2017_18
Universidad
Rovira y Virgili
Guía docente 
Facultad de Economía y Empresa
A A 
castellano 
Doble titulación de Grado en ADE y Finanzas y Contabilidad (2014)
 Salidas profesionales

La doble titulació en Administració i Direcció d’Empreses i Finances i Comptabilitat de la URV capacita per exercir la professió d’economista regulada pel Col·legi d’Economistes i per exercir les activitats professionals següents:

·         Direcció general d’empreses familiars, pimes i grans empreses o entitats nacionals i multinacionals.

·         Direcció i gestió en les diferents àrees funcionals de l’empresa (comptabilitat, màrqueting, recursos humans, administració i finances, operacions...) en l’àmbit públic i privat.

·         Administració de societats.

·         Anàlisi de mercats i productes financers.

·         Gestió de carteres d’actius financers.

·         Anàlisi financera i d’inversions.

·         Control de riscos financers.

·         Assessoria i consultoria comptable, fiscal, financera (exercici lliure de la professió).

·         Auditoria.

·         Emprenedoria.

·         Docència.

·         Recerca.