2019_20
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat d'Economia i Empresa
A A 
català 
Doble titulació de Grau d'ADE i Finances i Comptabilitat (2014)
 Assignatures
  ESTADÍSTICA II
   Fonts d'informació
Bàsica
TEORIA

ALEA, M.V. et al. Estadística aplicada a les ciències econòmiques i socials. Ed. McGraw-Hill, 1999.

RUIZ-MAYA, L.; MARTÍN, F.J. Estadística II: Inferencia. Ed. Thomson, 2001.

MARTíN PLIEGO, F. J.; RUIZ-MAYA, L. Estadística I: . Ed. Thomson, 2004.

PROBLEMES

ALLEPÚS et al. Exercicis d’inferència estadística. Cossetània Edicions, 2002.

SARABIA, J. Curso práctico de Estadística. Ed. Civitas, 1993

Complementària
TEORIA

ARANDA, J.; GOMEZ, J. Fundamentos de Estadística para Economía y Administración de empresas. Ed. PPU, 1992.

CANAVOS, G.C. Probabilidad y Estadística. Aplicaciones y métodos. Ed. Mc Graw, 1988.

LÓPEZ CACHERO, M. Fundamentos y métodos de Estadística. Ed. Pirámide, 1990.

MARTÍN, F.J.; RUIZ-MAYA, L. Estadística I: Probabilidad. Ed. Thomson, 2004.

NOVALES, A. Estadística y econometría. Ed. Mc Graw-Hill, 1997.