIONALS
    RA4 - Saber analitzar les polítiques i regulacions emanades de les institucions encarregades de
supervisar els mercats i evitar pràctiques anticompetitives, tant a l'Estat espanyol com a la Unió
Europea.

16675212/ANÀLISI DE DADES MICROECONÒMIQUES
    RA4 - Saber analitzar les polítiques i regulacions emanades de les institucions encarregades de
supervisar els mercats i evitar pràctiques anticompetitives, tant a l'Estat espanyol com a la Unió
Europea.

16675213/ANÀLISI DE DADES MACROECONÒMIQUES
    RA4 - Saber analitzar les polítiques i regulacions emanades de les institucions encarregades de
supervisar els mercats i evitar pràctiques anticompetitives, tant a l'Estat espanyol com a la Unió
Europea.

16675214/POLÍTICA ECONÒMICA INTERNACIONAL
    RA4 - Saber analitzar les polítiques i regulacions emanades de les institucions encarregades de
supervisar els mercats i evitar pràctiques anticompetitives, tant a l'Estat espanyol com a la Unió
Europea.

16675215/TÈCNIQUES QUANTITATIVES I
    RA4 - Saber analitzar les polítiques i regulacions emanades de les institucions encarregades de
supervisar els mercats i evitar pràctiques anticompetitives, tant a l'Estat espanyol com a la Unió
Europea.

16675216/TÈCNIQUES QUANTITATIVES II
    RA4 - Saber analitzar les polítiques i regulacions emanades de les institucions encarregades de
supervisar els mercats i evitar pràctiques anticompetitives, tant a l'Estat espanyol com a la Unió
Europea.

16675217/TÈCNIQUES D'INVESTIGACIÓ
    RA4 - Saber analitzar les polítiques i regulacions emanades de les institucions encarregades de
supervisar els mercats i evitar pràctiques anticompetitives, tant a l'Estat espanyol com a la Unió
Europea.

16675218/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA4 - Saber analitzar les polítiques i regulacions emanades de les institucions encarregades de
supervisar els mercats i evitar pràctiques anticompetitives, tant a l'Estat espanyol com a la Unió
Europea.

16675219/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA4 - Saber analitzar les polítiques i regulacions emanades de les institucions encarregades de
supervisar els mercats i evitar pràctiques anticompetitives, tant a l'Estat espanyol com a la Unió
Europea.

16675220/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT III
    RA4 - Saber analitzar les polítiques i regulacions emanades de les institucions encarregades de
supervisar els mercats i evitar pràctiques anticompetitives, tant a l'Estat espanyol com a la Unió
Europea.

16675501/PRÀCTIQUES EXTERNES
 RA5Adquirir els coneixements necessaris per permetre el posicionament de l'empresa en el mercat Europeu
    RA5 - Adquirir els coneixements necessaris per permetre el posicionament de l'empresa en el mercat Europeu

16675101/REPTES I DESAFIAMENTS DE LA GLOBALITZACIÓ
    RA5 - Adquirir els coneixements necessaris per permetre el posicionament de l'empresa en el mercat Europeu

16675102/LA INNOVACIÓ EN UN ENTORN GLOBAL
    RA5 - Adquirir els coneixements necessaris per permetre el posicionament de l'empresa en el mercat Europeu

16675103/RESPONSABILITAT SOCIAL I ÈTICA EMPRESARIAL
    RA5 - Adquirir els coneixements necessaris per permetre el posicionament de l'empresa en el mercat Europeu

16675104/ESTRATÈGIES D'INTERNACIONALITZACIÓ
    RA5 - Adquirir els coneixements necessaris per permetre el posicionament de l'empresa en el mercat Europeu

16675105/COMUNICACIÓ I GESTIÓ INTERCULTURAL
    RA5 - Adquirir els coneixements necessaris per permetre el posicionament de l'empresa en el mercat Europeu

16675106/TÈCNIQUES DE NEGOCIACIÓ
    RA5 - Adquirir els coneixements necessaris per permetre el posicionament de l'empresa en el mercat Europeu

16675107/MERCATS FINANCERS INTERNACIONALS
    RA5 - Adquirir els coneixements necessaris per permetre el posicionament de l'empresa en el mercat Europeu

16675108/LIDERATGE I PRESA DE DECISIONS
    RA5 - Adquirir els coneixements necessaris per permetre el posicionament de l'empresa en el mercat Europeu

16675301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA5 - Adquirir els coneixements necessaris per permetre el posicionament de l'empresa en el mercat Europeu

16675201/ANGLÈS PER A NEGOCIS
    RA5 - Adquirir els coneixements necessaris per permetre el posicionament de l'empresa en el mercat Europeu

16675202/ECONOMIES EMERGENTS
    RA5 - Adquirir els coneixements necessaris per permetre el posicionament de l'empresa en el mercat Europeu

16675203/FISCALITAT COMPARADA
    RA5 - Adquirir els coneixements necessaris per permetre el posicionament de l'empresa en el mercat Europeu

16675204/DRET DE LA COMPETÈNCIA
    RA5 - Adquirir els coneixements necessaris per permetre el posicionament de l'empresa en el mercat Europeu

16675205/SOSTENIBILITAT I ESTAT DEL BENESTAR
    RA5 - Adquirir els coneixements necessaris per permetre el posicionament de l'empresa en el mercat Europeu

16675206/RECURSOS NATURALS I POLÍTIQUES AMBIENTALS
    RA5 - Adquirir els coneixements necessaris per permetre el posicionament de l'empresa en el mercat Europeu

16675207/TERRITORI, TURISME I ENERGIA: DESAFIAMENTS GLOBALS
    RA5 - Adquirir els coneixements necessaris per permetre el posicionament de l'empresa en el mercat Europeu

16675208/LA COMPETÈNCIA I LA REGULACIÓ DELS MERCATS
    RA5 - Adquirir els coneixements necessaris per permetre el posicionament de l'empresa en el mercat Europeu

16675209/ANÀLISI DE DADES PER A NEGOCIS INTERNACIONALS
    RA5 - Adquirir els coneixements necessaris per permetre el posicionament de l'empresa en el mercat Europeu

16675212/ANÀLISI DE DADES MICROECONÒMIQUES
    RA5 - Adquirir els coneixements necessaris per permetre el posicionament de l'empresa en el mercat Europeu

16675213/ANÀLISI DE DADES MACROECONÒMIQUES
    RA5 - Adquirir els coneixements necessaris per permetre el posicionament de l'empresa en el mercat Europeu

16675214/POLÍTICA ECONÒMICA INTERNACIONAL
    RA5 - Adquirir els coneixements necessaris per permetre el posicionament de l'empresa en el mercat Europeu

16675215/TÈCNIQUES QUANTITATIVES I
    RA5 - Adquirir els coneixements necessaris per permetre el posicionament de l'empresa en el mercat Europeu

16675216/TÈCNIQUES QUANTITATIVES II
    RA5 - Adquirir els coneixements necessaris per permetre el posicionament de l'empresa en el mercat Europeu

16675217/TÈCNIQUES D'INVESTIGACIÓ
    RA5 - Adquirir els coneixements necessaris per permetre el posicionament de l'empresa en el mercat Europeu

16675218/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA5 - Adquirir els coneixements necessaris per permetre el posicionament de l'empresa en el mercat Europeu

16675219/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA5 - Adquirir els coneixements necessaris per permetre el posicionament de l'empresa en el mercat Europeu

16675220/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT III
    RA5 - Adquirir els coneixements necessaris per permetre el posicionament de l'empresa en el mercat Europeu

16675501/PRÀCTIQUES EXTERNES
A7Avaluar les potencials amenaces i oportunitats per a les institucions públiques d'àmbit local i
regional dels processos vinculats a la globalització econòmica.
RA1Ser capaç d'identificar les oportunitats i les amenaces sorgides de les noves realitats globals i
dissenyar estratègies que afrontin aquests reptes.
    RA1 - Ser capaç d'identificar les oportunitats i les amenaces sorgides de les noves realitats globals i
dissenyar estratègies que afrontin aquests reptes.

16675101/REPTES I DESAFIAMENTS DE LA GLOBALITZACIÓ
    RA1 - Ser capaç d'identificar les oportunitats i les amenaces sorgides de les noves realitats globals i
dissenyar estratègies que afrontin aquests reptes.

16675102/LA INNOVACIÓ EN UN ENTORN GLOBAL
    RA1 - Ser capaç d'identificar les oportunitats i les amenaces sorgides de les noves realitats globals i
dissenyar estratègies que afrontin aquests reptes.

16675103/RESPONSABILITAT SOCIAL I ÈTICA EMPRESARIAL
    RA1 - Ser capaç d'identificar les oportunitats i les amenaces sorgides de les noves realitats globals i
dissenyar estratègies que afrontin aquests reptes.

16675104/ESTRATÈGIES D'INTERNACIONALITZACIÓ
    RA1 - Ser capaç d'identificar les oportunitats i les amenaces sorgides de les noves realitats globals i
dissenyar estratègies que afrontin aquests reptes.

16675105/COMUNICACIÓ I GESTIÓ INTERCULTURAL
    RA1 - Ser capaç d'identificar les oportunitats i les amenaces sorgides de les noves realitats globals i
dissenyar estratègies que afrontin aquests reptes.

16675106/TÈCNIQUES DE NEGOCIACIÓ
    RA1 - Ser capaç d'identificar les oportunitats i les amenaces sorgides de les noves realitats globals i
dissenyar estratègies que afrontin aquests reptes.

16675107/MERCATS FINANCERS INTERNACIONALS
    RA1 - Ser capaç d'identificar les oportunitats i les amenaces sorgides de les noves realitats globals i
dissenyar estratègies que afrontin aquests reptes.

16675108/LIDERATGE I PRESA DE DECISIONS
    RA1 - Ser capaç d'identificar les oportunitats i les amenaces sorgides de les noves realitats globals i
dissenyar estratègies que afrontin aquests reptes.

16675301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA1 - Ser capaç d'identificar les oportunitats i les amenaces sorgides de les noves realitats globals i
dissenyar estratègies que afrontin aquests reptes.

16675201/ANGLÈS PER A NEGOCIS
    RA1 - Ser capaç d'identificar les oportunitats i les amenaces sorgides de les noves realitats globals i
dissenyar estratègies que afrontin aquests reptes.

16675202/ECONOMIES EMERGENTS
    RA1 - Ser capaç d'identificar les oportunitats i les amenaces sorgides de les noves realitats globals i
dissenyar estratègies que afrontin aquests reptes.

16675203/FISCALITAT COMPARADA
    RA1 - Ser capaç d'identificar les oportunitats i les amenaces sorgides de les noves realitats globals i
dissenyar estratègies que afrontin aquests reptes.

16675204/DRET DE LA COMPETÈNCIA
    RA1 - Ser capaç d'identificar les oportunitats i les amenaces sorgides de les noves realitats globals i
dissenyar estratègies que afrontin aquests reptes.

16675205/SOSTENIBILITAT I ESTAT DEL BENESTAR
    RA1 - Ser capaç d'identificar les oportunitats i les amenaces sorgides de les noves realitats globals i
dissenyar estratègies que afrontin aquests reptes.

16675206/RECURSOS NATURALS I POLÍTIQUES AMBIENTALS
    RA1 - Ser capaç d'identificar les oportunitats i les amenaces sorgides de les noves realitats globals i
dissenyar estratègies que afrontin aquests reptes.

16675207/TERRITORI, TURISME I ENERGIA: DESAFIAMENTS GLOBALS
    RA1 - Ser capaç d'identificar les oportunitats i les amenaces sorgides de les noves realitats globals i
dissenyar estratègies que afrontin aquests reptes.

16675208/LA COMPETÈNCIA I LA REGULACIÓ DELS MERCATS
    RA1 - Ser capaç d'identificar les oportunitats i les amenaces sorgides de les noves realitats globals i
dissenyar estratègies que afrontin aquests reptes.

16675209/ANÀLISI DE DADES PER A NEGOCIS INTERNACIONALS
    RA1 - Ser capaç d'identificar les oportunitats i les amenaces sorgides de les noves realitats globals i
dissenyar estratègies que afrontin aquests reptes.

16675212/ANÀLISI DE DADES MICROECONÒMIQUES
    RA1 - Ser capaç d'identificar les oportunitats i les amenaces sorgides de les noves realitats globals i
dissenyar estratègies que afrontin aquests reptes.

16675213/ANÀLISI DE DADES MACROECONÒMIQUES
    RA1 - Ser capaç d'identificar les oportunitats i les amenaces sorgides de les noves realitats globals i
dissenyar estratègies que afrontin aquests reptes.

16675214/POLÍTICA ECONÒMICA INTERNACIONAL
    RA1 - Ser capaç d'identificar les oportunitats i les amenaces sorgides de les noves realitats globals i
dissenyar estratègies que afrontin aquests reptes.

16675215/TÈCNIQUES QUANTITATIVES I
    RA1 - Ser capaç d'identificar les oportunitats i les amenaces sorgides de les noves realitats globals i
dissenyar estratègies que afrontin aquests reptes.

16675216/TÈCNIQUES QUANTITATIVES II
    RA1 - Ser capaç d'identificar les oportunitats i les amenaces sorgides de les noves realitats globals i
dissenyar estratègies que afrontin aquests reptes.

16675217/TÈCNIQUES D'INVESTIGACIÓ
    RA1 - Ser capaç d'identificar les oportunitats i les amenaces sorgides de les noves realitats globals i
dissenyar estratègies que afrontin aquests reptes.

16675218/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA1 - Ser capaç d'identificar les oportunitats i les amenaces sorgides de les noves realitats globals i
dissenyar estratègies que afrontin aquests reptes.

16675219/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA1 - Ser capaç d'identificar les oportunitats i les amenaces sorgides de les noves realitats globals i
dissenyar estratègies que afrontin aquests reptes.

16675220/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT III
    RA1 - Ser capaç d'identificar les oportunitats i les amenaces sorgides de les noves realitats globals i
dissenyar estratègies que afrontin aquests reptes.

16675501/PRÀCTIQUES EXTERNES
 RA2Conèixer i avaluar les polítiques de benestar social dutes a terme en diferents països de l'OCDE
i les seves repercussions sobre la qualitat de vida dels seus ciutadans.
    RA2 - Conèixer i avaluar les polítiques de benestar social dutes a terme en diferents països de l'OCDE
i les seves repercussions sobre la qualitat de vida dels seus ciutadans.

16675101/REPTES I DESAFIAMENTS DE LA GLOBALITZACIÓ
    RA2 - Conèixer i avaluar les polítiques de benestar social dutes a terme en diferents països de l'OCDE
i les seves repercussions sobre la qualitat de vida dels seus ciutadans.

16675102/LA INNOVACIÓ EN UN ENTORN GLOBAL
    RA2 - Conèixer i avaluar les polítiques de benestar social dutes a terme en diferents països de l'OCDE
i les seves repercussions sobre la qualitat de vida dels seus ciutadans.

16675103/RESPONSABILITAT SOCIAL I ÈTICA EMPRESARIAL
    RA2 - Conèixer i avaluar les polítiques de benestar social dutes a terme en diferents països de l'OCDE
i les seves repercussions sobre la qualitat de vida dels seus ciutadans.

16675104/ESTRATÈGIES D'INTERNACIONALITZACIÓ
    RA2 - Conèixer i avaluar les polítiques de benestar social dutes a terme en diferents països de l'OCDE
i les seves repercussions sobre la qualitat de vida dels seus ciutadans.

16675105/COMUNICACIÓ I GESTIÓ INTERCULTURAL
    RA2 - Conèixer i avaluar les polítiques de benestar social dutes a terme en diferents països de l'OCDE
i les seves repercussions sobre la qualitat de vida dels seus ciutadans.

16675106/TÈCNIQUES DE NEGOCIACIÓ
    RA2 - Conèixer i avaluar les polítiques de benestar social dutes a terme en diferents països de l'OCDE
i les seves repercussions sobre la qualitat de vida dels seus ciutadans.

16675107/MERCATS FINANCERS INTERNACIONALS
    RA2 - Conèixer i avaluar les polítiques de benestar social dutes a terme en diferents països de l'OCDE
i les seves repercussions sobre la qualitat de vida dels seus ciutadans.

16675108/LIDERATGE I PRESA DE DECISIONS
    RA2 - Conèixer i avaluar les polítiques de benestar social dutes a terme en diferents països de l'OCDE
i les seves repercussions sobre la qualitat de vida dels seus ciutadans.

16675301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA2 - Conèixer i avaluar les polítiques de benestar social dutes a terme en diferents països de l'OCDE
i les seves repercussions sobre la qualitat de vida dels seus ciutadans.

16675201/ANGLÈS PER A NEGOCIS
    RA2 - Conèixer i avaluar les polítiques de benestar social dutes a terme en diferents països de l'OCDE
i les seves repercussions sobre la qualitat de vida dels seus ciutadans.

16675202/ECONOMIES EMERGENTS
    RA2 - Conèixer i avaluar les polítiques de benestar social dutes a terme en diferents països de l'OCDE
i les seves repercussions sobre la qualitat de vida dels seus ciutadans.

16675203/FISCALITAT COMPARADA
    RA2 - Conèixer i avaluar les polítiques de benestar social dutes a terme en diferents països de l'OCDE
i les seves repercussions sobre la qualitat de vida dels seus ciutadans.

16675204/DRET DE LA COMPETÈNCIA
    RA2 - Conèixer i avaluar les polítiques de benestar social dutes a terme en diferents països de l'OCDE
i les seves repercussions sobre la qualitat de vida dels seus ciutadans.

16675205/SOSTENIBILITAT I ESTAT DEL BENESTAR
    RA2 - Conèixer i avaluar les polítiques de benestar social dutes a terme en diferents països de l'OCDE
i les seves repercussions sobre la qualitat de vida dels seus ciutadans.

16675206/RECURSOS NATURALS I POLÍTIQUES AMBIENTALS
    RA2 - Conèixer i avaluar les polítiques de benestar social dutes a terme en diferents països de l'OCDE
i les seves repercussions sobre la qualitat de vida dels seus ciutadans.

16675207/TERRITORI, TURISME I ENERGIA: DESAFIAMENTS GLOBALS
    RA2 - Conèixer i avaluar les polítiques de benestar social dutes a terme en diferents països de l'OCDE
i les seves repercussions sobre la qualitat de vida dels seus ciutadans.

16675208/LA COMPETÈNCIA I LA REGULACIÓ DELS MERCATS
    RA2 - Conèixer i avaluar les polítiques de benestar social dutes a terme en diferents països de l'OCDE
i les seves repercussions sobre la qualitat de vida dels seus ciutadans.

16675209/ANÀLISI DE DADES PER A NEGOCIS INTERNACIONALS
    RA2 - Conèixer i avaluar les polítiques de benestar social dutes a terme en diferents països de l'OCDE
i les seves repercussions sobre la qualitat de vida dels seus ciutadans.

16675212/ANÀLISI DE DADES MICROECONÒMIQUES
    RA2 - Conèixer i avaluar les polítiques de benestar social dutes a terme en diferents països de l'OCDE
i les seves repercussions sobre la qualitat de vida dels seus ciutadans.

16675213/ANÀLISI DE DADES MACROECONÒMIQUES
    RA2 - Conèixer i avaluar les polítiques de benestar social dutes a terme en diferents països de l'OCDE
i les seves repercussions sobre la qualitat de vida dels seus ciutadans.

16675214/POLÍTICA ECONÒMICA INTERNACIONAL
    RA2 - Conèixer i avaluar les polítiques de benestar social dutes a terme en diferents països de l'OCDE
i les seves repercussions sobre la qualitat de vida dels seus ciutadans.

16675215/TÈCNIQUES QUANTITATIVES I
    RA2 - Conèixer i avaluar les polítiques de benestar social dutes a terme en diferents països de l'OCDE
i les seves repercussions sobre la qualitat de vida dels seus ciutadans.

16675216/TÈCNIQUES QUANTITATIVES II
    RA2 - Conèixer i avaluar les polítiques de benestar social dutes a terme en diferents països de l'OCDE
i les seves repercussions sobre la qualitat de vida dels seus ciutadans.

16675217/TÈCNIQUES D'INVESTIGACIÓ
    RA2 - Conèixer i avaluar les polítiques de benestar social dutes a terme en diferents països de l'OCDE
i les seves repercussions sobre la qualitat de vida dels seus ciutadans.

16675218/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA2 - Conèixer i avaluar les polítiques de benestar social dutes a terme en diferents països de l'OCDE
i les seves repercussions sobre la qualitat de vida dels seus ciutadans.

16675219/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA2 - Conèixer i avaluar les polítiques de benestar social dutes a terme en diferents països de l'OCDE
i les seves repercussions sobre la qualitat de vida dels seus ciutadans.

16675220/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT III
    RA2 - Conèixer i avaluar les polítiques de benestar social dutes a terme en diferents països de l'OCDE
i les seves repercussions sobre la qualitat de vida dels seus ciutadans.

16675501/PRÀCTIQUES EXTERNES
 RA3Aplicar els nous desenvolupaments teòrics en l'àmbit de l'economia regional i urbana a l'anàlisi
de diversos sectors, especialment el turisme i l'energia.
    RA3 - Aplicar els nous desenvolupaments teòrics en l'àmbit de l'economia regional i urbana a l'anàlisi
de diversos sectors, especialment el turisme i l'energia.

16675101/REPTES I DESAFIAMENTS DE LA GLOBALITZACIÓ
    RA3 - Aplicar els nous desenvolupaments teòrics en l'àmbit de l'economia regional i urbana a l'anàlisi
de diversos sectors, especialment el turisme i l'energia.

16675102/LA INNOVACIÓ EN UN ENTORN GLOBAL
    RA3 - Aplicar els nous desenvolupaments teòrics en l'àmbit de l'economia regional i urbana a l'anàlisi
de diversos sectors, especialment el turisme i l'energia.

16675103/RESPONSABILITAT SOCIAL I ÈTICA EMPRESARIAL
    RA3 - Aplicar els nous desenvolupaments teòrics en l'àmbit de l'economia regional i urbana a l'anàlisi
de diversos sectors, especialment el turisme i l'energia.

16675104/ESTRATÈGIES D'INTERNACIONALITZACIÓ
    RA3 - Aplicar els nous desenvolupaments teòrics en l'àmbit de l'economia regional i urbana a l'anàlisi
de diversos sectors, especialment el turisme i l'energia.

16675105/COMUNICACIÓ I GESTIÓ INTERCULTURAL
    RA3 - Aplicar els nous desenvolupaments teòrics en l'àmbit de l'economia regional i urbana a l'anàlisi
de diversos sectors, especialment el turisme i l'energia.

16675106/TÈCNIQUES DE NEGOCIACIÓ
    RA3 - Aplicar els nous desenvolupaments teòrics en l'àmbit de l'economia regional i urbana a l'anàlisi
de diversos sectors, especialment el turisme i l'energia.

16675107/MERCATS FINANCERS INTERNACIONALS
    RA3 - Aplicar els nous desenvolupaments teòrics en l'àmbit de l'economia regional i urbana a l'anàlisi
de diversos sectors, especialment el turisme i l'energia.

16675108/LIDERATGE I PRESA DE DECISIONS
    RA3 - Aplicar els nous desenvolupaments teòrics en l'àmbit de l'economia regional i urbana a l'anàlisi
de diversos sectors, especialment el turisme i l'energia.

16675301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA3 - Aplicar els nous desenvolupaments teòrics en l'àmbit de l'economia regional i urbana a l'anàlisi
de diversos sectors, especialment el turisme i l'energia.

16675201/ANGLÈS PER A NEGOCIS
    RA3 - Aplicar els nous desenvolupaments teòrics en l'àmbit de l'economia regional i urbana a l'anàlisi
de diversos sectors, especialment el turisme i l'energia.

16675202/ECONOMIES EMERGENTS
    RA3 - Aplicar els nous desenvolupaments teòrics en l'àmbit de l'economia regional i urbana a l'anàlisi
de diversos sectors, especialment el turisme i l'energia.

16675203/FISCALITAT COMPARADA
    RA3 - Aplicar els nous desenvolupaments teòrics en l'àmbit de l'economia regional i urbana a l'anàlisi
de diversos sectors, especialment el turisme i l'energia.

16675204/DRET DE LA COMPETÈNCIA
    RA3 - Aplicar els nous desenvolupaments teòrics en l'àmbit de l'economia regional i urbana a l'anàlisi
de diversos sectors, especialment el turisme i l'energia.

16675205/SOSTENIBILITAT I ESTAT DEL BENESTAR
    RA3 - Aplicar els nous desenvolupaments teòrics en l'àmbit de l'economia regional i urbana a l'anàlisi
de diversos sectors, especialment el turisme i l'energia.

16675206/RECURSOS NATURALS I POLÍTIQUES AMBIENTALS
    RA3 - Aplicar els nous desenvolupaments teòrics en l'àmbit de l'economia regional i urbana a l'anàlisi
de diversos sectors, especialment el turisme i l'energia.

16675207/TERRITORI, TURISME I ENERGIA: DESAFIAMENTS GLOBALS
    RA3 - Aplicar els nous desenvolupaments teòrics en l'àmbit de l'economia regional i urbana a l'anàlisi
de diversos sectors, especialment el turisme i l'energia.

16675208/LA COMPETÈNCIA I LA REGULACIÓ DELS MERCATS
    RA3 - Aplicar els nous desenvolupaments teòrics en l'àmbit de l'economia regional i urbana a l'anàlisi
de diversos sectors, especialment el turisme i l'energia.

16675209/ANÀLISI DE DADES PER A NEGOCIS INTERNACIONALS
    RA3 - Aplicar els nous desenvolupaments teòrics en l'àmbit de l'economia regional i urbana a l'anàlisi
de diversos sectors, especialment el turisme i l'energia.

16675212/ANÀLISI DE DADES MICROECONÒMIQUES
    RA3 - Aplicar els nous desenvolupaments teòrics en l'àmbit de l'economia regional i urbana a l'anàlisi
de diversos sectors, especialment el turisme i l'energia.

16675213/ANÀLISI DE DADES MACROECONÒMIQUES
    RA3 - Aplicar els nous desenvolupaments teòrics en l'àmbit de l'economia regional i urbana a l'anàlisi
de diversos sectors, especialment el turisme i l'energia.

16675214/POLÍTICA ECONÒMICA INTERNACIONAL
    RA3 - Aplicar els nous desenvolupaments teòrics en l'àmbit de l'economia regional i urbana a l'anàlisi
de diversos sectors, especialment el turisme i l'energia.

16675215/TÈCNIQUES QUANTITATIVES I
    RA3 - Aplicar els nous desenvolupaments teòrics en l'àmbit de l'economia regional i urbana a l'anàlisi
de diversos sectors, especialment el turisme i l'energia.

16675216/TÈCNIQUES QUANTITATIVES II
    RA3 - Aplicar els nous desenvolupaments teòrics en l'àmbit de l'economia regional i urbana a l'anàlisi
de diversos sectors, especialment el turisme i l'energia.

16675217/TÈCNIQUES D'INVESTIGACIÓ
    RA3 - Aplicar els nous desenvolupaments teòrics en l'àmbit de l'economia regional i urbana a l'anàlisi
de diversos sectors, especialment el turisme i l'energia.

16675218/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA3 - Aplicar els nous desenvolupaments teòrics en l'àmbit de l'economia regional i urbana a l'anàlisi
de diversos sectors, especialment el turisme i l'energia.

16675219/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA3 - Aplicar els nous desenvolupaments teòrics en l'àmbit de l'economia regional i urbana a l'anàlisi
de diversos sectors, especialment el turisme i l'energia.

16675220/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT III
    RA3 - Aplicar els nous desenvolupaments teòrics en l'àmbit de l'economia regional i urbana a l'anàlisi
de diversos sectors, especialment el turisme i l'energia.

16675501/PRÀCTIQUES EXTERNES
 RA4Conèixer la idiosincràsia de les institucions i els mercats dels països emergents, així com
saber identificar les oportunitats de negoci en aquestes economies.
    RA4 - Conèixer la idiosincràsia de les institucions i els mercats dels països emergents, així com
saber identificar les oportunitats de negoci en aquestes economies.

16675101/REPTES I DESAFIAMENTS DE LA GLOBALITZACIÓ
    RA4 - Conèixer la idiosincràsia de les institucions i els mercats dels països emergents, així com
saber identificar les oportunitats de negoci en aquestes economies.

16675102/LA INNOVACIÓ EN UN ENTORN GLOBAL
    RA4 - Conèixer la idiosincràsia de les institucions i els mercats dels països emergents, així com
saber identificar les oportunitats de negoci en aquestes economies.

16675103/RESPONSABILITAT SOCIAL I ÈTICA EMPRESARIAL
    RA4 - Conèixer la idiosincràsia de les institucions i els mercats dels països emergents, així com
saber identificar les oportunitats de negoci en aquestes economies.

16675104/ESTRATÈGIES D'INTERNACIONALITZACIÓ
    RA4 - Conèixer la idiosincràsia de les institucions i els mercats dels països emergents, així com
saber identificar les oportunitats de negoci en aquestes economies.

16675105/COMUNICACIÓ I GESTIÓ INTERCULTURAL
    RA4 - Conèixer la idiosincràsia de les institucions i els mercats dels països emergents, així com
saber identificar les oportunitats de negoci en aquestes economies.

16675106/TÈCNIQUES DE NEGOCIACIÓ
    RA4 - Conèixer la idiosincràsia de les institucions i els mercats dels països emergents, així com
saber identificar les oportunitats de negoci en aquestes economies.

16675107/MERCATS FINANCERS INTERNACIONALS
    RA4 - Conèixer la idiosincràsia de les institucions i els mercats dels països emergents, així com
saber identificar les oportunitats de negoci en aquestes economies.

16675108/LIDERATGE I PRESA DE DECISIONS
    RA4 - Conèixer la idiosincràsia de les institucions i els mercats dels països emergents, així com
saber identificar les oportunitats de negoci en aquestes economies.

16675301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA4 - Conèixer la idiosincràsia de les institucions i els mercats dels països emergents, així com
saber identificar les oportunitats de negoci en aquestes economies.

16675201/ANGLÈS PER A NEGOCIS
    RA4 - Conèixer la idiosincràsia de les institucions i els mercats dels països emergents, així com
saber identificar les oportunitats de negoci en aquestes economies.

16675202/ECONOMIES EMERGENTS
    RA4 - Conèixer la idiosincràsia de les institucions i els mercats dels països emergents, així com
saber identificar les oportunitats de negoci en aquestes economies.

16675203/FISCALITAT COMPARADA
    RA4 - Conèixer la idiosincràsia de les institucions i els mercats dels països emergents, així com
saber identificar les oportunitats de negoci en aquestes economies.

16675204/DRET DE LA COMPETÈNCIA
    RA4 - Conèixer la idiosincràsia de les institucions i els mercats dels països emergents, així com
saber identificar les oportunitats de negoci en aquestes economies.

16675205/SOSTENIBILITAT I ESTAT DEL BENESTAR
    RA4 - Conèixer la idiosincràsia de les institucions i els mercats dels països emergents, així com
saber identificar les oportunitats de negoci en aquestes economies.

16675206/RECURSOS NATURALS I POLÍTIQUES AMBIENTALS
    RA4 - Conèixer la idiosincràsia de les institucions i els mercats dels països emergents, així com
saber identificar les oportunitats de negoci en aquestes economies.

16675207/TERRITORI, TURISME I ENERGIA: DESAFIAMENTS GLOBALS
    RA4 - Conèixer la idiosincràsia de les institucions i els mercats dels països emergents, així com
saber identificar les oportunitats de negoci en aquestes economies.

16675208/LA COMPETÈNCIA I LA REGULACIÓ DELS MERCATS
    RA4 - Conèixer la idiosincràsia de les institucions i els mercats dels països emergents, així com
saber identificar les oportunitats de negoci en aquestes economies.

16675209/ANÀLISI DE DADES PER A NEGOCIS INTERNACIONALS
    RA4 - Conèixer la idiosincràsia de les institucions i els mercats dels països emergents, així com
saber identificar les oportunitats de negoci en aquestes economies.

16675212/ANÀLISI DE DADES MICROECONÒMIQUES
    RA4 - Conèixer la idiosincràsia de les institucions i els mercats dels països emergents, així com
saber identificar les oportunitats de negoci en aquestes economies.

16675213/ANÀLISI DE DADES MACROECONÒMIQUES
    RA4 - Conèixer la idiosincràsia de les institucions i els mercats dels països emergents, així com
saber identificar les oportunitats de negoci en aquestes economies.

16675214/POLÍTICA ECONÒMICA INTERNACIONAL
    RA4 - Conèixer la idiosincràsia de les institucions i els mercats dels països emergents, així com
saber identificar les oportunitats de negoci en aquestes economies.

16675215/TÈCNIQUES QUANTITATIVES I
    RA4 - Conèixer la idiosincràsia de les institucions i els mercats dels països emergents, així com
saber identificar les oportunitats de negoci en aquestes economies.

16675216/TÈCNIQUES QUANTITATIVES II
    RA4 - Conèixer la idiosincràsia de les institucions i els mercats dels països emergents, així com
saber identificar les oportunitats de negoci en aquestes economies.

16675217/TÈCNIQUES D'INVESTIGACIÓ
    RA4 - Conèixer la idiosincràsia de les institucions i els mercats dels països emergents, així com
saber identificar les oportunitats de negoci en aquestes economies.

16675218/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA4 - Conèixer la idiosincràsia de les institucions i els mercats dels països emergents, així com
saber identificar les oportunitats de negoci en aquestes economies.

16675219/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA4 - Conèixer la idiosincràsia de les institucions i els mercats dels països emergents, així com
saber identificar les oportunitats de negoci en aquestes economies.

16675220/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT III
    RA4 - Conèixer la idiosincràsia de les institucions i els mercats dels països emergents, així com
saber identificar les oportunitats de negoci en aquestes economies.

16675501/PRÀCTIQUES EXTERNES
 RA5Conèixer els nous enfocaments teòrics en Economia Internacional, així com les experiències
d'internacionalització d'empreses del territori.
    RA5 - Conèixer els nous enfocaments teòrics en Economia Internacional, així com les experiències
d'internacionalització d'empreses del territori.

16675101/REPTES I DESAFIAMENTS DE LA GLOBALITZACIÓ
    RA5 - Conèixer els nous enfocaments teòrics en Economia Internacional, així com les experiències
d'internacionalització d'empreses del territori.

16675102/LA INNOVACIÓ EN UN ENTORN GLOBAL
    RA5 - Conèixer els nous enfocaments teòrics en Economia Internacional, així com les experiències
d'internacionalització d'empreses del territori.

16675103/RESPONSABILITAT SOCIAL I ÈTICA EMPRESARIAL
    RA5 - Conèixer els nous enfocaments teòrics en Economia Internacional, així com les experiències
d'internacionalització d'empreses del territori.

16675104/ESTRATÈGIES D'INTERNACIONALITZACIÓ
    RA5 - Conèixer els nous enfocaments teòrics en Economia Internacional, així com les experiències
d'internacionalització d'empreses del territori.

16675105/COMUNICACIÓ I GESTIÓ INTERCULTURAL
    RA5 - Conèixer els nous enfocaments teòrics en Economia Internacional, així com les experiències
d'internacionalització d'empreses del territori.

16675106/TÈCNIQUES DE NEGOCIACIÓ
    RA5 - Conèixer els nous enfocaments teòrics en Economia Internacional, així com les experiències
d'internacionalització d'empreses del territori.

16675107/MERCATS FINANCERS INTERNACIONALS
    RA5 - Conèixer els nous enfocaments teòrics en Economia Internacional, així com les experiències
d'internacionalització d'empreses del territori.

16675108/LIDERATGE I PRESA DE DECISIONS
    RA5 - Conèixer els nous enfocaments teòrics en Economia Internacional, així com les experiències
d'internacionalització d'empreses del territori.

16675301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA5 - Conèixer els nous enfocaments teòrics en Economia Internacional, així com les experiències
d'internacionalització d'empreses del territori.

16675201/ANGLÈS PER A NEGOCIS
    RA5 - Conèixer els nous enfocaments teòrics en Economia Internacional, així com les experiències
d'internacionalització d'empreses del territori.

16675202/ECONOMIES EMERGENTS
    RA5 - Conèixer els nous enfocaments teòrics en Economia Internacional, així com les experiències
d'internacionalització d'empreses del territori.

16675203/FISCALITAT COMPARADA
    RA5 - Conèixer els nous enfocaments teòrics en Economia Internacional, així com les experiències
d'internacionalització d'empreses del territori.

16675204/DRET DE LA COMPETÈNCIA
    RA5 - Conèixer els nous enfocaments teòrics en Economia Internacional, així com les experiències
d'internacionalització d'empreses del territori.

16675205/SOSTENIBILITAT I ESTAT DEL BENESTAR
    RA5 - Conèixer els nous enfocaments teòrics en Economia Internacional, així com les experiències
d'internacionalització d'empreses del territori.

16675206/RECURSOS NATURALS I POLÍTIQUES AMBIENTALS
    RA5 - Conèixer els nous enfocaments teòrics en Economia Internacional, així com les experiències
d'internacionalització d'empreses del territori.

16675207/TERRITORI, TURISME I ENERGIA: DESAFIAMENTS GLOBALS
    RA5 - Conèixer els nous enfocaments teòrics en Economia Internacional, així com les experiències
d'internacionalització d'empreses del territori.

16675208/LA COMPETÈNCIA I LA REGULACIÓ DELS MERCATS
    RA5 - Conèixer els nous enfocaments teòrics en Economia Internacional, així com les experiències
d'internacionalització d'empreses del territori.

16675209/ANÀLISI DE DADES PER A NEGOCIS INTERNACIONALS
    RA5 - Conèixer els nous enfocaments teòrics en Economia Internacional, així com les experiències
d'internacionalització d'empreses del territori.

16675212/ANÀLISI DE DADES MICROECONÒMIQUES
    RA5 - Conèixer els nous enfocaments teòrics en Economia Internacional, així com les experiències
d'internacionalització d'empreses del territori.

16675213/ANÀLISI DE DADES MACROECONÒMIQUES
    RA5 - Conèixer els nous enfocaments teòrics en Economia Internacional, així com les experiències
d'internacionalització d'empreses del territori.

16675214/POLÍTICA ECONÒMICA INTERNACIONAL
    RA5 - Conèixer els nous enfocaments teòrics en Economia Internacional, així com les experiències
d'internacionalització d'empreses del territori.

16675215/TÈCNIQUES QUANTITATIVES I
    RA5 - Conèixer els nous enfocaments teòrics en Economia Internacional, així com les experiències
d'internacionalització d'empreses del territori.

16675216/TÈCNIQUES QUANTITATIVES II
    RA5 - Conèixer els nous enfocaments teòrics en Economia Internacional, així com les experiències
d'internacionalització d'empreses del territori.

16675217/TÈCNIQUES D'INVESTIGACIÓ
    RA5 - Conèixer els nous enfocaments teòrics en Economia Internacional, així com les experiències
d'internacionalització d'empreses del territori.

16675218/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA5 - Conèixer els nous enfocaments teòrics en Economia Internacional, així com les experiències
d'internacionalització d'empreses del territori.

16675219/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA5 - Conèixer els nous enfocaments teòrics en Economia Internacional, així com les experiències
d'internacionalització d'empreses del territori.

16675220/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT III
    RA5 - Conèixer els nous enfocaments teòrics en Economia Internacional, així com les experiències
d'internacionalització d'empreses del territori.

16675501/PRÀCTIQUES EXTERNES
A8Utilitzar les tècniques quantitatives avançades per desenvolupar un projecte de recerca en
l'àmbit dels mercats internacionals (especialitat investigació)
RA1Saber seleccionar i aplicar les tècniques matemàtiques i economètriques avançades a la
resolució de problemes concrets.
    RA1 - Saber seleccionar i aplicar les tècniques matemàtiques i economètriques avançades a la
resolució de problemes concrets.

16675101/REPTES I DESAFIAMENTS DE LA GLOBALITZACIÓ
    RA1 - Saber seleccionar i aplicar les tècniques matemàtiques i economètriques avançades a la
resolució de problemes concrets.

16675102/LA INNOVACIÓ EN UN ENTORN GLOBAL
    RA1 - Saber seleccionar i aplicar les tècniques matemàtiques i economètriques avançades a la
resolució de problemes concrets.

16675103/RESPONSABILITAT SOCIAL I ÈTICA EMPRESARIAL
    RA1 - Saber seleccionar i aplicar les tècniques matemàtiques i economètriques avançades a la
resolució de problemes concrets.

16675104/ESTRATÈGIES D'INTERNACIONALITZACIÓ
    RA1 - Saber seleccionar i aplicar les tècniques matemàtiques i economètriques avançades a la
resolució de problemes concrets.

16675105/COMUNICACIÓ I GESTIÓ INTERCULTURAL
    RA1 - Saber seleccionar i aplicar les tècniques matemàtiques i economètriques avançades a la
resolució de problemes concrets.

16675106/TÈCNIQUES DE NEGOCIACIÓ
    RA1 - Saber seleccionar i aplicar les tècniques matemàtiques i economètriques avançades a la
resolució de problemes concrets.

16675107/MERCATS FINANCERS INTERNACIONALS
    RA1 - Saber seleccionar i aplicar les tècniques matemàtiques i economètriques avançades a la
resolució de problemes concrets.

16675108/LIDERATGE I PRESA DE DECISIONS
    RA1 - Saber seleccionar i aplicar les tècniques matemàtiques i economètriques avançades a la
resolució de problemes concrets.

16675301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA1 - Saber seleccionar i aplicar les tècniques matemàtiques i economètriques avançades a la
resolució de problemes concrets.

16675201/ANGLÈS PER A NEGOCIS
    RA1 - Saber seleccionar i aplicar les tècniques matemàtiques i economètriques avançades a la
resolució de problemes concrets.

16675202/ECONOMIES EMERGENTS
    RA1 - Saber seleccionar i aplicar les tècniques matemàtiques i economètriques avançades a la
resolució de problemes concrets.

16675203/FISCALITAT COMPARADA
    RA1 - Saber seleccionar i aplicar les tècniques matemàtiques i economètriques avançades a la
resolució de problemes concrets.

16675204/DRET DE LA COMPETÈNCIA
    RA1 - Saber seleccionar i aplicar les tècniques matemàtiques i economètriques avançades a la
resolució de problemes concrets.

16675205/SOSTENIBILITAT I ESTAT DEL BENESTAR
    RA1 - Saber seleccionar i aplicar les tècniques matemàtiques i economètriques avançades a la
resolució de problemes concrets.

16675206/RECURSOS NATURALS I POLÍTIQUES AMBIENTALS
    RA1 - Saber seleccionar i aplicar les tècniques matemàtiques i economètriques avançades a la
resolució de problemes concrets.

16675207/TERRITORI, TURISME I ENERGIA: DESAFIAMENTS GLOBALS
    RA1 - Saber seleccionar i aplicar les tècniques matemàtiques i economètriques avançades a la
resolució de problemes concrets.

16675208/LA COMPETÈNCIA I LA REGULACIÓ DELS MERCATS
    RA1 - Saber seleccionar i aplicar les tècniques matemàtiques i economètriques avançades a la
resolució de problemes concrets.

16675209/ANÀLISI DE DADES PER A NEGOCIS INTERNACIONALS
    RA1 - Saber seleccionar i aplicar les tècniques matemàtiques i economètriques avançades a la
resolució de problemes concrets.

16675212/ANÀLISI DE DADES MICROECONÒMIQUES
    RA1 - Saber seleccionar i aplicar les tècniques matemàtiques i economètriques avançades a la
resolució de problemes concrets.

16675213/ANÀLISI DE DADES MACROECONÒMIQUES
    RA1 - Saber seleccionar i aplicar les tècniques matemàtiques i economètriques avançades a la
resolució de problemes concrets.

16675214/POLÍTICA ECONÒMICA INTERNACIONAL
    RA1 - Saber seleccionar i aplicar les tècniques matemàtiques i economètriques avançades a la
resolució de problemes concrets.

16675215/TÈCNIQUES QUANTITATIVES I
    RA1 - Saber seleccionar i aplicar les tècniques matemàtiques i economètriques avançades a la
resolució de problemes concrets.

16675216/TÈCNIQUES QUANTITATIVES II
    RA1 - Saber seleccionar i aplicar les tècniques matemàtiques i economètriques avançades a la
resolució de problemes concrets.

16675217/TÈCNIQUES D'INVESTIGACIÓ
    RA1 - Saber seleccionar i aplicar les tècniques matemàtiques i economètriques avançades a la
resolució de problemes concrets.

16675218/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA1 - Saber seleccionar i aplicar les tècniques matemàtiques i economètriques avançades a la
resolució de problemes concrets.

16675219/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA1 - Saber seleccionar i aplicar les tècniques matemàtiques i economètriques avançades a la
resolució de problemes concrets.

16675220/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT III
    RA1 - Saber seleccionar i aplicar les tècniques matemàtiques i economètriques avançades a la
resolució de problemes concrets.

16675501/PRÀCTIQUES EXTERNES
 RA2Proposar i aplicar la metodologia més adequada per al tema d'investigació.
    RA2 - Proposar i aplicar la metodologia més adequada per al tema d'investigació.

16675101/REPTES I DESAFIAMENTS DE LA GLOBALITZACIÓ
    RA2 - Proposar i aplicar la metodologia més adequada per al tema d'investigació.

16675102/LA INNOVACIÓ EN UN ENTORN GLOBAL
    RA2 - Proposar i aplicar la metodologia més adequada per al tema d'investigació.

16675103/RESPONSABILITAT SOCIAL I ÈTICA EMPRESARIAL
    RA2 - Proposar i aplicar la metodologia més adequada per al tema d'investigació.

16675104/ESTRATÈGIES D'INTERNACIONALITZACIÓ
    RA2 - Proposar i aplicar la metodologia més adequada per al tema d'investigació.

16675105/COMUNICACIÓ I GESTIÓ INTERCULTURAL
    RA2 - Proposar i aplicar la metodologia més adequada per al tema d'investigació.

16675106/TÈCNIQUES DE NEGOCIACIÓ
    RA2 - Proposar i aplicar la metodologia més adequada per al tema d'investigació.

16675107/MERCATS FINANCERS INTERNACIONALS
    RA2 - Proposar i aplicar la metodologia més adequada per al tema d'investigació.

16675108/LIDERATGE I PRESA DE DECISIONS
    RA2 - Proposar i aplicar la metodologia més adequada per al tema d'investigació.

16675301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA2 - Proposar i aplicar la metodologia més adequada per al tema d'investigació.

16675201/ANGLÈS PER A NEGOCIS
    RA2 - Proposar i aplicar la metodologia més adequada per al tema d'investigació.

16675202/ECONOMIES EMERGENTS
    RA2 - Proposar i aplicar la metodologia més adequada per al tema d'investigació.

16675203/FISCALITAT COMPARADA
    RA2 - Proposar i aplicar la metodologia més adequada per al tema d'investigació.

16675204/DRET DE LA COMPETÈNCIA
    RA2 - Proposar i aplicar la metodologia més adequada per al tema d'investigació.

16675205/SOSTENIBILITAT I ESTAT DEL BENESTAR
    RA2 - Proposar i aplicar la metodologia més adequada per al tema d'investigació.

16675206/RECURSOS NATURALS I POLÍTIQUES AMBIENTALS
    RA2 - Proposar i aplicar la metodologia més adequada per al tema d'investigació.

16675207/TERRITORI, TURISME I ENERGIA: DESAFIAMENTS GLOBALS
    RA2 - Proposar i aplicar la metodologia més adequada per al tema d'investigació.

16675208/LA COMPETÈNCIA I LA REGULACIÓ DELS MERCATS
    RA2 - Proposar i aplicar la metodologia més adequada per al tema d'investigació.

16675209/ANÀLISI DE DADES PER A NEGOCIS INTERNACIONALS
    RA2 - Proposar i aplicar la metodologia més adequada per al tema d'investigació.

16675212/ANÀLISI DE DADES MICROECONÒMIQUES
    RA2 - Proposar i aplicar la metodologia més adequada per al tema d'investigació.

16675213/ANÀLISI DE DADES MACROECONÒMIQUES
    RA2 - Proposar i aplicar la metodologia més adequada per al tema d'investigació.

16675214/POLÍTICA ECONÒMICA INTERNACIONAL
    RA2 - Proposar i aplicar la metodologia més adequada per al tema d'investigació.

16675215/TÈCNIQUES QUANTITATIVES I
    RA2 - Proposar i aplicar la metodologia més adequada per al tema d'investigació.

16675216/TÈCNIQUES QUANTITATIVES II
    RA2 - Proposar i aplicar la metodologia més adequada per al tema d'investigació.

16675217/TÈCNIQUES D'INVESTIGACIÓ
    RA2 - Proposar i aplicar la metodologia més adequada per al tema d'investigació.

16675218/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA2 - Proposar i aplicar la metodologia més adequada per al tema d'investigació.

16675219/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA2 - Proposar i aplicar la metodologia més adequada per al tema d'investigació.

16675220/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT III
    RA2 - Proposar i aplicar la metodologia més adequada per al tema d'investigació.

16675501/PRÀCTIQUES EXTERNES
 RA3Saber utilitzar instruments matemàtics i economètrics adequats a la tipologia de dades a
analitzar.
    RA3 - Saber utilitzar instruments matemàtics i economètrics adequats a la tipologia de dades a
analitzar.

16675101/REPTES I DESAFIAMENTS DE LA GLOBALITZACIÓ
    RA3 - Saber utilitzar instruments matemàtics i economètrics adequats a la tipologia de dades a
analitzar.

16675102/LA INNOVACIÓ EN UN ENTORN GLOBAL
    RA3 - Saber utilitzar instruments matemàtics i economètrics adequats a la tipologia de dades a
analitzar.

16675103/RESPONSABILITAT SOCIAL I ÈTICA EMPRESARIAL
    RA3 - Saber utilitzar instruments matemàtics i economètrics adequats a la tipologia de dades a
analitzar.

16675104/ESTRATÈGIES D'INTERNACIONALITZACIÓ
    RA3 - Saber utilitzar instruments matemàtics i economètrics adequats a la tipologia de dades a
analitzar.

16675105/COMUNICACIÓ I GESTIÓ INTERCULTURAL
    RA3 - Saber utilitzar instruments matemàtics i economètrics adequats a la tipologia de dades a
analitzar.

16675106/TÈCNIQUES DE NEGOCIACIÓ
    RA3 - Saber utilitzar instruments matemàtics i economètrics adequats a la tipologia de dades a
analitzar.

16675107/MERCATS FINANCERS INTERNACIONALS
    RA3 - Saber utilitzar instruments matemàtics i economètrics adequats a la tipologia de dades a
analitzar.

16675108/LIDERATGE I PRESA DE DECISIONS
    RA3 - Saber utilitzar instruments matemàtics i economètrics adequats a la tipologia de dades a
analitzar.

16675301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA3 - Saber utilitzar instruments matemàtics i economètrics adequats a la tipologia de dades a
analitzar.

16675201/ANGLÈS PER A NEGOCIS
    RA3 - Saber utilitzar instruments matemàtics i economètrics adequats a la tipologia de dades a
analitzar.

16675202/ECONOMIES EMERGENTS
    RA3 - Saber utilitzar instruments matemàtics i economètrics adequats a la tipologia de dades a
analitzar.

16675203/FISCALITAT COMPARADA
    RA3 - Saber utilitzar instruments matemàtics i economètrics adequats a la tipologia de dades a
analitzar.

16675204/DRET DE LA COMPETÈNCIA
    RA3 - Saber utilitzar instruments matemàtics i economètrics adequats a la tipologia de dades a
analitzar.

16675205/SOSTENIBILITAT I ESTAT DEL BENESTAR
    RA3 - Saber utilitzar instruments matemàtics i economètrics adequats a la tipologia de dades a
analitzar.

16675206/RECURSOS NATURALS I POLÍTIQUES AMBIENTALS
    RA3 - Saber utilitzar instruments matemàtics i economètrics adequats a la tipologia de dades a
analitzar.

16675207/TERRITORI, TURISME I ENERGIA: DESAFIAMENTS GLOBALS
    RA3 - Saber utilitzar instruments matemàtics i economètrics adequats a la tipologia de dades a
analitzar.

16675208/LA COMPETÈNCIA I LA REGULACIÓ DELS MERCATS
    RA3 - Saber utilitzar instruments matemàtics i economètrics adequats a la tipologia de dades a
analitzar.

16675209/ANÀLISI DE DADES PER A NEGOCIS INTERNACIONALS
    RA3 - Saber utilitzar instruments matemàtics i economètrics adequats a la tipologia de dades a
analitzar.

16675212/ANÀLISI DE DADES MICROECONÒMIQUES
    RA3 - Saber utilitzar instruments matemàtics i economètrics adequats a la tipologia de dades a
analitzar.

16675213/ANÀLISI DE DADES MACROECONÒMIQUES
    RA3 - Saber utilitzar instruments matemàtics i economètrics adequats a la tipologia de dades a
analitzar.

16675214/POLÍTICA ECONÒMICA INTERNACIONAL
    RA3 - Saber utilitzar instruments matemàtics i economètrics adequats a la tipologia de dades a
analitzar.

16675215/TÈCNIQUES QUANTITATIVES I
    RA3 - Saber utilitzar instruments matemàtics i economètrics adequats a la tipologia de dades a
analitzar.

16675216/TÈCNIQUES QUANTITATIVES II
    RA3 - Saber utilitzar instruments matemàtics i economètrics adequats a la tipologia de dades a
analitzar.

16675217/TÈCNIQUES D'INVESTIGACIÓ
    RA3 - Saber utilitzar instruments matemàtics i economètrics adequats a la tipologia de dades a
analitzar.

16675218/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA3 - Saber utilitzar instruments matemàtics i economètrics adequats a la tipologia de dades a
analitzar.

16675219/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA3 - Saber utilitzar instruments matemàtics i economètrics adequats a la tipologia de dades a
analitzar.

16675220/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT III
    RA3 - Saber utilitzar instruments matemàtics i economètrics adequats a la tipologia de dades a
analitzar.

16675501/PRÀCTIQUES EXTERNES
A9Analitzar aspectes innovadors i rellevants de les noves aportacions teòriques en el camp de
l'economia internacional que permetin desenvolupar un treball de recerca d'acord amb els reptes que
afronta aquesta disciplina acadèmica (especialitat investigació).
RA1Modelització i anàlisi de les relacions econòmiques internacionals i els efectes de les
polítiques econòmiques en un àmbit global.
    RA1 - Modelització i anàlisi de les relacions econòmiques internacionals i els efectes de les
polítiques econòmiques en un àmbit global.

16675101/REPTES I DESAFIAMENTS DE LA GLOBALITZACIÓ
    RA1 - Modelització i anàlisi de les relacions econòmiques internacionals i els efectes de les
polítiques econòmiques en un àmbit global.

16675102/LA INNOVACIÓ EN UN ENTORN GLOBAL
    RA1 - Modelització i anàlisi de les relacions econòmiques internacionals i els efectes de les
polítiques econòmiques en un àmbit global.

16675103/RESPONSABILITAT SOCIAL I ÈTICA EMPRESARIAL
    RA1 - Modelització i anàlisi de les relacions econòmiques internacionals i els efectes de les
polítiques econòmiques en un àmbit global.

16675104/ESTRATÈGIES D'INTERNACIONALITZACIÓ
    RA1 - Modelització i anàlisi de les relacions econòmiques internacionals i els efectes de les
polítiques econòmiques en un àmbit global.

16675105/COMUNICACIÓ I GESTIÓ INTERCULTURAL
    RA1 - Modelització i anàlisi de les relacions econòmiques internacionals i els efectes de les
polítiques econòmiques en un àmbit global.

16675106/TÈCNIQUES DE NEGOCIACIÓ
    RA1 - Modelització i anàlisi de les relacions econòmiques internacionals i els efectes de les
polítiques econòmiques en un àmbit global.

16675107/MERCATS FINANCERS INTERNACIONALS
    RA1 - Modelització i anàlisi de les relacions econòmiques internacionals i els efectes de les
polítiques econòmiques en un àmbit global.

16675108/LIDERATGE I PRESA DE DECISIONS
    RA1 - Modelització i anàlisi de les relacions econòmiques internacionals i els efectes de les
polítiques econòmiques en un àmbit global.

16675301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA1 - Modelització i anàlisi de les relacions econòmiques internacionals i els efectes de les
polítiques econòmiques en un àmbit global.

16675201/ANGLÈS PER A NEGOCIS
    RA1 - Modelització i anàlisi de les relacions econòmiques internacionals i els efectes de les
polítiques econòmiques en un àmbit global.

16675202/ECONOMIES EMERGENTS
    RA1 - Modelització i anàlisi de les relacions econòmiques internacionals i els efectes de les
polítiques econòmiques en un àmbit global.

16675203/FISCALITAT COMPARADA
    RA1 - Modelització i anàlisi de les relacions econòmiques internacionals i els efectes de les
polítiques econòmiques en un àmbit global.

16675204/DRET DE LA COMPETÈNCIA
    RA1 - Modelització i anàlisi de les relacions econòmiques internacionals i els efectes de les
polítiques econòmiques en un àmbit global.

16675205/SOSTENIBILITAT I ESTAT DEL BENESTAR
    RA1 - Modelització i anàlisi de les relacions econòmiques internacionals i els efectes de les
polítiques econòmiques en un àmbit global.

16675206/RECURSOS NATURALS I POLÍTIQUES AMBIENTALS
    RA1 - Modelització i anàlisi de les relacions econòmiques internacionals i els efectes de les
polítiques econòmiques en un àmbit global.

16675207/TERRITORI, TURISME I ENERGIA: DESAFIAMENTS GLOBALS
    RA1 - Modelització i anàlisi de les relacions econòmiques internacionals i els efectes de les
polítiques econòmiques en un àmbit global.

16675208/LA COMPETÈNCIA I LA REGULACIÓ DELS MERCATS
    RA1 - Modelització i anàlisi de les relacions econòmiques internacionals i els efectes de les
polítiques econòmiques en un àmbit global.

16675209/ANÀLISI DE DADES PER A NEGOCIS INTERNACIONALS
    RA1 - Modelització i anàlisi de les relacions econòmiques internacionals i els efectes de les
polítiques econòmiques en un àmbit global.

16675212/ANÀLISI DE DADES MICROECONÒMIQUES
    RA1 - Modelització i anàlisi de les relacions econòmiques internacionals i els efectes de les
polítiques econòmiques en un àmbit global.

16675213/ANÀLISI DE DADES MACROECONÒMIQUES
    RA1 - Modelització i anàlisi de les relacions econòmiques internacionals i els efectes de les
polítiques econòmiques en un àmbit global.

16675214/POLÍTICA ECONÒMICA INTERNACIONAL
    RA1 - Modelització i anàlisi de les relacions econòmiques internacionals i els efectes de les
polítiques econòmiques en un àmbit global.

16675215/TÈCNIQUES QUANTITATIVES I
    RA1 - Modelització i anàlisi de les relacions econòmiques internacionals i els efectes de les
polítiques econòmiques en un àmbit global.

16675216/TÈCNIQUES QUANTITATIVES II
    RA1 - Modelització i anàlisi de les relacions econòmiques internacionals i els efectes de les
polítiques econòmiques en un àmbit global.

16675217/TÈCNIQUES D'INVESTIGACIÓ
    RA1 - Modelització i anàlisi de les relacions econòmiques internacionals i els efectes de les
polítiques econòmiques en un àmbit global.

16675218/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA1 - Modelització i anàlisi de les relacions econòmiques internacionals i els efectes de les
polítiques econòmiques en un àmbit global.

16675219/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA1 - Modelització i anàlisi de les relacions econòmiques internacionals i els efectes de les
polítiques econòmiques en un àmbit global.

16675220/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT III
    RA1 - Modelització i anàlisi de les relacions econòmiques internacionals i els efectes de les
polítiques econòmiques en un àmbit global.

16675501/PRÀCTIQUES EXTERNES
 RA2Aprendre a prendre decisions i proposar solucions apropiades basant-se en els principals models
teòrics subjacents en els diversos àmbits específics de la investigació.
    RA2 - Aprendre a prendre decisions i proposar solucions apropiades basant-se en els principals models
teòrics subjacents en els diversos àmbits específics de la investigació.

16675101/REPTES I DESAFIAMENTS DE LA GLOBALITZACIÓ
    RA2 - Aprendre a prendre decisions i proposar solucions apropiades basant-se en els principals models
teòrics subjacents en els diversos àmbits específics de la investigació.

16675102/LA INNOVACIÓ EN UN ENTORN GLOBAL
    RA2 - Aprendre a prendre decisions i proposar solucions apropiades basant-se en els principals models
teòrics subjacents en els diversos àmbits específics de la investigació.

16675103/RESPONSABILITAT SOCIAL I ÈTICA EMPRESARIAL
    RA2 - Aprendre a prendre decisions i proposar solucions apropiades basant-se en els principals models
teòrics subjacents en els diversos àmbits específics de la investigació.

16675104/ESTRATÈGIES D'INTERNACIONALITZACIÓ
    RA2 - Aprendre a prendre decisions i proposar solucions apropiades basant-se en els principals models
teòrics subjacents en els diversos àmbits específics de la investigació.

16675105/COMUNICACIÓ I GESTIÓ INTERCULTURAL
    RA2 - Aprendre a prendre decisions i proposar solucions apropiades basant-se en els principals models
teòrics subjacents en els diversos àmbits específics de la investigació.

16675106/TÈCNIQUES DE NEGOCIACIÓ
    RA2 - Aprendre a prendre decisions i proposar solucions apropiades basant-se en els principals models
teòrics subjacents en els diversos àmbits específics de la investigació.

16675107/MERCATS FINANCERS INTERNACIONALS
    RA2 - Aprendre a prendre decisions i proposar solucions apropiades basant-se en els principals models
teòrics subjacents en els diversos àmbits específics de la investigació.

16675108/LIDERATGE I PRESA DE DECISIONS
    RA2 - Aprendre a prendre decisions i proposar solucions apropiades basant-se en els principals models
teòrics subjacents en els diversos àmbits específics de la investigació.

16675301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA2 - Aprendre a prendre decisions i proposar solucions apropiades basant-se en els principals models
teòrics subjacents en els diversos àmbits específics de la investigació.

16675201/ANGLÈS PER A NEGOCIS
    RA2 - Aprendre a prendre decisions i proposar solucions apropiades basant-se en els principals models
teòrics subjacents en els diversos àmbits específics de la investigació.

16675202/ECONOMIES EMERGENTS
    RA2 - Aprendre a prendre decisions i proposar solucions apropiades basant-se en els principals models
teòrics subjacents en els diversos àmbits específics de la investigació.

16675203/FISCALITAT COMPARADA
    RA2 - Aprendre a prendre decisions i proposar solucions apropiades basant-se en els principals models
teòrics subjacents en els diversos àmbits específics de la investigació.

16675204/DRET DE LA COMPETÈNCIA
    RA2 - Aprendre a prendre decisions i proposar solucions apropiades basant-se en els principals models
teòrics subjacents en els diversos àmbits específics de la investigació.

16675205/SOSTENIBILITAT I ESTAT DEL BENESTAR
    RA2 - Aprendre a prendre decisions i proposar solucions apropiades basant-se en els principals models
teòrics subjacents en els diversos àmbits específics de la investigació.

16675206/RECURSOS NATURALS I POLÍTIQUES AMBIENTALS
    RA2 - Aprendre a prendre decisions i proposar solucions apropiades basant-se en els principals models
teòrics subjacents en els diversos àmbits específics de la investigació.

16675207/TERRITORI, TURISME I ENERGIA: DESAFIAMENTS GLOBALS
    RA2 - Aprendre a prendre decisions i proposar solucions apropiades basant-se en els principals models
teòrics subjacents en els diversos àmbits específics de la investigació.

16675208/LA COMPETÈNCIA I LA REGULACIÓ DELS MERCATS
    RA2 - Aprendre a prendre decisions i proposar solucions apropiades basant-se en els principals models
teòrics subjacents en els diversos àmbits específics de la investigació.

16675209/ANÀLISI DE DADES PER A NEGOCIS INTERNACIONALS
    RA2 - Aprendre a prendre decisions i proposar solucions apropiades basant-se en els principals models
teòrics subjacents en els diversos àmbits específics de la investigació.

16675212/ANÀLISI DE DADES MICROECONÒMIQUES
    RA2 - Aprendre a prendre decisions i proposar solucions apropiades basant-se en els principals models
teòrics subjacents en els diversos àmbits específics de la investigació.

16675213/ANÀLISI DE DADES MACROECONÒMIQUES
    RA2 - Aprendre a prendre decisions i proposar solucions apropiades basant-se en els principals models
teòrics subjacents en els diversos àmbits específics de la investigació.

16675214/POLÍTICA ECONÒMICA INTERNACIONAL
    RA2 - Aprendre a prendre decisions i proposar solucions apropiades basant-se en els principals models
teòrics subjacents en els diversos àmbits específics de la investigació.

16675215/TÈCNIQUES QUANTITATIVES I
    RA2 - Aprendre a prendre decisions i proposar solucions apropiades basant-se en els principals models
teòrics subjacents en els diversos àmbits específics de la investigació.

16675216/TÈCNIQUES QUANTITATIVES II
    RA2 - Aprendre a prendre decisions i proposar solucions apropiades basant-se en els principals models
teòrics subjacents en els diversos àmbits específics de la investigació.

16675217/TÈCNIQUES D'INVESTIGACIÓ
    RA2 - Aprendre a prendre decisions i proposar solucions apropiades basant-se en els principals models
teòrics subjacents en els diversos àmbits específics de la investigació.

16675218/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA2 - Aprendre a prendre decisions i proposar solucions apropiades basant-se en els principals models
teòrics subjacents en els diversos àmbits específics de la investigació.

16675219/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA2 - Aprendre a prendre decisions i proposar solucions apropiades basant-se en els principals models
teòrics subjacents en els diversos àmbits específics de la investigació.

16675220/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT III
    RA2 - Aprendre a prendre decisions i proposar solucions apropiades basant-se en els principals models
teòrics subjacents en els diversos àmbits específics de la investigació.

16675501/PRÀCTIQUES EXTERNES
 RA3Identificar , entendre i avaluar l'estat de l'art sobre el tema de recerca específic proposat.
    RA3 - Identificar , entendre i avaluar l'estat de l'art sobre el tema de recerca específic proposat.

16675101/REPTES I DESAFIAMENTS DE LA GLOBALITZACIÓ
    RA3 - Identificar , entendre i avaluar l'estat de l'art sobre el tema de recerca específic proposat.

16675102/LA INNOVACIÓ EN UN ENTORN GLOBAL
    RA3 - Identificar , entendre i avaluar l'estat de l'art sobre el tema de recerca específic proposat.

16675103/RESPONSABILITAT SOCIAL I ÈTICA EMPRESARIAL
    RA3 - Identificar , entendre i avaluar l'estat de l'art sobre el tema de recerca específic proposat.

16675104/ESTRATÈGIES D'INTERNACIONALITZACIÓ
    RA3 - Identificar , entendre i avaluar l'estat de l'art sobre el tema de recerca específic proposat.

16675105/COMUNICACIÓ I GESTIÓ INTERCULTURAL
    RA3 - Identificar , entendre i avaluar l'estat de l'art sobre el tema de recerca específic proposat.

16675106/TÈCNIQUES DE NEGOCIACIÓ
    RA3 - Identificar , entendre i avaluar l'estat de l'art sobre el tema de recerca específic proposat.

16675107/MERCATS FINANCERS INTERNACIONALS
    RA3 - Identificar , entendre i avaluar l'estat de l'art sobre el tema de recerca específic proposat.

16675108/LIDERATGE I PRESA DE DECISIONS
    RA3 - Identificar , entendre i avaluar l'estat de l'art sobre el tema de recerca específic proposat.

16675301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA3 - Identificar , entendre i avaluar l'estat de l'art sobre el tema de recerca específic proposat.

16675201/ANGLÈS PER A NEGOCIS
    RA3 - Identificar , entendre i avaluar l'estat de l'art sobre el tema de recerca específic proposat.

16675202/ECONOMIES EMERGENTS
    RA3 - Identificar , entendre i avaluar l'estat de l'art sobre el tema de recerca específic proposat.

16675203/FISCALITAT COMPARADA
    RA3 - Identificar , entendre i avaluar l'estat de l'art sobre el tema de recerca específic proposat.

16675204/DRET DE LA COMPETÈNCIA
    RA3 - Identificar , entendre i avaluar l'estat de l'art sobre el tema de recerca específic proposat.

16675205/SOSTENIBILITAT I ESTAT DEL BENESTAR
    RA3 - Identificar , entendre i avaluar l'estat de l'art sobre el tema de recerca específic proposat.

16675206/RECURSOS NATURALS I POLÍTIQUES AMBIENTALS
    RA3 - Identificar , entendre i avaluar l'estat de l'art sobre el tema de recerca específic proposat.

16675207/TERRITORI, TURISME I ENERGIA: DESAFIAMENTS GLOBALS
    RA3 - Identificar , entendre i avaluar l'estat de l'art sobre el tema de recerca específic proposat.

16675208/LA COMPETÈNCIA I LA REGULACIÓ DELS MERCATS
    RA3 - Identificar , entendre i avaluar l'estat de l'art sobre el tema de recerca específic proposat.

16675209/ANÀLISI DE DADES PER A NEGOCIS INTERNACIONALS
    RA3 - Identificar , entendre i avaluar l'estat de l'art sobre el tema de recerca específic proposat.

16675212/ANÀLISI DE DADES MICROECONÒMIQUES
    RA3 - Identificar , entendre i avaluar l'estat de l'art sobre el tema de recerca específic proposat.

16675213/ANÀLISI DE DADES MACROECONÒMIQUES
    RA3 - Identificar , entendre i avaluar l'estat de l'art sobre el tema de recerca específic proposat.

16675214/POLÍTICA ECONÒMICA INTERNACIONAL
    RA3 - Identificar , entendre i avaluar l'estat de l'art sobre el tema de recerca específic proposat.

16675215/TÈCNIQUES QUANTITATIVES I
    RA3 - Identificar , entendre i avaluar l'estat de l'art sobre el tema de recerca específic proposat.

16675216/TÈCNIQUES QUANTITATIVES II
    RA3 - Identificar , entendre i avaluar l'estat de l'art sobre el tema de recerca específic proposat.

16675217/TÈCNIQUES D'INVESTIGACIÓ
    RA3 - Identificar , entendre i avaluar l'estat de l'art sobre el tema de recerca específic proposat.

16675218/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA3 - Identificar , entendre i avaluar l'estat de l'art sobre el tema de recerca específic proposat.

16675219/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA3 - Identificar , entendre i avaluar l'estat de l'art sobre el tema de recerca específic proposat.

16675220/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT III
    RA3 - Identificar , entendre i avaluar l'estat de l'art sobre el tema de recerca específic proposat.

16675501/PRÀCTIQUES EXTERNES
 RA4Proposar i aplicar la metodologia més adequada per al tema d'investigació.
    RA4 - Proposar i aplicar la metodologia més adequada per al tema d'investigació.

16675101/REPTES I DESAFIAMENTS DE LA GLOBALITZACIÓ
    RA4 - Proposar i aplicar la metodologia més adequada per al tema d'investigació.

16675102/LA INNOVACIÓ EN UN ENTORN GLOBAL
    RA4 - Proposar i aplicar la metodologia més adequada per al tema d'investigació.

16675103/RESPONSABILITAT SOCIAL I ÈTICA EMPRESARIAL
    RA4 - Proposar i aplicar la metodologia més adequada per al tema d'investigació.

16675104/ESTRATÈGIES D'INTERNACIONALITZACIÓ
    RA4 - Proposar i aplicar la metodologia més adequada per al tema d'investigació.

16675105/COMUNICACIÓ I GESTIÓ INTERCULTURAL
    RA4 - Proposar i aplicar la metodologia més adequada per al tema d'investigació.

16675106/TÈCNIQUES DE NEGOCIACIÓ
    RA4 - Proposar i aplicar la metodologia més adequada per al tema d'investigació.

16675107/MERCATS FINANCERS INTERNACIONALS
    RA4 - Proposar i aplicar la metodologia més adequada per al tema d'investigació.

16675108/LIDERATGE I PRESA DE DECISIONS
    RA4 - Proposar i aplicar la metodologia més adequada per al tema d'investigació.

16675301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA4 - Proposar i aplicar la metodologia més adequada per al tema d'investigació.

16675201/ANGLÈS PER A NEGOCIS
    RA4 - Proposar i aplicar la metodologia més adequada per al tema d'investigació.

16675202/ECONOMIES EMERGENTS
    RA4 - Proposar i aplicar la metodologia més adequada per al tema d'investigació.

16675203/FISCALITAT COMPARADA
    RA4 - Proposar i aplicar la metodologia més adequada per al tema d'investigació.

16675204/DRET DE LA COMPETÈNCIA
    RA4 - Proposar i aplicar la metodologia més adequada per al tema d'investigació.

16675205/SOSTENIBILITAT I ESTAT DEL BENESTAR
    RA4 - Proposar i aplicar la metodologia més adequada per al tema d'investigació.

16675206/RECURSOS NATURALS I POLÍTIQUES AMBIENTALS
    RA4 - Proposar i aplicar la metodologia més adequada per al tema d'investigació.

16675207/TERRITORI, TURISME I ENERGIA: DESAFIAMENTS GLOBALS
    RA4 - Proposar i aplicar la metodologia més adequada per al tema d'investigació.

16675208/LA COMPETÈNCIA I LA REGULACIÓ DELS MERCATS
    RA4 - Proposar i aplicar la metodologia més adequada per al tema d'investigació.

16675209/ANÀLISI DE DADES PER A NEGOCIS INTERNACIONALS
    RA4 - Proposar i aplicar la metodologia més adequada per al tema d'investigació.

16675212/ANÀLISI DE DADES MICROECONÒMIQUES
    RA4 - Proposar i aplicar la metodologia més adequada per al tema d'investigació.

16675213/ANÀLISI DE DADES MACROECONÒMIQUES
    RA4 - Proposar i aplicar la metodologia més adequada per al tema d'investigació.

16675214/POLÍTICA ECONÒMICA INTERNACIONAL
    RA4 - Proposar i aplicar la metodologia més adequada per al tema d'investigació.

16675215/TÈCNIQUES QUANTITATIVES I
    RA4 - Proposar i aplicar la metodologia més adequada per al tema d'investigació.

16675216/TÈCNIQUES QUANTITATIVES II
    RA4 - Proposar i aplicar la metodologia més adequada per al tema d'investigació.

16675217/TÈCNIQUES D'INVESTIGACIÓ
    RA4 - Proposar i aplicar la metodologia més adequada per al tema d'investigació.

16675218/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA4 - Proposar i aplicar la metodologia més adequada per al tema d'investigació.

16675219/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA4 - Proposar i aplicar la metodologia més adequada per al tema d'investigació.

16675220/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT III
    RA4 - Proposar i aplicar la metodologia més adequada per al tema d'investigació.

16675501/PRÀCTIQUES EXTERNES
A10Planificar i organitzar la transferència i publicació dels resultats de projectes d'investigació
(especialitat investigació).
RA1Aprofundir en les diferents etapes del procés d'investigació científica, des de la recerca i
anàlisi bibliogràfica i de dades fins a la modelització i l'anàlisi empírica .
    RA1 - Aprofundir en les diferents etapes del procés d'investigació científica, des de la recerca i
anàlisi bibliogràfica i de dades fins a la modelització i l'anàlisi empírica .

16675101/REPTES I DESAFIAMENTS DE LA GLOBALITZACIÓ
    RA1 - Aprofundir en les diferents etapes del procés d'investigació científica, des de la recerca i
anàlisi bibliogràfica i de dades fins a la modelització i l'anàlisi empírica .

16675102/LA INNOVACIÓ EN UN ENTORN GLOBAL
    RA1 - Aprofundir en les diferents etapes del procés d'investigació científica, des de la recerca i
anàlisi bibliogràfica i de dades fins a la modelització i l'anàlisi empírica .

16675103/RESPONSABILITAT SOCIAL I ÈTICA EMPRESARIAL
    RA1 - Aprofundir en les diferents etapes del procés d'investigació científica, des de la recerca i
anàlisi bibliogràfica i de dades fins a la modelització i l'anàlisi empírica .

16675104/ESTRATÈGIES D'INTERNACIONALITZACIÓ
    RA1 - Aprofundir en les diferents etapes del procés d'investigació científica, des de la recerca i
anàlisi bibliogràfica i de dades fins a la modelització i l'anàlisi empírica .

16675105/COMUNICACIÓ I GESTIÓ INTERCULTURAL
    RA1 - Aprofundir en les diferents etapes del procés d'investigació científica, des de la recerca i
anàlisi bibliogràfica i de dades fins a la modelització i l'anàlisi empírica .

16675106/TÈCNIQUES DE NEGOCIACIÓ
    RA1 - Aprofundir en les diferents etapes del procés d'investigació científica, des de la recerca i
anàlisi bibliogràfica i de dades fins a la modelització i l'anàlisi empírica .

16675107/MERCATS FINANCERS INTERNACIONALS
    RA1 - Aprofundir en les diferents etapes del procés d'investigació científica, des de la recerca i
anàlisi bibliogràfica i de dades fins a la modelització i l'anàlisi empírica .

16675108/LIDERATGE I PRESA DE DECISIONS
    RA1 - Aprofundir en les diferents etapes del procés d'investigació científica, des de la recerca i
anàlisi bibliogràfica i de dades fins a la modelització i l'anàlisi empírica .

16675301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA1 - Aprofundir en les diferents etapes del procés d'investigació científica, des de la recerca i
anàlisi bibliogràfica i de dades fins a la modelització i l'anàlisi empírica .

16675201/ANGLÈS PER A NEGOCIS
    RA1 - Aprofundir en les diferents etapes del procés d'investigació científica, des de la recerca i
anàlisi bibliogràfica i de dades fins a la modelització i l'anàlisi empírica .

16675202/ECONOMIES EMERGENTS
    RA1 - Aprofundir en les diferents etapes del procés d'investigació científica, des de la recerca i
anàlisi bibliogràfica i de dades fins a la modelització i l'anàlisi empírica .

16675203/FISCALITAT COMPARADA
    RA1 - Aprofundir en les diferents etapes del procés d'investigació científica, des de la recerca i
anàlisi bibliogràfica i de dades fins a la modelització i l'anàlisi empírica .

16675204/DRET DE LA COMPETÈNCIA
    RA1 - Aprofundir en les diferents etapes del procés d'investigació científica, des de la recerca i
anàlisi bibliogràfica i de dades fins a la modelització i l'anàlisi empírica .

16675205/SOSTENIBILITAT I ESTAT DEL BENESTAR
    RA1 - Aprofundir en les diferents etapes del procés d'investigació científica, des de la recerca i
anàlisi bibliogràfica i de dades fins a la modelització i l'anàlisi empírica .

16675206/RECURSOS NATURALS I POLÍTIQUES AMBIENTALS
    RA1 - Aprofundir en les diferents etapes del procés d'investigació científica, des de la recerca i
anàlisi bibliogràfica i de dades fins a la modelització i l'anàlisi empírica .

16675207/TERRITORI, TURISME I ENERGIA: DESAFIAMENTS GLOBALS
    RA1 - Aprofundir en les diferents etapes del procés d'investigació científica, des de la recerca i
anàlisi bibliogràfica i de dades fins a la modelització i l'anàlisi empírica .

16675208/LA COMPETÈNCIA I LA REGULACIÓ DELS MERCATS
    RA1 - Aprofundir en les diferents etapes del procés d'investigació científica, des de la recerca i
anàlisi bibliogràfica i de dades fins a la modelització i l'anàlisi empírica .

16675209/ANÀLISI DE DADES PER A NEGOCIS INTERNACIONALS
    RA1 - Aprofundir en les diferents etapes del procés d'investigació científica, des de la recerca i
anàlisi bibliogràfica i de dades fins a la modelització i l'anàlisi empírica .

16675212/ANÀLISI DE DADES MICROECONÒMIQUES
    RA1 - Aprofundir en les diferents etapes del procés d'investigació científica, des de la recerca i
anàlisi bibliogràfica i de dades fins a la modelització i l'anàlisi empírica .

16675213/ANÀLISI DE DADES MACROECONÒMIQUES
    RA1 - Aprofundir en les diferents etapes del procés d'investigació científica, des de la recerca i
anàlisi bibliogràfica i de dades fins a la modelització i l'anàlisi empírica .

16675214/POLÍTICA ECONÒMICA INTERNACIONAL
    RA1 - Aprofundir en les diferents etapes del procés d'investigació científica, des de la recerca i
anàlisi bibliogràfica i de dades fins a la modelització i l'anàlisi empírica .

16675215/TÈCNIQUES QUANTITATIVES I
    RA1 - Aprofundir en les diferents etapes del procés d'investigació científica, des de la recerca i
anàlisi bibliogràfica i de dades fins a la modelització i l'anàlisi empírica .

16675216/TÈCNIQUES QUANTITATIVES II
    RA1 - Aprofundir en les diferents etapes del procés d'investigació científica, des de la recerca i
anàlisi bibliogràfica i de dades fins a la modelització i l'anàlisi empírica .

16675217/TÈCNIQUES D'INVESTIGACIÓ
    RA1 - Aprofundir en les diferents etapes del procés d'investigació científica, des de la recerca i
anàlisi bibliogràfica i de dades fins a la modelització i l'anàlisi empírica .

16675218/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA1 - Aprofundir en les diferents etapes del procés d'investigació científica, des de la recerca i
anàlisi bibliogràfica i de dades fins a la modelització i l'anàlisi empírica .

16675219/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA1 - Aprofundir en les diferents etapes del procés d'investigació científica, des de la recerca i
anàlisi bibliogràfica i de dades fins a la modelització i l'anàlisi empírica .

16675220/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT III
    RA1 - Aprofundir en les diferents etapes del procés d'investigació científica, des de la recerca i
anàlisi bibliogràfica i de dades fins a la modelització i l'anàlisi empírica .

16675501/PRÀCTIQUES EXTERNES
 RA2 Plantejar hipòtesis i proposar i justificar preguntes ( i sub - preguntes ) d'investigació.
    RA2 - Plantejar hipòtesis i proposar i justificar preguntes ( i sub - preguntes ) d'investigació.

16675101/REPTES I DESAFIAMENTS DE LA GLOBALITZACIÓ
    RA2 - Plantejar hipòtesis i proposar i justificar preguntes ( i sub - preguntes ) d'investigació.

16675102/LA INNOVACIÓ EN UN ENTORN GLOBAL
    RA2 - Plantejar hipòtesis i proposar i justificar preguntes ( i sub - preguntes ) d'investigació.

16675103/RESPONSABILITAT SOCIAL I ÈTICA EMPRESARIAL
    RA2 - Plantejar hipòtesis i proposar i justificar preguntes ( i sub - preguntes ) d'investigació.

16675104/ESTRATÈGIES D'INTERNACIONALITZACIÓ
    RA2 - Plantejar hipòtesis i proposar i justificar preguntes ( i sub - preguntes ) d'investigació.

16675105/COMUNICACIÓ I GESTIÓ INTERCULTURAL
    RA2 - Plantejar hipòtesis i proposar i justificar preguntes ( i sub - preguntes ) d'investigació.

16675106/TÈCNIQUES DE NEGOCIACIÓ
    RA2 - Plantejar hipòtesis i proposar i justificar preguntes ( i sub - preguntes ) d'investigació.

16675107/MERCATS FINANCERS INTERNACIONALS
    RA2 - Plantejar hipòtesis i proposar i justificar preguntes ( i sub - preguntes ) d'investigació.

16675108/LIDERATGE I PRESA DE DECISIONS
    RA2 - Plantejar hipòtesis i proposar i justificar preguntes ( i sub - preguntes ) d'investigació.

16675301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA2 - Plantejar hipòtesis i proposar i justificar preguntes ( i sub - preguntes ) d'investigació.

16675201/ANGLÈS PER A NEGOCIS
    RA2 - Plantejar hipòtesis i proposar i justificar preguntes ( i sub - preguntes ) d'investigació.

16675202/ECONOMIES EMERGENTS
    RA2 - Plantejar hipòtesis i proposar i justificar preguntes ( i sub - preguntes ) d'investigació.

16675203/FISCALITAT COMPARADA
    RA2 - Plantejar hipòtesis i proposar i justificar preguntes ( i sub - preguntes ) d'investigació.

16675204/DRET DE LA COMPETÈNCIA
    RA2 - Plantejar hipòtesis i proposar i justificar preguntes ( i sub - preguntes ) d'investigació.

16675205/SOSTENIBILITAT I ESTAT DEL BENESTAR
    RA2 - Plantejar hipòtesis i proposar i justificar preguntes ( i sub - preguntes ) d'investigació.

16675206/RECURSOS NATURALS I POLÍTIQUES AMBIENTALS
    RA2 - Plantejar hipòtesis i proposar i justificar preguntes ( i sub - preguntes ) d'investigació.

16675207/TERRITORI, TURISME I ENERGIA: DESAFIAMENTS GLOBALS
    RA2 - Plantejar hipòtesis i proposar i justificar preguntes ( i sub - preguntes ) d'investigació.

16675208/LA COMPETÈNCIA I LA REGULACIÓ DELS MERCATS
    RA2 - Plantejar hipòtesis i proposar i justificar preguntes ( i sub - preguntes ) d'investigació.

16675209/ANÀLISI DE DADES PER A NEGOCIS INTERNACIONALS
    RA2 - Plantejar hipòtesis i proposar i justificar preguntes ( i sub - preguntes ) d'investigació.

16675212/ANÀLISI DE DADES MICROECONÒMIQUES
    RA2 - Plantejar hipòtesis i proposar i justificar preguntes ( i sub - preguntes ) d'investigació.

16675213/ANÀLISI DE DADES MACROECONÒMIQUES
    RA2 - Plantejar hipòtesis i proposar i justificar preguntes ( i sub - preguntes ) d'investigació.

16675214/POLÍTICA ECONÒMICA INTERNACIONAL
    RA2 - Plantejar hipòtesis i proposar i justificar preguntes ( i sub - preguntes ) d'investigació.

16675215/TÈCNIQUES QUANTITATIVES I
    RA2 - Plantejar hipòtesis i proposar i justificar preguntes ( i sub - preguntes ) d'investigació.

16675216/TÈCNIQUES QUANTITATIVES II
    RA2 - Plantejar hipòtesis i proposar i justificar preguntes ( i sub - preguntes ) d'investigació.

16675217/TÈCNIQUES D'INVESTIGACIÓ
    RA2 - Plantejar hipòtesis i proposar i justificar preguntes ( i sub - preguntes ) d'investigació.

16675218/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA2 - Plantejar hipòtesis i proposar i justificar preguntes ( i sub - preguntes ) d'investigació.

16675219/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA2 - Plantejar hipòtesis i proposar i justificar preguntes ( i sub - preguntes ) d'investigació.

16675220/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT III
    RA2 - Plantejar hipòtesis i proposar i justificar preguntes ( i sub - preguntes ) d'investigació.

16675501/PRÀCTIQUES EXTERNES
 RA3Proposar i aplicar la metodologia més adequada per al tema d'investigació.
    RA3 - Proposar i aplicar la metodologia més adequada per al tema d'investigació.

16675101/REPTES I DESAFIAMENTS DE LA GLOBALITZACIÓ
    RA3 - Proposar i aplicar la metodologia més adequada per al tema d'investigació.

16675102/LA INNOVACIÓ EN UN ENTORN GLOBAL
    RA3 - Proposar i aplicar la metodologia més adequada per al tema d'investigació.

16675103/RESPONSABILITAT SOCIAL I ÈTICA EMPRESARIAL
    RA3 - Proposar i aplicar la metodologia més adequada per al tema d'investigació.

16675104/ESTRATÈGIES D'INTERNACIONALITZACIÓ
    RA3 - Proposar i aplicar la metodologia més adequada per al tema d'investigació.

16675105/COMUNICACIÓ I GESTIÓ INTERCULTURAL
    RA3 - Proposar i aplicar la metodologia més adequada per al tema d'investigació.

16675106/TÈCNIQUES DE NEGOCIACIÓ
    RA3 - Proposar i aplicar la metodologia més adequada per al tema d'investigació.

16675107/MERCATS FINANCERS INTERNACIONALS
    RA3 - Proposar i aplicar la metodologia més adequada per al tema d'investigació.

16675108/LIDERATGE I PRESA DE DECISIONS
    RA3 - Proposar i aplicar la metodologia més adequada per al tema d'investigació.

16675301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA3 - Proposar i aplicar la metodologia més adequada per al tema d'investigació.

16675201/ANGLÈS PER A NEGOCIS
    RA3 - Proposar i aplicar la metodologia més adequada per al tema d'investigació.

16675202/ECONOMIES EMERGENTS
    RA3 - Proposar i aplicar la metodologia més adequada per al tema d'investigació.

16675203/FISCALITAT COMPARADA
    RA3 - Proposar i aplicar la metodologia més adequada per al tema d'investigació.

16675204/DRET DE LA COMPETÈNCIA
    RA3 - Proposar i aplicar la metodologia més adequada per al tema d'investigació.

16675205/SOSTENIBILITAT I ESTAT DEL BENESTAR
    RA3 - Proposar i aplicar la metodologia més adequada per al tema d'investigació.

16675206/RECURSOS NATURALS I POLÍTIQUES AMBIENTALS
    RA3 - Proposar i aplicar la metodologia més adequada per al tema d'investigació.

16675207/TERRITORI, TURISME I ENERGIA: DESAFIAMENTS GLOBALS
    RA3 - Proposar i aplicar la metodologia més adequada per al tema d'investigació.

16675208/LA COMPETÈNCIA I LA REGULACIÓ DELS MERCATS
    RA3 - Proposar i aplicar la metodologia més adequada per al tema d'investigació.

16675209/ANÀLISI DE DADES PER A NEGOCIS INTERNACIONALS
    RA3 - Proposar i aplicar la metodologia més adequada per al tema d'investigació.

16675212/ANÀLISI DE DADES MICROECONÒMIQUES
    RA3 - Proposar i aplicar la metodologia més adequada per al tema d'investigació.

16675213/ANÀLISI DE DADES MACROECONÒMIQUES
    RA3 - Proposar i aplicar la metodologia més adequada per al tema d'investigació.

16675214/POLÍTICA ECONÒMICA INTERNACIONAL
    RA3 - Proposar i aplicar la metodologia més adequada per al tema d'investigació.

16675215/TÈCNIQUES QUANTITATIVES I
    RA3 - Proposar i aplicar la metodologia més adequada per al tema d'investigació.

16675216/TÈCNIQUES QUANTITATIVES II
    RA3 - Proposar i aplicar la metodologia més adequada per al tema d'investigació.

16675217/TÈCNIQUES D'INVESTIGACIÓ
    RA3 - Proposar i aplicar la metodologia més adequada per al tema d'investigació.

16675218/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA3 - Proposar i aplicar la metodologia més adequada per al tema d'investigació.

16675219/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA3 - Proposar i aplicar la metodologia més adequada per al tema d'investigació.

16675220/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT III
    RA3 - Proposar i aplicar la metodologia més adequada per al tema d'investigació.

16675501/PRÀCTIQUES EXTERNES
A11Capacitar l'estudiant per a la seva participació en grups multidisciplinaris, internacionals i
interculturals de recerca avançada (especialitat investigació).
RA1Dissenyar un projecte d'investigació en totes les seves etapes i desenvolupar les habilitats per
comunicar de forma concisa i adequada els resultats obtinguts.
    RA1 - Dissenyar un projecte d'investigació en totes les seves etapes i desenvolupar les habilitats per
comunicar de forma concisa i adequada els resultats obtinguts.

16675101/REPTES I DESAFIAMENTS DE LA GLOBALITZACIÓ
    RA1 - Dissenyar un projecte d'investigació en totes les seves etapes i desenvolupar les habilitats per
comunicar de forma concisa i adequada els resultats obtinguts.

16675102/LA INNOVACIÓ EN UN ENTORN GLOBAL
    RA1 - Dissenyar un projecte d'investigació en totes les seves etapes i desenvolupar les habilitats per
comunicar de forma concisa i adequada els resultats obtinguts.

16675103/RESPONSABILITAT SOCIAL I ÈTICA EMPRESARIAL
    RA1 - Dissenyar un projecte d'investigació en totes les seves etapes i desenvolupar les habilitats per
comunicar de forma concisa i adequada els resultats obtinguts.

16675104/ESTRATÈGIES D'INTERNACIONALITZACIÓ
    RA1 - Dissenyar un projecte d'investigació en totes les seves etapes i desenvolupar les habilitats per
comunicar de forma concisa i adequada els resultats obtinguts.

16675105/COMUNICACIÓ I GESTIÓ INTERCULTURAL
    RA1 - Dissenyar un projecte d'investigació en totes les seves etapes i desenvolupar les habilitats per
comunicar de forma concisa i adequada els resultats obtinguts.

16675106/TÈCNIQUES DE NEGOCIACIÓ
    RA1 - Dissenyar un projecte d'investigació en totes les seves etapes i desenvolupar les habilitats per
comunicar de forma concisa i adequada els resultats obtinguts.

16675107/MERCATS FINANCERS INTERNACIONALS
    RA1 - Dissenyar un projecte d'investigació en totes les seves etapes i desenvolupar les habilitats per
comunicar de forma concisa i adequada els resultats obtinguts.

16675108/LIDERATGE I PRESA DE DECISIONS
    RA1 - Dissenyar un projecte d'investigació en totes les seves etapes i desenvolupar les habilitats per
comunicar de forma concisa i adequada els resultats obtinguts.

16675301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA1 - Dissenyar un projecte d'investigació en totes les seves etapes i desenvolupar les habilitats per
comunicar de forma concisa i adequada els resultats obtinguts.

16675201/ANGLÈS PER A NEGOCIS
    RA1 - Dissenyar un projecte d'investigació en totes les seves etapes i desenvolupar les habilitats per
comunicar de forma concisa i adequada els resultats obtinguts.

16675202/ECONOMIES EMERGENTS
    RA1 - Dissenyar un projecte d'investigació en totes les seves etapes i desenvolupar les habilitats per
comunicar de forma concisa i adequada els resultats obtinguts.

16675203/FISCALITAT COMPARADA
    RA1 - Dissenyar un projecte d'investigació en totes les seves etapes i desenvolupar les habilitats per
comunicar de forma concisa i adequada els resultats obtinguts.

16675204/DRET DE LA COMPETÈNCIA
    RA1 - Dissenyar un projecte d'investigació en totes les seves etapes i desenvolupar les habilitats per
comunicar de forma concisa i adequada els resultats obtinguts.

16675205/SOSTENIBILITAT I ESTAT DEL BENESTAR
    RA1 - Dissenyar un projecte d'investigació en totes les seves etapes i desenvolupar les habilitats per
comunicar de forma concisa i adequada els resultats obtinguts.

16675206/RECURSOS NATURALS I POLÍTIQUES AMBIENTALS
    RA1 - Dissenyar un projecte d'investigació en totes les seves etapes i desenvolupar les habilitats per
comunicar de forma concisa i adequada els resultats obtinguts.

16675207/TERRITORI, TURISME I ENERGIA: DESAFIAMENTS GLOBALS
    RA1 - Dissenyar un projecte d'investigació en totes les seves etapes i desenvolupar les habilitats per
comunicar de forma concisa i adequada els resultats obtinguts.

16675208/LA COMPETÈNCIA I LA REGULACIÓ DELS MERCATS
    RA1 - Dissenyar un projecte d'investigació en totes les seves etapes i desenvolupar les habilitats per
comunicar de forma concisa i adequada els resultats obtinguts.

16675209/ANÀLISI DE DADES PER A NEGOCIS INTERNACIONALS
    RA1 - Dissenyar un projecte d'investigació en totes les seves etapes i desenvolupar les habilitats per
comunicar de forma concisa i adequada els resultats obtinguts.

16675212/ANÀLISI DE DADES MICROECONÒMIQUES
    RA1 - Dissenyar un projecte d'investigació en totes les seves etapes i desenvolupar les habilitats per
comunicar de forma concisa i adequada els resultats obtinguts.

16675213/ANÀLISI DE DADES MACROECONÒMIQUES
    RA1 - Dissenyar un projecte d'investigació en totes les seves etapes i desenvolupar les habilitats per
comunicar de forma concisa i adequada els resultats obtinguts.

16675214/POLÍTICA ECONÒMICA INTERNACIONAL
    RA1 - Dissenyar un projecte d'investigació en totes les seves etapes i desenvolupar les habilitats per
comunicar de forma concisa i adequada els resultats obtinguts.

16675215/TÈCNIQUES QUANTITATIVES I
    RA1 - Dissenyar un projecte d'investigació en totes les seves etapes i desenvolupar les habilitats per
comunicar de forma concisa i adequada els resultats obtinguts.

16675216/TÈCNIQUES QUANTITATIVES II
    RA1 - Dissenyar un projecte d'investigació en totes les seves etapes i desenvolupar les habilitats per
comunicar de forma concisa i adequada els resultats obtinguts.

16675217/TÈCNIQUES D'INVESTIGACIÓ
    RA1 - Dissenyar un projecte d'investigació en totes les seves etapes i desenvolupar les habilitats per
comunicar de forma concisa i adequada els resultats obtinguts.

16675218/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA1 - Dissenyar un projecte d'investigació en totes les seves etapes i desenvolupar les habilitats per
comunicar de forma concisa i adequada els resultats obtinguts.

16675219/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA1 - Dissenyar un projecte d'investigació en totes les seves etapes i desenvolupar les habilitats per
comunicar de forma concisa i adequada els resultats obtinguts.

16675220/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT III
    RA1 - Dissenyar un projecte d'investigació en totes les seves etapes i desenvolupar les habilitats per
comunicar de forma concisa i adequada els resultats obtinguts.

16675501/PRÀCTIQUES EXTERNES
 RA2Adquirir la capacitat de treball en equips de recerca internacionals.
    RA2 - Adquirir la capacitat de treball en equips de recerca internacionals.

16675101/REPTES I DESAFIAMENTS DE LA GLOBALITZACIÓ
    RA2 - Adquirir la capacitat de treball en equips de recerca internacionals.

16675102/LA INNOVACIÓ EN UN ENTORN GLOBAL
    RA2 - Adquirir la capacitat de treball en equips de recerca internacionals.

16675103/RESPONSABILITAT SOCIAL I ÈTICA EMPRESARIAL
    RA2 - Adquirir la capacitat de treball en equips de recerca internacionals.

16675104/ESTRATÈGIES D'INTERNACIONALITZACIÓ
    RA2 - Adquirir la capacitat de treball en equips de recerca internacionals.

16675105/COMUNICACIÓ I GESTIÓ INTERCULTURAL
    RA2 - Adquirir la capacitat de treball en equips de recerca internacionals.

16675106/TÈCNIQUES DE NEGOCIACIÓ
    RA2 - Adquirir la capacitat de treball en equips de recerca internacionals.

16675107/MERCATS FINANCERS INTERNACIONALS
    RA2 - Adquirir la capacitat de treball en equips de recerca internacionals.

16675108/LIDERATGE I PRESA DE DECISIONS
    RA2 - Adquirir la capacitat de treball en equips de recerca internacionals.

16675301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA2 - Adquirir la capacitat de treball en equips de recerca internacionals.

16675201/ANGLÈS PER A NEGOCIS
    RA2 - Adquirir la capacitat de treball en equips de recerca internacionals.

16675202/ECONOMIES EMERGENTS
    RA2 - Adquirir la capacitat de treball en equips de recerca internacionals.

16675203/FISCALITAT COMPARADA
    RA2 - Adquirir la capacitat de treball en equips de recerca internacionals.

16675204/DRET DE LA COMPETÈNCIA
    RA2 - Adquirir la capacitat de treball en equips de recerca internacionals.

16675205/SOSTENIBILITAT I ESTAT DEL BENESTAR
    RA2 - Adquirir la capacitat de treball en equips de recerca internacionals.

16675206/RECURSOS NATURALS I POLÍTIQUES AMBIENTALS
    RA2 - Adquirir la capacitat de treball en equips de recerca internacionals.

16675207/TERRITORI, TURISME I ENERGIA: DESAFIAMENTS GLOBALS
    RA2 - Adquirir la capacitat de treball en equips de recerca internacionals.

16675208/LA COMPETÈNCIA I LA REGULACIÓ DELS MERCATS
    RA2 - Adquirir la capacitat de treball en equips de recerca internacionals.

16675209/ANÀLISI DE DADES PER A NEGOCIS INTERNACIONALS
    RA2 - Adquirir la capacitat de treball en equips de recerca internacionals.

16675212/ANÀLISI DE DADES MICROECONÒMIQUES
    RA2 - Adquirir la capacitat de treball en equips de recerca internacionals.

16675213/ANÀLISI DE DADES MACROECONÒMIQUES
    RA2 - Adquirir la capacitat de treball en equips de recerca internacionals.

16675214/POLÍTICA ECONÒMICA INTERNACIONAL
    RA2 - Adquirir la capacitat de treball en equips de recerca internacionals.

16675215/TÈCNIQUES QUANTITATIVES I
    RA2 - Adquirir la capacitat de treball en equips de recerca internacionals.

16675216/TÈCNIQUES QUANTITATIVES II
    RA2 - Adquirir la capacitat de treball en equips de recerca internacionals.

16675217/TÈCNIQUES D'INVESTIGACIÓ
    RA2 - Adquirir la capacitat de treball en equips de recerca internacionals.

16675218/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA2 - Adquirir la capacitat de treball en equips de recerca internacionals.

16675219/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA2 - Adquirir la capacitat de treball en equips de recerca internacionals.

16675220/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT III
    RA2 - Adquirir la capacitat de treball en equips de recerca internacionals.

16675501/PRÀCTIQUES EXTERNES
CT1Gestionar i comunicar informació complexa, de temes diversos, amb naturalitat, en llengua
estrangera.
RA1Gestionar i comunicar informació complexa, de temes diversos, amb naturalitat, en llengua
estrangera.
    RA1 - Gestionar i comunicar informació complexa, de temes diversos, amb naturalitat, en llengua
estrangera.

16675101/REPTES I DESAFIAMENTS DE LA GLOBALITZACIÓ
    RA1 - Gestionar i comunicar informació complexa, de temes diversos, amb naturalitat, en llengua
estrangera.

16675102/LA INNOVACIÓ EN UN ENTORN GLOBAL
    RA1 - Gestionar i comunicar informació complexa, de temes diversos, amb naturalitat, en llengua
estrangera.

16675103/RESPONSABILITAT SOCIAL I ÈTICA EMPRESARIAL
    RA1 - Gestionar i comunicar informació complexa, de temes diversos, amb naturalitat, en llengua
estrangera.

16675104/ESTRATÈGIES D'INTERNACIONALITZACIÓ
    RA1 - Gestionar i comunicar informació complexa, de temes diversos, amb naturalitat, en llengua
estrangera.

16675105/COMUNICACIÓ I GESTIÓ INTERCULTURAL
    RA1 - Gestionar i comunicar informació complexa, de temes diversos, amb naturalitat, en llengua
estrangera.

16675106/TÈCNIQUES DE NEGOCIACIÓ
    RA1 - Gestionar i comunicar informació complexa, de temes diversos, amb naturalitat, en llengua
estrangera.

16675107/MERCATS FINANCERS INTERNACIONALS
    RA1 - Gestionar i comunicar informació complexa, de temes diversos, amb naturalitat, en llengua
estrangera.

16675108/LIDERATGE I PRESA DE DECISIONS
    RA1 - Gestionar i comunicar informació complexa, de temes diversos, amb naturalitat, en llengua
estrangera.

16675301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA1 - Gestionar i comunicar informació complexa, de temes diversos, amb naturalitat, en llengua
estrangera.

16675201/ANGLÈS PER A NEGOCIS
    RA1 - Gestionar i comunicar informació complexa, de temes diversos, amb naturalitat, en llengua
estrangera.

16675202/ECONOMIES EMERGENTS
    RA1 - Gestionar i comunicar informació complexa, de temes diversos, amb naturalitat, en llengua
estrangera.

16675203/FISCALITAT COMPARADA
    RA1 - Gestionar i comunicar informació complexa, de temes diversos, amb naturalitat, en llengua
estrangera.

16675204/DRET DE LA COMPETÈNCIA
    RA1 - Gestionar i comunicar informació complexa, de temes diversos, amb naturalitat, en llengua
estrangera.

16675205/SOSTENIBILITAT I ESTAT DEL BENESTAR
    RA1 - Gestionar i comunicar informació complexa, de temes diversos, amb naturalitat, en llengua
estrangera.

16675206/RECURSOS NATURALS I POLÍTIQUES AMBIENTALS
    RA1 - Gestionar i comunicar informació complexa, de temes diversos, amb naturalitat, en llengua
estrangera.

16675207/TERRITORI, TURISME I ENERGIA: DESAFIAMENTS GLOBALS
    RA1 - Gestionar i comunicar informació complexa, de temes diversos, amb naturalitat, en llengua
estrangera.

16675208/LA COMPETÈNCIA I LA REGULACIÓ DELS MERCATS
    RA1 - Gestionar i comunicar informació complexa, de temes diversos, amb naturalitat, en llengua
estrangera.

16675209/ANÀLISI DE DADES PER A NEGOCIS INTERNACIONALS
    RA1 - Gestionar i comunicar informació complexa, de temes diversos, amb naturalitat, en llengua
estrangera.

16675212/ANÀLISI DE DADES MICROECONÒMIQUES
    RA1 - Gestionar i comunicar informació complexa, de temes diversos, amb naturalitat, en llengua
estrangera.

16675213/ANÀLISI DE DADES MACROECONÒMIQUES
    RA1 - Gestionar i comunicar informació complexa, de temes diversos, amb naturalitat, en llengua
estrangera.

16675214/POLÍTICA ECONÒMICA INTERNACIONAL
    RA1 - Gestionar i comunicar informació complexa, de temes diversos, amb naturalitat, en llengua
estrangera.

16675215/TÈCNIQUES QUANTITATIVES I
    RA1 - Gestionar i comunicar informació complexa, de temes diversos, amb naturalitat, en llengua
estrangera.

16675216/TÈCNIQUES QUANTITATIVES II
    RA1 - Gestionar i comunicar informació complexa, de temes diversos, amb naturalitat, en llengua
estrangera.

16675217/TÈCNIQUES D'INVESTIGACIÓ
    RA1 - Gestionar i comunicar informació complexa, de temes diversos, amb naturalitat, en llengua
estrangera.

16675218/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA1 - Gestionar i comunicar informació complexa, de temes diversos, amb naturalitat, en llengua
estrangera.

16675219/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA1 - Gestionar i comunicar informació complexa, de temes diversos, amb naturalitat, en llengua
estrangera.

16675220/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT III
    RA1 - Gestionar i comunicar informació complexa, de temes diversos, amb naturalitat, en llengua
estrangera.

16675501/PRÀCTIQUES EXTERNES
CT2Formular valoracions a partir de la gestió i ús eficient de la informació.
RA1Formular valoracions a partir de la gestió i ús eficient de la informació.
    RA1 - Formular valoracions a partir de la gestió i ús eficient de la informació.

16675101/REPTES I DESAFIAMENTS DE LA GLOBALITZACIÓ
    RA1 - Formular valoracions a partir de la gestió i ús eficient de la informació.

16675102/LA INNOVACIÓ EN UN ENTORN GLOBAL
    RA1 - Formular valoracions a partir de la gestió i ús eficient de la informació.

16675103/RESPONSABILITAT SOCIAL I ÈTICA EMPRESARIAL
    RA1 - Formular valoracions a partir de la gestió i ús eficient de la informació.

16675104/ESTRATÈGIES D'INTERNACIONALITZACIÓ
    RA1 - Formular valoracions a partir de la gestió i ús eficient de la informació.

16675105/COMUNICACIÓ I GESTIÓ INTERCULTURAL
    RA1 - Formular valoracions a partir de la gestió i ús eficient de la informació.

16675106/TÈCNIQUES DE NEGOCIACIÓ
    RA1 - Formular valoracions a partir de la gestió i ús eficient de la informació.

16675107/MERCATS FINANCERS INTERNACIONALS
    RA1 - Formular valoracions a partir de la gestió i ús eficient de la informació.

16675108/LIDERATGE I PRESA DE DECISIONS
    RA1 - Formular valoracions a partir de la gestió i ús eficient de la informació.

16675301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA1 - Formular valoracions a partir de la gestió i ús eficient de la informació.

16675201/ANGLÈS PER A NEGOCIS
    RA1 - Formular valoracions a partir de la gestió i ús eficient de la informació.

16675202/ECONOMIES EMERGENTS
    RA1 - Formular valoracions a partir de la gestió i ús eficient de la informació.

16675203/FISCALITAT COMPARADA
    RA1 - Formular valoracions a partir de la gestió i ús eficient de la informació.

16675204/DRET DE LA COMPETÈNCIA
    RA1 - Formular valoracions a partir de la gestió i ús eficient de la informació.

16675205/SOSTENIBILITAT I ESTAT DEL BENESTAR
    RA1 - Formular valoracions a partir de la gestió i ús eficient de la informació.

16675206/RECURSOS NATURALS I POLÍTIQUES AMBIENTALS
    RA1 - Formular valoracions a partir de la gestió i ús eficient de la informació.

16675207/TERRITORI, TURISME I ENERGIA: DESAFIAMENTS GLOBALS
    RA1 - Formular valoracions a partir de la gestió i ús eficient de la informació.

16675208/LA COMPETÈNCIA I LA REGULACIÓ DELS MERCATS
    RA1 - Formular valoracions a partir de la gestió i ús eficient de la informació.

16675209/ANÀLISI DE DADES PER A NEGOCIS INTERNACIONALS
    RA1 - Formular valoracions a partir de la gestió i ús eficient de la informació.

16675212/ANÀLISI DE DADES MICROECONÒMIQUES
    RA1 - Formular valoracions a partir de la gestió i ús eficient de la informació.

16675213/ANÀLISI DE DADES MACROECONÒMIQUES
    RA1 - Formular valoracions a partir de la gestió i ús eficient de la informació.

16675214/POLÍTICA ECONÒMICA INTERNACIONAL
    RA1 - Formular valoracions a partir de la gestió i ús eficient de la informació.

16675215/TÈCNIQUES QUANTITATIVES I
    RA1 - Formular valoracions a partir de la gestió i ús eficient de la informació.

16675216/TÈCNIQUES QUANTITATIVES II
    RA1 - Formular valoracions a partir de la gestió i ús eficient de la informació.

16675217/TÈCNIQUES D'INVESTIGACIÓ
    RA1 - Formular valoracions a partir de la gestió i ús eficient de la informació.

16675218/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA1 - Formular valoracions a partir de la gestió i ús eficient de la informació.

16675219/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA1 - Formular valoracions a partir de la gestió i ús eficient de la informació.

16675220/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT III
    RA1 - Formular valoracions a partir de la gestió i ús eficient de la informació.

16675501/PRÀCTIQUES EXTERNES
CT3Resoldre problemes complexes de manera crítica, creativa i innovadora en contextos
multidisciplinars.
RA1Resoldre problemes complexes de manera crítica, creativa i innovadora en contextos
multidisciplinars.
    RA1 - Resoldre problemes complexes de manera crítica, creativa i innovadora en contextos
multidisciplinars.

16675101/REPTES I DESAFIAMENTS DE LA GLOBALITZACIÓ
    RA1 - Resoldre problemes complexes de manera crítica, creativa i innovadora en contextos
multidisciplinars.

16675102/LA INNOVACIÓ EN UN ENTORN GLOBAL
    RA1 - Resoldre problemes complexes de manera crítica, creativa i innovadora en contextos
multidisciplinars.

16675103/RESPONSABILITAT SOCIAL I ÈTICA EMPRESARIAL
    RA1 - Resoldre problemes complexes de manera crítica, creativa i innovadora en contextos
multidisciplinars.

16675104/ESTRATÈGIES D'INTERNACIONALITZACIÓ
    RA1 - Resoldre problemes complexes de manera crítica, creativa i innovadora en contextos
multidisciplinars.

16675105/COMUNICACIÓ I GESTIÓ INTERCULTURAL
    RA1 - Resoldre problemes complexes de manera crítica, creativa i innovadora en contextos
multidisciplinars.

16675106/TÈCNIQUES DE NEGOCIACIÓ
    RA1 - Resoldre problemes complexes de manera crítica, creativa i innovadora en contextos
multidisciplinars.

16675107/MERCATS FINANCERS INTERNACIONALS
    RA1 - Resoldre problemes complexes de manera crítica, creativa i innovadora en contextos
multidisciplinars.

16675108/LIDERATGE I PRESA DE DECISIONS
    RA1 - Resoldre problemes complexes de manera crítica, creativa i innovadora en contextos
multidisciplinars.

16675301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA1 - Resoldre problemes complexes de manera crítica, creativa i innovadora en contextos
multidisciplinars.

16675201/ANGLÈS PER A NEGOCIS
    RA1 - Resoldre problemes complexes de manera crítica, creativa i innovadora en contextos
multidisciplinars.

16675202/ECONOMIES EMERGENTS
    RA1 - Resoldre problemes complexes de manera crítica, creativa i innovadora en contextos
multidisciplinars.

16675203/FISCALITAT COMPARADA
    RA1 - Resoldre problemes complexes de manera crítica, creativa i innovadora en contextos
multidisciplinars.

16675204/DRET DE LA COMPETÈNCIA
    RA1 - Resoldre problemes complexes de manera crítica, creativa i innovadora en contextos
multidisciplinars.

16675205/SOSTENIBILITAT I ESTAT DEL BENESTAR
    RA1 - Resoldre problemes complexes de manera crítica, creativa i innovadora en contextos
multidisciplinars.

16675206/RECURSOS NATURALS I POLÍTIQUES AMBIENTALS
    RA1 - Resoldre problemes complexes de manera crítica, creativa i innovadora en contextos
multidisciplinars.

16675207/TERRITORI, TURISME I ENERGIA: DESAFIAMENTS GLOBALS
    RA1 - Resoldre problemes complexes de manera crítica, creativa i innovadora en contextos
multidisciplinars.

16675208/LA COMPETÈNCIA I LA REGULACIÓ DELS MERCATS
    RA1 - Resoldre problemes complexes de manera crítica, creativa i innovadora en contextos
multidisciplinars.

16675209/ANÀLISI DE DADES PER A NEGOCIS INTERNACIONALS
    RA1 - Resoldre problemes complexes de manera crítica, creativa i innovadora en contextos
multidisciplinars.

16675212/ANÀLISI DE DADES MICROECONÒMIQUES
    RA1 - Resoldre problemes complexes de manera crítica, creativa i innovadora en contextos
multidisciplinars.

16675213/ANÀLISI DE DADES MACROECONÒMIQUES
    RA1 - Resoldre problemes complexes de manera crítica, creativa i innovadora en contextos
multidisciplinars.

16675214/POLÍTICA ECONÒMICA INTERNACIONAL
    RA1 - Resoldre problemes complexes de manera crítica, creativa i innovadora en contextos
multidisciplinars.

16675215/TÈCNIQUES QUANTITATIVES I
    RA1 - Resoldre problemes complexes de manera crítica, creativa i innovadora en contextos
multidisciplinars.

16675216/TÈCNIQUES QUANTITATIVES II
    RA1 - Resoldre problemes complexes de manera crítica, creativa i innovadora en contextos
multidisciplinars.

16675217/TÈCNIQUES D'INVESTIGACIÓ
    RA1 - Resoldre problemes complexes de manera crítica, creativa i innovadora en contextos
multidisciplinars.

16675218/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA1 - Resoldre problemes complexes de manera crítica, creativa i innovadora en contextos
multidisciplinars.

16675219/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA1 - Resoldre problemes complexes de manera crítica, creativa i innovadora en contextos
multidisciplinars.

16675220/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT III
    RA1 - Resoldre problemes complexes de manera crítica, creativa i innovadora en contextos
multidisciplinars.

16675501/PRÀCTIQUES EXTERNES
CT4Treballar en equips multidisciplinars i en contextos complexes.
RA1Treballar en equips multidisciplinars i en contextos complexes.
    RA1 - Treballar en equips multidisciplinars i en contextos complexes.

16675101/REPTES I DESAFIAMENTS DE LA GLOBALITZACIÓ
    RA1 - Treballar en equips multidisciplinars i en contextos complexes.

16675102/LA INNOVACIÓ EN UN ENTORN GLOBAL
    RA1 - Treballar en equips multidisciplinars i en contextos complexes.

16675103/RESPONSABILITAT SOCIAL I ÈTICA EMPRESARIAL
    RA1 - Treballar en equips multidisciplinars i en contextos complexes.

16675104/ESTRATÈGIES D'INTERNACIONALITZACIÓ
    RA1 - Treballar en equips multidisciplinars i en contextos complexes.

16675105/COMUNICACIÓ I GESTIÓ INTERCULTURAL
    RA1 - Treballar en equips multidisciplinars i en contextos complexes.

16675106/TÈCNIQUES DE NEGOCIACIÓ
    RA1 - Treballar en equips multidisciplinars i en contextos complexes.

16675107/MERCATS FINANCERS INTERNACIONALS
    RA1 - Treballar en equips multidisciplinars i en contextos complexes.

16675108/LIDERATGE I PRESA DE DECISIONS
    RA1 - Treballar en equips multidisciplinars i en contextos complexes.

16675301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA1 - Treballar en equips multidisciplinars i en contextos complexes.

16675201/ANGLÈS PER A NEGOCIS
    RA1 - Treballar en equips multidisciplinars i en contextos complexes.

16675202/ECONOMIES EMERGENTS
    RA1 - Treballar en equips multidisciplinars i en contextos complexes.

16675203/FISCALITAT COMPARADA
    RA1 - Treballar en equips multidisciplinars i en contextos complexes.

16675204/DRET DE LA COMPETÈNCIA
    RA1 - Treballar en equips multidisciplinars i en contextos complexes.

16675205/SOSTENIBILITAT I ESTAT DEL BENESTAR
    RA1 - Treballar en equips multidisciplinars i en contextos complexes.

16675206/RECURSOS NATURALS I POLÍTIQUES AMBIENTALS
    RA1 - Treballar en equips multidisciplinars i en contextos complexes.

16675207/TERRITORI, TURISME I ENERGIA: DESAFIAMENTS GLOBALS
    RA1 - Treballar en equips multidisciplinars i en contextos complexes.

16675208/LA COMPETÈNCIA I LA REGULACIÓ DELS MERCATS
    RA1 - Treballar en equips multidisciplinars i en contextos complexes.

16675209/ANÀLISI DE DADES PER A NEGOCIS INTERNACIONALS
    RA1 - Treballar en equips multidisciplinars i en contextos complexes.

16675212/ANÀLISI DE DADES MICROECONÒMIQUES
    RA1 - Treballar en equips multidisciplinars i en contextos complexes.

16675213/ANÀLISI DE DADES MACROECONÒMIQUES
    RA1 - Treballar en equips multidisciplinars i en contextos complexes.

16675214/POLÍTICA ECONÒMICA INTERNACIONAL
    RA1 - Treballar en equips multidisciplinars i en contextos complexes.

16675215/TÈCNIQUES QUANTITATIVES I
    RA1 - Treballar en equips multidisciplinars i en contextos complexes.

16675216/TÈCNIQUES QUANTITATIVES II
    RA1 - Treballar en equips multidisciplinars i en contextos complexes.

16675217/TÈCNIQUES D'INVESTIGACIÓ
    RA1 - Treballar en equips multidisciplinars i en contextos complexes.

16675218/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA1 - Treballar en equips multidisciplinars i en contextos complexes.

16675219/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA1 - Treballar en equips multidisciplinars i en contextos complexes.

16675220/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT III
    RA1 - Treballar en equips multidisciplinars i en contextos complexes.

16675501/PRÀCTIQUES EXTERNES
CT5Comunicar idees complexes de manera efectiva a tot tipus d’audiències.
RA1Comunicar idees complexes de manera efectiva a tot tipus d’audiències.
    RA1 - Comunicar idees complexes de manera efectiva a tot tipus d’audiències.

16675101/REPTES I DESAFIAMENTS DE LA GLOBALITZACIÓ
    RA1 - Comunicar idees complexes de manera efectiva a tot tipus d’audiències.

16675102/LA INNOVACIÓ EN UN ENTORN GLOBAL
    RA1 - Comunicar idees complexes de manera efectiva a tot tipus d’audiències.

16675103/RESPONSABILITAT SOCIAL I ÈTICA EMPRESARIAL
    RA1 - Comunicar idees complexes de manera efectiva a tot tipus d’audiències.

16675104/ESTRATÈGIES D'INTERNACIONALITZACIÓ
    RA1 - Comunicar idees complexes de manera efectiva a tot tipus d’audiències.

16675105/COMUNICACIÓ I GESTIÓ INTERCULTURAL
    RA1 - Comunicar idees complexes de manera efectiva a tot tipus d’audiències.

16675106/TÈCNIQUES DE NEGOCIACIÓ
    RA1 - Comunicar idees complexes de manera efectiva a tot tipus d’audiències.

16675107/MERCATS FINANCERS INTERNACIONALS
    RA1 - Comunicar idees complexes de manera efectiva a tot tipus d’audiències.

16675108/LIDERATGE I PRESA DE DECISIONS
    RA1 - Comunicar idees complexes de manera efectiva a tot tipus d’audiències.

16675301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA1 - Comunicar idees complexes de manera efectiva a tot tipus d’audiències.

16675201/ANGLÈS PER A NEGOCIS
    RA1 - Comunicar idees complexes de manera efectiva a tot tipus d’audiències.

16675202/ECONOMIES EMERGENTS
    RA1 - Comunicar idees complexes de manera efectiva a tot tipus d’audiències.

16675203/FISCALITAT COMPARADA
    RA1 - Comunicar idees complexes de manera efectiva a tot tipus d’audiències.

16675204/DRET DE LA COMPETÈNCIA
    RA1 - Comunicar idees complexes de manera efectiva a tot tipus d’audiències.

16675205/SOSTENIBILITAT I ESTAT DEL BENESTAR
    RA1 - Comunicar idees complexes de manera efectiva a tot tipus d’audiències.

16675206/RECURSOS NATURALS I POLÍTIQUES AMBIENTALS
    RA1 - Comunicar idees complexes de manera efectiva a tot tipus d’audiències.

16675207/TERRITORI, TURISME I ENERGIA: DESAFIAMENTS GLOBALS
    RA1 - Comunicar idees complexes de manera efectiva a tot tipus d’audiències.

16675208/LA COMPETÈNCIA I LA REGULACIÓ DELS MERCATS
    RA1 - Comunicar idees complexes de manera efectiva a tot tipus d’audiències.

16675209/ANÀLISI DE DADES PER A NEGOCIS INTERNACIONALS
    RA1 - Comunicar idees complexes de manera efectiva a tot tipus d’audiències.

16675212/ANÀLISI DE DADES MICROECONÒMIQUES
    RA1 - Comunicar idees complexes de manera efectiva a tot tipus d’audiències.

16675213/ANÀLISI DE DADES MACROECONÒMIQUES
    RA1 - Comunicar idees complexes de manera efectiva a tot tipus d’audiències.

16675214/POLÍTICA ECONÒMICA INTERNACIONAL
    RA1 - Comunicar idees complexes de manera efectiva a tot tipus d’audiències.

16675215/TÈCNIQUES QUANTITATIVES I
    RA1 - Comunicar idees complexes de manera efectiva a tot tipus d’audiències.

16675216/TÈCNIQUES QUANTITATIVES II
    RA1 - Comunicar idees complexes de manera efectiva a tot tipus d’audiències.

16675217/TÈCNIQUES D'INVESTIGACIÓ
    RA1 - Comunicar idees complexes de manera efectiva a tot tipus d’audiències.

16675218/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA1 - Comunicar idees complexes de manera efectiva a tot tipus d’audiències.

16675219/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA1 - Comunicar idees complexes de manera efectiva a tot tipus d’audiències.

16675220/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT III
    RA1 - Comunicar idees complexes de manera efectiva a tot tipus d’audiències.

16675501/PRÀCTIQUES EXTERNES
CT6Desenvolupar habilitats per gestionar la carrera professional. (Carreer development)
RA1Desenvolupar habilitats per gestionar la carrera professional. (Carreer development)
    RA1 - Desenvolupar habilitats per gestionar la carrera professional. (Carreer development)

16675101/REPTES I DESAFIAMENTS DE LA GLOBALITZACIÓ
    RA1 - Desenvolupar habilitats per gestionar la carrera professional. (Carreer development)

16675102/LA INNOVACIÓ EN UN ENTORN GLOBAL
    RA1 - Desenvolupar habilitats per gestionar la carrera professional. (Carreer development)

16675103/RESPONSABILITAT SOCIAL I ÈTICA EMPRESARIAL
    RA1 - Desenvolupar habilitats per gestionar la carrera professional. (Carreer development)

16675104/ESTRATÈGIES D'INTERNACIONALITZACIÓ
    RA1 - Desenvolupar habilitats per gestionar la carrera professional. (Carreer development)

16675105/COMUNICACIÓ I GESTIÓ INTERCULTURAL
    RA1 - Desenvolupar habilitats per gestionar la carrera professional. (Carreer development)

16675106/TÈCNIQUES DE NEGOCIACIÓ
    RA1 - Desenvolupar habilitats per gestionar la carrera professional. (Carreer development)

16675107/MERCATS FINANCERS INTERNACIONALS
    RA1 - Desenvolupar habilitats per gestionar la carrera professional. (Carreer development)

16675108/LIDERATGE I PRESA DE DECISIONS
    RA1 - Desenvolupar habilitats per gestionar la carrera professional. (Carreer development)

16675301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA1 - Desenvolupar habilitats per gestionar la carrera professional. (Carreer development)

16675201/ANGLÈS PER A NEGOCIS
    RA1 - Desenvolupar habilitats per gestionar la carrera professional. (Carreer development)

16675202/ECONOMIES EMERGENTS
    RA1 - Desenvolupar habilitats per gestionar la carrera professional. (Carreer development)

16675203/FISCALITAT COMPARADA
    RA1 - Desenvolupar habilitats per gestionar la carrera professional. (Carreer development)

16675204/DRET DE LA COMPETÈNCIA
    RA1 - Desenvolupar habilitats per gestionar la carrera professional. (Carreer development)

16675205/SOSTENIBILITAT I ESTAT DEL BENESTAR
    RA1 - Desenvolupar habilitats per gestionar la carrera professional. (Carreer development)

16675206/RECURSOS NATURALS I POLÍTIQUES AMBIENTALS
    RA1 - Desenvolupar habilitats per gestionar la carrera professional. (Carreer development)

16675207/TERRITORI, TURISME I ENERGIA: DESAFIAMENTS GLOBALS
    RA1 - Desenvolupar habilitats per gestionar la carrera professional. (Carreer development)

16675208/LA COMPETÈNCIA I LA REGULACIÓ DELS MERCATS
    RA1 - Desenvolupar habilitats per gestionar la carrera professional. (Carreer development)

16675209/ANÀLISI DE DADES PER A NEGOCIS INTERNACIONALS
    RA1 - Desenvolupar habilitats per gestionar la carrera professional. (Carreer development)

16675212/ANÀLISI DE DADES MICROECONÒMIQUES
    RA1 - Desenvolupar habilitats per gestionar la carrera professional. (Carreer development)

16675213/ANÀLISI DE DADES MACROECONÒMIQUES
    RA1 - Desenvolupar habilitats per gestionar la carrera professional. (Carreer development)

16675214/POLÍTICA ECONÒMICA INTERNACIONAL
    RA1 - Desenvolupar habilitats per gestionar la carrera professional. (Carreer development)

16675215/TÈCNIQUES QUANTITATIVES I
    RA1 - Desenvolupar habilitats per gestionar la carrera professional. (Carreer development)

16675216/TÈCNIQUES QUANTITATIVES II
    RA1 - Desenvolupar habilitats per gestionar la carrera professional. (Carreer development)

16675217/TÈCNIQUES D'INVESTIGACIÓ
    RA1 - Desenvolupar habilitats per gestionar la carrera professional. (Carreer development)

16675218/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA1 - Desenvolupar habilitats per gestionar la carrera professional. (Carreer development)

16675219/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA1 - Desenvolupar habilitats per gestionar la carrera professional. (Carreer development)

16675220/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT III
    RA1 - Desenvolupar habilitats per gestionar la carrera professional. (Carreer development)

16675501/PRÀCTIQUES EXTERNES
CT7Aplicar els principis ètics i de responsabilitat social com a ciutadà i com a professional.
RA1Aplicar els principis ètics i de responsabilitat social com a ciutadà i com a professional.
    RA1 - Aplicar els principis ètics i de responsabilitat social com a ciutadà i com a professional.

16675101/REPTES I DESAFIAMENTS DE LA GLOBALITZACIÓ
    RA1 - Aplicar els principis ètics i de responsabilitat social com a ciutadà i com a professional.

16675102/LA INNOVACIÓ EN UN ENTORN GLOBAL
    RA1 - Aplicar els principis ètics i de responsabilitat social com a ciutadà i com a professional.

16675103/RESPONSABILITAT SOCIAL I ÈTICA EMPRESARIAL
    RA1 - Aplicar els principis ètics i de responsabilitat social com a ciutadà i com a professional.

16675104/ESTRATÈGIES D'INTERNACIONALITZACIÓ
    RA1 - Aplicar els principis ètics i de responsabilitat social com a ciutadà i com a professional.

16675105/COMUNICACIÓ I GESTIÓ INTERCULTURAL
    RA1 - Aplicar els principis ètics i de responsabilitat social com a ciutadà i com a professional.

16675106/TÈCNIQUES DE NEGOCIACIÓ
    RA1 - Aplicar els principis ètics i de responsabilitat social com a ciutadà i com a professional.

16675107/MERCATS FINANCERS INTERNACIONALS
    RA1 - Aplicar els principis ètics i de responsabilitat social com a ciutadà i com a professional.

16675108/LIDERATGE I PRESA DE DECISIONS
    RA1 - Aplicar els principis ètics i de responsabilitat social com a ciutadà i com a professional.

16675301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA1 - Aplicar els principis ètics i de responsabilitat social com a ciutadà i com a professional.

16675201/ANGLÈS PER A NEGOCIS
    RA1 - Aplicar els principis ètics i de responsabilitat social com a ciutadà i com a professional.

16675202/ECONOMIES EMERGENTS
    RA1 - Aplicar els principis ètics i de responsabilitat social com a ciutadà i com a professional.

16675203/FISCALITAT COMPARADA
    RA1 - Aplicar els principis ètics i de responsabilitat social com a ciutadà i com a professional.

16675204/DRET DE LA COMPETÈNCIA
    RA1 - Aplicar els principis ètics i de responsabilitat social com a ciutadà i com a professional.

16675205/SOSTENIBILITAT I ESTAT DEL BENESTAR
    RA1 - Aplicar els principis ètics i de responsabilitat social com a ciutadà i com a professional.

16675206/RECURSOS NATURALS I POLÍTIQUES AMBIENTALS
    RA1 - Aplicar els principis ètics i de responsabilitat social com a ciutadà i com a professional.

16675207/TERRITORI, TURISME I ENERGIA: DESAFIAMENTS GLOBALS
    RA1 - Aplicar els principis ètics i de responsabilitat social com a ciutadà i com a professional.

16675208/LA COMPETÈNCIA I LA REGULACIÓ DELS MERCATS
    RA1 - Aplicar els principis ètics i de responsabilitat social com a ciutadà i com a professional.

16675209/ANÀLISI DE DADES PER A NEGOCIS INTERNACIONALS
    RA1 - Aplicar els principis ètics i de responsabilitat social com a ciutadà i com a professional.

16675212/ANÀLISI DE DADES MICROECONÒMIQUES
    RA1 - Aplicar els principis ètics i de responsabilitat social com a ciutadà i com a professional.

16675213/ANÀLISI DE DADES MACROECONÒMIQUES
    RA1 - Aplicar els principis ètics i de responsabilitat social com a ciutadà i com a professional.

16675214/POLÍTICA ECONÒMICA INTERNACIONAL
    RA1 - Aplicar els principis ètics i de responsabilitat social com a ciutadà i com a professional.

16675215/TÈCNIQUES QUANTITATIVES I
    RA1 - Aplicar els principis ètics i de responsabilitat social com a ciutadà i com a professional.

16675216/TÈCNIQUES QUANTITATIVES II
    RA1 - Aplicar els principis ètics i de responsabilitat social com a ciutadà i com a professional.

16675217/TÈCNIQUES D'INVESTIGACIÓ
    RA1 - Aplicar els principis ètics i de responsabilitat social com a ciutadà i com a professional.

16675218/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA1 - Aplicar els principis ètics i de responsabilitat social com a ciutadà i com a professional.

16675219/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA1 - Aplicar els principis ètics i de responsabilitat social com a ciutadà i com a professional.

16675220/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT III
    RA1 - Aplicar els principis ètics i de responsabilitat social com a ciutadà i com a professional.

16675501/PRÀCTIQUES EXTERNES
CT8Desenvolupar l’autonomia suficient per a treballar en projectes d’investigació i
col·laboracions científiques o tecnològiques dins el seu àmbit temàtic
RA1Desenvolupar l’autonomia suficient per a treballar en projectes d’investigació i
col·laboracions científiques o tecnològiques dins el seu àmbit temàtic
    RA1 - Desenvolupar l’autonomia suficient per a treballar en projectes d’investigació i
col·laboracions científiques o tecnològiques dins el seu àmbit temàtic

16675101/REPTES I DESAFIAMENTS DE LA GLOBALITZACIÓ
    RA1 - Desenvolupar l’autonomia suficient per a treballar en projectes d’investigació i
col·laboracions científiques o tecnològiques dins el seu àmbit temàtic

16675102/LA INNOVACIÓ EN UN ENTORN GLOBAL
    RA1 - Desenvolupar l’autonomia suficient per a treballar en projectes d’investigació i
col·laboracions científiques o tecnològiques dins el seu àmbit temàtic

16675103/RESPONSABILITAT SOCIAL I ÈTICA EMPRESARIAL
    RA1 - Desenvolupar l’autonomia suficient per a treballar en projectes d’investigació i
col·laboracions científiques o tecnològiques dins el seu àmbit temàtic

16675104/ESTRATÈGIES D'INTERNACIONALITZACIÓ
    RA1 - Desenvolupar l’autonomia suficient per a treballar en projectes d’investigació i
col·laboracions científiques o tecnològiques dins el seu àmbit temàtic

16675105/COMUNICACIÓ I GESTIÓ INTERCULTURAL
    RA1 - Desenvolupar l’autonomia suficient per a treballar en projectes d’investigació i
col·laboracions científiques o tecnològiques dins el seu àmbit temàtic

16675106/TÈCNIQUES DE NEGOCIACIÓ
    RA1 - Desenvolupar l’autonomia suficient per a treballar en projectes d’investigació i
col·laboracions científiques o tecnològiques dins el seu àmbit temàtic

16675107/MERCATS FINANCERS INTERNACIONALS
    RA1 - Desenvolupar l’autonomia suficient per a treballar en projectes d’investigació i
col·laboracions científiques o tecnològiques dins el seu àmbit temàtic

16675108/LIDERATGE I PRESA DE DECISIONS
    RA1 - Desenvolupar l’autonomia suficient per a treballar en projectes d’investigació i
col·laboracions científiques o tecnològiques dins el seu àmbit temàtic

16675301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA1 - Desenvolupar l’autonomia suficient per a treballar en projectes d’investigació i
col·laboracions científiques o tecnològiques dins el seu àmbit temàtic

16675201/ANGLÈS PER A NEGOCIS
    RA1 - Desenvolupar l’autonomia suficient per a treballar en projectes d’investigació i
col·laboracions científiques o tecnològiques dins el seu àmbit temàtic

16675202/ECONOMIES EMERGENTS
    RA1 - Desenvolupar l’autonomia suficient per a treballar en projectes d’investigació i
col·laboracions científiques o tecnològiques dins el seu àmbit temàtic

16675203/FISCALITAT COMPARADA
    RA1 - Desenvolupar l’autonomia suficient per a treballar en projectes d’investigació i
col·laboracions científiques o tecnològiques dins el seu àmbit temàtic

16675204/DRET DE LA COMPETÈNCIA
    RA1 - Desenvolupar l’autonomia suficient per a treballar en projectes d’investigació i
col·laboracions científiques o tecnològiques dins el seu àmbit temàtic

16675205/SOSTENIBILITAT I ESTAT DEL BENESTAR
    RA1 - Desenvolupar l’autonomia suficient per a treballar en projectes d’investigació i
col·laboracions científiques o tecnològiques dins el seu àmbit temàtic

16675206/RECURSOS NATURALS I POLÍTIQUES AMBIENTALS
    RA1 - Desenvolupar l’autonomia suficient per a treballar en projectes d’investigació i
col·laboracions científiques o tecnològiques dins el seu àmbit temàtic

16675207/TERRITORI, TURISME I ENERGIA: DESAFIAMENTS GLOBALS
    RA1 - Desenvolupar l’autonomia suficient per a treballar en projectes d’investigació i
col·laboracions científiques o tecnològiques dins el seu àmbit temàtic

16675208/LA COMPETÈNCIA I LA REGULACIÓ DELS MERCATS
    RA1 - Desenvolupar l’autonomia suficient per a treballar en projectes d’investigació i
col·laboracions científiques o tecnològiques dins el seu àmbit temàtic

16675209/ANÀLISI DE DADES PER A NEGOCIS INTERNACIONALS
    RA1 - Desenvolupar l’autonomia suficient per a treballar en projectes d’investigació i
col·laboracions científiques o tecnològiques dins el seu àmbit temàtic

16675212/ANÀLISI DE DADES MICROECONÒMIQUES
    RA1 - Desenvolupar l’autonomia suficient per a treballar en projectes d’investigació i
col·laboracions científiques o tecnològiques dins el seu àmbit temàtic

16675213/ANÀLISI DE DADES MACROECONÒMIQUES
    RA1 - Desenvolupar l’autonomia suficient per a treballar en projectes d’investigació i
col·laboracions científiques o tecnològiques dins el seu àmbit temàtic

16675214/POLÍTICA ECONÒMICA INTERNACIONAL
    RA1 - Desenvolupar l’autonomia suficient per a treballar en projectes d’investigació i
col·laboracions científiques o tecnològiques dins el seu àmbit temàtic

16675215/TÈCNIQUES QUANTITATIVES I
    RA1 - Desenvolupar l’autonomia suficient per a treballar en projectes d’investigació i
col·laboracions científiques o tecnològiques dins el seu àmbit temàtic

16675216/TÈCNIQUES QUANTITATIVES II
    RA1 - Desenvolupar l’autonomia suficient per a treballar en projectes d’investigació i
col·laboracions científiques o tecnològiques dins el seu àmbit temàtic

16675217/TÈCNIQUES D'INVESTIGACIÓ
    RA1 - Desenvolupar l’autonomia suficient per a treballar en projectes d’investigació i
col·laboracions científiques o tecnològiques dins el seu àmbit temàtic

16675218/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA1 - Desenvolupar l’autonomia suficient per a treballar en projectes d’investigació i
col·laboracions científiques o tecnològiques dins el seu àmbit temàtic

16675219/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA1 - Desenvolupar l’autonomia suficient per a treballar en projectes d’investigació i
col·laboracions científiques o tecnològiques dins el seu àmbit temàtic

16675220/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT III
    RA1 - Desenvolupar l’autonomia suficient per a treballar en projectes d’investigació i
col·laboracions científiques o tecnològiques dins el seu àmbit temàtic

16675501/PRÀCTIQUES EXTERNES
C1Dominar en un nivell intermedi una llengua estrangera, preferentment l’anglès.
RA1Expressa opinions sobre temes abstractes o culturals de forma limitada
    RA1 - Expressa opinions sobre temes abstractes o culturals de forma limitada

16675101/REPTES I DESAFIAMENTS DE LA GLOBALITZACIÓ
    RA1 - Expressa opinions sobre temes abstractes o culturals de forma limitada

16675102/LA INNOVACIÓ EN UN ENTORN GLOBAL
    RA1 - Expressa opinions sobre temes abstractes o culturals de forma limitada

16675103/RESPONSABILITAT SOCIAL I ÈTICA EMPRESARIAL
    RA1 - Expressa opinions sobre temes abstractes o culturals de forma limitada

16675104/ESTRATÈGIES D'INTERNACIONALITZACIÓ
    RA1 - Expressa opinions sobre temes abstractes o culturals de forma limitada

16675105/COMUNICACIÓ I GESTIÓ INTERCULTURAL
    RA1 - Expressa opinions sobre temes abstractes o culturals de forma limitada

16675106/TÈCNIQUES DE NEGOCIACIÓ
    RA1 - Expressa opinions sobre temes abstractes o culturals de forma limitada

16675107/MERCATS FINANCERS INTERNACIONALS
    RA1 - Expressa opinions sobre temes abstractes o culturals de forma limitada

16675108/LIDERATGE I PRESA DE DECISIONS
    RA1 - Expressa opinions sobre temes abstractes o culturals de forma limitada

16675301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA1 - Expressa opinions sobre temes abstractes o culturals de forma limitada

16675201/ANGLÈS PER A NEGOCIS
    RA1 - Expressa opinions sobre temes abstractes o culturals de forma limitada

16675202/ECONOMIES EMERGENTS
    RA1 - Expressa opinions sobre temes abstractes o culturals de forma limitada

16675203/FISCALITAT COMPARADA
    RA1 - Expressa opinions sobre temes abstractes o culturals de forma limitada

16675204/DRET DE LA COMPETÈNCIA
    RA1 - Expressa opinions sobre temes abstractes o culturals de forma limitada

16675205/SOSTENIBILITAT I ESTAT DEL BENESTAR
    RA1 - Expressa opinions sobre temes abstractes o culturals de forma limitada

16675206/RECURSOS NATURALS I POLÍTIQUES AMBIENTALS
    RA1 - Expressa opinions sobre temes abstractes o culturals de forma limitada

16675207/TERRITORI, TURISME I ENERGIA: DESAFIAMENTS GLOBALS
    RA1 - Expressa opinions sobre temes abstractes o culturals de forma limitada

16675208/LA COMPETÈNCIA I LA REGULACIÓ DELS MERCATS
    RA1 - Expressa opinions sobre temes abstractes o culturals de forma limitada

16675209/ANÀLISI DE DADES PER A NEGOCIS INTERNACIONALS
    RA1 - Expressa opinions sobre temes abstractes o culturals de forma limitada

16675212/ANÀLISI DE DADES MICROECONÒMIQUES
    RA1 - Expressa opinions sobre temes abstractes o culturals de forma limitada

16675213/ANÀLISI DE DADES MACROECONÒMIQUES
    RA1 - Expressa opinions sobre temes abstractes o culturals de forma limitada

16675214/POLÍTICA ECONÒMICA INTERNACIONAL
    RA1 - Expressa opinions sobre temes abstractes o culturals de forma limitada

16675215/TÈCNIQUES QUANTITATIVES I
    RA1 - Expressa opinions sobre temes abstractes o culturals de forma limitada

16675216/TÈCNIQUES QUANTITATIVES II
    RA1 - Expressa opinions sobre temes abstractes o culturals de forma limitada

16675217/TÈCNIQUES D'INVESTIGACIÓ
    RA1 - Expressa opinions sobre temes abstractes o culturals de forma limitada

16675218/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA1 - Expressa opinions sobre temes abstractes o culturals de forma limitada

16675219/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA1 - Expressa opinions sobre temes abstractes o culturals de forma limitada

16675220/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT III
    RA1 - Expressa opinions sobre temes abstractes o culturals de forma limitada

16675501/PRÀCTIQUES EXTERNES
 RA2Explica i justifica breument les seves opinions i projectes
    RA2 - Explica i justifica breument les seves opinions i projectes

16675101/REPTES I DESAFIAMENTS DE LA GLOBALITZACIÓ
    RA2 - Explica i justifica breument les seves opinions i projectes

16675102/LA INNOVACIÓ EN UN ENTORN GLOBAL
    RA2 - Explica i justifica breument les seves opinions i projectes

16675103/RESPONSABILITAT SOCIAL I ÈTICA EMPRESARIAL
    RA2 - Explica i justifica breument les seves opinions i projectes

16675104/ESTRATÈGIES D'INTERNACIONALITZACIÓ
    RA2 - Explica i justifica breument les seves opinions i projectes

16675105/COMUNICACIÓ I GESTIÓ INTERCULTURAL
    RA2 - Explica i justifica breument les seves opinions i projectes

16675106/TÈCNIQUES DE NEGOCIACIÓ
    RA2 - Explica i justifica breument les seves opinions i projectes

16675107/MERCATS FINANCERS INTERNACIONALS
    RA2 - Explica i justifica breument les seves opinions i projectes

16675108/LIDERATGE I PRESA DE DECISIONS
    RA2 - Explica i justifica breument les seves opinions i projectes

16675301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA2 - Explica i justifica breument les seves opinions i projectes

16675201/ANGLÈS PER A NEGOCIS
    RA2 - Explica i justifica breument les seves opinions i projectes

16675202/ECONOMIES EMERGENTS
    RA2 - Explica i justifica breument les seves opinions i projectes

16675203/FISCALITAT COMPARADA
    RA2 - Explica i justifica breument les seves opinions i projectes

16675204/DRET DE LA COMPETÈNCIA
    RA2 - Explica i justifica breument les seves opinions i projectes

16675205/SOSTENIBILITAT I ESTAT DEL BENESTAR
    RA2 - Explica i justifica breument les seves opinions i projectes

16675206/RECURSOS NATURALS I POLÍTIQUES AMBIENTALS
    RA2 - Explica i justifica breument les seves opinions i projectes

16675207/TERRITORI, TURISME I ENERGIA: DESAFIAMENTS GLOBALS
    RA2 - Explica i justifica breument les seves opinions i projectes

16675208/LA COMPETÈNCIA I LA REGULACIÓ DELS MERCATS
    RA2 - Explica i justifica breument les seves opinions i projectes

16675209/ANÀLISI DE DADES PER A NEGOCIS INTERNACIONALS
    RA2 - Explica i justifica breument les seves opinions i projectes

16675212/ANÀLISI DE DADES MICROECONÒMIQUES
    RA2 - Explica i justifica breument les seves opinions i projectes

16675213/ANÀLISI DE DADES MACROECONÒMIQUES
    RA2 - Explica i justifica breument les seves opinions i projectes

16675214/POLÍTICA ECONÒMICA INTERNACIONAL
    RA2 - Explica i justifica breument les seves opinions i projectes

16675215/TÈCNIQUES QUANTITATIVES I
    RA2 - Explica i justifica breument les seves opinions i projectes

16675216/TÈCNIQUES QUANTITATIVES II
    RA2 - Explica i justifica breument les seves opinions i projectes

16675217/TÈCNIQUES D'INVESTIGACIÓ
    RA2 - Explica i justifica breument les seves opinions i projectes

16675218/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA2 - Explica i justifica breument les seves opinions i projectes

16675219/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA2 - Explica i justifica breument les seves opinions i projectes

16675220/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT III
    RA2 - Explica i justifica breument les seves opinions i projectes

16675501/PRÀCTIQUES EXTERNES
 RA3Comprèn instruccions sobre classes o tasques assignades pels professors
    RA3 - Comprèn instruccions sobre classes o tasques assignades pels professors

16675101/REPTES I DESAFIAMENTS DE LA GLOBALITZACIÓ
    RA3 - Comprèn instruccions sobre classes o tasques assignades pels professors

16675102/LA INNOVACIÓ EN UN ENTORN GLOBAL
    RA3 - Comprèn instruccions sobre classes o tasques assignades pels professors

16675103/RESPONSABILITAT SOCIAL I ÈTICA EMPRESARIAL
    RA3 - Comprèn instruccions sobre classes o tasques assignades pels professors

16675104/ESTRATÈGIES D'INTERNACIONALITZACIÓ
    RA3 - Comprèn instruccions sobre classes o tasques assignades pels professors

16675105/COMUNICACIÓ I GESTIÓ INTERCULTURAL
    RA3 - Comprèn instruccions sobre classes o tasques assignades pels professors

16675106/TÈCNIQUES DE NEGOCIACIÓ
    RA3 - Comprèn instruccions sobre classes o tasques assignades pels professors

16675107/MERCATS FINANCERS INTERNACIONALS
    RA3 - Comprèn instruccions sobre classes o tasques assignades pels professors

16675108/LIDERATGE I PRESA DE DECISIONS
    RA3 - Comprèn instruccions sobre classes o tasques assignades pels professors

16675301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA3 - Comprèn instruccions sobre classes o tasques assignades pels professors

16675201/ANGLÈS PER A NEGOCIS
    RA3 - Comprèn instruccions sobre classes o tasques assignades pels professors

16675202/ECONOMIES EMERGENTS
    RA3 - Comprèn instruccions sobre classes o tasques assignades pels professors

16675203/FISCALITAT COMPARADA
    RA3 - Comprèn instruccions sobre classes o tasques assignades pels professors

16675204/DRET DE LA COMPETÈNCIA
    RA3 - Comprèn instruccions sobre classes o tasques assignades pels professors

16675205/SOSTENIBILITAT I ESTAT DEL BENESTAR
    RA3 - Comprèn instruccions sobre classes o tasques assignades pels professors

16675206/RECURSOS NATURALS I POLÍTIQUES AMBIENTALS
    RA3 - Comprèn instruccions sobre classes o tasques assignades pels professors

16675207/TERRITORI, TURISME I ENERGIA: DESAFIAMENTS GLOBALS
    RA3 - Comprèn instruccions sobre classes o tasques assignades pels professors

16675208/LA COMPETÈNCIA I LA REGULACIÓ DELS MERCATS
    RA3 - Comprèn instruccions sobre classes o tasques assignades pels professors

16675209/ANÀLISI DE DADES PER A NEGOCIS INTERNACIONALS
    RA3 - Comprèn instruccions sobre classes o tasques assignades pels professors

16675212/ANÀLISI DE DADES MICROECONÒMIQUES
    RA3 - Comprèn instruccions sobre classes o tasques assignades pels professors

16675213/ANÀLISI DE DADES MACROECONÒMIQUES
    RA3 - Comprèn instruccions sobre classes o tasques assignades pels professors

16675214/POLÍTICA ECONÒMICA INTERNACIONAL
    RA3 - Comprèn instruccions sobre classes o tasques assignades pels professors

16675215/TÈCNIQUES QUANTITATIVES I
    RA3 - Comprèn instruccions sobre classes o tasques assignades pels professors

16675216/TÈCNIQUES QUANTITATIVES II
    RA3 - Comprèn instruccions sobre classes o tasques assignades pels professors

16675217/TÈCNIQUES D'INVESTIGACIÓ
    RA3 - Comprèn instruccions sobre classes o tasques assignades pels professors

16675218/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA3 - Comprèn instruccions sobre classes o tasques assignades pels professors

16675219/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA3 - Comprèn instruccions sobre classes o tasques assignades pels professors

16675220/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT III
    RA3 - Comprèn instruccions sobre classes o tasques assignades pels professors

16675501/PRÀCTIQUES EXTERNES
 RA4Comprèn les idees bàsiques de programes de ràdio o televisió
    RA4 - Comprèn les idees bàsiques de programes de ràdio o televisió

16675101/REPTES I DESAFIAMENTS DE LA GLOBALITZACIÓ
    RA4 - Comprèn les idees bàsiques de programes de ràdio o televisió

16675102/LA INNOVACIÓ EN UN ENTORN GLOBAL
    RA4 - Comprèn les idees bàsiques de programes de ràdio o televisió

16675103/RESPONSABILITAT SOCIAL I ÈTICA EMPRESARIAL
    RA4 - Comprèn les idees bàsiques de programes de ràdio o televisió

16675104/ESTRATÈGIES D'INTERNACIONALITZACIÓ
    RA4 - Comprèn les idees bàsiques de programes de ràdio o televisió

16675105/COMUNICACIÓ I GESTIÓ INTERCULTURAL
    RA4 - Comprèn les idees bàsiques de programes de ràdio o televisió

16675106/TÈCNIQUES DE NEGOCIACIÓ
    RA4 - Comprèn les idees bàsiques de programes de ràdio o televisió

16675107/MERCATS FINANCERS INTERNACIONALS
    RA4 - Comprèn les idees bàsiques de programes de ràdio o televisió

16675108/LIDERATGE I PRESA DE DECISIONS
    RA4 - Comprèn les idees bàsiques de programes de ràdio o televisió

16675301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA4 - Comprèn les idees bàsiques de programes de ràdio o televisió

16675201/ANGLÈS PER A NEGOCIS
    RA4 - Comprèn les idees bàsiques de programes de ràdio o televisió

16675202/ECONOMIES EMERGENTS
    RA4 - Comprèn les idees bàsiques de programes de ràdio o televisió

16675203/FISCALITAT COMPARADA
    RA4 - Comprèn les idees bàsiques de programes de ràdio o televisió

16675204/DRET DE LA COMPETÈNCIA
    RA4 - Comprèn les idees bàsiques de programes de ràdio o televisió

16675205/SOSTENIBILITAT I ESTAT DEL BENESTAR
    RA4 - Comprèn les idees bàsiques de programes de ràdio o televisió

16675206/RECURSOS NATURALS I POLÍTIQUES AMBIENTALS
    RA4 - Comprèn les idees bàsiques de programes de ràdio o televisió

16675207/TERRITORI, TURISME I ENERGIA: DESAFIAMENTS GLOBALS
    RA4 - Comprèn les idees bàsiques de programes de ràdio o televisió

16675208/LA COMPETÈNCIA I LA REGULACIÓ DELS MERCATS
    RA4 - Comprèn les idees bàsiques de programes de ràdio o televisió

16675209/ANÀLISI DE DADES PER A NEGOCIS INTERNACIONALS
    RA4 - Comprèn les idees bàsiques de programes de ràdio o televisió

16675212/ANÀLISI DE DADES MICROECONÒMIQUES
    RA4 - Comprèn les idees bàsiques de programes de ràdio o televisió

16675213/ANÀLISI DE DADES MACROECONÒMIQUES
    RA4 - Comprèn les idees bàsiques de programes de ràdio o televisió

16675214/POLÍTICA ECONÒMICA INTERNACIONAL
    RA4 - Comprèn les idees bàsiques de programes de ràdio o televisió

16675215/TÈCNIQUES QUANTITATIVES I
    RA4 - Comprèn les idees bàsiques de programes de ràdio o televisió

16675216/TÈCNIQUES QUANTITATIVES II
    RA4 - Comprèn les idees bàsiques de programes de ràdio o televisió

16675217/TÈCNIQUES D'INVESTIGACIÓ
    RA4 - Comprèn les idees bàsiques de programes de ràdio o televisió

16675218/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA4 - Comprèn les idees bàsiques de programes de ràdio o televisió

16675219/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA4 - Comprèn les idees bàsiques de programes de ràdio o televisió

16675220/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT III
    RA4 - Comprèn les idees bàsiques de programes de ràdio o televisió

16675501/PRÀCTIQUES EXTERNES
 RA5Comprèn informació i articles de caràcter rutinari
    RA5 - Comprèn informació i articles de caràcter rutinari

16675101/REPTES I DESAFIAMENTS DE LA GLOBALITZACIÓ
    RA5 - Comprèn informació i articles de caràcter rutinari

16675102/LA INNOVACIÓ EN UN ENTORN GLOBAL
    RA5 - Comprèn informació i articles de caràcter rutinari

16675103/RESPONSABILITAT SOCIAL I ÈTICA EMPRESARIAL
    RA5 - Comprèn informació i articles de caràcter rutinari

16675104/ESTRATÈGIES D'INTERNACIONALITZACIÓ
    RA5 - Comprèn informació i articles de caràcter rutinari

16675105/COMUNICACIÓ I GESTIÓ INTERCULTURAL
    RA5 - Comprèn informació i articles de caràcter rutinari

16675106/TÈCNIQUES DE NEGOCIACIÓ
    RA5 - Comprèn informació i articles de caràcter rutinari

16675107/MERCATS FINANCERS INTERNACIONALS
    RA5 - Comprèn informació i articles de caràcter rutinari

16675108/LIDERATGE I PRESA DE DECISIONS
    RA5 - Comprèn informació i articles de caràcter rutinari

16675301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA5 - Comprèn informació i articles de caràcter rutinari

16675201/ANGLÈS PER A NEGOCIS
    RA5 - Comprèn informació i articles de caràcter rutinari

16675202/ECONOMIES EMERGENTS
    RA5 - Comprèn informació i articles de caràcter rutinari

16675203/FISCALITAT COMPARADA
    RA5 - Comprèn informació i articles de caràcter rutinari

16675204/DRET DE LA COMPETÈNCIA
    RA5 - Comprèn informació i articles de caràcter rutinari

16675205/SOSTENIBILITAT I ESTAT DEL BENESTAR
    RA5 - Comprèn informació i articles de caràcter rutinari

16675206/RECURSOS NATURALS I POLÍTIQUES AMBIENTALS
    RA5 - Comprèn informació i articles de caràcter rutinari

16675207/TERRITORI, TURISME I ENERGIA: DESAFIAMENTS GLOBALS
    RA5 - Comprèn informació i articles de caràcter rutinari

16675208/LA COMPETÈNCIA I LA REGULACIÓ DELS MERCATS
    RA5 - Comprèn informació i articles de caràcter rutinari

16675209/ANÀLISI DE DADES PER A NEGOCIS INTERNACIONALS
    RA5 - Comprèn informació i articles de caràcter rutinari

16675212/ANÀLISI DE DADES MICROECONÒMIQUES
    RA5 - Comprèn informació i articles de caràcter rutinari

16675213/ANÀLISI DE DADES MACROECONÒMIQUES
    RA5 - Comprèn informació i articles de caràcter rutinari

16675214/POLÍTICA ECONÒMICA INTERNACIONAL
    RA5 - Comprèn informació i articles de caràcter rutinari

16675215/TÈCNIQUES QUANTITATIVES I
    RA5 - Comprèn informació i articles de caràcter rutinari

16675216/TÈCNIQUES QUANTITATIVES II
    RA5 - Comprèn informació i articles de caràcter rutinari

16675217/TÈCNIQUES D'INVESTIGACIÓ
    RA5 - Comprèn informació i articles de caràcter rutinari

16675218/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA5 - Comprèn informació i articles de caràcter rutinari

16675219/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA5 - Comprèn informació i articles de caràcter rutinari

16675220/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT III
    RA5 - Comprèn informació i articles de caràcter rutinari

16675501/PRÀCTIQUES EXTERNES
 RA6Extreu el sentit general dels textos que contenen informació no rutinària dins d'un àmbit conegut

    RA6 - Extreu el sentit general dels textos que contenen informació no rutinària dins d'un àmbit conegut


16675101/REPTES I DESAFIAMENTS DE LA GLOBALITZACIÓ
    RA6 - Extreu el sentit general dels textos que contenen informació no rutinària dins d'un àmbit conegut


16675102/LA INNOVACIÓ EN UN ENTORN GLOBAL
    RA6 - Extreu el sentit general dels textos que contenen informació no rutinària dins d'un àmbit conegut


16675103/RESPONSABILITAT SOCIAL I ÈTICA EMPRESARIAL
    RA6 - Extreu el sentit general dels textos que contenen informació no rutinària dins d'un àmbit conegut


16675104/ESTRATÈGIES D'INTERNACIONALITZACIÓ
    RA6 - Extreu el sentit general dels textos que contenen informació no rutinària dins d'un àmbit conegut


16675105/COMUNICACIÓ I GESTIÓ INTERCULTURAL
    RA6 - Extreu el sentit general dels textos que contenen informació no rutinària dins d'un àmbit conegut


16675106/TÈCNIQUES DE NEGOCIACIÓ
    RA6 - Extreu el sentit general dels textos que contenen informació no rutinària dins d'un àmbit conegut


16675107/MERCATS FINANCERS INTERNACIONALS
    RA6 - Extreu el sentit general dels textos que contenen informació no rutinària dins d'un àmbit conegut


16675108/LIDERATGE I PRESA DE DECISIONS
    RA6 - Extreu el sentit general dels textos que contenen informació no rutinària dins d'un àmbit conegut


16675301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA6 - Extreu el sentit general dels textos que contenen informació no rutinària dins d'un àmbit conegut


16675201/ANGLÈS PER A NEGOCIS
    RA6 - Extreu el sentit general dels textos que contenen informació no rutinària dins d'un àmbit conegut


16675202/ECONOMIES EMERGENTS
    RA6 - Extreu el sentit general dels textos que contenen informació no rutinària dins d'un àmbit conegut


16675203/FISCALITAT COMPARADA
    RA6 - Extreu el sentit general dels textos que contenen informació no rutinària dins d'un àmbit conegut


16675204/DRET DE LA COMPETÈNCIA
    RA6 - Extreu el sentit general dels textos que contenen informació no rutinària dins d'un àmbit conegut


16675205/SOSTENIBILITAT I ESTAT DEL BENESTAR
    RA6 - Extreu el sentit general dels textos que contenen informació no rutinària dins d'un àmbit conegut


16675206/RECURSOS NATURALS I POLÍTIQUES AMBIENTALS
    RA6 - Extreu el sentit general dels textos que contenen informació no rutinària dins d'un àmbit conegut


16675207/TERRITORI, TURISME I ENERGIA: DESAFIAMENTS GLOBALS
    RA6 - Extreu el sentit general dels textos que contenen informació no rutinària dins d'un àmbit conegut


16675208/LA COMPETÈNCIA I LA REGULACIÓ DELS MERCATS
    RA6 - Extreu el sentit general dels textos que contenen informació no rutinària dins d'un àmbit conegut


16675209/ANÀLISI DE DADES PER A NEGOCIS INTERNACIONALS
    RA6 - Extreu el sentit general dels textos que contenen informació no rutinària dins d'un àmbit conegut


16675212/ANÀLISI DE DADES MICROECONÒMIQUES
    RA6 - Extreu el sentit general dels textos que contenen informació no rutinària dins d'un àmbit conegut


16675213/ANÀLISI DE DADES MACROECONÒMIQUES
    RA6 - Extreu el sentit general dels textos que contenen informació no rutinària dins d'un àmbit conegut


16675214/POLÍTICA ECONÒMICA INTERNACIONAL
    RA6 - Extreu el sentit general dels textos que contenen informació no rutinària dins d'un àmbit conegut


16675215/TÈCNIQUES QUANTITATIVES I
    RA6 - Extreu el sentit general dels textos que contenen informació no rutinària dins d'un àmbit conegut


16675216/TÈCNIQUES QUANTITATIVES II
    RA6 - Extreu el sentit general dels textos que contenen informació no rutinària dins d'un àmbit conegut


16675217/TÈCNIQUES D'INVESTIGACIÓ
    RA6 - Extreu el sentit general dels textos que contenen informació no rutinària dins d'un àmbit conegut


16675218/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA6 - Extreu el sentit general dels textos que contenen informació no rutinària dins d'un àmbit conegut


16675219/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA6 - Extreu el sentit general dels textos que contenen informació no rutinària dins d'un àmbit conegut


16675220/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT III
    RA6 - Extreu el sentit general dels textos que contenen informació no rutinària dins d'un àmbit conegut


16675501/PRÀCTIQUES EXTERNES
 RA7Recull en apunts part de la informació que s'imparteix en una classe
    RA7 - Recull en apunts part de la informació que s'imparteix en una classe

16675101/REPTES I DESAFIAMENTS DE LA GLOBALITZACIÓ
    RA7 - Recull en apunts part de la informació que s'imparteix en una classe

16675102/LA INNOVACIÓ EN UN ENTORN GLOBAL
    RA7 - Recull en apunts part de la informació que s'imparteix en una classe

16675103/RESPONSABILITAT SOCIAL I ÈTICA EMPRESARIAL
    RA7 - Recull en apunts part de la informació que s'imparteix en una classe

16675104/ESTRATÈGIES D'INTERNACIONALITZACIÓ
    RA7 - Recull en apunts part de la informació que s'imparteix en una classe

16675105/COMUNICACIÓ I GESTIÓ INTERCULTURAL
    RA7 - Recull en apunts part de la informació que s'imparteix en una classe

16675106/TÈCNIQUES DE NEGOCIACIÓ
    RA7 - Recull en apunts part de la informació que s'imparteix en una classe

16675107/MERCATS FINANCERS INTERNACIONALS
    RA7 - Recull en apunts part de la informació que s'imparteix en una classe

16675108/LIDERATGE I PRESA DE DECISIONS
    RA7 - Recull en apunts part de la informació que s'imparteix en una classe

16675301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA7 - Recull en apunts part de la informació que s'imparteix en una classe

16675201/ANGLÈS PER A NEGOCIS
    RA7 - Recull en apunts part de la informació que s'imparteix en una classe

16675202/ECONOMIES EMERGENTS
    RA7 - Recull en apunts part de la informació que s'imparteix en una classe

16675203/FISCALITAT COMPARADA
    RA7 - Recull en apunts part de la informació que s'imparteix en una classe

16675204/DRET DE LA COMPETÈNCIA
    RA7 - Recull en apunts part de la informació que s'imparteix en una classe

16675205/SOSTENIBILITAT I ESTAT DEL BENESTAR
    RA7 - Recull en apunts part de la informació que s'imparteix en una classe

16675206/RECURSOS NATURALS I POLÍTIQUES AMBIENTALS
    RA7 - Recull en apunts part de la informació que s'imparteix en una classe

16675207/TERRITORI, TURISME I ENERGIA: DESAFIAMENTS GLOBALS
    RA7 - Recull en apunts part de la informació que s'imparteix en una classe

16675208/LA COMPETÈNCIA I LA REGULACIÓ DELS MERCATS
    RA7 - Recull en apunts part de la informació que s'imparteix en una classe

16675209/ANÀLISI DE DADES PER A NEGOCIS INTERNACIONALS
    RA7 - Recull en apunts part de la informació que s'imparteix en una classe

16675212/ANÀLISI DE DADES MICROECONÒMIQUES
    RA7 - Recull en apunts part de la informació que s'imparteix en una classe

16675213/ANÀLISI DE DADES MACROECONÒMIQUES
    RA7 - Recull en apunts part de la informació que s'imparteix en una classe

16675214/POLÍTICA ECONÒMICA INTERNACIONAL
    RA7 - Recull en apunts part de la informació que s'imparteix en una classe

16675215/TÈCNIQUES QUANTITATIVES I
    RA7 - Recull en apunts part de la informació que s'imparteix en una classe

16675216/TÈCNIQUES QUANTITATIVES II
    RA7 - Recull en apunts part de la informació que s'imparteix en una classe

16675217/TÈCNIQUES D'INVESTIGACIÓ
    RA7 - Recull en apunts part de la informació que s'imparteix en una classe

16675218/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA7 - Recull en apunts part de la informació que s'imparteix en una classe

16675219/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA7 - Recull en apunts part de la informació que s'imparteix en una classe

16675220/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT III
    RA7 - Recull en apunts part de la informació que s'imparteix en una classe

16675501/PRÀCTIQUES EXTERNES
 RA8Escriu cartes o prendre notes sobre assumptes previsibles i coneguts
    RA8 - Escriu cartes o prendre notes sobre assumptes previsibles i coneguts

16675101/REPTES I DESAFIAMENTS DE LA GLOBALITZACIÓ
    RA8 - Escriu cartes o prendre notes sobre assumptes previsibles i coneguts

16675102/LA INNOVACIÓ EN UN ENTORN GLOBAL
    RA8 - Escriu cartes o prendre notes sobre assumptes previsibles i coneguts

16675103/RESPONSABILITAT SOCIAL I ÈTICA EMPRESARIAL
    RA8 - Escriu cartes o prendre notes sobre assumptes previsibles i coneguts

16675104/ESTRATÈGIES D'INTERNACIONALITZACIÓ
    RA8 - Escriu cartes o prendre notes sobre assumptes previsibles i coneguts

16675105/COMUNICACIÓ I GESTIÓ INTERCULTURAL
    RA8 - Escriu cartes o prendre notes sobre assumptes previsibles i coneguts

16675106/TÈCNIQUES DE NEGOCIACIÓ
    RA8 - Escriu cartes o prendre notes sobre assumptes previsibles i coneguts

16675107/MERCATS FINANCERS INTERNACIONALS
    RA8 - Escriu cartes o prendre notes sobre assumptes previsibles i coneguts

16675108/LIDERATGE I PRESA DE DECISIONS
    RA8 - Escriu cartes o prendre notes sobre assumptes previsibles i coneguts

16675301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA8 - Escriu cartes o prendre notes sobre assumptes previsibles i coneguts

16675201/ANGLÈS PER A NEGOCIS
    RA8 - Escriu cartes o prendre notes sobre assumptes previsibles i coneguts

16675202/ECONOMIES EMERGENTS
    RA8 - Escriu cartes o prendre notes sobre assumptes previsibles i coneguts

16675203/FISCALITAT COMPARADA
    RA8 - Escriu cartes o prendre notes sobre assumptes previsibles i coneguts

16675204/DRET DE LA COMPETÈNCIA
    RA8 - Escriu cartes o prendre notes sobre assumptes previsibles i coneguts

16675205/SOSTENIBILITAT I ESTAT DEL BENESTAR
    RA8 - Escriu cartes o prendre notes sobre assumptes previsibles i coneguts

16675206/RECURSOS NATURALS I POLÍTIQUES AMBIENTALS
    RA8 - Escriu cartes o prendre notes sobre assumptes previsibles i coneguts

16675207/TERRITORI, TURISME I ENERGIA: DESAFIAMENTS GLOBALS
    RA8 - Escriu cartes o prendre notes sobre assumptes previsibles i coneguts

16675208/LA COMPETÈNCIA I LA REGULACIÓ DELS MERCATS
    RA8 - Escriu cartes o prendre notes sobre assumptes previsibles i coneguts

16675209/ANÀLISI DE DADES PER A NEGOCIS INTERNACIONALS
    RA8 - Escriu cartes o prendre notes sobre assumptes previsibles i coneguts

16675212/ANÀLISI DE DADES MICROECONÒMIQUES
    RA8 - Escriu cartes o prendre notes sobre assumptes previsibles i coneguts

16675213/ANÀLISI DE DADES MACROECONÒMIQUES
    RA8 - Escriu cartes o prendre notes sobre assumptes previsibles i coneguts

16675214/POLÍTICA ECONÒMICA INTERNACIONAL
    RA8 - Escriu cartes o prendre notes sobre assumptes previsibles i coneguts

16675215/TÈCNIQUES QUANTITATIVES I
    RA8 - Escriu cartes o prendre notes sobre assumptes previsibles i coneguts

16675216/TÈCNIQUES QUANTITATIVES II
    RA8 - Escriu cartes o prendre notes sobre assumptes previsibles i coneguts

16675217/TÈCNIQUES D'INVESTIGACIÓ
    RA8 - Escriu cartes o prendre notes sobre assumptes previsibles i coneguts

16675218/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA8 - Escriu cartes o prendre notes sobre assumptes previsibles i coneguts

16675219/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA8 - Escriu cartes o prendre notes sobre assumptes previsibles i coneguts

16675220/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT III
    RA8 - Escriu cartes o prendre notes sobre assumptes previsibles i coneguts

16675501/PRÀCTIQUES EXTERNES
C2Utilitzar de manera avançada les tecnologies de la informació i la comunicació.
RA1Coneix el maquinari bàsic dels ordinadors
    RA1 - Coneix el maquinari bàsic dels ordinadors

16675101/REPTES I DESAFIAMENTS DE LA GLOBALITZACIÓ
    RA1 - Coneix el maquinari bàsic dels ordinadors

16675102/LA INNOVACIÓ EN UN ENTORN GLOBAL
    RA1 - Coneix el maquinari bàsic dels ordinadors

16675103/RESPONSABILITAT SOCIAL I ÈTICA EMPRESARIAL
    RA1 - Coneix el maquinari bàsic dels ordinadors

16675104/ESTRATÈGIES D'INTERNACIONALITZACIÓ
    RA1 - Coneix el maquinari bàsic dels ordinadors

16675105/COMUNICACIÓ I GESTIÓ INTERCULTURAL
    RA1 - Coneix el maquinari bàsic dels ordinadors

16675106/TÈCNIQUES DE NEGOCIACIÓ
    RA1 - Coneix el maquinari bàsic dels ordinadors

16675107/MERCATS FINANCERS INTERNACIONALS
    RA1 - Coneix el maquinari bàsic dels ordinadors

16675108/LIDERATGE I PRESA DE DECISIONS
    RA1 - Coneix el maquinari bàsic dels ordinadors

16675301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA1 - Coneix el maquinari bàsic dels ordinadors

16675201/ANGLÈS PER A NEGOCIS
    RA1 - Coneix el maquinari bàsic dels ordinadors

16675202/ECONOMIES EMERGENTS
    RA1 - Coneix el maquinari bàsic dels ordinadors

16675203/FISCALITAT COMPARADA
    RA1 - Coneix el maquinari bàsic dels ordinadors

16675204/DRET DE LA COMPETÈNCIA
    RA1 - Coneix el maquinari bàsic dels ordinadors

16675205/SOSTENIBILITAT I ESTAT DEL BENESTAR
    RA1 - Coneix el maquinari bàsic dels ordinadors

16675206/RECURSOS NATURALS I POLÍTIQUES AMBIENTALS
    RA1 - Coneix el maquinari bàsic dels ordinadors

16675207/TERRITORI, TURISME I ENERGIA: DESAFIAMENTS GLOBALS
    RA1 - Coneix el maquinari bàsic dels ordinadors

16675208/LA COMPETÈNCIA I LA REGULACIÓ DELS MERCATS
    RA1 - Coneix el maquinari bàsic dels ordinadors

16675209/ANÀLISI DE DADES PER A NEGOCIS INTERNACIONALS
    RA1 - Coneix el maquinari bàsic dels ordinadors

16675212/ANÀLISI DE DADES MICROECONÒMIQUES
    RA1 - Coneix el maquinari bàsic dels ordinadors

16675213/ANÀLISI DE DADES MACROECONÒMIQUES
    RA1 - Coneix el maquinari bàsic dels ordinadors

16675214/POLÍTICA ECONÒMICA INTERNACIONAL
    RA1 - Coneix el maquinari bàsic dels ordinadors

16675215/TÈCNIQUES QUANTITATIVES I
    RA1 - Coneix el maquinari bàsic dels ordinadors

16675216/TÈCNIQUES QUANTITATIVES II
    RA1 - Coneix el maquinari bàsic dels ordinadors

16675217/TÈCNIQUES D'INVESTIGACIÓ
    RA1 - Coneix el maquinari bàsic dels ordinadors

16675218/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA1 - Coneix el maquinari bàsic dels ordinadors

16675219/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA1 - Coneix el maquinari bàsic dels ordinadors

16675220/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT III
    RA1 - Coneix el maquinari bàsic dels ordinadors

16675501/PRÀCTIQUES EXTERNES
 RA2Coneix el sistema operatiu com a gestor del maquinari i el programari com eina de treball
    RA2 - Coneix el sistema operatiu com a gestor del maquinari i el programari com eina de treball

16675101/REPTES I DESAFIAMENTS DE LA GLOBALITZACIÓ
    RA2 - Coneix el sistema operatiu com a gestor del maquinari i el programari com eina de treball

16675102/LA INNOVACIÓ EN UN ENTORN GLOBAL
    RA2 - Coneix el sistema operatiu com a gestor del maquinari i el programari com eina de treball

16675103/RESPONSABILITAT SOCIAL I ÈTICA EMPRESARIAL
    RA2 - Coneix el sistema operatiu com a gestor del maquinari i el programari com eina de treball

16675104/ESTRATÈGIES D'INTERNACIONALITZACIÓ
    RA2 - Coneix el sistema operatiu com a gestor del maquinari i el programari com eina de treball

16675105/COMUNICACIÓ I GESTIÓ INTERCULTURAL
    RA2 - Coneix el sistema operatiu com a gestor del maquinari i el programari com eina de treball

16675106/TÈCNIQUES DE NEGOCIACIÓ
    RA2 - Coneix el sistema operatiu com a gestor del maquinari i el programari com eina de treball

16675107/MERCATS FINANCERS INTERNACIONALS
    RA2 - Coneix el sistema operatiu com a gestor del maquinari i el programari com eina de treball

16675108/LIDERATGE I PRESA DE DECISIONS
    RA2 - Coneix el sistema operatiu com a gestor del maquinari i el programari com eina de treball

16675301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA2 - Coneix el sistema operatiu com a gestor del maquinari i el programari com eina de treball

16675201/ANGLÈS PER A NEGOCIS
    RA2 - Coneix el sistema operatiu com a gestor del maquinari i el programari com eina de treball

16675202/ECONOMIES EMERGENTS
    RA2 - Coneix el sistema operatiu com a gestor del maquinari i el programari com eina de treball

16675203/FISCALITAT COMPARADA
    RA2 - Coneix el sistema operatiu com a gestor del maquinari i el programari com eina de treball

16675204/DRET DE LA COMPETÈNCIA
    RA2 - Coneix el sistema operatiu com a gestor del maquinari i el programari com eina de treball

16675205/SOSTENIBILITAT I ESTAT DEL BENESTAR
    RA2 - Coneix el sistema operatiu com a gestor del maquinari i el programari com eina de treball

16675206/RECURSOS NATURALS I POLÍTIQUES AMBIENTALS
    RA2 - Coneix el sistema operatiu com a gestor del maquinari i el programari com eina de treball

16675207/TERRITORI, TURISME I ENERGIA: DESAFIAMENTS GLOBALS
    RA2 - Coneix el sistema operatiu com a gestor del maquinari i el programari com eina de treball

16675208/LA COMPETÈNCIA I LA REGULACIÓ DELS MERCATS
    RA2 - Coneix el sistema operatiu com a gestor del maquinari i el programari com eina de treball

16675209/ANÀLISI DE DADES PER A NEGOCIS INTERNACIONALS
    RA2 - Coneix el sistema operatiu com a gestor del maquinari i el programari com eina de treball

16675212/ANÀLISI DE DADES MICROECONÒMIQUES
    RA2 - Coneix el sistema operatiu com a gestor del maquinari i el programari com eina de treball

16675213/ANÀLISI DE DADES MACROECONÒMIQUES
    RA2 - Coneix el sistema operatiu com a gestor del maquinari i el programari com eina de treball

16675214/POLÍTICA ECONÒMICA INTERNACIONAL
    RA2 - Coneix el sistema operatiu com a gestor del maquinari i el programari com eina de treball

16675215/TÈCNIQUES QUANTITATIVES I
    RA2 - Coneix el sistema operatiu com a gestor del maquinari i el programari com eina de treball

16675216/TÈCNIQUES QUANTITATIVES II
    RA2 - Coneix el sistema operatiu com a gestor del maquinari i el programari com eina de treball

16675217/TÈCNIQUES D'INVESTIGACIÓ
    RA2 - Coneix el sistema operatiu com a gestor del maquinari i el programari com eina de treball

16675218/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA2 - Coneix el sistema operatiu com a gestor del maquinari i el programari com eina de treball

16675219/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA2 - Coneix el sistema operatiu com a gestor del maquinari i el programari com eina de treball

16675220/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT III
    RA2 - Coneix el sistema operatiu com a gestor del maquinari i el programari com eina de treball

16675501/PRÀCTIQUES EXTERNES
 RA3Utilitza programari per a comunicació off-line: editors de textos, fulles de càlcul i
presentacions digitals
    RA3 - Utilitza programari per a comunicació off-line: editors de textos, fulles de càlcul i
presentacions digitals

16675101/REPTES I DESAFIAMENTS DE LA GLOBALITZACIÓ
    RA3 - Utilitza programari per a comunicació off-line: editors de textos, fulles de càlcul i
presentacions digitals

16675102/LA INNOVACIÓ EN UN ENTORN GLOBAL
    RA3 - Utilitza programari per a comunicació off-line: editors de textos, fulles de càlcul i
presentacions digitals

16675103/RESPONSABILITAT SOCIAL I ÈTICA EMPRESARIAL
    RA3 - Utilitza programari per a comunicació off-line: editors de textos, fulles de càlcul i
presentacions digitals

16675104/ESTRATÈGIES D'INTERNACIONALITZACIÓ
    RA3 - Utilitza programari per a comunicació off-line: editors de textos, fulles de càlcul i
presentacions digitals

16675105/COMUNICACIÓ I GESTIÓ INTERCULTURAL
    RA3 - Utilitza programari per a comunicació off-line: editors de textos, fulles de càlcul i
presentacions digitals

16675106/TÈCNIQUES DE NEGOCIACIÓ
    RA3 - Utilitza programari per a comunicació off-line: editors de textos, fulles de càlcul i
presentacions digitals

16675107/MERCATS FINANCERS INTERNACIONALS
    RA3 - Utilitza programari per a comunicació off-line: editors de textos, fulles de càlcul i
presentacions digitals

16675108/LIDERATGE I PRESA DE DECISIONS
    RA3 - Utilitza programari per a comunicació off-line: editors de textos, fulles de càlcul i
presentacions digitals

16675301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA3 - Utilitza programari per a comunicació off-line: editors de textos, fulles de càlcul i
presentacions digitals

16675201/ANGLÈS PER A NEGOCIS
    RA3 - Utilitza programari per a comunicació off-line: editors de textos, fulles de càlcul i
presentacions digitals

16675202/ECONOMIES EMERGENTS
    RA3 - Utilitza programari per a comunicació off-line: editors de textos, fulles de càlcul i
presentacions digitals

16675203/FISCALITAT COMPARADA
    RA3 - Utilitza programari per a comunicació off-line: editors de textos, fulles de càlcul i
presentacions digitals

16675204/DRET DE LA COMPETÈNCIA
    RA3 - Utilitza programari per a comunicació off-line: editors de textos, fulles de càlcul i
presentacions digitals

16675205/SOSTENIBILITAT I ESTAT DEL BENESTAR
    RA3 - Utilitza programari per a comunicació off-line: editors de textos, fulles de càlcul i
presentacions digitals

16675206/RECURSOS NATURALS I POLÍTIQUES AMBIENTALS
    RA3 - Utilitza programari per a comunicació off-line: editors de textos, fulles de càlcul i
presentacions digitals

16675207/TERRITORI, TURISME I ENERGIA: DESAFIAMENTS GLOBALS
    RA3 - Utilitza programari per a comunicació off-line: editors de textos, fulles de càlcul i
presentacions digitals

16675208/LA COMPETÈNCIA I LA REGULACIÓ DELS MERCATS
    RA3 - Utilitza programari per a comunicació off-line: editors de textos, fulles de càlcul i
presentacions digitals

16675209/ANÀLISI DE DADES PER A NEGOCIS INTERNACIONALS
    RA3 - Utilitza programari per a comunicació off-line: editors de textos, fulles de càlcul i
presentacions digitals

16675212/ANÀLISI DE DADES MICROECONÒMIQUES
    RA3 - Utilitza programari per a comunicació off-line: editors de textos, fulles de càlcul i
presentacions digitals

16675213/ANÀLISI DE DADES MACROECONÒMIQUES
    RA3 - Utilitza programari per a comunicació off-line: editors de textos, fulles de càlcul i
presentacions digitals

16675214/POLÍTICA ECONÒMICA INTERNACIONAL
    RA3 - Utilitza programari per a comunicació off-line: editors de textos, fulles de càlcul i
presentacions digitals

16675215/TÈCNIQUES QUANTITATIVES I
    RA3 - Utilitza programari per a comunicació off-line: editors de textos, fulles de càlcul i
presentacions digitals

16675216/TÈCNIQUES QUANTITATIVES II
    RA3 - Utilitza programari per a comunicació off-line: editors de textos, fulles de càlcul i
presentacions digitals

16675217/TÈCNIQUES D'INVESTIGACIÓ
    RA3 - Utilitza programari per a comunicació off-line: editors de textos, fulles de càlcul i
presentacions digitals

16675218/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA3 - Utilitza programari per a comunicació off-line: editors de textos, fulles de càlcul i
presentacions digitals

16675219/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA3 - Utilitza programari per a comunicació off-line: editors de textos, fulles de càlcul i
presentacions digitals

16675220/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT III
    RA3 - Utilitza programari per a comunicació off-line: editors de textos, fulles de càlcul i
presentacions digitals

16675501/PRÀCTIQUES EXTERNES
 RA4Utilitza programari per a comunicació on-line: eines interactives (web, moodle, blocs..), correu
electrònic, fòrums, xat, vídeo-conferències, eines de treball col·laboratiu...
    RA4 - Utilitza programari per a comunicació on-line: eines interactives (web, moodle, blocs..), correu
electrònic, fòrums, xat, vídeo-conferències, eines de treball col·laboratiu...

16675101/REPTES I DESAFIAMENTS DE LA GLOBALITZACIÓ
    RA4 - Utilitza programari per a comunicació on-line: eines interactives (web, moodle, blocs..), correu
electrònic, fòrums, xat, vídeo-conferències, eines de treball col·laboratiu...

16675102/LA INNOVACIÓ EN UN ENTORN GLOBAL
    RA4 - Utilitza programari per a comunicació on-line: eines interactives (web, moodle, blocs..), correu
electrònic, fòrums, xat, vídeo-conferències, eines de treball col·laboratiu...

16675103/RESPONSABILITAT SOCIAL I ÈTICA EMPRESARIAL
    RA4 - Utilitza programari per a comunicació on-line: eines interactives (web, moodle, blocs..), correu
electrònic, fòrums, xat, vídeo-conferències, eines de treball col·laboratiu...

16675104/ESTRATÈGIES D'INTERNACIONALITZACIÓ
    RA4 - Utilitza programari per a comunicació on-line: eines interactives (web, moodle, blocs..), correu
electrònic, fòrums, xat, vídeo-conferències, eines de treball col·laboratiu...

16675105/COMUNICACIÓ I GESTIÓ INTERCULTURAL
    RA4 - Utilitza programari per a comunicació on-line: eines interactives (web, moodle, blocs..), correu
electrònic, fòrums, xat, vídeo-conferències, eines de treball col·laboratiu...

16675106/TÈCNIQUES DE NEGOCIACIÓ
    RA4 - Utilitza programari per a comunicació on-line: eines interactives (web, moodle, blocs..), correu
electrònic, fòrums, xat, vídeo-conferències, eines de treball col·laboratiu...

16675107/MERCATS FINANCERS INTERNACIONALS
    RA4 - Utilitza programari per a comunicació on-line: eines interactives (web, moodle, blocs..), correu
electrònic, fòrums, xat, vídeo-conferències, eines de treball col·laboratiu...

16675108/LIDERATGE I PRESA DE DECISIONS
    RA4 - Utilitza programari per a comunicació on-line: eines interactives (web, moodle, blocs..), correu
electrònic, fòrums, xat, vídeo-conferències, eines de treball col·laboratiu...

16675301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA4 - Utilitza programari per a comunicació on-line: eines interactives (web, moodle, blocs..), correu
electrònic, fòrums, xat, vídeo-conferències, eines de treball col·laboratiu...

16675201/ANGLÈS PER A NEGOCIS
    RA4 - Utilitza programari per a comunicació on-line: eines interactives (web, moodle, blocs..), correu
electrònic, fòrums, xat, vídeo-conferències, eines de treball col·laboratiu...

16675202/ECONOMIES EMERGENTS
    RA4 - Utilitza programari per a comunicació on-line: eines interactives (web, moodle, blocs..), correu
electrònic, fòrums, xat, vídeo-conferències, eines de treball col·laboratiu...

16675203/FISCALITAT COMPARADA
    RA4 - Utilitza programari per a comunicació on-line: eines interactives (web, moodle, blocs..), correu
electrònic, fòrums, xat, vídeo-conferències, eines de treball col·laboratiu...

16675204/DRET DE LA COMPETÈNCIA
    RA4 - Utilitza programari per a comunicació on-line: eines interactives (web, moodle, blocs..), correu
electrònic, fòrums, xat, vídeo-conferències, eines de treball col·laboratiu...

16675205/SOSTENIBILITAT I ESTAT DEL BENESTAR
    RA4 - Utilitza programari per a comunicació on-line: eines interactives (web, moodle, blocs..), correu
electrònic, fòrums, xat, vídeo-conferències, eines de treball col·laboratiu...

16675206/RECURSOS NATURALS I POLÍTIQUES AMBIENTALS
    RA4 - Utilitza programari per a comunicació on-line: eines interactives (web, moodle, blocs..), correu
electrònic, fòrums, xat, vídeo-conferències, eines de treball col·laboratiu...

16675207/TERRITORI, TURISME I ENERGIA: DESAFIAMENTS GLOBALS
    RA4 - Utilitza programari per a comunicació on-line: eines interactives (web, moodle, blocs..), correu
electrònic, fòrums, xat, vídeo-conferències, eines de treball col·laboratiu...

16675208/LA COMPETÈNCIA I LA REGULACIÓ DELS MERCATS
    RA4 - Utilitza programari per a comunicació on-line: eines interactives (web, moodle, blocs..), correu
electrònic, fòrums, xat, vídeo-conferències, eines de treball col·laboratiu...

16675209/ANÀLISI DE DADES PER A NEGOCIS INTERNACIONALS
    RA4 - Utilitza programari per a comunicació on-line: eines interactives (web, moodle, blocs..), correu
electrònic, fòrums, xat, vídeo-conferències, eines de treball col·laboratiu...

16675212/ANÀLISI DE DADES MICROECONÒMIQUES
    RA4 - Utilitza programari per a comunicació on-line: eines interactives (web, moodle, blocs..), correu
electrònic, fòrums, xat, vídeo-conferències, eines de treball col·laboratiu...

16675213/ANÀLISI DE DADES MACROECONÒMIQUES
    RA4 - Utilitza programari per a comunicació on-line: eines interactives (web, moodle, blocs..), correu
electrònic, fòrums, xat, vídeo-conferències, eines de treball col·laboratiu...

16675214/POLÍTICA ECONÒMICA INTERNACIONAL
    RA4 - Utilitza programari per a comunicació on-line: eines interactives (web, moodle, blocs..), correu
electrònic, fòrums, xat, vídeo-conferències, eines de treball col·laboratiu...

16675215/TÈCNIQUES QUANTITATIVES I
    RA4 - Utilitza programari per a comunicació on-line: eines interactives (web, moodle, blocs..), correu
electrònic, fòrums, xat, vídeo-conferències, eines de treball col·laboratiu...

16675216/TÈCNIQUES QUANTITATIVES II
    RA4 - Utilitza programari per a comunicació on-line: eines interactives (web, moodle, blocs..), correu
electrònic, fòrums, xat, vídeo-conferències, eines de treball col·laboratiu...

16675217/TÈCNIQUES D'INVESTIGACIÓ
    RA4 - Utilitza programari per a comunicació on-line: eines interactives (web, moodle, blocs..), correu
electrònic, fòrums, xat, vídeo-conferències, eines de treball col·laboratiu...

16675218/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA4 - Utilitza programari per a comunicació on-line: eines interactives (web, moodle, blocs..), correu
electrònic, fòrums, xat, vídeo-conferències, eines de treball col·laboratiu...

16675219/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA4 - Utilitza programari per a comunicació on-line: eines interactives (web, moodle, blocs..), correu
electrònic, fòrums, xat, vídeo-conferències, eines de treball col·laboratiu...

16675220/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT III
    RA4 - Utilitza programari per a comunicació on-line: eines interactives (web, moodle, blocs..), correu
electrònic, fòrums, xat, vídeo-conferències, eines de treball col·laboratiu...

16675501/PRÀCTIQUES EXTERNES
C3Gestionar la informació i el coneixement.
RA1Localitza i accedeix a la informació de manera eficaç i eficient
    RA1 - Localitza i accedeix a la informació de manera eficaç i eficient

16675101/REPTES I DESAFIAMENTS DE LA GLOBALITZACIÓ
    RA1 - Localitza i accedeix a la informació de manera eficaç i eficient

16675102/LA INNOVACIÓ EN UN ENTORN GLOBAL
    RA1 - Localitza i accedeix a la informació de manera eficaç i eficient

16675103/RESPONSABILITAT SOCIAL I ÈTICA EMPRESARIAL
    RA1 - Localitza i accedeix a la informació de manera eficaç i eficient

16675104/ESTRATÈGIES D'INTERNACIONALITZACIÓ
    RA1 - Localitza i accedeix a la informació de manera eficaç i eficient

16675105/COMUNICACIÓ I GESTIÓ INTERCULTURAL
    RA1 - Localitza i accedeix a la informació de manera eficaç i eficient

16675106/TÈCNIQUES DE NEGOCIACIÓ
    RA1 - Localitza i accedeix a la informació de manera eficaç i eficient

16675107/MERCATS FINANCERS INTERNACIONALS
    RA1 - Localitza i accedeix a la informació de manera eficaç i eficient

16675108/LIDERATGE I PRESA DE DECISIONS
    RA1 - Localitza i accedeix a la informació de manera eficaç i eficient

16675301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA1 - Localitza i accedeix a la informació de manera eficaç i eficient

16675201/ANGLÈS PER A NEGOCIS
    RA1 - Localitza i accedeix a la informació de manera eficaç i eficient

16675202/ECONOMIES EMERGENTS
    RA1 - Localitza i accedeix a la informació de manera eficaç i eficient

16675203/FISCALITAT COMPARADA
    RA1 - Localitza i accedeix a la informació de manera eficaç i eficient

16675204/DRET DE LA COMPETÈNCIA
    RA1 - Localitza i accedeix a la informació de manera eficaç i eficient

16675205/SOSTENIBILITAT I ESTAT DEL BENESTAR
    RA1 - Localitza i accedeix a la informació de manera eficaç i eficient

16675206/RECURSOS NATURALS I POLÍTIQUES AMBIENTALS
    RA1 - Localitza i accedeix a la informació de manera eficaç i eficient

16675207/TERRITORI, TURISME I ENERGIA: DESAFIAMENTS GLOBALS
    RA1 - Localitza i accedeix a la informació de manera eficaç i eficient

16675208/LA COMPETÈNCIA I LA REGULACIÓ DELS MERCATS
    RA1 - Localitza i accedeix a la informació de manera eficaç i eficient

16675209/ANÀLISI DE DADES PER A NEGOCIS INTERNACIONALS
    RA1 - Localitza i accedeix a la informació de manera eficaç i eficient

16675212/ANÀLISI DE DADES MICROECONÒMIQUES
    RA1 - Localitza i accedeix a la informació de manera eficaç i eficient

16675213/ANÀLISI DE DADES MACROECONÒMIQUES
    RA1 - Localitza i accedeix a la informació de manera eficaç i eficient

16675214/POLÍTICA ECONÒMICA INTERNACIONAL
    RA1 - Localitza i accedeix a la informació de manera eficaç i eficient

16675215/TÈCNIQUES QUANTITATIVES I
    RA1 - Localitza i accedeix a la informació de manera eficaç i eficient

16675216/TÈCNIQUES QUANTITATIVES II
    RA1 - Localitza i accedeix a la informació de manera eficaç i eficient

16675217/TÈCNIQUES D'INVESTIGACIÓ
    RA1 - Localitza i accedeix a la informació de manera eficaç i eficient

16675218/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA1 - Localitza i accedeix a la informació de manera eficaç i eficient

16675219/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA1 - Localitza i accedeix a la informació de manera eficaç i eficient

16675220/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT III
    RA1 - Localitza i accedeix a la informació de manera eficaç i eficient

16675501/PRÀCTIQUES EXTERNES
 RA2Avalua críticament la informació i les seves fonts i la incorpora a la pròpia base de
coneixements i al seu sistema de valors
    RA2 - Avalua críticament la informació i les seves fonts i la incorpora a la pròpia base de
coneixements i al seu sistema de valors

16675101/REPTES I DESAFIAMENTS DE LA GLOBALITZACIÓ
    RA2 - Avalua críticament la informació i les seves fonts i la incorpora a la pròpia base de
coneixements i al seu sistema de valors

16675102/LA INNOVACIÓ EN UN ENTORN GLOBAL
    RA2 - Avalua críticament la informació i les seves fonts i la incorpora a la pròpia base de
coneixements i al seu sistema de valors

16675103/RESPONSABILITAT SOCIAL I ÈTICA EMPRESARIAL
    RA2 - Avalua críticament la informació i les seves fonts i la incorpora a la pròpia base de
coneixements i al seu sistema de valors

16675104/ESTRATÈGIES D'INTERNACIONALITZACIÓ
    RA2 - Avalua críticament la informació i les seves fonts i la incorpora a la pròpia base de
coneixements i al seu sistema de valors

16675105/COMUNICACIÓ I GESTIÓ INTERCULTURAL
    RA2 - Avalua críticament la informació i les seves fonts i la incorpora a la pròpia base de
coneixements i al seu sistema de valors

16675106/TÈCNIQUES DE NEGOCIACIÓ
    RA2 - Avalua críticament la informació i les seves fonts i la incorpora a la pròpia base de
coneixements i al seu sistema de valors

16675107/MERCATS FINANCERS INTERNACIONALS
    RA2 - Avalua críticament la informació i les seves fonts i la incorpora a la pròpia base de
coneixements i al seu sistema de valors

16675108/LIDERATGE I PRESA DE DECISIONS
    RA2 - Avalua críticament la informació i les seves fonts i la incorpora a la pròpia base de
coneixements i al seu sistema de valors

16675301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA2 - Avalua críticament la informació i les seves fonts i la incorpora a la pròpia base de
coneixements i al seu sistema de valors

16675201/ANGLÈS PER A NEGOCIS
    RA2 - Avalua críticament la informació i les seves fonts i la incorpora a la pròpia base de
coneixements i al seu sistema de valors

16675202/ECONOMIES EMERGENTS
    RA2 - Avalua críticament la informació i les seves fonts i la incorpora a la pròpia base de
coneixements i al seu sistema de valors

16675203/FISCALITAT COMPARADA
    RA2 - Avalua críticament la informació i les seves fonts i la incorpora a la pròpia base de
coneixements i al seu sistema de valors

16675204/DRET DE LA COMPETÈNCIA
    RA2 - Avalua críticament la informació i les seves fonts i la incorpora a la pròpia base de
coneixements i al seu sistema de valors

16675205/SOSTENIBILITAT I ESTAT DEL BENESTAR
    RA2 - Avalua críticament la informació i les seves fonts i la incorpora a la pròpia base de
coneixements i al seu sistema de valors

16675206/RECURSOS NATURALS I POLÍTIQUES AMBIENTALS
    RA2 - Avalua críticament la informació i les seves fonts i la incorpora a la pròpia base de
coneixements i al seu sistema de valors

16675207/TERRITORI, TURISME I ENERGIA: DESAFIAMENTS GLOBALS
    RA2 - Avalua críticament la informació i les seves fonts i la incorpora a la pròpia base de
coneixements i al seu sistema de valors

16675208/LA COMPETÈNCIA I LA REGULACIÓ DELS MERCATS
    RA2 - Avalua críticament la informació i les seves fonts i la incorpora a la pròpia base de
coneixements i al seu sistema de valors

16675209/ANÀLISI DE DADES PER A NEGOCIS INTERNACIONALS
    RA2 - Avalua críticament la informació i les seves fonts i la incorpora a la pròpia base de
coneixements i al seu sistema de valors

16675212/ANÀLISI DE DADES MICROECONÒMIQUES
    RA2 - Avalua críticament la informació i les seves fonts i la incorpora a la pròpia base de
coneixements i al seu sistema de valors

16675213/ANÀLISI DE DADES MACROECONÒMIQUES
    RA2 - Avalua críticament la informació i les seves fonts i la incorpora a la pròpia base de
coneixements i al seu sistema de valors

16675214/POLÍTICA ECONÒMICA INTERNACIONAL
    RA2 - Avalua críticament la informació i les seves fonts i la incorpora a la pròpia base de
coneixements i al seu sistema de valors

16675215/TÈCNIQUES QUANTITATIVES I
    RA2 - Avalua críticament la informació i les seves fonts i la incorpora a la pròpia base de
coneixements i al seu sistema de valors

16675216/TÈCNIQUES QUANTITATIVES II
    RA2 - Avalua críticament la informació i les seves fonts i la incorpora a la pròpia base de
coneixements i al seu sistema de valors

16675217/TÈCNIQUES D'INVESTIGACIÓ
    RA2 - Avalua críticament la informació i les seves fonts i la incorpora a la pròpia base de
coneixements i al seu sistema de valors

16675218/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA2 - Avalua críticament la informació i les seves fonts i la incorpora a la pròpia base de
coneixements i al seu sistema de valors

16675219/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA2 - Avalua críticament la informació i les seves fonts i la incorpora a la pròpia base de
coneixements i al seu sistema de valors

16675220/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT III
    RA2 - Avalua críticament la informació i les seves fonts i la incorpora a la pròpia base de
coneixements i al seu sistema de valors

16675501/PRÀCTIQUES EXTERNES
 RA3Utilitza la informació comprenent les implicacions econòmiques, legals, socials i ètiques de l’
accés a la informació i el seu ús
    RA3 - Utilitza la informació comprenent les implicacions econòmiques, legals, socials i ètiques de l’
accés a la informació i el seu ús

16675101/REPTES I DESAFIAMENTS DE LA GLOBALITZACIÓ
    RA3 - Utilitza la informació comprenent les implicacions econòmiques, legals, socials i ètiques de l’
accés a la informació i el seu ús

16675102/LA INNOVACIÓ EN UN ENTORN GLOBAL
    RA3 - Utilitza la informació comprenent les implicacions econòmiques, legals, socials i ètiques de l’
accés a la informació i el seu ús

16675103/RESPONSABILITAT SOCIAL I ÈTICA EMPRESARIAL
    RA3 - Utilitza la informació comprenent les implicacions econòmiques, legals, socials i ètiques de l’
accés a la informació i el seu ús

16675104/ESTRATÈGIES D'INTERNACIONALITZACIÓ
    RA3 - Utilitza la informació comprenent les implicacions econòmiques, legals, socials i ètiques de l’
accés a la informació i el seu ús

16675105/COMUNICACIÓ I GESTIÓ INTERCULTURAL
    RA3 - Utilitza la informació comprenent les implicacions econòmiques, legals, socials i ètiques de l’
accés a la informació i el seu ús

16675106/TÈCNIQUES DE NEGOCIACIÓ
    RA3 - Utilitza la informació comprenent les implicacions econòmiques, legals, socials i ètiques de l’
accés a la informació i el seu ús

16675107/MERCATS FINANCERS INTERNACIONALS
    RA3 - Utilitza la informació comprenent les implicacions econòmiques, legals, socials i ètiques de l’
accés a la informació i el seu ús

16675108/LIDERATGE I PRESA DE DECISIONS
    RA3 - Utilitza la informació comprenent les implicacions econòmiques, legals, socials i ètiques de l’
accés a la informació i el seu ús

16675301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA3 - Utilitza la informació comprenent les implicacions econòmiques, legals, socials i ètiques de l’
accés a la informació i el seu ús

16675201/ANGLÈS PER A NEGOCIS
    RA3 - Utilitza la informació comprenent les implicacions econòmiques, legals, socials i ètiques de l’
accés a la informació i el seu ús

16675202/ECONOMIES EMERGENTS
    RA3 - Utilitza la informació comprenent les implicacions econòmiques, legals, socials i ètiques de l’
accés a la informació i el seu ús

16675203/FISCALITAT COMPARADA
    RA3 - Utilitza la informació comprenent les implicacions econòmiques, legals, socials i ètiques de l’
accés a la informació i el seu ús

16675204/DRET DE LA COMPETÈNCIA
    RA3 - Utilitza la informació comprenent les implicacions econòmiques, legals, socials i ètiques de l’
accés a la informació i el seu ús

16675205/SOSTENIBILITAT I ESTAT DEL BENESTAR
    RA3 - Utilitza la informació comprenent les implicacions econòmiques, legals, socials i ètiques de l’
accés a la informació i el seu ús

16675206/RECURSOS NATURALS I POLÍTIQUES AMBIENTALS
    RA3 - Utilitza la informació comprenent les implicacions econòmiques, legals, socials i ètiques de l’
accés a la informació i el seu ús

16675207/TERRITORI, TURISME I ENERGIA: DESAFIAMENTS GLOBALS
    RA3 - Utilitza la informació comprenent les implicacions econòmiques, legals, socials i ètiques de l’
accés a la informació i el seu ús

16675208/LA COMPETÈNCIA I LA REGULACIÓ DELS MERCATS
    RA3 - Utilitza la informació comprenent les implicacions econòmiques, legals, socials i ètiques de l’
accés a la informació i el seu ús

16675209/ANÀLISI DE DADES PER A NEGOCIS INTERNACIONALS
    RA3 - Utilitza la informació comprenent les implicacions econòmiques, legals, socials i ètiques de l’
accés a la informació i el seu ús

16675212/ANÀLISI DE DADES MICROECONÒMIQUES
    RA3 - Utilitza la informació comprenent les implicacions econòmiques, legals, socials i ètiques de l’
accés a la informació i el seu ús

16675213/ANÀLISI DE DADES MACROECONÒMIQUES
    RA3 - Utilitza la informació comprenent les implicacions econòmiques, legals, socials i ètiques de l’
accés a la informació i el seu ús

16675214/POLÍTICA ECONÒMICA INTERNACIONAL
    RA3 - Utilitza la informació comprenent les implicacions econòmiques, legals, socials i ètiques de l’
accés a la informació i el seu ús

16675215/TÈCNIQUES QUANTITATIVES I
    RA3 - Utilitza la informació comprenent les implicacions econòmiques, legals, socials i ètiques de l’
accés a la informació i el seu ús

16675216/TÈCNIQUES QUANTITATIVES II
    RA3 - Utilitza la informació comprenent les implicacions econòmiques, legals, socials i ètiques de l’
accés a la informació i el seu ús

16675217/TÈCNIQUES D'INVESTIGACIÓ
    RA3 - Utilitza la informació comprenent les implicacions econòmiques, legals, socials i ètiques de l’
accés a la informació i el seu ús

16675218/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA3 - Utilitza la informació comprenent les implicacions econòmiques, legals, socials i ètiques de l’
accés a la informació i el seu ús

16675219/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA3 - Utilitza la informació comprenent les implicacions econòmiques, legals, socials i ètiques de l’
accés a la informació i el seu ús

16675220/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT III
    RA3 - Utilitza la informació comprenent les implicacions econòmiques, legals, socials i ètiques de l’
accés a la informació i el seu ús

16675501/PRÀCTIQUES EXTERNES
 RA4Reflexiona, revisa i avalua el procés de gestió de la informació
    RA4 - Reflexiona, revisa i avalua el procés de gestió de la informació

16675101/REPTES I DESAFIAMENTS DE LA GLOBALITZACIÓ
    RA4 - Reflexiona, revisa i avalua el procés de gestió de la informació

16675102/LA INNOVACIÓ EN UN ENTORN GLOBAL
    RA4 - Reflexiona, revisa i avalua el procés de gestió de la informació

16675103/RESPONSABILITAT SOCIAL I ÈTICA EMPRESARIAL
    RA4 - Reflexiona, revisa i avalua el procés de gestió de la informació

16675104/ESTRATÈGIES D'INTERNACIONALITZACIÓ
    RA4 - Reflexiona, revisa i avalua el procés de gestió de la informació

16675105/COMUNICACIÓ I GESTIÓ INTERCULTURAL
    RA4 - Reflexiona, revisa i avalua el procés de gestió de la informació

16675106/TÈCNIQUES DE NEGOCIACIÓ
    RA4 - Reflexiona, revisa i avalua el procés de gestió de la informació

16675107/MERCATS FINANCERS INTERNACIONALS
    RA4 - Reflexiona, revisa i avalua el procés de gestió de la informació

16675108/LIDERATGE I PRESA DE DECISIONS
    RA4 - Reflexiona, revisa i avalua el procés de gestió de la informació

16675301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA4 - Reflexiona, revisa i avalua el procés de gestió de la informació

16675201/ANGLÈS PER A NEGOCIS
    RA4 - Reflexiona, revisa i avalua el procés de gestió de la informació

16675202/ECONOMIES EMERGENTS
    RA4 - Reflexiona, revisa i avalua el procés de gestió de la informació

16675203/FISCALITAT COMPARADA
    RA4 - Reflexiona, revisa i avalua el procés de gestió de la informació

16675204/DRET DE LA COMPETÈNCIA
    RA4 - Reflexiona, revisa i avalua el procés de gestió de la informació

16675205/SOSTENIBILITAT I ESTAT DEL BENESTAR
    RA4 - Reflexiona, revisa i avalua el procés de gestió de la informació

16675206/RECURSOS NATURALS I POLÍTIQUES AMBIENTALS
    RA4 - Reflexiona, revisa i avalua el procés de gestió de la informació

16675207/TERRITORI, TURISME I ENERGIA: DESAFIAMENTS GLOBALS
    RA4 - Reflexiona, revisa i avalua el procés de gestió de la informació

16675208/LA COMPETÈNCIA I LA REGULACIÓ DELS MERCATS
    RA4 - Reflexiona, revisa i avalua el procés de gestió de la informació

16675209/ANÀLISI DE DADES PER A NEGOCIS INTERNACIONALS
    RA4 - Reflexiona, revisa i avalua el procés de gestió de la informació

16675212/ANÀLISI DE DADES MICROECONÒMIQUES
    RA4 - Reflexiona, revisa i avalua el procés de gestió de la informació

16675213/ANÀLISI DE DADES MACROECONÒMIQUES
    RA4 - Reflexiona, revisa i avalua el procés de gestió de la informació

16675214/POLÍTICA ECONÒMICA INTERNACIONAL
    RA4 - Reflexiona, revisa i avalua el procés de gestió de la informació

16675215/TÈCNIQUES QUANTITATIVES I
    RA4 - Reflexiona, revisa i avalua el procés de gestió de la informació

16675216/TÈCNIQUES QUANTITATIVES II
    RA4 - Reflexiona, revisa i avalua el procés de gestió de la informació

16675217/TÈCNIQUES D'INVESTIGACIÓ
    RA4 - Reflexiona, revisa i avalua el procés de gestió de la informació

16675218/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA4 - Reflexiona, revisa i avalua el procés de gestió de la informació

16675219/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA4 - Reflexiona, revisa i avalua el procés de gestió de la informació

16675220/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT III
    RA4 - Reflexiona, revisa i avalua el procés de gestió de la informació

16675501/PRÀCTIQUES EXTERNES
C4Expressar-se correctament de manera oral i escrita en una de les dues llengües oficials de la URV.
RA1Produeix un text oral gramaticalment correcte
    RA1 - Produeix un text oral gramaticalment correcte

16675101/REPTES I DESAFIAMENTS DE LA GLOBALITZACIÓ
    RA1 - Produeix un text oral gramaticalment correcte

16675102/LA INNOVACIÓ EN UN ENTORN GLOBAL
    RA1 - Produeix un text oral gramaticalment correcte

16675103/RESPONSABILITAT SOCIAL I ÈTICA EMPRESARIAL
    RA1 - Produeix un text oral gramaticalment correcte

16675104/ESTRATÈGIES D'INTERNACIONALITZACIÓ
    RA1 - Produeix un text oral gramaticalment correcte

16675105/COMUNICACIÓ I GESTIÓ INTERCULTURAL
    RA1 - Produeix un text oral gramaticalment correcte

16675106/TÈCNIQUES DE NEGOCIACIÓ
    RA1 - Produeix un text oral gramaticalment correcte

16675107/MERCATS FINANCERS INTERNACIONALS
    RA1 - Produeix un text oral gramaticalment correcte

16675108/LIDERATGE I PRESA DE DECISIONS
    RA1 - Produeix un text oral gramaticalment correcte

16675301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA1 - Produeix un text oral gramaticalment correcte

16675201/ANGLÈS PER A NEGOCIS
    RA1 - Produeix un text oral gramaticalment correcte

16675202/ECONOMIES EMERGENTS
    RA1 - Produeix un text oral gramaticalment correcte

16675203/FISCALITAT COMPARADA
    RA1 - Produeix un text oral gramaticalment correcte

16675204/DRET DE LA COMPETÈNCIA
    RA1 - Produeix un text oral gramaticalment correcte

16675205/SOSTENIBILITAT I ESTAT DEL BENESTAR
    RA1 - Produeix un text oral gramaticalment correcte

16675206/RECURSOS NATURALS I POLÍTIQUES AMBIENTALS
    RA1 - Produeix un text oral gramaticalment correcte

16675207/TERRITORI, TURISME I ENERGIA: DESAFIAMENTS GLOBALS
    RA1 - Produeix un text oral gramaticalment correcte

16675208/LA COMPETÈNCIA I LA REGULACIÓ DELS MERCATS
    RA1 - Produeix un text oral gramaticalment correcte

16675209/ANÀLISI DE DADES PER A NEGOCIS INTERNACIONALS
    RA1 - Produeix un text oral gramaticalment correcte

16675212/ANÀLISI DE DADES MICROECONÒMIQUES
    RA1 - Produeix un text oral gramaticalment correcte

16675213/ANÀLISI DE DADES MACROECONÒMIQUES
    RA1 - Produeix un text oral gramaticalment correcte

16675214/POLÍTICA ECONÒMICA INTERNACIONAL
    RA1 - Produeix un text oral gramaticalment correcte

16675215/TÈCNIQUES QUANTITATIVES I
    RA1 - Produeix un text oral gramaticalment correcte

16675216/TÈCNIQUES QUANTITATIVES II
    RA1 - Produeix un text oral gramaticalment correcte

16675217/TÈCNIQUES D'INVESTIGACIÓ
    RA1 - Produeix un text oral gramaticalment correcte

16675218/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA1 - Produeix un text oral gramaticalment correcte

16675219/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA1 - Produeix un text oral gramaticalment correcte

16675220/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT III
    RA1 - Produeix un text oral gramaticalment correcte

16675501/PRÀCTIQUES EXTERNES
 RA2Produeix un text oral ben estructurat, clar i eficaç
    RA2 - Produeix un text oral ben estructurat, clar i eficaç

16675101/REPTES I DESAFIAMENTS DE LA GLOBALITZACIÓ
    RA2 - Produeix un text oral ben estructurat, clar i eficaç

16675102/LA INNOVACIÓ EN UN ENTORN GLOBAL
    RA2 - Produeix un text oral ben estructurat, clar i eficaç

16675103/RESPONSABILITAT SOCIAL I ÈTICA EMPRESARIAL
    RA2 - Produeix un text oral ben estructurat, clar i eficaç

16675104/ESTRATÈGIES D'INTERNACIONALITZACIÓ
    RA2 - Produeix un text oral ben estructurat, clar i eficaç

16675105/COMUNICACIÓ I GESTIÓ INTERCULTURAL
    RA2 - Produeix un text oral ben estructurat, clar i eficaç

16675106/TÈCNIQUES DE NEGOCIACIÓ
    RA2 - Produeix un text oral ben estructurat, clar i eficaç

16675107/MERCATS FINANCERS INTERNACIONALS
    RA2 - Produeix un text oral ben estructurat, clar i eficaç

16675108/LIDERATGE I PRESA DE DECISIONS
    RA2 - Produeix un text oral ben estructurat, clar i eficaç

16675301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA2 - Produeix un text oral ben estructurat, clar i eficaç

16675201/ANGLÈS PER A NEGOCIS
    RA2 - Produeix un text oral ben estructurat, clar i eficaç

16675202/ECONOMIES EMERGENTS
    RA2 - Produeix un text oral ben estructurat, clar i eficaç

16675203/FISCALITAT COMPARADA
    RA2 - Produeix un text oral ben estructurat, clar i eficaç

16675204/DRET DE LA COMPETÈNCIA
    RA2 - Produeix un text oral ben estructurat, clar i eficaç

16675205/SOSTENIBILITAT I ESTAT DEL BENESTAR
    RA2 - Produeix un text oral ben estructurat, clar i eficaç

16675206/RECURSOS NATURALS I POLÍTIQUES AMBIENTALS
    RA2 - Produeix un text oral ben estructurat, clar i eficaç

16675207/TERRITORI, TURISME I ENERGIA: DESAFIAMENTS GLOBALS
    RA2 - Produeix un text oral ben estructurat, clar i eficaç

16675208/LA COMPETÈNCIA I LA REGULACIÓ DELS MERCATS
    RA2 - Produeix un text oral ben estructurat, clar i eficaç

16675209/ANÀLISI DE DADES PER A NEGOCIS INTERNACIONALS
    RA2 - Produeix un text oral ben estructurat, clar i eficaç

16675212/ANÀLISI DE DADES MICROECONÒMIQUES
    RA2 - Produeix un text oral ben estructurat, clar i eficaç

16675213/ANÀLISI DE DADES MACROECONÒMIQUES
    RA2 - Produeix un text oral ben estructurat, clar i eficaç

16675214/POLÍTICA ECONÒMICA INTERNACIONAL
    RA2 - Produeix un text oral ben estructurat, clar i eficaç

16675215/TÈCNIQUES QUANTITATIVES I
    RA2 - Produeix un text oral ben estructurat, clar i eficaç

16675216/TÈCNIQUES QUANTITATIVES II
    RA2 - Produeix un text oral ben estructurat, clar i eficaç

16675217/TÈCNIQUES D'INVESTIGACIÓ
    RA2 - Produeix un text oral ben estructurat, clar i eficaç

16675218/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA2 - Produeix un text oral ben estructurat, clar i eficaç

16675219/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA2 - Produeix un text oral ben estructurat, clar i eficaç

16675220/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT III
    RA2 - Produeix un text oral ben estructurat, clar i eficaç

16675501/PRÀCTIQUES EXTERNES
 RA3Produeix un text oral adequat a la situació comunicativa
    RA3 - Produeix un text oral adequat a la situació comunicativa

16675101/REPTES I DESAFIAMENTS DE LA GLOBALITZACIÓ
    RA3 - Produeix un text oral adequat a la situació comunicativa

16675102/LA INNOVACIÓ EN UN ENTORN GLOBAL
    RA3 - Produeix un text oral adequat a la situació comunicativa

16675103/RESPONSABILITAT SOCIAL I ÈTICA EMPRESARIAL
    RA3 - Produeix un text oral adequat a la situació comunicativa

16675104/ESTRATÈGIES D'INTERNACIONALITZACIÓ
    RA3 - Produeix un text oral adequat a la situació comunicativa

16675105/COMUNICACIÓ I GESTIÓ INTERCULTURAL
    RA3 - Produeix un text oral adequat a la situació comunicativa

16675106/TÈCNIQUES DE NEGOCIACIÓ
    RA3 - Produeix un text oral adequat a la situació comunicativa

16675107/MERCATS FINANCERS INTERNACIONALS
    RA3 - Produeix un text oral adequat a la situació comunicativa

16675108/LIDERATGE I PRESA DE DECISIONS
    RA3 - Produeix un text oral adequat a la situació comunicativa

16675301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA3 - Produeix un text oral adequat a la situació comunicativa

16675201/ANGLÈS PER A NEGOCIS
    RA3 - Produeix un text oral adequat a la situació comunicativa

16675202/ECONOMIES EMERGENTS
    RA3 - Produeix un text oral adequat a la situació comunicativa

16675203/FISCALITAT COMPARADA
    RA3 - Produeix un text oral adequat a la situació comunicativa

16675204/DRET DE LA COMPETÈNCIA
    RA3 - Produeix un text oral adequat a la situació comunicativa

16675205/SOSTENIBILITAT I ESTAT DEL BENESTAR
    RA3 - Produeix un text oral adequat a la situació comunicativa

16675206/RECURSOS NATURALS I POLÍTIQUES AMBIENTALS
    RA3 - Produeix un text oral adequat a la situació comunicativa

16675207/TERRITORI, TURISME I ENERGIA: DESAFIAMENTS GLOBALS
    RA3 - Produeix un text oral adequat a la situació comunicativa

16675208/LA COMPETÈNCIA I LA REGULACIÓ DELS MERCATS
    RA3 - Produeix un text oral adequat a la situació comunicativa

16675209/ANÀLISI DE DADES PER A NEGOCIS INTERNACIONALS
    RA3 - Produeix un text oral adequat a la situació comunicativa

16675212/ANÀLISI DE DADES MICROECONÒMIQUES
    RA3 - Produeix un text oral adequat a la situació comunicativa

16675213/ANÀLISI DE DADES MACROECONÒMIQUES
    RA3 - Produeix un text oral adequat a la situació comunicativa

16675214/POLÍTICA ECONÒMICA INTERNACIONAL
    RA3 - Produeix un text oral adequat a la situació comunicativa

16675215/TÈCNIQUES QUANTITATIVES I
    RA3 - Produeix un text oral adequat a la situació comunicativa

16675216/TÈCNIQUES QUANTITATIVES II
    RA3 - Produeix un text oral adequat a la situació comunicativa

16675217/TÈCNIQUES D'INVESTIGACIÓ
    RA3 - Produeix un text oral adequat a la situació comunicativa

16675218/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA3 - Produeix un text oral adequat a la situació comunicativa

16675219/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA3 - Produeix un text oral adequat a la situació comunicativa

16675220/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT III
    RA3 - Produeix un text oral adequat a la situació comunicativa

16675501/PRÀCTIQUES EXTERNES
 RA4Produeix un text escrit gramaticalment correcte
    RA4 - Produeix un text escrit gramaticalment correcte

16675101/REPTES I DESAFIAMENTS DE LA GLOBALITZACIÓ
    RA4 - Produeix un text escrit gramaticalment correcte

16675102/LA INNOVACIÓ EN UN ENTORN GLOBAL
    RA4 - Produeix un text escrit gramaticalment correcte

16675103/RESPONSABILITAT SOCIAL I ÈTICA EMPRESARIAL
    RA4 - Produeix un text escrit gramaticalment correcte

16675104/ESTRATÈGIES D'INTERNACIONALITZACIÓ
    RA4 - Produeix un text escrit gramaticalment correcte

16675105/COMUNICACIÓ I GESTIÓ INTERCULTURAL
    RA4 - Produeix un text escrit gramaticalment correcte

16675106/TÈCNIQUES DE NEGOCIACIÓ
    RA4 - Produeix un text escrit gramaticalment correcte

16675107/MERCATS FINANCERS INTERNACIONALS
    RA4 - Produeix un text escrit gramaticalment correcte

16675108/LIDERATGE I PRESA DE DECISIONS
    RA4 - Produeix un text escrit gramaticalment correcte

16675301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA4 - Produeix un text escrit gramaticalment correcte

16675201/ANGLÈS PER A NEGOCIS
    RA4 - Produeix un text escrit gramaticalment correcte

16675202/ECONOMIES EMERGENTS
    RA4 - Produeix un text escrit gramaticalment correcte

16675203/FISCALITAT COMPARADA
    RA4 - Produeix un text escrit gramaticalment correcte

16675204/DRET DE LA COMPETÈNCIA
    RA4 - Produeix un text escrit gramaticalment correcte

16675205/SOSTENIBILITAT I ESTAT DEL BENESTAR
    RA4 - Produeix un text escrit gramaticalment correcte

16675206/RECURSOS NATURALS I POLÍTIQUES AMBIENTALS
    RA4 - Produeix un text escrit gramaticalment correcte

16675207/TERRITORI, TURISME I ENERGIA: DESAFIAMENTS GLOBALS
    RA4 - Produeix un text escrit gramaticalment correcte

16675208/LA COMPETÈNCIA I LA REGULACIÓ DELS MERCATS
    RA4 - Produeix un text escrit gramaticalment correcte

16675209/ANÀLISI DE DADES PER A NEGOCIS INTERNACIONALS
    RA4 - Produeix un text escrit gramaticalment correcte

16675212/ANÀLISI DE DADES MICROECONÒMIQUES
    RA4 - Produeix un text escrit gramaticalment correcte

16675213/ANÀLISI DE DADES MACROECONÒMIQUES
    RA4 - Produeix un text escrit gramaticalment correcte

16675214/POLÍTICA ECONÒMICA INTERNACIONAL
    RA4 - Produeix un text escrit gramaticalment correcte

16675215/TÈCNIQUES QUANTITATIVES I
    RA4 - Produeix un text escrit gramaticalment correcte

16675216/TÈCNIQUES QUANTITATIVES II
    RA4 - Produeix un text escrit gramaticalment correcte

16675217/TÈCNIQUES D'INVESTIGACIÓ
    RA4 - Produeix un text escrit gramaticalment correcte

16675218/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA4 - Produeix un text escrit gramaticalment correcte

16675219/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA4 - Produeix un text escrit gramaticalment correcte

16675220/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT III
    RA4 - Produeix un text escrit gramaticalment correcte

16675501/PRÀCTIQUES EXTERNES
 RA5Produeix un text escrit ben estructurat, clar i ric
    RA5 - Produeix un text escrit ben estructurat, clar i ric

16675101/REPTES I DESAFIAMENTS DE LA GLOBALITZACIÓ
    RA5 - Produeix un text escrit ben estructurat, clar i ric

16675102/LA INNOVACIÓ EN UN ENTORN GLOBAL
    RA5 - Produeix un text escrit ben estructurat, clar i ric

16675103/RESPONSABILITAT SOCIAL I ÈTICA EMPRESARIAL
    RA5 - Produeix un text escrit ben estructurat, clar i ric

16675104/ESTRATÈGIES D'INTERNACIONALITZACIÓ
    RA5 - Produeix un text escrit ben estructurat, clar i ric

16675105/COMUNICACIÓ I GESTIÓ INTERCULTURAL
    RA5 - Produeix un text escrit ben estructurat, clar i ric

16675106/TÈCNIQUES DE NEGOCIACIÓ
    RA5 - Produeix un text escrit ben estructurat, clar i ric

16675107/MERCATS FINANCERS INTERNACIONALS
    RA5 - Produeix un text escrit ben estructurat, clar i ric

16675108/LIDERATGE I PRESA DE DECISIONS
    RA5 - Produeix un text escrit ben estructurat, clar i ric

16675301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA5 - Produeix un text escrit ben estructurat, clar i ric

16675201/ANGLÈS PER A NEGOCIS
    RA5 - Produeix un text escrit ben estructurat, clar i ric

16675202/ECONOMIES EMERGENTS
    RA5 - Produeix un text escrit ben estructurat, clar i ric

16675203/FISCALITAT COMPARADA
    RA5 - Produeix un text escrit ben estructurat, clar i ric

16675204/DRET DE LA COMPETÈNCIA
    RA5 - Produeix un text escrit ben estructurat, clar i ric

16675205/SOSTENIBILITAT I ESTAT DEL BENESTAR
    RA5 - Produeix un text escrit ben estructurat, clar i ric

16675206/RECURSOS NATURALS I POLÍTIQUES AMBIENTALS
    RA5 - Produeix un text escrit ben estructurat, clar i ric

16675207/TERRITORI, TURISME I ENERGIA: DESAFIAMENTS GLOBALS
    RA5 - Produeix un text escrit ben estructurat, clar i ric

16675208/LA COMPETÈNCIA I LA REGULACIÓ DELS MERCATS
    RA5 - Produeix un text escrit ben estructurat, clar i ric

16675209/ANÀLISI DE DADES PER A NEGOCIS INTERNACIONALS
    RA5 - Produeix un text escrit ben estructurat, clar i ric

16675212/ANÀLISI DE DADES MICROECONÒMIQUES
    RA5 - Produeix un text escrit ben estructurat, clar i ric

16675213/ANÀLISI DE DADES MACROECONÒMIQUES
    RA5 - Produeix un text escrit ben estructurat, clar i ric

16675214/POLÍTICA ECONÒMICA INTERNACIONAL
    RA5 - Produeix un text escrit ben estructurat, clar i ric

16675215/TÈCNIQUES QUANTITATIVES I
    RA5 - Produeix un text escrit ben estructurat, clar i ric

16675216/TÈCNIQUES QUANTITATIVES II
    RA5 - Produeix un text escrit ben estructurat, clar i ric

16675217/TÈCNIQUES D'INVESTIGACIÓ
    RA5 - Produeix un text escrit ben estructurat, clar i ric

16675218/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA5 - Produeix un text escrit ben estructurat, clar i ric

16675219/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA5 - Produeix un text escrit ben estructurat, clar i ric

16675220/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT III
    RA5 - Produeix un text escrit ben estructurat, clar i ric

16675501/PRÀCTIQUES EXTERNES
 RA6Produeix un text escrit adequat a la situació comunicativa
    RA6 - Produeix un text escrit adequat a la situació comunicativa

16675101/REPTES I DESAFIAMENTS DE LA GLOBALITZACIÓ
    RA6 - Produeix un text escrit adequat a la situació comunicativa

16675102/LA INNOVACIÓ EN UN ENTORN GLOBAL
    RA6 - Produeix un text escrit adequat a la situació comunicativa

16675103/RESPONSABILITAT SOCIAL I ÈTICA EMPRESARIAL
    RA6 - Produeix un text escrit adequat a la situació comunicativa

16675104/ESTRATÈGIES D'INTERNACIONALITZACIÓ
    RA6 - Produeix un text escrit adequat a la situació comunicativa

16675105/COMUNICACIÓ I GESTIÓ INTERCULTURAL
    RA6 - Produeix un text escrit adequat a la situació comunicativa

16675106/TÈCNIQUES DE NEGOCIACIÓ
    RA6 - Produeix un text escrit adequat a la situació comunicativa

16675107/MERCATS FINANCERS INTERNACIONALS
    RA6 - Produeix un text escrit adequat a la situació comunicativa

16675108/LIDERATGE I PRESA DE DECISIONS
    RA6 - Produeix un text escrit adequat a la situació comunicativa

16675301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA6 - Produeix un text escrit adequat a la situació comunicativa

16675201/ANGLÈS PER A NEGOCIS
    RA6 - Produeix un text escrit adequat a la situació comunicativa

16675202/ECONOMIES EMERGENTS
    RA6 - Produeix un text escrit adequat a la situació comunicativa

16675203/FISCALITAT COMPARADA
    RA6 - Produeix un text escrit adequat a la situació comunicativa

16675204/DRET DE LA COMPETÈNCIA
    RA6 - Produeix un text escrit adequat a la situació comunicativa

16675205/SOSTENIBILITAT I ESTAT DEL BENESTAR
    RA6 - Produeix un text escrit adequat a la situació comunicativa

16675206/RECURSOS NATURALS I POLÍTIQUES AMBIENTALS
    RA6 - Produeix un text escrit adequat a la situació comunicativa

16675207/TERRITORI, TURISME I ENERGIA: DESAFIAMENTS GLOBALS
    RA6 - Produeix un text escrit adequat a la situació comunicativa

16675208/LA COMPETÈNCIA I LA REGULACIÓ DELS MERCATS
    RA6 - Produeix un text escrit adequat a la situació comunicativa

16675209/ANÀLISI DE DADES PER A NEGOCIS INTERNACIONALS
    RA6 - Produeix un text escrit adequat a la situació comunicativa

16675212/ANÀLISI DE DADES MICROECONÒMIQUES
    RA6 - Produeix un text escrit adequat a la situació comunicativa

16675213/ANÀLISI DE DADES MACROECONÒMIQUES
    RA6 - Produeix un text escrit adequat a la situació comunicativa

16675214/POLÍTICA ECONÒMICA INTERNACIONAL
    RA6 - Produeix un text escrit adequat a la situació comunicativa

16675215/TÈCNIQUES QUANTITATIVES I
    RA6 - Produeix un text escrit adequat a la situació comunicativa

16675216/TÈCNIQUES QUANTITATIVES II
    RA6 - Produeix un text escrit adequat a la situació comunicativa

16675217/TÈCNIQUES D'INVESTIGACIÓ
    RA6 - Produeix un text escrit adequat a la situació comunicativa

16675218/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA6 - Produeix un text escrit adequat a la situació comunicativa

16675219/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA6 - Produeix un text escrit adequat a la situació comunicativa

16675220/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT III
    RA6 - Produeix un text escrit adequat a la situació comunicativa

16675501/PRÀCTIQUES EXTERNES
C5Comprometre’s amb l'ètica i la responsabilitat social com a ciutadà/ana i com a professional.
RA1Mostra respecte pels drets fonamentals i d'igualtat entre homes i dones
    RA1 - Mostra respecte pels drets fonamentals i d'igualtat entre homes i dones

16675101/REPTES I DESAFIAMENTS DE LA GLOBALITZACIÓ
    RA1 - Mostra respecte pels drets fonamentals i d'igualtat entre homes i dones

16675102/LA INNOVACIÓ EN UN ENTORN GLOBAL
    RA1 - Mostra respecte pels drets fonamentals i d'igualtat entre homes i dones

16675103/RESPONSABILITAT SOCIAL I ÈTICA EMPRESARIAL
    RA1 - Mostra respecte pels drets fonamentals i d'igualtat entre homes i dones

16675104/ESTRATÈGIES D'INTERNACIONALITZACIÓ
    RA1 - Mostra respecte pels drets fonamentals i d'igualtat entre homes i dones

16675105/COMUNICACIÓ I GESTIÓ INTERCULTURAL
    RA1 - Mostra respecte pels drets fonamentals i d'igualtat entre homes i dones

16675106/TÈCNIQUES DE NEGOCIACIÓ
    RA1 - Mostra respecte pels drets fonamentals i d'igualtat entre homes i dones

16675107/MERCATS FINANCERS INTERNACIONALS
    RA1 - Mostra respecte pels drets fonamentals i d'igualtat entre homes i dones

16675108/LIDERATGE I PRESA DE DECISIONS
    RA1 - Mostra respecte pels drets fonamentals i d'igualtat entre homes i dones

16675301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA1 - Mostra respecte pels drets fonamentals i d'igualtat entre homes i dones

16675201/ANGLÈS PER A NEGOCIS
    RA1 - Mostra respecte pels drets fonamentals i d'igualtat entre homes i dones

16675202/ECONOMIES EMERGENTS
    RA1 - Mostra respecte pels drets fonamentals i d'igualtat entre homes i dones

16675203/FISCALITAT COMPARADA
    RA1 - Mostra respecte pels drets fonamentals i d'igualtat entre homes i dones

16675204/DRET DE LA COMPETÈNCIA
    RA1 - Mostra respecte pels drets fonamentals i d'igualtat entre homes i dones

16675205/SOSTENIBILITAT I ESTAT DEL BENESTAR
    RA1 - Mostra respecte pels drets fonamentals i d'igualtat entre homes i dones

16675206/RECURSOS NATURALS I POLÍTIQUES AMBIENTALS
    RA1 - Mostra respecte pels drets fonamentals i d'igualtat entre homes i dones

16675207/TERRITORI, TURISME I ENERGIA: DESAFIAMENTS GLOBALS
    RA1 - Mostra respecte pels drets fonamentals i d'igualtat entre homes i dones

16675208/LA COMPETÈNCIA I LA REGULACIÓ DELS MERCATS
    RA1 - Mostra respecte pels drets fonamentals i d'igualtat entre homes i dones

16675209/ANÀLISI DE DADES PER A NEGOCIS INTERNACIONALS
    RA1 - Mostra respecte pels drets fonamentals i d'igualtat entre homes i dones

16675212/ANÀLISI DE DADES MICROECONÒMIQUES
    RA1 - Mostra respecte pels drets fonamentals i d'igualtat entre homes i dones

16675213/ANÀLISI DE DADES MACROECONÒMIQUES
    RA1 - Mostra respecte pels drets fonamentals i d'igualtat entre homes i dones

16675214/POLÍTICA ECONÒMICA INTERNACIONAL
    RA1 - Mostra respecte pels drets fonamentals i d'igualtat entre homes i dones

16675215/TÈCNIQUES QUANTITATIVES I
    RA1 - Mostra respecte pels drets fonamentals i d'igualtat entre homes i dones

16675216/TÈCNIQUES QUANTITATIVES II
    RA1 - Mostra respecte pels drets fonamentals i d'igualtat entre homes i dones

16675217/TÈCNIQUES D'INVESTIGACIÓ
    RA1 - Mostra respecte pels drets fonamentals i d'igualtat entre homes i dones

16675218/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA1 - Mostra respecte pels drets fonamentals i d'igualtat entre homes i dones

16675219/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA1 - Mostra respecte pels drets fonamentals i d'igualtat entre homes i dones

16675220/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT III
    RA1 - Mostra respecte pels drets fonamentals i d'igualtat entre homes i dones

16675501/PRÀCTIQUES EXTERNES
 RA2Actua des del respecte i promoció dels drets humans i els principis d'accessibilitat universal,
d'igualtat d'oportunitats, no discriminació i accessibilitat universal de les persones amb
discapacitat
    RA2 - Actua des del respecte i promoció dels drets humans i els principis d'accessibilitat universal,
d'igualtat d'oportunitats, no discriminació i accessibilitat universal de les persones amb
discapacitat

16675101/REPTES I DESAFIAMENTS DE LA GLOBALITZACIÓ
    RA2 - Actua des del respecte i promoció dels drets humans i els principis d'accessibilitat universal,
d'igualtat d'oportunitats, no discriminació i accessibilitat universal de les persones amb
discapacitat

16675102/LA INNOVACIÓ EN UN ENTORN GLOBAL
    RA2 - Actua des del respecte i promoció dels drets humans i els principis d'accessibilitat universal,
d'igualtat d'oportunitats, no discriminació i accessibilitat universal de les persones amb
discapacitat

16675103/RESPONSABILITAT SOCIAL I ÈTICA EMPRESARIAL
    RA2 - Actua des del respecte i promoció dels drets humans i els principis d'accessibilitat universal,
d'igualtat d'oportunitats, no discriminació i accessibilitat universal de les persones amb
discapacitat

16675104/ESTRATÈGIES D'INTERNACIONALITZACIÓ
    RA2 - Actua des del respecte i promoció dels drets humans i els principis d'accessibilitat universal,
d'igualtat d'oportunitats, no discriminació i accessibilitat universal de les persones amb
discapacitat

16675105/COMUNICACIÓ I GESTIÓ INTERCULTURAL
    RA2 - Actua des del respecte i promoció dels drets humans i els principis d'accessibilitat universal,
d'igualtat d'oportunitats, no discriminació i accessibilitat universal de les persones amb
discapacitat

16675106/TÈCNIQUES DE NEGOCIACIÓ
    RA2 - Actua des del respecte i promoció dels drets humans i els principis d'accessibilitat universal,
d'igualtat d'oportunitats, no discriminació i accessibilitat universal de les persones amb
discapacitat

16675107/MERCATS FINANCERS INTERNACIONALS
    RA2 - Actua des del respecte i promoció dels drets humans i els principis d'accessibilitat universal,
d'igualtat d'oportunitats, no discriminació i accessibilitat universal de les persones amb
discapacitat

16675108/LIDERATGE I PRESA DE DECISIONS
    RA2 - Actua des del respecte i promoció dels drets humans i els principis d'accessibilitat universal,
d'igualtat d'oportunitats, no discriminació i accessibilitat universal de les persones amb
discapacitat

16675301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA2 - Actua des del respecte i promoció dels drets humans i els principis d'accessibilitat universal,
d'igualtat d'oportunitats, no discriminació i accessibilitat universal de les persones amb
discapacitat

16675201/ANGLÈS PER A NEGOCIS
    RA2 - Actua des del respecte i promoció dels drets humans i els principis d'accessibilitat universal,
d'igualtat d'oportunitats, no discriminació i accessibilitat universal de les persones amb
discapacitat

16675202/ECONOMIES EMERGENTS
    RA2 - Actua des del respecte i promoció dels drets humans i els principis d'accessibilitat universal,
d'igualtat d'oportunitats, no discriminació i accessibilitat universal de les persones amb
discapacitat

16675203/FISCALITAT COMPARADA
    RA2 - Actua des del respecte i promoció dels drets humans i els principis d'accessibilitat universal,
d'igualtat d'oportunitats, no discriminació i accessibilitat universal de les persones amb
discapacitat

16675204/DRET DE LA COMPETÈNCIA
    RA2 - Actua des del respecte i promoció dels drets humans i els principis d'accessibilitat universal,
d'igualtat d'oportunitats, no discriminació i accessibilitat universal de les persones amb
discapacitat

16675205/SOSTENIBILITAT I ESTAT DEL BENESTAR
    RA2 - Actua des del respecte i promoció dels drets humans i els principis d'accessibilitat universal,
d'igualtat d'oportunitats, no discriminació i accessibilitat universal de les persones amb
discapacitat

16675206/RECURSOS NATURALS I POLÍTIQUES AMBIENTALS
    RA2 - Actua des del respecte i promoció dels drets humans i els principis d'accessibilitat universal,
d'igualtat d'oportunitats, no discriminació i accessibilitat universal de les persones amb
discapacitat

16675207/TERRITORI, TURISME I ENERGIA: DESAFIAMENTS GLOBALS
    RA2 - Actua des del respecte i promoció dels drets humans i els principis d'accessibilitat universal,
d'igualtat d'oportunitats, no discriminació i accessibilitat universal de les persones amb
discapacitat

16675208/LA COMPETÈNCIA I LA REGULACIÓ DELS MERCATS
    RA2 - Actua des del respecte i promoció dels drets humans i els principis d'accessibilitat universal,
d'igualtat d'oportunitats, no discriminació i accessibilitat universal de les persones amb
discapacitat

16675209/ANÀLISI DE DADES PER A NEGOCIS INTERNACIONALS
    RA2 - Actua des del respecte i promoció dels drets humans i els principis d'accessibilitat universal,
d'igualtat d'oportunitats, no discriminació i accessibilitat universal de les persones amb
discapacitat

16675212/ANÀLISI DE DADES MICROECONÒMIQUES
    RA2 - Actua des del respecte i promoció dels drets humans i els principis d'accessibilitat universal,
d'igualtat d'oportunitats, no discriminació i accessibilitat universal de les persones amb
discapacitat

16675213/ANÀLISI DE DADES MACROECONÒMIQUES
    RA2 - Actua des del respecte i promoció dels drets humans i els principis d'accessibilitat universal,
d'igualtat d'oportunitats, no discriminació i accessibilitat universal de les persones amb
discapacitat

16675214/POLÍTICA ECONÒMICA INTERNACIONAL
    RA2 - Actua des del respecte i promoció dels drets humans i els principis d'accessibilitat universal,
d'igualtat d'oportunitats, no discriminació i accessibilitat universal de les persones amb
discapacitat

16675215/TÈCNIQUES QUANTITATIVES I
    RA2 - Actua des del respecte i promoció dels drets humans i els principis d'accessibilitat universal,
d'igualtat d'oportunitats, no discriminació i accessibilitat universal de les persones amb
discapacitat

16675216/TÈCNIQUES QUANTITATIVES II
    RA2 - Actua des del respecte i promoció dels drets humans i els principis d'accessibilitat universal,
d'igualtat d'oportunitats, no discriminació i accessibilitat universal de les persones amb
discapacitat

16675217/TÈCNIQUES D'INVESTIGACIÓ
    RA2 - Actua des del respecte i promoció dels drets humans i els principis d'accessibilitat universal,
d'igualtat d'oportunitats, no discriminació i accessibilitat universal de les persones amb
discapacitat

16675218/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA2 - Actua des del respecte i promoció dels drets humans i els principis d'accessibilitat universal,
d'igualtat d'oportunitats, no discriminació i accessibilitat universal de les persones amb
discapacitat

16675219/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA2 - Actua des del respecte i promoció dels drets humans i els principis d'accessibilitat universal,
d'igualtat d'oportunitats, no discriminació i accessibilitat universal de les persones amb
discapacitat

16675220/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT III
    RA2 - Actua des del respecte i promoció dels drets humans i els principis d'accessibilitat universal,
d'igualtat d'oportunitats, no discriminació i accessibilitat universal de les persones amb
discapacitat

16675501/PRÀCTIQUES EXTERNES
 RA3Mostra respecte vers els valors propis d'una cultura de la pau i de valors democràtics
    RA3 - Mostra respecte vers els valors propis d'una cultura de la pau i de valors democràtics

16675101/REPTES I DESAFIAMENTS DE LA GLOBALITZACIÓ
    RA3 - Mostra respecte vers els valors propis d'una cultura de la pau i de valors democràtics

16675102/LA INNOVACIÓ EN UN ENTORN GLOBAL
    RA3 - Mostra respecte vers els valors propis d'una cultura de la pau i de valors democràtics

16675103/RESPONSABILITAT SOCIAL I ÈTICA EMPRESARIAL
    RA3 - Mostra respecte vers els valors propis d'una cultura de la pau i de valors democràtics

16675104/ESTRATÈGIES D'INTERNACIONALITZACIÓ
    RA3 - Mostra respecte vers els valors propis d'una cultura de la pau i de valors democràtics

16675105/COMUNICACIÓ I GESTIÓ INTERCULTURAL
    RA3 - Mostra respecte vers els valors propis d'una cultura de la pau i de valors democràtics

16675106/TÈCNIQUES DE NEGOCIACIÓ
    RA3 - Mostra respecte vers els valors propis d'una cultura de la pau i de valors democràtics

16675107/MERCATS FINANCERS INTERNACIONALS
    RA3 - Mostra respecte vers els valors propis d'una cultura de la pau i de valors democràtics

16675108/LIDERATGE I PRESA DE DECISIONS
    RA3 - Mostra respecte vers els valors propis d'una cultura de la pau i de valors democràtics

16675301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA3 - Mostra respecte vers els valors propis d'una cultura de la pau i de valors democràtics

16675201/ANGLÈS PER A NEGOCIS
    RA3 - Mostra respecte vers els valors propis d'una cultura de la pau i de valors democràtics

16675202/ECONOMIES EMERGENTS
    RA3 - Mostra respecte vers els valors propis d'una cultura de la pau i de valors democràtics

16675203/FISCALITAT COMPARADA
    RA3 - Mostra respecte vers els valors propis d'una cultura de la pau i de valors democràtics

16675204/DRET DE LA COMPETÈNCIA
    RA3 - Mostra respecte vers els valors propis d'una cultura de la pau i de valors democràtics

16675205/SOSTENIBILITAT I ESTAT DEL BENESTAR
    RA3 - Mostra respecte vers els valors propis d'una cultura de la pau i de valors democràtics

16675206/RECURSOS NATURALS I POLÍTIQUES AMBIENTALS
    RA3 - Mostra respecte vers els valors propis d'una cultura de la pau i de valors democràtics

16675207/TERRITORI, TURISME I ENERGIA: DESAFIAMENTS GLOBALS
    RA3 - Mostra respecte vers els valors propis d'una cultura de la pau i de valors democràtics

16675208/LA COMPETÈNCIA I LA REGULACIÓ DELS MERCATS
    RA3 - Mostra respecte vers els valors propis d'una cultura de la pau i de valors democràtics

16675209/ANÀLISI DE DADES PER A NEGOCIS INTERNACIONALS
    RA3 - Mostra respecte vers els valors propis d'una cultura de la pau i de valors democràtics

16675212/ANÀLISI DE DADES MICROECONÒMIQUES
    RA3 - Mostra respecte vers els valors propis d'una cultura de la pau i de valors democràtics

16675213/ANÀLISI DE DADES MACROECONÒMIQUES
    RA3 - Mostra respecte vers els valors propis d'una cultura de la pau i de valors democràtics

16675214/POLÍTICA ECONÒMICA INTERNACIONAL
    RA3 - Mostra respecte vers els valors propis d'una cultura de la pau i de valors democràtics

16675215/TÈCNIQUES QUANTITATIVES I
    RA3 - Mostra respecte vers els valors propis d'una cultura de la pau i de valors democràtics

16675216/TÈCNIQUES QUANTITATIVES II
    RA3 - Mostra respecte vers els valors propis d'una cultura de la pau i de valors democràtics

16675217/TÈCNIQUES D'INVESTIGACIÓ
    RA3 - Mostra respecte vers els valors propis d'una cultura de la pau i de valors democràtics

16675218/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA3 - Mostra respecte vers els valors propis d'una cultura de la pau i de valors democràtics

16675219/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA3 - Mostra respecte vers els valors propis d'una cultura de la pau i de valors democràtics

16675220/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT III
    RA3 - Mostra respecte vers els valors propis d'una cultura de la pau i de valors democràtics

16675501/PRÀCTIQUES EXTERNES
C6Definir i desenvolupar el projecte acadèmic i professional.
RA1Identifica necessitats de formació
    RA1 - Identifica necessitats de formació

16675101/REPTES I DESAFIAMENTS DE LA GLOBALITZACIÓ
    RA1 - Identifica necessitats de formació

16675102/LA INNOVACIÓ EN UN ENTORN GLOBAL
    RA1 - Identifica necessitats de formació

16675103/RESPONSABILITAT SOCIAL I ÈTICA EMPRESARIAL
    RA1 - Identifica necessitats de formació

16675104/ESTRATÈGIES D'INTERNACIONALITZACIÓ
    RA1 - Identifica necessitats de formació

16675105/COMUNICACIÓ I GESTIÓ INTERCULTURAL
    RA1 - Identifica necessitats de formació

16675106/TÈCNIQUES DE NEGOCIACIÓ
    RA1 - Identifica necessitats de formació

16675107/MERCATS FINANCERS INTERNACIONALS
    RA1 - Identifica necessitats de formació

16675108/LIDERATGE I PRESA DE DECISIONS
    RA1 - Identifica necessitats de formació

16675301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA1 - Identifica necessitats de formació

16675201/ANGLÈS PER A NEGOCIS
    RA1 - Identifica necessitats de formació

16675202/ECONOMIES EMERGENTS
    RA1 - Identifica necessitats de formació

16675203/FISCALITAT COMPARADA
    RA1 - Identifica necessitats de formació

16675204/DRET DE LA COMPETÈNCIA
    RA1 - Identifica necessitats de formació

16675205/SOSTENIBILITAT I ESTAT DEL BENESTAR
    RA1 - Identifica necessitats de formació

16675206/RECURSOS NATURALS I POLÍTIQUES AMBIENTALS
    RA1 - Identifica necessitats de formació

16675207/TERRITORI, TURISME I ENERGIA: DESAFIAMENTS GLOBALS
    RA1 - Identifica necessitats de formació

16675208/LA COMPETÈNCIA I LA REGULACIÓ DELS MERCATS
    RA1 - Identifica necessitats de formació

16675209/ANÀLISI DE DADES PER A NEGOCIS INTERNACIONALS
    RA1 - Identifica necessitats de formació

16675212/ANÀLISI DE DADES MICROECONÒMIQUES
    RA1 - Identifica necessitats de formació

16675213/ANÀLISI DE DADES MACROECONÒMIQUES
    RA1 - Identifica necessitats de formació

16675214/POLÍTICA ECONÒMICA INTERNACIONAL
    RA1 - Identifica necessitats de formació

16675215/TÈCNIQUES QUANTITATIVES I
    RA1 - Identifica necessitats de formació

16675216/TÈCNIQUES QUANTITATIVES II
    RA1 - Identifica necessitats de formació

16675217/TÈCNIQUES D'INVESTIGACIÓ
    RA1 - Identifica necessitats de formació

16675218/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA1 - Identifica necessitats de formació

16675219/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA1 - Identifica necessitats de formació

16675220/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT III
    RA1 - Identifica necessitats de formació

16675501/PRÀCTIQUES EXTERNES
 RA2Identifica els propis interessos i motivacions acadèmico-professionals
    RA2 - Identifica els propis interessos i motivacions acadèmico-professionals

16675101/REPTES I DESAFIAMENTS DE LA GLOBALITZACIÓ
    RA2 - Identifica els propis interessos i motivacions acadèmico-professionals

16675102/LA INNOVACIÓ EN UN ENTORN GLOBAL
    RA2 - Identifica els propis interessos i motivacions acadèmico-professionals

16675103/RESPONSABILITAT SOCIAL I ÈTICA EMPRESARIAL
    RA2 - Identifica els propis interessos i motivacions acadèmico-professionals

16675104/ESTRATÈGIES D'INTERNACIONALITZACIÓ
    RA2 - Identifica els propis interessos i motivacions acadèmico-professionals

16675105/COMUNICACIÓ I GESTIÓ INTERCULTURAL
    RA2 - Identifica els propis interessos i motivacions acadèmico-professionals

16675106/TÈCNIQUES DE NEGOCIACIÓ
    RA2 - Identifica els propis interessos i motivacions acadèmico-professionals

16675107/MERCATS FINANCERS INTERNACIONALS
    RA2 - Identifica els propis interessos i motivacions acadèmico-professionals

16675108/LIDERATGE I PRESA DE DECISIONS
    RA2 - Identifica els propis interessos i motivacions acadèmico-professionals

16675301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA2 - Identifica els propis interessos i motivacions acadèmico-professionals

16675201/ANGLÈS PER A NEGOCIS
    RA2 - Identifica els propis interessos i motivacions acadèmico-professionals

16675202/ECONOMIES EMERGENTS
    RA2 - Identifica els propis interessos i motivacions acadèmico-professionals

16675203/FISCALITAT COMPARADA
    RA2 - Identifica els propis interessos i motivacions acadèmico-professionals

16675204/DRET DE LA COMPETÈNCIA
    RA2 - Identifica els propis interessos i motivacions acadèmico-professionals

16675205/SOSTENIBILITAT I ESTAT DEL BENESTAR
    RA2 - Identifica els propis interessos i motivacions acadèmico-professionals

16675206/RECURSOS NATURALS I POLÍTIQUES AMBIENTALS
    RA2 - Identifica els propis interessos i motivacions acadèmico-professionals

16675207/TERRITORI, TURISME I ENERGIA: DESAFIAMENTS GLOBALS
    RA2 - Identifica els propis interessos i motivacions acadèmico-professionals

16675208/LA COMPETÈNCIA I LA REGULACIÓ DELS MERCATS
    RA2 - Identifica els propis interessos i motivacions acadèmico-professionals

16675209/ANÀLISI DE DADES PER A NEGOCIS INTERNACIONALS
    RA2 - Identifica els propis interessos i motivacions acadèmico-professionals

16675212/ANÀLISI DE DADES MICROECONÒMIQUES
    RA2 - Identifica els propis interessos i motivacions acadèmico-professionals

16675213/ANÀLISI DE DADES MACROECONÒMIQUES
    RA2 - Identifica els propis interessos i motivacions acadèmico-professionals

16675214/POLÍTICA ECONÒMICA INTERNACIONAL
    RA2 - Identifica els propis interessos i motivacions acadèmico-professionals

16675215/TÈCNIQUES QUANTITATIVES I
    RA2 - Identifica els propis interessos i motivacions acadèmico-professionals

16675216/TÈCNIQUES QUANTITATIVES II
    RA2 - Identifica els propis interessos i motivacions acadèmico-professionals

16675217/TÈCNIQUES D'INVESTIGACIÓ
    RA2 - Identifica els propis interessos i motivacions acadèmico-professionals

16675218/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA2 - Identifica els propis interessos i motivacions acadèmico-professionals

16675219/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA2 - Identifica els propis interessos i motivacions acadèmico-professionals

16675220/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT III
    RA2 - Identifica els propis interessos i motivacions acadèmico-professionals

16675501/PRÀCTIQUES EXTERNES
 RA3Defineix i desenvolupa l'itinerari curricular considerant les necessitats formatives, interessos i
motivacions acadèmico-professionals
    RA3 - Defineix i desenvolupa l'itinerari curricular considerant les necessitats formatives, interessos i
motivacions acadèmico-professionals

16675101/REPTES I DESAFIAMENTS DE LA GLOBALITZACIÓ
    RA3 - Defineix i desenvolupa l'itinerari curricular considerant les necessitats formatives, interessos i
motivacions acadèmico-professionals

16675102/LA INNOVACIÓ EN UN ENTORN GLOBAL
    RA3 - Defineix i desenvolupa l'itinerari curricular considerant les necessitats formatives, interessos i
motivacions acadèmico-professionals

16675103/RESPONSABILITAT SOCIAL I ÈTICA EMPRESARIAL
    RA3 - Defineix i desenvolupa l'itinerari curricular considerant les necessitats formatives, interessos i
motivacions acadèmico-professionals

16675104/ESTRATÈGIES D'INTERNACIONALITZACIÓ
    RA3 - Defineix i desenvolupa l'itinerari curricular considerant les necessitats formatives, interessos i
motivacions acadèmico-professionals

16675105/COMUNICACIÓ I GESTIÓ INTERCULTURAL
    RA3 - Defineix i desenvolupa l'itinerari curricular considerant les necessitats formatives, interessos i
motivacions acadèmico-professionals

16675106/TÈCNIQUES DE NEGOCIACIÓ
    RA3 - Defineix i desenvolupa l'itinerari curricular considerant les necessitats formatives, interessos i
motivacions acadèmico-professionals

16675107/MERCATS FINANCERS INTERNACIONALS
    RA3 - Defineix i desenvolupa l'itinerari curricular considerant les necessitats formatives, interessos i
motivacions acadèmico-professionals

16675108/LIDERATGE I PRESA DE DECISIONS
    RA3 - Defineix i desenvolupa l'itinerari curricular considerant les necessitats formatives, interessos i
motivacions acadèmico-professionals

16675301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA3 - Defineix i desenvolupa l'itinerari curricular considerant les necessitats formatives, interessos i
motivacions acadèmico-professionals

16675201/ANGLÈS PER A NEGOCIS
    RA3 - Defineix i desenvolupa l'itinerari curricular considerant les necessitats formatives, interessos i
motivacions acadèmico-professionals

16675202/ECONOMIES EMERGENTS
    RA3 - Defineix i desenvolupa l'itinerari curricular considerant les necessitats formatives, interessos i
motivacions acadèmico-professionals

16675203/FISCALITAT COMPARADA
    RA3 - Defineix i desenvolupa l'itinerari curricular considerant les necessitats formatives, interessos i
motivacions acadèmico-professionals

16675204/DRET DE LA COMPETÈNCIA
    RA3 - Defineix i desenvolupa l'itinerari curricular considerant les necessitats formatives, interessos i
motivacions acadèmico-professionals

16675205/SOSTENIBILITAT I ESTAT DEL BENESTAR
    RA3 - Defineix i desenvolupa l'itinerari curricular considerant les necessitats formatives, interessos i
motivacions acadèmico-professionals

16675206/RECURSOS NATURALS I POLÍTIQUES AMBIENTALS
    RA3 - Defineix i desenvolupa l'itinerari curricular considerant les necessitats formatives, interessos i
motivacions acadèmico-professionals

16675207/TERRITORI, TURISME I ENERGIA: DESAFIAMENTS GLOBALS
    RA3 - Defineix i desenvolupa l'itinerari curricular considerant les necessitats formatives, interessos i
motivacions acadèmico-professionals

16675208/LA COMPETÈNCIA I LA REGULACIÓ DELS MERCATS
    RA3 - Defineix i desenvolupa l'itinerari curricular considerant les necessitats formatives, interessos i
motivacions acadèmico-professionals

16675209/ANÀLISI DE DADES PER A NEGOCIS INTERNACIONALS
    RA3 - Defineix i desenvolupa l'itinerari curricular considerant les necessitats formatives, interessos i
motivacions acadèmico-professionals

16675212/ANÀLISI DE DADES MICROECONÒMIQUES
    RA3 - Defineix i desenvolupa l'itinerari curricular considerant les necessitats formatives, interessos i
motivacions acadèmico-professionals

16675213/ANÀLISI DE DADES MACROECONÒMIQUES
    RA3 - Defineix i desenvolupa l'itinerari curricular considerant les necessitats formatives, interessos i
motivacions acadèmico-professionals

16675214/POLÍTICA ECONÒMICA INTERNACIONAL
    RA3 - Defineix i desenvolupa l'itinerari curricular considerant les necessitats formatives, interessos i
motivacions acadèmico-professionals

16675215/TÈCNIQUES QUANTITATIVES I
    RA3 - Defineix i desenvolupa l'itinerari curricular considerant les necessitats formatives, interessos i
motivacions acadèmico-professionals

16675216/TÈCNIQUES QUANTITATIVES II
    RA3 - Defineix i desenvolupa l'itinerari curricular considerant les necessitats formatives, interessos i
motivacions acadèmico-professionals

16675217/TÈCNIQUES D'INVESTIGACIÓ
    RA3 - Defineix i desenvolupa l'itinerari curricular considerant les necessitats formatives, interessos i
motivacions acadèmico-professionals

16675218/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA3 - Defineix i desenvolupa l'itinerari curricular considerant les necessitats formatives, interessos i
motivacions acadèmico-professionals

16675219/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA3 - Defineix i desenvolupa l'itinerari curricular considerant les necessitats formatives, interessos i
motivacions acadèmico-professionals

16675220/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT III
    RA3 - Defineix i desenvolupa l'itinerari curricular considerant les necessitats formatives, interessos i
motivacions acadèmico-professionals

16675501/PRÀCTIQUES EXTERNES
 RA4Desenvolupa recursos i estratègies que li facilitin la transició al món laboral
    RA4 - Desenvolupa recursos i estratègies que li facilitin la transició al món laboral

16675101/REPTES I DESAFIAMENTS DE LA GLOBALITZACIÓ
    RA4 - Desenvolupa recursos i estratègies que li facilitin la transició al món laboral

16675102/LA INNOVACIÓ EN UN ENTORN GLOBAL
    RA4 - Desenvolupa recursos i estratègies que li facilitin la transició al món laboral

16675103/RESPONSABILITAT SOCIAL I ÈTICA EMPRESARIAL
    RA4 - Desenvolupa recursos i estratègies que li facilitin la transició al món laboral

16675104/ESTRATÈGIES D'INTERNACIONALITZACIÓ
    RA4 - Desenvolupa recursos i estratègies que li facilitin la transició al món laboral

16675105/COMUNICACIÓ I GESTIÓ INTERCULTURAL
    RA4 - Desenvolupa recursos i estratègies que li facilitin la transició al món laboral

16675106/TÈCNIQUES DE NEGOCIACIÓ
    RA4 - Desenvolupa recursos i estratègies que li facilitin la transició al món laboral

16675107/MERCATS FINANCERS INTERNACIONALS
    RA4 - Desenvolupa recursos i estratègies que li facilitin la transició al món laboral

16675108/LIDERATGE I PRESA DE DECISIONS
    RA4 - Desenvolupa recursos i estratègies que li facilitin la transició al món laboral

16675301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA4 - Desenvolupa recursos i estratègies que li facilitin la transició al món laboral

16675201/ANGLÈS PER A NEGOCIS
    RA4 - Desenvolupa recursos i estratègies que li facilitin la transició al món laboral

16675202/ECONOMIES EMERGENTS
    RA4 - Desenvolupa recursos i estratègies que li facilitin la transició al món laboral

16675203/FISCALITAT COMPARADA
    RA4 - Desenvolupa recursos i estratègies que li facilitin la transició al món laboral

16675204/DRET DE LA COMPETÈNCIA
    RA4 - Desenvolupa recursos i estratègies que li facilitin la transició al món laboral

16675205/SOSTENIBILITAT I ESTAT DEL BENESTAR
    RA4 - Desenvolupa recursos i estratègies que li facilitin la transició al món laboral

16675206/RECURSOS NATURALS I POLÍTIQUES AMBIENTALS
    RA4 - Desenvolupa recursos i estratègies que li facilitin la transició al món laboral

16675207/TERRITORI, TURISME I ENERGIA: DESAFIAMENTS GLOBALS
    RA4 - Desenvolupa recursos i estratègies que li facilitin la transició al món laboral

16675208/LA COMPETÈNCIA I LA REGULACIÓ DELS MERCATS
    RA4 - Desenvolupa recursos i estratègies que li facilitin la transició al món laboral

16675209/ANÀLISI DE DADES PER A NEGOCIS INTERNACIONALS
    RA4 - Desenvolupa recursos i estratègies que li facilitin la transició al món laboral

16675212/ANÀLISI DE DADES MICROECONÒMIQUES
    RA4 - Desenvolupa recursos i estratègies que li facilitin la transició al món laboral

16675213/ANÀLISI DE DADES MACROECONÒMIQUES
    RA4 - Desenvolupa recursos i estratègies que li facilitin la transició al món laboral

16675214/POLÍTICA ECONÒMICA INTERNACIONAL
    RA4 - Desenvolupa recursos i estratègies que li facilitin la transició al món laboral

16675215/TÈCNIQUES QUANTITATIVES I
    RA4 - Desenvolupa recursos i estratègies que li facilitin la transició al món laboral

16675216/TÈCNIQUES QUANTITATIVES II
    RA4 - Desenvolupa recursos i estratègies que li facilitin la transició al món laboral

16675217/TÈCNIQUES D'INVESTIGACIÓ
    RA4 - Desenvolupa recursos i estratègies que li facilitin la transició al món laboral

16675218/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA4 - Desenvolupa recursos i estratègies que li facilitin la transició al món laboral

16675219/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA4 - Desenvolupa recursos i estratègies que li facilitin la transició al món laboral

16675220/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT III
    RA4 - Desenvolupa recursos i estratègies que li facilitin la transició al món laboral

16675501/PRÀCTIQUES EXTERNES