2016_17
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat d'Economia i Empresa
A A 
català 
Doble titulació de Grau d'ADE i Finances i Comptabilitat (2014)
 Impressió de Guies Docents per al procediment d'acreditacions de programes de les assignatures superades a la URV.

Selecciona les assignatures de les quals vulguis obtenir la relació dels programes amb les dades identificatives i els continguts de les assignatures de les quals es demana l'acreditació. Recorda que el document imprès no te validesa oficial i haurà de ser validat pel/ per la Cap de secretaria del centre


Primer Curs
Codi Nom Període Tipus Crèd. Seleccionades
16904010 DRET MERCANTIL 1Q
Formació bàsica 6
16904007 ESTADÍSTICA I 1Q
Formació bàsica 6
16904127 FONAMENTS DE MÀRQUETING 1Q
Obligatòria 6
16904001 INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT 1Q
Formació bàsica 6
16904004 INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA 1Q
Formació bàsica 6
16904008 MATEMÀTIQUES I 1Q
Formació bàsica 6
16904002 COMPTABILITAT FINANCERA 2Q
Formació bàsica 6
16904128 DIRECCIÓ ESTRATÈGICA DE MÀRQUETING 2Q
Obligatòria 6
16904005 INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA 2Q
Formació bàsica 6
16904009 MATEMÀTIQUES II 2Q
Formació bàsica 6
16904003 ORGANITZACIÓ D'EMPRESES 2Q
Formació bàsica 6
16904006 PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA 2Q
Formació bàsica 6
Segon Curs
Codi Nom Període Tipus Crèd. Seleccionades
16904101 COMPORTAMENT ORGANITZATIU 1Q
Obligatòria 6
16904102 COMPTABILITAT FINANCERA SUPERIOR 1Q
Obligatòria 6
16904103 DIRECCIÓ D'OPERACIONS 1Q
Obligatòria 6
16904104 GESTIÓ DE LA QUALITAT 1Q
Obligatòria 6
16904105 MATEMÀTIQUES DE LES OPERACIONS FINANCERES 1Q
Obligatòria 6
16904106 MICROECONOMIA 1Q
Obligatòria 6
16904107 ANÀLISI DELS ESTATS FINANCERS 2Q
Obligatòria 6
16904109 DIRECCIÓ DE RECURSOS HUMANS 2Q
Obligatòria 6
16904108 DIRECCIÓ FINANCERA: INVERSIÓ 2Q
Obligatòria 6
16904110 ESTADÍSTICA II 2Q
Obligatòria 6
16904111 FONAMENTS DELS MERCATS FINANCERS 2Q
Obligatòria 6
16904112 MACROECONOMIA 2Q
Obligatòria 6
Tercer Curs
Codi Nom Període Tipus Crèd. Seleccionades
16904113 DIRECCIÓ ESTRATÈGICA 1Q
Obligatòria 6
16904114 DIRECCIÓ FINANCERA: FINANÇAMENT 1Q
Obligatòria 6
16904115 ECONOMIA MUNDIAL 1Q
Obligatòria 6
16904116 INVESTIGACIÓ DE MERCATS I APLICACIONS 1Q
Obligatòria 6
16904117 MERCATS I ACTIUS FINANCERS I 1Q
Obligatòria 6
16904118 VALORACIÓ D'ACTIUS FINANCERS 1Q
Obligatòria 6
16904119 COMPTABILITAT DE GESTIÓ 2Q
Obligatòria 6
16904120 SOCIOLOGIA DE L'EMPRESA 2Q
Obligatòria 6
16904121 TÈCNIQUES DE DECISIÓ EMPRESARIAL 2Q
Obligatòria 6
Optativa
Codi Nom Període Tipus Crèd. Seleccionades
16904209 COMPTABILITAT I FISCALITAT 2Q
Optativa 6
16904208 CONSOLIDACIÓ D'ESTATS FINANCERS 2Q
Optativa 6
16904206 CONTROL DE GESTIÓ I SISTEMES D'INFORMACIÓ 2Q
Optativa 6
16904205 DRET DEL MERCAT INTERNACIONAL 2Q
Optativa 6
16904212 DRET DELS MERCATS FINANCERS 2Q
Optativa 6
16904218 ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I 2Q
Optativa 6
16904219 ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II 2Q
Optativa 12
16904220 ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT III 2Q
Optativa 12
16904210 GESTIÓ DEL RISC EN LES OPERACIONS FINANCERES 2Q
Optativa 6
16904213 HISTÒRIA ECONÒMICA 2Q
Optativa 6
16904207 MÀRQUETING DE SERVEIS FINANCERS 2Q
Optativa 6
16904201 MÀRQUETING INTERNACIONAL 2Q
Optativa 6
16904204 RELACIONS ECONÒMIQUES INTERNACIONALS 2Q
Optativa 6