2019_20
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat d'Economia i Empresa
A A 
català 
Doble titulació de Grau d'ADE i Finances i Comptabilitat (2014)
 Assignatures
  ESTADÍSTICA II
   Planificació
Metodologies  ::  Proves
  Competències (*) Hores a classe
Hores fora de classe
(**) Hores totals
Activitats Introductòries
1 0 1
Sessió Magistral
A2
B1
C3
C4
30 45 75
Resolució de problemes, exercicis a l'aula ordinària
A2
B1
C3
C4
25 45 70
Atenció personalitzada
0 0 0
 
Proves mixtes
A2
B1
C3
C4
1 0 1
Proves mixtes
A2
B1
C3
C4
3 0 3
 
(*) En el cas de docència no presencial, són les hores de treball amb suport vitual del professor.
(**) Les dades que apareixen a la taula de planificació són de caràcter orientatiu, considerant l’heterogeneïtat de l’alumnat