2020_21
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat d'Economia i Empresa
A A 
català 
Doble titulació de grau d'ADE i Finances i Comptabilitat (2014)
 Assignatures
  ESTADÍSTICA II
DADES IDENTIFICATIVES 2020_21
Assignatura (*) ESTADÍSTICA II Codi 16904110
Ensenyament
Doble titulació de grau d'ADE i Finances i Comptabilitat (2014)
Cicle 1r
Descriptors Crèd. Tipus Curs Període Horaris i dates d'examen
6 Obligatòria Segon 2Q
Modalitat i llengua d'impartició Veure grups activitat
Prerequisits
Departament Economia
Coordinador/a
CORBELLA DOMÈNECH, TERESA
Adreça electrònica teresa.corbella@urv.cat
Professors/es
CORBELLA DOMÈNECH, TERESA
Web
Informació rellevant

LA DOCÈNCIA SERÀ PRESENCIAL  i  seguirà la informació inclosa en aquesta guia docent.

En cas que no es pugui garantir la presencialitat total de l'assignatura i es contempli un escenari de docència mixta/híbrida, l'adaptació es faria de la manera següent: 

  • Docència: En aquesta assignatura la docència es farà mitjançant classes inverses. És a dir, les classes teòriques es faran a distancia (mitjançant bibliografia on-line i material penjat al Moodle) i s’aprofitarà la presencialitat, en primer lloc, per reforçar els conceptes teòrics més complexos i, en segon lloc, per dur a terme les classes més pràctiques.
  • Avaluació: L’avaluació es mantindrà igual com està a la guia.
  • Atenció personalitzada: L'atenció personalitzada i resolució de dubtes es mantindrà presencial mentre sigui possible, en altre cas es farà per videoconferència o altres mitjans electrònics (emails, chats, etc...).

DESCRIPCIÓ GENERAL DE L’ASSIGNATURA 

Distribucions de probabilitat i inferència estadística
(*)La Guia docent és el document on es visualitza la proposta acadèmica de la URV. Aquest document és públic i no es pot modificar, llevat de casos excepcionals revisats per l'òrgan competent/ o degudament revisats d'acord amb la normativa vigent