2016_17
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat d'Economia i Empresa
A A 
català 
Primer CursSegon CursTercer CursOptativa
Competència/
Resultats d'aprenentatge
1
6
9
0
4
0
0
1
INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
1
6
9
0
4
0
0
2
COMPTABILITAT FINANCERA
1
6
9
0
4
0
0
3
ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
1
6
9
0
4
0
0
4
INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
1
6
9
0
4
0
0
5
INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
1
6
9
0
4
0
0
6
PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
1
6
9
0
4
0
0
7
ESTADÍSTICA I
1
6
9
0
4
0
0
8
MATEMÀTIQUES I
1
6
9
0
4
0
0
9
MATEMÀTIQUES II
1
6
9
0
4
0
1
0
DRET MERCANTIL
1
6
9
0
4
1
2
7
FONAMENTS DE MÀRQUETING
1
6
9
0
4
1
2
8
DIRECCIÓ ESTRATÈGICA DE MÀRQUETING
1
6
9
0
4
1
0
1
COMPORTAMENT ORGANITZATIU
1
6
9
0
4
1
0
2
COMPTABILITAT FINANCERA SUPERIOR
1
6
9
0
4
1
0
3
DIRECCIÓ D'OPERACIONS
1
6
9
0
4
1
0
4
GESTIÓ DE LA QUALITAT
1
6
9
0
4
1
0
5
MATEMÀTIQUES DE LES OPERACIONS FINANCERES
1
6
9
0
4
1
0
6
MICROECONOMIA
1
6
9
0
4
1
0
7
ANÀLISI DELS ESTATS FINANCERS
1
6
9
0
4
1
0
8
DIRECCIÓ FINANCERA: INVERSIÓ
1
6
9
0
4
1
0
9
DIRECCIÓ DE RECURSOS HUMANS
1
6
9
0
4
1
1
0
ESTADÍSTICA II
1
6
9
0
4
1
1
1
FONAMENTS DELS MERCATS FINANCERS
1
6
9
0
4
1
1
2
MACROECONOMIA
1
6
9
0
4
1
1
3
DIRECCIÓ ESTRATÈGICA
1
6
9
0
4
1
1
4
DIRECCIÓ FINANCERA: FINANÇAMENT
1
6
9
0
4
1
1
5
ECONOMIA MUNDIAL
1
6
9
0
4
1
1
6
INVESTIGACIÓ DE MERCATS I APLICACIONS
1
6
9
0
4
1
1
7
MERCATS I ACTIUS FINANCERS I
1
6
9
0
4
1
1
8
VALORACIÓ D'ACTIUS FINANCERS
1
6
9
0
4
1
1
9
COMPTABILITAT DE GESTIÓ
1
6
9
0
4
1
2
0
SOCIOLOGIA DE L'EMPRESA
1
6
9
0
4
1
2
1
TÈCNIQUES DE DECISIÓ EMPRESARIAL
1
6
9
0
4
2
0
1
MÀRQUETING INTERNACIONAL
1
6
9
0
4
2
0
4
RELACIONS ECONÒMIQUES INTERNACIONALS
1
6
9
0
4
2
0
5
DRET DEL MERCAT INTERNACIONAL
1
6
9
0
4
2
0
6
CONTROL DE GESTIÓ I SISTEMES D'INFORMACIÓ
1
6
9
0
4
2
0
7
MÀRQUETING DE SERVEIS FINANCERS
1
6
9
0
4
2
0
8
CONSOLIDACIÓ D'ESTATS FINANCERS
1
6
9
0
4
2
0
9
COMPTABILITAT I FISCALITAT
1
6
9
0
4
2
1
0
GESTIÓ DEL RISC EN LES OPERACIONS FINANCERES
1
6
9
0
4
2
1
2
DRET DELS MERCATS FINANCERS
1
6
9
0
4
2
1
3
HISTÒRIA ECONÒMICA
1
6
9
0
4
2
1
8
ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
1
6
9
0
4
2
1
9
ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
1
6
9
0
4
2
2
0
ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT III
ADE1 FIC-7Entendre els principis bàsics de l’economia (tant a escala microeconòmica com macroeconòmica)
per a la gestió d’empreses i la seva influència sobre el sector financer.
RA1Sap explicar i analitzar el mercat de competència perfecta.
    RA1 - Sap explicar i analitzar el mercat de competència perfecta.

16904001/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    RA1 - Sap explicar i analitzar el mercat de competència perfecta.

16904002/COMPTABILITAT FINANCERA
    RA1 - Sap explicar i analitzar el mercat de competència perfecta.

16904003/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA1 - Sap explicar i analitzar el mercat de competència perfecta.

16904004/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    RA1 - Sap explicar i analitzar el mercat de competència perfecta.

16904005/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    RA1 - Sap explicar i analitzar el mercat de competència perfecta.

16904006/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    RA1 - Sap explicar i analitzar el mercat de competència perfecta.

16904007/ESTADÍSTICA I
    RA1 - Sap explicar i analitzar el mercat de competència perfecta.

16904008/MATEMÀTIQUES I
    RA1 - Sap explicar i analitzar el mercat de competència perfecta.

16904009/MATEMÀTIQUES II
    RA1 - Sap explicar i analitzar el mercat de competència perfecta.

16904010/DRET MERCANTIL
    RA1 - Sap explicar i analitzar el mercat de competència perfecta.

16904127/FONAMENTS DE MÀRQUETING
    RA1 - Sap explicar i analitzar el mercat de competència perfecta.

16904128/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA DE MÀRQUETING
    RA1 - Sap explicar i analitzar el mercat de competència perfecta.

16904101/COMPORTAMENT ORGANITZATIU
    RA1 - Sap explicar i analitzar el mercat de competència perfecta.

16904102/COMPTABILITAT FINANCERA SUPERIOR
    RA1 - Sap explicar i analitzar el mercat de competència perfecta.

16904103/DIRECCIÓ D'OPERACIONS
    RA1 - Sap explicar i analitzar el mercat de competència perfecta.

16904104/GESTIÓ DE LA QUALITAT
    RA1 - Sap explicar i analitzar el mercat de competència perfecta.

16904105/MATEMÀTIQUES DE LES OPERACIONS FINANCERES
    RA1 - Sap explicar i analitzar el mercat de competència perfecta.

16904106/MICROECONOMIA
    RA1 - Sap explicar i analitzar el mercat de competència perfecta.

16904107/ANÀLISI DELS ESTATS FINANCERS
    RA1 - Sap explicar i analitzar el mercat de competència perfecta.

16904108/DIRECCIÓ FINANCERA: INVERSIÓ
    RA1 - Sap explicar i analitzar el mercat de competència perfecta.

16904109/DIRECCIÓ DE RECURSOS HUMANS
    RA1 - Sap explicar i analitzar el mercat de competència perfecta.

16904110/ESTADÍSTICA II
    RA1 - Sap explicar i analitzar el mercat de competència perfecta.

16904111/FONAMENTS DELS MERCATS FINANCERS
    RA1 - Sap explicar i analitzar el mercat de competència perfecta.

16904112/MACROECONOMIA
    RA1 - Sap explicar i analitzar el mercat de competència perfecta.

16904113/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA
    RA1 - Sap explicar i analitzar el mercat de competència perfecta.

16904114/DIRECCIÓ FINANCERA: FINANÇAMENT
    RA1 - Sap explicar i analitzar el mercat de competència perfecta.

16904115/ECONOMIA MUNDIAL
    RA1 - Sap explicar i analitzar el mercat de competència perfecta.

16904116/INVESTIGACIÓ DE MERCATS I APLICACIONS
    RA1 - Sap explicar i analitzar el mercat de competència perfecta.

16904117/MERCATS I ACTIUS FINANCERS I
    RA1 - Sap explicar i analitzar el mercat de competència perfecta.

16904118/VALORACIÓ D'ACTIUS FINANCERS
    RA1 - Sap explicar i analitzar el mercat de competència perfecta.

16904119/COMPTABILITAT DE GESTIÓ
    RA1 - Sap explicar i analitzar el mercat de competència perfecta.

16904120/SOCIOLOGIA DE L'EMPRESA
    RA1 - Sap explicar i analitzar el mercat de competència perfecta.

16904121/TÈCNIQUES DE DECISIÓ EMPRESARIAL
    RA1 - Sap explicar i analitzar el mercat de competència perfecta.

16904201/MÀRQUETING INTERNACIONAL
    RA1 - Sap explicar i analitzar el mercat de competència perfecta.

16904204/RELACIONS ECONÒMIQUES INTERNACIONALS
    RA1 - Sap explicar i analitzar el mercat de competència perfecta.

16904205/DRET DEL MERCAT INTERNACIONAL
    RA1 - Sap explicar i analitzar el mercat de competència perfecta.

16904206/CONTROL DE GESTIÓ I SISTEMES D'INFORMACIÓ
    RA1 - Sap explicar i analitzar el mercat de competència perfecta.

16904207/MÀRQUETING DE SERVEIS FINANCERS
    RA1 - Sap explicar i analitzar el mercat de competència perfecta.

16904208/CONSOLIDACIÓ D'ESTATS FINANCERS
    RA1 - Sap explicar i analitzar el mercat de competència perfecta.

16904209/COMPTABILITAT I FISCALITAT
    RA1 - Sap explicar i analitzar el mercat de competència perfecta.

16904210/GESTIÓ DEL RISC EN LES OPERACIONS FINANCERES
    RA1 - Sap explicar i analitzar el mercat de competència perfecta.

16904212/DRET DELS MERCATS FINANCERS
    RA1 - Sap explicar i analitzar el mercat de competència perfecta.

16904213/HISTÒRIA ECONÒMICA
    RA1 - Sap explicar i analitzar el mercat de competència perfecta.

16904218/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA1 - Sap explicar i analitzar el mercat de competència perfecta.

16904219/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA1 - Sap explicar i analitzar el mercat de competència perfecta.

16904220/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT III
 RA2Analitza els efectes de les fallades de mercat en els mercats competitius.
    RA2 - Analitza els efectes de les fallades de mercat en els mercats competitius.

16904001/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    RA2 - Analitza els efectes de les fallades de mercat en els mercats competitius.

16904002/COMPTABILITAT FINANCERA
    RA2 - Analitza els efectes de les fallades de mercat en els mercats competitius.

16904003/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA2 - Analitza els efectes de les fallades de mercat en els mercats competitius.

16904004/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    RA2 - Analitza els efectes de les fallades de mercat en els mercats competitius.

16904005/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    RA2 - Analitza els efectes de les fallades de mercat en els mercats competitius.

16904006/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    RA2 - Analitza els efectes de les fallades de mercat en els mercats competitius.

16904007/ESTADÍSTICA I
    RA2 - Analitza els efectes de les fallades de mercat en els mercats competitius.

16904008/MATEMÀTIQUES I
    RA2 - Analitza els efectes de les fallades de mercat en els mercats competitius.

16904009/MATEMÀTIQUES II
    RA2 - Analitza els efectes de les fallades de mercat en els mercats competitius.

16904010/DRET MERCANTIL
    RA2 - Analitza els efectes de les fallades de mercat en els mercats competitius.

16904127/FONAMENTS DE MÀRQUETING
    RA2 - Analitza els efectes de les fallades de mercat en els mercats competitius.

16904128/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA DE MÀRQUETING
    RA2 - Analitza els efectes de les fallades de mercat en els mercats competitius.

16904101/COMPORTAMENT ORGANITZATIU
    RA2 - Analitza els efectes de les fallades de mercat en els mercats competitius.

16904102/COMPTABILITAT FINANCERA SUPERIOR
    RA2 - Analitza els efectes de les fallades de mercat en els mercats competitius.

16904103/DIRECCIÓ D'OPERACIONS
    RA2 - Analitza els efectes de les fallades de mercat en els mercats competitius.

16904104/GESTIÓ DE LA QUALITAT
    RA2 - Analitza els efectes de les fallades de mercat en els mercats competitius.

16904105/MATEMÀTIQUES DE LES OPERACIONS FINANCERES
    RA2 - Analitza els efectes de les fallades de mercat en els mercats competitius.

16904106/MICROECONOMIA
    RA2 - Analitza els efectes de les fallades de mercat en els mercats competitius.

16904107/ANÀLISI DELS ESTATS FINANCERS
    RA2 - Analitza els efectes de les fallades de mercat en els mercats competitius.

16904108/DIRECCIÓ FINANCERA: INVERSIÓ
    RA2 - Analitza els efectes de les fallades de mercat en els mercats competitius.

16904109/DIRECCIÓ DE RECURSOS HUMANS
    RA2 - Analitza els efectes de les fallades de mercat en els mercats competitius.

16904110/ESTADÍSTICA II
    RA2 - Analitza els efectes de les fallades de mercat en els mercats competitius.

16904111/FONAMENTS DELS MERCATS FINANCERS
    RA2 - Analitza els efectes de les fallades de mercat en els mercats competitius.

16904112/MACROECONOMIA
    RA2 - Analitza els efectes de les fallades de mercat en els mercats competitius.

16904113/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA
    RA2 - Analitza els efectes de les fallades de mercat en els mercats competitius.

16904114/DIRECCIÓ FINANCERA: FINANÇAMENT
    RA2 - Analitza els efectes de les fallades de mercat en els mercats competitius.

16904115/ECONOMIA MUNDIAL
    RA2 - Analitza els efectes de les fallades de mercat en els mercats competitius.

16904116/INVESTIGACIÓ DE MERCATS I APLICACIONS
    RA2 - Analitza els efectes de les fallades de mercat en els mercats competitius.

16904117/MERCATS I ACTIUS FINANCERS I
    RA2 - Analitza els efectes de les fallades de mercat en els mercats competitius.

16904118/VALORACIÓ D'ACTIUS FINANCERS
    RA2 - Analitza els efectes de les fallades de mercat en els mercats competitius.

16904119/COMPTABILITAT DE GESTIÓ
    RA2 - Analitza els efectes de les fallades de mercat en els mercats competitius.

16904120/SOCIOLOGIA DE L'EMPRESA
    RA2 - Analitza els efectes de les fallades de mercat en els mercats competitius.

16904121/TÈCNIQUES DE DECISIÓ EMPRESARIAL
    RA2 - Analitza els efectes de les fallades de mercat en els mercats competitius.

16904201/MÀRQUETING INTERNACIONAL
    RA2 - Analitza els efectes de les fallades de mercat en els mercats competitius.

16904204/RELACIONS ECONÒMIQUES INTERNACIONALS
    RA2 - Analitza els efectes de les fallades de mercat en els mercats competitius.

16904205/DRET DEL MERCAT INTERNACIONAL
    RA2 - Analitza els efectes de les fallades de mercat en els mercats competitius.

16904206/CONTROL DE GESTIÓ I SISTEMES D'INFORMACIÓ
    RA2 - Analitza els efectes de les fallades de mercat en els mercats competitius.

16904207/MÀRQUETING DE SERVEIS FINANCERS
    RA2 - Analitza els efectes de les fallades de mercat en els mercats competitius.

16904208/CONSOLIDACIÓ D'ESTATS FINANCERS
    RA2 - Analitza els efectes de les fallades de mercat en els mercats competitius.

16904209/COMPTABILITAT I FISCALITAT
    RA2 - Analitza els efectes de les fallades de mercat en els mercats competitius.

16904210/GESTIÓ DEL RISC EN LES OPERACIONS FINANCERES
    RA2 - Analitza els efectes de les fallades de mercat en els mercats competitius.

16904212/DRET DELS MERCATS FINANCERS
    RA2 - Analitza els efectes de les fallades de mercat en els mercats competitius.

16904213/HISTÒRIA ECONÒMICA
    RA2 - Analitza els efectes de les fallades de mercat en els mercats competitius.

16904218/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA2 - Analitza els efectes de les fallades de mercat en els mercats competitius.

16904219/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA2 - Analitza els efectes de les fallades de mercat en els mercats competitius.

16904220/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT III
 RA3Entén la integració dels mercats locals i nacionals dintre del mercat internacional.
    RA3 - Entén la integració dels mercats locals i nacionals dintre del mercat internacional.

16904001/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    RA3 - Entén la integració dels mercats locals i nacionals dintre del mercat internacional.

16904002/COMPTABILITAT FINANCERA
    RA3 - Entén la integració dels mercats locals i nacionals dintre del mercat internacional.

16904003/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA3 - Entén la integració dels mercats locals i nacionals dintre del mercat internacional.

16904004/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    RA3 - Entén la integració dels mercats locals i nacionals dintre del mercat internacional.

16904005/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    RA3 - Entén la integració dels mercats locals i nacionals dintre del mercat internacional.

16904006/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    RA3 - Entén la integració dels mercats locals i nacionals dintre del mercat internacional.

16904007/ESTADÍSTICA I
    RA3 - Entén la integració dels mercats locals i nacionals dintre del mercat internacional.

16904008/MATEMÀTIQUES I
    RA3 - Entén la integració dels mercats locals i nacionals dintre del mercat internacional.

16904009/MATEMÀTIQUES II
    RA3 - Entén la integració dels mercats locals i nacionals dintre del mercat internacional.

16904010/DRET MERCANTIL
    RA3 - Entén la integració dels mercats locals i nacionals dintre del mercat internacional.

16904127/FONAMENTS DE MÀRQUETING
    RA3 - Entén la integració dels mercats locals i nacionals dintre del mercat internacional.

16904128/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA DE MÀRQUETING
    RA3 - Entén la integració dels mercats locals i nacionals dintre del mercat internacional.

16904101/COMPORTAMENT ORGANITZATIU
    RA3 - Entén la integració dels mercats locals i nacionals dintre del mercat internacional.

16904102/COMPTABILITAT FINANCERA SUPERIOR
    RA3 - Entén la integració dels mercats locals i nacionals dintre del mercat internacional.

16904103/DIRECCIÓ D'OPERACIONS
    RA3 - Entén la integració dels mercats locals i nacionals dintre del mercat internacional.

16904104/GESTIÓ DE LA QUALITAT
    RA3 - Entén la integració dels mercats locals i nacionals dintre del mercat internacional.

16904105/MATEMÀTIQUES DE LES OPERACIONS FINANCERES
    RA3 - Entén la integració dels mercats locals i nacionals dintre del mercat internacional.

16904106/MICROECONOMIA
    RA3 - Entén la integració dels mercats locals i nacionals dintre del mercat internacional.

16904107/ANÀLISI DELS ESTATS FINANCERS
    RA3 - Entén la integració dels mercats locals i nacionals dintre del mercat internacional.

16904108/DIRECCIÓ FINANCERA: INVERSIÓ
    RA3 - Entén la integració dels mercats locals i nacionals dintre del mercat internacional.

16904109/DIRECCIÓ DE RECURSOS HUMANS
    RA3 - Entén la integració dels mercats locals i nacionals dintre del mercat internacional.

16904110/ESTADÍSTICA II
    RA3 - Entén la integració dels mercats locals i nacionals dintre del mercat internacional.

16904111/FONAMENTS DELS MERCATS FINANCERS
    RA3 - Entén la integració dels mercats locals i nacionals dintre del mercat internacional.

16904112/MACROECONOMIA
    RA3 - Entén la integració dels mercats locals i nacionals dintre del mercat internacional.

16904113/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA
    RA3 - Entén la integració dels mercats locals i nacionals dintre del mercat internacional.

16904114/DIRECCIÓ FINANCERA: FINANÇAMENT
    RA3 - Entén la integració dels mercats locals i nacionals dintre del mercat internacional.

16904115/ECONOMIA MUNDIAL
    RA3 - Entén la integració dels mercats locals i nacionals dintre del mercat internacional.

16904116/INVESTIGACIÓ DE MERCATS I APLICACIONS
    RA3 - Entén la integració dels mercats locals i nacionals dintre del mercat internacional.

16904117/MERCATS I ACTIUS FINANCERS I
    RA3 - Entén la integració dels mercats locals i nacionals dintre del mercat internacional.

16904118/VALORACIÓ D'ACTIUS FINANCERS
    RA3 - Entén la integració dels mercats locals i nacionals dintre del mercat internacional.

16904119/COMPTABILITAT DE GESTIÓ
    RA3 - Entén la integració dels mercats locals i nacionals dintre del mercat internacional.

16904120/SOCIOLOGIA DE L'EMPRESA
    RA3 - Entén la integració dels mercats locals i nacionals dintre del mercat internacional.

16904121/TÈCNIQUES DE DECISIÓ EMPRESARIAL
    RA3 - Entén la integració dels mercats locals i nacionals dintre del mercat internacional.

16904201/MÀRQUETING INTERNACIONAL
    RA3 - Entén la integració dels mercats locals i nacionals dintre del mercat internacional.

16904204/RELACIONS ECONÒMIQUES INTERNACIONALS
    RA3 - Entén la integració dels mercats locals i nacionals dintre del mercat internacional.

16904205/DRET DEL MERCAT INTERNACIONAL
    RA3 - Entén la integració dels mercats locals i nacionals dintre del mercat internacional.

16904206/CONTROL DE GESTIÓ I SISTEMES D'INFORMACIÓ
    RA3 - Entén la integració dels mercats locals i nacionals dintre del mercat internacional.

16904207/MÀRQUETING DE SERVEIS FINANCERS
    RA3 - Entén la integració dels mercats locals i nacionals dintre del mercat internacional.

16904208/CONSOLIDACIÓ D'ESTATS FINANCERS
    RA3 - Entén la integració dels mercats locals i nacionals dintre del mercat internacional.

16904209/COMPTABILITAT I FISCALITAT
    RA3 - Entén la integració dels mercats locals i nacionals dintre del mercat internacional.

16904210/GESTIÓ DEL RISC EN LES OPERACIONS FINANCERES
    RA3 - Entén la integració dels mercats locals i nacionals dintre del mercat internacional.

16904212/DRET DELS MERCATS FINANCERS
    RA3 - Entén la integració dels mercats locals i nacionals dintre del mercat internacional.

16904213/HISTÒRIA ECONÒMICA
    RA3 - Entén la integració dels mercats locals i nacionals dintre del mercat internacional.

16904218/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA3 - Entén la integració dels mercats locals i nacionals dintre del mercat internacional.

16904219/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA3 - Entén la integració dels mercats locals i nacionals dintre del mercat internacional.

16904220/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT III
 RA4Sap avaluar la situació d'una economia, coneix el seu funcionament i els efectes de les polítiques
econòmiques.
    RA4 - Sap avaluar la situació d'una economia, coneix el seu funcionament i els efectes de les polítiques
econòmiques.

16904001/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    RA4 - Sap avaluar la situació d'una economia, coneix el seu funcionament i els efectes de les polítiques
econòmiques.

16904002/COMPTABILITAT FINANCERA
    RA4 - Sap avaluar la situació d'una economia, coneix el seu funcionament i els efectes de les polítiques
econòmiques.

16904003/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA4 - Sap avaluar la situació d'una economia, coneix el seu funcionament i els efectes de les polítiques
econòmiques.

16904004/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    RA4 - Sap avaluar la situació d'una economia, coneix el seu funcionament i els efectes de les polítiques
econòmiques.

16904005/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    RA4 - Sap avaluar la situació d'una economia, coneix el seu funcionament i els efectes de les polítiques
econòmiques.

16904006/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    RA4 - Sap avaluar la situació d'una economia, coneix el seu funcionament i els efectes de les polítiques
econòmiques.

16904007/ESTADÍSTICA I
    RA4 - Sap avaluar la situació d'una economia, coneix el seu funcionament i els efectes de les polítiques
econòmiques.

16904008/MATEMÀTIQUES I
    RA4 - Sap avaluar la situació d'una economia, coneix el seu funcionament i els efectes de les polítiques
econòmiques.

16904009/MATEMÀTIQUES II
    RA4 - Sap avaluar la situació d'una economia, coneix el seu funcionament i els efectes de les polítiques
econòmiques.

16904010/DRET MERCANTIL
    RA4 - Sap avaluar la situació d'una economia, coneix el seu funcionament i els efectes de les polítiques
econòmiques.

16904127/FONAMENTS DE MÀRQUETING
    RA4 - Sap avaluar la situació d'una economia, coneix el seu funcionament i els efectes de les polítiques
econòmiques.

16904128/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA DE MÀRQUETING
    RA4 - Sap avaluar la situació d'una economia, coneix el seu funcionament i els efectes de les polítiques
econòmiques.

16904101/COMPORTAMENT ORGANITZATIU
    RA4 - Sap avaluar la situació d'una economia, coneix el seu funcionament i els efectes de les polítiques
econòmiques.

16904102/COMPTABILITAT FINANCERA SUPERIOR
    RA4 - Sap avaluar la situació d'una economia, coneix el seu funcionament i els efectes de les polítiques
econòmiques.

16904103/DIRECCIÓ D'OPERACIONS
    RA4 - Sap avaluar la situació d'una economia, coneix el seu funcionament i els efectes de les polítiques
econòmiques.

16904104/GESTIÓ DE LA QUALITAT
    RA4 - Sap avaluar la situació d'una economia, coneix el seu funcionament i els efectes de les polítiques
econòmiques.

16904105/MATEMÀTIQUES DE LES OPERACIONS FINANCERES
    RA4 - Sap avaluar la situació d'una economia, coneix el seu funcionament i els efectes de les polítiques
econòmiques.

16904106/MICROECONOMIA
    RA4 - Sap avaluar la situació d'una economia, coneix el seu funcionament i els efectes de les polítiques
econòmiques.

16904107/ANÀLISI DELS ESTATS FINANCERS
    RA4 - Sap avaluar la situació d'una economia, coneix el seu funcionament i els efectes de les polítiques
econòmiques.

16904108/DIRECCIÓ FINANCERA: INVERSIÓ
    RA4 - Sap avaluar la situació d'una economia, coneix el seu funcionament i els efectes de les polítiques
econòmiques.

16904109/DIRECCIÓ DE RECURSOS HUMANS
    RA4 - Sap avaluar la situació d'una economia, coneix el seu funcionament i els efectes de les polítiques
econòmiques.

16904110/ESTADÍSTICA II
    RA4 - Sap avaluar la situació d'una economia, coneix el seu funcionament i els efectes de les polítiques
econòmiques.

16904111/FONAMENTS DELS MERCATS FINANCERS
    RA4 - Sap avaluar la situació d'una economia, coneix el seu funcionament i els efectes de les polítiques
econòmiques.

16904112/MACROECONOMIA
    RA4 - Sap avaluar la situació d'una economia, coneix el seu funcionament i els efectes de les polítiques
econòmiques.

16904113/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA
    RA4 - Sap avaluar la situació d'una economia, coneix el seu funcionament i els efectes de les polítiques
econòmiques.

16904114/DIRECCIÓ FINANCERA: FINANÇAMENT
    RA4 - Sap avaluar la situació d'una economia, coneix el seu funcionament i els efectes de les polítiques
econòmiques.

16904115/ECONOMIA MUNDIAL
    RA4 - Sap avaluar la situació d'una economia, coneix el seu funcionament i els efectes de les polítiques
econòmiques.

16904116/INVESTIGACIÓ DE MERCATS I APLICACIONS
    RA4 - Sap avaluar la situació d'una economia, coneix el seu funcionament i els efectes de les polítiques
econòmiques.

16904117/MERCATS I ACTIUS FINANCERS I
    RA4 - Sap avaluar la situació d'una economia, coneix el seu funcionament i els efectes de les polítiques
econòmiques.

16904118/VALORACIÓ D'ACTIUS FINANCERS
    RA4 - Sap avaluar la situació d'una economia, coneix el seu funcionament i els efectes de les polítiques
econòmiques.

16904119/COMPTABILITAT DE GESTIÓ
    RA4 - Sap avaluar la situació d'una economia, coneix el seu funcionament i els efectes de les polítiques
econòmiques.

16904120/SOCIOLOGIA DE L'EMPRESA
    RA4 - Sap avaluar la situació d'una economia, coneix el seu funcionament i els efectes de les polítiques
econòmiques.

16904121/TÈCNIQUES DE DECISIÓ EMPRESARIAL
    RA4 - Sap avaluar la situació d'una economia, coneix el seu funcionament i els efectes de les polítiques
econòmiques.

16904201/MÀRQUETING INTERNACIONAL
    RA4 - Sap avaluar la situació d'una economia, coneix el seu funcionament i els efectes de les polítiques
econòmiques.

16904204/RELACIONS ECONÒMIQUES INTERNACIONALS
    RA4 - Sap avaluar la situació d'una economia, coneix el seu funcionament i els efectes de les polítiques
econòmiques.

16904205/DRET DEL MERCAT INTERNACIONAL
    RA4 - Sap avaluar la situació d'una economia, coneix el seu funcionament i els efectes de les polítiques
econòmiques.

16904206/CONTROL DE GESTIÓ I SISTEMES D'INFORMACIÓ
    RA4 - Sap avaluar la situació d'una economia, coneix el seu funcionament i els efectes de les polítiques
econòmiques.

16904207/MÀRQUETING DE SERVEIS FINANCERS
    RA4 - Sap avaluar la situació d'una economia, coneix el seu funcionament i els efectes de les polítiques
econòmiques.

16904208/CONSOLIDACIÓ D'ESTATS FINANCERS
    RA4 - Sap avaluar la situació d'una economia, coneix el seu funcionament i els efectes de les polítiques
econòmiques.

16904209/COMPTABILITAT I FISCALITAT
    RA4 - Sap avaluar la situació d'una economia, coneix el seu funcionament i els efectes de les polítiques
econòmiques.

16904210/GESTIÓ DEL RISC EN LES OPERACIONS FINANCERES
    RA4 - Sap avaluar la situació d'una economia, coneix el seu funcionament i els efectes de les polítiques
econòmiques.

16904212/DRET DELS MERCATS FINANCERS
    RA4 - Sap avaluar la situació d'una economia, coneix el seu funcionament i els efectes de les polítiques
econòmiques.

16904213/HISTÒRIA ECONÒMICA
    RA4 - Sap avaluar la situació d'una economia, coneix el seu funcionament i els efectes de les polítiques
econòmiques.

16904218/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA4 - Sap avaluar la situació d'una economia, coneix el seu funcionament i els efectes de les polítiques
econòmiques.

16904219/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA4 - Sap avaluar la situació d'una economia, coneix el seu funcionament i els efectes de les polítiques
econòmiques.

16904220/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT III
 RA5Coneix els agregats macroeconòmics i les seves implicacions per al funcionament de l'economia.
    RA5 - Coneix els agregats macroeconòmics i les seves implicacions per al funcionament de l'economia.

16904001/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    RA5 - Coneix els agregats macroeconòmics i les seves implicacions per al funcionament de l'economia.

16904002/COMPTABILITAT FINANCERA
    RA5 - Coneix els agregats macroeconòmics i les seves implicacions per al funcionament de l'economia.

16904003/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA5 - Coneix els agregats macroeconòmics i les seves implicacions per al funcionament de l'economia.

16904004/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    RA5 - Coneix els agregats macroeconòmics i les seves implicacions per al funcionament de l'economia.

16904005/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    RA5 - Coneix els agregats macroeconòmics i les seves implicacions per al funcionament de l'economia.

16904006/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    RA5 - Coneix els agregats macroeconòmics i les seves implicacions per al funcionament de l'economia.

16904007/ESTADÍSTICA I
    RA5 - Coneix els agregats macroeconòmics i les seves implicacions per al funcionament de l'economia.

16904008/MATEMÀTIQUES I
    RA5 - Coneix els agregats macroeconòmics i les seves implicacions per al funcionament de l'economia.

16904009/MATEMÀTIQUES II
    RA5 - Coneix els agregats macroeconòmics i les seves implicacions per al funcionament de l'economia.

16904010/DRET MERCANTIL
    RA5 - Coneix els agregats macroeconòmics i les seves implicacions per al funcionament de l'economia.

16904127/FONAMENTS DE MÀRQUETING
    RA5 - Coneix els agregats macroeconòmics i les seves implicacions per al funcionament de l'economia.

16904128/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA DE MÀRQUETING
    RA5 - Coneix els agregats macroeconòmics i les seves implicacions per al funcionament de l'economia.

16904101/COMPORTAMENT ORGANITZATIU
    RA5 - Coneix els agregats macroeconòmics i les seves implicacions per al funcionament de l'economia.

16904102/COMPTABILITAT FINANCERA SUPERIOR
    RA5 - Coneix els agregats macroeconòmics i les seves implicacions per al funcionament de l'economia.

16904103/DIRECCIÓ D'OPERACIONS
    RA5 - Coneix els agregats macroeconòmics i les seves implicacions per al funcionament de l'economia.

16904104/GESTIÓ DE LA QUALITAT
    RA5 - Coneix els agregats macroeconòmics i les seves implicacions per al funcionament de l'economia.

16904105/MATEMÀTIQUES DE LES OPERACIONS FINANCERES
    RA5 - Coneix els agregats macroeconòmics i les seves implicacions per al funcionament de l'economia.

16904106/MICROECONOMIA
    RA5 - Coneix els agregats macroeconòmics i les seves implicacions per al funcionament de l'economia.

16904107/ANÀLISI DELS ESTATS FINANCERS
    RA5 - Coneix els agregats macroeconòmics i les seves implicacions per al funcionament de l'economia.

16904108/DIRECCIÓ FINANCERA: INVERSIÓ
    RA5 - Coneix els agregats macroeconòmics i les seves implicacions per al funcionament de l'economia.

16904109/DIRECCIÓ DE RECURSOS HUMANS
    RA5 - Coneix els agregats macroeconòmics i les seves implicacions per al funcionament de l'economia.

16904110/ESTADÍSTICA II
    RA5 - Coneix els agregats macroeconòmics i les seves implicacions per al funcionament de l'economia.

16904111/FONAMENTS DELS MERCATS FINANCERS
    RA5 - Coneix els agregats macroeconòmics i les seves implicacions per al funcionament de l'economia.

16904112/MACROECONOMIA
    RA5 - Coneix els agregats macroeconòmics i les seves implicacions per al funcionament de l'economia.

16904113/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA
    RA5 - Coneix els agregats macroeconòmics i les seves implicacions per al funcionament de l'economia.

16904114/DIRECCIÓ FINANCERA: FINANÇAMENT
    RA5 - Coneix els agregats macroeconòmics i les seves implicacions per al funcionament de l'economia.

16904115/ECONOMIA MUNDIAL
    RA5 - Coneix els agregats macroeconòmics i les seves implicacions per al funcionament de l'economia.

16904116/INVESTIGACIÓ DE MERCATS I APLICACIONS
    RA5 - Coneix els agregats macroeconòmics i les seves implicacions per al funcionament de l'economia.

16904117/MERCATS I ACTIUS FINANCERS I
    RA5 - Coneix els agregats macroeconòmics i les seves implicacions per al funcionament de l'economia.

16904118/VALORACIÓ D'ACTIUS FINANCERS
    RA5 - Coneix els agregats macroeconòmics i les seves implicacions per al funcionament de l'economia.

16904119/COMPTABILITAT DE GESTIÓ
    RA5 - Coneix els agregats macroeconòmics i les seves implicacions per al funcionament de l'economia.

16904120/SOCIOLOGIA DE L'EMPRESA
    RA5 - Coneix els agregats macroeconòmics i les seves implicacions per al funcionament de l'economia.

16904121/TÈCNIQUES DE DECISIÓ EMPRESARIAL
    RA5 - Coneix els agregats macroeconòmics i les seves implicacions per al funcionament de l'economia.

16904201/MÀRQUETING INTERNACIONAL
    RA5 - Coneix els agregats macroeconòmics i les seves implicacions per al funcionament de l'economia.

16904204/RELACIONS ECONÒMIQUES INTERNACIONALS
    RA5 - Coneix els agregats macroeconòmics i les seves implicacions per al funcionament de l'economia.

16904205/DRET DEL MERCAT INTERNACIONAL
    RA5 - Coneix els agregats macroeconòmics i les seves implicacions per al funcionament de l'economia.

16904206/CONTROL DE GESTIÓ I SISTEMES D'INFORMACIÓ
    RA5 - Coneix els agregats macroeconòmics i les seves implicacions per al funcionament de l'economia.

16904207/MÀRQUETING DE SERVEIS FINANCERS
    RA5 - Coneix els agregats macroeconòmics i les seves implicacions per al funcionament de l'economia.

16904208/CONSOLIDACIÓ D'ESTATS FINANCERS
    RA5 - Coneix els agregats macroeconòmics i les seves implicacions per al funcionament de l'economia.

16904209/COMPTABILITAT I FISCALITAT
    RA5 - Coneix els agregats macroeconòmics i les seves implicacions per al funcionament de l'economia.

16904210/GESTIÓ DEL RISC EN LES OPERACIONS FINANCERES
    RA5 - Coneix els agregats macroeconòmics i les seves implicacions per al funcionament de l'economia.

16904212/DRET DELS MERCATS FINANCERS
    RA5 - Coneix els agregats macroeconòmics i les seves implicacions per al funcionament de l'economia.

16904213/HISTÒRIA ECONÒMICA
    RA5 - Coneix els agregats macroeconòmics i les seves implicacions per al funcionament de l'economia.

16904218/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA5 - Coneix els agregats macroeconòmics i les seves implicacions per al funcionament de l'economia.

16904219/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA5 - Coneix els agregats macroeconòmics i les seves implicacions per al funcionament de l'economia.

16904220/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT III
 RA6Sap explicar els efectes macroeconòmics de les polítiques fiscals i monetàries.
    RA6 - Sap explicar els efectes macroeconòmics de les polítiques fiscals i monetàries.

16904001/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    RA6 - Sap explicar els efectes macroeconòmics de les polítiques fiscals i monetàries.

16904002/COMPTABILITAT FINANCERA
    RA6 - Sap explicar els efectes macroeconòmics de les polítiques fiscals i monetàries.

16904003/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA6 - Sap explicar els efectes macroeconòmics de les polítiques fiscals i monetàries.

16904004/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    RA6 - Sap explicar els efectes macroeconòmics de les polítiques fiscals i monetàries.

16904005/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    RA6 - Sap explicar els efectes macroeconòmics de les polítiques fiscals i monetàries.

16904006/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    RA6 - Sap explicar els efectes macroeconòmics de les polítiques fiscals i monetàries.

16904007/ESTADÍSTICA I
    RA6 - Sap explicar els efectes macroeconòmics de les polítiques fiscals i monetàries.

16904008/MATEMÀTIQUES I
    RA6 - Sap explicar els efectes macroeconòmics de les polítiques fiscals i monetàries.

16904009/MATEMÀTIQUES II
    RA6 - Sap explicar els efectes macroeconòmics de les polítiques fiscals i monetàries.

16904010/DRET MERCANTIL
    RA6 - Sap explicar els efectes macroeconòmics de les polítiques fiscals i monetàries.

16904127/FONAMENTS DE MÀRQUETING
    RA6 - Sap explicar els efectes macroeconòmics de les polítiques fiscals i monetàries.

16904128/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA DE MÀRQUETING
    RA6 - Sap explicar els efectes macroeconòmics de les polítiques fiscals i monetàries.

16904101/COMPORTAMENT ORGANITZATIU
    RA6 - Sap explicar els efectes macroeconòmics de les polítiques fiscals i monetàries.

16904102/COMPTABILITAT FINANCERA SUPERIOR
    RA6 - Sap explicar els efectes macroeconòmics de les polítiques fiscals i monetàries.

16904103/DIRECCIÓ D'OPERACIONS
    RA6 - Sap explicar els efectes macroeconòmics de les polítiques fiscals i monetàries.

16904104/GESTIÓ DE LA QUALITAT
    RA6 - Sap explicar els efectes macroeconòmics de les polítiques fiscals i monetàries.

16904105/MATEMÀTIQUES DE LES OPERACIONS FINANCERES
    RA6 - Sap explicar els efectes macroeconòmics de les polítiques fiscals i monetàries.

16904106/MICROECONOMIA
    RA6 - Sap explicar els efectes macroeconòmics de les polítiques fiscals i monetàries.

16904107/ANÀLISI DELS ESTATS FINANCERS
    RA6 - Sap explicar els efectes macroeconòmics de les polítiques fiscals i monetàries.

16904108/DIRECCIÓ FINANCERA: INVERSIÓ
    RA6 - Sap explicar els efectes macroeconòmics de les polítiques fiscals i monetàries.

16904109/DIRECCIÓ DE RECURSOS HUMANS
    RA6 - Sap explicar els efectes macroeconòmics de les polítiques fiscals i monetàries.

16904110/ESTADÍSTICA II
    RA6 - Sap explicar els efectes macroeconòmics de les polítiques fiscals i monetàries.

16904111/FONAMENTS DELS MERCATS FINANCERS
    RA6 - Sap explicar els efectes macroeconòmics de les polítiques fiscals i monetàries.

16904112/MACROECONOMIA
    RA6 - Sap explicar els efectes macroeconòmics de les polítiques fiscals i monetàries.

16904113/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA
    RA6 - Sap explicar els efectes macroeconòmics de les polítiques fiscals i monetàries.

16904114/DIRECCIÓ FINANCERA: FINANÇAMENT
    RA6 - Sap explicar els efectes macroeconòmics de les polítiques fiscals i monetàries.

16904115/ECONOMIA MUNDIAL
    RA6 - Sap explicar els efectes macroeconòmics de les polítiques fiscals i monetàries.

16904116/INVESTIGACIÓ DE MERCATS I APLICACIONS
    RA6 - Sap explicar els efectes macroeconòmics de les polítiques fiscals i monetàries.

16904117/MERCATS I ACTIUS FINANCERS I
    RA6 - Sap explicar els efectes macroeconòmics de les polítiques fiscals i monetàries.

16904118/VALORACIÓ D'ACTIUS FINANCERS
    RA6 - Sap explicar els efectes macroeconòmics de les polítiques fiscals i monetàries.

16904119/COMPTABILITAT DE GESTIÓ
    RA6 - Sap explicar els efectes macroeconòmics de les polítiques fiscals i monetàries.

16904120/SOCIOLOGIA DE L'EMPRESA
    RA6 - Sap explicar els efectes macroeconòmics de les polítiques fiscals i monetàries.

16904121/TÈCNIQUES DE DECISIÓ EMPRESARIAL
    RA6 - Sap explicar els efectes macroeconòmics de les polítiques fiscals i monetàries.

16904201/MÀRQUETING INTERNACIONAL
    RA6 - Sap explicar els efectes macroeconòmics de les polítiques fiscals i monetàries.

16904204/RELACIONS ECONÒMIQUES INTERNACIONALS
    RA6 - Sap explicar els efectes macroeconòmics de les polítiques fiscals i monetàries.

16904205/DRET DEL MERCAT INTERNACIONAL
    RA6 - Sap explicar els efectes macroeconòmics de les polítiques fiscals i monetàries.

16904206/CONTROL DE GESTIÓ I SISTEMES D'INFORMACIÓ
    RA6 - Sap explicar els efectes macroeconòmics de les polítiques fiscals i monetàries.

16904207/MÀRQUETING DE SERVEIS FINANCERS
    RA6 - Sap explicar els efectes macroeconòmics de les polítiques fiscals i monetàries.

16904208/CONSOLIDACIÓ D'ESTATS FINANCERS
    RA6 - Sap explicar els efectes macroeconòmics de les polítiques fiscals i monetàries.

16904209/COMPTABILITAT I FISCALITAT
    RA6 - Sap explicar els efectes macroeconòmics de les polítiques fiscals i monetàries.

16904210/GESTIÓ DEL RISC EN LES OPERACIONS FINANCERES
    RA6 - Sap explicar els efectes macroeconòmics de les polítiques fiscals i monetàries.

16904212/DRET DELS MERCATS FINANCERS
    RA6 - Sap explicar els efectes macroeconòmics de les polítiques fiscals i monetàries.

16904213/HISTÒRIA ECONÒMICA
    RA6 - Sap explicar els efectes macroeconòmics de les polítiques fiscals i monetàries.

16904218/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA6 - Sap explicar els efectes macroeconòmics de les polítiques fiscals i monetàries.

16904219/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA6 - Sap explicar els efectes macroeconòmics de les polítiques fiscals i monetàries.

16904220/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT III
 RA7Domina els instruments d'anàlisi de l'estructura econòmica d'un territori.
    RA7 - Domina els instruments d'anàlisi de l'estructura econòmica d'un territori.

16904001/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    RA7 - Domina els instruments d'anàlisi de l'estructura econòmica d'un territori.

16904002/COMPTABILITAT FINANCERA
    RA7 - Domina els instruments d'anàlisi de l'estructura econòmica d'un territori.

16904003/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA7 - Domina els instruments d'anàlisi de l'estructura econòmica d'un territori.

16904004/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    RA7 - Domina els instruments d'anàlisi de l'estructura econòmica d'un territori.

16904005/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    RA7 - Domina els instruments d'anàlisi de l'estructura econòmica d'un territori.

16904006/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    RA7 - Domina els instruments d'anàlisi de l'estructura econòmica d'un territori.

16904007/ESTADÍSTICA I
    RA7 - Domina els instruments d'anàlisi de l'estructura econòmica d'un territori.

16904008/MATEMÀTIQUES I
    RA7 - Domina els instruments d'anàlisi de l'estructura econòmica d'un territori.

16904009/MATEMÀTIQUES II
    RA7 - Domina els instruments d'anàlisi de l'estructura econòmica d'un territori.

16904010/DRET MERCANTIL
    RA7 - Domina els instruments d'anàlisi de l'estructura econòmica d'un territori.

16904127/FONAMENTS DE MÀRQUETING
    RA7 - Domina els instruments d'anàlisi de l'estructura econòmica d'un territori.

16904128/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA DE MÀRQUETING
    RA7 - Domina els instruments d'anàlisi de l'estructura econòmica d'un territori.

16904101/COMPORTAMENT ORGANITZATIU
    RA7 - Domina els instruments d'anàlisi de l'estructura econòmica d'un territori.

16904102/COMPTABILITAT FINANCERA SUPERIOR
    RA7 - Domina els instruments d'anàlisi de l'estructura econòmica d'un territori.

16904103/DIRECCIÓ D'OPERACIONS
    RA7 - Domina els instruments d'anàlisi de l'estructura econòmica d'un territori.

16904104/GESTIÓ DE LA QUALITAT
    RA7 - Domina els instruments d'anàlisi de l'estructura econòmica d'un territori.

16904105/MATEMÀTIQUES DE LES OPERACIONS FINANCERES
    RA7 - Domina els instruments d'anàlisi de l'estructura econòmica d'un territori.

16904106/MICROECONOMIA
    RA7 - Domina els instruments d'anàlisi de l'estructura econòmica d'un territori.

16904107/ANÀLISI DELS ESTATS FINANCERS
    RA7 - Domina els instruments d'anàlisi de l'estructura econòmica d'un territori.

16904108/DIRECCIÓ FINANCERA: INVERSIÓ
    RA7 - Domina els instruments d'anàlisi de l'estructura econòmica d'un territori.

16904109/DIRECCIÓ DE RECURSOS HUMANS
    RA7 - Domina els instruments d'anàlisi de l'estructura econòmica d'un territori.

16904110/ESTADÍSTICA II
    RA7 - Domina els instruments d'anàlisi de l'estructura econòmica d'un territori.

16904111/FONAMENTS DELS MERCATS FINANCERS
    RA7 - Domina els instruments d'anàlisi de l'estructura econòmica d'un territori.

16904112/MACROECONOMIA
    RA7 - Domina els instruments d'anàlisi de l'estructura econòmica d'un territori.

16904113/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA
    RA7 - Domina els instruments d'anàlisi de l'estructura econòmica d'un territori.

16904114/DIRECCIÓ FINANCERA: FINANÇAMENT
    RA7 - Domina els instruments d'anàlisi de l'estructura econòmica d'un territori.

16904115/ECONOMIA MUNDIAL
    RA7 - Domina els instruments d'anàlisi de l'estructura econòmica d'un territori.

16904116/INVESTIGACIÓ DE MERCATS I APLICACIONS
    RA7 - Domina els instruments d'anàlisi de l'estructura econòmica d'un territori.

16904117/MERCATS I ACTIUS FINANCERS I
    RA7 - Domina els instruments d'anàlisi de l'estructura econòmica d'un territori.

16904118/VALORACIÓ D'ACTIUS FINANCERS
    RA7 - Domina els instruments d'anàlisi de l'estructura econòmica d'un territori.

16904119/COMPTABILITAT DE GESTIÓ
    RA7 - Domina els instruments d'anàlisi de l'estructura econòmica d'un territori.

16904120/SOCIOLOGIA DE L'EMPRESA
    RA7 - Domina els instruments d'anàlisi de l'estructura econòmica d'un territori.

16904121/TÈCNIQUES DE DECISIÓ EMPRESARIAL
    RA7 - Domina els instruments d'anàlisi de l'estructura econòmica d'un territori.

16904201/MÀRQUETING INTERNACIONAL
    RA7 - Domina els instruments d'anàlisi de l'estructura econòmica d'un territori.

16904204/RELACIONS ECONÒMIQUES INTERNACIONALS
    RA7 - Domina els instruments d'anàlisi de l'estructura econòmica d'un territori.

16904205/DRET DEL MERCAT INTERNACIONAL
    RA7 - Domina els instruments d'anàlisi de l'estructura econòmica d'un territori.

16904206/CONTROL DE GESTIÓ I SISTEMES D'INFORMACIÓ
    RA7 - Domina els instruments d'anàlisi de l'estructura econòmica d'un territori.

16904207/MÀRQUETING DE SERVEIS FINANCERS
    RA7 - Domina els instruments d'anàlisi de l'estructura econòmica d'un territori.

16904208/CONSOLIDACIÓ D'ESTATS FINANCERS
    RA7 - Domina els instruments d'anàlisi de l'estructura econòmica d'un territori.

16904209/COMPTABILITAT I FISCALITAT
    RA7 - Domina els instruments d'anàlisi de l'estructura econòmica d'un territori.

16904210/GESTIÓ DEL RISC EN LES OPERACIONS FINANCERES
    RA7 - Domina els instruments d'anàlisi de l'estructura econòmica d'un territori.

16904212/DRET DELS MERCATS FINANCERS
    RA7 - Domina els instruments d'anàlisi de l'estructura econòmica d'un territori.

16904213/HISTÒRIA ECONÒMICA
    RA7 - Domina els instruments d'anàlisi de l'estructura econòmica d'un territori.

16904218/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA7 - Domina els instruments d'anàlisi de l'estructura econòmica d'un territori.

16904219/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA7 - Domina els instruments d'anàlisi de l'estructura econòmica d'un territori.

16904220/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT III
 RA8Coneix i comprèn les diferents activitats, institucions i agents presents a l'economia espanyola.
    RA8 - Coneix i comprèn les diferents activitats, institucions i agents presents a l'economia espanyola.

16904001/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    RA8 - Coneix i comprèn les diferents activitats, institucions i agents presents a l'economia espanyola.

16904002/COMPTABILITAT FINANCERA
    RA8 - Coneix i comprèn les diferents activitats, institucions i agents presents a l'economia espanyola.

16904003/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA8 - Coneix i comprèn les diferents activitats, institucions i agents presents a l'economia espanyola.

16904004/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    RA8 - Coneix i comprèn les diferents activitats, institucions i agents presents a l'economia espanyola.

16904005/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    RA8 - Coneix i comprèn les diferents activitats, institucions i agents presents a l'economia espanyola.

16904006/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    RA8 - Coneix i comprèn les diferents activitats, institucions i agents presents a l'economia espanyola.

16904007/ESTADÍSTICA I
    RA8 - Coneix i comprèn les diferents activitats, institucions i agents presents a l'economia espanyola.

16904008/MATEMÀTIQUES I
    RA8 - Coneix i comprèn les diferents activitats, institucions i agents presents a l'economia espanyola.

16904009/MATEMÀTIQUES II
    RA8 - Coneix i comprèn les diferents activitats, institucions i agents presents a l'economia espanyola.

16904010/DRET MERCANTIL
    RA8 - Coneix i comprèn les diferents activitats, institucions i agents presents a l'economia espanyola.

16904127/FONAMENTS DE MÀRQUETING
    RA8 - Coneix i comprèn les diferents activitats, institucions i agents presents a l'economia espanyola.

16904128/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA DE MÀRQUETING
    RA8 - Coneix i comprèn les diferents activitats, institucions i agents presents a l'economia espanyola.

16904101/COMPORTAMENT ORGANITZATIU
    RA8 - Coneix i comprèn les diferents activitats, institucions i agents presents a l'economia espanyola.

16904102/COMPTABILITAT FINANCERA SUPERIOR
    RA8 - Coneix i comprèn les diferents activitats, institucions i agents presents a l'economia espanyola.

16904103/DIRECCIÓ D'OPERACIONS
    RA8 - Coneix i comprèn les diferents activitats, institucions i agents presents a l'economia espanyola.

16904104/GESTIÓ DE LA QUALITAT
    RA8 - Coneix i comprèn les diferents activitats, institucions i agents presents a l'economia espanyola.

16904105/MATEMÀTIQUES DE LES OPERACIONS FINANCERES
    RA8 - Coneix i comprèn les diferents activitats, institucions i agents presents a l'economia espanyola.

16904106/MICROECONOMIA
    RA8 - Coneix i comprèn les diferents activitats, institucions i agents presents a l'economia espanyola.

16904107/ANÀLISI DELS ESTATS FINANCERS
    RA8 - Coneix i comprèn les diferents activitats, institucions i agents presents a l'economia espanyola.

16904108/DIRECCIÓ FINANCERA: INVERSIÓ
    RA8 - Coneix i comprèn les diferents activitats, institucions i agents presents a l'economia espanyola.

16904109/DIRECCIÓ DE RECURSOS HUMANS
    RA8 - Coneix i comprèn les diferents activitats, institucions i agents presents a l'economia espanyola.

16904110/ESTADÍSTICA II
    RA8 - Coneix i comprèn les diferents activitats, institucions i agents presents a l'economia espanyola.

16904111/FONAMENTS DELS MERCATS FINANCERS
    RA8 - Coneix i comprèn les diferents activitats, institucions i agents presents a l'economia espanyola.

16904112/MACROECONOMIA
    RA8 - Coneix i comprèn les diferents activitats, institucions i agents presents a l'economia espanyola.

16904113/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA
    RA8 - Coneix i comprèn les diferents activitats, institucions i agents presents a l'economia espanyola.

16904114/DIRECCIÓ FINANCERA: FINANÇAMENT
    RA8 - Coneix i comprèn les diferents activitats, institucions i agents presents a l'economia espanyola.

16904115/ECONOMIA MUNDIAL
    RA8 - Coneix i comprèn les diferents activitats, institucions i agents presents a l'economia espanyola.

16904116/INVESTIGACIÓ DE MERCATS I APLICACIONS
    RA8 - Coneix i comprèn les diferents activitats, institucions i agents presents a l'economia espanyola.

16904117/MERCATS I ACTIUS FINANCERS I
    RA8 - Coneix i comprèn les diferents activitats, institucions i agents presents a l'economia espanyola.

16904118/VALORACIÓ D'ACTIUS FINANCERS
    RA8 - Coneix i comprèn les diferents activitats, institucions i agents presents a l'economia espanyola.

16904119/COMPTABILITAT DE GESTIÓ
    RA8 - Coneix i comprèn les diferents activitats, institucions i agents presents a l'economia espanyola.

16904120/SOCIOLOGIA DE L'EMPRESA
    RA8 - Coneix i comprèn les diferents activitats, institucions i agents presents a l'economia espanyola.

16904121/TÈCNIQUES DE DECISIÓ EMPRESARIAL
    RA8 - Coneix i comprèn les diferents activitats, institucions i agents presents a l'economia espanyola.

16904201/MÀRQUETING INTERNACIONAL
    RA8 - Coneix i comprèn les diferents activitats, institucions i agents presents a l'economia espanyola.

16904204/RELACIONS ECONÒMIQUES INTERNACIONALS
    RA8 - Coneix i comprèn les diferents activitats, institucions i agents presents a l'economia espanyola.

16904205/DRET DEL MERCAT INTERNACIONAL
    RA8 - Coneix i comprèn les diferents activitats, institucions i agents presents a l'economia espanyola.

16904206/CONTROL DE GESTIÓ I SISTEMES D'INFORMACIÓ
    RA8 - Coneix i comprèn les diferents activitats, institucions i agents presents a l'economia espanyola.

16904207/MÀRQUETING DE SERVEIS FINANCERS
    RA8 - Coneix i comprèn les diferents activitats, institucions i agents presents a l'economia espanyola.

16904208/CONSOLIDACIÓ D'ESTATS FINANCERS
    RA8 - Coneix i comprèn les diferents activitats, institucions i agents presents a l'economia espanyola.

16904209/COMPTABILITAT I FISCALITAT
    RA8 - Coneix i comprèn les diferents activitats, institucions i agents presents a l'economia espanyola.

16904210/GESTIÓ DEL RISC EN LES OPERACIONS FINANCERES
    RA8 - Coneix i comprèn les diferents activitats, institucions i agents presents a l'economia espanyola.

16904212/DRET DELS MERCATS FINANCERS
    RA8 - Coneix i comprèn les diferents activitats, institucions i agents presents a l'economia espanyola.

16904213/HISTÒRIA ECONÒMICA
    RA8 - Coneix i comprèn les diferents activitats, institucions i agents presents a l'economia espanyola.

16904218/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA8 - Coneix i comprèn les diferents activitats, institucions i agents presents a l'economia espanyola.

16904219/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA8 - Coneix i comprèn les diferents activitats, institucions i agents presents a l'economia espanyola.

16904220/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT III
 RA9Coneix els fons documentals més habituals per a l'anàlisi de l'activitat econòmica.
    RA9 - Coneix els fons documentals més habituals per a l'anàlisi de l'activitat econòmica.

16904001/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    RA9 - Coneix els fons documentals més habituals per a l'anàlisi de l'activitat econòmica.

16904002/COMPTABILITAT FINANCERA
    RA9 - Coneix els fons documentals més habituals per a l'anàlisi de l'activitat econòmica.

16904003/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA9 - Coneix els fons documentals més habituals per a l'anàlisi de l'activitat econòmica.

16904004/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    RA9 - Coneix els fons documentals més habituals per a l'anàlisi de l'activitat econòmica.

16904005/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    RA9 - Coneix els fons documentals més habituals per a l'anàlisi de l'activitat econòmica.

16904006/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    RA9 - Coneix els fons documentals més habituals per a l'anàlisi de l'activitat econòmica.

16904007/ESTADÍSTICA I
    RA9 - Coneix els fons documentals més habituals per a l'anàlisi de l'activitat econòmica.

16904008/MATEMÀTIQUES I
    RA9 - Coneix els fons documentals més habituals per a l'anàlisi de l'activitat econòmica.

16904009/MATEMÀTIQUES II
    RA9 - Coneix els fons documentals més habituals per a l'anàlisi de l'activitat econòmica.

16904010/DRET MERCANTIL
    RA9 - Coneix els fons documentals més habituals per a l'anàlisi de l'activitat econòmica.

16904127/FONAMENTS DE MÀRQUETING
    RA9 - Coneix els fons documentals més habituals per a l'anàlisi de l'activitat econòmica.

16904128/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA DE MÀRQUETING
    RA9 - Coneix els fons documentals més habituals per a l'anàlisi de l'activitat econòmica.

16904101/COMPORTAMENT ORGANITZATIU
    RA9 - Coneix els fons documentals més habituals per a l'anàlisi de l'activitat econòmica.

16904102/COMPTABILITAT FINANCERA SUPERIOR
    RA9 - Coneix els fons documentals més habituals per a l'anàlisi de l'activitat econòmica.

16904103/DIRECCIÓ D'OPERACIONS
    RA9 - Coneix els fons documentals més habituals per a l'anàlisi de l'activitat econòmica.

16904104/GESTIÓ DE LA QUALITAT
    RA9 - Coneix els fons documentals més habituals per a l'anàlisi de l'activitat econòmica.

16904105/MATEMÀTIQUES DE LES OPERACIONS FINANCERES
    RA9 - Coneix els fons documentals més habituals per a l'anàlisi de l'activitat econòmica.

16904106/MICROECONOMIA
    RA9 - Coneix els fons documentals més habituals per a l'anàlisi de l'activitat econòmica.

16904107/ANÀLISI DELS ESTATS FINANCERS
    RA9 - Coneix els fons documentals més habituals per a l'anàlisi de l'activitat econòmica.

16904108/DIRECCIÓ FINANCERA: INVERSIÓ
    RA9 - Coneix els fons documentals més habituals per a l'anàlisi de l'activitat econòmica.

16904109/DIRECCIÓ DE RECURSOS HUMANS
    RA9 - Coneix els fons documentals més habituals per a l'anàlisi de l'activitat econòmica.

16904110/ESTADÍSTICA II
    RA9 - Coneix els fons documentals més habituals per a l'anàlisi de l'activitat econòmica.

16904111/FONAMENTS DELS MERCATS FINANCERS
    RA9 - Coneix els fons documentals més habituals per a l'anàlisi de l'activitat econòmica.

16904112/MACROECONOMIA
    RA9 - Coneix els fons documentals més habituals per a l'anàlisi de l'activitat econòmica.

16904113/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA
    RA9 - Coneix els fons documentals més habituals per a l'anàlisi de l'activitat econòmica.

16904114/DIRECCIÓ FINANCERA: FINANÇAMENT
    RA9 - Coneix els fons documentals més habituals per a l'anàlisi de l'activitat econòmica.

16904115/ECONOMIA MUNDIAL
    RA9 - Coneix els fons documentals més habituals per a l'anàlisi de l'activitat econòmica.

16904116/INVESTIGACIÓ DE MERCATS I APLICACIONS
    RA9 - Coneix els fons documentals més habituals per a l'anàlisi de l'activitat econòmica.

16904117/MERCATS I ACTIUS FINANCERS I
    RA9 - Coneix els fons documentals més habituals per a l'anàlisi de l'activitat econòmica.

16904118/VALORACIÓ D'ACTIUS FINANCERS
    RA9 - Coneix els fons documentals més habituals per a l'anàlisi de l'activitat econòmica.

16904119/COMPTABILITAT DE GESTIÓ
    RA9 - Coneix els fons documentals més habituals per a l'anàlisi de l'activitat econòmica.

16904120/SOCIOLOGIA DE L'EMPRESA
    RA9 - Coneix els fons documentals més habituals per a l'anàlisi de l'activitat econòmica.

16904121/TÈCNIQUES DE DECISIÓ EMPRESARIAL
    RA9 - Coneix els fons documentals més habituals per a l'anàlisi de l'activitat econòmica.

16904201/MÀRQUETING INTERNACIONAL
    RA9 - Coneix els fons documentals més habituals per a l'anàlisi de l'activitat econòmica.

16904204/RELACIONS ECONÒMIQUES INTERNACIONALS
    RA9 - Coneix els fons documentals més habituals per a l'anàlisi de l'activitat econòmica.

16904205/DRET DEL MERCAT INTERNACIONAL
    RA9 - Coneix els fons documentals més habituals per a l'anàlisi de l'activitat econòmica.

16904206/CONTROL DE GESTIÓ I SISTEMES D'INFORMACIÓ
    RA9 - Coneix els fons documentals més habituals per a l'anàlisi de l'activitat econòmica.

16904207/MÀRQUETING DE SERVEIS FINANCERS
    RA9 - Coneix els fons documentals més habituals per a l'anàlisi de l'activitat econòmica.

16904208/CONSOLIDACIÓ D'ESTATS FINANCERS
    RA9 - Coneix els fons documentals més habituals per a l'anàlisi de l'activitat econòmica.

16904209/COMPTABILITAT I FISCALITAT
    RA9 - Coneix els fons documentals més habituals per a l'anàlisi de l'activitat econòmica.

16904210/GESTIÓ DEL RISC EN LES OPERACIONS FINANCERES
    RA9 - Coneix els fons documentals més habituals per a l'anàlisi de l'activitat econòmica.

16904212/DRET DELS MERCATS FINANCERS
    RA9 - Coneix els fons documentals més habituals per a l'anàlisi de l'activitat econòmica.

16904213/HISTÒRIA ECONÒMICA
    RA9 - Coneix els fons documentals més habituals per a l'anàlisi de l'activitat econòmica.

16904218/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA9 - Coneix els fons documentals més habituals per a l'anàlisi de l'activitat econòmica.

16904219/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA9 - Coneix els fons documentals més habituals per a l'anàlisi de l'activitat econòmica.

16904220/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT III
 RA10Utilitza i combina informacions de diferents fons documentals, n'extreu el contingut bàsic i
redacta informes de síntesi de tipus sectorial o territorial.
    RA10 - Utilitza i combina informacions de diferents fons documentals, n'extreu el contingut bàsic i
redacta informes de síntesi de tipus sectorial o territorial.

16904001/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    RA10 - Utilitza i combina informacions de diferents fons documentals, n'extreu el contingut bàsic i
redacta informes de síntesi de tipus sectorial o territorial.

16904002/COMPTABILITAT FINANCERA
    RA10 - Utilitza i combina informacions de diferents fons documentals, n'extreu el contingut bàsic i
redacta informes de síntesi de tipus sectorial o territorial.

16904003/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA10 - Utilitza i combina informacions de diferents fons documentals, n'extreu el contingut bàsic i
redacta informes de síntesi de tipus sectorial o territorial.

16904004/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    RA10 - Utilitza i combina informacions de diferents fons documentals, n'extreu el contingut bàsic i
redacta informes de síntesi de tipus sectorial o territorial.

16904005/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    RA10 - Utilitza i combina informacions de diferents fons documentals, n'extreu el contingut bàsic i
redacta informes de síntesi de tipus sectorial o territorial.

16904006/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    RA10 - Utilitza i combina informacions de diferents fons documentals, n'extreu el contingut bàsic i
redacta informes de síntesi de tipus sectorial o territorial.

16904007/ESTADÍSTICA I
    RA10 - Utilitza i combina informacions de diferents fons documentals, n'extreu el contingut bàsic i
redacta informes de síntesi de tipus sectorial o territorial.

16904008/MATEMÀTIQUES I
    RA10 - Utilitza i combina informacions de diferents fons documentals, n'extreu el contingut bàsic i
redacta informes de síntesi de tipus sectorial o territorial.

16904009/MATEMÀTIQUES II
    RA10 - Utilitza i combina informacions de diferents fons documentals, n'extreu el contingut bàsic i
redacta informes de síntesi de tipus sectorial o territorial.

16904010/DRET MERCANTIL
    RA10 - Utilitza i combina informacions de diferents fons documentals, n'extreu el contingut bàsic i
redacta informes de síntesi de tipus sectorial o territorial.

16904127/FONAMENTS DE MÀRQUETING
    RA10 - Utilitza i combina informacions de diferents fons documentals, n'extreu el contingut bàsic i
redacta informes de síntesi de tipus sectorial o territorial.

16904128/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA DE MÀRQUETING
    RA10 - Utilitza i combina informacions de diferents fons documentals, n'extreu el contingut bàsic i
redacta informes de síntesi de tipus sectorial o territorial.

16904101/COMPORTAMENT ORGANITZATIU
    RA10 - Utilitza i combina informacions de diferents fons documentals, n'extreu el contingut bàsic i
redacta informes de síntesi de tipus sectorial o territorial.

16904102/COMPTABILITAT FINANCERA SUPERIOR
    RA10 - Utilitza i combina informacions de diferents fons documentals, n'extreu el contingut bàsic i
redacta informes de síntesi de tipus sectorial o territorial.

16904103/DIRECCIÓ D'OPERACIONS
    RA10 - Utilitza i combina informacions de diferents fons documentals, n'extreu el contingut bàsic i
redacta informes de síntesi de tipus sectorial o territorial.

16904104/GESTIÓ DE LA QUALITAT
    RA10 - Utilitza i combina informacions de diferents fons documentals, n'extreu el contingut bàsic i
redacta informes de síntesi de tipus sectorial o territorial.

16904105/MATEMÀTIQUES DE LES OPERACIONS FINANCERES
    RA10 - Utilitza i combina informacions de diferents fons documentals, n'extreu el contingut bàsic i
redacta informes de síntesi de tipus sectorial o territorial.

16904106/MICROECONOMIA
    RA10 - Utilitza i combina informacions de diferents fons documentals, n'extreu el contingut bàsic i
redacta informes de síntesi de tipus sectorial o territorial.

16904107/ANÀLISI DELS ESTATS FINANCERS
    RA10 - Utilitza i combina informacions de diferents fons documentals, n'extreu el contingut bàsic i
redacta informes de síntesi de tipus sectorial o territorial.

16904108/DIRECCIÓ FINANCERA: INVERSIÓ
    RA10 - Utilitza i combina informacions de diferents fons documentals, n'extreu el contingut bàsic i
redacta informes de síntesi de tipus sectorial o territorial.

16904109/DIRECCIÓ DE RECURSOS HUMANS
    RA10 - Utilitza i combina informacions de diferents fons documentals, n'extreu el contingut bàsic i
redacta informes de síntesi de tipus sectorial o territorial.

16904110/ESTADÍSTICA II
    RA10 - Utilitza i combina informacions de diferents fons documentals, n'extreu el contingut bàsic i
redacta informes de síntesi de tipus sectorial o territorial.

16904111/FONAMENTS DELS MERCATS FINANCERS
    RA10 - Utilitza i combina informacions de diferents fons documentals, n'extreu el contingut bàsic i
redacta informes de síntesi de tipus sectorial o territorial.

16904112/MACROECONOMIA
    RA10 - Utilitza i combina informacions de diferents fons documentals, n'extreu el contingut bàsic i
redacta informes de síntesi de tipus sectorial o territorial.

16904113/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA
    RA10 - Utilitza i combina informacions de diferents fons documentals, n'extreu el contingut bàsic i
redacta informes de síntesi de tipus sectorial o territorial.

16904114/DIRECCIÓ FINANCERA: FINANÇAMENT
    RA10 - Utilitza i combina informacions de diferents fons documentals, n'extreu el contingut bàsic i
redacta informes de síntesi de tipus sectorial o territorial.

16904115/ECONOMIA MUNDIAL
    RA10 - Utilitza i combina informacions de diferents fons documentals, n'extreu el contingut bàsic i
redacta informes de síntesi de tipus sectorial o territorial.

16904116/INVESTIGACIÓ DE MERCATS I APLICACIONS
    RA10 - Utilitza i combina informacions de diferents fons documentals, n'extreu el contingut bàsic i
redacta informes de síntesi de tipus sectorial o territorial.

16904117/MERCATS I ACTIUS FINANCERS I
    RA10 - Utilitza i combina informacions de diferents fons documentals, n'extreu el contingut bàsic i
redacta informes de síntesi de tipus sectorial o territorial.

16904118/VALORACIÓ D'ACTIUS FINANCERS
    RA10 - Utilitza i combina informacions de diferents fons documentals, n'extreu el contingut bàsic i
redacta informes de síntesi de tipus sectorial o territorial.

16904119/COMPTABILITAT DE GESTIÓ
    RA10 - Utilitza i combina informacions de diferents fons documentals, n'extreu el contingut bàsic i
redacta informes de síntesi de tipus sectorial o territorial.

16904120/SOCIOLOGIA DE L'EMPRESA
    RA10 - Utilitza i combina informacions de diferents fons documentals, n'extreu el contingut bàsic i
redacta informes de síntesi de tipus sectorial o territorial.

16904121/TÈCNIQUES DE DECISIÓ EMPRESARIAL
    RA10 - Utilitza i combina informacions de diferents fons documentals, n'extreu el contingut bàsic i
redacta informes de síntesi de tipus sectorial o territorial.

16904201/MÀRQUETING INTERNACIONAL
    RA10 - Utilitza i combina informacions de diferents fons documentals, n'extreu el contingut bàsic i
redacta informes de síntesi de tipus sectorial o territorial.

16904204/RELACIONS ECONÒMIQUES INTERNACIONALS
    RA10 - Utilitza i combina informacions de diferents fons documentals, n'extreu el contingut bàsic i
redacta informes de síntesi de tipus sectorial o territorial.

16904205/DRET DEL MERCAT INTERNACIONAL
    RA10 - Utilitza i combina informacions de diferents fons documentals, n'extreu el contingut bàsic i
redacta informes de síntesi de tipus sectorial o territorial.

16904206/CONTROL DE GESTIÓ I SISTEMES D'INFORMACIÓ
    RA10 - Utilitza i combina informacions de diferents fons documentals, n'extreu el contingut bàsic i
redacta informes de síntesi de tipus sectorial o territorial.

16904207/MÀRQUETING DE SERVEIS FINANCERS
    RA10 - Utilitza i combina informacions de diferents fons documentals, n'extreu el contingut bàsic i
redacta informes de síntesi de tipus sectorial o territorial.

16904208/CONSOLIDACIÓ D'ESTATS FINANCERS
    RA10 - Utilitza i combina informacions de diferents fons documentals, n'extreu el contingut bàsic i
redacta informes de síntesi de tipus sectorial o territorial.

16904209/COMPTABILITAT I FISCALITAT
    RA10 - Utilitza i combina informacions de diferents fons documentals, n'extreu el contingut bàsic i
redacta informes de síntesi de tipus sectorial o territorial.

16904210/GESTIÓ DEL RISC EN LES OPERACIONS FINANCERES
    RA10 - Utilitza i combina informacions de diferents fons documentals, n'extreu el contingut bàsic i
redacta informes de síntesi de tipus sectorial o territorial.

16904212/DRET DELS MERCATS FINANCERS
    RA10 - Utilitza i combina informacions de diferents fons documentals, n'extreu el contingut bàsic i
redacta informes de síntesi de tipus sectorial o territorial.

16904213/HISTÒRIA ECONÒMICA
    RA10 - Utilitza i combina informacions de diferents fons documentals, n'extreu el contingut bàsic i
redacta informes de síntesi de tipus sectorial o territorial.

16904218/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA10 - Utilitza i combina informacions de diferents fons documentals, n'extreu el contingut bàsic i
redacta informes de síntesi de tipus sectorial o territorial.

16904219/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA10 - Utilitza i combina informacions de diferents fons documentals, n'extreu el contingut bàsic i
redacta informes de síntesi de tipus sectorial o territorial.

16904220/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT III
 RA11Sap analitzar la conducta dels agents consumidors.
    RA11 - Sap analitzar la conducta dels agents consumidors.

16904001/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    RA11 - Sap analitzar la conducta dels agents consumidors.

16904002/COMPTABILITAT FINANCERA
    RA11 - Sap analitzar la conducta dels agents consumidors.

16904003/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA11 - Sap analitzar la conducta dels agents consumidors.

16904004/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    RA11 - Sap analitzar la conducta dels agents consumidors.

16904005/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    RA11 - Sap analitzar la conducta dels agents consumidors.

16904006/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    RA11 - Sap analitzar la conducta dels agents consumidors.

16904007/ESTADÍSTICA I
    RA11 - Sap analitzar la conducta dels agents consumidors.

16904008/MATEMÀTIQUES I
    RA11 - Sap analitzar la conducta dels agents consumidors.

16904009/MATEMÀTIQUES II
    RA11 - Sap analitzar la conducta dels agents consumidors.

16904010/DRET MERCANTIL
    RA11 - Sap analitzar la conducta dels agents consumidors.

16904127/FONAMENTS DE MÀRQUETING
    RA11 - Sap analitzar la conducta dels agents consumidors.

16904128/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA DE MÀRQUETING
    RA11 - Sap analitzar la conducta dels agents consumidors.

16904101/COMPORTAMENT ORGANITZATIU
    RA11 - Sap analitzar la conducta dels agents consumidors.

16904102/COMPTABILITAT FINANCERA SUPERIOR
    RA11 - Sap analitzar la conducta dels agents consumidors.

16904103/DIRECCIÓ D'OPERACIONS
    RA11 - Sap analitzar la conducta dels agents consumidors.

16904104/GESTIÓ DE LA QUALITAT
    RA11 - Sap analitzar la conducta dels agents consumidors.

16904105/MATEMÀTIQUES DE LES OPERACIONS FINANCERES
    RA11 - Sap analitzar la conducta dels agents consumidors.

16904106/MICROECONOMIA
    RA11 - Sap analitzar la conducta dels agents consumidors.

16904107/ANÀLISI DELS ESTATS FINANCERS
    RA11 - Sap analitzar la conducta dels agents consumidors.

16904108/DIRECCIÓ FINANCERA: INVERSIÓ
    RA11 - Sap analitzar la conducta dels agents consumidors.

16904109/DIRECCIÓ DE RECURSOS HUMANS
    RA11 - Sap analitzar la conducta dels agents consumidors.

16904110/ESTADÍSTICA II
    RA11 - Sap analitzar la conducta dels agents consumidors.

16904111/FONAMENTS DELS MERCATS FINANCERS
    RA11 - Sap analitzar la conducta dels agents consumidors.

16904112/MACROECONOMIA
    RA11 - Sap analitzar la conducta dels agents consumidors.

16904113/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA
    RA11 - Sap analitzar la conducta dels agents consumidors.

16904114/DIRECCIÓ FINANCERA: FINANÇAMENT
    RA11 - Sap analitzar la conducta dels agents consumidors.

16904115/ECONOMIA MUNDIAL
    RA11 - Sap analitzar la conducta dels agents consumidors.

16904116/INVESTIGACIÓ DE MERCATS I APLICACIONS
    RA11 - Sap analitzar la conducta dels agents consumidors.

16904117/MERCATS I ACTIUS FINANCERS I
    RA11 - Sap analitzar la conducta dels agents consumidors.

16904118/VALORACIÓ D'ACTIUS FINANCERS
    RA11 - Sap analitzar la conducta dels agents consumidors.

16904119/COMPTABILITAT DE GESTIÓ
    RA11 - Sap analitzar la conducta dels agents consumidors.

16904120/SOCIOLOGIA DE L'EMPRESA
    RA11 - Sap analitzar la conducta dels agents consumidors.

16904121/TÈCNIQUES DE DECISIÓ EMPRESARIAL
    RA11 - Sap analitzar la conducta dels agents consumidors.

16904201/MÀRQUETING INTERNACIONAL
    RA11 - Sap analitzar la conducta dels agents consumidors.

16904204/RELACIONS ECONÒMIQUES INTERNACIONALS
    RA11 - Sap analitzar la conducta dels agents consumidors.

16904205/DRET DEL MERCAT INTERNACIONAL
    RA11 - Sap analitzar la conducta dels agents consumidors.

16904206/CONTROL DE GESTIÓ I SISTEMES D'INFORMACIÓ
    RA11 - Sap analitzar la conducta dels agents consumidors.

16904207/MÀRQUETING DE SERVEIS FINANCERS
    RA11 - Sap analitzar la conducta dels agents consumidors.

16904208/CONSOLIDACIÓ D'ESTATS FINANCERS
    RA11 - Sap analitzar la conducta dels agents consumidors.

16904209/COMPTABILITAT I FISCALITAT
    RA11 - Sap analitzar la conducta dels agents consumidors.

16904210/GESTIÓ DEL RISC EN LES OPERACIONS FINANCERES
    RA11 - Sap analitzar la conducta dels agents consumidors.

16904212/DRET DELS MERCATS FINANCERS
    RA11 - Sap analitzar la conducta dels agents consumidors.

16904213/HISTÒRIA ECONÒMICA
    RA11 - Sap analitzar la conducta dels agents consumidors.

16904218/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA11 - Sap analitzar la conducta dels agents consumidors.

16904219/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA11 - Sap analitzar la conducta dels agents consumidors.

16904220/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT III
 RA12Sap analitzar la conducta dels productorsen diferents estructures de mercat.
    RA12 - Sap analitzar la conducta dels productorsen diferents estructures de mercat.

16904001/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    RA12 - Sap analitzar la conducta dels productorsen diferents estructures de mercat.

16904002/COMPTABILITAT FINANCERA
    RA12 - Sap analitzar la conducta dels productorsen diferents estructures de mercat.

16904003/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA12 - Sap analitzar la conducta dels productorsen diferents estructures de mercat.

16904004/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    RA12 - Sap analitzar la conducta dels productorsen diferents estructures de mercat.

16904005/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    RA12 - Sap analitzar la conducta dels productorsen diferents estructures de mercat.

16904006/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    RA12 - Sap analitzar la conducta dels productorsen diferents estructures de mercat.

16904007/ESTADÍSTICA I
    RA12 - Sap analitzar la conducta dels productorsen diferents estructures de mercat.

16904008/MATEMÀTIQUES I
    RA12 - Sap analitzar la conducta dels productorsen diferents estructures de mercat.

16904009/MATEMÀTIQUES II
    RA12 - Sap analitzar la conducta dels productorsen diferents estructures de mercat.

16904010/DRET MERCANTIL
    RA12 - Sap analitzar la conducta dels productorsen diferents estructures de mercat.

16904127/FONAMENTS DE MÀRQUETING
    RA12 - Sap analitzar la conducta dels productorsen diferents estructures de mercat.

16904128/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA DE MÀRQUETING
    RA12 - Sap analitzar la conducta dels productorsen diferents estructures de mercat.

16904101/COMPORTAMENT ORGANITZATIU
    RA12 - Sap analitzar la conducta dels productorsen diferents estructures de mercat.

16904102/COMPTABILITAT FINANCERA SUPERIOR
    RA12 - Sap analitzar la conducta dels productorsen diferents estructures de mercat.

16904103/DIRECCIÓ D'OPERACIONS
    RA12 - Sap analitzar la conducta dels productorsen diferents estructures de mercat.

16904104/GESTIÓ DE LA QUALITAT
    RA12 - Sap analitzar la conducta dels productorsen diferents estructures de mercat.

16904105/MATEMÀTIQUES DE LES OPERACIONS FINANCERES
    RA12 - Sap analitzar la conducta dels productorsen diferents estructures de mercat.

16904106/MICROECONOMIA
    RA12 - Sap analitzar la conducta dels productorsen diferents estructures de mercat.

16904107/ANÀLISI DELS ESTATS FINANCERS
    RA12 - Sap analitzar la conducta dels productorsen diferents estructures de mercat.

16904108/DIRECCIÓ FINANCERA: INVERSIÓ
    RA12 - Sap analitzar la conducta dels productorsen diferents estructures de mercat.

16904109/DIRECCIÓ DE RECURSOS HUMANS
    RA12 - Sap analitzar la conducta dels productorsen diferents estructures de mercat.

16904110/ESTADÍSTICA II
    RA12 - Sap analitzar la conducta dels productorsen diferents estructures de mercat.

16904111/FONAMENTS DELS MERCATS FINANCERS
    RA12 - Sap analitzar la conducta dels productorsen diferents estructures de mercat.

16904112/MACROECONOMIA
    RA12 - Sap analitzar la conducta dels productorsen diferents estructures de mercat.

16904113/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA
    RA12 - Sap analitzar la conducta dels productorsen diferents estructures de mercat.

16904114/DIRECCIÓ FINANCERA: FINANÇAMENT
    RA12 - Sap analitzar la conducta dels productorsen diferents estructures de mercat.

16904115/ECONOMIA MUNDIAL
    RA12 - Sap analitzar la conducta dels productorsen diferents estructures de mercat.

16904116/INVESTIGACIÓ DE MERCATS I APLICACIONS
    RA12 - Sap analitzar la conducta dels productorsen diferents estructures de mercat.

16904117/MERCATS I ACTIUS FINANCERS I
    RA12 - Sap analitzar la conducta dels productorsen diferents estructures de mercat.

16904118/VALORACIÓ D'ACTIUS FINANCERS
    RA12 - Sap analitzar la conducta dels productorsen diferents estructures de mercat.

16904119/COMPTABILITAT DE GESTIÓ
    RA12 - Sap analitzar la conducta dels productorsen diferents estructures de mercat.

16904120/SOCIOLOGIA DE L'EMPRESA
    RA12 - Sap analitzar la conducta dels productorsen diferents estructures de mercat.

16904121/TÈCNIQUES DE DECISIÓ EMPRESARIAL
    RA12 - Sap analitzar la conducta dels productorsen diferents estructures de mercat.

16904201/MÀRQUETING INTERNACIONAL
    RA12 - Sap analitzar la conducta dels productorsen diferents estructures de mercat.

16904204/RELACIONS ECONÒMIQUES INTERNACIONALS
    RA12 - Sap analitzar la conducta dels productorsen diferents estructures de mercat.

16904205/DRET DEL MERCAT INTERNACIONAL
    RA12 - Sap analitzar la conducta dels productorsen diferents estructures de mercat.

16904206/CONTROL DE GESTIÓ I SISTEMES D'INFORMACIÓ
    RA12 - Sap analitzar la conducta dels productorsen diferents estructures de mercat.

16904207/MÀRQUETING DE SERVEIS FINANCERS
    RA12 - Sap analitzar la conducta dels productorsen diferents estructures de mercat.

16904208/CONSOLIDACIÓ D'ESTATS FINANCERS
    RA12 - Sap analitzar la conducta dels productorsen diferents estructures de mercat.

16904209/COMPTABILITAT I FISCALITAT
    RA12 - Sap analitzar la conducta dels productorsen diferents estructures de mercat.

16904210/GESTIÓ DEL RISC EN LES OPERACIONS FINANCERES
    RA12 - Sap analitzar la conducta dels productorsen diferents estructures de mercat.

16904212/DRET DELS MERCATS FINANCERS
    RA12 - Sap analitzar la conducta dels productorsen diferents estructures de mercat.

16904213/HISTÒRIA ECONÒMICA
    RA12 - Sap analitzar la conducta dels productorsen diferents estructures de mercat.

16904218/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA12 - Sap analitzar la conducta dels productorsen diferents estructures de mercat.

16904219/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA12 - Sap analitzar la conducta dels productorsen diferents estructures de mercat.

16904220/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT III
 RA13Sap analitzar la decisió individual en situacions d'incertesa.
    RA13 - Sap analitzar la decisió individual en situacions d'incertesa.

16904001/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    RA13 - Sap analitzar la decisió individual en situacions d'incertesa.

16904002/COMPTABILITAT FINANCERA
    RA13 - Sap analitzar la decisió individual en situacions d'incertesa.

16904003/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA13 - Sap analitzar la decisió individual en situacions d'incertesa.

16904004/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    RA13 - Sap analitzar la decisió individual en situacions d'incertesa.

16904005/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    RA13 - Sap analitzar la decisió individual en situacions d'incertesa.

16904006/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    RA13 - Sap analitzar la decisió individual en situacions d'incertesa.

16904007/ESTADÍSTICA I
    RA13 - Sap analitzar la decisió individual en situacions d'incertesa.

16904008/MATEMÀTIQUES I
    RA13 - Sap analitzar la decisió individual en situacions d'incertesa.

16904009/MATEMÀTIQUES II
    RA13 - Sap analitzar la decisió individual en situacions d'incertesa.

16904010/DRET MERCANTIL
    RA13 - Sap analitzar la decisió individual en situacions d'incertesa.

16904127/FONAMENTS DE MÀRQUETING
    RA13 - Sap analitzar la decisió individual en situacions d'incertesa.

16904128/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA DE MÀRQUETING
    RA13 - Sap analitzar la decisió individual en situacions d'incertesa.

16904101/COMPORTAMENT ORGANITZATIU
    RA13 - Sap analitzar la decisió individual en situacions d'incertesa.

16904102/COMPTABILITAT FINANCERA SUPERIOR
    RA13 - Sap analitzar la decisió individual en situacions d'incertesa.

16904103/DIRECCIÓ D'OPERACIONS
    RA13 - Sap analitzar la decisió individual en situacions d'incertesa.

16904104/GESTIÓ DE LA QUALITAT
    RA13 - Sap analitzar la decisió individual en situacions d'incertesa.

16904105/MATEMÀTIQUES DE LES OPERACIONS FINANCERES
    RA13 - Sap analitzar la decisió individual en situacions d'incertesa.

16904106/MICROECONOMIA
    RA13 - Sap analitzar la decisió individual en situacions d'incertesa.

16904107/ANÀLISI DELS ESTATS FINANCERS
    RA13 - Sap analitzar la decisió individual en situacions d'incertesa.

16904108/DIRECCIÓ FINANCERA: INVERSIÓ
    RA13 - Sap analitzar la decisió individual en situacions d'incertesa.

16904109/DIRECCIÓ DE RECURSOS HUMANS
    RA13 - Sap analitzar la decisió individual en situacions d'incertesa.

16904110/ESTADÍSTICA II
    RA13 - Sap analitzar la decisió individual en situacions d'incertesa.

16904111/FONAMENTS DELS MERCATS FINANCERS
    RA13 - Sap analitzar la decisió individual en situacions d'incertesa.

16904112/MACROECONOMIA
    RA13 - Sap analitzar la decisió individual en situacions d'incertesa.

16904113/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA
    RA13 - Sap analitzar la decisió individual en situacions d'incertesa.

16904114/DIRECCIÓ FINANCERA: FINANÇAMENT
    RA13 - Sap analitzar la decisió individual en situacions d'incertesa.

16904115/ECONOMIA MUNDIAL
    RA13 - Sap analitzar la decisió individual en situacions d'incertesa.

16904116/INVESTIGACIÓ DE MERCATS I APLICACIONS
    RA13 - Sap analitzar la decisió individual en situacions d'incertesa.

16904117/MERCATS I ACTIUS FINANCERS I
    RA13 - Sap analitzar la decisió individual en situacions d'incertesa.

16904118/VALORACIÓ D'ACTIUS FINANCERS
    RA13 - Sap analitzar la decisió individual en situacions d'incertesa.

16904119/COMPTABILITAT DE GESTIÓ
    RA13 - Sap analitzar la decisió individual en situacions d'incertesa.

16904120/SOCIOLOGIA DE L'EMPRESA
    RA13 - Sap analitzar la decisió individual en situacions d'incertesa.

16904121/TÈCNIQUES DE DECISIÓ EMPRESARIAL
    RA13 - Sap analitzar la decisió individual en situacions d'incertesa.

16904201/MÀRQUETING INTERNACIONAL
    RA13 - Sap analitzar la decisió individual en situacions d'incertesa.

16904204/RELACIONS ECONÒMIQUES INTERNACIONALS
    RA13 - Sap analitzar la decisió individual en situacions d'incertesa.

16904205/DRET DEL MERCAT INTERNACIONAL
    RA13 - Sap analitzar la decisió individual en situacions d'incertesa.

16904206/CONTROL DE GESTIÓ I SISTEMES D'INFORMACIÓ
    RA13 - Sap analitzar la decisió individual en situacions d'incertesa.

16904207/MÀRQUETING DE SERVEIS FINANCERS
    RA13 - Sap analitzar la decisió individual en situacions d'incertesa.

16904208/CONSOLIDACIÓ D'ESTATS FINANCERS
    RA13 - Sap analitzar la decisió individual en situacions d'incertesa.

16904209/COMPTABILITAT I FISCALITAT
    RA13 - Sap analitzar la decisió individual en situacions d'incertesa.

16904210/GESTIÓ DEL RISC EN LES OPERACIONS FINANCERES
    RA13 - Sap analitzar la decisió individual en situacions d'incertesa.

16904212/DRET DELS MERCATS FINANCERS
    RA13 - Sap analitzar la decisió individual en situacions d'incertesa.

16904213/HISTÒRIA ECONÒMICA
    RA13 - Sap analitzar la decisió individual en situacions d'incertesa.

16904218/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA13 - Sap analitzar la decisió individual en situacions d'incertesa.

16904219/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA13 - Sap analitzar la decisió individual en situacions d'incertesa.

16904220/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT III
 RA14Sap analitzar les situacions on hi ha interacció estratègica.
    RA14 - Sap analitzar les situacions on hi ha interacció estratègica.

16904001/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    RA14 - Sap analitzar les situacions on hi ha interacció estratègica.

16904002/COMPTABILITAT FINANCERA
    RA14 - Sap analitzar les situacions on hi ha interacció estratègica.

16904003/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA14 - Sap analitzar les situacions on hi ha interacció estratègica.

16904004/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    RA14 - Sap analitzar les situacions on hi ha interacció estratègica.

16904005/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    RA14 - Sap analitzar les situacions on hi ha interacció estratègica.

16904006/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    RA14 - Sap analitzar les situacions on hi ha interacció estratègica.

16904007/ESTADÍSTICA I
    RA14 - Sap analitzar les situacions on hi ha interacció estratègica.

16904008/MATEMÀTIQUES I
    RA14 - Sap analitzar les situacions on hi ha interacció estratègica.

16904009/MATEMÀTIQUES II
    RA14 - Sap analitzar les situacions on hi ha interacció estratègica.

16904010/DRET MERCANTIL
    RA14 - Sap analitzar les situacions on hi ha interacció estratègica.

16904127/FONAMENTS DE MÀRQUETING
    RA14 - Sap analitzar les situacions on hi ha interacció estratègica.

16904128/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA DE MÀRQUETING
    RA14 - Sap analitzar les situacions on hi ha interacció estratègica.

16904101/COMPORTAMENT ORGANITZATIU
    RA14 - Sap analitzar les situacions on hi ha interacció estratègica.

16904102/COMPTABILITAT FINANCERA SUPERIOR
    RA14 - Sap analitzar les situacions on hi ha interacció estratègica.

16904103/DIRECCIÓ D'OPERACIONS
    RA14 - Sap analitzar les situacions on hi ha interacció estratègica.

16904104/GESTIÓ DE LA QUALITAT
    RA14 - Sap analitzar les situacions on hi ha interacció estratègica.

16904105/MATEMÀTIQUES DE LES OPERACIONS FINANCERES
    RA14 - Sap analitzar les situacions on hi ha interacció estratègica.

16904106/MICROECONOMIA
    RA14 - Sap analitzar les situacions on hi ha interacció estratègica.

16904107/ANÀLISI DELS ESTATS FINANCERS
    RA14 - Sap analitzar les situacions on hi ha interacció estratègica.

16904108/DIRECCIÓ FINANCERA: INVERSIÓ
    RA14 - Sap analitzar les situacions on hi ha interacció estratègica.

16904109/DIRECCIÓ DE RECURSOS HUMANS
    RA14 - Sap analitzar les situacions on hi ha interacció estratègica.

16904110/ESTADÍSTICA II
    RA14 - Sap analitzar les situacions on hi ha interacció estratègica.

16904111/FONAMENTS DELS MERCATS FINANCERS
    RA14 - Sap analitzar les situacions on hi ha interacció estratègica.

16904112/MACROECONOMIA
    RA14 - Sap analitzar les situacions on hi ha interacció estratègica.

16904113/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA
    RA14 - Sap analitzar les situacions on hi ha interacció estratègica.

16904114/DIRECCIÓ FINANCERA: FINANÇAMENT
    RA14 - Sap analitzar les situacions on hi ha interacció estratègica.

16904115/ECONOMIA MUNDIAL
    RA14 - Sap analitzar les situacions on hi ha interacció estratègica.

16904116/INVESTIGACIÓ DE MERCATS I APLICACIONS
    RA14 - Sap analitzar les situacions on hi ha interacció estratègica.

16904117/MERCATS I ACTIUS FINANCERS I
    RA14 - Sap analitzar les situacions on hi ha interacció estratègica.

16904118/VALORACIÓ D'ACTIUS FINANCERS
    RA14 - Sap analitzar les situacions on hi ha interacció estratègica.

16904119/COMPTABILITAT DE GESTIÓ
    RA14 - Sap analitzar les situacions on hi ha interacció estratègica.

16904120/SOCIOLOGIA DE L'EMPRESA
    RA14 - Sap analitzar les situacions on hi ha interacció estratègica.

16904121/TÈCNIQUES DE DECISIÓ EMPRESARIAL
    RA14 - Sap analitzar les situacions on hi ha interacció estratègica.

16904201/MÀRQUETING INTERNACIONAL
    RA14 - Sap analitzar les situacions on hi ha interacció estratègica.

16904204/RELACIONS ECONÒMIQUES INTERNACIONALS
    RA14 - Sap analitzar les situacions on hi ha interacció estratègica.

16904205/DRET DEL MERCAT INTERNACIONAL
    RA14 - Sap analitzar les situacions on hi ha interacció estratègica.

16904206/CONTROL DE GESTIÓ I SISTEMES D'INFORMACIÓ
    RA14 - Sap analitzar les situacions on hi ha interacció estratègica.

16904207/MÀRQUETING DE SERVEIS FINANCERS
    RA14 - Sap analitzar les situacions on hi ha interacció estratègica.

16904208/CONSOLIDACIÓ D'ESTATS FINANCERS
    RA14 - Sap analitzar les situacions on hi ha interacció estratègica.

16904209/COMPTABILITAT I FISCALITAT
    RA14 - Sap analitzar les situacions on hi ha interacció estratègica.

16904210/GESTIÓ DEL RISC EN LES OPERACIONS FINANCERES
    RA14 - Sap analitzar les situacions on hi ha interacció estratègica.

16904212/DRET DELS MERCATS FINANCERS
    RA14 - Sap analitzar les situacions on hi ha interacció estratègica.

16904213/HISTÒRIA ECONÒMICA
    RA14 - Sap analitzar les situacions on hi ha interacció estratègica.

16904218/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA14 - Sap analitzar les situacions on hi ha interacció estratègica.

16904219/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA14 - Sap analitzar les situacions on hi ha interacció estratègica.

16904220/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT III
 RA15Sap analitzar les situacions on hi ha informació asimètrica.
    RA15 - Sap analitzar les situacions on hi ha informació asimètrica.

16904001/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    RA15 - Sap analitzar les situacions on hi ha informació asimètrica.

16904002/COMPTABILITAT FINANCERA
    RA15 - Sap analitzar les situacions on hi ha informació asimètrica.

16904003/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA15 - Sap analitzar les situacions on hi ha informació asimètrica.

16904004/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    RA15 - Sap analitzar les situacions on hi ha informació asimètrica.

16904005/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    RA15 - Sap analitzar les situacions on hi ha informació asimètrica.

16904006/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    RA15 - Sap analitzar les situacions on hi ha informació asimètrica.

16904007/ESTADÍSTICA I
    RA15 - Sap analitzar les situacions on hi ha informació asimètrica.

16904008/MATEMÀTIQUES I
    RA15 - Sap analitzar les situacions on hi ha informació asimètrica.

16904009/MATEMÀTIQUES II
    RA15 - Sap analitzar les situacions on hi ha informació asimètrica.

16904010/DRET MERCANTIL
    RA15 - Sap analitzar les situacions on hi ha informació asimètrica.

16904127/FONAMENTS DE MÀRQUETING
    RA15 - Sap analitzar les situacions on hi ha informació asimètrica.

16904128/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA DE MÀRQUETING
    RA15 - Sap analitzar les situacions on hi ha informació asimètrica.

16904101/COMPORTAMENT ORGANITZATIU
    RA15 - Sap analitzar les situacions on hi ha informació asimètrica.

16904102/COMPTABILITAT FINANCERA SUPERIOR
    RA15 - Sap analitzar les situacions on hi ha informació asimètrica.

16904103/DIRECCIÓ D'OPERACIONS
    RA15 - Sap analitzar les situacions on hi ha informació asimètrica.

16904104/GESTIÓ DE LA QUALITAT
    RA15 - Sap analitzar les situacions on hi ha informació asimètrica.

16904105/MATEMÀTIQUES DE LES OPERACIONS FINANCERES
    RA15 - Sap analitzar les situacions on hi ha informació asimètrica.

16904106/MICROECONOMIA
    RA15 - Sap analitzar les situacions on hi ha informació asimètrica.

16904107/ANÀLISI DELS ESTATS FINANCERS
    RA15 - Sap analitzar les situacions on hi ha informació asimètrica.

16904108/DIRECCIÓ FINANCERA: INVERSIÓ
    RA15 - Sap analitzar les situacions on hi ha informació asimètrica.

16904109/DIRECCIÓ DE RECURSOS HUMANS
    RA15 - Sap analitzar les situacions on hi ha informació asimètrica.

16904110/ESTADÍSTICA II
    RA15 - Sap analitzar les situacions on hi ha informació asimètrica.

16904111/FONAMENTS DELS MERCATS FINANCERS
    RA15 - Sap analitzar les situacions on hi ha informació asimètrica.

16904112/MACROECONOMIA
    RA15 - Sap analitzar les situacions on hi ha informació asimètrica.

16904113/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA
    RA15 - Sap analitzar les situacions on hi ha informació asimètrica.

16904114/DIRECCIÓ FINANCERA: FINANÇAMENT
    RA15 - Sap analitzar les situacions on hi ha informació asimètrica.

16904115/ECONOMIA MUNDIAL
    RA15 - Sap analitzar les situacions on hi ha informació asimètrica.

16904116/INVESTIGACIÓ DE MERCATS I APLICACIONS
    RA15 - Sap analitzar les situacions on hi ha informació asimètrica.

16904117/MERCATS I ACTIUS FINANCERS I
    RA15 - Sap analitzar les situacions on hi ha informació asimètrica.

16904118/VALORACIÓ D'ACTIUS FINANCERS
    RA15 - Sap analitzar les situacions on hi ha informació asimètrica.

16904119/COMPTABILITAT DE GESTIÓ
    RA15 - Sap analitzar les situacions on hi ha informació asimètrica.

16904120/SOCIOLOGIA DE L'EMPRESA
    RA15 - Sap analitzar les situacions on hi ha informació asimètrica.

16904121/TÈCNIQUES DE DECISIÓ EMPRESARIAL
    RA15 - Sap analitzar les situacions on hi ha informació asimètrica.

16904201/MÀRQUETING INTERNACIONAL
    RA15 - Sap analitzar les situacions on hi ha informació asimètrica.

16904204/RELACIONS ECONÒMIQUES INTERNACIONALS
    RA15 - Sap analitzar les situacions on hi ha informació asimètrica.

16904205/DRET DEL MERCAT INTERNACIONAL
    RA15 - Sap analitzar les situacions on hi ha informació asimètrica.

16904206/CONTROL DE GESTIÓ I SISTEMES D'INFORMACIÓ
    RA15 - Sap analitzar les situacions on hi ha informació asimètrica.

16904207/MÀRQUETING DE SERVEIS FINANCERS
    RA15 - Sap analitzar les situacions on hi ha informació asimètrica.

16904208/CONSOLIDACIÓ D'ESTATS FINANCERS
    RA15 - Sap analitzar les situacions on hi ha informació asimètrica.

16904209/COMPTABILITAT I FISCALITAT
    RA15 - Sap analitzar les situacions on hi ha informació asimètrica.

16904210/GESTIÓ DEL RISC EN LES OPERACIONS FINANCERES
    RA15 - Sap analitzar les situacions on hi ha informació asimètrica.

16904212/DRET DELS MERCATS FINANCERS
    RA15 - Sap analitzar les situacions on hi ha informació asimètrica.

16904213/HISTÒRIA ECONÒMICA
    RA15 - Sap analitzar les situacions on hi ha informació asimètrica.

16904218/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA15 - Sap analitzar les situacions on hi ha informació asimètrica.

16904219/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA15 - Sap analitzar les situacions on hi ha informació asimètrica.

16904220/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT III
 RA16Sap analitzar el curt termini: sap explicar (i) els efectes de polítiques monetàries i fiscals en
una economia tancada i en una economia oberta i (ii) l’ajust d’una economia amb un desequilibri
extern.
    RA16 - Sap analitzar el curt termini: sap explicar (i) els efectes de polítiques monetàries i fiscals en
una economia tancada i en una economia oberta i (ii) l’ajust d’una economia amb un desequilibri
extern.

16904001/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    RA16 - Sap analitzar el curt termini: sap explicar (i) els efectes de polítiques monetàries i fiscals en
una economia tancada i en una economia oberta i (ii) l’ajust d’una economia amb un desequilibri
extern.

16904002/COMPTABILITAT FINANCERA
    RA16 - Sap analitzar el curt termini: sap explicar (i) els efectes de polítiques monetàries i fiscals en
una economia tancada i en una economia oberta i (ii) l’ajust d’una economia amb un desequilibri
extern.

16904003/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA16 - Sap analitzar el curt termini: sap explicar (i) els efectes de polítiques monetàries i fiscals en
una economia tancada i en una economia oberta i (ii) l’ajust d’una economia amb un desequilibri
extern.

16904004/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    RA16 - Sap analitzar el curt termini: sap explicar (i) els efectes de polítiques monetàries i fiscals en
una economia tancada i en una economia oberta i (ii) l’ajust d’una economia amb un desequilibri
extern.

16904005/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    RA16 - Sap analitzar el curt termini: sap explicar (i) els efectes de polítiques monetàries i fiscals en
una economia tancada i en una economia oberta i (ii) l’ajust d’una economia amb un desequilibri
extern.

16904006/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    RA16 - Sap analitzar el curt termini: sap explicar (i) els efectes de polítiques monetàries i fiscals en
una economia tancada i en una economia oberta i (ii) l’ajust d’una economia amb un desequilibri
extern.

16904007/ESTADÍSTICA I
    RA16 - Sap analitzar el curt termini: sap explicar (i) els efectes de polítiques monetàries i fiscals en
una economia tancada i en una economia oberta i (ii) l’ajust d’una economia amb un desequilibri
extern.

16904008/MATEMÀTIQUES I
    RA16 - Sap analitzar el curt termini: sap explicar (i) els efectes de polítiques monetàries i fiscals en
una economia tancada i en una economia oberta i (ii) l’ajust d’una economia amb un desequilibri
extern.

16904009/MATEMÀTIQUES II
    RA16 - Sap analitzar el curt termini: sap explicar (i) els efectes de polítiques monetàries i fiscals en
una economia tancada i en una economia oberta i (ii) l’ajust d’una economia amb un desequilibri
extern.

16904010/DRET MERCANTIL
    RA16 - Sap analitzar el curt termini: sap explicar (i) els efectes de polítiques monetàries i fiscals en
una economia tancada i en una economia oberta i (ii) l’ajust d’una economia amb un desequilibri
extern.

16904127/FONAMENTS DE MÀRQUETING
    RA16 - Sap analitzar el curt termini: sap explicar (i) els efectes de polítiques monetàries i fiscals en
una economia tancada i en una economia oberta i (ii) l’ajust d’una economia amb un desequilibri
extern.

16904128/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA DE MÀRQUETING
    RA16 - Sap analitzar el curt termini: sap explicar (i) els efectes de polítiques monetàries i fiscals en
una economia tancada i en una economia oberta i (ii) l’ajust d’una economia amb un desequilibri
extern.

16904101/COMPORTAMENT ORGANITZATIU
    RA16 - Sap analitzar el curt termini: sap explicar (i) els efectes de polítiques monetàries i fiscals en
una economia tancada i en una economia oberta i (ii) l’ajust d’una economia amb un desequilibri
extern.

16904102/COMPTABILITAT FINANCERA SUPERIOR
    RA16 - Sap analitzar el curt termini: sap explicar (i) els efectes de polítiques monetàries i fiscals en
una economia tancada i en una economia oberta i (ii) l’ajust d’una economia amb un desequilibri
extern.

16904103/DIRECCIÓ D'OPERACIONS
    RA16 - Sap analitzar el curt termini: sap explicar (i) els efectes de polítiques monetàries i fiscals en
una economia tancada i en una economia oberta i (ii) l’ajust d’una economia amb un desequilibri
extern.

16904104/GESTIÓ DE LA QUALITAT
    RA16 - Sap analitzar el curt termini: sap explicar (i) els efectes de polítiques monetàries i fiscals en
una economia tancada i en una economia oberta i (ii) l’ajust d’una economia amb un desequilibri
extern.

16904105/MATEMÀTIQUES DE LES OPERACIONS FINANCERES
    RA16 - Sap analitzar el curt termini: sap explicar (i) els efectes de polítiques monetàries i fiscals en
una economia tancada i en una economia oberta i (ii) l’ajust d’una economia amb un desequilibri
extern.

16904106/MICROECONOMIA
    RA16 - Sap analitzar el curt termini: sap explicar (i) els efectes de polítiques monetàries i fiscals en
una economia tancada i en una economia oberta i (ii) l’ajust d’una economia amb un desequilibri
extern.

16904107/ANÀLISI DELS ESTATS FINANCERS
    RA16 - Sap analitzar el curt termini: sap explicar (i) els efectes de polítiques monetàries i fiscals en
una economia tancada i en una economia oberta i (ii) l’ajust d’una economia amb un desequilibri
extern.

16904108/DIRECCIÓ FINANCERA: INVERSIÓ
    RA16 - Sap analitzar el curt termini: sap explicar (i) els efectes de polítiques monetàries i fiscals en
una economia tancada i en una economia oberta i (ii) l’ajust d’una economia amb un desequilibri
extern.

16904109/DIRECCIÓ DE RECURSOS HUMANS
    RA16 - Sap analitzar el curt termini: sap explicar (i) els efectes de polítiques monetàries i fiscals en
una economia tancada i en una economia oberta i (ii) l’ajust d’una economia amb un desequilibri
extern.

16904110/ESTADÍSTICA II
    RA16 - Sap analitzar el curt termini: sap explicar (i) els efectes de polítiques monetàries i fiscals en
una economia tancada i en una economia oberta i (ii) l’ajust d’una economia amb un desequilibri
extern.

16904111/FONAMENTS DELS MERCATS FINANCERS
    RA16 - Sap analitzar el curt termini: sap explicar (i) els efectes de polítiques monetàries i fiscals en
una economia tancada i en una economia oberta i (ii) l’ajust d’una economia amb un desequilibri
extern.

16904112/MACROECONOMIA
    RA16 - Sap analitzar el curt termini: sap explicar (i) els efectes de polítiques monetàries i fiscals en
una economia tancada i en una economia oberta i (ii) l’ajust d’una economia amb un desequilibri
extern.

16904113/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA
    RA16 - Sap analitzar el curt termini: sap explicar (i) els efectes de polítiques monetàries i fiscals en
una economia tancada i en una economia oberta i (ii) l’ajust d’una economia amb un desequilibri
extern.

16904114/DIRECCIÓ FINANCERA: FINANÇAMENT
    RA16 - Sap analitzar el curt termini: sap explicar (i) els efectes de polítiques monetàries i fiscals en
una economia tancada i en una economia oberta i (ii) l’ajust d’una economia amb un desequilibri
extern.

16904115/ECONOMIA MUNDIAL
    RA16 - Sap analitzar el curt termini: sap explicar (i) els efectes de polítiques monetàries i fiscals en
una economia tancada i en una economia oberta i (ii) l’ajust d’una economia amb un desequilibri
extern.

16904116/INVESTIGACIÓ DE MERCATS I APLICACIONS
    RA16 - Sap analitzar el curt termini: sap explicar (i) els efectes de polítiques monetàries i fiscals en
una economia tancada i en una economia oberta i (ii) l’ajust d’una economia amb un desequilibri
extern.

16904117/MERCATS I ACTIUS FINANCERS I
    RA16 - Sap analitzar el curt termini: sap explicar (i) els efectes de polítiques monetàries i fiscals en
una economia tancada i en una economia oberta i (ii) l’ajust d’una economia amb un desequilibri
extern.

16904118/VALORACIÓ D'ACTIUS FINANCERS
    RA16 - Sap analitzar el curt termini: sap explicar (i) els efectes de polítiques monetàries i fiscals en
una economia tancada i en una economia oberta i (ii) l’ajust d’una economia amb un desequilibri
extern.

16904119/COMPTABILITAT DE GESTIÓ
    RA16 - Sap analitzar el curt termini: sap explicar (i) els efectes de polítiques monetàries i fiscals en
una economia tancada i en una economia oberta i (ii) l’ajust d’una economia amb un desequilibri
extern.

16904120/SOCIOLOGIA DE L'EMPRESA
    RA16 - Sap analitzar el curt termini: sap explicar (i) els efectes de polítiques monetàries i fiscals en
una economia tancada i en una economia oberta i (ii) l’ajust d’una economia amb un desequilibri
extern.

16904121/TÈCNIQUES DE DECISIÓ EMPRESARIAL
    RA16 - Sap analitzar el curt termini: sap explicar (i) els efectes de polítiques monetàries i fiscals en
una economia tancada i en una economia oberta i (ii) l’ajust d’una economia amb un desequilibri
extern.

16904201/MÀRQUETING INTERNACIONAL
    RA16 - Sap analitzar el curt termini: sap explicar (i) els efectes de polítiques monetàries i fiscals en
una economia tancada i en una economia oberta i (ii) l’ajust d’una economia amb un desequilibri
extern.

16904204/RELACIONS ECONÒMIQUES INTERNACIONALS
    RA16 - Sap analitzar el curt termini: sap explicar (i) els efectes de polítiques monetàries i fiscals en
una economia tancada i en una economia oberta i (ii) l’ajust d’una economia amb un desequilibri
extern.

16904205/DRET DEL MERCAT INTERNACIONAL
    RA16 - Sap analitzar el curt termini: sap explicar (i) els efectes de polítiques monetàries i fiscals en
una economia tancada i en una economia oberta i (ii) l’ajust d’una economia amb un desequilibri
extern.

16904206/CONTROL DE GESTIÓ I SISTEMES D'INFORMACIÓ
    RA16 - Sap analitzar el curt termini: sap explicar (i) els efectes de polítiques monetàries i fiscals en
una economia tancada i en una economia oberta i (ii) l’ajust d’una economia amb un desequilibri
extern.

16904207/MÀRQUETING DE SERVEIS FINANCERS
    RA16 - Sap analitzar el curt termini: sap explicar (i) els efectes de polítiques monetàries i fiscals en
una economia tancada i en una economia oberta i (ii) l’ajust d’una economia amb un desequilibri
extern.

16904208/CONSOLIDACIÓ D'ESTATS FINANCERS
    RA16 - Sap analitzar el curt termini: sap explicar (i) els efectes de polítiques monetàries i fiscals en
una economia tancada i en una economia oberta i (ii) l’ajust d’una economia amb un desequilibri
extern.

16904209/COMPTABILITAT I FISCALITAT
    RA16 - Sap analitzar el curt termini: sap explicar (i) els efectes de polítiques monetàries i fiscals en
una economia tancada i en una economia oberta i (ii) l’ajust d’una economia amb un desequilibri
extern.

16904210/GESTIÓ DEL RISC EN LES OPERACIONS FINANCERES
    RA16 - Sap analitzar el curt termini: sap explicar (i) els efectes de polítiques monetàries i fiscals en
una economia tancada i en una economia oberta i (ii) l’ajust d’una economia amb un desequilibri
extern.

16904212/DRET DELS MERCATS FINANCERS
    RA16 - Sap analitzar el curt termini: sap explicar (i) els efectes de polítiques monetàries i fiscals en
una economia tancada i en una economia oberta i (ii) l’ajust d’una economia amb un desequilibri
extern.

16904213/HISTÒRIA ECONÒMICA
    RA16 - Sap analitzar el curt termini: sap explicar (i) els efectes de polítiques monetàries i fiscals en
una economia tancada i en una economia oberta i (ii) l’ajust d’una economia amb un desequilibri
extern.

16904218/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA16 - Sap analitzar el curt termini: sap explicar (i) els efectes de polítiques monetàries i fiscals en
una economia tancada i en una economia oberta i (ii) l’ajust d’una economia amb un desequilibri
extern.

16904219/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA16 - Sap analitzar el curt termini: sap explicar (i) els efectes de polítiques monetàries i fiscals en
una economia tancada i en una economia oberta i (ii) l’ajust d’una economia amb un desequilibri
extern.

16904220/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT III
 RA17Sap analitzar el curt i mitjà termini: sap explicar els efectes de polítiques monetàries, fiscals
i d’oferta en una economia oberta, així com els ajustos de l’economia en situacions de
desequilibris.
    RA17 - Sap analitzar el curt i mitjà termini: sap explicar els efectes de polítiques monetàries, fiscals
i d’oferta en una economia oberta, així com els ajustos de l’economia en situacions de
desequilibris.

16904001/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    RA17 - Sap analitzar el curt i mitjà termini: sap explicar els efectes de polítiques monetàries, fiscals
i d’oferta en una economia oberta, així com els ajustos de l’economia en situacions de
desequilibris.

16904002/COMPTABILITAT FINANCERA
    RA17 - Sap analitzar el curt i mitjà termini: sap explicar els efectes de polítiques monetàries, fiscals
i d’oferta en una economia oberta, així com els ajustos de l’economia en situacions de
desequilibris.

16904003/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA17 - Sap analitzar el curt i mitjà termini: sap explicar els efectes de polítiques monetàries, fiscals
i d’oferta en una economia oberta, així com els ajustos de l’economia en situacions de
desequilibris.

16904004/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    RA17 - Sap analitzar el curt i mitjà termini: sap explicar els efectes de polítiques monetàries, fiscals
i d’oferta en una economia oberta, així com els ajustos de l’economia en situacions de
desequilibris.

16904005/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    RA17 - Sap analitzar el curt i mitjà termini: sap explicar els efectes de polítiques monetàries, fiscals
i d’oferta en una economia oberta, així com els ajustos de l’economia en situacions de
desequilibris.

16904006/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    RA17 - Sap analitzar el curt i mitjà termini: sap explicar els efectes de polítiques monetàries, fiscals
i d’oferta en una economia oberta, així com els ajustos de l’economia en situacions de
desequilibris.

16904007/ESTADÍSTICA I
    RA17 - Sap analitzar el curt i mitjà termini: sap explicar els efectes de polítiques monetàries, fiscals
i d’oferta en una economia oberta, així com els ajustos de l’economia en situacions de
desequilibris.

16904008/MATEMÀTIQUES I
    RA17 - Sap analitzar el curt i mitjà termini: sap explicar els efectes de polítiques monetàries, fiscals
i d’oferta en una economia oberta, així com els ajustos de l’economia en situacions de
desequilibris.

16904009/MATEMÀTIQUES II
    RA17 - Sap analitzar el curt i mitjà termini: sap explicar els efectes de polítiques monetàries, fiscals
i d’oferta en una economia oberta, així com els ajustos de l’economia en situacions de
desequilibris.

16904010/DRET MERCANTIL
    RA17 - Sap analitzar el curt i mitjà termini: sap explicar els efectes de polítiques monetàries, fiscals
i d’oferta en una economia oberta, així com els ajustos de l’economia en situacions de
desequilibris.

16904127/FONAMENTS DE MÀRQUETING
    RA17 - Sap analitzar el curt i mitjà termini: sap explicar els efectes de polítiques monetàries, fiscals
i d’oferta en una economia oberta, així com els ajustos de l’economia en situacions de
desequilibris.

16904128/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA DE MÀRQUETING
    RA17 - Sap analitzar el curt i mitjà termini: sap explicar els efectes de polítiques monetàries, fiscals
i d’oferta en una economia oberta, així com els ajustos de l’economia en situacions de
desequilibris.

16904101/COMPORTAMENT ORGANITZATIU
    RA17 - Sap analitzar el curt i mitjà termini: sap explicar els efectes de polítiques monetàries, fiscals
i d’oferta en una economia oberta, així com els ajustos de l’economia en situacions de
desequilibris.

16904102/COMPTABILITAT FINANCERA SUPERIOR
    RA17 - Sap analitzar el curt i mitjà termini: sap explicar els efectes de polítiques monetàries, fiscals
i d’oferta en una economia oberta, així com els ajustos de l’economia en situacions de
desequilibris.

16904103/DIRECCIÓ D'OPERACIONS
    RA17 - Sap analitzar el curt i mitjà termini: sap explicar els efectes de polítiques monetàries, fiscals
i d’oferta en una economia oberta, així com els ajustos de l’economia en situacions de
desequilibris.

16904104/GESTIÓ DE LA QUALITAT
    RA17 - Sap analitzar el curt i mitjà termini: sap explicar els efectes de polítiques monetàries, fiscals
i d’oferta en una economia oberta, així com els ajustos de l’economia en situacions de
desequilibris.

16904105/MATEMÀTIQUES DE LES OPERACIONS FINANCERES
    RA17 - Sap analitzar el curt i mitjà termini: sap explicar els efectes de polítiques monetàries, fiscals
i d’oferta en una economia oberta, així com els ajustos de l’economia en situacions de
desequilibris.

16904106/MICROECONOMIA
    RA17 - Sap analitzar el curt i mitjà termini: sap explicar els efectes de polítiques monetàries, fiscals
i d’oferta en una economia oberta, així com els ajustos de l’economia en situacions de
desequilibris.

16904107/ANÀLISI DELS ESTATS FINANCERS
    RA17 - Sap analitzar el curt i mitjà termini: sap explicar els efectes de polítiques monetàries, fiscals
i d’oferta en una economia oberta, així com els ajustos de l’economia en situacions de
desequilibris.

16904108/DIRECCIÓ FINANCERA: INVERSIÓ
    RA17 - Sap analitzar el curt i mitjà termini: sap explicar els efectes de polítiques monetàries, fiscals
i d’oferta en una economia oberta, així com els ajustos de l’economia en situacions de
desequilibris.

16904109/DIRECCIÓ DE RECURSOS HUMANS
    RA17 - Sap analitzar el curt i mitjà termini: sap explicar els efectes de polítiques monetàries, fiscals
i d’oferta en una economia oberta, així com els ajustos de l’economia en situacions de
desequilibris.

16904110/ESTADÍSTICA II
    RA17 - Sap analitzar el curt i mitjà termini: sap explicar els efectes de polítiques monetàries, fiscals
i d’oferta en una economia oberta, així com els ajustos de l’economia en situacions de
desequilibris.

16904111/FONAMENTS DELS MERCATS FINANCERS
    RA17 - Sap analitzar el curt i mitjà termini: sap explicar els efectes de polítiques monetàries, fiscals
i d’oferta en una economia oberta, així com els ajustos de l’economia en situacions de
desequilibris.

16904112/MACROECONOMIA
    RA17 - Sap analitzar el curt i mitjà termini: sap explicar els efectes de polítiques monetàries, fiscals
i d’oferta en una economia oberta, així com els ajustos de l’economia en situacions de
desequilibris.

16904113/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA
    RA17 - Sap analitzar el curt i mitjà termini: sap explicar els efectes de polítiques monetàries, fiscals
i d’oferta en una economia oberta, així com els ajustos de l’economia en situacions de
desequilibris.

16904114/DIRECCIÓ FINANCERA: FINANÇAMENT
    RA17 - Sap analitzar el curt i mitjà termini: sap explicar els efectes de polítiques monetàries, fiscals
i d’oferta en una economia oberta, així com els ajustos de l’economia en situacions de
desequilibris.

16904115/ECONOMIA MUNDIAL
    RA17 - Sap analitzar el curt i mitjà termini: sap explicar els efectes de polítiques monetàries, fiscals
i d’oferta en una economia oberta, així com els ajustos de l’economia en situacions de
desequilibris.

16904116/INVESTIGACIÓ DE MERCATS I APLICACIONS
    RA17 - Sap analitzar el curt i mitjà termini: sap explicar els efectes de polítiques monetàries, fiscals
i d’oferta en una economia oberta, així com els ajustos de l’economia en situacions de
desequilibris.

16904117/MERCATS I ACTIUS FINANCERS I
    RA17 - Sap analitzar el curt i mitjà termini: sap explicar els efectes de polítiques monetàries, fiscals
i d’oferta en una economia oberta, així com els ajustos de l’economia en situacions de
desequilibris.

16904118/VALORACIÓ D'ACTIUS FINANCERS
    RA17 - Sap analitzar el curt i mitjà termini: sap explicar els efectes de polítiques monetàries, fiscals
i d’oferta en una economia oberta, així com els ajustos de l’economia en situacions de
desequilibris.

16904119/COMPTABILITAT DE GESTIÓ
    RA17 - Sap analitzar el curt i mitjà termini: sap explicar els efectes de polítiques monetàries, fiscals
i d’oferta en una economia oberta, així com els ajustos de l’economia en situacions de
desequilibris.

16904120/SOCIOLOGIA DE L'EMPRESA
    RA17 - Sap analitzar el curt i mitjà termini: sap explicar els efectes de polítiques monetàries, fiscals
i d’oferta en una economia oberta, així com els ajustos de l’economia en situacions de
desequilibris.

16904121/TÈCNIQUES DE DECISIÓ EMPRESARIAL
    RA17 - Sap analitzar el curt i mitjà termini: sap explicar els efectes de polítiques monetàries, fiscals
i d’oferta en una economia oberta, així com els ajustos de l’economia en situacions de
desequilibris.

16904201/MÀRQUETING INTERNACIONAL
    RA17 - Sap analitzar el curt i mitjà termini: sap explicar els efectes de polítiques monetàries, fiscals
i d’oferta en una economia oberta, així com els ajustos de l’economia en situacions de
desequilibris.

16904204/RELACIONS ECONÒMIQUES INTERNACIONALS
    RA17 - Sap analitzar el curt i mitjà termini: sap explicar els efectes de polítiques monetàries, fiscals
i d’oferta en una economia oberta, així com els ajustos de l’economia en situacions de
desequilibris.

16904205/DRET DEL MERCAT INTERNACIONAL
    RA17 - Sap analitzar el curt i mitjà termini: sap explicar els efectes de polítiques monetàries, fiscals
i d’oferta en una economia oberta, així com els ajustos de l’economia en situacions de
desequilibris.

16904206/CONTROL DE GESTIÓ I SISTEMES D'INFORMACIÓ
    RA17 - Sap analitzar el curt i mitjà termini: sap explicar els efectes de polítiques monetàries, fiscals
i d’oferta en una economia oberta, així com els ajustos de l’economia en situacions de
desequilibris.

16904207/MÀRQUETING DE SERVEIS FINANCERS
    RA17 - Sap analitzar el curt i mitjà termini: sap explicar els efectes de polítiques monetàries, fiscals
i d’oferta en una economia oberta, així com els ajustos de l’economia en situacions de
desequilibris.

16904208/CONSOLIDACIÓ D'ESTATS FINANCERS
    RA17 - Sap analitzar el curt i mitjà termini: sap explicar els efectes de polítiques monetàries, fiscals
i d’oferta en una economia oberta, així com els ajustos de l’economia en situacions de
desequilibris.

16904209/COMPTABILITAT I FISCALITAT
    RA17 - Sap analitzar el curt i mitjà termini: sap explicar els efectes de polítiques monetàries, fiscals
i d’oferta en una economia oberta, així com els ajustos de l’economia en situacions de
desequilibris.

16904210/GESTIÓ DEL RISC EN LES OPERACIONS FINANCERES
    RA17 - Sap analitzar el curt i mitjà termini: sap explicar els efectes de polítiques monetàries, fiscals
i d’oferta en una economia oberta, així com els ajustos de l’economia en situacions de
desequilibris.

16904212/DRET DELS MERCATS FINANCERS
    RA17 - Sap analitzar el curt i mitjà termini: sap explicar els efectes de polítiques monetàries, fiscals
i d’oferta en una economia oberta, així com els ajustos de l’economia en situacions de
desequilibris.

16904213/HISTÒRIA ECONÒMICA
    RA17 - Sap analitzar el curt i mitjà termini: sap explicar els efectes de polítiques monetàries, fiscals
i d’oferta en una economia oberta, així com els ajustos de l’economia en situacions de
desequilibris.

16904218/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA17 - Sap analitzar el curt i mitjà termini: sap explicar els efectes de polítiques monetàries, fiscals
i d’oferta en una economia oberta, així com els ajustos de l’economia en situacions de
desequilibris.

16904219/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA17 - Sap analitzar el curt i mitjà termini: sap explicar els efectes de polítiques monetàries, fiscals
i d’oferta en una economia oberta, així com els ajustos de l’economia en situacions de
desequilibris.

16904220/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT III
 RA18Sap analitzar el paper de les expectatives en l’anàlisi macroeconòmica.
    RA18 - Sap analitzar el paper de les expectatives en l’anàlisi macroeconòmica.

16904001/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    RA18 - Sap analitzar el paper de les expectatives en l’anàlisi macroeconòmica.

16904002/COMPTABILITAT FINANCERA
    RA18 - Sap analitzar el paper de les expectatives en l’anàlisi macroeconòmica.

16904003/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA18 - Sap analitzar el paper de les expectatives en l’anàlisi macroeconòmica.

16904004/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    RA18 - Sap analitzar el paper de les expectatives en l’anàlisi macroeconòmica.

16904005/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    RA18 - Sap analitzar el paper de les expectatives en l’anàlisi macroeconòmica.

16904006/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    RA18 - Sap analitzar el paper de les expectatives en l’anàlisi macroeconòmica.

16904007/ESTADÍSTICA I
    RA18 - Sap analitzar el paper de les expectatives en l’anàlisi macroeconòmica.

16904008/MATEMÀTIQUES I
    RA18 - Sap analitzar el paper de les expectatives en l’anàlisi macroeconòmica.

16904009/MATEMÀTIQUES II
    RA18 - Sap analitzar el paper de les expectatives en l’anàlisi macroeconòmica.

16904010/DRET MERCANTIL
    RA18 - Sap analitzar el paper de les expectatives en l’anàlisi macroeconòmica.

16904127/FONAMENTS DE MÀRQUETING
    RA18 - Sap analitzar el paper de les expectatives en l’anàlisi macroeconòmica.

16904128/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA DE MÀRQUETING
    RA18 - Sap analitzar el paper de les expectatives en l’anàlisi macroeconòmica.

16904101/COMPORTAMENT ORGANITZATIU
    RA18 - Sap analitzar el paper de les expectatives en l’anàlisi macroeconòmica.

16904102/COMPTABILITAT FINANCERA SUPERIOR
    RA18 - Sap analitzar el paper de les expectatives en l’anàlisi macroeconòmica.

16904103/DIRECCIÓ D'OPERACIONS
    RA18 - Sap analitzar el paper de les expectatives en l’anàlisi macroeconòmica.

16904104/GESTIÓ DE LA QUALITAT
    RA18 - Sap analitzar el paper de les expectatives en l’anàlisi macroeconòmica.

16904105/MATEMÀTIQUES DE LES OPERACIONS FINANCERES
    RA18 - Sap analitzar el paper de les expectatives en l’anàlisi macroeconòmica.

16904106/MICROECONOMIA
    RA18 - Sap analitzar el paper de les expectatives en l’anàlisi macroeconòmica.

16904107/ANÀLISI DELS ESTATS FINANCERS
    RA18 - Sap analitzar el paper de les expectatives en l’anàlisi macroeconòmica.

16904108/DIRECCIÓ FINANCERA: INVERSIÓ
    RA18 - Sap analitzar el paper de les expectatives en l’anàlisi macroeconòmica.

16904109/DIRECCIÓ DE RECURSOS HUMANS
    RA18 - Sap analitzar el paper de les expectatives en l’anàlisi macroeconòmica.

16904110/ESTADÍSTICA II
    RA18 - Sap analitzar el paper de les expectatives en l’anàlisi macroeconòmica.

16904111/FONAMENTS DELS MERCATS FINANCERS
    RA18 - Sap analitzar el paper de les expectatives en l’anàlisi macroeconòmica.

16904112/MACROECONOMIA
    RA18 - Sap analitzar el paper de les expectatives en l’anàlisi macroeconòmica.

16904113/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA
    RA18 - Sap analitzar el paper de les expectatives en l’anàlisi macroeconòmica.

16904114/DIRECCIÓ FINANCERA: FINANÇAMENT
    RA18 - Sap analitzar el paper de les expectatives en l’anàlisi macroeconòmica.

16904115/ECONOMIA MUNDIAL
    RA18 - Sap analitzar el paper de les expectatives en l’anàlisi macroeconòmica.

16904116/INVESTIGACIÓ DE MERCATS I APLICACIONS
    RA18 - Sap analitzar el paper de les expectatives en l’anàlisi macroeconòmica.

16904117/MERCATS I ACTIUS FINANCERS I
    RA18 - Sap analitzar el paper de les expectatives en l’anàlisi macroeconòmica.

16904118/VALORACIÓ D'ACTIUS FINANCERS
    RA18 - Sap analitzar el paper de les expectatives en l’anàlisi macroeconòmica.

16904119/COMPTABILITAT DE GESTIÓ
    RA18 - Sap analitzar el paper de les expectatives en l’anàlisi macroeconòmica.

16904120/SOCIOLOGIA DE L'EMPRESA
    RA18 - Sap analitzar el paper de les expectatives en l’anàlisi macroeconòmica.

16904121/TÈCNIQUES DE DECISIÓ EMPRESARIAL
    RA18 - Sap analitzar el paper de les expectatives en l’anàlisi macroeconòmica.

16904201/MÀRQUETING INTERNACIONAL
    RA18 - Sap analitzar el paper de les expectatives en l’anàlisi macroeconòmica.

16904204/RELACIONS ECONÒMIQUES INTERNACIONALS
    RA18 - Sap analitzar el paper de les expectatives en l’anàlisi macroeconòmica.

16904205/DRET DEL MERCAT INTERNACIONAL
    RA18 - Sap analitzar el paper de les expectatives en l’anàlisi macroeconòmica.

16904206/CONTROL DE GESTIÓ I SISTEMES D'INFORMACIÓ
    RA18 - Sap analitzar el paper de les expectatives en l’anàlisi macroeconòmica.

16904207/MÀRQUETING DE SERVEIS FINANCERS
    RA18 - Sap analitzar el paper de les expectatives en l’anàlisi macroeconòmica.

16904208/CONSOLIDACIÓ D'ESTATS FINANCERS
    RA18 - Sap analitzar el paper de les expectatives en l’anàlisi macroeconòmica.

16904209/COMPTABILITAT I FISCALITAT
    RA18 - Sap analitzar el paper de les expectatives en l’anàlisi macroeconòmica.

16904210/GESTIÓ DEL RISC EN LES OPERACIONS FINANCERES
    RA18 - Sap analitzar el paper de les expectatives en l’anàlisi macroeconòmica.

16904212/DRET DELS MERCATS FINANCERS
    RA18 - Sap analitzar el paper de les expectatives en l’anàlisi macroeconòmica.

16904213/HISTÒRIA ECONÒMICA
    RA18 - Sap analitzar el paper de les expectatives en l’anàlisi macroeconòmica.

16904218/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA18 - Sap analitzar el paper de les expectatives en l’anàlisi macroeconòmica.

16904219/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA18 - Sap analitzar el paper de les expectatives en l’anàlisi macroeconòmica.

16904220/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT III
 RA19Coneix la formació del tipus de canvi; el funcionament del mercat de divises; la influència de
diferents variables macroeconòmiques sobre aquest i els diferents models de determinació del tipus
de canvi.
    RA19 - Coneix la formació del tipus de canvi; el funcionament del mercat de divises; la influència de
diferents variables macroeconòmiques sobre aquest i els diferents models de determinació del tipus
de canvi.

16904001/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    RA19 - Coneix la formació del tipus de canvi; el funcionament del mercat de divises; la influència de
diferents variables macroeconòmiques sobre aquest i els diferents models de determinació del tipus
de canvi.

16904002/COMPTABILITAT FINANCERA
    RA19 - Coneix la formació del tipus de canvi; el funcionament del mercat de divises; la influència de
diferents variables macroeconòmiques sobre aquest i els diferents models de determinació del tipus
de canvi.

16904003/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA19 - Coneix la formació del tipus de canvi; el funcionament del mercat de divises; la influència de
diferents variables macroeconòmiques sobre aquest i els diferents models de determinació del tipus
de canvi.

16904004/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    RA19 - Coneix la formació del tipus de canvi; el funcionament del mercat de divises; la influència de
diferents variables macroeconòmiques sobre aquest i els diferents models de determinació del tipus
de canvi.

16904005/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    RA19 - Coneix la formació del tipus de canvi; el funcionament del mercat de divises; la influència de
diferents variables macroeconòmiques sobre aquest i els diferents models de determinació del tipus
de canvi.

16904006/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    RA19 - Coneix la formació del tipus de canvi; el funcionament del mercat de divises; la influència de
diferents variables macroeconòmiques sobre aquest i els diferents models de determinació del tipus
de canvi.

16904007/ESTADÍSTICA I
    RA19 - Coneix la formació del tipus de canvi; el funcionament del mercat de divises; la influència de
diferents variables macroeconòmiques sobre aquest i els diferents models de determinació del tipus
de canvi.

16904008/MATEMÀTIQUES I
    RA19 - Coneix la formació del tipus de canvi; el funcionament del mercat de divises; la influència de
diferents variables macroeconòmiques sobre aquest i els diferents models de determinació del tipus
de canvi.

16904009/MATEMÀTIQUES II
    RA19 - Coneix la formació del tipus de canvi; el funcionament del mercat de divises; la influència de
diferents variables macroeconòmiques sobre aquest i els diferents models de determinació del tipus
de canvi.

16904010/DRET MERCANTIL
    RA19 - Coneix la formació del tipus de canvi; el funcionament del mercat de divises; la influència de
diferents variables macroeconòmiques sobre aquest i els diferents models de determinació del tipus
de canvi.

16904127/FONAMENTS DE MÀRQUETING
    RA19 - Coneix la formació del tipus de canvi; el funcionament del mercat de divises; la influència de
diferents variables macroeconòmiques sobre aquest i els diferents models de determinació del tipus
de canvi.

16904128/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA DE MÀRQUETING
    RA19 - Coneix la formació del tipus de canvi; el funcionament del mercat de divises; la influència de
diferents variables macroeconòmiques sobre aquest i els diferents models de determinació del tipus
de canvi.

16904101/COMPORTAMENT ORGANITZATIU
    RA19 - Coneix la formació del tipus de canvi; el funcionament del mercat de divises; la influència de
diferents variables macroeconòmiques sobre aquest i els diferents models de determinació del tipus
de canvi.

16904102/COMPTABILITAT FINANCERA SUPERIOR
    RA19 - Coneix la formació del tipus de canvi; el funcionament del mercat de divises; la influència de
diferents variables macroeconòmiques sobre aquest i els diferents models de determinació del tipus
de canvi.

16904103/DIRECCIÓ D'OPERACIONS
    RA19 - Coneix la formació del tipus de canvi; el funcionament del mercat de divises; la influència de
diferents variables macroeconòmiques sobre aquest i els diferents models de determinació del tipus
de canvi.

16904104/GESTIÓ DE LA QUALITAT
    RA19 - Coneix la formació del tipus de canvi; el funcionament del mercat de divises; la influència de
diferents variables macroeconòmiques sobre aquest i els diferents models de determinació del tipus
de canvi.

16904105/MATEMÀTIQUES DE LES OPERACIONS FINANCERES
    RA19 - Coneix la formació del tipus de canvi; el funcionament del mercat de divises; la influència de
diferents variables macroeconòmiques sobre aquest i els diferents models de determinació del tipus
de canvi.

16904106/MICROECONOMIA
    RA19 - Coneix la formació del tipus de canvi; el funcionament del mercat de divises; la influència de
diferents variables macroeconòmiques sobre aquest i els diferents models de determinació del tipus
de canvi.

16904107/ANÀLISI DELS ESTATS FINANCERS
    RA19 - Coneix la formació del tipus de canvi; el funcionament del mercat de divises; la influència de
diferents variables macroeconòmiques sobre aquest i els diferents models de determinació del tipus
de canvi.

16904108/DIRECCIÓ FINANCERA: INVERSIÓ
    RA19 - Coneix la formació del tipus de canvi; el funcionament del mercat de divises; la influència de
diferents variables macroeconòmiques sobre aquest i els diferents models de determinació del tipus
de canvi.

16904109/DIRECCIÓ DE RECURSOS HUMANS
    RA19 - Coneix la formació del tipus de canvi; el funcionament del mercat de divises; la influència de
diferents variables macroeconòmiques sobre aquest i els diferents models de determinació del tipus
de canvi.

16904110/ESTADÍSTICA II
    RA19 - Coneix la formació del tipus de canvi; el funcionament del mercat de divises; la influència de
diferents variables macroeconòmiques sobre aquest i els diferents models de determinació del tipus
de canvi.

16904111/FONAMENTS DELS MERCATS FINANCERS
    RA19 - Coneix la formació del tipus de canvi; el funcionament del mercat de divises; la influència de
diferents variables macroeconòmiques sobre aquest i els diferents models de determinació del tipus
de canvi.

16904112/MACROECONOMIA
    RA19 - Coneix la formació del tipus de canvi; el funcionament del mercat de divises; la influència de
diferents variables macroeconòmiques sobre aquest i els diferents models de determinació del tipus
de canvi.

16904113/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA
    RA19 - Coneix la formació del tipus de canvi; el funcionament del mercat de divises; la influència de
diferents variables macroeconòmiques sobre aquest i els diferents models de determinació del tipus
de canvi.

16904114/DIRECCIÓ FINANCERA: FINANÇAMENT
    RA19 - Coneix la formació del tipus de canvi; el funcionament del mercat de divises; la influència de
diferents variables macroeconòmiques sobre aquest i els diferents models de determinació del tipus
de canvi.

16904115/ECONOMIA MUNDIAL
    RA19 - Coneix la formació del tipus de canvi; el funcionament del mercat de divises; la influència de
diferents variables macroeconòmiques sobre aquest i els diferents models de determinació del tipus
de canvi.

16904116/INVESTIGACIÓ DE MERCATS I APLICACIONS
    RA19 - Coneix la formació del tipus de canvi; el funcionament del mercat de divises; la influència de
diferents variables macroeconòmiques sobre aquest i els diferents models de determinació del tipus
de canvi.

16904117/MERCATS I ACTIUS FINANCERS I
    RA19 - Coneix la formació del tipus de canvi; el funcionament del mercat de divises; la influència de
diferents variables macroeconòmiques sobre aquest i els diferents models de determinació del tipus
de canvi.

16904118/VALORACIÓ D'ACTIUS FINANCERS
    RA19 - Coneix la formació del tipus de canvi; el funcionament del mercat de divises; la influència de
diferents variables macroeconòmiques sobre aquest i els diferents models de determinació del tipus
de canvi.

16904119/COMPTABILITAT DE GESTIÓ
    RA19 - Coneix la formació del tipus de canvi; el funcionament del mercat de divises; la influència de
diferents variables macroeconòmiques sobre aquest i els diferents models de determinació del tipus
de canvi.

16904120/SOCIOLOGIA DE L'EMPRESA
    RA19 - Coneix la formació del tipus de canvi; el funcionament del mercat de divises; la influència de
diferents variables macroeconòmiques sobre aquest i els diferents models de determinació del tipus
de canvi.

16904121/TÈCNIQUES DE DECISIÓ EMPRESARIAL
    RA19 - Coneix la formació del tipus de canvi; el funcionament del mercat de divises; la influència de
diferents variables macroeconòmiques sobre aquest i els diferents models de determinació del tipus
de canvi.

16904201/MÀRQUETING INTERNACIONAL
    RA19 - Coneix la formació del tipus de canvi; el funcionament del mercat de divises; la influència de
diferents variables macroeconòmiques sobre aquest i els diferents models de determinació del tipus
de canvi.

16904204/RELACIONS ECONÒMIQUES INTERNACIONALS
    RA19 - Coneix la formació del tipus de canvi; el funcionament del mercat de divises; la influència de
diferents variables macroeconòmiques sobre aquest i els diferents models de determinació del tipus
de canvi.

16904205/DRET DEL MERCAT INTERNACIONAL
    RA19 - Coneix la formació del tipus de canvi; el funcionament del mercat de divises; la influència de
diferents variables macroeconòmiques sobre aquest i els diferents models de determinació del tipus
de canvi.

16904206/CONTROL DE GESTIÓ I SISTEMES D'INFORMACIÓ
    RA19 - Coneix la formació del tipus de canvi; el funcionament del mercat de divises; la influència de
diferents variables macroeconòmiques sobre aquest i els diferents models de determinació del tipus
de canvi.

16904207/MÀRQUETING DE SERVEIS FINANCERS
    RA19 - Coneix la formació del tipus de canvi; el funcionament del mercat de divises; la influència de
diferents variables macroeconòmiques sobre aquest i els diferents models de determinació del tipus
de canvi.

16904208/CONSOLIDACIÓ D'ESTATS FINANCERS
    RA19 - Coneix la formació del tipus de canvi; el funcionament del mercat de divises; la influència de
diferents variables macroeconòmiques sobre aquest i els diferents models de determinació del tipus
de canvi.

16904209/COMPTABILITAT I FISCALITAT
    RA19 - Coneix la formació del tipus de canvi; el funcionament del mercat de divises; la influència de
diferents variables macroeconòmiques sobre aquest i els diferents models de determinació del tipus
de canvi.

16904210/GESTIÓ DEL RISC EN LES OPERACIONS FINANCERES
    RA19 - Coneix la formació del tipus de canvi; el funcionament del mercat de divises; la influència de
diferents variables macroeconòmiques sobre aquest i els diferents models de determinació del tipus
de canvi.

16904212/DRET DELS MERCATS FINANCERS
    RA19 - Coneix la formació del tipus de canvi; el funcionament del mercat de divises; la influència de
diferents variables macroeconòmiques sobre aquest i els diferents models de determinació del tipus
de canvi.

16904213/HISTÒRIA ECONÒMICA
    RA19 - Coneix la formació del tipus de canvi; el funcionament del mercat de divises; la influència de
diferents variables macroeconòmiques sobre aquest i els diferents models de determinació del tipus
de canvi.

16904218/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA19 - Coneix la formació del tipus de canvi; el funcionament del mercat de divises; la influència de
diferents variables macroeconòmiques sobre aquest i els diferents models de determinació del tipus
de canvi.

16904219/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA19 - Coneix la formació del tipus de canvi; el funcionament del mercat de divises; la influència de
diferents variables macroeconòmiques sobre aquest i els diferents models de determinació del tipus
de canvi.

16904220/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT III
 RA20Sap explicar i analitzar l’efecte de la intervenció en el mercat de divises tant per a tipus de
canvi fixos com flexibles i l’efecte de la intervenció en àrees monetàries òptimes.
    RA20 - Sap explicar i analitzar l’efecte de la intervenció en el mercat de divises tant per a tipus de
canvi fixos com flexibles i l’efecte de la intervenció en àrees monetàries òptimes.

16904001/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    RA20 - Sap explicar i analitzar l’efecte de la intervenció en el mercat de divises tant per a tipus de
canvi fixos com flexibles i l’efecte de la intervenció en àrees monetàries òptimes.

16904002/COMPTABILITAT FINANCERA
    RA20 - Sap explicar i analitzar l’efecte de la intervenció en el mercat de divises tant per a tipus de
canvi fixos com flexibles i l’efecte de la intervenció en àrees monetàries òptimes.

16904003/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA20 - Sap explicar i analitzar l’efecte de la intervenció en el mercat de divises tant per a tipus de
canvi fixos com flexibles i l’efecte de la intervenció en àrees monetàries òptimes.

16904004/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    RA20 - Sap explicar i analitzar l’efecte de la intervenció en el mercat de divises tant per a tipus de
canvi fixos com flexibles i l’efecte de la intervenció en àrees monetàries òptimes.

16904005/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    RA20 - Sap explicar i analitzar l’efecte de la intervenció en el mercat de divises tant per a tipus de
canvi fixos com flexibles i l’efecte de la intervenció en àrees monetàries òptimes.

16904006/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    RA20 - Sap explicar i analitzar l’efecte de la intervenció en el mercat de divises tant per a tipus de
canvi fixos com flexibles i l’efecte de la intervenció en àrees monetàries òptimes.

16904007/ESTADÍSTICA I
    RA20 - Sap explicar i analitzar l’efecte de la intervenció en el mercat de divises tant per a tipus de
canvi fixos com flexibles i l’efecte de la intervenció en àrees monetàries òptimes.

16904008/MATEMÀTIQUES I
    RA20 - Sap explicar i analitzar l’efecte de la intervenció en el mercat de divises tant per a tipus de
canvi fixos com flexibles i l’efecte de la intervenció en àrees monetàries òptimes.

16904009/MATEMÀTIQUES II
    RA20 - Sap explicar i analitzar l’efecte de la intervenció en el mercat de divises tant per a tipus de
canvi fixos com flexibles i l’efecte de la intervenció en àrees monetàries òptimes.

16904010/DRET MERCANTIL
    RA20 - Sap explicar i analitzar l’efecte de la intervenció en el mercat de divises tant per a tipus de
canvi fixos com flexibles i l’efecte de la intervenció en àrees monetàries òptimes.

16904127/FONAMENTS DE MÀRQUETING
    RA20 - Sap explicar i analitzar l’efecte de la intervenció en el mercat de divises tant per a tipus de
canvi fixos com flexibles i l’efecte de la intervenció en àrees monetàries òptimes.

16904128/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA DE MÀRQUETING
    RA20 - Sap explicar i analitzar l’efecte de la intervenció en el mercat de divises tant per a tipus de
canvi fixos com flexibles i l’efecte de la intervenció en àrees monetàries òptimes.

16904101/COMPORTAMENT ORGANITZATIU
    RA20 - Sap explicar i analitzar l’efecte de la intervenció en el mercat de divises tant per a tipus de
canvi fixos com flexibles i l’efecte de la intervenció en àrees monetàries òptimes.

16904102/COMPTABILITAT FINANCERA SUPERIOR
    RA20 - Sap explicar i analitzar l’efecte de la intervenció en el mercat de divises tant per a tipus de
canvi fixos com flexibles i l’efecte de la intervenció en àrees monetàries òptimes.

16904103/DIRECCIÓ D'OPERACIONS
    RA20 - Sap explicar i analitzar l’efecte de la intervenció en el mercat de divises tant per a tipus de
canvi fixos com flexibles i l’efecte de la intervenció en àrees monetàries òptimes.

16904104/GESTIÓ DE LA QUALITAT
    RA20 - Sap explicar i analitzar l’efecte de la intervenció en el mercat de divises tant per a tipus de
canvi fixos com flexibles i l’efecte de la intervenció en àrees monetàries òptimes.

16904105/MATEMÀTIQUES DE LES OPERACIONS FINANCERES
    RA20 - Sap explicar i analitzar l’efecte de la intervenció en el mercat de divises tant per a tipus de
canvi fixos com flexibles i l’efecte de la intervenció en àrees monetàries òptimes.

16904106/MICROECONOMIA
    RA20 - Sap explicar i analitzar l’efecte de la intervenció en el mercat de divises tant per a tipus de
canvi fixos com flexibles i l’efecte de la intervenció en àrees monetàries òptimes.

16904107/ANÀLISI DELS ESTATS FINANCERS
    RA20 - Sap explicar i analitzar l’efecte de la intervenció en el mercat de divises tant per a tipus de
canvi fixos com flexibles i l’efecte de la intervenció en àrees monetàries òptimes.

16904108/DIRECCIÓ FINANCERA: INVERSIÓ
    RA20 - Sap explicar i analitzar l’efecte de la intervenció en el mercat de divises tant per a tipus de
canvi fixos com flexibles i l’efecte de la intervenció en àrees monetàries òptimes.

16904109/DIRECCIÓ DE RECURSOS HUMANS
    RA20 - Sap explicar i analitzar l’efecte de la intervenció en el mercat de divises tant per a tipus de
canvi fixos com flexibles i l’efecte de la intervenció en àrees monetàries òptimes.

16904110/ESTADÍSTICA II
    RA20 - Sap explicar i analitzar l’efecte de la intervenció en el mercat de divises tant per a tipus de
canvi fixos com flexibles i l’efecte de la intervenció en àrees monetàries òptimes.

16904111/FONAMENTS DELS MERCATS FINANCERS
    RA20 - Sap explicar i analitzar l’efecte de la intervenció en el mercat de divises tant per a tipus de
canvi fixos com flexibles i l’efecte de la intervenció en àrees monetàries òptimes.

16904112/MACROECONOMIA
    RA20 - Sap explicar i analitzar l’efecte de la intervenció en el mercat de divises tant per a tipus de
canvi fixos com flexibles i l’efecte de la intervenció en àrees monetàries òptimes.

16904113/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA
    RA20 - Sap explicar i analitzar l’efecte de la intervenció en el mercat de divises tant per a tipus de
canvi fixos com flexibles i l’efecte de la intervenció en àrees monetàries òptimes.

16904114/DIRECCIÓ FINANCERA: FINANÇAMENT
    RA20 - Sap explicar i analitzar l’efecte de la intervenció en el mercat de divises tant per a tipus de
canvi fixos com flexibles i l’efecte de la intervenció en àrees monetàries òptimes.

16904115/ECONOMIA MUNDIAL
    RA20 - Sap explicar i analitzar l’efecte de la intervenció en el mercat de divises tant per a tipus de
canvi fixos com flexibles i l’efecte de la intervenció en àrees monetàries òptimes.

16904116/INVESTIGACIÓ DE MERCATS I APLICACIONS
    RA20 - Sap explicar i analitzar l’efecte de la intervenció en el mercat de divises tant per a tipus de
canvi fixos com flexibles i l’efecte de la intervenció en àrees monetàries òptimes.

16904117/MERCATS I ACTIUS FINANCERS I
    RA20 - Sap explicar i analitzar l’efecte de la intervenció en el mercat de divises tant per a tipus de
canvi fixos com flexibles i l’efecte de la intervenció en àrees monetàries òptimes.

16904118/VALORACIÓ D'ACTIUS FINANCERS
    RA20 - Sap explicar i analitzar l’efecte de la intervenció en el mercat de divises tant per a tipus de
canvi fixos com flexibles i l’efecte de la intervenció en àrees monetàries òptimes.

16904119/COMPTABILITAT DE GESTIÓ
    RA20 - Sap explicar i analitzar l’efecte de la intervenció en el mercat de divises tant per a tipus de
canvi fixos com flexibles i l’efecte de la intervenció en àrees monetàries òptimes.

16904120/SOCIOLOGIA DE L'EMPRESA
    RA20 - Sap explicar i analitzar l’efecte de la intervenció en el mercat de divises tant per a tipus de
canvi fixos com flexibles i l’efecte de la intervenció en àrees monetàries òptimes.

16904121/TÈCNIQUES DE DECISIÓ EMPRESARIAL
    RA20 - Sap explicar i analitzar l’efecte de la intervenció en el mercat de divises tant per a tipus de
canvi fixos com flexibles i l’efecte de la intervenció en àrees monetàries òptimes.

16904201/MÀRQUETING INTERNACIONAL
    RA20 - Sap explicar i analitzar l’efecte de la intervenció en el mercat de divises tant per a tipus de
canvi fixos com flexibles i l’efecte de la intervenció en àrees monetàries òptimes.

16904204/RELACIONS ECONÒMIQUES INTERNACIONALS
    RA20 - Sap explicar i analitzar l’efecte de la intervenció en el mercat de divises tant per a tipus de
canvi fixos com flexibles i l’efecte de la intervenció en àrees monetàries òptimes.

16904205/DRET DEL MERCAT INTERNACIONAL
    RA20 - Sap explicar i analitzar l’efecte de la intervenció en el mercat de divises tant per a tipus de
canvi fixos com flexibles i l’efecte de la intervenció en àrees monetàries òptimes.

16904206/CONTROL DE GESTIÓ I SISTEMES D'INFORMACIÓ
    RA20 - Sap explicar i analitzar l’efecte de la intervenció en el mercat de divises tant per a tipus de
canvi fixos com flexibles i l’efecte de la intervenció en àrees monetàries òptimes.

16904207/MÀRQUETING DE SERVEIS FINANCERS
    RA20 - Sap explicar i analitzar l’efecte de la intervenció en el mercat de divises tant per a tipus de
canvi fixos com flexibles i l’efecte de la intervenció en àrees monetàries òptimes.

16904208/CONSOLIDACIÓ D'ESTATS FINANCERS
    RA20 - Sap explicar i analitzar l’efecte de la intervenció en el mercat de divises tant per a tipus de
canvi fixos com flexibles i l’efecte de la intervenció en àrees monetàries òptimes.

16904209/COMPTABILITAT I FISCALITAT
    RA20 - Sap explicar i analitzar l’efecte de la intervenció en el mercat de divises tant per a tipus de
canvi fixos com flexibles i l’efecte de la intervenció en àrees monetàries òptimes.

16904210/GESTIÓ DEL RISC EN LES OPERACIONS FINANCERES
    RA20 - Sap explicar i analitzar l’efecte de la intervenció en el mercat de divises tant per a tipus de
canvi fixos com flexibles i l’efecte de la intervenció en àrees monetàries òptimes.

16904212/DRET DELS MERCATS FINANCERS
    RA20 - Sap explicar i analitzar l’efecte de la intervenció en el mercat de divises tant per a tipus de
canvi fixos com flexibles i l’efecte de la intervenció en àrees monetàries òptimes.

16904213/HISTÒRIA ECONÒMICA
    RA20 - Sap explicar i analitzar l’efecte de la intervenció en el mercat de divises tant per a tipus de
canvi fixos com flexibles i l’efecte de la intervenció en àrees monetàries òptimes.

16904218/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA20 - Sap explicar i analitzar l’efecte de la intervenció en el mercat de divises tant per a tipus de
canvi fixos com flexibles i l’efecte de la intervenció en àrees monetàries òptimes.

16904219/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA20 - Sap explicar i analitzar l’efecte de la intervenció en el mercat de divises tant per a tipus de
canvi fixos com flexibles i l’efecte de la intervenció en àrees monetàries òptimes.

16904220/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT III
 RA21Coneix i entén els models teòrics sobre el comerç internacional i les polítiques comercials.
    RA21 - Coneix i entén els models teòrics sobre el comerç internacional i les polítiques comercials.

16904001/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    RA21 - Coneix i entén els models teòrics sobre el comerç internacional i les polítiques comercials.

16904002/COMPTABILITAT FINANCERA
    RA21 - Coneix i entén els models teòrics sobre el comerç internacional i les polítiques comercials.

16904003/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA21 - Coneix i entén els models teòrics sobre el comerç internacional i les polítiques comercials.

16904004/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    RA21 - Coneix i entén els models teòrics sobre el comerç internacional i les polítiques comercials.

16904005/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    RA21 - Coneix i entén els models teòrics sobre el comerç internacional i les polítiques comercials.

16904006/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    RA21 - Coneix i entén els models teòrics sobre el comerç internacional i les polítiques comercials.

16904007/ESTADÍSTICA I
    RA21 - Coneix i entén els models teòrics sobre el comerç internacional i les polítiques comercials.

16904008/MATEMÀTIQUES I
    RA21 - Coneix i entén els models teòrics sobre el comerç internacional i les polítiques comercials.

16904009/MATEMÀTIQUES II
    RA21 - Coneix i entén els models teòrics sobre el comerç internacional i les polítiques comercials.

16904010/DRET MERCANTIL
    RA21 - Coneix i entén els models teòrics sobre el comerç internacional i les polítiques comercials.

16904127/FONAMENTS DE MÀRQUETING
    RA21 - Coneix i entén els models teòrics sobre el comerç internacional i les polítiques comercials.

16904128/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA DE MÀRQUETING
    RA21 - Coneix i entén els models teòrics sobre el comerç internacional i les polítiques comercials.

16904101/COMPORTAMENT ORGANITZATIU
    RA21 - Coneix i entén els models teòrics sobre el comerç internacional i les polítiques comercials.

16904102/COMPTABILITAT FINANCERA SUPERIOR
    RA21 - Coneix i entén els models teòrics sobre el comerç internacional i les polítiques comercials.

16904103/DIRECCIÓ D'OPERACIONS
    RA21 - Coneix i entén els models teòrics sobre el comerç internacional i les polítiques comercials.

16904104/GESTIÓ DE LA QUALITAT
    RA21 - Coneix i entén els models teòrics sobre el comerç internacional i les polítiques comercials.

16904105/MATEMÀTIQUES DE LES OPERACIONS FINANCERES
    RA21 - Coneix i entén els models teòrics sobre el comerç internacional i les polítiques comercials.

16904106/MICROECONOMIA
    RA21 - Coneix i entén els models teòrics sobre el comerç internacional i les polítiques comercials.

16904107/ANÀLISI DELS ESTATS FINANCERS
    RA21 - Coneix i entén els models teòrics sobre el comerç internacional i les polítiques comercials.

16904108/DIRECCIÓ FINANCERA: INVERSIÓ
    RA21 - Coneix i entén els models teòrics sobre el comerç internacional i les polítiques comercials.

16904109/DIRECCIÓ DE RECURSOS HUMANS
    RA21 - Coneix i entén els models teòrics sobre el comerç internacional i les polítiques comercials.

16904110/ESTADÍSTICA II
    RA21 - Coneix i entén els models teòrics sobre el comerç internacional i les polítiques comercials.

16904111/FONAMENTS DELS MERCATS FINANCERS
    RA21 - Coneix i entén els models teòrics sobre el comerç internacional i les polítiques comercials.

16904112/MACROECONOMIA
    RA21 - Coneix i entén els models teòrics sobre el comerç internacional i les polítiques comercials.

16904113/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA
    RA21 - Coneix i entén els models teòrics sobre el comerç internacional i les polítiques comercials.

16904114/DIRECCIÓ FINANCERA: FINANÇAMENT
    RA21 - Coneix i entén els models teòrics sobre el comerç internacional i les polítiques comercials.

16904115/ECONOMIA MUNDIAL
    RA21 - Coneix i entén els models teòrics sobre el comerç internacional i les polítiques comercials.

16904116/INVESTIGACIÓ DE MERCATS I APLICACIONS
    RA21 - Coneix i entén els models teòrics sobre el comerç internacional i les polítiques comercials.

16904117/MERCATS I ACTIUS FINANCERS I
    RA21 - Coneix i entén els models teòrics sobre el comerç internacional i les polítiques comercials.

16904118/VALORACIÓ D'ACTIUS FINANCERS
    RA21 - Coneix i entén els models teòrics sobre el comerç internacional i les polítiques comercials.

16904119/COMPTABILITAT DE GESTIÓ
    RA21 - Coneix i entén els models teòrics sobre el comerç internacional i les polítiques comercials.

16904120/SOCIOLOGIA DE L'EMPRESA
    RA21 - Coneix i entén els models teòrics sobre el comerç internacional i les polítiques comercials.

16904121/TÈCNIQUES DE DECISIÓ EMPRESARIAL
    RA21 - Coneix i entén els models teòrics sobre el comerç internacional i les polítiques comercials.

16904201/MÀRQUETING INTERNACIONAL
    RA21 - Coneix i entén els models teòrics sobre el comerç internacional i les polítiques comercials.

16904204/RELACIONS ECONÒMIQUES INTERNACIONALS
    RA21 - Coneix i entén els models teòrics sobre el comerç internacional i les polítiques comercials.

16904205/DRET DEL MERCAT INTERNACIONAL
    RA21 - Coneix i entén els models teòrics sobre el comerç internacional i les polítiques comercials.

16904206/CONTROL DE GESTIÓ I SISTEMES D'INFORMACIÓ
    RA21 - Coneix i entén els models teòrics sobre el comerç internacional i les polítiques comercials.

16904207/MÀRQUETING DE SERVEIS FINANCERS
    RA21 - Coneix i entén els models teòrics sobre el comerç internacional i les polítiques comercials.

16904208/CONSOLIDACIÓ D'ESTATS FINANCERS
    RA21 - Coneix i entén els models teòrics sobre el comerç internacional i les polítiques comercials.

16904209/COMPTABILITAT I FISCALITAT
    RA21 - Coneix i entén els models teòrics sobre el comerç internacional i les polítiques comercials.

16904210/GESTIÓ DEL RISC EN LES OPERACIONS FINANCERES
    RA21 - Coneix i entén els models teòrics sobre el comerç internacional i les polítiques comercials.

16904212/DRET DELS MERCATS FINANCERS
    RA21 - Coneix i entén els models teòrics sobre el comerç internacional i les polítiques comercials.

16904213/HISTÒRIA ECONÒMICA
    RA21 - Coneix i entén els models teòrics sobre el comerç internacional i les polítiques comercials.

16904218/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA21 - Coneix i entén els models teòrics sobre el comerç internacional i les polítiques comercials.

16904219/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA21 - Coneix i entén els models teòrics sobre el comerç internacional i les polítiques comercials.

16904220/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT III
 RA22Sap aplicar instruments analítics per a interpretar els patrons de comerç exterior i les
polítiques comercials del món real.
    RA22 - Sap aplicar instruments analítics per a interpretar els patrons de comerç exterior i les
polítiques comercials del món real.

16904001/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    RA22 - Sap aplicar instruments analítics per a interpretar els patrons de comerç exterior i les
polítiques comercials del món real.

16904002/COMPTABILITAT FINANCERA
    RA22 - Sap aplicar instruments analítics per a interpretar els patrons de comerç exterior i les
polítiques comercials del món real.

16904003/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA22 - Sap aplicar instruments analítics per a interpretar els patrons de comerç exterior i les
polítiques comercials del món real.

16904004/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    RA22 - Sap aplicar instruments analítics per a interpretar els patrons de comerç exterior i les
polítiques comercials del món real.

16904005/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    RA22 - Sap aplicar instruments analítics per a interpretar els patrons de comerç exterior i les
polítiques comercials del món real.

16904006/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    RA22 - Sap aplicar instruments analítics per a interpretar els patrons de comerç exterior i les
polítiques comercials del món real.

16904007/ESTADÍSTICA I
    RA22 - Sap aplicar instruments analítics per a interpretar els patrons de comerç exterior i les
polítiques comercials del món real.

16904008/MATEMÀTIQUES I
    RA22 - Sap aplicar instruments analítics per a interpretar els patrons de comerç exterior i les
polítiques comercials del món real.

16904009/MATEMÀTIQUES II
    RA22 - Sap aplicar instruments analítics per a interpretar els patrons de comerç exterior i les
polítiques comercials del món real.

16904010/DRET MERCANTIL
    RA22 - Sap aplicar instruments analítics per a interpretar els patrons de comerç exterior i les
polítiques comercials del món real.

16904127/FONAMENTS DE MÀRQUETING
    RA22 - Sap aplicar instruments analítics per a interpretar els patrons de comerç exterior i les
polítiques comercials del món real.

16904128/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA DE MÀRQUETING
    RA22 - Sap aplicar instruments analítics per a interpretar els patrons de comerç exterior i les
polítiques comercials del món real.

16904101/COMPORTAMENT ORGANITZATIU
    RA22 - Sap aplicar instruments analítics per a interpretar els patrons de comerç exterior i les
polítiques comercials del món real.

16904102/COMPTABILITAT FINANCERA SUPERIOR
    RA22 - Sap aplicar instruments analítics per a interpretar els patrons de comerç exterior i les
polítiques comercials del món real.

16904103/DIRECCIÓ D'OPERACIONS
    RA22 - Sap aplicar instruments analítics per a interpretar els patrons de comerç exterior i les
polítiques comercials del món real.

16904104/GESTIÓ DE LA QUALITAT
    RA22 - Sap aplicar instruments analítics per a interpretar els patrons de comerç exterior i les
polítiques comercials del món real.

16904105/MATEMÀTIQUES DE LES OPERACIONS FINANCERES
    RA22 - Sap aplicar instruments analítics per a interpretar els patrons de comerç exterior i les
polítiques comercials del món real.

16904106/MICROECONOMIA
    RA22 - Sap aplicar instruments analítics per a interpretar els patrons de comerç exterior i les
polítiques comercials del món real.

16904107/ANÀLISI DELS ESTATS FINANCERS
    RA22 - Sap aplicar instruments analítics per a interpretar els patrons de comerç exterior i les
polítiques comercials del món real.

16904108/DIRECCIÓ FINANCERA: INVERSIÓ
    RA22 - Sap aplicar instruments analítics per a interpretar els patrons de comerç exterior i les
polítiques comercials del món real.

16904109/DIRECCIÓ DE RECURSOS HUMANS
    RA22 - Sap aplicar instruments analítics per a interpretar els patrons de comerç exterior i les
polítiques comercials del món real.

16904110/ESTADÍSTICA II
    RA22 - Sap aplicar instruments analítics per a interpretar els patrons de comerç exterior i les
polítiques comercials del món real.

16904111/FONAMENTS DELS MERCATS FINANCERS
    RA22 - Sap aplicar instruments analítics per a interpretar els patrons de comerç exterior i les
polítiques comercials del món real.

16904112/MACROECONOMIA
    RA22 - Sap aplicar instruments analítics per a interpretar els patrons de comerç exterior i les
polítiques comercials del món real.

16904113/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA
    RA22 - Sap aplicar instruments analítics per a interpretar els patrons de comerç exterior i les
polítiques comercials del món real.

16904114/DIRECCIÓ FINANCERA: FINANÇAMENT
    RA22 - Sap aplicar instruments analítics per a interpretar els patrons de comerç exterior i les
polítiques comercials del món real.

16904115/ECONOMIA MUNDIAL
    RA22 - Sap aplicar instruments analítics per a interpretar els patrons de comerç exterior i les
polítiques comercials del món real.

16904116/INVESTIGACIÓ DE MERCATS I APLICACIONS
    RA22 - Sap aplicar instruments analítics per a interpretar els patrons de comerç exterior i les
polítiques comercials del món real.

16904117/MERCATS I ACTIUS FINANCERS I
    RA22 - Sap aplicar instruments analítics per a interpretar els patrons de comerç exterior i les
polítiques comercials del món real.

16904118/VALORACIÓ D'ACTIUS FINANCERS
    RA22 - Sap aplicar instruments analítics per a interpretar els patrons de comerç exterior i les
polítiques comercials del món real.

16904119/COMPTABILITAT DE GESTIÓ
    RA22 - Sap aplicar instruments analítics per a interpretar els patrons de comerç exterior i les
polítiques comercials del món real.

16904120/SOCIOLOGIA DE L'EMPRESA
    RA22 - Sap aplicar instruments analítics per a interpretar els patrons de comerç exterior i les
polítiques comercials del món real.

16904121/TÈCNIQUES DE DECISIÓ EMPRESARIAL
    RA22 - Sap aplicar instruments analítics per a interpretar els patrons de comerç exterior i les
polítiques comercials del món real.

16904201/MÀRQUETING INTERNACIONAL
    RA22 - Sap aplicar instruments analítics per a interpretar els patrons de comerç exterior i les
polítiques comercials del món real.

16904204/RELACIONS ECONÒMIQUES INTERNACIONALS
    RA22 - Sap aplicar instruments analítics per a interpretar els patrons de comerç exterior i les
polítiques comercials del món real.

16904205/DRET DEL MERCAT INTERNACIONAL
    RA22 - Sap aplicar instruments analítics per a interpretar els patrons de comerç exterior i les
polítiques comercials del món real.

16904206/CONTROL DE GESTIÓ I SISTEMES D'INFORMACIÓ
    RA22 - Sap aplicar instruments analítics per a interpretar els patrons de comerç exterior i les
polítiques comercials del món real.

16904207/MÀRQUETING DE SERVEIS FINANCERS
    RA22 - Sap aplicar instruments analítics per a interpretar els patrons de comerç exterior i les
polítiques comercials del món real.

16904208/CONSOLIDACIÓ D'ESTATS FINANCERS
    RA22 - Sap aplicar instruments analítics per a interpretar els patrons de comerç exterior i les
polítiques comercials del món real.

16904209/COMPTABILITAT I FISCALITAT
    RA22 - Sap aplicar instruments analítics per a interpretar els patrons de comerç exterior i les
polítiques comercials del món real.

16904210/GESTIÓ DEL RISC EN LES OPERACIONS FINANCERES
    RA22 - Sap aplicar instruments analítics per a interpretar els patrons de comerç exterior i les
polítiques comercials del món real.

16904212/DRET DELS MERCATS FINANCERS
    RA22 - Sap aplicar instruments analítics per a interpretar els patrons de comerç exterior i les
polítiques comercials del món real.

16904213/HISTÒRIA ECONÒMICA
    RA22 - Sap aplicar instruments analítics per a interpretar els patrons de comerç exterior i les
polítiques comercials del món real.

16904218/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA22 - Sap aplicar instruments analítics per a interpretar els patrons de comerç exterior i les
polítiques comercials del món real.

16904219/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA22 - Sap aplicar instruments analítics per a interpretar els patrons de comerç exterior i les
polítiques comercials del món real.

16904220/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT III
 RA23Integra els coneixements teòrics macroeconòmics i microeconòmics per a la gestió d'empreses.
    RA23 - Integra els coneixements teòrics macroeconòmics i microeconòmics per a la gestió d'empreses.

16904001/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    RA23 - Integra els coneixements teòrics macroeconòmics i microeconòmics per a la gestió d'empreses.

16904002/COMPTABILITAT FINANCERA
    RA23 - Integra els coneixements teòrics macroeconòmics i microeconòmics per a la gestió d'empreses.

16904003/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA23 - Integra els coneixements teòrics macroeconòmics i microeconòmics per a la gestió d'empreses.

16904004/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    RA23 - Integra els coneixements teòrics macroeconòmics i microeconòmics per a la gestió d'empreses.

16904005/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    RA23 - Integra els coneixements teòrics macroeconòmics i microeconòmics per a la gestió d'empreses.

16904006/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    RA23 - Integra els coneixements teòrics macroeconòmics i microeconòmics per a la gestió d'empreses.

16904007/ESTADÍSTICA I
    RA23 - Integra els coneixements teòrics macroeconòmics i microeconòmics per a la gestió d'empreses.

16904008/MATEMÀTIQUES I
    RA23 - Integra els coneixements teòrics macroeconòmics i microeconòmics per a la gestió d'empreses.

16904009/MATEMÀTIQUES II
    RA23 - Integra els coneixements teòrics macroeconòmics i microeconòmics per a la gestió d'empreses.

16904010/DRET MERCANTIL
    RA23 - Integra els coneixements teòrics macroeconòmics i microeconòmics per a la gestió d'empreses.

16904127/FONAMENTS DE MÀRQUETING
    RA23 - Integra els coneixements teòrics macroeconòmics i microeconòmics per a la gestió d'empreses.

16904128/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA DE MÀRQUETING
    RA23 - Integra els coneixements teòrics macroeconòmics i microeconòmics per a la gestió d'empreses.

16904101/COMPORTAMENT ORGANITZATIU
    RA23 - Integra els coneixements teòrics macroeconòmics i microeconòmics per a la gestió d'empreses.

16904102/COMPTABILITAT FINANCERA SUPERIOR
    RA23 - Integra els coneixements teòrics macroeconòmics i microeconòmics per a la gestió d'empreses.

16904103/DIRECCIÓ D'OPERACIONS
    RA23 - Integra els coneixements teòrics macroeconòmics i microeconòmics per a la gestió d'empreses.

16904104/GESTIÓ DE LA QUALITAT
    RA23 - Integra els coneixements teòrics macroeconòmics i microeconòmics per a la gestió d'empreses.

16904105/MATEMÀTIQUES DE LES OPERACIONS FINANCERES
    RA23 - Integra els coneixements teòrics macroeconòmics i microeconòmics per a la gestió d'empreses.

16904106/MICROECONOMIA
    RA23 - Integra els coneixements teòrics macroeconòmics i microeconòmics per a la gestió d'empreses.

16904107/ANÀLISI DELS ESTATS FINANCERS
    RA23 - Integra els coneixements teòrics macroeconòmics i microeconòmics per a la gestió d'empreses.

16904108/DIRECCIÓ FINANCERA: INVERSIÓ
    RA23 - Integra els coneixements teòrics macroeconòmics i microeconòmics per a la gestió d'empreses.

16904109/DIRECCIÓ DE RECURSOS HUMANS
    RA23 - Integra els coneixements teòrics macroeconòmics i microeconòmics per a la gestió d'empreses.

16904110/ESTADÍSTICA II
    RA23 - Integra els coneixements teòrics macroeconòmics i microeconòmics per a la gestió d'empreses.

16904111/FONAMENTS DELS MERCATS FINANCERS
    RA23 - Integra els coneixements teòrics macroeconòmics i microeconòmics per a la gestió d'empreses.

16904112/MACROECONOMIA
    RA23 - Integra els coneixements teòrics macroeconòmics i microeconòmics per a la gestió d'empreses.

16904113/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA
    RA23 - Integra els coneixements teòrics macroeconòmics i microeconòmics per a la gestió d'empreses.

16904114/DIRECCIÓ FINANCERA: FINANÇAMENT
    RA23 - Integra els coneixements teòrics macroeconòmics i microeconòmics per a la gestió d'empreses.

16904115/ECONOMIA MUNDIAL
    RA23 - Integra els coneixements teòrics macroeconòmics i microeconòmics per a la gestió d'empreses.

16904116/INVESTIGACIÓ DE MERCATS I APLICACIONS
    RA23 - Integra els coneixements teòrics macroeconòmics i microeconòmics per a la gestió d'empreses.

16904117/MERCATS I ACTIUS FINANCERS I
    RA23 - Integra els coneixements teòrics macroeconòmics i microeconòmics per a la gestió d'empreses.

16904118/VALORACIÓ D'ACTIUS FINANCERS
    RA23 - Integra els coneixements teòrics macroeconòmics i microeconòmics per a la gestió d'empreses.

16904119/COMPTABILITAT DE GESTIÓ
    RA23 - Integra els coneixements teòrics macroeconòmics i microeconòmics per a la gestió d'empreses.

16904120/SOCIOLOGIA DE L'EMPRESA
    RA23 - Integra els coneixements teòrics macroeconòmics i microeconòmics per a la gestió d'empreses.

16904121/TÈCNIQUES DE DECISIÓ EMPRESARIAL
    RA23 - Integra els coneixements teòrics macroeconòmics i microeconòmics per a la gestió d'empreses.

16904201/MÀRQUETING INTERNACIONAL
    RA23 - Integra els coneixements teòrics macroeconòmics i microeconòmics per a la gestió d'empreses.

16904204/RELACIONS ECONÒMIQUES INTERNACIONALS
    RA23 - Integra els coneixements teòrics macroeconòmics i microeconòmics per a la gestió d'empreses.

16904205/DRET DEL MERCAT INTERNACIONAL
    RA23 - Integra els coneixements teòrics macroeconòmics i microeconòmics per a la gestió d'empreses.

16904206/CONTROL DE GESTIÓ I SISTEMES D'INFORMACIÓ
    RA23 - Integra els coneixements teòrics macroeconòmics i microeconòmics per a la gestió d'empreses.

16904207/MÀRQUETING DE SERVEIS FINANCERS
    RA23 - Integra els coneixements teòrics macroeconòmics i microeconòmics per a la gestió d'empreses.

16904208/CONSOLIDACIÓ D'ESTATS FINANCERS
    RA23 - Integra els coneixements teòrics macroeconòmics i microeconòmics per a la gestió d'empreses.

16904209/COMPTABILITAT I FISCALITAT
    RA23 - Integra els coneixements teòrics macroeconòmics i microeconòmics per a la gestió d'empreses.

16904210/GESTIÓ DEL RISC EN LES OPERACIONS FINANCERES
    RA23 - Integra els coneixements teòrics macroeconòmics i microeconòmics per a la gestió d'empreses.

16904212/DRET DELS MERCATS FINANCERS
    RA23 - Integra els coneixements teòrics macroeconòmics i microeconòmics per a la gestió d'empreses.

16904213/HISTÒRIA ECONÒMICA
    RA23 - Integra els coneixements teòrics macroeconòmics i microeconòmics per a la gestió d'empreses.

16904218/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA23 - Integra els coneixements teòrics macroeconòmics i microeconòmics per a la gestió d'empreses.

16904219/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA23 - Integra els coneixements teòrics macroeconòmics i microeconòmics per a la gestió d'empreses.

16904220/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT III
ADE2 FIC-5Ser capaç de buscar, analitzar i interpretar informació quantitativa i qualitativa de caràcter
econòmic, social i legal, rellevant per a la presa de decisions empresarials i financeres.
RA1Comprèn els objectius que es pretenen amb la informació comptable resultant de la pràctica
comptable i coneix les bases del Marc Conceptual de la Comptabilitat incorporat al PGC 2007.
    RA1 - Comprèn els objectius que es pretenen amb la informació comptable resultant de la pràctica
comptable i coneix les bases del Marc Conceptual de la Comptabilitat incorporat al PGC 2007.

16904001/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    RA1 - Comprèn els objectius que es pretenen amb la informació comptable resultant de la pràctica
comptable i coneix les bases del Marc Conceptual de la Comptabilitat incorporat al PGC 2007.

16904002/COMPTABILITAT FINANCERA
    RA1 - Comprèn els objectius que es pretenen amb la informació comptable resultant de la pràctica
comptable i coneix les bases del Marc Conceptual de la Comptabilitat incorporat al PGC 2007.

16904003/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA1 - Comprèn els objectius que es pretenen amb la informació comptable resultant de la pràctica
comptable i coneix les bases del Marc Conceptual de la Comptabilitat incorporat al PGC 2007.

16904004/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    RA1 - Comprèn els objectius que es pretenen amb la informació comptable resultant de la pràctica
comptable i coneix les bases del Marc Conceptual de la Comptabilitat incorporat al PGC 2007.

16904005/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    RA1 - Comprèn els objectius que es pretenen amb la informació comptable resultant de la pràctica
comptable i coneix les bases del Marc Conceptual de la Comptabilitat incorporat al PGC 2007.

16904006/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    RA1 - Comprèn els objectius que es pretenen amb la informació comptable resultant de la pràctica
comptable i coneix les bases del Marc Conceptual de la Comptabilitat incorporat al PGC 2007.

16904007/ESTADÍSTICA I
    RA1 - Comprèn els objectius que es pretenen amb la informació comptable resultant de la pràctica
comptable i coneix les bases del Marc Conceptual de la Comptabilitat incorporat al PGC 2007.

16904008/MATEMÀTIQUES I
    RA1 - Comprèn els objectius que es pretenen amb la informació comptable resultant de la pràctica
comptable i coneix les bases del Marc Conceptual de la Comptabilitat incorporat al PGC 2007.

16904009/MATEMÀTIQUES II
    RA1 - Comprèn els objectius que es pretenen amb la informació comptable resultant de la pràctica
comptable i coneix les bases del Marc Conceptual de la Comptabilitat incorporat al PGC 2007.

16904010/DRET MERCANTIL
    RA1 - Comprèn els objectius que es pretenen amb la informació comptable resultant de la pràctica
comptable i coneix les bases del Marc Conceptual de la Comptabilitat incorporat al PGC 2007.

16904127/FONAMENTS DE MÀRQUETING
    RA1 - Comprèn els objectius que es pretenen amb la informació comptable resultant de la pràctica
comptable i coneix les bases del Marc Conceptual de la Comptabilitat incorporat al PGC 2007.

16904128/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA DE MÀRQUETING
    RA1 - Comprèn els objectius que es pretenen amb la informació comptable resultant de la pràctica
comptable i coneix les bases del Marc Conceptual de la Comptabilitat incorporat al PGC 2007.

16904101/COMPORTAMENT ORGANITZATIU
    RA1 - Comprèn els objectius que es pretenen amb la informació comptable resultant de la pràctica
comptable i coneix les bases del Marc Conceptual de la Comptabilitat incorporat al PGC 2007.

16904102/COMPTABILITAT FINANCERA SUPERIOR
    RA1 - Comprèn els objectius que es pretenen amb la informació comptable resultant de la pràctica
comptable i coneix les bases del Marc Conceptual de la Comptabilitat incorporat al PGC 2007.

16904103/DIRECCIÓ D'OPERACIONS
    RA1 - Comprèn els objectius que es pretenen amb la informació comptable resultant de la pràctica
comptable i coneix les bases del Marc Conceptual de la Comptabilitat incorporat al PGC 2007.

16904104/GESTIÓ DE LA QUALITAT
    RA1 - Comprèn els objectius que es pretenen amb la informació comptable resultant de la pràctica
comptable i coneix les bases del Marc Conceptual de la Comptabilitat incorporat al PGC 2007.

16904105/MATEMÀTIQUES DE LES OPERACIONS FINANCERES
    RA1 - Comprèn els objectius que es pretenen amb la informació comptable resultant de la pràctica
comptable i coneix les bases del Marc Conceptual de la Comptabilitat incorporat al PGC 2007.

16904106/MICROECONOMIA
    RA1 - Comprèn els objectius que es pretenen amb la informació comptable resultant de la pràctica
comptable i coneix les bases del Marc Conceptual de la Comptabilitat incorporat al PGC 2007.

16904107/ANÀLISI DELS ESTATS FINANCERS
    RA1 - Comprèn els objectius que es pretenen amb la informació comptable resultant de la pràctica
comptable i coneix les bases del Marc Conceptual de la Comptabilitat incorporat al PGC 2007.

16904108/DIRECCIÓ FINANCERA: INVERSIÓ
    RA1 - Comprèn els objectius que es pretenen amb la informació comptable resultant de la pràctica
comptable i coneix les bases del Marc Conceptual de la Comptabilitat incorporat al PGC 2007.

16904109/DIRECCIÓ DE RECURSOS HUMANS
    RA1 - Comprèn els objectius que es pretenen amb la informació comptable resultant de la pràctica
comptable i coneix les bases del Marc Conceptual de la Comptabilitat incorporat al PGC 2007.

16904110/ESTADÍSTICA II
    RA1 - Comprèn els objectius que es pretenen amb la informació comptable resultant de la pràctica
comptable i coneix les bases del Marc Conceptual de la Comptabilitat incorporat al PGC 2007.

16904111/FONAMENTS DELS MERCATS FINANCERS
    RA1 - Comprèn els objectius que es pretenen amb la informació comptable resultant de la pràctica
comptable i coneix les bases del Marc Conceptual de la Comptabilitat incorporat al PGC 2007.

16904112/MACROECONOMIA
    RA1 - Comprèn els objectius que es pretenen amb la informació comptable resultant de la pràctica
comptable i coneix les bases del Marc Conceptual de la Comptabilitat incorporat al PGC 2007.

16904113/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA
    RA1 - Comprèn els objectius que es pretenen amb la informació comptable resultant de la pràctica
comptable i coneix les bases del Marc Conceptual de la Comptabilitat incorporat al PGC 2007.

16904114/DIRECCIÓ FINANCERA: FINANÇAMENT
    RA1 - Comprèn els objectius que es pretenen amb la informació comptable resultant de la pràctica
comptable i coneix les bases del Marc Conceptual de la Comptabilitat incorporat al PGC 2007.

16904115/ECONOMIA MUNDIAL
    RA1 - Comprèn els objectius que es pretenen amb la informació comptable resultant de la pràctica
comptable i coneix les bases del Marc Conceptual de la Comptabilitat incorporat al PGC 2007.

16904116/INVESTIGACIÓ DE MERCATS I APLICACIONS
    RA1 - Comprèn els objectius que es pretenen amb la informació comptable resultant de la pràctica
comptable i coneix les bases del Marc Conceptual de la Comptabilitat incorporat al PGC 2007.

16904117/MERCATS I ACTIUS FINANCERS I
    RA1 - Comprèn els objectius que es pretenen amb la informació comptable resultant de la pràctica
comptable i coneix les bases del Marc Conceptual de la Comptabilitat incorporat al PGC 2007.

16904118/VALORACIÓ D'ACTIUS FINANCERS
    RA1 - Comprèn els objectius que es pretenen amb la informació comptable resultant de la pràctica
comptable i coneix les bases del Marc Conceptual de la Comptabilitat incorporat al PGC 2007.

16904119/COMPTABILITAT DE GESTIÓ
    RA1 - Comprèn els objectius que es pretenen amb la informació comptable resultant de la pràctica
comptable i coneix les bases del Marc Conceptual de la Comptabilitat incorporat al PGC 2007.

16904120/SOCIOLOGIA DE L'EMPRESA
    RA1 - Comprèn els objectius que es pretenen amb la informació comptable resultant de la pràctica
comptable i coneix les bases del Marc Conceptual de la Comptabilitat incorporat al PGC 2007.

16904121/TÈCNIQUES DE DECISIÓ EMPRESARIAL
    RA1 - Comprèn els objectius que es pretenen amb la informació comptable resultant de la pràctica
comptable i coneix les bases del Marc Conceptual de la Comptabilitat incorporat al PGC 2007.

16904201/MÀRQUETING INTERNACIONAL
    RA1 - Comprèn els objectius que es pretenen amb la informació comptable resultant de la pràctica
comptable i coneix les bases del Marc Conceptual de la Comptabilitat incorporat al PGC 2007.

16904204/RELACIONS ECONÒMIQUES INTERNACIONALS
    RA1 - Comprèn els objectius que es pretenen amb la informació comptable resultant de la pràctica
comptable i coneix les bases del Marc Conceptual de la Comptabilitat incorporat al PGC 2007.

16904205/DRET DEL MERCAT INTERNACIONAL
    RA1 - Comprèn els objectius que es pretenen amb la informació comptable resultant de la pràctica
comptable i coneix les bases del Marc Conceptual de la Comptabilitat incorporat al PGC 2007.

16904206/CONTROL DE GESTIÓ I SISTEMES D'INFORMACIÓ
    RA1 - Comprèn els objectius que es pretenen amb la informació comptable resultant de la pràctica
comptable i coneix les bases del Marc Conceptual de la Comptabilitat incorporat al PGC 2007.

16904207/MÀRQUETING DE SERVEIS FINANCERS
    RA1 - Comprèn els objectius que es pretenen amb la informació comptable resultant de la pràctica
comptable i coneix les bases del Marc Conceptual de la Comptabilitat incorporat al PGC 2007.

16904208/CONSOLIDACIÓ D'ESTATS FINANCERS
    RA1 - Comprèn els objectius que es pretenen amb la informació comptable resultant de la pràctica
comptable i coneix les bases del Marc Conceptual de la Comptabilitat incorporat al PGC 2007.

16904209/COMPTABILITAT I FISCALITAT
    RA1 - Comprèn els objectius que es pretenen amb la informació comptable resultant de la pràctica
comptable i coneix les bases del Marc Conceptual de la Comptabilitat incorporat al PGC 2007.

16904210/GESTIÓ DEL RISC EN LES OPERACIONS FINANCERES
    RA1 - Comprèn els objectius que es pretenen amb la informació comptable resultant de la pràctica
comptable i coneix les bases del Marc Conceptual de la Comptabilitat incorporat al PGC 2007.

16904212/DRET DELS MERCATS FINANCERS
    RA1 - Comprèn els objectius que es pretenen amb la informació comptable resultant de la pràctica
comptable i coneix les bases del Marc Conceptual de la Comptabilitat incorporat al PGC 2007.

16904213/HISTÒRIA ECONÒMICA
    RA1 - Comprèn els objectius que es pretenen amb la informació comptable resultant de la pràctica
comptable i coneix les bases del Marc Conceptual de la Comptabilitat incorporat al PGC 2007.

16904218/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA1 - Comprèn els objectius que es pretenen amb la informació comptable resultant de la pràctica
comptable i coneix les bases del Marc Conceptual de la Comptabilitat incorporat al PGC 2007.

16904219/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA1 - Comprèn els objectius que es pretenen amb la informació comptable resultant de la pràctica
comptable i coneix les bases del Marc Conceptual de la Comptabilitat incorporat al PGC 2007.

16904220/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT III
 RA2Coneix el concepte d'ingrés i despesa, la seva classificació i els criteris de registre i
reconeixement comptable.
    RA2 - Coneix el concepte d'ingrés i despesa, la seva classificació i els criteris de registre i
reconeixement comptable.

16904001/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    RA2 - Coneix el concepte d'ingrés i despesa, la seva classificació i els criteris de registre i
reconeixement comptable.

16904002/COMPTABILITAT FINANCERA
    RA2 - Coneix el concepte d'ingrés i despesa, la seva classificació i els criteris de registre i
reconeixement comptable.

16904003/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA2 - Coneix el concepte d'ingrés i despesa, la seva classificació i els criteris de registre i
reconeixement comptable.

16904004/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    RA2 - Coneix el concepte d'ingrés i despesa, la seva classificació i els criteris de registre i
reconeixement comptable.

16904005/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    RA2 - Coneix el concepte d'ingrés i despesa, la seva classificació i els criteris de registre i
reconeixement comptable.

16904006/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    RA2 - Coneix el concepte d'ingrés i despesa, la seva classificació i els criteris de registre i
reconeixement comptable.

16904007/ESTADÍSTICA I
    RA2 - Coneix el concepte d'ingrés i despesa, la seva classificació i els criteris de registre i
reconeixement comptable.

16904008/MATEMÀTIQUES I
    RA2 - Coneix el concepte d'ingrés i despesa, la seva classificació i els criteris de registre i
reconeixement comptable.

16904009/MATEMÀTIQUES II
    RA2 - Coneix el concepte d'ingrés i despesa, la seva classificació i els criteris de registre i
reconeixement comptable.

16904010/DRET MERCANTIL
    RA2 - Coneix el concepte d'ingrés i despesa, la seva classificació i els criteris de registre i
reconeixement comptable.

16904127/FONAMENTS DE MÀRQUETING
    RA2 - Coneix el concepte d'ingrés i despesa, la seva classificació i els criteris de registre i
reconeixement comptable.

16904128/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA DE MÀRQUETING
    RA2 - Coneix el concepte d'ingrés i despesa, la seva classificació i els criteris de registre i
reconeixement comptable.

16904101/COMPORTAMENT ORGANITZATIU
    RA2 - Coneix el concepte d'ingrés i despesa, la seva classificació i els criteris de registre i
reconeixement comptable.

16904102/COMPTABILITAT FINANCERA SUPERIOR
    RA2 - Coneix el concepte d'ingrés i despesa, la seva classificació i els criteris de registre i
reconeixement comptable.

16904103/DIRECCIÓ D'OPERACIONS
    RA2 - Coneix el concepte d'ingrés i despesa, la seva classificació i els criteris de registre i
reconeixement comptable.

16904104/GESTIÓ DE LA QUALITAT
    RA2 - Coneix el concepte d'ingrés i despesa, la seva classificació i els criteris de registre i
reconeixement comptable.

16904105/MATEMÀTIQUES DE LES OPERACIONS FINANCERES
    RA2 - Coneix el concepte d'ingrés i despesa, la seva classificació i els criteris de registre i
reconeixement comptable.

16904106/MICROECONOMIA
    RA2 - Coneix el concepte d'ingrés i despesa, la seva classificació i els criteris de registre i
reconeixement comptable.

16904107/ANÀLISI DELS ESTATS FINANCERS
    RA2 - Coneix el concepte d'ingrés i despesa, la seva classificació i els criteris de registre i
reconeixement comptable.

16904108/DIRECCIÓ FINANCERA: INVERSIÓ
    RA2 - Coneix el concepte d'ingrés i despesa, la seva classificació i els criteris de registre i
reconeixement comptable.

16904109/DIRECCIÓ DE RECURSOS HUMANS
    RA2 - Coneix el concepte d'ingrés i despesa, la seva classificació i els criteris de registre i
reconeixement comptable.

16904110/ESTADÍSTICA II
    RA2 - Coneix el concepte d'ingrés i despesa, la seva classificació i els criteris de registre i
reconeixement comptable.

16904111/FONAMENTS DELS MERCATS FINANCERS
    RA2 - Coneix el concepte d'ingrés i despesa, la seva classificació i els criteris de registre i
reconeixement comptable.

16904112/MACROECONOMIA
    RA2 - Coneix el concepte d'ingrés i despesa, la seva classificació i els criteris de registre i
reconeixement comptable.

16904113/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA
    RA2 - Coneix el concepte d'ingrés i despesa, la seva classificació i els criteris de registre i
reconeixement comptable.

16904114/DIRECCIÓ FINANCERA: FINANÇAMENT
    RA2 - Coneix el concepte d'ingrés i despesa, la seva classificació i els criteris de registre i
reconeixement comptable.

16904115/ECONOMIA MUNDIAL
    RA2 - Coneix el concepte d'ingrés i despesa, la seva classificació i els criteris de registre i
reconeixement comptable.

16904116/INVESTIGACIÓ DE MERCATS I APLICACIONS
    RA2 - Coneix el concepte d'ingrés i despesa, la seva classificació i els criteris de registre i
reconeixement comptable.

16904117/MERCATS I ACTIUS FINANCERS I
    RA2 - Coneix el concepte d'ingrés i despesa, la seva classificació i els criteris de registre i
reconeixement comptable.

16904118/VALORACIÓ D'ACTIUS FINANCERS
    RA2 - Coneix el concepte d'ingrés i despesa, la seva classificació i els criteris de registre i
reconeixement comptable.

16904119/COMPTABILITAT DE GESTIÓ
    RA2 - Coneix el concepte d'ingrés i despesa, la seva classificació i els criteris de registre i
reconeixement comptable.

16904120/SOCIOLOGIA DE L'EMPRESA
    RA2 - Coneix el concepte d'ingrés i despesa, la seva classificació i els criteris de registre i
reconeixement comptable.

16904121/TÈCNIQUES DE DECISIÓ EMPRESARIAL
    RA2 - Coneix el concepte d'ingrés i despesa, la seva classificació i els criteris de registre i
reconeixement comptable.

16904201/MÀRQUETING INTERNACIONAL
    RA2 - Coneix el concepte d'ingrés i despesa, la seva classificació i els criteris de registre i
reconeixement comptable.

16904204/RELACIONS ECONÒMIQUES INTERNACIONALS
    RA2 - Coneix el concepte d'ingrés i despesa, la seva classificació i els criteris de registre i
reconeixement comptable.

16904205/DRET DEL MERCAT INTERNACIONAL
    RA2 - Coneix el concepte d'ingrés i despesa, la seva classificació i els criteris de registre i
reconeixement comptable.

16904206/CONTROL DE GESTIÓ I SISTEMES D'INFORMACIÓ
    RA2 - Coneix el concepte d'ingrés i despesa, la seva classificació i els criteris de registre i
reconeixement comptable.

16904207/MÀRQUETING DE SERVEIS FINANCERS
    RA2 - Coneix el concepte d'ingrés i despesa, la seva classificació i els criteris de registre i
reconeixement comptable.

16904208/CONSOLIDACIÓ D'ESTATS FINANCERS
    RA2 - Coneix el concepte d'ingrés i despesa, la seva classificació i els criteris de registre i
reconeixement comptable.

16904209/COMPTABILITAT I FISCALITAT
    RA2 - Coneix el concepte d'ingrés i despesa, la seva classificació i els criteris de registre i
reconeixement comptable.

16904210/GESTIÓ DEL RISC EN LES OPERACIONS FINANCERES
    RA2 - Coneix el concepte d'ingrés i despesa, la seva classificació i els criteris de registre i
reconeixement comptable.

16904212/DRET DELS MERCATS FINANCERS
    RA2 - Coneix el concepte d'ingrés i despesa, la seva classificació i els criteris de registre i
reconeixement comptable.

16904213/HISTÒRIA ECONÒMICA
    RA2 - Coneix el concepte d'ingrés i despesa, la seva classificació i els criteris de registre i
reconeixement comptable.

16904218/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA2 - Coneix el concepte d'ingrés i despesa, la seva classificació i els criteris de registre i
reconeixement comptable.

16904219/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA2 - Coneix el concepte d'ingrés i despesa, la seva classificació i els criteris de registre i
reconeixement comptable.

16904220/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT III
 RA3Aplica els procediments utilitzats per a la representació del cicle comptable que desemboca en
l'elaboració dels estats financers.
    RA3 - Aplica els procediments utilitzats per a la representació del cicle comptable que desemboca en
l'elaboració dels estats financers.

16904001/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    RA3 - Aplica els procediments utilitzats per a la representació del cicle comptable que desemboca en
l'elaboració dels estats financers.

16904002/COMPTABILITAT FINANCERA
    RA3 - Aplica els procediments utilitzats per a la representació del cicle comptable que desemboca en
l'elaboració dels estats financers.

16904003/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA3 - Aplica els procediments utilitzats per a la representació del cicle comptable que desemboca en
l'elaboració dels estats financers.

16904004/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    RA3 - Aplica els procediments utilitzats per a la representació del cicle comptable que desemboca en
l'elaboració dels estats financers.

16904005/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    RA3 - Aplica els procediments utilitzats per a la representació del cicle comptable que desemboca en
l'elaboració dels estats financers.

16904006/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    RA3 - Aplica els procediments utilitzats per a la representació del cicle comptable que desemboca en
l'elaboració dels estats financers.

16904007/ESTADÍSTICA I
    RA3 - Aplica els procediments utilitzats per a la representació del cicle comptable que desemboca en
l'elaboració dels estats financers.

16904008/MATEMÀTIQUES I
    RA3 - Aplica els procediments utilitzats per a la representació del cicle comptable que desemboca en
l'elaboració dels estats financers.

16904009/MATEMÀTIQUES II
    RA3 - Aplica els procediments utilitzats per a la representació del cicle comptable que desemboca en
l'elaboració dels estats financers.

16904010/DRET MERCANTIL
    RA3 - Aplica els procediments utilitzats per a la representació del cicle comptable que desemboca en
l'elaboració dels estats financers.

16904127/FONAMENTS DE MÀRQUETING
    RA3 - Aplica els procediments utilitzats per a la representació del cicle comptable que desemboca en
l'elaboració dels estats financers.

16904128/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA DE MÀRQUETING
    RA3 - Aplica els procediments utilitzats per a la representació del cicle comptable que desemboca en
l'elaboració dels estats financers.

16904101/COMPORTAMENT ORGANITZATIU
    RA3 - Aplica els procediments utilitzats per a la representació del cicle comptable que desemboca en
l'elaboració dels estats financers.

16904102/COMPTABILITAT FINANCERA SUPERIOR
    RA3 - Aplica els procediments utilitzats per a la representació del cicle comptable que desemboca en
l'elaboració dels estats financers.

16904103/DIRECCIÓ D'OPERACIONS
    RA3 - Aplica els procediments utilitzats per a la representació del cicle comptable que desemboca en
l'elaboració dels estats financers.

16904104/GESTIÓ DE LA QUALITAT
    RA3 - Aplica els procediments utilitzats per a la representació del cicle comptable que desemboca en
l'elaboració dels estats financers.

16904105/MATEMÀTIQUES DE LES OPERACIONS FINANCERES
    RA3 - Aplica els procediments utilitzats per a la representació del cicle comptable que desemboca en
l'elaboració dels estats financers.

16904106/MICROECONOMIA
    RA3 - Aplica els procediments utilitzats per a la representació del cicle comptable que desemboca en
l'elaboració dels estats financers.

16904107/ANÀLISI DELS ESTATS FINANCERS
    RA3 - Aplica els procediments utilitzats per a la representació del cicle comptable que desemboca en
l'elaboració dels estats financers.

16904108/DIRECCIÓ FINANCERA: INVERSIÓ
    RA3 - Aplica els procediments utilitzats per a la representació del cicle comptable que desemboca en
l'elaboració dels estats financers.

16904109/DIRECCIÓ DE RECURSOS HUMANS
    RA3 - Aplica els procediments utilitzats per a la representació del cicle comptable que desemboca en
l'elaboració dels estats financers.

16904110/ESTADÍSTICA II
    RA3 - Aplica els procediments utilitzats per a la representació del cicle comptable que desemboca en
l'elaboració dels estats financers.

16904111/FONAMENTS DELS MERCATS FINANCERS
    RA3 - Aplica els procediments utilitzats per a la representació del cicle comptable que desemboca en
l'elaboració dels estats financers.

16904112/MACROECONOMIA
    RA3 - Aplica els procediments utilitzats per a la representació del cicle comptable que desemboca en
l'elaboració dels estats financers.

16904113/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA
    RA3 - Aplica els procediments utilitzats per a la representació del cicle comptable que desemboca en
l'elaboració dels estats financers.

16904114/DIRECCIÓ FINANCERA: FINANÇAMENT
    RA3 - Aplica els procediments utilitzats per a la representació del cicle comptable que desemboca en
l'elaboració dels estats financers.

16904115/ECONOMIA MUNDIAL
    RA3 - Aplica els procediments utilitzats per a la representació del cicle comptable que desemboca en
l'elaboració dels estats financers.

16904116/INVESTIGACIÓ DE MERCATS I APLICACIONS
    RA3 - Aplica els procediments utilitzats per a la representació del cicle comptable que desemboca en
l'elaboració dels estats financers.

16904117/MERCATS I ACTIUS FINANCERS I
    RA3 - Aplica els procediments utilitzats per a la representació del cicle comptable que desemboca en
l'elaboració dels estats financers.

16904118/VALORACIÓ D'ACTIUS FINANCERS
    RA3 - Aplica els procediments utilitzats per a la representació del cicle comptable que desemboca en
l'elaboració dels estats financers.

16904119/COMPTABILITAT DE GESTIÓ
    RA3 - Aplica els procediments utilitzats per a la representació del cicle comptable que desemboca en
l'elaboració dels estats financers.

16904120/SOCIOLOGIA DE L'EMPRESA
    RA3 - Aplica els procediments utilitzats per a la representació del cicle comptable que desemboca en
l'elaboració dels estats financers.

16904121/TÈCNIQUES DE DECISIÓ EMPRESARIAL
    RA3 - Aplica els procediments utilitzats per a la representació del cicle comptable que desemboca en
l'elaboració dels estats financers.

16904201/MÀRQUETING INTERNACIONAL
    RA3 - Aplica els procediments utilitzats per a la representació del cicle comptable que desemboca en
l'elaboració dels estats financers.

16904204/RELACIONS ECONÒMIQUES INTERNACIONALS
    RA3 - Aplica els procediments utilitzats per a la representació del cicle comptable que desemboca en
l'elaboració dels estats financers.

16904205/DRET DEL MERCAT INTERNACIONAL
    RA3 - Aplica els procediments utilitzats per a la representació del cicle comptable que desemboca en
l'elaboració dels estats financers.

16904206/CONTROL DE GESTIÓ I SISTEMES D'INFORMACIÓ
    RA3 - Aplica els procediments utilitzats per a la representació del cicle comptable que desemboca en
l'elaboració dels estats financers.

16904207/MÀRQUETING DE SERVEIS FINANCERS
    RA3 - Aplica els procediments utilitzats per a la representació del cicle comptable que desemboca en
l'elaboració dels estats financers.

16904208/CONSOLIDACIÓ D'ESTATS FINANCERS
    RA3 - Aplica els procediments utilitzats per a la representació del cicle comptable que desemboca en
l'elaboració dels estats financers.

16904209/COMPTABILITAT I FISCALITAT
    RA3 - Aplica els procediments utilitzats per a la representació del cicle comptable que desemboca en
l'elaboració dels estats financers.

16904210/GESTIÓ DEL RISC EN LES OPERACIONS FINANCERES
    RA3 - Aplica els procediments utilitzats per a la representació del cicle comptable que desemboca en
l'elaboració dels estats financers.

16904212/DRET DELS MERCATS FINANCERS
    RA3 - Aplica els procediments utilitzats per a la representació del cicle comptable que desemboca en
l'elaboració dels estats financers.

16904213/HISTÒRIA ECONÒMICA
    RA3 - Aplica els procediments utilitzats per a la representació del cicle comptable que desemboca en
l'elaboració dels estats financers.

16904218/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA3 - Aplica els procediments utilitzats per a la representació del cicle comptable que desemboca en
l'elaboració dels estats financers.

16904219/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA3 - Aplica els procediments utilitzats per a la representació del cicle comptable que desemboca en
l'elaboració dels estats financers.

16904220/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT III
 RA4Coneix i sap aplicar els criteris de valoració i reconeixement comptable dels diferents elements de
l'actiu i passiu considerats.
    RA4 - Coneix i sap aplicar els criteris de valoració i reconeixement comptable dels diferents elements de
l'actiu i passiu considerats.

16904001/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    RA4 - Coneix i sap aplicar els criteris de valoració i reconeixement comptable dels diferents elements de
l'actiu i passiu considerats.

16904002/COMPTABILITAT FINANCERA
    RA4 - Coneix i sap aplicar els criteris de valoració i reconeixement comptable dels diferents elements de
l'actiu i passiu considerats.

16904003/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA4 - Coneix i sap aplicar els criteris de valoració i reconeixement comptable dels diferents elements de
l'actiu i passiu considerats.

16904004/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    RA4 - Coneix i sap aplicar els criteris de valoració i reconeixement comptable dels diferents elements de
l'actiu i passiu considerats.

16904005/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    RA4 - Coneix i sap aplicar els criteris de valoració i reconeixement comptable dels diferents elements de
l'actiu i passiu considerats.

16904006/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    RA4 - Coneix i sap aplicar els criteris de valoració i reconeixement comptable dels diferents elements de
l'actiu i passiu considerats.

16904007/ESTADÍSTICA I
    RA4 - Coneix i sap aplicar els criteris de valoració i reconeixement comptable dels diferents elements de
l'actiu i passiu considerats.

16904008/MATEMÀTIQUES I
    RA4 - Coneix i sap aplicar els criteris de valoració i reconeixement comptable dels diferents elements de
l'actiu i passiu considerats.

16904009/MATEMÀTIQUES II
    RA4 - Coneix i sap aplicar els criteris de valoració i reconeixement comptable dels diferents elements de
l'actiu i passiu considerats.

16904010/DRET MERCANTIL
    RA4 - Coneix i sap aplicar els criteris de valoració i reconeixement comptable dels diferents elements de
l'actiu i passiu considerats.

16904127/FONAMENTS DE MÀRQUETING
    RA4 - Coneix i sap aplicar els criteris de valoració i reconeixement comptable dels diferents elements de
l'actiu i passiu considerats.

16904128/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA DE MÀRQUETING
    RA4 - Coneix i sap aplicar els criteris de valoració i reconeixement comptable dels diferents elements de
l'actiu i passiu considerats.

16904101/COMPORTAMENT ORGANITZATIU
    RA4 - Coneix i sap aplicar els criteris de valoració i reconeixement comptable dels diferents elements de
l'actiu i passiu considerats.

16904102/COMPTABILITAT FINANCERA SUPERIOR
    RA4 - Coneix i sap aplicar els criteris de valoració i reconeixement comptable dels diferents elements de
l'actiu i passiu considerats.

16904103/DIRECCIÓ D'OPERACIONS
    RA4 - Coneix i sap aplicar els criteris de valoració i reconeixement comptable dels diferents elements de
l'actiu i passiu considerats.

16904104/GESTIÓ DE LA QUALITAT
    RA4 - Coneix i sap aplicar els criteris de valoració i reconeixement comptable dels diferents elements de
l'actiu i passiu considerats.

16904105/MATEMÀTIQUES DE LES OPERACIONS FINANCERES
    RA4 - Coneix i sap aplicar els criteris de valoració i reconeixement comptable dels diferents elements de
l'actiu i passiu considerats.

16904106/MICROECONOMIA
    RA4 - Coneix i sap aplicar els criteris de valoració i reconeixement comptable dels diferents elements de
l'actiu i passiu considerats.

16904107/ANÀLISI DELS ESTATS FINANCERS
    RA4 - Coneix i sap aplicar els criteris de valoració i reconeixement comptable dels diferents elements de
l'actiu i passiu considerats.

16904108/DIRECCIÓ FINANCERA: INVERSIÓ
    RA4 - Coneix i sap aplicar els criteris de valoració i reconeixement comptable dels diferents elements de
l'actiu i passiu considerats.

16904109/DIRECCIÓ DE RECURSOS HUMANS
    RA4 - Coneix i sap aplicar els criteris de valoració i reconeixement comptable dels diferents elements de
l'actiu i passiu considerats.

16904110/ESTADÍSTICA II
    RA4 - Coneix i sap aplicar els criteris de valoració i reconeixement comptable dels diferents elements de
l'actiu i passiu considerats.

16904111/FONAMENTS DELS MERCATS FINANCERS
    RA4 - Coneix i sap aplicar els criteris de valoració i reconeixement comptable dels diferents elements de
l'actiu i passiu considerats.

16904112/MACROECONOMIA
    RA4 - Coneix i sap aplicar els criteris de valoració i reconeixement comptable dels diferents elements de
l'actiu i passiu considerats.

16904113/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA
    RA4 - Coneix i sap aplicar els criteris de valoració i reconeixement comptable dels diferents elements de
l'actiu i passiu considerats.

16904114/DIRECCIÓ FINANCERA: FINANÇAMENT
    RA4 - Coneix i sap aplicar els criteris de valoració i reconeixement comptable dels diferents elements de
l'actiu i passiu considerats.

16904115/ECONOMIA MUNDIAL
    RA4 - Coneix i sap aplicar els criteris de valoració i reconeixement comptable dels diferents elements de
l'actiu i passiu considerats.

16904116/INVESTIGACIÓ DE MERCATS I APLICACIONS
    RA4 - Coneix i sap aplicar els criteris de valoració i reconeixement comptable dels diferents elements de
l'actiu i passiu considerats.

16904117/MERCATS I ACTIUS FINANCERS I
    RA4 - Coneix i sap aplicar els criteris de valoració i reconeixement comptable dels diferents elements de
l'actiu i passiu considerats.

16904118/VALORACIÓ D'ACTIUS FINANCERS
    RA4 - Coneix i sap aplicar els criteris de valoració i reconeixement comptable dels diferents elements de
l'actiu i passiu considerats.

16904119/COMPTABILITAT DE GESTIÓ
    RA4 - Coneix i sap aplicar els criteris de valoració i reconeixement comptable dels diferents elements de
l'actiu i passiu considerats.

16904120/SOCIOLOGIA DE L'EMPRESA
    RA4 - Coneix i sap aplicar els criteris de valoració i reconeixement comptable dels diferents elements de
l'actiu i passiu considerats.

16904121/TÈCNIQUES DE DECISIÓ EMPRESARIAL
    RA4 - Coneix i sap aplicar els criteris de valoració i reconeixement comptable dels diferents elements de
l'actiu i passiu considerats.

16904201/MÀRQUETING INTERNACIONAL
    RA4 - Coneix i sap aplicar els criteris de valoració i reconeixement comptable dels diferents elements de
l'actiu i passiu considerats.

16904204/RELACIONS ECONÒMIQUES INTERNACIONALS
    RA4 - Coneix i sap aplicar els criteris de valoració i reconeixement comptable dels diferents elements de
l'actiu i passiu considerats.

16904205/DRET DEL MERCAT INTERNACIONAL
    RA4 - Coneix i sap aplicar els criteris de valoració i reconeixement comptable dels diferents elements de
l'actiu i passiu considerats.

16904206/CONTROL DE GESTIÓ I SISTEMES D'INFORMACIÓ
    RA4 - Coneix i sap aplicar els criteris de valoració i reconeixement comptable dels diferents elements de
l'actiu i passiu considerats.

16904207/MÀRQUETING DE SERVEIS FINANCERS
    RA4 - Coneix i sap aplicar els criteris de valoració i reconeixement comptable dels diferents elements de
l'actiu i passiu considerats.

16904208/CONSOLIDACIÓ D'ESTATS FINANCERS
    RA4 - Coneix i sap aplicar els criteris de valoració i reconeixement comptable dels diferents elements de
l'actiu i passiu considerats.

16904209/COMPTABILITAT I FISCALITAT
    RA4 - Coneix i sap aplicar els criteris de valoració i reconeixement comptable dels diferents elements de
l'actiu i passiu considerats.

16904210/GESTIÓ DEL RISC EN LES OPERACIONS FINANCERES
    RA4 - Coneix i sap aplicar els criteris de valoració i reconeixement comptable dels diferents elements de
l'actiu i passiu considerats.

16904212/DRET DELS MERCATS FINANCERS
    RA4 - Coneix i sap aplicar els criteris de valoració i reconeixement comptable dels diferents elements de
l'actiu i passiu considerats.

16904213/HISTÒRIA ECONÒMICA
    RA4 - Coneix i sap aplicar els criteris de valoració i reconeixement comptable dels diferents elements de
l'actiu i passiu considerats.

16904218/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA4 - Coneix i sap aplicar els criteris de valoració i reconeixement comptable dels diferents elements de
l'actiu i passiu considerats.

16904219/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA4 - Coneix i sap aplicar els criteris de valoració i reconeixement comptable dels diferents elements de
l'actiu i passiu considerats.

16904220/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT III
 RA5Entén el mètode que segueix la comptabilitat per al tractament dels fets comptables susceptibles
de ser reconeguts d'acord amb un procediment sistemàtic.
    RA5 - Entén el mètode que segueix la comptabilitat per al tractament dels fets comptables susceptibles
de ser reconeguts d'acord amb un procediment sistemàtic.

16904001/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    RA5 - Entén el mètode que segueix la comptabilitat per al tractament dels fets comptables susceptibles
de ser reconeguts d'acord amb un procediment sistemàtic.

16904002/COMPTABILITAT FINANCERA
    RA5 - Entén el mètode que segueix la comptabilitat per al tractament dels fets comptables susceptibles
de ser reconeguts d'acord amb un procediment sistemàtic.

16904003/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA5 - Entén el mètode que segueix la comptabilitat per al tractament dels fets comptables susceptibles
de ser reconeguts d'acord amb un procediment sistemàtic.

16904004/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    RA5 - Entén el mètode que segueix la comptabilitat per al tractament dels fets comptables susceptibles
de ser reconeguts d'acord amb un procediment sistemàtic.

16904005/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    RA5 - Entén el mètode que segueix la comptabilitat per al tractament dels fets comptables susceptibles
de ser reconeguts d'acord amb un procediment sistemàtic.

16904006/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    RA5 - Entén el mètode que segueix la comptabilitat per al tractament dels fets comptables susceptibles
de ser reconeguts d'acord amb un procediment sistemàtic.

16904007/ESTADÍSTICA I
    RA5 - Entén el mètode que segueix la comptabilitat per al tractament dels fets comptables susceptibles
de ser reconeguts d'acord amb un procediment sistemàtic.

16904008/MATEMÀTIQUES I
    RA5 - Entén el mètode que segueix la comptabilitat per al tractament dels fets comptables susceptibles
de ser reconeguts d'acord amb un procediment sistemàtic.

16904009/MATEMÀTIQUES II
    RA5 - Entén el mètode que segueix la comptabilitat per al tractament dels fets comptables susceptibles
de ser reconeguts d'acord amb un procediment sistemàtic.

16904010/DRET MERCANTIL
    RA5 - Entén el mètode que segueix la comptabilitat per al tractament dels fets comptables susceptibles
de ser reconeguts d'acord amb un procediment sistemàtic.

16904127/FONAMENTS DE MÀRQUETING
    RA5 - Entén el mètode que segueix la comptabilitat per al tractament dels fets comptables susceptibles
de ser reconeguts d'acord amb un procediment sistemàtic.

16904128/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA DE MÀRQUETING
    RA5 - Entén el mètode que segueix la comptabilitat per al tractament dels fets comptables susceptibles
de ser reconeguts d'acord amb un procediment sistemàtic.

16904101/COMPORTAMENT ORGANITZATIU
    RA5 - Entén el mètode que segueix la comptabilitat per al tractament dels fets comptables susceptibles
de ser reconeguts d'acord amb un procediment sistemàtic.

16904102/COMPTABILITAT FINANCERA SUPERIOR
    RA5 - Entén el mètode que segueix la comptabilitat per al tractament dels fets comptables susceptibles
de ser reconeguts d'acord amb un procediment sistemàtic.

16904103/DIRECCIÓ D'OPERACIONS
    RA5 - Entén el mètode que segueix la comptabilitat per al tractament dels fets comptables susceptibles
de ser reconeguts d'acord amb un procediment sistemàtic.

16904104/GESTIÓ DE LA QUALITAT
    RA5 - Entén el mètode que segueix la comptabilitat per al tractament dels fets comptables susceptibles
de ser reconeguts d'acord amb un procediment sistemàtic.

16904105/MATEMÀTIQUES DE LES OPERACIONS FINANCERES
    RA5 - Entén el mètode que segueix la comptabilitat per al tractament dels fets comptables susceptibles
de ser reconeguts d'acord amb un procediment sistemàtic.

16904106/MICROECONOMIA
    RA5 - Entén el mètode que segueix la comptabilitat per al tractament dels fets comptables susceptibles
de ser reconeguts d'acord amb un procediment sistemàtic.

16904107/ANÀLISI DELS ESTATS FINANCERS
    RA5 - Entén el mètode que segueix la comptabilitat per al tractament dels fets comptables susceptibles
de ser reconeguts d'acord amb un procediment sistemàtic.

16904108/DIRECCIÓ FINANCERA: INVERSIÓ
    RA5 - Entén el mètode que segueix la comptabilitat per al tractament dels fets comptables susceptibles
de ser reconeguts d'acord amb un procediment sistemàtic.

16904109/DIRECCIÓ DE RECURSOS HUMANS
    RA5 - Entén el mètode que segueix la comptabilitat per al tractament dels fets comptables susceptibles
de ser reconeguts d'acord amb un procediment sistemàtic.

16904110/ESTADÍSTICA II
    RA5 - Entén el mètode que segueix la comptabilitat per al tractament dels fets comptables susceptibles
de ser reconeguts d'acord amb un procediment sistemàtic.

16904111/FONAMENTS DELS MERCATS FINANCERS
    RA5 - Entén el mètode que segueix la comptabilitat per al tractament dels fets comptables susceptibles
de ser reconeguts d'acord amb un procediment sistemàtic.

16904112/MACROECONOMIA
    RA5 - Entén el mètode que segueix la comptabilitat per al tractament dels fets comptables susceptibles
de ser reconeguts d'acord amb un procediment sistemàtic.

16904113/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA
    RA5 - Entén el mètode que segueix la comptabilitat per al tractament dels fets comptables susceptibles
de ser reconeguts d'acord amb un procediment sistemàtic.

16904114/DIRECCIÓ FINANCERA: FINANÇAMENT
    RA5 - Entén el mètode que segueix la comptabilitat per al tractament dels fets comptables susceptibles
de ser reconeguts d'acord amb un procediment sistemàtic.

16904115/ECONOMIA MUNDIAL
    RA5 - Entén el mètode que segueix la comptabilitat per al tractament dels fets comptables susceptibles
de ser reconeguts d'acord amb un procediment sistemàtic.

16904116/INVESTIGACIÓ DE MERCATS I APLICACIONS
    RA5 - Entén el mètode que segueix la comptabilitat per al tractament dels fets comptables susceptibles
de ser reconeguts d'acord amb un procediment sistemàtic.

16904117/MERCATS I ACTIUS FINANCERS I
    RA5 - Entén el mètode que segueix la comptabilitat per al tractament dels fets comptables susceptibles
de ser reconeguts d'acord amb un procediment sistemàtic.

16904118/VALORACIÓ D'ACTIUS FINANCERS
    RA5 - Entén el mètode que segueix la comptabilitat per al tractament dels fets comptables susceptibles
de ser reconeguts d'acord amb un procediment sistemàtic.

16904119/COMPTABILITAT DE GESTIÓ
    RA5 - Entén el mètode que segueix la comptabilitat per al tractament dels fets comptables susceptibles
de ser reconeguts d'acord amb un procediment sistemàtic.

16904120/SOCIOLOGIA DE L'EMPRESA
    RA5 - Entén el mètode que segueix la comptabilitat per al tractament dels fets comptables susceptibles
de ser reconeguts d'acord amb un procediment sistemàtic.

16904121/TÈCNIQUES DE DECISIÓ EMPRESARIAL
    RA5 - Entén el mètode que segueix la comptabilitat per al tractament dels fets comptables susceptibles
de ser reconeguts d'acord amb un procediment sistemàtic.

16904201/MÀRQUETING INTERNACIONAL
    RA5 - Entén el mètode que segueix la comptabilitat per al tractament dels fets comptables susceptibles
de ser reconeguts d'acord amb un procediment sistemàtic.

16904204/RELACIONS ECONÒMIQUES INTERNACIONALS
    RA5 - Entén el mètode que segueix la comptabilitat per al tractament dels fets comptables susceptibles
de ser reconeguts d'acord amb un procediment sistemàtic.

16904205/DRET DEL MERCAT INTERNACIONAL
    RA5 - Entén el mètode que segueix la comptabilitat per al tractament dels fets comptables susceptibles
de ser reconeguts d'acord amb un procediment sistemàtic.

16904206/CONTROL DE GESTIÓ I SISTEMES D'INFORMACIÓ
    RA5 - Entén el mètode que segueix la comptabilitat per al tractament dels fets comptables susceptibles
de ser reconeguts d'acord amb un procediment sistemàtic.

16904207/MÀRQUETING DE SERVEIS FINANCERS
    RA5 - Entén el mètode que segueix la comptabilitat per al tractament dels fets comptables susceptibles
de ser reconeguts d'acord amb un procediment sistemàtic.

16904208/CONSOLIDACIÓ D'ESTATS FINANCERS
    RA5 - Entén el mètode que segueix la comptabilitat per al tractament dels fets comptables susceptibles
de ser reconeguts d'acord amb un procediment sistemàtic.

16904209/COMPTABILITAT I FISCALITAT
    RA5 - Entén el mètode que segueix la comptabilitat per al tractament dels fets comptables susceptibles
de ser reconeguts d'acord amb un procediment sistemàtic.

16904210/GESTIÓ DEL RISC EN LES OPERACIONS FINANCERES
    RA5 - Entén el mètode que segueix la comptabilitat per al tractament dels fets comptables susceptibles
de ser reconeguts d'acord amb un procediment sistemàtic.

16904212/DRET DELS MERCATS FINANCERS
    RA5 - Entén el mètode que segueix la comptabilitat per al tractament dels fets comptables susceptibles
de ser reconeguts d'acord amb un procediment sistemàtic.

16904213/HISTÒRIA ECONÒMICA
    RA5 - Entén el mètode que segueix la comptabilitat per al tractament dels fets comptables susceptibles
de ser reconeguts d'acord amb un procediment sistemàtic.

16904218/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA5 - Entén el mètode que segueix la comptabilitat per al tractament dels fets comptables susceptibles
de ser reconeguts d'acord amb un procediment sistemàtic.

16904219/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA5 - Entén el mètode que segueix la comptabilitat per al tractament dels fets comptables susceptibles
de ser reconeguts d'acord amb un procediment sistemàtic.

16904220/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT III
 RA6Interpreta i organitza correctament la informació quantitativa i qualitativa inicial.
    RA6 - Interpreta i organitza correctament la informació quantitativa i qualitativa inicial.

16904001/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    RA6 - Interpreta i organitza correctament la informació quantitativa i qualitativa inicial.

16904002/COMPTABILITAT FINANCERA
    RA6 - Interpreta i organitza correctament la informació quantitativa i qualitativa inicial.

16904003/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA6 - Interpreta i organitza correctament la informació quantitativa i qualitativa inicial.

16904004/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    RA6 - Interpreta i organitza correctament la informació quantitativa i qualitativa inicial.

16904005/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    RA6 - Interpreta i organitza correctament la informació quantitativa i qualitativa inicial.

16904006/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    RA6 - Interpreta i organitza correctament la informació quantitativa i qualitativa inicial.

16904007/ESTADÍSTICA I
    RA6 - Interpreta i organitza correctament la informació quantitativa i qualitativa inicial.

16904008/MATEMÀTIQUES I
    RA6 - Interpreta i organitza correctament la informació quantitativa i qualitativa inicial.

16904009/MATEMÀTIQUES II
    RA6 - Interpreta i organitza correctament la informació quantitativa i qualitativa inicial.

16904010/DRET MERCANTIL
    RA6 - Interpreta i organitza correctament la informació quantitativa i qualitativa inicial.

16904127/FONAMENTS DE MÀRQUETING
    RA6 - Interpreta i organitza correctament la informació quantitativa i qualitativa inicial.

16904128/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA DE MÀRQUETING
    RA6 - Interpreta i organitza correctament la informació quantitativa i qualitativa inicial.

16904101/COMPORTAMENT ORGANITZATIU
    RA6 - Interpreta i organitza correctament la informació quantitativa i qualitativa inicial.

16904102/COMPTABILITAT FINANCERA SUPERIOR
    RA6 - Interpreta i organitza correctament la informació quantitativa i qualitativa inicial.

16904103/DIRECCIÓ D'OPERACIONS
    RA6 - Interpreta i organitza correctament la informació quantitativa i qualitativa inicial.

16904104/GESTIÓ DE LA QUALITAT
    RA6 - Interpreta i organitza correctament la informació quantitativa i qualitativa inicial.

16904105/MATEMÀTIQUES DE LES OPERACIONS FINANCERES
    RA6 - Interpreta i organitza correctament la informació quantitativa i qualitativa inicial.

16904106/MICROECONOMIA
    RA6 - Interpreta i organitza correctament la informació quantitativa i qualitativa inicial.

16904107/ANÀLISI DELS ESTATS FINANCERS
    RA6 - Interpreta i organitza correctament la informació quantitativa i qualitativa inicial.

16904108/DIRECCIÓ FINANCERA: INVERSIÓ
    RA6 - Interpreta i organitza correctament la informació quantitativa i qualitativa inicial.

16904109/DIRECCIÓ DE RECURSOS HUMANS
    RA6 - Interpreta i organitza correctament la informació quantitativa i qualitativa inicial.

16904110/ESTADÍSTICA II
    RA6 - Interpreta i organitza correctament la informació quantitativa i qualitativa inicial.

16904111/FONAMENTS DELS MERCATS FINANCERS
    RA6 - Interpreta i organitza correctament la informació quantitativa i qualitativa inicial.

16904112/MACROECONOMIA
    RA6 - Interpreta i organitza correctament la informació quantitativa i qualitativa inicial.

16904113/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA
    RA6 - Interpreta i organitza correctament la informació quantitativa i qualitativa inicial.

16904114/DIRECCIÓ FINANCERA: FINANÇAMENT
    RA6 - Interpreta i organitza correctament la informació quantitativa i qualitativa inicial.

16904115/ECONOMIA MUNDIAL
    RA6 - Interpreta i organitza correctament la informació quantitativa i qualitativa inicial.

16904116/INVESTIGACIÓ DE MERCATS I APLICACIONS
    RA6 - Interpreta i organitza correctament la informació quantitativa i qualitativa inicial.

16904117/MERCATS I ACTIUS FINANCERS I
    RA6 - Interpreta i organitza correctament la informació quantitativa i qualitativa inicial.

16904118/VALORACIÓ D'ACTIUS FINANCERS
    RA6 - Interpreta i organitza correctament la informació quantitativa i qualitativa inicial.

16904119/COMPTABILITAT DE GESTIÓ
    RA6 - Interpreta i organitza correctament la informació quantitativa i qualitativa inicial.

16904120/SOCIOLOGIA DE L'EMPRESA
    RA6 - Interpreta i organitza correctament la informació quantitativa i qualitativa inicial.

16904121/TÈCNIQUES DE DECISIÓ EMPRESARIAL
    RA6 - Interpreta i organitza correctament la informació quantitativa i qualitativa inicial.

16904201/MÀRQUETING INTERNACIONAL
    RA6 - Interpreta i organitza correctament la informació quantitativa i qualitativa inicial.

16904204/RELACIONS ECONÒMIQUES INTERNACIONALS
    RA6 - Interpreta i organitza correctament la informació quantitativa i qualitativa inicial.

16904205/DRET DEL MERCAT INTERNACIONAL
    RA6 - Interpreta i organitza correctament la informació quantitativa i qualitativa inicial.

16904206/CONTROL DE GESTIÓ I SISTEMES D'INFORMACIÓ
    RA6 - Interpreta i organitza correctament la informació quantitativa i qualitativa inicial.

16904207/MÀRQUETING DE SERVEIS FINANCERS
    RA6 - Interpreta i organitza correctament la informació quantitativa i qualitativa inicial.

16904208/CONSOLIDACIÓ D'ESTATS FINANCERS
    RA6 - Interpreta i organitza correctament la informació quantitativa i qualitativa inicial.

16904209/COMPTABILITAT I FISCALITAT
    RA6 - Interpreta i organitza correctament la informació quantitativa i qualitativa inicial.

16904210/GESTIÓ DEL RISC EN LES OPERACIONS FINANCERES
    RA6 - Interpreta i organitza correctament la informació quantitativa i qualitativa inicial.

16904212/DRET DELS MERCATS FINANCERS
    RA6 - Interpreta i organitza correctament la informació quantitativa i qualitativa inicial.

16904213/HISTÒRIA ECONÒMICA
    RA6 - Interpreta i organitza correctament la informació quantitativa i qualitativa inicial.

16904218/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA6 - Interpreta i organitza correctament la informació quantitativa i qualitativa inicial.

16904219/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA6 - Interpreta i organitza correctament la informació quantitativa i qualitativa inicial.

16904220/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT III
 RA7Resol sense errors els problemes estadístics que se li plantegen.
    RA7 - Resol sense errors els problemes estadístics que se li plantegen.

16904001/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    RA7 - Resol sense errors els problemes estadístics que se li plantegen.

16904002/COMPTABILITAT FINANCERA
    RA7 - Resol sense errors els problemes estadístics que se li plantegen.

16904003/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA7 - Resol sense errors els problemes estadístics que se li plantegen.

16904004/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    RA7 - Resol sense errors els problemes estadístics que se li plantegen.

16904005/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    RA7 - Resol sense errors els problemes estadístics que se li plantegen.

16904006/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    RA7 - Resol sense errors els problemes estadístics que se li plantegen.

16904007/ESTADÍSTICA I
    RA7 - Resol sense errors els problemes estadístics que se li plantegen.

16904008/MATEMÀTIQUES I
    RA7 - Resol sense errors els problemes estadístics que se li plantegen.

16904009/MATEMÀTIQUES II
    RA7 - Resol sense errors els problemes estadístics que se li plantegen.

16904010/DRET MERCANTIL
    RA7 - Resol sense errors els problemes estadístics que se li plantegen.

16904127/FONAMENTS DE MÀRQUETING
    RA7 - Resol sense errors els problemes estadístics que se li plantegen.

16904128/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA DE MÀRQUETING
    RA7 - Resol sense errors els problemes estadístics que se li plantegen.

16904101/COMPORTAMENT ORGANITZATIU
    RA7 - Resol sense errors els problemes estadístics que se li plantegen.

16904102/COMPTABILITAT FINANCERA SUPERIOR
    RA7 - Resol sense errors els problemes estadístics que se li plantegen.

16904103/DIRECCIÓ D'OPERACIONS
    RA7 - Resol sense errors els problemes estadístics que se li plantegen.

16904104/GESTIÓ DE LA QUALITAT
    RA7 - Resol sense errors els problemes estadístics que se li plantegen.

16904105/MATEMÀTIQUES DE LES OPERACIONS FINANCERES
    RA7 - Resol sense errors els problemes estadístics que se li plantegen.

16904106/MICROECONOMIA
    RA7 - Resol sense errors els problemes estadístics que se li plantegen.

16904107/ANÀLISI DELS ESTATS FINANCERS
    RA7 - Resol sense errors els problemes estadístics que se li plantegen.

16904108/DIRECCIÓ FINANCERA: INVERSIÓ
    RA7 - Resol sense errors els problemes estadístics que se li plantegen.

16904109/DIRECCIÓ DE RECURSOS HUMANS
    RA7 - Resol sense errors els problemes estadístics que se li plantegen.

16904110/ESTADÍSTICA II
    RA7 - Resol sense errors els problemes estadístics que se li plantegen.

16904111/FONAMENTS DELS MERCATS FINANCERS
    RA7 - Resol sense errors els problemes estadístics que se li plantegen.

16904112/MACROECONOMIA
    RA7 - Resol sense errors els problemes estadístics que se li plantegen.

16904113/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA
    RA7 - Resol sense errors els problemes estadístics que se li plantegen.

16904114/DIRECCIÓ FINANCERA: FINANÇAMENT
    RA7 - Resol sense errors els problemes estadístics que se li plantegen.

16904115/ECONOMIA MUNDIAL
    RA7 - Resol sense errors els problemes estadístics que se li plantegen.

16904116/INVESTIGACIÓ DE MERCATS I APLICACIONS
    RA7 - Resol sense errors els problemes estadístics que se li plantegen.

16904117/MERCATS I ACTIUS FINANCERS I
    RA7 - Resol sense errors els problemes estadístics que se li plantegen.

16904118/VALORACIÓ D'ACTIUS FINANCERS
    RA7 - Resol sense errors els problemes estadístics que se li plantegen.

16904119/COMPTABILITAT DE GESTIÓ
    RA7 - Resol sense errors els problemes estadístics que se li plantegen.

16904120/SOCIOLOGIA DE L'EMPRESA
    RA7 - Resol sense errors els problemes estadístics que se li plantegen.

16904121/TÈCNIQUES DE DECISIÓ EMPRESARIAL
    RA7 - Resol sense errors els problemes estadístics que se li plantegen.

16904201/MÀRQUETING INTERNACIONAL
    RA7 - Resol sense errors els problemes estadístics que se li plantegen.

16904204/RELACIONS ECONÒMIQUES INTERNACIONALS
    RA7 - Resol sense errors els problemes estadístics que se li plantegen.

16904205/DRET DEL MERCAT INTERNACIONAL
    RA7 - Resol sense errors els problemes estadístics que se li plantegen.

16904206/CONTROL DE GESTIÓ I SISTEMES D'INFORMACIÓ
    RA7 - Resol sense errors els problemes estadístics que se li plantegen.

16904207/MÀRQUETING DE SERVEIS FINANCERS
    RA7 - Resol sense errors els problemes estadístics que se li plantegen.

16904208/CONSOLIDACIÓ D'ESTATS FINANCERS
    RA7 - Resol sense errors els problemes estadístics que se li plantegen.

16904209/COMPTABILITAT I FISCALITAT
    RA7 - Resol sense errors els problemes estadístics que se li plantegen.

16904210/GESTIÓ DEL RISC EN LES OPERACIONS FINANCERES
    RA7 - Resol sense errors els problemes estadístics que se li plantegen.

16904212/DRET DELS MERCATS FINANCERS
    RA7 - Resol sense errors els problemes estadístics que se li plantegen.

16904213/HISTÒRIA ECONÒMICA
    RA7 - Resol sense errors els problemes estadístics que se li plantegen.

16904218/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA7 - Resol sense errors els problemes estadístics que se li plantegen.

16904219/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA7 - Resol sense errors els problemes estadístics que se li plantegen.

16904220/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT III
 RA8Aplica les tècniques estadístiques adequades al problema que es planteja.
    RA8 - Aplica les tècniques estadístiques adequades al problema que es planteja.

16904001/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    RA8 - Aplica les tècniques estadístiques adequades al problema que es planteja.

16904002/COMPTABILITAT FINANCERA
    RA8 - Aplica les tècniques estadístiques adequades al problema que es planteja.

16904003/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA8 - Aplica les tècniques estadístiques adequades al problema que es planteja.

16904004/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    RA8 - Aplica les tècniques estadístiques adequades al problema que es planteja.

16904005/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    RA8 - Aplica les tècniques estadístiques adequades al problema que es planteja.

16904006/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    RA8 - Aplica les tècniques estadístiques adequades al problema que es planteja.

16904007/ESTADÍSTICA I
    RA8 - Aplica les tècniques estadístiques adequades al problema que es planteja.

16904008/MATEMÀTIQUES I
    RA8 - Aplica les tècniques estadístiques adequades al problema que es planteja.

16904009/MATEMÀTIQUES II
    RA8 - Aplica les tècniques estadístiques adequades al problema que es planteja.

16904010/DRET MERCANTIL
    RA8 - Aplica les tècniques estadístiques adequades al problema que es planteja.

16904127/FONAMENTS DE MÀRQUETING
    RA8 - Aplica les tècniques estadístiques adequades al problema que es planteja.

16904128/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA DE MÀRQUETING
    RA8 - Aplica les tècniques estadístiques adequades al problema que es planteja.

16904101/COMPORTAMENT ORGANITZATIU
    RA8 - Aplica les tècniques estadístiques adequades al problema que es planteja.

16904102/COMPTABILITAT FINANCERA SUPERIOR
    RA8 - Aplica les tècniques estadístiques adequades al problema que es planteja.

16904103/DIRECCIÓ D'OPERACIONS
    RA8 - Aplica les tècniques estadístiques adequades al problema que es planteja.

16904104/GESTIÓ DE LA QUALITAT
    RA8 - Aplica les tècniques estadístiques adequades al problema que es planteja.

16904105/MATEMÀTIQUES DE LES OPERACIONS FINANCERES
    RA8 - Aplica les tècniques estadístiques adequades al problema que es planteja.

16904106/MICROECONOMIA
    RA8 - Aplica les tècniques estadístiques adequades al problema que es planteja.

16904107/ANÀLISI DELS ESTATS FINANCERS
    RA8 - Aplica les tècniques estadístiques adequades al problema que es planteja.

16904108/DIRECCIÓ FINANCERA: INVERSIÓ
    RA8 - Aplica les tècniques estadístiques adequades al problema que es planteja.

16904109/DIRECCIÓ DE RECURSOS HUMANS
    RA8 - Aplica les tècniques estadístiques adequades al problema que es planteja.

16904110/ESTADÍSTICA II
    RA8 - Aplica les tècniques estadístiques adequades al problema que es planteja.

16904111/FONAMENTS DELS MERCATS FINANCERS
    RA8 - Aplica les tècniques estadístiques adequades al problema que es planteja.

16904112/MACROECONOMIA
    RA8 - Aplica les tècniques estadístiques adequades al problema que es planteja.

16904113/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA
    RA8 - Aplica les tècniques estadístiques adequades al problema que es planteja.

16904114/DIRECCIÓ FINANCERA: FINANÇAMENT
    RA8 - Aplica les tècniques estadístiques adequades al problema que es planteja.

16904115/ECONOMIA MUNDIAL
    RA8 - Aplica les tècniques estadístiques adequades al problema que es planteja.

16904116/INVESTIGACIÓ DE MERCATS I APLICACIONS
    RA8 - Aplica les tècniques estadístiques adequades al problema que es planteja.

16904117/MERCATS I ACTIUS FINANCERS I
    RA8 - Aplica les tècniques estadístiques adequades al problema que es planteja.

16904118/VALORACIÓ D'ACTIUS FINANCERS
    RA8 - Aplica les tècniques estadístiques adequades al problema que es planteja.

16904119/COMPTABILITAT DE GESTIÓ
    RA8 - Aplica les tècniques estadístiques adequades al problema que es planteja.

16904120/SOCIOLOGIA DE L'EMPRESA
    RA8 - Aplica les tècniques estadístiques adequades al problema que es planteja.

16904121/TÈCNIQUES DE DECISIÓ EMPRESARIAL
    RA8 - Aplica les tècniques estadístiques adequades al problema que es planteja.

16904201/MÀRQUETING INTERNACIONAL
    RA8 - Aplica les tècniques estadístiques adequades al problema que es planteja.

16904204/RELACIONS ECONÒMIQUES INTERNACIONALS
    RA8 - Aplica les tècniques estadístiques adequades al problema que es planteja.

16904205/DRET DEL MERCAT INTERNACIONAL
    RA8 - Aplica les tècniques estadístiques adequades al problema que es planteja.

16904206/CONTROL DE GESTIÓ I SISTEMES D'INFORMACIÓ
    RA8 - Aplica les tècniques estadístiques adequades al problema que es planteja.

16904207/MÀRQUETING DE SERVEIS FINANCERS
    RA8 - Aplica les tècniques estadístiques adequades al problema que es planteja.

16904208/CONSOLIDACIÓ D'ESTATS FINANCERS
    RA8 - Aplica les tècniques estadístiques adequades al problema que es planteja.

16904209/COMPTABILITAT I FISCALITAT
    RA8 - Aplica les tècniques estadístiques adequades al problema que es planteja.

16904210/GESTIÓ DEL RISC EN LES OPERACIONS FINANCERES
    RA8 - Aplica les tècniques estadístiques adequades al problema que es planteja.

16904212/DRET DELS MERCATS FINANCERS
    RA8 - Aplica les tècniques estadístiques adequades al problema que es planteja.

16904213/HISTÒRIA ECONÒMICA
    RA8 - Aplica les tècniques estadístiques adequades al problema que es planteja.

16904218/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA8 - Aplica les tècniques estadístiques adequades al problema que es planteja.

16904219/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA8 - Aplica les tècniques estadístiques adequades al problema que es planteja.

16904220/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT III
 RA9Interpreta correctament i comprèn la informació estadística obtinguda.
    RA9 - Interpreta correctament i comprèn la informació estadística obtinguda.

16904001/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    RA9 - Interpreta correctament i comprèn la informació estadística obtinguda.

16904002/COMPTABILITAT FINANCERA
    RA9 - Interpreta correctament i comprèn la informació estadística obtinguda.

16904003/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA9 - Interpreta correctament i comprèn la informació estadística obtinguda.

16904004/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    RA9 - Interpreta correctament i comprèn la informació estadística obtinguda.

16904005/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    RA9 - Interpreta correctament i comprèn la informació estadística obtinguda.

16904006/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    RA9 - Interpreta correctament i comprèn la informació estadística obtinguda.

16904007/ESTADÍSTICA I
    RA9 - Interpreta correctament i comprèn la informació estadística obtinguda.

16904008/MATEMÀTIQUES I
    RA9 - Interpreta correctament i comprèn la informació estadística obtinguda.

16904009/MATEMÀTIQUES II
    RA9 - Interpreta correctament i comprèn la informació estadística obtinguda.

16904010/DRET MERCANTIL
    RA9 - Interpreta correctament i comprèn la informació estadística obtinguda.

16904127/FONAMENTS DE MÀRQUETING
    RA9 - Interpreta correctament i comprèn la informació estadística obtinguda.

16904128/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA DE MÀRQUETING
    RA9 - Interpreta correctament i comprèn la informació estadística obtinguda.

16904101/COMPORTAMENT ORGANITZATIU
    RA9 - Interpreta correctament i comprèn la informació estadística obtinguda.

16904102/COMPTABILITAT FINANCERA SUPERIOR
    RA9 - Interpreta correctament i comprèn la informació estadística obtinguda.

16904103/DIRECCIÓ D'OPERACIONS
    RA9 - Interpreta correctament i comprèn la informació estadística obtinguda.

16904104/GESTIÓ DE LA QUALITAT
    RA9 - Interpreta correctament i comprèn la informació estadística obtinguda.

16904105/MATEMÀTIQUES DE LES OPERACIONS FINANCERES
    RA9 - Interpreta correctament i comprèn la informació estadística obtinguda.

16904106/MICROECONOMIA
    RA9 - Interpreta correctament i comprèn la informació estadística obtinguda.

16904107/ANÀLISI DELS ESTATS FINANCERS
    RA9 - Interpreta correctament i comprèn la informació estadística obtinguda.

16904108/DIRECCIÓ FINANCERA: INVERSIÓ
    RA9 - Interpreta correctament i comprèn la informació estadística obtinguda.

16904109/DIRECCIÓ DE RECURSOS HUMANS
    RA9 - Interpreta correctament i comprèn la informació estadística obtinguda.

16904110/ESTADÍSTICA II
    RA9 - Interpreta correctament i comprèn la informació estadística obtinguda.

16904111/FONAMENTS DELS MERCATS FINANCERS
    RA9 - Interpreta correctament i comprèn la informació estadística obtinguda.

16904112/MACROECONOMIA
    RA9 - Interpreta correctament i comprèn la informació estadística obtinguda.

16904113/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA
    RA9 - Interpreta correctament i comprèn la informació estadística obtinguda.

16904114/DIRECCIÓ FINANCERA: FINANÇAMENT
    RA9 - Interpreta correctament i comprèn la informació estadística obtinguda.

16904115/ECONOMIA MUNDIAL
    RA9 - Interpreta correctament i comprèn la informació estadística obtinguda.

16904116/INVESTIGACIÓ DE MERCATS I APLICACIONS
    RA9 - Interpreta correctament i comprèn la informació estadística obtinguda.

16904117/MERCATS I ACTIUS FINANCERS I
    RA9 - Interpreta correctament i comprèn la informació estadística obtinguda.

16904118/VALORACIÓ D'ACTIUS FINANCERS
    RA9 - Interpreta correctament i comprèn la informació estadística obtinguda.

16904119/COMPTABILITAT DE GESTIÓ
    RA9 - Interpreta correctament i comprèn la informació estadística obtinguda.

16904120/SOCIOLOGIA DE L'EMPRESA
    RA9 - Interpreta correctament i comprèn la informació estadística obtinguda.

16904121/TÈCNIQUES DE DECISIÓ EMPRESARIAL
    RA9 - Interpreta correctament i comprèn la informació estadística obtinguda.

16904201/MÀRQUETING INTERNACIONAL
    RA9 - Interpreta correctament i comprèn la informació estadística obtinguda.

16904204/RELACIONS ECONÒMIQUES INTERNACIONALS
    RA9 - Interpreta correctament i comprèn la informació estadística obtinguda.

16904205/DRET DEL MERCAT INTERNACIONAL
    RA9 - Interpreta correctament i comprèn la informació estadística obtinguda.

16904206/CONTROL DE GESTIÓ I SISTEMES D'INFORMACIÓ
    RA9 - Interpreta correctament i comprèn la informació estadística obtinguda.

16904207/MÀRQUETING DE SERVEIS FINANCERS
    RA9 - Interpreta correctament i comprèn la informació estadística obtinguda.

16904208/CONSOLIDACIÓ D'ESTATS FINANCERS
    RA9 - Interpreta correctament i comprèn la informació estadística obtinguda.

16904209/COMPTABILITAT I FISCALITAT
    RA9 - Interpreta correctament i comprèn la informació estadística obtinguda.

16904210/GESTIÓ DEL RISC EN LES OPERACIONS FINANCERES
    RA9 - Interpreta correctament i comprèn la informació estadística obtinguda.

16904212/DRET DELS MERCATS FINANCERS
    RA9 - Interpreta correctament i comprèn la informació estadística obtinguda.

16904213/HISTÒRIA ECONÒMICA
    RA9 - Interpreta correctament i comprèn la informació estadística obtinguda.

16904218/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA9 - Interpreta correctament i comprèn la informació estadística obtinguda.

16904219/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA9 - Interpreta correctament i comprèn la informació estadística obtinguda.

16904220/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT III
 RA10Utilitza eines de càlcul integral per relacionar magnituds.
    RA10 - Utilitza eines de càlcul integral per relacionar magnituds.

16904001/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    RA10 - Utilitza eines de càlcul integral per relacionar magnituds.

16904002/COMPTABILITAT FINANCERA
    RA10 - Utilitza eines de càlcul integral per relacionar magnituds.

16904003/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA10 - Utilitza eines de càlcul integral per relacionar magnituds.

16904004/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    RA10 - Utilitza eines de càlcul integral per relacionar magnituds.

16904005/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    RA10 - Utilitza eines de càlcul integral per relacionar magnituds.

16904006/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    RA10 - Utilitza eines de càlcul integral per relacionar magnituds.

16904007/ESTADÍSTICA I
    RA10 - Utilitza eines de càlcul integral per relacionar magnituds.

16904008/MATEMÀTIQUES I
    RA10 - Utilitza eines de càlcul integral per relacionar magnituds.

16904009/MATEMÀTIQUES II
    RA10 - Utilitza eines de càlcul integral per relacionar magnituds.

16904010/DRET MERCANTIL
    RA10 - Utilitza eines de càlcul integral per relacionar magnituds.

16904127/FONAMENTS DE MÀRQUETING
    RA10 - Utilitza eines de càlcul integral per relacionar magnituds.

16904128/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA DE MÀRQUETING
    RA10 - Utilitza eines de càlcul integral per relacionar magnituds.

16904101/COMPORTAMENT ORGANITZATIU
    RA10 - Utilitza eines de càlcul integral per relacionar magnituds.

16904102/COMPTABILITAT FINANCERA SUPERIOR
    RA10 - Utilitza eines de càlcul integral per relacionar magnituds.

16904103/DIRECCIÓ D'OPERACIONS
    RA10 - Utilitza eines de càlcul integral per relacionar magnituds.

16904104/GESTIÓ DE LA QUALITAT
    RA10 - Utilitza eines de càlcul integral per relacionar magnituds.

16904105/MATEMÀTIQUES DE LES OPERACIONS FINANCERES
    RA10 - Utilitza eines de càlcul integral per relacionar magnituds.

16904106/MICROECONOMIA
    RA10 - Utilitza eines de càlcul integral per relacionar magnituds.

16904107/ANÀLISI DELS ESTATS FINANCERS
    RA10 - Utilitza eines de càlcul integral per relacionar magnituds.

16904108/DIRECCIÓ FINANCERA: INVERSIÓ
    RA10 - Utilitza eines de càlcul integral per relacionar magnituds.

16904109/DIRECCIÓ DE RECURSOS HUMANS
    RA10 - Utilitza eines de càlcul integral per relacionar magnituds.

16904110/ESTADÍSTICA II
    RA10 - Utilitza eines de càlcul integral per relacionar magnituds.

16904111/FONAMENTS DELS MERCATS FINANCERS
    RA10 - Utilitza eines de càlcul integral per relacionar magnituds.

16904112/MACROECONOMIA
    RA10 - Utilitza eines de càlcul integral per relacionar magnituds.

16904113/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA
    RA10 - Utilitza eines de càlcul integral per relacionar magnituds.

16904114/DIRECCIÓ FINANCERA: FINANÇAMENT
    RA10 - Utilitza eines de càlcul integral per relacionar magnituds.

16904115/ECONOMIA MUNDIAL
    RA10 - Utilitza eines de càlcul integral per relacionar magnituds.

16904116/INVESTIGACIÓ DE MERCATS I APLICACIONS
    RA10 - Utilitza eines de càlcul integral per relacionar magnituds.

16904117/MERCATS I ACTIUS FINANCERS I
    RA10 - Utilitza eines de càlcul integral per relacionar magnituds.

16904118/VALORACIÓ D'ACTIUS FINANCERS
    RA10 - Utilitza eines de càlcul integral per relacionar magnituds.

16904119/COMPTABILITAT DE GESTIÓ
    RA10 - Utilitza eines de càlcul integral per relacionar magnituds.

16904120/SOCIOLOGIA DE L'EMPRESA
    RA10 - Utilitza eines de càlcul integral per relacionar magnituds.

16904121/TÈCNIQUES DE DECISIÓ EMPRESARIAL
    RA10 - Utilitza eines de càlcul integral per relacionar magnituds.

16904201/MÀRQUETING INTERNACIONAL
    RA10 - Utilitza eines de càlcul integral per relacionar magnituds.

16904204/RELACIONS ECONÒMIQUES INTERNACIONALS
    RA10 - Utilitza eines de càlcul integral per relacionar magnituds.

16904205/DRET DEL MERCAT INTERNACIONAL
    RA10 - Utilitza eines de càlcul integral per relacionar magnituds.

16904206/CONTROL DE GESTIÓ I SISTEMES D'INFORMACIÓ
    RA10 - Utilitza eines de càlcul integral per relacionar magnituds.

16904207/MÀRQUETING DE SERVEIS FINANCERS
    RA10 - Utilitza eines de càlcul integral per relacionar magnituds.

16904208/CONSOLIDACIÓ D'ESTATS FINANCERS
    RA10 - Utilitza eines de càlcul integral per relacionar magnituds.

16904209/COMPTABILITAT I FISCALITAT
    RA10 - Utilitza eines de càlcul integral per relacionar magnituds.

16904210/GESTIÓ DEL RISC EN LES OPERACIONS FINANCERES
    RA10 - Utilitza eines de càlcul integral per relacionar magnituds.

16904212/DRET DELS MERCATS FINANCERS
    RA10 - Utilitza eines de càlcul integral per relacionar magnituds.

16904213/HISTÒRIA ECONÒMICA
    RA10 - Utilitza eines de càlcul integral per relacionar magnituds.

16904218/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA10 - Utilitza eines de càlcul integral per relacionar magnituds.

16904219/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA10 - Utilitza eines de càlcul integral per relacionar magnituds.

16904220/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT III
 RA11Representa i opera matricialment la informació quantitativa de caràcter econòmic, empresarial i
financer.
    RA11 - Representa i opera matricialment la informació quantitativa de caràcter econòmic, empresarial i
financer.

16904001/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    RA11 - Representa i opera matricialment la informació quantitativa de caràcter econòmic, empresarial i
financer.

16904002/COMPTABILITAT FINANCERA
    RA11 - Representa i opera matricialment la informació quantitativa de caràcter econòmic, empresarial i
financer.

16904003/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA11 - Representa i opera matricialment la informació quantitativa de caràcter econòmic, empresarial i
financer.

16904004/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    RA11 - Representa i opera matricialment la informació quantitativa de caràcter econòmic, empresarial i
financer.

16904005/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    RA11 - Representa i opera matricialment la informació quantitativa de caràcter econòmic, empresarial i
financer.

16904006/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    RA11 - Representa i opera matricialment la informació quantitativa de caràcter econòmic, empresarial i
financer.

16904007/ESTADÍSTICA I
    RA11 - Representa i opera matricialment la informació quantitativa de caràcter econòmic, empresarial i
financer.

16904008/MATEMÀTIQUES I
    RA11 - Representa i opera matricialment la informació quantitativa de caràcter econòmic, empresarial i
financer.

16904009/MATEMÀTIQUES II
    RA11 - Representa i opera matricialment la informació quantitativa de caràcter econòmic, empresarial i
financer.

16904010/DRET MERCANTIL
    RA11 - Representa i opera matricialment la informació quantitativa de caràcter econòmic, empresarial i
financer.

16904127/FONAMENTS DE MÀRQUETING
    RA11 - Representa i opera matricialment la informació quantitativa de caràcter econòmic, empresarial i
financer.

16904128/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA DE MÀRQUETING
    RA11 - Representa i opera matricialment la informació quantitativa de caràcter econòmic, empresarial i
financer.

16904101/COMPORTAMENT ORGANITZATIU
    RA11 - Representa i opera matricialment la informació quantitativa de caràcter econòmic, empresarial i
financer.

16904102/COMPTABILITAT FINANCERA SUPERIOR
    RA11 - Representa i opera matricialment la informació quantitativa de caràcter econòmic, empresarial i
financer.

16904103/DIRECCIÓ D'OPERACIONS
    RA11 - Representa i opera matricialment la informació quantitativa de caràcter econòmic, empresarial i
financer.

16904104/GESTIÓ DE LA QUALITAT
    RA11 - Representa i opera matricialment la informació quantitativa de caràcter econòmic, empresarial i
financer.

16904105/MATEMÀTIQUES DE LES OPERACIONS FINANCERES
    RA11 - Representa i opera matricialment la informació quantitativa de caràcter econòmic, empresarial i
financer.

16904106/MICROECONOMIA
    RA11 - Representa i opera matricialment la informació quantitativa de caràcter econòmic, empresarial i
financer.

16904107/ANÀLISI DELS ESTATS FINANCERS
    RA11 - Representa i opera matricialment la informació quantitativa de caràcter econòmic, empresarial i
financer.

16904108/DIRECCIÓ FINANCERA: INVERSIÓ
    RA11 - Representa i opera matricialment la informació quantitativa de caràcter econòmic, empresarial i
financer.

16904109/DIRECCIÓ DE RECURSOS HUMANS
    RA11 - Representa i opera matricialment la informació quantitativa de caràcter econòmic, empresarial i
financer.

16904110/ESTADÍSTICA II
    RA11 - Representa i opera matricialment la informació quantitativa de caràcter econòmic, empresarial i
financer.

16904111/FONAMENTS DELS MERCATS FINANCERS
    RA11 - Representa i opera matricialment la informació quantitativa de caràcter econòmic, empresarial i
financer.

16904112/MACROECONOMIA
    RA11 - Representa i opera matricialment la informació quantitativa de caràcter econòmic, empresarial i
financer.

16904113/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA
    RA11 - Representa i opera matricialment la informació quantitativa de caràcter econòmic, empresarial i
financer.

16904114/DIRECCIÓ FINANCERA: FINANÇAMENT
    RA11 - Representa i opera matricialment la informació quantitativa de caràcter econòmic, empresarial i
financer.

16904115/ECONOMIA MUNDIAL
    RA11 - Representa i opera matricialment la informació quantitativa de caràcter econòmic, empresarial i
financer.

16904116/INVESTIGACIÓ DE MERCATS I APLICACIONS
    RA11 - Representa i opera matricialment la informació quantitativa de caràcter econòmic, empresarial i
financer.

16904117/MERCATS I ACTIUS FINANCERS I
    RA11 - Representa i opera matricialment la informació quantitativa de caràcter econòmic, empresarial i
financer.

16904118/VALORACIÓ D'ACTIUS FINANCERS
    RA11 - Representa i opera matricialment la informació quantitativa de caràcter econòmic, empresarial i
financer.

16904119/COMPTABILITAT DE GESTIÓ
    RA11 - Representa i opera matricialment la informació quantitativa de caràcter econòmic, empresarial i
financer.

16904120/SOCIOLOGIA DE L'EMPRESA
    RA11 - Representa i opera matricialment la informació quantitativa de caràcter econòmic, empresarial i
financer.

16904121/TÈCNIQUES DE DECISIÓ EMPRESARIAL
    RA11 - Representa i opera matricialment la informació quantitativa de caràcter econòmic, empresarial i
financer.

16904201/MÀRQUETING INTERNACIONAL
    RA11 - Representa i opera matricialment la informació quantitativa de caràcter econòmic, empresarial i
financer.

16904204/RELACIONS ECONÒMIQUES INTERNACIONALS
    RA11 - Representa i opera matricialment la informació quantitativa de caràcter econòmic, empresarial i
financer.

16904205/DRET DEL MERCAT INTERNACIONAL
    RA11 - Representa i opera matricialment la informació quantitativa de caràcter econòmic, empresarial i
financer.

16904206/CONTROL DE GESTIÓ I SISTEMES D'INFORMACIÓ
    RA11 - Representa i opera matricialment la informació quantitativa de caràcter econòmic, empresarial i
financer.

16904207/MÀRQUETING DE SERVEIS FINANCERS
    RA11 - Representa i opera matricialment la informació quantitativa de caràcter econòmic, empresarial i
financer.

16904208/CONSOLIDACIÓ D'ESTATS FINANCERS
    RA11 - Representa i opera matricialment la informació quantitativa de caràcter econòmic, empresarial i
financer.

16904209/COMPTABILITAT I FISCALITAT
    RA11 - Representa i opera matricialment la informació quantitativa de caràcter econòmic, empresarial i
financer.

16904210/GESTIÓ DEL RISC EN LES OPERACIONS FINANCERES
    RA11 - Representa i opera matricialment la informació quantitativa de caràcter econòmic, empresarial i
financer.

16904212/DRET DELS MERCATS FINANCERS
    RA11 - Representa i opera matricialment la informació quantitativa de caràcter econòmic, empresarial i
financer.

16904213/HISTÒRIA ECONÒMICA
    RA11 - Representa i opera matricialment la informació quantitativa de caràcter econòmic, empresarial i
financer.

16904218/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA11 - Representa i opera matricialment la informació quantitativa de caràcter econòmic, empresarial i
financer.

16904219/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA11 - Representa i opera matricialment la informació quantitativa de caràcter econòmic, empresarial i
financer.

16904220/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT III
 RA12Analitza matricialment la informació dels sistemes econòmics representats per sistemes d'equacions
lineals.
    RA12 - Analitza matricialment la informació dels sistemes econòmics representats per sistemes d'equacions
lineals.

16904001/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    RA12 - Analitza matricialment la informació dels sistemes econòmics representats per sistemes d'equacions
lineals.

16904002/COMPTABILITAT FINANCERA
    RA12 - Analitza matricialment la informació dels sistemes econòmics representats per sistemes d'equacions
lineals.

16904003/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA12 - Analitza matricialment la informació dels sistemes econòmics representats per sistemes d'equacions
lineals.

16904004/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    RA12 - Analitza matricialment la informació dels sistemes econòmics representats per sistemes d'equacions
lineals.

16904005/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    RA12 - Analitza matricialment la informació dels sistemes econòmics representats per sistemes d'equacions
lineals.

16904006/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    RA12 - Analitza matricialment la informació dels sistemes econòmics representats per sistemes d'equacions
lineals.

16904007/ESTADÍSTICA I
    RA12 - Analitza matricialment la informació dels sistemes econòmics representats per sistemes d'equacions
lineals.

16904008/MATEMÀTIQUES I
    RA12 - Analitza matricialment la informació dels sistemes econòmics representats per sistemes d'equacions
lineals.

16904009/MATEMÀTIQUES II
    RA12 - Analitza matricialment la informació dels sistemes econòmics representats per sistemes d'equacions
lineals.

16904010/DRET MERCANTIL
    RA12 - Analitza matricialment la informació dels sistemes econòmics representats per sistemes d'equacions
lineals.

16904127/FONAMENTS DE MÀRQUETING
    RA12 - Analitza matricialment la informació dels sistemes econòmics representats per sistemes d'equacions
lineals.

16904128/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA DE MÀRQUETING
    RA12 - Analitza matricialment la informació dels sistemes econòmics representats per sistemes d'equacions
lineals.

16904101/COMPORTAMENT ORGANITZATIU
    RA12 - Analitza matricialment la informació dels sistemes econòmics representats per sistemes d'equacions
lineals.

16904102/COMPTABILITAT FINANCERA SUPERIOR
    RA12 - Analitza matricialment la informació dels sistemes econòmics representats per sistemes d'equacions
lineals.

16904103/DIRECCIÓ D'OPERACIONS
    RA12 - Analitza matricialment la informació dels sistemes econòmics representats per sistemes d'equacions
lineals.

16904104/GESTIÓ DE LA QUALITAT
    RA12 - Analitza matricialment la informació dels sistemes econòmics representats per sistemes d'equacions
lineals.

16904105/MATEMÀTIQUES DE LES OPERACIONS FINANCERES
    RA12 - Analitza matricialment la informació dels sistemes econòmics representats per sistemes d'equacions
lineals.

16904106/MICROECONOMIA
    RA12 - Analitza matricialment la informació dels sistemes econòmics representats per sistemes d'equacions
lineals.

16904107/ANÀLISI DELS ESTATS FINANCERS
    RA12 - Analitza matricialment la informació dels sistemes econòmics representats per sistemes d'equacions
lineals.

16904108/DIRECCIÓ FINANCERA: INVERSIÓ
    RA12 - Analitza matricialment la informació dels sistemes econòmics representats per sistemes d'equacions
lineals.

16904109/DIRECCIÓ DE RECURSOS HUMANS
    RA12 - Analitza matricialment la informació dels sistemes econòmics representats per sistemes d'equacions
lineals.

16904110/ESTADÍSTICA II
    RA12 - Analitza matricialment la informació dels sistemes econòmics representats per sistemes d'equacions
lineals.

16904111/FONAMENTS DELS MERCATS FINANCERS
    RA12 - Analitza matricialment la informació dels sistemes econòmics representats per sistemes d'equacions
lineals.

16904112/MACROECONOMIA
    RA12 - Analitza matricialment la informació dels sistemes econòmics representats per sistemes d'equacions
lineals.

16904113/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA
    RA12 - Analitza matricialment la informació dels sistemes econòmics representats per sistemes d'equacions
lineals.

16904114/DIRECCIÓ FINANCERA: FINANÇAMENT
    RA12 - Analitza matricialment la informació dels sistemes econòmics representats per sistemes d'equacions
lineals.

16904115/ECONOMIA MUNDIAL
    RA12 - Analitza matricialment la informació dels sistemes econòmics representats per sistemes d'equacions
lineals.

16904116/INVESTIGACIÓ DE MERCATS I APLICACIONS
    RA12 - Analitza matricialment la informació dels sistemes econòmics representats per sistemes d'equacions
lineals.

16904117/MERCATS I ACTIUS FINANCERS I
    RA12 - Analitza matricialment la informació dels sistemes econòmics representats per sistemes d'equacions
lineals.

16904118/VALORACIÓ D'ACTIUS FINANCERS
    RA12 - Analitza matricialment la informació dels sistemes econòmics representats per sistemes d'equacions
lineals.

16904119/COMPTABILITAT DE GESTIÓ
    RA12 - Analitza matricialment la informació dels sistemes econòmics representats per sistemes d'equacions
lineals.

16904120/SOCIOLOGIA DE L'EMPRESA
    RA12 - Analitza matricialment la informació dels sistemes econòmics representats per sistemes d'equacions
lineals.

16904121/TÈCNIQUES DE DECISIÓ EMPRESARIAL
    RA12 - Analitza matricialment la informació dels sistemes econòmics representats per sistemes d'equacions
lineals.

16904201/MÀRQUETING INTERNACIONAL
    RA12 - Analitza matricialment la informació dels sistemes econòmics representats per sistemes d'equacions
lineals.

16904204/RELACIONS ECONÒMIQUES INTERNACIONALS
    RA12 - Analitza matricialment la informació dels sistemes econòmics representats per sistemes d'equacions
lineals.

16904205/DRET DEL MERCAT INTERNACIONAL
    RA12 - Analitza matricialment la informació dels sistemes econòmics representats per sistemes d'equacions
lineals.

16904206/CONTROL DE GESTIÓ I SISTEMES D'INFORMACIÓ
    RA12 - Analitza matricialment la informació dels sistemes econòmics representats per sistemes d'equacions
lineals.

16904207/MÀRQUETING DE SERVEIS FINANCERS
    RA12 - Analitza matricialment la informació dels sistemes econòmics representats per sistemes d'equacions
lineals.

16904208/CONSOLIDACIÓ D'ESTATS FINANCERS
    RA12 - Analitza matricialment la informació dels sistemes econòmics representats per sistemes d'equacions
lineals.

16904209/COMPTABILITAT I FISCALITAT
    RA12 - Analitza matricialment la informació dels sistemes econòmics representats per sistemes d'equacions
lineals.

16904210/GESTIÓ DEL RISC EN LES OPERACIONS FINANCERES
    RA12 - Analitza matricialment la informació dels sistemes econòmics representats per sistemes d'equacions
lineals.

16904212/DRET DELS MERCATS FINANCERS
    RA12 - Analitza matricialment la informació dels sistemes econòmics representats per sistemes d'equacions
lineals.

16904213/HISTÒRIA ECONÒMICA
    RA12 - Analitza matricialment la informació dels sistemes econòmics representats per sistemes d'equacions
lineals.

16904218/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA12 - Analitza matricialment la informació dels sistemes econòmics representats per sistemes d'equacions
lineals.

16904219/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA12 - Analitza matricialment la informació dels sistemes econòmics representats per sistemes d'equacions
lineals.

16904220/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT III
 RA13Entén l'espai de decisions econòmiques multidimensional.
    RA13 - Entén l'espai de decisions econòmiques multidimensional.

16904001/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    RA13 - Entén l'espai de decisions econòmiques multidimensional.

16904002/COMPTABILITAT FINANCERA
    RA13 - Entén l'espai de decisions econòmiques multidimensional.

16904003/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA13 - Entén l'espai de decisions econòmiques multidimensional.

16904004/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    RA13 - Entén l'espai de decisions econòmiques multidimensional.

16904005/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    RA13 - Entén l'espai de decisions econòmiques multidimensional.

16904006/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    RA13 - Entén l'espai de decisions econòmiques multidimensional.

16904007/ESTADÍSTICA I
    RA13 - Entén l'espai de decisions econòmiques multidimensional.

16904008/MATEMÀTIQUES I
    RA13 - Entén l'espai de decisions econòmiques multidimensional.

16904009/MATEMÀTIQUES II
    RA13 - Entén l'espai de decisions econòmiques multidimensional.

16904010/DRET MERCANTIL
    RA13 - Entén l'espai de decisions econòmiques multidimensional.

16904127/FONAMENTS DE MÀRQUETING
    RA13 - Entén l'espai de decisions econòmiques multidimensional.

16904128/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA DE MÀRQUETING
    RA13 - Entén l'espai de decisions econòmiques multidimensional.

16904101/COMPORTAMENT ORGANITZATIU
    RA13 - Entén l'espai de decisions econòmiques multidimensional.

16904102/COMPTABILITAT FINANCERA SUPERIOR
    RA13 - Entén l'espai de decisions econòmiques multidimensional.

16904103/DIRECCIÓ D'OPERACIONS
    RA13 - Entén l'espai de decisions econòmiques multidimensional.

16904104/GESTIÓ DE LA QUALITAT
    RA13 - Entén l'espai de decisions econòmiques multidimensional.

16904105/MATEMÀTIQUES DE LES OPERACIONS FINANCERES
    RA13 - Entén l'espai de decisions econòmiques multidimensional.

16904106/MICROECONOMIA
    RA13 - Entén l'espai de decisions econòmiques multidimensional.

16904107/ANÀLISI DELS ESTATS FINANCERS
    RA13 - Entén l'espai de decisions econòmiques multidimensional.

16904108/DIRECCIÓ FINANCERA: INVERSIÓ
    RA13 - Entén l'espai de decisions econòmiques multidimensional.

16904109/DIRECCIÓ DE RECURSOS HUMANS
    RA13 - Entén l'espai de decisions econòmiques multidimensional.

16904110/ESTADÍSTICA II
    RA13 - Entén l'espai de decisions econòmiques multidimensional.

16904111/FONAMENTS DELS MERCATS FINANCERS
    RA13 - Entén l'espai de decisions econòmiques multidimensional.

16904112/MACROECONOMIA
    RA13 - Entén l'espai de decisions econòmiques multidimensional.

16904113/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA
    RA13 - Entén l'espai de decisions econòmiques multidimensional.

16904114/DIRECCIÓ FINANCERA: FINANÇAMENT
    RA13 - Entén l'espai de decisions econòmiques multidimensional.

16904115/ECONOMIA MUNDIAL
    RA13 - Entén l'espai de decisions econòmiques multidimensional.

16904116/INVESTIGACIÓ DE MERCATS I APLICACIONS
    RA13 - Entén l'espai de decisions econòmiques multidimensional.

16904117/MERCATS I ACTIUS FINANCERS I
    RA13 - Entén l'espai de decisions econòmiques multidimensional.

16904118/VALORACIÓ D'ACTIUS FINANCERS
    RA13 - Entén l'espai de decisions econòmiques multidimensional.

16904119/COMPTABILITAT DE GESTIÓ
    RA13 - Entén l'espai de decisions econòmiques multidimensional.

16904120/SOCIOLOGIA DE L'EMPRESA
    RA13 - Entén l'espai de decisions econòmiques multidimensional.

16904121/TÈCNIQUES DE DECISIÓ EMPRESARIAL
    RA13 - Entén l'espai de decisions econòmiques multidimensional.

16904201/MÀRQUETING INTERNACIONAL
    RA13 - Entén l'espai de decisions econòmiques multidimensional.

16904204/RELACIONS ECONÒMIQUES INTERNACIONALS
    RA13 - Entén l'espai de decisions econòmiques multidimensional.

16904205/DRET DEL MERCAT INTERNACIONAL
    RA13 - Entén l'espai de decisions econòmiques multidimensional.

16904206/CONTROL DE GESTIÓ I SISTEMES D'INFORMACIÓ
    RA13 - Entén l'espai de decisions econòmiques multidimensional.

16904207/MÀRQUETING DE SERVEIS FINANCERS
    RA13 - Entén l'espai de decisions econòmiques multidimensional.

16904208/CONSOLIDACIÓ D'ESTATS FINANCERS
    RA13 - Entén l'espai de decisions econòmiques multidimensional.

16904209/COMPTABILITAT I FISCALITAT
    RA13 - Entén l'espai de decisions econòmiques multidimensional.

16904210/GESTIÓ DEL RISC EN LES OPERACIONS FINANCERES
    RA13 - Entén l'espai de decisions econòmiques multidimensional.

16904212/DRET DELS MERCATS FINANCERS
    RA13 - Entén l'espai de decisions econòmiques multidimensional.

16904213/HISTÒRIA ECONÒMICA
    RA13 - Entén l'espai de decisions econòmiques multidimensional.

16904218/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA13 - Entén l'espai de decisions econòmiques multidimensional.

16904219/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA13 - Entén l'espai de decisions econòmiques multidimensional.

16904220/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT III
 RA14Relaciona dues magnituds econòmico-financeres mitjançant funcions.
    RA14 - Relaciona dues magnituds econòmico-financeres mitjançant funcions.

16904001/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    RA14 - Relaciona dues magnituds econòmico-financeres mitjançant funcions.

16904002/COMPTABILITAT FINANCERA
    RA14 - Relaciona dues magnituds econòmico-financeres mitjançant funcions.

16904003/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA14 - Relaciona dues magnituds econòmico-financeres mitjançant funcions.

16904004/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    RA14 - Relaciona dues magnituds econòmico-financeres mitjançant funcions.

16904005/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    RA14 - Relaciona dues magnituds econòmico-financeres mitjançant funcions.

16904006/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    RA14 - Relaciona dues magnituds econòmico-financeres mitjançant funcions.

16904007/ESTADÍSTICA I
    RA14 - Relaciona dues magnituds econòmico-financeres mitjançant funcions.

16904008/MATEMÀTIQUES I
    RA14 - Relaciona dues magnituds econòmico-financeres mitjançant funcions.

16904009/MATEMÀTIQUES II
    RA14 - Relaciona dues magnituds econòmico-financeres mitjançant funcions.

16904010/DRET MERCANTIL
    RA14 - Relaciona dues magnituds econòmico-financeres mitjançant funcions.

16904127/FONAMENTS DE MÀRQUETING
    RA14 - Relaciona dues magnituds econòmico-financeres mitjançant funcions.

16904128/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA DE MÀRQUETING
    RA14 - Relaciona dues magnituds econòmico-financeres mitjançant funcions.

16904101/COMPORTAMENT ORGANITZATIU
    RA14 - Relaciona dues magnituds econòmico-financeres mitjançant funcions.

16904102/COMPTABILITAT FINANCERA SUPERIOR
    RA14 - Relaciona dues magnituds econòmico-financeres mitjançant funcions.

16904103/DIRECCIÓ D'OPERACIONS
    RA14 - Relaciona dues magnituds econòmico-financeres mitjançant funcions.

16904104/GESTIÓ DE LA QUALITAT
    RA14 - Relaciona dues magnituds econòmico-financeres mitjançant funcions.

16904105/MATEMÀTIQUES DE LES OPERACIONS FINANCERES
    RA14 - Relaciona dues magnituds econòmico-financeres mitjançant funcions.

16904106/MICROECONOMIA
    RA14 - Relaciona dues magnituds econòmico-financeres mitjançant funcions.

16904107/ANÀLISI DELS ESTATS FINANCERS
    RA14 - Relaciona dues magnituds econòmico-financeres mitjançant funcions.

16904108/DIRECCIÓ FINANCERA: INVERSIÓ
    RA14 - Relaciona dues magnituds econòmico-financeres mitjançant funcions.

16904109/DIRECCIÓ DE RECURSOS HUMANS
    RA14 - Relaciona dues magnituds econòmico-financeres mitjançant funcions.

16904110/ESTADÍSTICA II
    RA14 - Relaciona dues magnituds econòmico-financeres mitjançant funcions.

16904111/FONAMENTS DELS MERCATS FINANCERS
    RA14 - Relaciona dues magnituds econòmico-financeres mitjançant funcions.

16904112/MACROECONOMIA
    RA14 - Relaciona dues magnituds econòmico-financeres mitjançant funcions.

16904113/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA
    RA14 - Relaciona dues magnituds econòmico-financeres mitjançant funcions.

16904114/DIRECCIÓ FINANCERA: FINANÇAMENT
    RA14 - Relaciona dues magnituds econòmico-financeres mitjançant funcions.

16904115/ECONOMIA MUNDIAL
    RA14 - Relaciona dues magnituds econòmico-financeres mitjançant funcions.

16904116/INVESTIGACIÓ DE MERCATS I APLICACIONS
    RA14 - Relaciona dues magnituds econòmico-financeres mitjançant funcions.

16904117/MERCATS I ACTIUS FINANCERS I
    RA14 - Relaciona dues magnituds econòmico-financeres mitjançant funcions.

16904118/VALORACIÓ D'ACTIUS FINANCERS
    RA14 - Relaciona dues magnituds econòmico-financeres mitjançant funcions.

16904119/COMPTABILITAT DE GESTIÓ
    RA14 - Relaciona dues magnituds econòmico-financeres mitjançant funcions.

16904120/SOCIOLOGIA DE L'EMPRESA
    RA14 - Relaciona dues magnituds econòmico-financeres mitjançant funcions.

16904121/TÈCNIQUES DE DECISIÓ EMPRESARIAL
    RA14 - Relaciona dues magnituds econòmico-financeres mitjançant funcions.

16904201/MÀRQUETING INTERNACIONAL
    RA14 - Relaciona dues magnituds econòmico-financeres mitjançant funcions.

16904204/RELACIONS ECONÒMIQUES INTERNACIONALS
    RA14 - Relaciona dues magnituds econòmico-financeres mitjançant funcions.

16904205/DRET DEL MERCAT INTERNACIONAL
    RA14 - Relaciona dues magnituds econòmico-financeres mitjançant funcions.

16904206/CONTROL DE GESTIÓ I SISTEMES D'INFORMACIÓ
    RA14 - Relaciona dues magnituds econòmico-financeres mitjançant funcions.

16904207/MÀRQUETING DE SERVEIS FINANCERS
    RA14 - Relaciona dues magnituds econòmico-financeres mitjançant funcions.

16904208/CONSOLIDACIÓ D'ESTATS FINANCERS
    RA14 - Relaciona dues magnituds econòmico-financeres mitjançant funcions.

16904209/COMPTABILITAT I FISCALITAT
    RA14 - Relaciona dues magnituds econòmico-financeres mitjançant funcions.

16904210/GESTIÓ DEL RISC EN LES OPERACIONS FINANCERES
    RA14 - Relaciona dues magnituds econòmico-financeres mitjançant funcions.

16904212/DRET DELS MERCATS FINANCERS
    RA14 - Relaciona dues magnituds econòmico-financeres mitjançant funcions.

16904213/HISTÒRIA ECONÒMICA
    RA14 - Relaciona dues magnituds econòmico-financeres mitjançant funcions.

16904218/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA14 - Relaciona dues magnituds econòmico-financeres mitjançant funcions.

16904219/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA14 - Relaciona dues magnituds econòmico-financeres mitjançant funcions.

16904220/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT III
 RA15Coneix els instruments financers i la seva comptabilització.
    RA15 - Coneix els instruments financers i la seva comptabilització.

16904001/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    RA15 - Coneix els instruments financers i la seva comptabilització.

16904002/COMPTABILITAT FINANCERA
    RA15 - Coneix els instruments financers i la seva comptabilització.

16904003/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA15 - Coneix els instruments financers i la seva comptabilització.

16904004/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    RA15 - Coneix els instruments financers i la seva comptabilització.

16904005/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    RA15 - Coneix els instruments financers i la seva comptabilització.

16904006/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    RA15 - Coneix els instruments financers i la seva comptabilització.

16904007/ESTADÍSTICA I
    RA15 - Coneix els instruments financers i la seva comptabilització.

16904008/MATEMÀTIQUES I
    RA15 - Coneix els instruments financers i la seva comptabilització.

16904009/MATEMÀTIQUES II
    RA15 - Coneix els instruments financers i la seva comptabilització.

16904010/DRET MERCANTIL
    RA15 - Coneix els instruments financers i la seva comptabilització.

16904127/FONAMENTS DE MÀRQUETING
    RA15 - Coneix els instruments financers i la seva comptabilització.

16904128/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA DE MÀRQUETING
    RA15 - Coneix els instruments financers i la seva comptabilització.

16904101/COMPORTAMENT ORGANITZATIU
    RA15 - Coneix els instruments financers i la seva comptabilització.

16904102/COMPTABILITAT FINANCERA SUPERIOR
    RA15 - Coneix els instruments financers i la seva comptabilització.

16904103/DIRECCIÓ D'OPERACIONS
    RA15 - Coneix els instruments financers i la seva comptabilització.

16904104/GESTIÓ DE LA QUALITAT
    RA15 - Coneix els instruments financers i la seva comptabilització.

16904105/MATEMÀTIQUES DE LES OPERACIONS FINANCERES
    RA15 - Coneix els instruments financers i la seva comptabilització.

16904106/MICROECONOMIA
    RA15 - Coneix els instruments financers i la seva comptabilització.

16904107/ANÀLISI DELS ESTATS FINANCERS
    RA15 - Coneix els instruments financers i la seva comptabilització.

16904108/DIRECCIÓ FINANCERA: INVERSIÓ
    RA15 - Coneix els instruments financers i la seva comptabilització.

16904109/DIRECCIÓ DE RECURSOS HUMANS
    RA15 - Coneix els instruments financers i la seva comptabilització.

16904110/ESTADÍSTICA II
    RA15 - Coneix els instruments financers i la seva comptabilització.

16904111/FONAMENTS DELS MERCATS FINANCERS
    RA15 - Coneix els instruments financers i la seva comptabilització.

16904112/MACROECONOMIA
    RA15 - Coneix els instruments financers i la seva comptabilització.

16904113/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA
    RA15 - Coneix els instruments financers i la seva comptabilització.

16904114/DIRECCIÓ FINANCERA: FINANÇAMENT
    RA15 - Coneix els instruments financers i la seva comptabilització.

16904115/ECONOMIA MUNDIAL
    RA15 - Coneix els instruments financers i la seva comptabilització.

16904116/INVESTIGACIÓ DE MERCATS I APLICACIONS
    RA15 - Coneix els instruments financers i la seva comptabilització.

16904117/MERCATS I ACTIUS FINANCERS I
    RA15 - Coneix els instruments financers i la seva comptabilització.

16904118/VALORACIÓ D'ACTIUS FINANCERS
    RA15 - Coneix els instruments financers i la seva comptabilització.

16904119/COMPTABILITAT DE GESTIÓ
    RA15 - Coneix els instruments financers i la seva comptabilització.

16904120/SOCIOLOGIA DE L'EMPRESA
    RA15 - Coneix els instruments financers i la seva comptabilització.

16904121/TÈCNIQUES DE DECISIÓ EMPRESARIAL
    RA15 - Coneix els instruments financers i la seva comptabilització.

16904201/MÀRQUETING INTERNACIONAL
    RA15 - Coneix els instruments financers i la seva comptabilització.

16904204/RELACIONS ECONÒMIQUES INTERNACIONALS
    RA15 - Coneix els instruments financers i la seva comptabilització.

16904205/DRET DEL MERCAT INTERNACIONAL
    RA15 - Coneix els instruments financers i la seva comptabilització.

16904206/CONTROL DE GESTIÓ I SISTEMES D'INFORMACIÓ
    RA15 - Coneix els instruments financers i la seva comptabilització.

16904207/MÀRQUETING DE SERVEIS FINANCERS
    RA15 - Coneix els instruments financers i la seva comptabilització.

16904208/CONSOLIDACIÓ D'ESTATS FINANCERS
    RA15 - Coneix els instruments financers i la seva comptabilització.

16904209/COMPTABILITAT I FISCALITAT
    RA15 - Coneix els instruments financers i la seva comptabilització.

16904210/GESTIÓ DEL RISC EN LES OPERACIONS FINANCERES
    RA15 - Coneix els instruments financers i la seva comptabilització.

16904212/DRET DELS MERCATS FINANCERS
    RA15 - Coneix els instruments financers i la seva comptabilització.

16904213/HISTÒRIA ECONÒMICA
    RA15 - Coneix els instruments financers i la seva comptabilització.

16904218/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA15 - Coneix els instruments financers i la seva comptabilització.

16904219/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA15 - Coneix els instruments financers i la seva comptabilització.

16904220/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT III
 RA16Analitza i classifica les formes quadràtiques mitjançant el càlcul matricial.
    RA16 - Analitza i classifica les formes quadràtiques mitjançant el càlcul matricial.

16904001/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    RA16 - Analitza i classifica les formes quadràtiques mitjançant el càlcul matricial.

16904002/COMPTABILITAT FINANCERA
    RA16 - Analitza i classifica les formes quadràtiques mitjançant el càlcul matricial.

16904003/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA16 - Analitza i classifica les formes quadràtiques mitjançant el càlcul matricial.

16904004/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    RA16 - Analitza i classifica les formes quadràtiques mitjançant el càlcul matricial.

16904005/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    RA16 - Analitza i classifica les formes quadràtiques mitjançant el càlcul matricial.

16904006/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    RA16 - Analitza i classifica les formes quadràtiques mitjançant el càlcul matricial.

16904007/ESTADÍSTICA I
    RA16 - Analitza i classifica les formes quadràtiques mitjançant el càlcul matricial.

16904008/MATEMÀTIQUES I
    RA16 - Analitza i classifica les formes quadràtiques mitjançant el càlcul matricial.

16904009/MATEMÀTIQUES II
    RA16 - Analitza i classifica les formes quadràtiques mitjançant el càlcul matricial.

16904010/DRET MERCANTIL
    RA16 - Analitza i classifica les formes quadràtiques mitjançant el càlcul matricial.

16904127/FONAMENTS DE MÀRQUETING
    RA16 - Analitza i classifica les formes quadràtiques mitjançant el càlcul matricial.

16904128/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA DE MÀRQUETING
    RA16 - Analitza i classifica les formes quadràtiques mitjançant el càlcul matricial.

16904101/COMPORTAMENT ORGANITZATIU
    RA16 - Analitza i classifica les formes quadràtiques mitjançant el càlcul matricial.

16904102/COMPTABILITAT FINANCERA SUPERIOR
    RA16 - Analitza i classifica les formes quadràtiques mitjançant el càlcul matricial.

16904103/DIRECCIÓ D'OPERACIONS
    RA16 - Analitza i classifica les formes quadràtiques mitjançant el càlcul matricial.

16904104/GESTIÓ DE LA QUALITAT
    RA16 - Analitza i classifica les formes quadràtiques mitjançant el càlcul matricial.

16904105/MATEMÀTIQUES DE LES OPERACIONS FINANCERES
    RA16 - Analitza i classifica les formes quadràtiques mitjançant el càlcul matricial.

16904106/MICROECONOMIA
    RA16 - Analitza i classifica les formes quadràtiques mitjançant el càlcul matricial.

16904107/ANÀLISI DELS ESTATS FINANCERS
    RA16 - Analitza i classifica les formes quadràtiques mitjançant el càlcul matricial.

16904108/DIRECCIÓ FINANCERA: INVERSIÓ
    RA16 - Analitza i classifica les formes quadràtiques mitjançant el càlcul matricial.

16904109/DIRECCIÓ DE RECURSOS HUMANS
    RA16 - Analitza i classifica les formes quadràtiques mitjançant el càlcul matricial.

16904110/ESTADÍSTICA II
    RA16 - Analitza i classifica les formes quadràtiques mitjançant el càlcul matricial.

16904111/FONAMENTS DELS MERCATS FINANCERS
    RA16 - Analitza i classifica les formes quadràtiques mitjançant el càlcul matricial.

16904112/MACROECONOMIA
    RA16 - Analitza i classifica les formes quadràtiques mitjançant el càlcul matricial.

16904113/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA
    RA16 - Analitza i classifica les formes quadràtiques mitjançant el càlcul matricial.

16904114/DIRECCIÓ FINANCERA: FINANÇAMENT
    RA16 - Analitza i classifica les formes quadràtiques mitjançant el càlcul matricial.

16904115/ECONOMIA MUNDIAL
    RA16 - Analitza i classifica les formes quadràtiques mitjançant el càlcul matricial.

16904116/INVESTIGACIÓ DE MERCATS I APLICACIONS
    RA16 - Analitza i classifica les formes quadràtiques mitjançant el càlcul matricial.

16904117/MERCATS I ACTIUS FINANCERS I
    RA16 - Analitza i classifica les formes quadràtiques mitjançant el càlcul matricial.

16904118/VALORACIÓ D'ACTIUS FINANCERS
    RA16 - Analitza i classifica les formes quadràtiques mitjançant el càlcul matricial.

16904119/COMPTABILITAT DE GESTIÓ
    RA16 - Analitza i classifica les formes quadràtiques mitjançant el càlcul matricial.

16904120/SOCIOLOGIA DE L'EMPRESA
    RA16 - Analitza i classifica les formes quadràtiques mitjançant el càlcul matricial.

16904121/TÈCNIQUES DE DECISIÓ EMPRESARIAL
    RA16 - Analitza i classifica les formes quadràtiques mitjançant el càlcul matricial.

16904201/MÀRQUETING INTERNACIONAL
    RA16 - Analitza i classifica les formes quadràtiques mitjançant el càlcul matricial.

16904204/RELACIONS ECONÒMIQUES INTERNACIONALS
    RA16 - Analitza i classifica les formes quadràtiques mitjançant el càlcul matricial.

16904205/DRET DEL MERCAT INTERNACIONAL
    RA16 - Analitza i classifica les formes quadràtiques mitjançant el càlcul matricial.

16904206/CONTROL DE GESTIÓ I SISTEMES D'INFORMACIÓ
    RA16 - Analitza i classifica les formes quadràtiques mitjançant el càlcul matricial.

16904207/MÀRQUETING DE SERVEIS FINANCERS
    RA16 - Analitza i classifica les formes quadràtiques mitjançant el càlcul matricial.

16904208/CONSOLIDACIÓ D'ESTATS FINANCERS
    RA16 - Analitza i classifica les formes quadràtiques mitjançant el càlcul matricial.

16904209/COMPTABILITAT I FISCALITAT
    RA16 - Analitza i classifica les formes quadràtiques mitjançant el càlcul matricial.

16904210/GESTIÓ DEL RISC EN LES OPERACIONS FINANCERES
    RA16 - Analitza i classifica les formes quadràtiques mitjançant el càlcul matricial.

16904212/DRET DELS MERCATS FINANCERS
    RA16 - Analitza i classifica les formes quadràtiques mitjançant el càlcul matricial.

16904213/HISTÒRIA ECONÒMICA
    RA16 - Analitza i classifica les formes quadràtiques mitjançant el càlcul matricial.

16904218/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA16 - Analitza i classifica les formes quadràtiques mitjançant el càlcul matricial.

16904219/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA16 - Analitza i classifica les formes quadràtiques mitjançant el càlcul matricial.

16904220/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT III
 RA17Analitza diferents aplicacions econòmiques i funcions de vàries variables.
    RA17 - Analitza diferents aplicacions econòmiques i funcions de vàries variables.

16904001/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    RA17 - Analitza diferents aplicacions econòmiques i funcions de vàries variables.

16904002/COMPTABILITAT FINANCERA
    RA17 - Analitza diferents aplicacions econòmiques i funcions de vàries variables.

16904003/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA17 - Analitza diferents aplicacions econòmiques i funcions de vàries variables.

16904004/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    RA17 - Analitza diferents aplicacions econòmiques i funcions de vàries variables.

16904005/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    RA17 - Analitza diferents aplicacions econòmiques i funcions de vàries variables.

16904006/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    RA17 - Analitza diferents aplicacions econòmiques i funcions de vàries variables.

16904007/ESTADÍSTICA I
    RA17 - Analitza diferents aplicacions econòmiques i funcions de vàries variables.

16904008/MATEMÀTIQUES I
    RA17 - Analitza diferents aplicacions econòmiques i funcions de vàries variables.

16904009/MATEMÀTIQUES II
    RA17 - Analitza diferents aplicacions econòmiques i funcions de vàries variables.

16904010/DRET MERCANTIL
    RA17 - Analitza diferents aplicacions econòmiques i funcions de vàries variables.

16904127/FONAMENTS DE MÀRQUETING
    RA17 - Analitza diferents aplicacions econòmiques i funcions de vàries variables.

16904128/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA DE MÀRQUETING
    RA17 - Analitza diferents aplicacions econòmiques i funcions de vàries variables.

16904101/COMPORTAMENT ORGANITZATIU
    RA17 - Analitza diferents aplicacions econòmiques i funcions de vàries variables.

16904102/COMPTABILITAT FINANCERA SUPERIOR
    RA17 - Analitza diferents aplicacions econòmiques i funcions de vàries variables.

16904103/DIRECCIÓ D'OPERACIONS
    RA17 - Analitza diferents aplicacions econòmiques i funcions de vàries variables.

16904104/GESTIÓ DE LA QUALITAT
    RA17 - Analitza diferents aplicacions econòmiques i funcions de vàries variables.

16904105/MATEMÀTIQUES DE LES OPERACIONS FINANCERES
    RA17 - Analitza diferents aplicacions econòmiques i funcions de vàries variables.

16904106/MICROECONOMIA
    RA17 - Analitza diferents aplicacions econòmiques i funcions de vàries variables.

16904107/ANÀLISI DELS ESTATS FINANCERS
    RA17 - Analitza diferents aplicacions econòmiques i funcions de vàries variables.

16904108/DIRECCIÓ FINANCERA: INVERSIÓ
    RA17 - Analitza diferents aplicacions econòmiques i funcions de vàries variables.

16904109/DIRECCIÓ DE RECURSOS HUMANS
    RA17 - Analitza diferents aplicacions econòmiques i funcions de vàries variables.

16904110/ESTADÍSTICA II
    RA17 - Analitza diferents aplicacions econòmiques i funcions de vàries variables.

16904111/FONAMENTS DELS MERCATS FINANCERS
    RA17 - Analitza diferents aplicacions econòmiques i funcions de vàries variables.

16904112/MACROECONOMIA
    RA17 - Analitza diferents aplicacions econòmiques i funcions de vàries variables.

16904113/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA
    RA17 - Analitza diferents aplicacions econòmiques i funcions de vàries variables.

16904114/DIRECCIÓ FINANCERA: FINANÇAMENT
    RA17 - Analitza diferents aplicacions econòmiques i funcions de vàries variables.

16904115/ECONOMIA MUNDIAL
    RA17 - Analitza diferents aplicacions econòmiques i funcions de vàries variables.

16904116/INVESTIGACIÓ DE MERCATS I APLICACIONS
    RA17 - Analitza diferents aplicacions econòmiques i funcions de vàries variables.

16904117/MERCATS I ACTIUS FINANCERS I
    RA17 - Analitza diferents aplicacions econòmiques i funcions de vàries variables.

16904118/VALORACIÓ D'ACTIUS FINANCERS
    RA17 - Analitza diferents aplicacions econòmiques i funcions de vàries variables.

16904119/COMPTABILITAT DE GESTIÓ
    RA17 - Analitza diferents aplicacions econòmiques i funcions de vàries variables.

16904120/SOCIOLOGIA DE L'EMPRESA
    RA17 - Analitza diferents aplicacions econòmiques i funcions de vàries variables.

16904121/TÈCNIQUES DE DECISIÓ EMPRESARIAL
    RA17 - Analitza diferents aplicacions econòmiques i funcions de vàries variables.

16904201/MÀRQUETING INTERNACIONAL
    RA17 - Analitza diferents aplicacions econòmiques i funcions de vàries variables.

16904204/RELACIONS ECONÒMIQUES INTERNACIONALS
    RA17 - Analitza diferents aplicacions econòmiques i funcions de vàries variables.

16904205/DRET DEL MERCAT INTERNACIONAL
    RA17 - Analitza diferents aplicacions econòmiques i funcions de vàries variables.

16904206/CONTROL DE GESTIÓ I SISTEMES D'INFORMACIÓ
    RA17 - Analitza diferents aplicacions econòmiques i funcions de vàries variables.

16904207/MÀRQUETING DE SERVEIS FINANCERS
    RA17 - Analitza diferents aplicacions econòmiques i funcions de vàries variables.

16904208/CONSOLIDACIÓ D'ESTATS FINANCERS
    RA17 - Analitza diferents aplicacions econòmiques i funcions de vàries variables.

16904209/COMPTABILITAT I FISCALITAT
    RA17 - Analitza diferents aplicacions econòmiques i funcions de vàries variables.

16904210/GESTIÓ DEL RISC EN LES OPERACIONS FINANCERES
    RA17 - Analitza diferents aplicacions econòmiques i funcions de vàries variables.

16904212/DRET DELS MERCATS FINANCERS
    RA17 - Analitza diferents aplicacions econòmiques i funcions de vàries variables.

16904213/HISTÒRIA ECONÒMICA
    RA17 - Analitza diferents aplicacions econòmiques i funcions de vàries variables.

16904218/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA17 - Analitza diferents aplicacions econòmiques i funcions de vàries variables.

16904219/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA17 - Analitza diferents aplicacions econòmiques i funcions de vàries variables.

16904220/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT III
 RA18Modelitza, resol i interpreta problemes d'optimització de funcions de vàries variables.
    RA18 - Modelitza, resol i interpreta problemes d'optimització de funcions de vàries variables.

16904001/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    RA18 - Modelitza, resol i interpreta problemes d'optimització de funcions de vàries variables.

16904002/COMPTABILITAT FINANCERA
    RA18 - Modelitza, resol i interpreta problemes d'optimització de funcions de vàries variables.

16904003/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA18 - Modelitza, resol i interpreta problemes d'optimització de funcions de vàries variables.

16904004/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    RA18 - Modelitza, resol i interpreta problemes d'optimització de funcions de vàries variables.

16904005/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    RA18 - Modelitza, resol i interpreta problemes d'optimització de funcions de vàries variables.

16904006/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    RA18 - Modelitza, resol i interpreta problemes d'optimització de funcions de vàries variables.

16904007/ESTADÍSTICA I
    RA18 - Modelitza, resol i interpreta problemes d'optimització de funcions de vàries variables.

16904008/MATEMÀTIQUES I
    RA18 - Modelitza, resol i interpreta problemes d'optimització de funcions de vàries variables.

16904009/MATEMÀTIQUES II
    RA18 - Modelitza, resol i interpreta problemes d'optimització de funcions de vàries variables.

16904010/DRET MERCANTIL
    RA18 - Modelitza, resol i interpreta problemes d'optimització de funcions de vàries variables.

16904127/FONAMENTS DE MÀRQUETING
    RA18 - Modelitza, resol i interpreta problemes d'optimització de funcions de vàries variables.

16904128/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA DE MÀRQUETING
    RA18 - Modelitza, resol i interpreta problemes d'optimització de funcions de vàries variables.

16904101/COMPORTAMENT ORGANITZATIU
    RA18 - Modelitza, resol i interpreta problemes d'optimització de funcions de vàries variables.

16904102/COMPTABILITAT FINANCERA SUPERIOR
    RA18 - Modelitza, resol i interpreta problemes d'optimització de funcions de vàries variables.

16904103/DIRECCIÓ D'OPERACIONS
    RA18 - Modelitza, resol i interpreta problemes d'optimització de funcions de vàries variables.

16904104/GESTIÓ DE LA QUALITAT
    RA18 - Modelitza, resol i interpreta problemes d'optimització de funcions de vàries variables.

16904105/MATEMÀTIQUES DE LES OPERACIONS FINANCERES
    RA18 - Modelitza, resol i interpreta problemes d'optimització de funcions de vàries variables.

16904106/MICROECONOMIA
    RA18 - Modelitza, resol i interpreta problemes d'optimització de funcions de vàries variables.

16904107/ANÀLISI DELS ESTATS FINANCERS
    RA18 - Modelitza, resol i interpreta problemes d'optimització de funcions de vàries variables.

16904108/DIRECCIÓ FINANCERA: INVERSIÓ
    RA18 - Modelitza, resol i interpreta problemes d'optimització de funcions de vàries variables.

16904109/DIRECCIÓ DE RECURSOS HUMANS
    RA18 - Modelitza, resol i interpreta problemes d'optimització de funcions de vàries variables.

16904110/ESTADÍSTICA II
    RA18 - Modelitza, resol i interpreta problemes d'optimització de funcions de vàries variables.

16904111/FONAMENTS DELS MERCATS FINANCERS
    RA18 - Modelitza, resol i interpreta problemes d'optimització de funcions de vàries variables.

16904112/MACROECONOMIA
    RA18 - Modelitza, resol i interpreta problemes d'optimització de funcions de vàries variables.

16904113/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA
    RA18 - Modelitza, resol i interpreta problemes d'optimització de funcions de vàries variables.

16904114/DIRECCIÓ FINANCERA: FINANÇAMENT
    RA18 - Modelitza, resol i interpreta problemes d'optimització de funcions de vàries variables.

16904115/ECONOMIA MUNDIAL
    RA18 - Modelitza, resol i interpreta problemes d'optimització de funcions de vàries variables.

16904116/INVESTIGACIÓ DE MERCATS I APLICACIONS
    RA18 - Modelitza, resol i interpreta problemes d'optimització de funcions de vàries variables.

16904117/MERCATS I ACTIUS FINANCERS I
    RA18 - Modelitza, resol i interpreta problemes d'optimització de funcions de vàries variables.

16904118/VALORACIÓ D'ACTIUS FINANCERS
    RA18 - Modelitza, resol i interpreta problemes d'optimització de funcions de vàries variables.

16904119/COMPTABILITAT DE GESTIÓ
    RA18 - Modelitza, resol i interpreta problemes d'optimització de funcions de vàries variables.

16904120/SOCIOLOGIA DE L'EMPRESA
    RA18 - Modelitza, resol i interpreta problemes d'optimització de funcions de vàries variables.

16904121/TÈCNIQUES DE DECISIÓ EMPRESARIAL
    RA18 - Modelitza, resol i interpreta problemes d'optimització de funcions de vàries variables.

16904201/MÀRQUETING INTERNACIONAL
    RA18 - Modelitza, resol i interpreta problemes d'optimització de funcions de vàries variables.

16904204/RELACIONS ECONÒMIQUES INTERNACIONALS
    RA18 - Modelitza, resol i interpreta problemes d'optimització de funcions de vàries variables.

16904205/DRET DEL MERCAT INTERNACIONAL
    RA18 - Modelitza, resol i interpreta problemes d'optimització de funcions de vàries variables.

16904206/CONTROL DE GESTIÓ I SISTEMES D'INFORMACIÓ
    RA18 - Modelitza, resol i interpreta problemes d'optimització de funcions de vàries variables.

16904207/MÀRQUETING DE SERVEIS FINANCERS
    RA18 - Modelitza, resol i interpreta problemes d'optimització de funcions de vàries variables.

16904208/CONSOLIDACIÓ D'ESTATS FINANCERS
    RA18 - Modelitza, resol i interpreta problemes d'optimització de funcions de vàries variables.

16904209/COMPTABILITAT I FISCALITAT
    RA18 - Modelitza, resol i interpreta problemes d'optimització de funcions de vàries variables.

16904210/GESTIÓ DEL RISC EN LES OPERACIONS FINANCERES
    RA18 - Modelitza, resol i interpreta problemes d'optimització de funcions de vàries variables.

16904212/DRET DELS MERCATS FINANCERS
    RA18 - Modelitza, resol i interpreta problemes d'optimització de funcions de vàries variables.

16904213/HISTÒRIA ECONÒMICA
    RA18 - Modelitza, resol i interpreta problemes d'optimització de funcions de vàries variables.

16904218/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA18 - Modelitza, resol i interpreta problemes d'optimització de funcions de vàries variables.

16904219/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA18 - Modelitza, resol i interpreta problemes d'optimització de funcions de vàries variables.

16904220/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT III
 RA19Identifica les principals figures jurídiques del dret mercantil.
    RA19 - Identifica les principals figures jurídiques del dret mercantil.

16904001/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    RA19 - Identifica les principals figures jurídiques del dret mercantil.

16904002/COMPTABILITAT FINANCERA
    RA19 - Identifica les principals figures jurídiques del dret mercantil.

16904003/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA19 - Identifica les principals figures jurídiques del dret mercantil.

16904004/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    RA19 - Identifica les principals figures jurídiques del dret mercantil.

16904005/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    RA19 - Identifica les principals figures jurídiques del dret mercantil.

16904006/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    RA19 - Identifica les principals figures jurídiques del dret mercantil.

16904007/ESTADÍSTICA I
    RA19 - Identifica les principals figures jurídiques del dret mercantil.

16904008/MATEMÀTIQUES I
    RA19 - Identifica les principals figures jurídiques del dret mercantil.

16904009/MATEMÀTIQUES II
    RA19 - Identifica les principals figures jurídiques del dret mercantil.

16904010/DRET MERCANTIL
    RA19 - Identifica les principals figures jurídiques del dret mercantil.

16904127/FONAMENTS DE MÀRQUETING
    RA19 - Identifica les principals figures jurídiques del dret mercantil.

16904128/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA DE MÀRQUETING
    RA19 - Identifica les principals figures jurídiques del dret mercantil.

16904101/COMPORTAMENT ORGANITZATIU
    RA19 - Identifica les principals figures jurídiques del dret mercantil.

16904102/COMPTABILITAT FINANCERA SUPERIOR
    RA19 - Identifica les principals figures jurídiques del dret mercantil.

16904103/DIRECCIÓ D'OPERACIONS
    RA19 - Identifica les principals figures jurídiques del dret mercantil.

16904104/GESTIÓ DE LA QUALITAT
    RA19 - Identifica les principals figures jurídiques del dret mercantil.

16904105/MATEMÀTIQUES DE LES OPERACIONS FINANCERES
    RA19 - Identifica les principals figures jurídiques del dret mercantil.

16904106/MICROECONOMIA
    RA19 - Identifica les principals figures jurídiques del dret mercantil.

16904107/ANÀLISI DELS ESTATS FINANCERS
    RA19 - Identifica les principals figures jurídiques del dret mercantil.

16904108/DIRECCIÓ FINANCERA: INVERSIÓ
    RA19 - Identifica les principals figures jurídiques del dret mercantil.

16904109/DIRECCIÓ DE RECURSOS HUMANS
    RA19 - Identifica les principals figures jurídiques del dret mercantil.

16904110/ESTADÍSTICA II
    RA19 - Identifica les principals figures jurídiques del dret mercantil.

16904111/FONAMENTS DELS MERCATS FINANCERS
    RA19 - Identifica les principals figures jurídiques del dret mercantil.

16904112/MACROECONOMIA
    RA19 - Identifica les principals figures jurídiques del dret mercantil.

16904113/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA
    RA19 - Identifica les principals figures jurídiques del dret mercantil.

16904114/DIRECCIÓ FINANCERA: FINANÇAMENT
    RA19 - Identifica les principals figures jurídiques del dret mercantil.

16904115/ECONOMIA MUNDIAL
    RA19 - Identifica les principals figures jurídiques del dret mercantil.

16904116/INVESTIGACIÓ DE MERCATS I APLICACIONS
    RA19 - Identifica les principals figures jurídiques del dret mercantil.

16904117/MERCATS I ACTIUS FINANCERS I
    RA19 - Identifica les principals figures jurídiques del dret mercantil.

16904118/VALORACIÓ D'ACTIUS FINANCERS
    RA19 - Identifica les principals figures jurídiques del dret mercantil.

16904119/COMPTABILITAT DE GESTIÓ
    RA19 - Identifica les principals figures jurídiques del dret mercantil.

16904120/SOCIOLOGIA DE L'EMPRESA
    RA19 - Identifica les principals figures jurídiques del dret mercantil.

16904121/TÈCNIQUES DE DECISIÓ EMPRESARIAL
    RA19 - Identifica les principals figures jurídiques del dret mercantil.

16904201/MÀRQUETING INTERNACIONAL
    RA19 - Identifica les principals figures jurídiques del dret mercantil.

16904204/RELACIONS ECONÒMIQUES INTERNACIONALS
    RA19 - Identifica les principals figures jurídiques del dret mercantil.

16904205/DRET DEL MERCAT INTERNACIONAL
    RA19 - Identifica les principals figures jurídiques del dret mercantil.

16904206/CONTROL DE GESTIÓ I SISTEMES D'INFORMACIÓ
    RA19 - Identifica les principals figures jurídiques del dret mercantil.

16904207/MÀRQUETING DE SERVEIS FINANCERS
    RA19 - Identifica les principals figures jurídiques del dret mercantil.

16904208/CONSOLIDACIÓ D'ESTATS FINANCERS
    RA19 - Identifica les principals figures jurídiques del dret mercantil.

16904209/COMPTABILITAT I FISCALITAT
    RA19 - Identifica les principals figures jurídiques del dret mercantil.

16904210/GESTIÓ DEL RISC EN LES OPERACIONS FINANCERES
    RA19 - Identifica les principals figures jurídiques del dret mercantil.

16904212/DRET DELS MERCATS FINANCERS
    RA19 - Identifica les principals figures jurídiques del dret mercantil.

16904213/HISTÒRIA ECONÒMICA
    RA19 - Identifica les principals figures jurídiques del dret mercantil.

16904218/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA19 - Identifica les principals figures jurídiques del dret mercantil.

16904219/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA19 - Identifica les principals figures jurídiques del dret mercantil.

16904220/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT III
 RA20Valora el significat dels principals instruments jurídics del tràfic empresarial.
    RA20 - Valora el significat dels principals instruments jurídics del tràfic empresarial.

16904001/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    RA20 - Valora el significat dels principals instruments jurídics del tràfic empresarial.

16904002/COMPTABILITAT FINANCERA
    RA20 - Valora el significat dels principals instruments jurídics del tràfic empresarial.

16904003/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA20 - Valora el significat dels principals instruments jurídics del tràfic empresarial.

16904004/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    RA20 - Valora el significat dels principals instruments jurídics del tràfic empresarial.

16904005/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    RA20 - Valora el significat dels principals instruments jurídics del tràfic empresarial.

16904006/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    RA20 - Valora el significat dels principals instruments jurídics del tràfic empresarial.

16904007/ESTADÍSTICA I
    RA20 - Valora el significat dels principals instruments jurídics del tràfic empresarial.

16904008/MATEMÀTIQUES I
    RA20 - Valora el significat dels principals instruments jurídics del tràfic empresarial.

16904009/MATEMÀTIQUES II
    RA20 - Valora el significat dels principals instruments jurídics del tràfic empresarial.

16904010/DRET MERCANTIL
    RA20 - Valora el significat dels principals instruments jurídics del tràfic empresarial.

16904127/FONAMENTS DE MÀRQUETING
    RA20 - Valora el significat dels principals instruments jurídics del tràfic empresarial.

16904128/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA DE MÀRQUETING
    RA20 - Valora el significat dels principals instruments jurídics del tràfic empresarial.

16904101/COMPORTAMENT ORGANITZATIU
    RA20 - Valora el significat dels principals instruments jurídics del tràfic empresarial.

16904102/COMPTABILITAT FINANCERA SUPERIOR
    RA20 - Valora el significat dels principals instruments jurídics del tràfic empresarial.

16904103/DIRECCIÓ D'OPERACIONS
    RA20 - Valora el significat dels principals instruments jurídics del tràfic empresarial.

16904104/GESTIÓ DE LA QUALITAT
    RA20 - Valora el significat dels principals instruments jurídics del tràfic empresarial.

16904105/MATEMÀTIQUES DE LES OPERACIONS FINANCERES
    RA20 - Valora el significat dels principals instruments jurídics del tràfic empresarial.

16904106/MICROECONOMIA
    RA20 - Valora el significat dels principals instruments jurídics del tràfic empresarial.

16904107/ANÀLISI DELS ESTATS FINANCERS
    RA20 - Valora el significat dels principals instruments jurídics del tràfic empresarial.

16904108/DIRECCIÓ FINANCERA: INVERSIÓ
    RA20 - Valora el significat dels principals instruments jurídics del tràfic empresarial.

16904109/DIRECCIÓ DE RECURSOS HUMANS
    RA20 - Valora el significat dels principals instruments jurídics del tràfic empresarial.

16904110/ESTADÍSTICA II
    RA20 - Valora el significat dels principals instruments jurídics del tràfic empresarial.

16904111/FONAMENTS DELS MERCATS FINANCERS
    RA20 - Valora el significat dels principals instruments jurídics del tràfic empresarial.

16904112/MACROECONOMIA
    RA20 - Valora el significat dels principals instruments jurídics del tràfic empresarial.

16904113/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA
    RA20 - Valora el significat dels principals instruments jurídics del tràfic empresarial.

16904114/DIRECCIÓ FINANCERA: FINANÇAMENT
    RA20 - Valora el significat dels principals instruments jurídics del tràfic empresarial.

16904115/ECONOMIA MUNDIAL
    RA20 - Valora el significat dels principals instruments jurídics del tràfic empresarial.

16904116/INVESTIGACIÓ DE MERCATS I APLICACIONS
    RA20 - Valora el significat dels principals instruments jurídics del tràfic empresarial.

16904117/MERCATS I ACTIUS FINANCERS I
    RA20 - Valora el significat dels principals instruments jurídics del tràfic empresarial.

16904118/VALORACIÓ D'ACTIUS FINANCERS
    RA20 - Valora el significat dels principals instruments jurídics del tràfic empresarial.

16904119/COMPTABILITAT DE GESTIÓ
    RA20 - Valora el significat dels principals instruments jurídics del tràfic empresarial.

16904120/SOCIOLOGIA DE L'EMPRESA
    RA20 - Valora el significat dels principals instruments jurídics del tràfic empresarial.

16904121/TÈCNIQUES DE DECISIÓ EMPRESARIAL
    RA20 - Valora el significat dels principals instruments jurídics del tràfic empresarial.

16904201/MÀRQUETING INTERNACIONAL
    RA20 - Valora el significat dels principals instruments jurídics del tràfic empresarial.

16904204/RELACIONS ECONÒMIQUES INTERNACIONALS
    RA20 - Valora el significat dels principals instruments jurídics del tràfic empresarial.

16904205/DRET DEL MERCAT INTERNACIONAL
    RA20 - Valora el significat dels principals instruments jurídics del tràfic empresarial.

16904206/CONTROL DE GESTIÓ I SISTEMES D'INFORMACIÓ
    RA20 - Valora el significat dels principals instruments jurídics del tràfic empresarial.

16904207/MÀRQUETING DE SERVEIS FINANCERS
    RA20 - Valora el significat dels principals instruments jurídics del tràfic empresarial.

16904208/CONSOLIDACIÓ D'ESTATS FINANCERS
    RA20 - Valora el significat dels principals instruments jurídics del tràfic empresarial.

16904209/COMPTABILITAT I FISCALITAT
    RA20 - Valora el significat dels principals instruments jurídics del tràfic empresarial.

16904210/GESTIÓ DEL RISC EN LES OPERACIONS FINANCERES
    RA20 - Valora el significat dels principals instruments jurídics del tràfic empresarial.

16904212/DRET DELS MERCATS FINANCERS
    RA20 - Valora el significat dels principals instruments jurídics del tràfic empresarial.

16904213/HISTÒRIA ECONÒMICA
    RA20 - Valora el significat dels principals instruments jurídics del tràfic empresarial.

16904218/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA20 - Valora el significat dels principals instruments jurídics del tràfic empresarial.

16904219/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA20 - Valora el significat dels principals instruments jurídics del tràfic empresarial.

16904220/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT III
 RA21Comprèn tant les funcions i tasques que realitza el director (departament) financer dins
l’empresa com els cicles financers a curt i a llarg termini.
    RA21 - Comprèn tant les funcions i tasques que realitza el director (departament) financer dins
l’empresa com els cicles financers a curt i a llarg termini.

16904001/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    RA21 - Comprèn tant les funcions i tasques que realitza el director (departament) financer dins
l’empresa com els cicles financers a curt i a llarg termini.

16904002/COMPTABILITAT FINANCERA
    RA21 - Comprèn tant les funcions i tasques que realitza el director (departament) financer dins
l’empresa com els cicles financers a curt i a llarg termini.

16904003/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA21 - Comprèn tant les funcions i tasques que realitza el director (departament) financer dins
l’empresa com els cicles financers a curt i a llarg termini.

16904004/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    RA21 - Comprèn tant les funcions i tasques que realitza el director (departament) financer dins
l’empresa com els cicles financers a curt i a llarg termini.

16904005/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    RA21 - Comprèn tant les funcions i tasques que realitza el director (departament) financer dins
l’empresa com els cicles financers a curt i a llarg termini.

16904006/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    RA21 - Comprèn tant les funcions i tasques que realitza el director (departament) financer dins
l’empresa com els cicles financers a curt i a llarg termini.

16904007/ESTADÍSTICA I
    RA21 - Comprèn tant les funcions i tasques que realitza el director (departament) financer dins
l’empresa com els cicles financers a curt i a llarg termini.

16904008/MATEMÀTIQUES I
    RA21 - Comprèn tant les funcions i tasques que realitza el director (departament) financer dins
l’empresa com els cicles financers a curt i a llarg termini.

16904009/MATEMÀTIQUES II
    RA21 - Comprèn tant les funcions i tasques que realitza el director (departament) financer dins
l’empresa com els cicles financers a curt i a llarg termini.

16904010/DRET MERCANTIL
    RA21 - Comprèn tant les funcions i tasques que realitza el director (departament) financer dins
l’empresa com els cicles financers a curt i a llarg termini.

16904127/FONAMENTS DE MÀRQUETING
    RA21 - Comprèn tant les funcions i tasques que realitza el director (departament) financer dins
l’empresa com els cicles financers a curt i a llarg termini.

16904128/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA DE MÀRQUETING
    RA21 - Comprèn tant les funcions i tasques que realitza el director (departament) financer dins
l’empresa com els cicles financers a curt i a llarg termini.

16904101/COMPORTAMENT ORGANITZATIU
    RA21 - Comprèn tant les funcions i tasques que realitza el director (departament) financer dins
l’empresa com els cicles financers a curt i a llarg termini.

16904102/COMPTABILITAT FINANCERA SUPERIOR
    RA21 - Comprèn tant les funcions i tasques que realitza el director (departament) financer dins
l’empresa com els cicles financers a curt i a llarg termini.

16904103/DIRECCIÓ D'OPERACIONS
    RA21 - Comprèn tant les funcions i tasques que realitza el director (departament) financer dins
l’empresa com els cicles financers a curt i a llarg termini.

16904104/GESTIÓ DE LA QUALITAT
    RA21 - Comprèn tant les funcions i tasques que realitza el director (departament) financer dins
l’empresa com els cicles financers a curt i a llarg termini.

16904105/MATEMÀTIQUES DE LES OPERACIONS FINANCERES
    RA21 - Comprèn tant les funcions i tasques que realitza el director (departament) financer dins
l’empresa com els cicles financers a curt i a llarg termini.

16904106/MICROECONOMIA
    RA21 - Comprèn tant les funcions i tasques que realitza el director (departament) financer dins
l’empresa com els cicles financers a curt i a llarg termini.

16904107/ANÀLISI DELS ESTATS FINANCERS
    RA21 - Comprèn tant les funcions i tasques que realitza el director (departament) financer dins
l’empresa com els cicles financers a curt i a llarg termini.

16904108/DIRECCIÓ FINANCERA: INVERSIÓ
    RA21 - Comprèn tant les funcions i tasques que realitza el director (departament) financer dins
l’empresa com els cicles financers a curt i a llarg termini.

16904109/DIRECCIÓ DE RECURSOS HUMANS
    RA21 - Comprèn tant les funcions i tasques que realitza el director (departament) financer dins
l’empresa com els cicles financers a curt i a llarg termini.

16904110/ESTADÍSTICA II
    RA21 - Comprèn tant les funcions i tasques que realitza el director (departament) financer dins
l’empresa com els cicles financers a curt i a llarg termini.

16904111/FONAMENTS DELS MERCATS FINANCERS
    RA21 - Comprèn tant les funcions i tasques que realitza el director (departament) financer dins
l’empresa com els cicles financers a curt i a llarg termini.

16904112/MACROECONOMIA
    RA21 - Comprèn tant les funcions i tasques que realitza el director (departament) financer dins
l’empresa com els cicles financers a curt i a llarg termini.

16904113/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA
    RA21 - Comprèn tant les funcions i tasques que realitza el director (departament) financer dins
l’empresa com els cicles financers a curt i a llarg termini.

16904114/DIRECCIÓ FINANCERA: FINANÇAMENT
    RA21 - Comprèn tant les funcions i tasques que realitza el director (departament) financer dins
l’empresa com els cicles financers a curt i a llarg termini.

16904115/ECONOMIA MUNDIAL
    RA21 - Comprèn tant les funcions i tasques que realitza el director (departament) financer dins
l’empresa com els cicles financers a curt i a llarg termini.

16904116/INVESTIGACIÓ DE MERCATS I APLICACIONS
    RA21 - Comprèn tant les funcions i tasques que realitza el director (departament) financer dins
l’empresa com els cicles financers a curt i a llarg termini.

16904117/MERCATS I ACTIUS FINANCERS I
    RA21 - Comprèn tant les funcions i tasques que realitza el director (departament) financer dins
l’empresa com els cicles financers a curt i a llarg termini.

16904118/VALORACIÓ D'ACTIUS FINANCERS
    RA21 - Comprèn tant les funcions i tasques que realitza el director (departament) financer dins
l’empresa com els cicles financers a curt i a llarg termini.

16904119/COMPTABILITAT DE GESTIÓ
    RA21 - Comprèn tant les funcions i tasques que realitza el director (departament) financer dins
l’empresa com els cicles financers a curt i a llarg termini.

16904120/SOCIOLOGIA DE L'EMPRESA
    RA21 - Comprèn tant les funcions i tasques que realitza el director (departament) financer dins
l’empresa com els cicles financers a curt i a llarg termini.

16904121/TÈCNIQUES DE DECISIÓ EMPRESARIAL
    RA21 - Comprèn tant les funcions i tasques que realitza el director (departament) financer dins
l’empresa com els cicles financers a curt i a llarg termini.

16904201/MÀRQUETING INTERNACIONAL
    RA21 - Comprèn tant les funcions i tasques que realitza el director (departament) financer dins
l’empresa com els cicles financers a curt i a llarg termini.

16904204/RELACIONS ECONÒMIQUES INTERNACIONALS
    RA21 - Comprèn tant les funcions i tasques que realitza el director (departament) financer dins
l’empresa com els cicles financers a curt i a llarg termini.

16904205/DRET DEL MERCAT INTERNACIONAL
    RA21 - Comprèn tant les funcions i tasques que realitza el director (departament) financer dins
l’empresa com els cicles financers a curt i a llarg termini.

16904206/CONTROL DE GESTIÓ I SISTEMES D'INFORMACIÓ
    RA21 - Comprèn tant les funcions i tasques que realitza el director (departament) financer dins
l’empresa com els cicles financers a curt i a llarg termini.

16904207/MÀRQUETING DE SERVEIS FINANCERS
    RA21 - Comprèn tant les funcions i tasques que realitza el director (departament) financer dins
l’empresa com els cicles financers a curt i a llarg termini.

16904208/CONSOLIDACIÓ D'ESTATS FINANCERS
    RA21 - Comprèn tant les funcions i tasques que realitza el director (departament) financer dins
l’empresa com els cicles financers a curt i a llarg termini.

16904209/COMPTABILITAT I FISCALITAT
    RA21 - Comprèn tant les funcions i tasques que realitza el director (departament) financer dins
l’empresa com els cicles financers a curt i a llarg termini.

16904210/GESTIÓ DEL RISC EN LES OPERACIONS FINANCERES
    RA21 - Comprèn tant les funcions i tasques que realitza el director (departament) financer dins
l’empresa com els cicles financers a curt i a llarg termini.

16904212/DRET DELS MERCATS FINANCERS
    RA21 - Comprèn tant les funcions i tasques que realitza el director (departament) financer dins
l’empresa com els cicles financers a curt i a llarg termini.

16904213/HISTÒRIA ECONÒMICA
    RA21 - Comprèn tant les funcions i tasques que realitza el director (departament) financer dins
l’empresa com els cicles financers a curt i a llarg termini.

16904218/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA21 - Comprèn tant les funcions i tasques que realitza el director (departament) financer dins
l’empresa com els cicles financers a curt i a llarg termini.

16904219/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA21 - Comprèn tant les funcions i tasques que realitza el director (departament) financer dins
l’empresa com els cicles financers a curt i a llarg termini.

16904220/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT III
 RA22Coneix i utilitza els criteris d’anàlisi necessaris per a la presa de decisions d’inversió.
    RA22 - Coneix i utilitza els criteris d’anàlisi necessaris per a la presa de decisions d’inversió.

16904001/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    RA22 - Coneix i utilitza els criteris d’anàlisi necessaris per a la presa de decisions d’inversió.

16904002/COMPTABILITAT FINANCERA
    RA22 - Coneix i utilitza els criteris d’anàlisi necessaris per a la presa de decisions d’inversió.

16904003/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA22 - Coneix i utilitza els criteris d’anàlisi necessaris per a la presa de decisions d’inversió.

16904004/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    RA22 - Coneix i utilitza els criteris d’anàlisi necessaris per a la presa de decisions d’inversió.

16904005/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    RA22 - Coneix i utilitza els criteris d’anàlisi necessaris per a la presa de decisions d’inversió.

16904006/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    RA22 - Coneix i utilitza els criteris d’anàlisi necessaris per a la presa de decisions d’inversió.

16904007/ESTADÍSTICA I
    RA22 - Coneix i utilitza els criteris d’anàlisi necessaris per a la presa de decisions d’inversió.

16904008/MATEMÀTIQUES I
    RA22 - Coneix i utilitza els criteris d’anàlisi necessaris per a la presa de decisions d’inversió.

16904009/MATEMÀTIQUES II
    RA22 - Coneix i utilitza els criteris d’anàlisi necessaris per a la presa de decisions d’inversió.

16904010/DRET MERCANTIL
    RA22 - Coneix i utilitza els criteris d’anàlisi necessaris per a la presa de decisions d’inversió.

16904127/FONAMENTS DE MÀRQUETING
    RA22 - Coneix i utilitza els criteris d’anàlisi necessaris per a la presa de decisions d’inversió.

16904128/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA DE MÀRQUETING
    RA22 - Coneix i utilitza els criteris d’anàlisi necessaris per a la presa de decisions d’inversió.

16904101/COMPORTAMENT ORGANITZATIU
    RA22 - Coneix i utilitza els criteris d’anàlisi necessaris per a la presa de decisions d’inversió.

16904102/COMPTABILITAT FINANCERA SUPERIOR
    RA22 - Coneix i utilitza els criteris d’anàlisi necessaris per a la presa de decisions d’inversió.

16904103/DIRECCIÓ D'OPERACIONS
    RA22 - Coneix i utilitza els criteris d’anàlisi necessaris per a la presa de decisions d’inversió.

16904104/GESTIÓ DE LA QUALITAT
    RA22 - Coneix i utilitza els criteris d’anàlisi necessaris per a la presa de decisions d’inversió.

16904105/MATEMÀTIQUES DE LES OPERACIONS FINANCERES
    RA22 - Coneix i utilitza els criteris d’anàlisi necessaris per a la presa de decisions d’inversió.

16904106/MICROECONOMIA
    RA22 - Coneix i utilitza els criteris d’anàlisi necessaris per a la presa de decisions d’inversió.

16904107/ANÀLISI DELS ESTATS FINANCERS
    RA22 - Coneix i utilitza els criteris d’anàlisi necessaris per a la presa de decisions d’inversió.

16904108/DIRECCIÓ FINANCERA: INVERSIÓ
    RA22 - Coneix i utilitza els criteris d’anàlisi necessaris per a la presa de decisions d’inversió.

16904109/DIRECCIÓ DE RECURSOS HUMANS
    RA22 - Coneix i utilitza els criteris d’anàlisi necessaris per a la presa de decisions d’inversió.

16904110/ESTADÍSTICA II
    RA22 - Coneix i utilitza els criteris d’anàlisi necessaris per a la presa de decisions d’inversió.

16904111/FONAMENTS DELS MERCATS FINANCERS
    RA22 - Coneix i utilitza els criteris d’anàlisi necessaris per a la presa de decisions d’inversió.

16904112/MACROECONOMIA
    RA22 - Coneix i utilitza els criteris d’anàlisi necessaris per a la presa de decisions d’inversió.

16904113/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA
    RA22 - Coneix i utilitza els criteris d’anàlisi necessaris per a la presa de decisions d’inversió.

16904114/DIRECCIÓ FINANCERA: FINANÇAMENT
    RA22 - Coneix i utilitza els criteris d’anàlisi necessaris per a la presa de decisions d’inversió.

16904115/ECONOMIA MUNDIAL
    RA22 - Coneix i utilitza els criteris d’anàlisi necessaris per a la presa de decisions d’inversió.

16904116/INVESTIGACIÓ DE MERCATS I APLICACIONS
    RA22 - Coneix i utilitza els criteris d’anàlisi necessaris per a la presa de decisions d’inversió.

16904117/MERCATS I ACTIUS FINANCERS I
    RA22 - Coneix i utilitza els criteris d’anàlisi necessaris per a la presa de decisions d’inversió.

16904118/VALORACIÓ D'ACTIUS FINANCERS
    RA22 - Coneix i utilitza els criteris d’anàlisi necessaris per a la presa de decisions d’inversió.

16904119/COMPTABILITAT DE GESTIÓ
    RA22 - Coneix i utilitza els criteris d’anàlisi necessaris per a la presa de decisions d’inversió.

16904120/SOCIOLOGIA DE L'EMPRESA
    RA22 - Coneix i utilitza els criteris d’anàlisi necessaris per a la presa de decisions d’inversió.

16904121/TÈCNIQUES DE DECISIÓ EMPRESARIAL
    RA22 - Coneix i utilitza els criteris d’anàlisi necessaris per a la presa de decisions d’inversió.

16904201/MÀRQUETING INTERNACIONAL
    RA22 - Coneix i utilitza els criteris d’anàlisi necessaris per a la presa de decisions d’inversió.

16904204/RELACIONS ECONÒMIQUES INTERNACIONALS
    RA22 - Coneix i utilitza els criteris d’anàlisi necessaris per a la presa de decisions d’inversió.

16904205/DRET DEL MERCAT INTERNACIONAL
    RA22 - Coneix i utilitza els criteris d’anàlisi necessaris per a la presa de decisions d’inversió.

16904206/CONTROL DE GESTIÓ I SISTEMES D'INFORMACIÓ
    RA22 - Coneix i utilitza els criteris d’anàlisi necessaris per a la presa de decisions d’inversió.

16904207/MÀRQUETING DE SERVEIS FINANCERS
    RA22 - Coneix i utilitza els criteris d’anàlisi necessaris per a la presa de decisions d’inversió.

16904208/CONSOLIDACIÓ D'ESTATS FINANCERS
    RA22 - Coneix i utilitza els criteris d’anàlisi necessaris per a la presa de decisions d’inversió.

16904209/COMPTABILITAT I FISCALITAT
    RA22 - Coneix i utilitza els criteris d’anàlisi necessaris per a la presa de decisions d’inversió.

16904210/GESTIÓ DEL RISC EN LES OPERACIONS FINANCERES
    RA22 - Coneix i utilitza els criteris d’anàlisi necessaris per a la presa de decisions d’inversió.

16904212/DRET DELS MERCATS FINANCERS
    RA22 - Coneix i utilitza els criteris d’anàlisi necessaris per a la presa de decisions d’inversió.

16904213/HISTÒRIA ECONÒMICA
    RA22 - Coneix i utilitza els criteris d’anàlisi necessaris per a la presa de decisions d’inversió.

16904218/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA22 - Coneix i utilitza els criteris d’anàlisi necessaris per a la presa de decisions d’inversió.

16904219/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA22 - Coneix i utilitza els criteris d’anàlisi necessaris per a la presa de decisions d’inversió.

16904220/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT III
 RA23Sap resoldre problemes relacionats amb la valoració de projectes d’inversió.
    RA23 - Sap resoldre problemes relacionats amb la valoració de projectes d’inversió.

16904001/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    RA23 - Sap resoldre problemes relacionats amb la valoració de projectes d’inversió.

16904002/COMPTABILITAT FINANCERA
    RA23 - Sap resoldre problemes relacionats amb la valoració de projectes d’inversió.

16904003/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA23 - Sap resoldre problemes relacionats amb la valoració de projectes d’inversió.

16904004/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    RA23 - Sap resoldre problemes relacionats amb la valoració de projectes d’inversió.

16904005/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    RA23 - Sap resoldre problemes relacionats amb la valoració de projectes d’inversió.

16904006/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    RA23 - Sap resoldre problemes relacionats amb la valoració de projectes d’inversió.

16904007/ESTADÍSTICA I
    RA23 - Sap resoldre problemes relacionats amb la valoració de projectes d’inversió.

16904008/MATEMÀTIQUES I
    RA23 - Sap resoldre problemes relacionats amb la valoració de projectes d’inversió.

16904009/MATEMÀTIQUES II
    RA23 - Sap resoldre problemes relacionats amb la valoració de projectes d’inversió.

16904010/DRET MERCANTIL
    RA23 - Sap resoldre problemes relacionats amb la valoració de projectes d’inversió.

16904127/FONAMENTS DE MÀRQUETING
    RA23 - Sap resoldre problemes relacionats amb la valoració de projectes d’inversió.

16904128/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA DE MÀRQUETING
    RA23 - Sap resoldre problemes relacionats amb la valoració de projectes d’inversió.

16904101/COMPORTAMENT ORGANITZATIU
    RA23 - Sap resoldre problemes relacionats amb la valoració de projectes d’inversió.

16904102/COMPTABILITAT FINANCERA SUPERIOR
    RA23 - Sap resoldre problemes relacionats amb la valoració de projectes d’inversió.

16904103/DIRECCIÓ D'OPERACIONS
    RA23 - Sap resoldre problemes relacionats amb la valoració de projectes d’inversió.

16904104/GESTIÓ DE LA QUALITAT
    RA23 - Sap resoldre problemes relacionats amb la valoració de projectes d’inversió.

16904105/MATEMÀTIQUES DE LES OPERACIONS FINANCERES
    RA23 - Sap resoldre problemes relacionats amb la valoració de projectes d’inversió.

16904106/MICROECONOMIA
    RA23 - Sap resoldre problemes relacionats amb la valoració de projectes d’inversió.

16904107/ANÀLISI DELS ESTATS FINANCERS
    RA23 - Sap resoldre problemes relacionats amb la valoració de projectes d’inversió.

16904108/DIRECCIÓ FINANCERA: INVERSIÓ
    RA23 - Sap resoldre problemes relacionats amb la valoració de projectes d’inversió.

16904109/DIRECCIÓ DE RECURSOS HUMANS
    RA23 - Sap resoldre problemes relacionats amb la valoració de projectes d’inversió.

16904110/ESTADÍSTICA II
    RA23 - Sap resoldre problemes relacionats amb la valoració de projectes d’inversió.

16904111/FONAMENTS DELS MERCATS FINANCERS
    RA23 - Sap resoldre problemes relacionats amb la valoració de projectes d’inversió.

16904112/MACROECONOMIA
    RA23 - Sap resoldre problemes relacionats amb la valoració de projectes d’inversió.

16904113/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA
    RA23 - Sap resoldre problemes relacionats amb la valoració de projectes d’inversió.

16904114/DIRECCIÓ FINANCERA: FINANÇAMENT
    RA23 - Sap resoldre problemes relacionats amb la valoració de projectes d’inversió.

16904115/ECONOMIA MUNDIAL
    RA23 - Sap resoldre problemes relacionats amb la valoració de projectes d’inversió.

16904116/INVESTIGACIÓ DE MERCATS I APLICACIONS
    RA23 - Sap resoldre problemes relacionats amb la valoració de projectes d’inversió.

16904117/MERCATS I ACTIUS FINANCERS I
    RA23 - Sap resoldre problemes relacionats amb la valoració de projectes d’inversió.

16904118/VALORACIÓ D'ACTIUS FINANCERS
    RA23 - Sap resoldre problemes relacionats amb la valoració de projectes d’inversió.

16904119/COMPTABILITAT DE GESTIÓ
    RA23 - Sap resoldre problemes relacionats amb la valoració de projectes d’inversió.

16904120/SOCIOLOGIA DE L'EMPRESA
    RA23 - Sap resoldre problemes relacionats amb la valoració de projectes d’inversió.

16904121/TÈCNIQUES DE DECISIÓ EMPRESARIAL
    RA23 - Sap resoldre problemes relacionats amb la valoració de projectes d’inversió.

16904201/MÀRQUETING INTERNACIONAL
    RA23 - Sap resoldre problemes relacionats amb la valoració de projectes d’inversió.

16904204/RELACIONS ECONÒMIQUES INTERNACIONALS
    RA23 - Sap resoldre problemes relacionats amb la valoració de projectes d’inversió.

16904205/DRET DEL MERCAT INTERNACIONAL
    RA23 - Sap resoldre problemes relacionats amb la valoració de projectes d’inversió.

16904206/CONTROL DE GESTIÓ I SISTEMES D'INFORMACIÓ
    RA23 - Sap resoldre problemes relacionats amb la valoració de projectes d’inversió.

16904207/MÀRQUETING DE SERVEIS FINANCERS
    RA23 - Sap resoldre problemes relacionats amb la valoració de projectes d’inversió.

16904208/CONSOLIDACIÓ D'ESTATS FINANCERS
    RA23 - Sap resoldre problemes relacionats amb la valoració de projectes d’inversió.

16904209/COMPTABILITAT I FISCALITAT
    RA23 - Sap resoldre problemes relacionats amb la valoració de projectes d’inversió.

16904210/GESTIÓ DEL RISC EN LES OPERACIONS FINANCERES
    RA23 - Sap resoldre problemes relacionats amb la valoració de projectes d’inversió.

16904212/DRET DELS MERCATS FINANCERS
    RA23 - Sap resoldre problemes relacionats amb la valoració de projectes d’inversió.

16904213/HISTÒRIA ECONÒMICA
    RA23 - Sap resoldre problemes relacionats amb la valoració de projectes d’inversió.

16904218/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA23 - Sap resoldre problemes relacionats amb la valoració de projectes d’inversió.

16904219/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA23 - Sap resoldre problemes relacionats amb la valoració de projectes d’inversió.

16904220/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT III
 RA24Coneix els fonaments de la valoració financera.
    RA24 - Coneix els fonaments de la valoració financera.

16904001/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    RA24 - Coneix els fonaments de la valoració financera.

16904002/COMPTABILITAT FINANCERA
    RA24 - Coneix els fonaments de la valoració financera.

16904003/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA24 - Coneix els fonaments de la valoració financera.

16904004/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    RA24 - Coneix els fonaments de la valoració financera.

16904005/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    RA24 - Coneix els fonaments de la valoració financera.

16904006/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    RA24 - Coneix els fonaments de la valoració financera.

16904007/ESTADÍSTICA I
    RA24 - Coneix els fonaments de la valoració financera.

16904008/MATEMÀTIQUES I
    RA24 - Coneix els fonaments de la valoració financera.

16904009/MATEMÀTIQUES II
    RA24 - Coneix els fonaments de la valoració financera.

16904010/DRET MERCANTIL
    RA24 - Coneix els fonaments de la valoració financera.

16904127/FONAMENTS DE MÀRQUETING
    RA24 - Coneix els fonaments de la valoració financera.

16904128/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA DE MÀRQUETING
    RA24 - Coneix els fonaments de la valoració financera.

16904101/COMPORTAMENT ORGANITZATIU
    RA24 - Coneix els fonaments de la valoració financera.

16904102/COMPTABILITAT FINANCERA SUPERIOR
    RA24 - Coneix els fonaments de la valoració financera.

16904103/DIRECCIÓ D'OPERACIONS
    RA24 - Coneix els fonaments de la valoració financera.

16904104/GESTIÓ DE LA QUALITAT
    RA24 - Coneix els fonaments de la valoració financera.

16904105/MATEMÀTIQUES DE LES OPERACIONS FINANCERES
    RA24 - Coneix els fonaments de la valoració financera.

16904106/MICROECONOMIA
    RA24 - Coneix els fonaments de la valoració financera.

16904107/ANÀLISI DELS ESTATS FINANCERS
    RA24 - Coneix els fonaments de la valoració financera.

16904108/DIRECCIÓ FINANCERA: INVERSIÓ
    RA24 - Coneix els fonaments de la valoració financera.

16904109/DIRECCIÓ DE RECURSOS HUMANS
    RA24 - Coneix els fonaments de la valoració financera.

16904110/ESTADÍSTICA II
    RA24 - Coneix els fonaments de la valoració financera.

16904111/FONAMENTS DELS MERCATS FINANCERS
    RA24 - Coneix els fonaments de la valoració financera.

16904112/MACROECONOMIA
    RA24 - Coneix els fonaments de la valoració financera.

16904113/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA
    RA24 - Coneix els fonaments de la valoració financera.

16904114/DIRECCIÓ FINANCERA: FINANÇAMENT
    RA24 - Coneix els fonaments de la valoració financera.

16904115/ECONOMIA MUNDIAL
    RA24 - Coneix els fonaments de la valoració financera.

16904116/INVESTIGACIÓ DE MERCATS I APLICACIONS
    RA24 - Coneix els fonaments de la valoració financera.

16904117/MERCATS I ACTIUS FINANCERS I
    RA24 - Coneix els fonaments de la valoració financera.

16904118/VALORACIÓ D'ACTIUS FINANCERS
    RA24 - Coneix els fonaments de la valoració financera.

16904119/COMPTABILITAT DE GESTIÓ
    RA24 - Coneix els fonaments de la valoració financera.

16904120/SOCIOLOGIA DE L'EMPRESA
    RA24 - Coneix els fonaments de la valoració financera.

16904121/TÈCNIQUES DE DECISIÓ EMPRESARIAL
    RA24 - Coneix els fonaments de la valoració financera.

16904201/MÀRQUETING INTERNACIONAL
    RA24 - Coneix els fonaments de la valoració financera.

16904204/RELACIONS ECONÒMIQUES INTERNACIONALS
    RA24 - Coneix els fonaments de la valoració financera.

16904205/DRET DEL MERCAT INTERNACIONAL
    RA24 - Coneix els fonaments de la valoració financera.

16904206/CONTROL DE GESTIÓ I SISTEMES D'INFORMACIÓ
    RA24 - Coneix els fonaments de la valoració financera.

16904207/MÀRQUETING DE SERVEIS FINANCERS
    RA24 - Coneix els fonaments de la valoració financera.

16904208/CONSOLIDACIÓ D'ESTATS FINANCERS
    RA24 - Coneix els fonaments de la valoració financera.

16904209/COMPTABILITAT I FISCALITAT
    RA24 - Coneix els fonaments de la valoració financera.

16904210/GESTIÓ DEL RISC EN LES OPERACIONS FINANCERES
    RA24 - Coneix els fonaments de la valoració financera.

16904212/DRET DELS MERCATS FINANCERS
    RA24 - Coneix els fonaments de la valoració financera.

16904213/HISTÒRIA ECONÒMICA
    RA24 - Coneix els fonaments de la valoració financera.

16904218/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA24 - Coneix els fonaments de la valoració financera.

16904219/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA24 - Coneix els fonaments de la valoració financera.

16904220/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT III
 RA25Comprèn, coneix i aplica els instruments de valoració financera.
    RA25 - Comprèn, coneix i aplica els instruments de valoració financera.

16904001/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    RA25 - Comprèn, coneix i aplica els instruments de valoració financera.

16904002/COMPTABILITAT FINANCERA
    RA25 - Comprèn, coneix i aplica els instruments de valoració financera.

16904003/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA25 - Comprèn, coneix i aplica els instruments de valoració financera.

16904004/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    RA25 - Comprèn, coneix i aplica els instruments de valoració financera.

16904005/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    RA25 - Comprèn, coneix i aplica els instruments de valoració financera.

16904006/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    RA25 - Comprèn, coneix i aplica els instruments de valoració financera.

16904007/ESTADÍSTICA I
    RA25 - Comprèn, coneix i aplica els instruments de valoració financera.

16904008/MATEMÀTIQUES I
    RA25 - Comprèn, coneix i aplica els instruments de valoració financera.

16904009/MATEMÀTIQUES II
    RA25 - Comprèn, coneix i aplica els instruments de valoració financera.

16904010/DRET MERCANTIL
    RA25 - Comprèn, coneix i aplica els instruments de valoració financera.

16904127/FONAMENTS DE MÀRQUETING
    RA25 - Comprèn, coneix i aplica els instruments de valoració financera.

16904128/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA DE MÀRQUETING
    RA25 - Comprèn, coneix i aplica els instruments de valoració financera.

16904101/COMPORTAMENT ORGANITZATIU
    RA25 - Comprèn, coneix i aplica els instruments de valoració financera.

16904102/COMPTABILITAT FINANCERA SUPERIOR
    RA25 - Comprèn, coneix i aplica els instruments de valoració financera.

16904103/DIRECCIÓ D'OPERACIONS
    RA25 - Comprèn, coneix i aplica els instruments de valoració financera.

16904104/GESTIÓ DE LA QUALITAT
    RA25 - Comprèn, coneix i aplica els instruments de valoració financera.

16904105/MATEMÀTIQUES DE LES OPERACIONS FINANCERES
    RA25 - Comprèn, coneix i aplica els instruments de valoració financera.

16904106/MICROECONOMIA
    RA25 - Comprèn, coneix i aplica els instruments de valoració financera.

16904107/ANÀLISI DELS ESTATS FINANCERS
    RA25 - Comprèn, coneix i aplica els instruments de valoració financera.

16904108/DIRECCIÓ FINANCERA: INVERSIÓ
    RA25 - Comprèn, coneix i aplica els instruments de valoració financera.

16904109/DIRECCIÓ DE RECURSOS HUMANS
    RA25 - Comprèn, coneix i aplica els instruments de valoració financera.

16904110/ESTADÍSTICA II
    RA25 - Comprèn, coneix i aplica els instruments de valoració financera.

16904111/FONAMENTS DELS MERCATS FINANCERS
    RA25 - Comprèn, coneix i aplica els instruments de valoració financera.

16904112/MACROECONOMIA
    RA25 - Comprèn, coneix i aplica els instruments de valoració financera.

16904113/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA
    RA25 - Comprèn, coneix i aplica els instruments de valoració financera.

16904114/DIRECCIÓ FINANCERA: FINANÇAMENT
    RA25 - Comprèn, coneix i aplica els instruments de valoració financera.

16904115/ECONOMIA MUNDIAL
    RA25 - Comprèn, coneix i aplica els instruments de valoració financera.

16904116/INVESTIGACIÓ DE MERCATS I APLICACIONS
    RA25 - Comprèn, coneix i aplica els instruments de valoració financera.

16904117/MERCATS I ACTIUS FINANCERS I
    RA25 - Comprèn, coneix i aplica els instruments de valoració financera.

16904118/VALORACIÓ D'ACTIUS FINANCERS
    RA25 - Comprèn, coneix i aplica els instruments de valoració financera.

16904119/COMPTABILITAT DE GESTIÓ
    RA25 - Comprèn, coneix i aplica els instruments de valoració financera.

16904120/SOCIOLOGIA DE L'EMPRESA
    RA25 - Comprèn, coneix i aplica els instruments de valoració financera.

16904121/TÈCNIQUES DE DECISIÓ EMPRESARIAL
    RA25 - Comprèn, coneix i aplica els instruments de valoració financera.

16904201/MÀRQUETING INTERNACIONAL
    RA25 - Comprèn, coneix i aplica els instruments de valoració financera.

16904204/RELACIONS ECONÒMIQUES INTERNACIONALS
    RA25 - Comprèn, coneix i aplica els instruments de valoració financera.

16904205/DRET DEL MERCAT INTERNACIONAL
    RA25 - Comprèn, coneix i aplica els instruments de valoració financera.

16904206/CONTROL DE GESTIÓ I SISTEMES D'INFORMACIÓ
    RA25 - Comprèn, coneix i aplica els instruments de valoració financera.

16904207/MÀRQUETING DE SERVEIS FINANCERS
    RA25 - Comprèn, coneix i aplica els instruments de valoració financera.

16904208/CONSOLIDACIÓ D'ESTATS FINANCERS
    RA25 - Comprèn, coneix i aplica els instruments de valoració financera.

16904209/COMPTABILITAT I FISCALITAT
    RA25 - Comprèn, coneix i aplica els instruments de valoració financera.

16904210/GESTIÓ DEL RISC EN LES OPERACIONS FINANCERES
    RA25 - Comprèn, coneix i aplica els instruments de valoració financera.

16904212/DRET DELS MERCATS FINANCERS
    RA25 - Comprèn, coneix i aplica els instruments de valoració financera.

16904213/HISTÒRIA ECONÒMICA
    RA25 - Comprèn, coneix i aplica els instruments de valoració financera.

16904218/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA25 - Comprèn, coneix i aplica els instruments de valoració financera.

16904219/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA25 - Comprèn, coneix i aplica els instruments de valoració financera.

16904220/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT III
 RA26Utilitza i defineix correctament els conceptes i les eines de la probabilitat (variables
aleatòries, distinció població-mostra...)
    RA26 - Utilitza i defineix correctament els conceptes i les eines de la probabilitat (variables
aleatòries, distinció població-mostra...)

16904001/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    RA26 - Utilitza i defineix correctament els conceptes i les eines de la probabilitat (variables
aleatòries, distinció població-mostra...)

16904002/COMPTABILITAT FINANCERA
    RA26 - Utilitza i defineix correctament els conceptes i les eines de la probabilitat (variables
aleatòries, distinció població-mostra...)

16904003/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA26 - Utilitza i defineix correctament els conceptes i les eines de la probabilitat (variables
aleatòries, distinció població-mostra...)

16904004/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    RA26 - Utilitza i defineix correctament els conceptes i les eines de la probabilitat (variables
aleatòries, distinció població-mostra...)

16904005/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    RA26 - Utilitza i defineix correctament els conceptes i les eines de la probabilitat (variables
aleatòries, distinció població-mostra...)

16904006/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    RA26 - Utilitza i defineix correctament els conceptes i les eines de la probabilitat (variables
aleatòries, distinció població-mostra...)

16904007/ESTADÍSTICA I
    RA26 - Utilitza i defineix correctament els conceptes i les eines de la probabilitat (variables
aleatòries, distinció població-mostra...)

16904008/MATEMÀTIQUES I
    RA26 - Utilitza i defineix correctament els conceptes i les eines de la probabilitat (variables
aleatòries, distinció població-mostra...)

16904009/MATEMÀTIQUES II
    RA26 - Utilitza i defineix correctament els conceptes i les eines de la probabilitat (variables
aleatòries, distinció població-mostra...)

16904010/DRET MERCANTIL
    RA26 - Utilitza i defineix correctament els conceptes i les eines de la probabilitat (variables
aleatòries, distinció població-mostra...)

16904127/FONAMENTS DE MÀRQUETING
    RA26 - Utilitza i defineix correctament els conceptes i les eines de la probabilitat (variables
aleatòries, distinció població-mostra...)

16904128/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA DE MÀRQUETING
    RA26 - Utilitza i defineix correctament els conceptes i les eines de la probabilitat (variables
aleatòries, distinció població-mostra...)

16904101/COMPORTAMENT ORGANITZATIU
    RA26 - Utilitza i defineix correctament els conceptes i les eines de la probabilitat (variables
aleatòries, distinció població-mostra...)

16904102/COMPTABILITAT FINANCERA SUPERIOR
    RA26 - Utilitza i defineix correctament els conceptes i les eines de la probabilitat (variables
aleatòries, distinció població-mostra...)

16904103/DIRECCIÓ D'OPERACIONS
    RA26 - Utilitza i defineix correctament els conceptes i les eines de la probabilitat (variables
aleatòries, distinció població-mostra...)

16904104/GESTIÓ DE LA QUALITAT
    RA26 - Utilitza i defineix correctament els conceptes i les eines de la probabilitat (variables
aleatòries, distinció població-mostra...)

16904105/MATEMÀTIQUES DE LES OPERACIONS FINANCERES
    RA26 - Utilitza i defineix correctament els conceptes i les eines de la probabilitat (variables
aleatòries, distinció població-mostra...)

16904106/MICROECONOMIA
    RA26 - Utilitza i defineix correctament els conceptes i les eines de la probabilitat (variables
aleatòries, distinció població-mostra...)

16904107/ANÀLISI DELS ESTATS FINANCERS
    RA26 - Utilitza i defineix correctament els conceptes i les eines de la probabilitat (variables
aleatòries, distinció població-mostra...)

16904108/DIRECCIÓ FINANCERA: INVERSIÓ
    RA26 - Utilitza i defineix correctament els conceptes i les eines de la probabilitat (variables
aleatòries, distinció població-mostra...)

16904109/DIRECCIÓ DE RECURSOS HUMANS
    RA26 - Utilitza i defineix correctament els conceptes i les eines de la probabilitat (variables
aleatòries, distinció població-mostra...)

16904110/ESTADÍSTICA II
    RA26 - Utilitza i defineix correctament els conceptes i les eines de la probabilitat (variables
aleatòries, distinció població-mostra...)

16904111/FONAMENTS DELS MERCATS FINANCERS
    RA26 - Utilitza i defineix correctament els conceptes i les eines de la probabilitat (variables
aleatòries, distinció població-mostra...)

16904112/MACROECONOMIA
    RA26 - Utilitza i defineix correctament els conceptes i les eines de la probabilitat (variables
aleatòries, distinció població-mostra...)

16904113/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA
    RA26 - Utilitza i defineix correctament els conceptes i les eines de la probabilitat (variables
aleatòries, distinció població-mostra...)

16904114/DIRECCIÓ FINANCERA: FINANÇAMENT
    RA26 - Utilitza i defineix correctament els conceptes i les eines de la probabilitat (variables
aleatòries, distinció població-mostra...)

16904115/ECONOMIA MUNDIAL
    RA26 - Utilitza i defineix correctament els conceptes i les eines de la probabilitat (variables
aleatòries, distinció població-mostra...)

16904116/INVESTIGACIÓ DE MERCATS I APLICACIONS
    RA26 - Utilitza i defineix correctament els conceptes i les eines de la probabilitat (variables
aleatòries, distinció població-mostra...)

16904117/MERCATS I ACTIUS FINANCERS I
    RA26 - Utilitza i defineix correctament els conceptes i les eines de la probabilitat (variables
aleatòries, distinció població-mostra...)

16904118/VALORACIÓ D'ACTIUS FINANCERS
    RA26 - Utilitza i defineix correctament els conceptes i les eines de la probabilitat (variables
aleatòries, distinció població-mostra...)

16904119/COMPTABILITAT DE GESTIÓ
    RA26 - Utilitza i defineix correctament els conceptes i les eines de la probabilitat (variables
aleatòries, distinció població-mostra...)

16904120/SOCIOLOGIA DE L'EMPRESA
    RA26 - Utilitza i defineix correctament els conceptes i les eines de la probabilitat (variables
aleatòries, distinció població-mostra...)

16904121/TÈCNIQUES DE DECISIÓ EMPRESARIAL
    RA26 - Utilitza i defineix correctament els conceptes i les eines de la probabilitat (variables
aleatòries, distinció població-mostra...)

16904201/MÀRQUETING INTERNACIONAL
    RA26 - Utilitza i defineix correctament els conceptes i les eines de la probabilitat (variables
aleatòries, distinció població-mostra...)

16904204/RELACIONS ECONÒMIQUES INTERNACIONALS
    RA26 - Utilitza i defineix correctament els conceptes i les eines de la probabilitat (variables
aleatòries, distinció població-mostra...)

16904205/DRET DEL MERCAT INTERNACIONAL
    RA26 - Utilitza i defineix correctament els conceptes i les eines de la probabilitat (variables
aleatòries, distinció població-mostra...)

16904206/CONTROL DE GESTIÓ I SISTEMES D'INFORMACIÓ
    RA26 - Utilitza i defineix correctament els conceptes i les eines de la probabilitat (variables
aleatòries, distinció població-mostra...)

16904207/MÀRQUETING DE SERVEIS FINANCERS
    RA26 - Utilitza i defineix correctament els conceptes i les eines de la probabilitat (variables
aleatòries, distinció població-mostra...)

16904208/CONSOLIDACIÓ D'ESTATS FINANCERS
    RA26 - Utilitza i defineix correctament els conceptes i les eines de la probabilitat (variables
aleatòries, distinció població-mostra...)

16904209/COMPTABILITAT I FISCALITAT
    RA26 - Utilitza i defineix correctament els conceptes i les eines de la probabilitat (variables
aleatòries, distinció població-mostra...)

16904210/GESTIÓ DEL RISC EN LES OPERACIONS FINANCERES
    RA26 - Utilitza i defineix correctament els conceptes i les eines de la probabilitat (variables
aleatòries, distinció població-mostra...)

16904212/DRET DELS MERCATS FINANCERS
    RA26 - Utilitza i defineix correctament els conceptes i les eines de la probabilitat (variables
aleatòries, distinció població-mostra...)

16904213/HISTÒRIA ECONÒMICA
    RA26 - Utilitza i defineix correctament els conceptes i les eines de la probabilitat (variables
aleatòries, distinció població-mostra...)

16904218/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA26 - Utilitza i defineix correctament els conceptes i les eines de la probabilitat (variables
aleatòries, distinció població-mostra...)

16904219/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA26 - Utilitza i defineix correctament els conceptes i les eines de la probabilitat (variables
aleatòries, distinció població-mostra...)

16904220/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT III
 RA27Aplica les eines derivades de la probabilitat adequades al problema que es planteja.
    RA27 - Aplica les eines derivades de la probabilitat adequades al problema que es planteja.

16904001/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    RA27 - Aplica les eines derivades de la probabilitat adequades al problema que es planteja.

16904002/COMPTABILITAT FINANCERA
    RA27 - Aplica les eines derivades de la probabilitat adequades al problema que es planteja.

16904003/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA27 - Aplica les eines derivades de la probabilitat adequades al problema que es planteja.

16904004/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    RA27 - Aplica les eines derivades de la probabilitat adequades al problema que es planteja.

16904005/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    RA27 - Aplica les eines derivades de la probabilitat adequades al problema que es planteja.

16904006/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    RA27 - Aplica les eines derivades de la probabilitat adequades al problema que es planteja.

16904007/ESTADÍSTICA I
    RA27 - Aplica les eines derivades de la probabilitat adequades al problema que es planteja.

16904008/MATEMÀTIQUES I
    RA27 - Aplica les eines derivades de la probabilitat adequades al problema que es planteja.

16904009/MATEMÀTIQUES II
    RA27 - Aplica les eines derivades de la probabilitat adequades al problema que es planteja.

16904010/DRET MERCANTIL
    RA27 - Aplica les eines derivades de la probabilitat adequades al problema que es planteja.

16904127/FONAMENTS DE MÀRQUETING
    RA27 - Aplica les eines derivades de la probabilitat adequades al problema que es planteja.

16904128/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA DE MÀRQUETING
    RA27 - Aplica les eines derivades de la probabilitat adequades al problema que es planteja.

16904101/COMPORTAMENT ORGANITZATIU
    RA27 - Aplica les eines derivades de la probabilitat adequades al problema que es planteja.

16904102/COMPTABILITAT FINANCERA SUPERIOR
    RA27 - Aplica les eines derivades de la probabilitat adequades al problema que es planteja.

16904103/DIRECCIÓ D'OPERACIONS
    RA27 - Aplica les eines derivades de la probabilitat adequades al problema que es planteja.

16904104/GESTIÓ DE LA QUALITAT
    RA27 - Aplica les eines derivades de la probabilitat adequades al problema que es planteja.

16904105/MATEMÀTIQUES DE LES OPERACIONS FINANCERES
    RA27 - Aplica les eines derivades de la probabilitat adequades al problema que es planteja.

16904106/MICROECONOMIA
    RA27 - Aplica les eines derivades de la probabilitat adequades al problema que es planteja.

16904107/ANÀLISI DELS ESTATS FINANCERS
    RA27 - Aplica les eines derivades de la probabilitat adequades al problema que es planteja.

16904108/DIRECCIÓ FINANCERA: INVERSIÓ
    RA27 - Aplica les eines derivades de la probabilitat adequades al problema que es planteja.

16904109/DIRECCIÓ DE RECURSOS HUMANS
    RA27 - Aplica les eines derivades de la probabilitat adequades al problema que es planteja.

16904110/ESTADÍSTICA II
    RA27 - Aplica les eines derivades de la probabilitat adequades al problema que es planteja.

16904111/FONAMENTS DELS MERCATS FINANCERS
    RA27 - Aplica les eines derivades de la probabilitat adequades al problema que es planteja.

16904112/MACROECONOMIA
    RA27 - Aplica les eines derivades de la probabilitat adequades al problema que es planteja.

16904113/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA
    RA27 - Aplica les eines derivades de la probabilitat adequades al problema que es planteja.

16904114/DIRECCIÓ FINANCERA: FINANÇAMENT
    RA27 - Aplica les eines derivades de la probabilitat adequades al problema que es planteja.

16904115/ECONOMIA MUNDIAL
    RA27 - Aplica les eines derivades de la probabilitat adequades al problema que es planteja.

16904116/INVESTIGACIÓ DE MERCATS I APLICACIONS
    RA27 - Aplica les eines derivades de la probabilitat adequades al problema que es planteja.

16904117/MERCATS I ACTIUS FINANCERS I
    RA27 - Aplica les eines derivades de la probabilitat adequades al problema que es planteja.

16904118/VALORACIÓ D'ACTIUS FINANCERS
    RA27 - Aplica les eines derivades de la probabilitat adequades al problema que es planteja.

16904119/COMPTABILITAT DE GESTIÓ
    RA27 - Aplica les eines derivades de la probabilitat adequades al problema que es planteja.

16904120/SOCIOLOGIA DE L'EMPRESA
    RA27 - Aplica les eines derivades de la probabilitat adequades al problema que es planteja.

16904121/TÈCNIQUES DE DECISIÓ EMPRESARIAL
    RA27 - Aplica les eines derivades de la probabilitat adequades al problema que es planteja.

16904201/MÀRQUETING INTERNACIONAL
    RA27 - Aplica les eines derivades de la probabilitat adequades al problema que es planteja.

16904204/RELACIONS ECONÒMIQUES INTERNACIONALS
    RA27 - Aplica les eines derivades de la probabilitat adequades al problema que es planteja.

16904205/DRET DEL MERCAT INTERNACIONAL
    RA27 - Aplica les eines derivades de la probabilitat adequades al problema que es planteja.

16904206/CONTROL DE GESTIÓ I SISTEMES D'INFORMACIÓ
    RA27 - Aplica les eines derivades de la probabilitat adequades al problema que es planteja.

16904207/MÀRQUETING DE SERVEIS FINANCERS
    RA27 - Aplica les eines derivades de la probabilitat adequades al problema que es planteja.

16904208/CONSOLIDACIÓ D'ESTATS FINANCERS
    RA27 - Aplica les eines derivades de la probabilitat adequades al problema que es planteja.

16904209/COMPTABILITAT I FISCALITAT
    RA27 - Aplica les eines derivades de la probabilitat adequades al problema que es planteja.

16904210/GESTIÓ DEL RISC EN LES OPERACIONS FINANCERES
    RA27 - Aplica les eines derivades de la probabilitat adequades al problema que es planteja.

16904212/DRET DELS MERCATS FINANCERS
    RA27 - Aplica les eines derivades de la probabilitat adequades al problema que es planteja.

16904213/HISTÒRIA ECONÒMICA
    RA27 - Aplica les eines derivades de la probabilitat adequades al problema que es planteja.

16904218/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA27 - Aplica les eines derivades de la probabilitat adequades al problema que es planteja.

16904219/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA27 - Aplica les eines derivades de la probabilitat adequades al problema que es planteja.

16904220/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT III
 RA28Resol sense errors els problemes que se li plantegen.
    RA28 - Resol sense errors els problemes que se li plantegen.

16904001/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    RA28 - Resol sense errors els problemes que se li plantegen.

16904002/COMPTABILITAT FINANCERA
    RA28 - Resol sense errors els problemes que se li plantegen.

16904003/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA28 - Resol sense errors els problemes que se li plantegen.

16904004/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    RA28 - Resol sense errors els problemes que se li plantegen.

16904005/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    RA28 - Resol sense errors els problemes que se li plantegen.

16904006/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    RA28 - Resol sense errors els problemes que se li plantegen.

16904007/ESTADÍSTICA I
    RA28 - Resol sense errors els problemes que se li plantegen.

16904008/MATEMÀTIQUES I
    RA28 - Resol sense errors els problemes que se li plantegen.

16904009/MATEMÀTIQUES II
    RA28 - Resol sense errors els problemes que se li plantegen.

16904010/DRET MERCANTIL
    RA28 - Resol sense errors els problemes que se li plantegen.

16904127/FONAMENTS DE MÀRQUETING
    RA28 - Resol sense errors els problemes que se li plantegen.

16904128/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA DE MÀRQUETING
    RA28 - Resol sense errors els problemes que se li plantegen.

16904101/COMPORTAMENT ORGANITZATIU
    RA28 - Resol sense errors els problemes que se li plantegen.

16904102/COMPTABILITAT FINANCERA SUPERIOR
    RA28 - Resol sense errors els problemes que se li plantegen.

16904103/DIRECCIÓ D'OPERACIONS
    RA28 - Resol sense errors els problemes que se li plantegen.

16904104/GESTIÓ DE LA QUALITAT
    RA28 - Resol sense errors els problemes que se li plantegen.

16904105/MATEMÀTIQUES DE LES OPERACIONS FINANCERES
    RA28 - Resol sense errors els problemes que se li plantegen.

16904106/MICROECONOMIA
    RA28 - Resol sense errors els problemes que se li plantegen.

16904107/ANÀLISI DELS ESTATS FINANCERS
    RA28 - Resol sense errors els problemes que se li plantegen.

16904108/DIRECCIÓ FINANCERA: INVERSIÓ
    RA28 - Resol sense errors els problemes que se li plantegen.

16904109/DIRECCIÓ DE RECURSOS HUMANS
    RA28 - Resol sense errors els problemes que se li plantegen.

16904110/ESTADÍSTICA II
    RA28 - Resol sense errors els problemes que se li plantegen.

16904111/FONAMENTS DELS MERCATS FINANCERS
    RA28 - Resol sense errors els problemes que se li plantegen.

16904112/MACROECONOMIA
    RA28 - Resol sense errors els problemes que se li plantegen.

16904113/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA
    RA28 - Resol sense errors els problemes que se li plantegen.

16904114/DIRECCIÓ FINANCERA: FINANÇAMENT
    RA28 - Resol sense errors els problemes que se li plantegen.

16904115/ECONOMIA MUNDIAL
    RA28 - Resol sense errors els problemes que se li plantegen.

16904116/INVESTIGACIÓ DE MERCATS I APLICACIONS
    RA28 - Resol sense errors els problemes que se li plantegen.

16904117/MERCATS I ACTIUS FINANCERS I
    RA28 - Resol sense errors els problemes que se li plantegen.

16904118/VALORACIÓ D'ACTIUS FINANCERS
    RA28 - Resol sense errors els problemes que se li plantegen.

16904119/COMPTABILITAT DE GESTIÓ
    RA28 - Resol sense errors els problemes que se li plantegen.

16904120/SOCIOLOGIA DE L'EMPRESA
    RA28 - Resol sense errors els problemes que se li plantegen.

16904121/TÈCNIQUES DE DECISIÓ EMPRESARIAL
    RA28 - Resol sense errors els problemes que se li plantegen.

16904201/MÀRQUETING INTERNACIONAL
    RA28 - Resol sense errors els problemes que se li plantegen.

16904204/RELACIONS ECONÒMIQUES INTERNACIONALS
    RA28 - Resol sense errors els problemes que se li plantegen.

16904205/DRET DEL MERCAT INTERNACIONAL
    RA28 - Resol sense errors els problemes que se li plantegen.

16904206/CONTROL DE GESTIÓ I SISTEMES D'INFORMACIÓ
    RA28 - Resol sense errors els problemes que se li plantegen.

16904207/MÀRQUETING DE SERVEIS FINANCERS
    RA28 - Resol sense errors els problemes que se li plantegen.

16904208/CONSOLIDACIÓ D'ESTATS FINANCERS
    RA28 - Resol sense errors els problemes que se li plantegen.

16904209/COMPTABILITAT I FISCALITAT
    RA28 - Resol sense errors els problemes que se li plantegen.

16904210/GESTIÓ DEL RISC EN LES OPERACIONS FINANCERES
    RA28 - Resol sense errors els problemes que se li plantegen.

16904212/DRET DELS MERCATS FINANCERS
    RA28 - Resol sense errors els problemes que se li plantegen.

16904213/HISTÒRIA ECONÒMICA
    RA28 - Resol sense errors els problemes que se li plantegen.

16904218/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA28 - Resol sense errors els problemes que se li plantegen.

16904219/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA28 - Resol sense errors els problemes que se li plantegen.

16904220/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT III
 RA29Interpreta correctament i comprèn els resultats propis de la probabilitat i la inferència
estadística.
    RA29 - Interpreta correctament i comprèn els resultats propis de la probabilitat i la inferència
estadística.

16904001/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    RA29 - Interpreta correctament i comprèn els resultats propis de la probabilitat i la inferència
estadística.

16904002/COMPTABILITAT FINANCERA
    RA29 - Interpreta correctament i comprèn els resultats propis de la probabilitat i la inferència
estadística.

16904003/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA29 - Interpreta correctament i comprèn els resultats propis de la probabilitat i la inferència
estadística.

16904004/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    RA29 - Interpreta correctament i comprèn els resultats propis de la probabilitat i la inferència
estadística.

16904005/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    RA29 - Interpreta correctament i comprèn els resultats propis de la probabilitat i la inferència
estadística.

16904006/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    RA29 - Interpreta correctament i comprèn els resultats propis de la probabilitat i la inferència
estadística.

16904007/ESTADÍSTICA I
    RA29 - Interpreta correctament i comprèn els resultats propis de la probabilitat i la inferència
estadística.

16904008/MATEMÀTIQUES I
    RA29 - Interpreta correctament i comprèn els resultats propis de la probabilitat i la inferència
estadística.

16904009/MATEMÀTIQUES II
    RA29 - Interpreta correctament i comprèn els resultats propis de la probabilitat i la inferència
estadística.

16904010/DRET MERCANTIL
    RA29 - Interpreta correctament i comprèn els resultats propis de la probabilitat i la inferència
estadística.

16904127/FONAMENTS DE MÀRQUETING
    RA29 - Interpreta correctament i comprèn els resultats propis de la probabilitat i la inferència
estadística.

16904128/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA DE MÀRQUETING
    RA29 - Interpreta correctament i comprèn els resultats propis de la probabilitat i la inferència
estadística.

16904101/COMPORTAMENT ORGANITZATIU
    RA29 - Interpreta correctament i comprèn els resultats propis de la probabilitat i la inferència
estadística.

16904102/COMPTABILITAT FINANCERA SUPERIOR
    RA29 - Interpreta correctament i comprèn els resultats propis de la probabilitat i la inferència
estadística.

16904103/DIRECCIÓ D'OPERACIONS
    RA29 - Interpreta correctament i comprèn els resultats propis de la probabilitat i la inferència
estadística.

16904104/GESTIÓ DE LA QUALITAT
    RA29 - Interpreta correctament i comprèn els resultats propis de la probabilitat i la inferència
estadística.

16904105/MATEMÀTIQUES DE LES OPERACIONS FINANCERES
    RA29 - Interpreta correctament i comprèn els resultats propis de la probabilitat i la inferència
estadística.

16904106/MICROECONOMIA
    RA29 - Interpreta correctament i comprèn els resultats propis de la probabilitat i la inferència
estadística.

16904107/ANÀLISI DELS ESTATS FINANCERS
    RA29 - Interpreta correctament i comprèn els resultats propis de la probabilitat i la inferència
estadística.

16904108/DIRECCIÓ FINANCERA: INVERSIÓ
    RA29 - Interpreta correctament i comprèn els resultats propis de la probabilitat i la inferència
estadística.

16904109/DIRECCIÓ DE RECURSOS HUMANS
    RA29 - Interpreta correctament i comprèn els resultats propis de la probabilitat i la inferència
estadística.

16904110/ESTADÍSTICA II
    RA29 - Interpreta correctament i comprèn els resultats propis de la probabilitat i la inferència
estadística.

16904111/FONAMENTS DELS MERCATS FINANCERS
    RA29 - Interpreta correctament i comprèn els resultats propis de la probabilitat i la inferència
estadística.

16904112/MACROECONOMIA
    RA29 - Interpreta correctament i comprèn els resultats propis de la probabilitat i la inferència
estadística.

16904113/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA
    RA29 - Interpreta correctament i comprèn els resultats propis de la probabilitat i la inferència
estadística.

16904114/DIRECCIÓ FINANCERA: FINANÇAMENT
    RA29 - Interpreta correctament i comprèn els resultats propis de la probabilitat i la inferència
estadística.

16904115/ECONOMIA MUNDIAL
    RA29 - Interpreta correctament i comprèn els resultats propis de la probabilitat i la inferència
estadística.

16904116/INVESTIGACIÓ DE MERCATS I APLICACIONS
    RA29 - Interpreta correctament i comprèn els resultats propis de la probabilitat i la inferència
estadística.

16904117/MERCATS I ACTIUS FINANCERS I
    RA29 - Interpreta correctament i comprèn els resultats propis de la probabilitat i la inferència
estadística.

16904118/VALORACIÓ D'ACTIUS FINANCERS
    RA29 - Interpreta correctament i comprèn els resultats propis de la probabilitat i la inferència
estadística.

16904119/COMPTABILITAT DE GESTIÓ
    RA29 - Interpreta correctament i comprèn els resultats propis de la probabilitat i la inferència
estadística.

16904120/SOCIOLOGIA DE L'EMPRESA
    RA29 - Interpreta correctament i comprèn els resultats propis de la probabilitat i la inferència
estadística.

16904121/TÈCNIQUES DE DECISIÓ EMPRESARIAL
    RA29 - Interpreta correctament i comprèn els resultats propis de la probabilitat i la inferència
estadística.

16904201/MÀRQUETING INTERNACIONAL
    RA29 - Interpreta correctament i comprèn els resultats propis de la probabilitat i la inferència
estadística.

16904204/RELACIONS ECONÒMIQUES INTERNACIONALS
    RA29 - Interpreta correctament i comprèn els resultats propis de la probabilitat i la inferència
estadística.

16904205/DRET DEL MERCAT INTERNACIONAL
    RA29 - Interpreta correctament i comprèn els resultats propis de la probabilitat i la inferència
estadística.

16904206/CONTROL DE GESTIÓ I SISTEMES D'INFORMACIÓ
    RA29 - Interpreta correctament i comprèn els resultats propis de la probabilitat i la inferència
estadística.

16904207/MÀRQUETING DE SERVEIS FINANCERS
    RA29 - Interpreta correctament i comprèn els resultats propis de la probabilitat i la inferència
estadística.

16904208/CONSOLIDACIÓ D'ESTATS FINANCERS
    RA29 - Interpreta correctament i comprèn els resultats propis de la probabilitat i la inferència
estadística.

16904209/COMPTABILITAT I FISCALITAT
    RA29 - Interpreta correctament i comprèn els resultats propis de la probabilitat i la inferència
estadística.

16904210/GESTIÓ DEL RISC EN LES OPERACIONS FINANCERES
    RA29 - Interpreta correctament i comprèn els resultats propis de la probabilitat i la inferència
estadística.

16904212/DRET DELS MERCATS FINANCERS
    RA29 - Interpreta correctament i comprèn els resultats propis de la probabilitat i la inferència
estadística.

16904213/HISTÒRIA ECONÒMICA
    RA29 - Interpreta correctament i comprèn els resultats propis de la probabilitat i la inferència
estadística.

16904218/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA29 - Interpreta correctament i comprèn els resultats propis de la probabilitat i la inferència
estadística.

16904219/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA29 - Interpreta correctament i comprèn els resultats propis de la probabilitat i la inferència
estadística.

16904220/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT III
 RA30Identifica els contextos on la informació econòmica-financera elaborada per les empreses, és part
fonamental dels processos de presa de decisions empresarials.
    RA30 - Identifica els contextos on la informació econòmica-financera elaborada per les empreses, és part
fonamental dels processos de presa de decisions empresarials.

16904001/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    RA30 - Identifica els contextos on la informació econòmica-financera elaborada per les empreses, és part
fonamental dels processos de presa de decisions empresarials.

16904002/COMPTABILITAT FINANCERA
    RA30 - Identifica els contextos on la informació econòmica-financera elaborada per les empreses, és part
fonamental dels processos de presa de decisions empresarials.

16904003/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA30 - Identifica els contextos on la informació econòmica-financera elaborada per les empreses, és part
fonamental dels processos de presa de decisions empresarials.

16904004/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    RA30 - Identifica els contextos on la informació econòmica-financera elaborada per les empreses, és part
fonamental dels processos de presa de decisions empresarials.

16904005/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    RA30 - Identifica els contextos on la informació econòmica-financera elaborada per les empreses, és part
fonamental dels processos de presa de decisions empresarials.

16904006/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    RA30 - Identifica els contextos on la informació econòmica-financera elaborada per les empreses, és part
fonamental dels processos de presa de decisions empresarials.

16904007/ESTADÍSTICA I
    RA30 - Identifica els contextos on la informació econòmica-financera elaborada per les empreses, és part
fonamental dels processos de presa de decisions empresarials.

16904008/MATEMÀTIQUES I
    RA30 - Identifica els contextos on la informació econòmica-financera elaborada per les empreses, és part
fonamental dels processos de presa de decisions empresarials.

16904009/MATEMÀTIQUES II
    RA30 - Identifica els contextos on la informació econòmica-financera elaborada per les empreses, és part
fonamental dels processos de presa de decisions empresarials.

16904010/DRET MERCANTIL
    RA30 - Identifica els contextos on la informació econòmica-financera elaborada per les empreses, és part
fonamental dels processos de presa de decisions empresarials.

16904127/FONAMENTS DE MÀRQUETING
    RA30 - Identifica els contextos on la informació econòmica-financera elaborada per les empreses, és part
fonamental dels processos de presa de decisions empresarials.

16904128/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA DE MÀRQUETING
    RA30 - Identifica els contextos on la informació econòmica-financera elaborada per les empreses, és part
fonamental dels processos de presa de decisions empresarials.

16904101/COMPORTAMENT ORGANITZATIU
    RA30 - Identifica els contextos on la informació econòmica-financera elaborada per les empreses, és part
fonamental dels processos de presa de decisions empresarials.

16904102/COMPTABILITAT FINANCERA SUPERIOR
    RA30 - Identifica els contextos on la informació econòmica-financera elaborada per les empreses, és part
fonamental dels processos de presa de decisions empresarials.

16904103/DIRECCIÓ D'OPERACIONS
    RA30 - Identifica els contextos on la informació econòmica-financera elaborada per les empreses, és part
fonamental dels processos de presa de decisions empresarials.

16904104/GESTIÓ DE LA QUALITAT
    RA30 - Identifica els contextos on la informació econòmica-financera elaborada per les empreses, és part
fonamental dels processos de presa de decisions empresarials.

16904105/MATEMÀTIQUES DE LES OPERACIONS FINANCERES
    RA30 - Identifica els contextos on la informació econòmica-financera elaborada per les empreses, és part
fonamental dels processos de presa de decisions empresarials.

16904106/MICROECONOMIA
    RA30 - Identifica els contextos on la informació econòmica-financera elaborada per les empreses, és part
fonamental dels processos de presa de decisions empresarials.

16904107/ANÀLISI DELS ESTATS FINANCERS
    RA30 - Identifica els contextos on la informació econòmica-financera elaborada per les empreses, és part
fonamental dels processos de presa de decisions empresarials.

16904108/DIRECCIÓ FINANCERA: INVERSIÓ
    RA30 - Identifica els contextos on la informació econòmica-financera elaborada per les empreses, és part
fonamental dels processos de presa de decisions empresarials.

16904109/DIRECCIÓ DE RECURSOS HUMANS
    RA30 - Identifica els contextos on la informació econòmica-financera elaborada per les empreses, és part
fonamental dels processos de presa de decisions empresarials.

16904110/ESTADÍSTICA II
    RA30 - Identifica els contextos on la informació econòmica-financera elaborada per les empreses, és part
fonamental dels processos de presa de decisions empresarials.

16904111/FONAMENTS DELS MERCATS FINANCERS
    RA30 - Identifica els contextos on la informació econòmica-financera elaborada per les empreses, és part
fonamental dels processos de presa de decisions empresarials.

16904112/MACROECONOMIA
    RA30 - Identifica els contextos on la informació econòmica-financera elaborada per les empreses, és part
fonamental dels processos de presa de decisions empresarials.

16904113/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA
    RA30 - Identifica els contextos on la informació econòmica-financera elaborada per les empreses, és part
fonamental dels processos de presa de decisions empresarials.

16904114/DIRECCIÓ FINANCERA: FINANÇAMENT
    RA30 - Identifica els contextos on la informació econòmica-financera elaborada per les empreses, és part
fonamental dels processos de presa de decisions empresarials.

16904115/ECONOMIA MUNDIAL
    RA30 - Identifica els contextos on la informació econòmica-financera elaborada per les empreses, és part
fonamental dels processos de presa de decisions empresarials.

16904116/INVESTIGACIÓ DE MERCATS I APLICACIONS
    RA30 - Identifica els contextos on la informació econòmica-financera elaborada per les empreses, és part
fonamental dels processos de presa de decisions empresarials.

16904117/MERCATS I ACTIUS FINANCERS I
    RA30 - Identifica els contextos on la informació econòmica-financera elaborada per les empreses, és part
fonamental dels processos de presa de decisions empresarials.

16904118/VALORACIÓ D'ACTIUS FINANCERS
    RA30 - Identifica els contextos on la informació econòmica-financera elaborada per les empreses, és part
fonamental dels processos de presa de decisions empresarials.

16904119/COMPTABILITAT DE GESTIÓ
    RA30 - Identifica els contextos on la informació econòmica-financera elaborada per les empreses, és part
fonamental dels processos de presa de decisions empresarials.

16904120/SOCIOLOGIA DE L'EMPRESA
    RA30 - Identifica els contextos on la informació econòmica-financera elaborada per les empreses, és part
fonamental dels processos de presa de decisions empresarials.

16904121/TÈCNIQUES DE DECISIÓ EMPRESARIAL
    RA30 - Identifica els contextos on la informació econòmica-financera elaborada per les empreses, és part
fonamental dels processos de presa de decisions empresarials.

16904201/MÀRQUETING INTERNACIONAL
    RA30 - Identifica els contextos on la informació econòmica-financera elaborada per les empreses, és part
fonamental dels processos de presa de decisions empresarials.

16904204/RELACIONS ECONÒMIQUES INTERNACIONALS
    RA30 - Identifica els contextos on la informació econòmica-financera elaborada per les empreses, és part
fonamental dels processos de presa de decisions empresarials.

16904205/DRET DEL MERCAT INTERNACIONAL
    RA30 - Identifica els contextos on la informació econòmica-financera elaborada per les empreses, és part
fonamental dels processos de presa de decisions empresarials.

16904206/CONTROL DE GESTIÓ I SISTEMES D'INFORMACIÓ
    RA30 - Identifica els contextos on la informació econòmica-financera elaborada per les empreses, és part
fonamental dels processos de presa de decisions empresarials.

16904207/MÀRQUETING DE SERVEIS FINANCERS
    RA30 - Identifica els contextos on la informació econòmica-financera elaborada per les empreses, és part
fonamental dels processos de presa de decisions empresarials.

16904208/CONSOLIDACIÓ D'ESTATS FINANCERS
    RA30 - Identifica els contextos on la informació econòmica-financera elaborada per les empreses, és part
fonamental dels processos de presa de decisions empresarials.

16904209/COMPTABILITAT I FISCALITAT
    RA30 - Identifica els contextos on la informació econòmica-financera elaborada per les empreses, és part
fonamental dels processos de presa de decisions empresarials.

16904210/GESTIÓ DEL RISC EN LES OPERACIONS FINANCERES
    RA30 - Identifica els contextos on la informació econòmica-financera elaborada per les empreses, és part
fonamental dels processos de presa de decisions empresarials.

16904212/DRET DELS MERCATS FINANCERS
    RA30 - Identifica els contextos on la informació econòmica-financera elaborada per les empreses, és part
fonamental dels processos de presa de decisions empresarials.

16904213/HISTÒRIA ECONÒMICA
    RA30 - Identifica els contextos on la informació econòmica-financera elaborada per les empreses, és part
fonamental dels processos de presa de decisions empresarials.

16904218/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA30 - Identifica els contextos on la informació econòmica-financera elaborada per les empreses, és part
fonamental dels processos de presa de decisions empresarials.

16904219/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA30 - Identifica els contextos on la informació econòmica-financera elaborada per les empreses, és part
fonamental dels processos de presa de decisions empresarials.

16904220/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT III
 RA31Descriu els processos de normalització de la informació econòmica-financera d’àmbit nacional e
internacional, i l’efecte d’aquestos sobre la qualitat de la informació empresarial.
    RA31 - Descriu els processos de normalització de la informació econòmica-financera d’àmbit nacional e
internacional, i l’efecte d’aquestos sobre la qualitat de la informació empresarial.

16904001/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    RA31 - Descriu els processos de normalització de la informació econòmica-financera d’àmbit nacional e
internacional, i l’efecte d’aquestos sobre la qualitat de la informació empresarial.

16904002/COMPTABILITAT FINANCERA
    RA31 - Descriu els processos de normalització de la informació econòmica-financera d’àmbit nacional e
internacional, i l’efecte d’aquestos sobre la qualitat de la informació empresarial.

16904003/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA31 - Descriu els processos de normalització de la informació econòmica-financera d’àmbit nacional e
internacional, i l’efecte d’aquestos sobre la qualitat de la informació empresarial.

16904004/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    RA31 - Descriu els processos de normalització de la informació econòmica-financera d’àmbit nacional e
internacional, i l’efecte d’aquestos sobre la qualitat de la informació empresarial.

16904005/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    RA31 - Descriu els processos de normalització de la informació econòmica-financera d’àmbit nacional e
internacional, i l’efecte d’aquestos sobre la qualitat de la informació empresarial.

16904006/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    RA31 - Descriu els processos de normalització de la informació econòmica-financera d’àmbit nacional e
internacional, i l’efecte d’aquestos sobre la qualitat de la informació empresarial.

16904007/ESTADÍSTICA I
    RA31 - Descriu els processos de normalització de la informació econòmica-financera d’àmbit nacional e
internacional, i l’efecte d’aquestos sobre la qualitat de la informació empresarial.

16904008/MATEMÀTIQUES I
    RA31 - Descriu els processos de normalització de la informació econòmica-financera d’àmbit nacional e
internacional, i l’efecte d’aquestos sobre la qualitat de la informació empresarial.

16904009/MATEMÀTIQUES II
    RA31 - Descriu els processos de normalització de la informació econòmica-financera d’àmbit nacional e
internacional, i l’efecte d’aquestos sobre la qualitat de la informació empresarial.

16904010/DRET MERCANTIL
    RA31 - Descriu els processos de normalització de la informació econòmica-financera d’àmbit nacional e
internacional, i l’efecte d’aquestos sobre la qualitat de la informació empresarial.

16904127/FONAMENTS DE MÀRQUETING
    RA31 - Descriu els processos de normalització de la informació econòmica-financera d’àmbit nacional e
internacional, i l’efecte d’aquestos sobre la qualitat de la informació empresarial.

16904128/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA DE MÀRQUETING
    RA31 - Descriu els processos de normalització de la informació econòmica-financera d’àmbit nacional e
internacional, i l’efecte d’aquestos sobre la qualitat de la informació empresarial.

16904101/COMPORTAMENT ORGANITZATIU
    RA31 - Descriu els processos de normalització de la informació econòmica-financera d’àmbit nacional e
internacional, i l’efecte d’aquestos sobre la qualitat de la informació empresarial.

16904102/COMPTABILITAT FINANCERA SUPERIOR
    RA31 - Descriu els processos de normalització de la informació econòmica-financera d’àmbit nacional e
internacional, i l’efecte d’aquestos sobre la qualitat de la informació empresarial.

16904103/DIRECCIÓ D'OPERACIONS
    RA31 - Descriu els processos de normalització de la informació econòmica-financera d’àmbit nacional e
internacional, i l’efecte d’aquestos sobre la qualitat de la informació empresarial.

16904104/GESTIÓ DE LA QUALITAT
    RA31 - Descriu els processos de normalització de la informació econòmica-financera d’àmbit nacional e
internacional, i l’efecte d’aquestos sobre la qualitat de la informació empresarial.

16904105/MATEMÀTIQUES DE LES OPERACIONS FINANCERES
    RA31 - Descriu els processos de normalització de la informació econòmica-financera d’àmbit nacional e
internacional, i l’efecte d’aquestos sobre la qualitat de la informació empresarial.

16904106/MICROECONOMIA
    RA31 - Descriu els processos de normalització de la informació econòmica-financera d’àmbit nacional e
internacional, i l’efecte d’aquestos sobre la qualitat de la informació empresarial.

16904107/ANÀLISI DELS ESTATS FINANCERS
    RA31 - Descriu els processos de normalització de la informació econòmica-financera d’àmbit nacional e
internacional, i l’efecte d’aquestos sobre la qualitat de la informació empresarial.

16904108/DIRECCIÓ FINANCERA: INVERSIÓ
    RA31 - Descriu els processos de normalització de la informació econòmica-financera d’àmbit nacional e
internacional, i l’efecte d’aquestos sobre la qualitat de la informació empresarial.

16904109/DIRECCIÓ DE RECURSOS HUMANS
    RA31 - Descriu els processos de normalització de la informació econòmica-financera d’àmbit nacional e
internacional, i l’efecte d’aquestos sobre la qualitat de la informació empresarial.

16904110/ESTADÍSTICA II
    RA31 - Descriu els processos de normalització de la informació econòmica-financera d’àmbit nacional e
internacional, i l’efecte d’aquestos sobre la qualitat de la informació empresarial.

16904111/FONAMENTS DELS MERCATS FINANCERS
    RA31 - Descriu els processos de normalització de la informació econòmica-financera d’àmbit nacional e
internacional, i l’efecte d’aquestos sobre la qualitat de la informació empresarial.

16904112/MACROECONOMIA
    RA31 - Descriu els processos de normalització de la informació econòmica-financera d’àmbit nacional e
internacional, i l’efecte d’aquestos sobre la qualitat de la informació empresarial.

16904113/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA
    RA31 - Descriu els processos de normalització de la informació econòmica-financera d’àmbit nacional e
internacional, i l’efecte d’aquestos sobre la qualitat de la informació empresarial.

16904114/DIRECCIÓ FINANCERA: FINANÇAMENT
    RA31 - Descriu els processos de normalització de la informació econòmica-financera d’àmbit nacional e
internacional, i l’efecte d’aquestos sobre la qualitat de la informació empresarial.

16904115/ECONOMIA MUNDIAL
    RA31 - Descriu els processos de normalització de la informació econòmica-financera d’àmbit nacional e
internacional, i l’efecte d’aquestos sobre la qualitat de la informació empresarial.

16904116/INVESTIGACIÓ DE MERCATS I APLICACIONS
    RA31 - Descriu els processos de normalització de la informació econòmica-financera d’àmbit nacional e
internacional, i l’efecte d’aquestos sobre la qualitat de la informació empresarial.

16904117/MERCATS I ACTIUS FINANCERS I
    RA31 - Descriu els processos de normalització de la informació econòmica-financera d’àmbit nacional e
internacional, i l’efecte d’aquestos sobre la qualitat de la informació empresarial.

16904118/VALORACIÓ D'ACTIUS FINANCERS
    RA31 - Descriu els processos de normalització de la informació econòmica-financera d’àmbit nacional e
internacional, i l’efecte d’aquestos sobre la qualitat de la informació empresarial.

16904119/COMPTABILITAT DE GESTIÓ
    RA31 - Descriu els processos de normalització de la informació econòmica-financera d’àmbit nacional e
internacional, i l’efecte d’aquestos sobre la qualitat de la informació empresarial.

16904120/SOCIOLOGIA DE L'EMPRESA
    RA31 - Descriu els processos de normalització de la informació econòmica-financera d’àmbit nacional e
internacional, i l’efecte d’aquestos sobre la qualitat de la informació empresarial.

16904121/TÈCNIQUES DE DECISIÓ EMPRESARIAL
    RA31 - Descriu els processos de normalització de la informació econòmica-financera d’àmbit nacional e
internacional, i l’efecte d’aquestos sobre la qualitat de la informació empresarial.

16904201/MÀRQUETING INTERNACIONAL
    RA31 - Descriu els processos de normalització de la informació econòmica-financera d’àmbit nacional e
internacional, i l’efecte d’aquestos sobre la qualitat de la informació empresarial.

16904204/RELACIONS ECONÒMIQUES INTERNACIONALS
    RA31 - Descriu els processos de normalització de la informació econòmica-financera d’àmbit nacional e
internacional, i l’efecte d’aquestos sobre la qualitat de la informació empresarial.

16904205/DRET DEL MERCAT INTERNACIONAL
    RA31 - Descriu els processos de normalització de la informació econòmica-financera d’àmbit nacional e
internacional, i l’efecte d’aquestos sobre la qualitat de la informació empresarial.

16904206/CONTROL DE GESTIÓ I SISTEMES D'INFORMACIÓ
    RA31 - Descriu els processos de normalització de la informació econòmica-financera d’àmbit nacional e
internacional, i l’efecte d’aquestos sobre la qualitat de la informació empresarial.

16904207/MÀRQUETING DE SERVEIS FINANCERS
    RA31 - Descriu els processos de normalització de la informació econòmica-financera d’àmbit nacional e
internacional, i l’efecte d’aquestos sobre la qualitat de la informació empresarial.

16904208/CONSOLIDACIÓ D'ESTATS FINANCERS
    RA31 - Descriu els processos de normalització de la informació econòmica-financera d’àmbit nacional e
internacional, i l’efecte d’aquestos sobre la qualitat de la informació empresarial.

16904209/COMPTABILITAT I FISCALITAT
    RA31 - Descriu els processos de normalització de la informació econòmica-financera d’àmbit nacional e
internacional, i l’efecte d’aquestos sobre la qualitat de la informació empresarial.

16904210/GESTIÓ DEL RISC EN LES OPERACIONS FINANCERES
    RA31 - Descriu els processos de normalització de la informació econòmica-financera d’àmbit nacional e
internacional, i l’efecte d’aquestos sobre la qualitat de la informació empresarial.

16904212/DRET DELS MERCATS FINANCERS
    RA31 - Descriu els processos de normalització de la informació econòmica-financera d’àmbit nacional e
internacional, i l’efecte d’aquestos sobre la qualitat de la informació empresarial.

16904213/HISTÒRIA ECONÒMICA
    RA31 - Descriu els processos de normalització de la informació econòmica-financera d’àmbit nacional e
internacional, i l’efecte d’aquestos sobre la qualitat de la informació empresarial.

16904218/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA31 - Descriu els processos de normalització de la informació econòmica-financera d’àmbit nacional e
internacional, i l’efecte d’aquestos sobre la qualitat de la informació empresarial.

16904219/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA31 - Descriu els processos de normalització de la informació econòmica-financera d’àmbit nacional e
internacional, i l’efecte d’aquestos sobre la qualitat de la informació empresarial.

16904220/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT III
 RA32Fa servir els instruments i procediments d’anàlisi dels estats comptables.
    RA32 - Fa servir els instruments i procediments d’anàlisi dels estats comptables.

16904001/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    RA32 - Fa servir els instruments i procediments d’anàlisi dels estats comptables.

16904002/COMPTABILITAT FINANCERA
    RA32 - Fa servir els instruments i procediments d’anàlisi dels estats comptables.

16904003/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA32 - Fa servir els instruments i procediments d’anàlisi dels estats comptables.

16904004/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    RA32 - Fa servir els instruments i procediments d’anàlisi dels estats comptables.

16904005/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    RA32 - Fa servir els instruments i procediments d’anàlisi dels estats comptables.

16904006/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    RA32 - Fa servir els instruments i procediments d’anàlisi dels estats comptables.

16904007/ESTADÍSTICA I
    RA32 - Fa servir els instruments i procediments d’anàlisi dels estats comptables.

16904008/MATEMÀTIQUES I
    RA32 - Fa servir els instruments i procediments d’anàlisi dels estats comptables.

16904009/MATEMÀTIQUES II
    RA32 - Fa servir els instruments i procediments d’anàlisi dels estats comptables.

16904010/DRET MERCANTIL
    RA32 - Fa servir els instruments i procediments d’anàlisi dels estats comptables.

16904127/FONAMENTS DE MÀRQUETING
    RA32 - Fa servir els instruments i procediments d’anàlisi dels estats comptables.

16904128/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA DE MÀRQUETING
    RA32 - Fa servir els instruments i procediments d’anàlisi dels estats comptables.

16904101/COMPORTAMENT ORGANITZATIU
    RA32 - Fa servir els instruments i procediments d’anàlisi dels estats comptables.

16904102/COMPTABILITAT FINANCERA SUPERIOR
    RA32 - Fa servir els instruments i procediments d’anàlisi dels estats comptables.

16904103/DIRECCIÓ D'OPERACIONS
    RA32 - Fa servir els instruments i procediments d’anàlisi dels estats comptables.

16904104/GESTIÓ DE LA QUALITAT
    RA32 - Fa servir els instruments i procediments d’anàlisi dels estats comptables.

16904105/MATEMÀTIQUES DE LES OPERACIONS FINANCERES
    RA32 - Fa servir els instruments i procediments d’anàlisi dels estats comptables.

16904106/MICROECONOMIA
    RA32 - Fa servir els instruments i procediments d’anàlisi dels estats comptables.

16904107/ANÀLISI DELS ESTATS FINANCERS
    RA32 - Fa servir els instruments i procediments d’anàlisi dels estats comptables.

16904108/DIRECCIÓ FINANCERA: INVERSIÓ
    RA32 - Fa servir els instruments i procediments d’anàlisi dels estats comptables.

16904109/DIRECCIÓ DE RECURSOS HUMANS
    RA32 - Fa servir els instruments i procediments d’anàlisi dels estats comptables.

16904110/ESTADÍSTICA II
    RA32 - Fa servir els instruments i procediments d’anàlisi dels estats comptables.

16904111/FONAMENTS DELS MERCATS FINANCERS
    RA32 - Fa servir els instruments i procediments d’anàlisi dels estats comptables.

16904112/MACROECONOMIA
    RA32 - Fa servir els instruments i procediments d’anàlisi dels estats comptables.

16904113/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA
    RA32 - Fa servir els instruments i procediments d’anàlisi dels estats comptables.

16904114/DIRECCIÓ FINANCERA: FINANÇAMENT
    RA32 - Fa servir els instruments i procediments d’anàlisi dels estats comptables.

16904115/ECONOMIA MUNDIAL
    RA32 - Fa servir els instruments i procediments d’anàlisi dels estats comptables.

16904116/INVESTIGACIÓ DE MERCATS I APLICACIONS
    RA32 - Fa servir els instruments i procediments d’anàlisi dels estats comptables.

16904117/MERCATS I ACTIUS FINANCERS I
    RA32 - Fa servir els instruments i procediments d’anàlisi dels estats comptables.

16904118/VALORACIÓ D'ACTIUS FINANCERS
    RA32 - Fa servir els instruments i procediments d’anàlisi dels estats comptables.

16904119/COMPTABILITAT DE GESTIÓ
    RA32 - Fa servir els instruments i procediments d’anàlisi dels estats comptables.

16904120/SOCIOLOGIA DE L'EMPRESA
    RA32 - Fa servir els instruments i procediments d’anàlisi dels estats comptables.

16904121/TÈCNIQUES DE DECISIÓ EMPRESARIAL
    RA32 - Fa servir els instruments i procediments d’anàlisi dels estats comptables.

16904201/MÀRQUETING INTERNACIONAL
    RA32 - Fa servir els instruments i procediments d’anàlisi dels estats comptables.

16904204/RELACIONS ECONÒMIQUES INTERNACIONALS
    RA32 - Fa servir els instruments i procediments d’anàlisi dels estats comptables.

16904205/DRET DEL MERCAT INTERNACIONAL
    RA32 - Fa servir els instruments i procediments d’anàlisi dels estats comptables.

16904206/CONTROL DE GESTIÓ I SISTEMES D'INFORMACIÓ
    RA32 - Fa servir els instruments i procediments d’anàlisi dels estats comptables.

16904207/MÀRQUETING DE SERVEIS FINANCERS
    RA32 - Fa servir els instruments i procediments d’anàlisi dels estats comptables.

16904208/CONSOLIDACIÓ D'ESTATS FINANCERS
    RA32 - Fa servir els instruments i procediments d’anàlisi dels estats comptables.

16904209/COMPTABILITAT I FISCALITAT
    RA32 - Fa servir els instruments i procediments d’anàlisi dels estats comptables.

16904210/GESTIÓ DEL RISC EN LES OPERACIONS FINANCERES
    RA32 - Fa servir els instruments i procediments d’anàlisi dels estats comptables.

16904212/DRET DELS MERCATS FINANCERS
    RA32 - Fa servir els instruments i procediments d’anàlisi dels estats comptables.

16904213/HISTÒRIA ECONÒMICA
    RA32 - Fa servir els instruments i procediments d’anàlisi dels estats comptables.

16904218/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA32 - Fa servir els instruments i procediments d’anàlisi dels estats comptables.

16904219/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA32 - Fa servir els instruments i procediments d’anàlisi dels estats comptables.

16904220/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT III
 RA33Coneix les aplicacions del quadre de comandament integral a l'empresa.
    RA33 - Coneix les aplicacions del quadre de comandament integral a l'empresa.

16904001/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    RA33 - Coneix les aplicacions del quadre de comandament integral a l'empresa.

16904002/COMPTABILITAT FINANCERA
    RA33 - Coneix les aplicacions del quadre de comandament integral a l'empresa.

16904003/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA33 - Coneix les aplicacions del quadre de comandament integral a l'empresa.

16904004/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    RA33 - Coneix les aplicacions del quadre de comandament integral a l'empresa.

16904005/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    RA33 - Coneix les aplicacions del quadre de comandament integral a l'empresa.

16904006/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    RA33 - Coneix les aplicacions del quadre de comandament integral a l'empresa.

16904007/ESTADÍSTICA I
    RA33 - Coneix les aplicacions del quadre de comandament integral a l'empresa.

16904008/MATEMÀTIQUES I
    RA33 - Coneix les aplicacions del quadre de comandament integral a l'empresa.

16904009/MATEMÀTIQUES II
    RA33 - Coneix les aplicacions del quadre de comandament integral a l'empresa.

16904010/DRET MERCANTIL
    RA33 - Coneix les aplicacions del quadre de comandament integral a l'empresa.

16904127/FONAMENTS DE MÀRQUETING
    RA33 - Coneix les aplicacions del quadre de comandament integral a l'empresa.

16904128/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA DE MÀRQUETING
    RA33 - Coneix les aplicacions del quadre de comandament integral a l'empresa.

16904101/COMPORTAMENT ORGANITZATIU
    RA33 - Coneix les aplicacions del quadre de comandament integral a l'empresa.

16904102/COMPTABILITAT FINANCERA SUPERIOR
    RA33 - Coneix les aplicacions del quadre de comandament integral a l'empresa.

16904103/DIRECCIÓ D'OPERACIONS
    RA33 - Coneix les aplicacions del quadre de comandament integral a l'empresa.

16904104/GESTIÓ DE LA QUALITAT
    RA33 - Coneix les aplicacions del quadre de comandament integral a l'empresa.

16904105/MATEMÀTIQUES DE LES OPERACIONS FINANCERES
    RA33 - Coneix les aplicacions del quadre de comandament integral a l'empresa.

16904106/MICROECONOMIA
    RA33 - Coneix les aplicacions del quadre de comandament integral a l'empresa.

16904107/ANÀLISI DELS ESTATS FINANCERS
    RA33 - Coneix les aplicacions del quadre de comandament integral a l'empresa.

16904108/DIRECCIÓ FINANCERA: INVERSIÓ
    RA33 - Coneix les aplicacions del quadre de comandament integral a l'empresa.

16904109/DIRECCIÓ DE RECURSOS HUMANS
    RA33 - Coneix les aplicacions del quadre de comandament integral a l'empresa.

16904110/ESTADÍSTICA II
    RA33 - Coneix les aplicacions del quadre de comandament integral a l'empresa.

16904111/FONAMENTS DELS MERCATS FINANCERS
    RA33 - Coneix les aplicacions del quadre de comandament integral a l'empresa.

16904112/MACROECONOMIA
    RA33 - Coneix les aplicacions del quadre de comandament integral a l'empresa.

16904113/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA
    RA33 - Coneix les aplicacions del quadre de comandament integral a l'empresa.

16904114/DIRECCIÓ FINANCERA: FINANÇAMENT
    RA33 - Coneix les aplicacions del quadre de comandament integral a l'empresa.

16904115/ECONOMIA MUNDIAL
    RA33 - Coneix les aplicacions del quadre de comandament integral a l'empresa.

16904116/INVESTIGACIÓ DE MERCATS I APLICACIONS
    RA33 - Coneix les aplicacions del quadre de comandament integral a l'empresa.

16904117/MERCATS I ACTIUS FINANCERS I
    RA33 - Coneix les aplicacions del quadre de comandament integral a l'empresa.

16904118/VALORACIÓ D'ACTIUS FINANCERS
    RA33 - Coneix les aplicacions del quadre de comandament integral a l'empresa.

16904119/COMPTABILITAT DE GESTIÓ
    RA33 - Coneix les aplicacions del quadre de comandament integral a l'empresa.

16904120/SOCIOLOGIA DE L'EMPRESA
    RA33 - Coneix les aplicacions del quadre de comandament integral a l'empresa.

16904121/TÈCNIQUES DE DECISIÓ EMPRESARIAL
    RA33 - Coneix les aplicacions del quadre de comandament integral a l'empresa.

16904201/MÀRQUETING INTERNACIONAL
    RA33 - Coneix les aplicacions del quadre de comandament integral a l'empresa.

16904204/RELACIONS ECONÒMIQUES INTERNACIONALS
    RA33 - Coneix les aplicacions del quadre de comandament integral a l'empresa.

16904205/DRET DEL MERCAT INTERNACIONAL
    RA33 - Coneix les aplicacions del quadre de comandament integral a l'empresa.

16904206/CONTROL DE GESTIÓ I SISTEMES D'INFORMACIÓ
    RA33 - Coneix les aplicacions del quadre de comandament integral a l'empresa.

16904207/MÀRQUETING DE SERVEIS FINANCERS
    RA33 - Coneix les aplicacions del quadre de comandament integral a l'empresa.

16904208/CONSOLIDACIÓ D'ESTATS FINANCERS
    RA33 - Coneix les aplicacions del quadre de comandament integral a l'empresa.

16904209/COMPTABILITAT I FISCALITAT
    RA33 - Coneix les aplicacions del quadre de comandament integral a l'empresa.

16904210/GESTIÓ DEL RISC EN LES OPERACIONS FINANCERES
    RA33 - Coneix les aplicacions del quadre de comandament integral a l'empresa.

16904212/DRET DELS MERCATS FINANCERS
    RA33 - Coneix les aplicacions del quadre de comandament integral a l'empresa.

16904213/HISTÒRIA ECONÒMICA
    RA33 - Coneix les aplicacions del quadre de comandament integral a l'empresa.

16904218/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA33 - Coneix les aplicacions del quadre de comandament integral a l'empresa.

16904219/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA33 - Coneix les aplicacions del quadre de comandament integral a l'empresa.

16904220/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT III
 RA34Domina les variables bàsiques d'un sistema d'informació així com els tipus bàsics de sistemes
empresarials
    RA34 - Domina les variables bàsiques d'un sistema d'informació així com els tipus bàsics de sistemes
empresarials

16904001/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    RA34 - Domina les variables bàsiques d'un sistema d'informació així com els tipus bàsics de sistemes
empresarials

16904002/COMPTABILITAT FINANCERA
    RA34 - Domina les variables bàsiques d'un sistema d'informació així com els tipus bàsics de sistemes
empresarials

16904003/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA34 - Domina les variables bàsiques d'un sistema d'informació així com els tipus bàsics de sistemes
empresarials

16904004/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    RA34 - Domina les variables bàsiques d'un sistema d'informació així com els tipus bàsics de sistemes
empresarials

16904005/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    RA34 - Domina les variables bàsiques d'un sistema d'informació així com els tipus bàsics de sistemes
empresarials

16904006/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    RA34 - Domina les variables bàsiques d'un sistema d'informació així com els tipus bàsics de sistemes
empresarials

16904007/ESTADÍSTICA I
    RA34 - Domina les variables bàsiques d'un sistema d'informació així com els tipus bàsics de sistemes
empresarials

16904008/MATEMÀTIQUES I
    RA34 - Domina les variables bàsiques d'un sistema d'informació així com els tipus bàsics de sistemes
empresarials

16904009/MATEMÀTIQUES II
    RA34 - Domina les variables bàsiques d'un sistema d'informació així com els tipus bàsics de sistemes
empresarials

16904010/DRET MERCANTIL
    RA34 - Domina les variables bàsiques d'un sistema d'informació així com els tipus bàsics de sistemes
empresarials

16904127/FONAMENTS DE MÀRQUETING
    RA34 - Domina les variables bàsiques d'un sistema d'informació així com els tipus bàsics de sistemes
empresarials

16904128/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA DE MÀRQUETING
    RA34 - Domina les variables bàsiques d'un sistema d'informació així com els tipus bàsics de sistemes
empresarials

16904101/COMPORTAMENT ORGANITZATIU
    RA34 - Domina les variables bàsiques d'un sistema d'informació així com els tipus bàsics de sistemes
empresarials

16904102/COMPTABILITAT FINANCERA SUPERIOR
    RA34 - Domina les variables bàsiques d'un sistema d'informació així com els tipus bàsics de sistemes
empresarials

16904103/DIRECCIÓ D'OPERACIONS
    RA34 - Domina les variables bàsiques d'un sistema d'informació així com els tipus bàsics de sistemes
empresarials

16904104/GESTIÓ DE LA QUALITAT
    RA34 - Domina les variables bàsiques d'un sistema d'informació així com els tipus bàsics de sistemes
empresarials

16904105/MATEMÀTIQUES DE LES OPERACIONS FINANCERES
    RA34 - Domina les variables bàsiques d'un sistema d'informació així com els tipus bàsics de sistemes
empresarials

16904106/MICROECONOMIA
    RA34 - Domina les variables bàsiques d'un sistema d'informació així com els tipus bàsics de sistemes
empresarials

16904107/ANÀLISI DELS ESTATS FINANCERS
    RA34 - Domina les variables bàsiques d'un sistema d'informació així com els tipus bàsics de sistemes
empresarials

16904108/DIRECCIÓ FINANCERA: INVERSIÓ
    RA34 - Domina les variables bàsiques d'un sistema d'informació així com els tipus bàsics de sistemes
empresarials

16904109/DIRECCIÓ DE RECURSOS HUMANS
    RA34 - Domina les variables bàsiques d'un sistema d'informació així com els tipus bàsics de sistemes
empresarials

16904110/ESTADÍSTICA II
    RA34 - Domina les variables bàsiques d'un sistema d'informació així com els tipus bàsics de sistemes
empresarials

16904111/FONAMENTS DELS MERCATS FINANCERS
    RA34 - Domina les variables bàsiques d'un sistema d'informació així com els tipus bàsics de sistemes
empresarials

16904112/MACROECONOMIA
    RA34 - Domina les variables bàsiques d'un sistema d'informació així com els tipus bàsics de sistemes
empresarials

16904113/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA
    RA34 - Domina les variables bàsiques d'un sistema d'informació així com els tipus bàsics de sistemes
empresarials

16904114/DIRECCIÓ FINANCERA: FINANÇAMENT
    RA34 - Domina les variables bàsiques d'un sistema d'informació així com els tipus bàsics de sistemes
empresarials

16904115/ECONOMIA MUNDIAL
    RA34 - Domina les variables bàsiques d'un sistema d'informació així com els tipus bàsics de sistemes
empresarials

16904116/INVESTIGACIÓ DE MERCATS I APLICACIONS
    RA34 - Domina les variables bàsiques d'un sistema d'informació així com els tipus bàsics de sistemes
empresarials

16904117/MERCATS I ACTIUS FINANCERS I
    RA34 - Domina les variables bàsiques d'un sistema d'informació així com els tipus bàsics de sistemes
empresarials

16904118/VALORACIÓ D'ACTIUS FINANCERS
    RA34 - Domina les variables bàsiques d'un sistema d'informació així com els tipus bàsics de sistemes
empresarials

16904119/COMPTABILITAT DE GESTIÓ
    RA34 - Domina les variables bàsiques d'un sistema d'informació així com els tipus bàsics de sistemes
empresarials

16904120/SOCIOLOGIA DE L'EMPRESA
    RA34 - Domina les variables bàsiques d'un sistema d'informació així com els tipus bàsics de sistemes
empresarials

16904121/TÈCNIQUES DE DECISIÓ EMPRESARIAL
    RA34 - Domina les variables bàsiques d'un sistema d'informació així com els tipus bàsics de sistemes
empresarials

16904201/MÀRQUETING INTERNACIONAL
    RA34 - Domina les variables bàsiques d'un sistema d'informació així com els tipus bàsics de sistemes
empresarials

16904204/RELACIONS ECONÒMIQUES INTERNACIONALS
    RA34 - Domina les variables bàsiques d'un sistema d'informació així com els tipus bàsics de sistemes
empresarials

16904205/DRET DEL MERCAT INTERNACIONAL
    RA34 - Domina les variables bàsiques d'un sistema d'informació així com els tipus bàsics de sistemes
empresarials

16904206/CONTROL DE GESTIÓ I SISTEMES D'INFORMACIÓ
    RA34 - Domina les variables bàsiques d'un sistema d'informació així com els tipus bàsics de sistemes
empresarials

16904207/MÀRQUETING DE SERVEIS FINANCERS
    RA34 - Domina les variables bàsiques d'un sistema d'informació així com els tipus bàsics de sistemes
empresarials

16904208/CONSOLIDACIÓ D'ESTATS FINANCERS
    RA34 - Domina les variables bàsiques d'un sistema d'informació així com els tipus bàsics de sistemes
empresarials

16904209/COMPTABILITAT I FISCALITAT
    RA34 - Domina les variables bàsiques d'un sistema d'informació així com els tipus bàsics de sistemes
empresarials

16904210/GESTIÓ DEL RISC EN LES OPERACIONS FINANCERES
    RA34 - Domina les variables bàsiques d'un sistema d'informació així com els tipus bàsics de sistemes
empresarials

16904212/DRET DELS MERCATS FINANCERS
    RA34 - Domina les variables bàsiques d'un sistema d'informació així com els tipus bàsics de sistemes
empresarials

16904213/HISTÒRIA ECONÒMICA
    RA34 - Domina les variables bàsiques d'un sistema d'informació així com els tipus bàsics de sistemes
empresarials

16904218/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA34 - Domina les variables bàsiques d'un sistema d'informació així com els tipus bàsics de sistemes
empresarials

16904219/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA34 - Domina les variables bàsiques d'un sistema d'informació així com els tipus bàsics de sistemes
empresarials

16904220/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT III
 RA35Entén el valor de la informació en l'empresa.
    RA35 - Entén el valor de la informació en l'empresa.

16904001/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    RA35 - Entén el valor de la informació en l'empresa.

16904002/COMPTABILITAT FINANCERA
    RA35 - Entén el valor de la informació en l'empresa.

16904003/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA35 - Entén el valor de la informació en l'empresa.

16904004/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    RA35 - Entén el valor de la informació en l'empresa.

16904005/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    RA35 - Entén el valor de la informació en l'empresa.

16904006/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    RA35 - Entén el valor de la informació en l'empresa.

16904007/ESTADÍSTICA I
    RA35 - Entén el valor de la informació en l'empresa.

16904008/MATEMÀTIQUES I
    RA35 - Entén el valor de la informació en l'empresa.

16904009/MATEMÀTIQUES II
    RA35 - Entén el valor de la informació en l'empresa.

16904010/DRET MERCANTIL
    RA35 - Entén el valor de la informació en l'empresa.

16904127/FONAMENTS DE MÀRQUETING
    RA35 - Entén el valor de la informació en l'empresa.

16904128/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA DE MÀRQUETING
    RA35 - Entén el valor de la informació en l'empresa.

16904101/COMPORTAMENT ORGANITZATIU
    RA35 - Entén el valor de la informació en l'empresa.

16904102/COMPTABILITAT FINANCERA SUPERIOR
    RA35 - Entén el valor de la informació en l'empresa.

16904103/DIRECCIÓ D'OPERACIONS
    RA35 - Entén el valor de la informació en l'empresa.

16904104/GESTIÓ DE LA QUALITAT
    RA35 - Entén el valor de la informació en l'empresa.

16904105/MATEMÀTIQUES DE LES OPERACIONS FINANCERES
    RA35 - Entén el valor de la informació en l'empresa.

16904106/MICROECONOMIA
    RA35 - Entén el valor de la informació en l'empresa.

16904107/ANÀLISI DELS ESTATS FINANCERS
    RA35 - Entén el valor de la informació en l'empresa.

16904108/DIRECCIÓ FINANCERA: INVERSIÓ
    RA35 - Entén el valor de la informació en l'empresa.

16904109/DIRECCIÓ DE RECURSOS HUMANS
    RA35 - Entén el valor de la informació en l'empresa.

16904110/ESTADÍSTICA II
    RA35 - Entén el valor de la informació en l'empresa.

16904111/FONAMENTS DELS MERCATS FINANCERS
    RA35 - Entén el valor de la informació en l'empresa.

16904112/MACROECONOMIA
    RA35 - Entén el valor de la informació en l'empresa.

16904113/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA
    RA35 - Entén el valor de la informació en l'empresa.

16904114/DIRECCIÓ FINANCERA: FINANÇAMENT
    RA35 - Entén el valor de la informació en l'empresa.

16904115/ECONOMIA MUNDIAL
    RA35 - Entén el valor de la informació en l'empresa.

16904116/INVESTIGACIÓ DE MERCATS I APLICACIONS
    RA35 - Entén el valor de la informació en l'empresa.

16904117/MERCATS I ACTIUS FINANCERS I
    RA35 - Entén el valor de la informació en l'empresa.

16904118/VALORACIÓ D'ACTIUS FINANCERS
    RA35 - Entén el valor de la informació en l'empresa.

16904119/COMPTABILITAT DE GESTIÓ
    RA35 - Entén el valor de la informació en l'empresa.

16904120/SOCIOLOGIA DE L'EMPRESA
    RA35 - Entén el valor de la informació en l'empresa.

16904121/TÈCNIQUES DE DECISIÓ EMPRESARIAL
    RA35 - Entén el valor de la informació en l'empresa.

16904201/MÀRQUETING INTERNACIONAL
    RA35 - Entén el valor de la informació en l'empresa.

16904204/RELACIONS ECONÒMIQUES INTERNACIONALS
    RA35 - Entén el valor de la informació en l'empresa.

16904205/DRET DEL MERCAT INTERNACIONAL
    RA35 - Entén el valor de la informació en l'empresa.

16904206/CONTROL DE GESTIÓ I SISTEMES D'INFORMACIÓ
    RA35 - Entén el valor de la informació en l'empresa.

16904207/MÀRQUETING DE SERVEIS FINANCERS
    RA35 - Entén el valor de la informació en l'empresa.

16904208/CONSOLIDACIÓ D'ESTATS FINANCERS
    RA35 - Entén el valor de la informació en l'empresa.

16904209/COMPTABILITAT I FISCALITAT
    RA35 - Entén el valor de la informació en l'empresa.

16904210/GESTIÓ DEL RISC EN LES OPERACIONS FINANCERES
    RA35 - Entén el valor de la informació en l'empresa.

16904212/DRET DELS MERCATS FINANCERS
    RA35 - Entén el valor de la informació en l'empresa.

16904213/HISTÒRIA ECONÒMICA
    RA35 - Entén el valor de la informació en l'empresa.

16904218/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA35 - Entén el valor de la informació en l'empresa.

16904219/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA35 - Entén el valor de la informació en l'empresa.

16904220/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT III
 RA36Gestiona les tecnologies i sistemes d'informació com un actiu estratègic per a la gestió de la
informació en l'empresa.
    RA36 - Gestiona les tecnologies i sistemes d'informació com un actiu estratègic per a la gestió de la
informació en l'empresa.

16904001/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    RA36 - Gestiona les tecnologies i sistemes d'informació com un actiu estratègic per a la gestió de la
informació en l'empresa.

16904002/COMPTABILITAT FINANCERA
    RA36 - Gestiona les tecnologies i sistemes d'informació com un actiu estratègic per a la gestió de la
informació en l'empresa.

16904003/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA36 - Gestiona les tecnologies i sistemes d'informació com un actiu estratègic per a la gestió de la
informació en l'empresa.

16904004/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    RA36 - Gestiona les tecnologies i sistemes d'informació com un actiu estratègic per a la gestió de la
informació en l'empresa.

16904005/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    RA36 - Gestiona les tecnologies i sistemes d'informació com un actiu estratègic per a la gestió de la
informació en l'empresa.

16904006/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    RA36 - Gestiona les tecnologies i sistemes d'informació com un actiu estratègic per a la gestió de la
informació en l'empresa.

16904007/ESTADÍSTICA I
    RA36 - Gestiona les tecnologies i sistemes d'informació com un actiu estratègic per a la gestió de la
informació en l'empresa.

16904008/MATEMÀTIQUES I
    RA36 - Gestiona les tecnologies i sistemes d'informació com un actiu estratègic per a la gestió de la
informació en l'empresa.

16904009/MATEMÀTIQUES II
    RA36 - Gestiona les tecnologies i sistemes d'informació com un actiu estratègic per a la gestió de la
informació en l'empresa.

16904010/DRET MERCANTIL
    RA36 - Gestiona les tecnologies i sistemes d'informació com un actiu estratègic per a la gestió de la
informació en l'empresa.

16904127/FONAMENTS DE MÀRQUETING
    RA36 - Gestiona les tecnologies i sistemes d'informació com un actiu estratègic per a la gestió de la
informació en l'empresa.

16904128/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA DE MÀRQUETING
    RA36 - Gestiona les tecnologies i sistemes d'informació com un actiu estratègic per a la gestió de la
informació en l'empresa.

16904101/COMPORTAMENT ORGANITZATIU
    RA36 - Gestiona les tecnologies i sistemes d'informació com un actiu estratègic per a la gestió de la
informació en l'empresa.

16904102/COMPTABILITAT FINANCERA SUPERIOR
    RA36 - Gestiona les tecnologies i sistemes d'informació com un actiu estratègic per a la gestió de la
informació en l'empresa.

16904103/DIRECCIÓ D'OPERACIONS
    RA36 - Gestiona les tecnologies i sistemes d'informació com un actiu estratègic per a la gestió de la
informació en l'empresa.

16904104/GESTIÓ DE LA QUALITAT
    RA36 - Gestiona les tecnologies i sistemes d'informació com un actiu estratègic per a la gestió de la
informació en l'empresa.

16904105/MATEMÀTIQUES DE LES OPERACIONS FINANCERES
    RA36 - Gestiona les tecnologies i sistemes d'informació com un actiu estratègic per a la gestió de la
informació en l'empresa.

16904106/MICROECONOMIA
    RA36 - Gestiona les tecnologies i sistemes d'informació com un actiu estratègic per a la gestió de la
informació en l'empresa.

16904107/ANÀLISI DELS ESTATS FINANCERS
    RA36 - Gestiona les tecnologies i sistemes d'informació com un actiu estratègic per a la gestió de la
informació en l'empresa.

16904108/DIRECCIÓ FINANCERA: INVERSIÓ
    RA36 - Gestiona les tecnologies i sistemes d'informació com un actiu estratègic per a la gestió de la
informació en l'empresa.

16904109/DIRECCIÓ DE RECURSOS HUMANS
    RA36 - Gestiona les tecnologies i sistemes d'informació com un actiu estratègic per a la gestió de la
informació en l'empresa.

16904110/ESTADÍSTICA II
    RA36 - Gestiona les tecnologies i sistemes d'informació com un actiu estratègic per a la gestió de la
informació en l'empresa.

16904111/FONAMENTS DELS MERCATS FINANCERS
    RA36 - Gestiona les tecnologies i sistemes d'informació com un actiu estratègic per a la gestió de la
informació en l'empresa.

16904112/MACROECONOMIA
    RA36 - Gestiona les tecnologies i sistemes d'informació com un actiu estratègic per a la gestió de la
informació en l'empresa.

16904113/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA
    RA36 - Gestiona les tecnologies i sistemes d'informació com un actiu estratègic per a la gestió de la
informació en l'empresa.

16904114/DIRECCIÓ FINANCERA: FINANÇAMENT
    RA36 - Gestiona les tecnologies i sistemes d'informació com un actiu estratègic per a la gestió de la
informació en l'empresa.

16904115/ECONOMIA MUNDIAL
    RA36 - Gestiona les tecnologies i sistemes d'informació com un actiu estratègic per a la gestió de la
informació en l'empresa.

16904116/INVESTIGACIÓ DE MERCATS I APLICACIONS
    RA36 - Gestiona les tecnologies i sistemes d'informació com un actiu estratègic per a la gestió de la
informació en l'empresa.

16904117/MERCATS I ACTIUS FINANCERS I
    RA36 - Gestiona les tecnologies i sistemes d'informació com un actiu estratègic per a la gestió de la
informació en l'empresa.

16904118/VALORACIÓ D'ACTIUS FINANCERS
    RA36 - Gestiona les tecnologies i sistemes d'informació com un actiu estratègic per a la gestió de la
informació en l'empresa.

16904119/COMPTABILITAT DE GESTIÓ
    RA36 - Gestiona les tecnologies i sistemes d'informació com un actiu estratègic per a la gestió de la
informació en l'empresa.

16904120/SOCIOLOGIA DE L'EMPRESA
    RA36 - Gestiona les tecnologies i sistemes d'informació com un actiu estratègic per a la gestió de la
informació en l'empresa.

16904121/TÈCNIQUES DE DECISIÓ EMPRESARIAL
    RA36 - Gestiona les tecnologies i sistemes d'informació com un actiu estratègic per a la gestió de la
informació en l'empresa.

16904201/MÀRQUETING INTERNACIONAL
    RA36 - Gestiona les tecnologies i sistemes d'informació com un actiu estratègic per a la gestió de la
informació en l'empresa.

16904204/RELACIONS ECONÒMIQUES INTERNACIONALS
    RA36 - Gestiona les tecnologies i sistemes d'informació com un actiu estratègic per a la gestió de la
informació en l'empresa.

16904205/DRET DEL MERCAT INTERNACIONAL
    RA36 - Gestiona les tecnologies i sistemes d'informació com un actiu estratègic per a la gestió de la
informació en l'empresa.

16904206/CONTROL DE GESTIÓ I SISTEMES D'INFORMACIÓ
    RA36 - Gestiona les tecnologies i sistemes d'informació com un actiu estratègic per a la gestió de la
informació en l'empresa.

16904207/MÀRQUETING DE SERVEIS FINANCERS
    RA36 - Gestiona les tecnologies i sistemes d'informació com un actiu estratègic per a la gestió de la
informació en l'empresa.

16904208/CONSOLIDACIÓ D'ESTATS FINANCERS
    RA36 - Gestiona les tecnologies i sistemes d'informació com un actiu estratègic per a la gestió de la
informació en l'empresa.

16904209/COMPTABILITAT I FISCALITAT
    RA36 - Gestiona les tecnologies i sistemes d'informació com un actiu estratègic per a la gestió de la
informació en l'empresa.

16904210/GESTIÓ DEL RISC EN LES OPERACIONS FINANCERES
    RA36 - Gestiona les tecnologies i sistemes d'informació com un actiu estratègic per a la gestió de la
informació en l'empresa.

16904212/DRET DELS MERCATS FINANCERS
    RA36 - Gestiona les tecnologies i sistemes d'informació com un actiu estratègic per a la gestió de la
informació en l'empresa.

16904213/HISTÒRIA ECONÒMICA
    RA36 - Gestiona les tecnologies i sistemes d'informació com un actiu estratègic per a la gestió de la
informació en l'empresa.

16904218/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA36 - Gestiona les tecnologies i sistemes d'informació com un actiu estratègic per a la gestió de la
informació en l'empresa.

16904219/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA36 - Gestiona les tecnologies i sistemes d'informació com un actiu estratègic per a la gestió de la
informació en l'empresa.

16904220/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT III
 RA37Aplica els diferents models per a la presa de decisions de finançament dins l’empresa, tant les
que fan referència a l’estructura de capital com les que afecten les polítiques de dividends.
    RA37 - Aplica els diferents models per a la presa de decisions de finançament dins l’empresa, tant les
que fan referència a l’estructura de capital com les que afecten les polítiques de dividends.

16904001/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    RA37 - Aplica els diferents models per a la presa de decisions de finançament dins l’empresa, tant les
que fan referència a l’estructura de capital com les que afecten les polítiques de dividends.

16904002/COMPTABILITAT FINANCERA
    RA37 - Aplica els diferents models per a la presa de decisions de finançament dins l’empresa, tant les
que fan referència a l’estructura de capital com les que afecten les polítiques de dividends.

16904003/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA37 - Aplica els diferents models per a la presa de decisions de finançament dins l’empresa, tant les
que fan referència a l’estructura de capital com les que afecten les polítiques de dividends.

16904004/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    RA37 - Aplica els diferents models per a la presa de decisions de finançament dins l’empresa, tant les
que fan referència a l’estructura de capital com les que afecten les polítiques de dividends.

16904005/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    RA37 - Aplica els diferents models per a la presa de decisions de finançament dins l’empresa, tant les
que fan referència a l’estructura de capital com les que afecten les polítiques de dividends.

16904006/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    RA37 - Aplica els diferents models per a la presa de decisions de finançament dins l’empresa, tant les
que fan referència a l’estructura de capital com les que afecten les polítiques de dividends.

16904007/ESTADÍSTICA I
    RA37 - Aplica els diferents models per a la presa de decisions de finançament dins l’empresa, tant les
que fan referència a l’estructura de capital com les que afecten les polítiques de dividends.

16904008/MATEMÀTIQUES I
    RA37 - Aplica els diferents models per a la presa de decisions de finançament dins l’empresa, tant les
que fan referència a l’estructura de capital com les que afecten les polítiques de dividends.

16904009/MATEMÀTIQUES II
    RA37 - Aplica els diferents models per a la presa de decisions de finançament dins l’empresa, tant les
que fan referència a l’estructura de capital com les que afecten les polítiques de dividends.

16904010/DRET MERCANTIL
    RA37 - Aplica els diferents models per a la presa de decisions de finançament dins l’empresa, tant les
que fan referència a l’estructura de capital com les que afecten les polítiques de dividends.

16904127/FONAMENTS DE MÀRQUETING
    RA37 - Aplica els diferents models per a la presa de decisions de finançament dins l’empresa, tant les
que fan referència a l’estructura de capital com les que afecten les polítiques de dividends.

16904128/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA DE MÀRQUETING
    RA37 - Aplica els diferents models per a la presa de decisions de finançament dins l’empresa, tant les
que fan referència a l’estructura de capital com les que afecten les polítiques de dividends.

16904101/COMPORTAMENT ORGANITZATIU
    RA37 - Aplica els diferents models per a la presa de decisions de finançament dins l’empresa, tant les
que fan referència a l’estructura de capital com les que afecten les polítiques de dividends.

16904102/COMPTABILITAT FINANCERA SUPERIOR
    RA37 - Aplica els diferents models per a la presa de decisions de finançament dins l’empresa, tant les
que fan referència a l’estructura de capital com les que afecten les polítiques de dividends.

16904103/DIRECCIÓ D'OPERACIONS
    RA37 - Aplica els diferents models per a la presa de decisions de finançament dins l’empresa, tant les
que fan referència a l’estructura de capital com les que afecten les polítiques de dividends.

16904104/GESTIÓ DE LA QUALITAT
    RA37 - Aplica els diferents models per a la presa de decisions de finançament dins l’empresa, tant les
que fan referència a l’estructura de capital com les que afecten les polítiques de dividends.

16904105/MATEMÀTIQUES DE LES OPERACIONS FINANCERES
    RA37 - Aplica els diferents models per a la presa de decisions de finançament dins l’empresa, tant les
que fan referència a l’estructura de capital com les que afecten les polítiques de dividends.

16904106/MICROECONOMIA
    RA37 - Aplica els diferents models per a la presa de decisions de finançament dins l’empresa, tant les
que fan referència a l’estructura de capital com les que afecten les polítiques de dividends.

16904107/ANÀLISI DELS ESTATS FINANCERS
    RA37 - Aplica els diferents models per a la presa de decisions de finançament dins l’empresa, tant les
que fan referència a l’estructura de capital com les que afecten les polítiques de dividends.

16904108/DIRECCIÓ FINANCERA: INVERSIÓ
    RA37 - Aplica els diferents models per a la presa de decisions de finançament dins l’empresa, tant les
que fan referència a l’estructura de capital com les que afecten les polítiques de dividends.

16904109/DIRECCIÓ DE RECURSOS HUMANS
    RA37 - Aplica els diferents models per a la presa de decisions de finançament dins l’empresa, tant les
que fan referència a l’estructura de capital com les que afecten les polítiques de dividends.

16904110/ESTADÍSTICA II
    RA37 - Aplica els diferents models per a la presa de decisions de finançament dins l’empresa, tant les
que fan referència a l’estructura de capital com les que afecten les polítiques de dividends.

16904111/FONAMENTS DELS MERCATS FINANCERS
    RA37 - Aplica els diferents models per a la presa de decisions de finançament dins l’empresa, tant les
que fan referència a l’estructura de capital com les que afecten les polítiques de dividends.

16904112/MACROECONOMIA
    RA37 - Aplica els diferents models per a la presa de decisions de finançament dins l’empresa, tant les
que fan referència a l’estructura de capital com les que afecten les polítiques de dividends.

16904113/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA
    RA37 - Aplica els diferents models per a la presa de decisions de finançament dins l’empresa, tant les
que fan referència a l’estructura de capital com les que afecten les polítiques de dividends.

16904114/DIRECCIÓ FINANCERA: FINANÇAMENT
    RA37 - Aplica els diferents models per a la presa de decisions de finançament dins l’empresa, tant les
que fan referència a l’estructura de capital com les que afecten les polítiques de dividends.

16904115/ECONOMIA MUNDIAL
    RA37 - Aplica els diferents models per a la presa de decisions de finançament dins l’empresa, tant les
que fan referència a l’estructura de capital com les que afecten les polítiques de dividends.

16904116/INVESTIGACIÓ DE MERCATS I APLICACIONS
    RA37 - Aplica els diferents models per a la presa de decisions de finançament dins l’empresa, tant les
que fan referència a l’estructura de capital com les que afecten les polítiques de dividends.

16904117/MERCATS I ACTIUS FINANCERS I
    RA37 - Aplica els diferents models per a la presa de decisions de finançament dins l’empresa, tant les
que fan referència a l’estructura de capital com les que afecten les polítiques de dividends.

16904118/VALORACIÓ D'ACTIUS FINANCERS
    RA37 - Aplica els diferents models per a la presa de decisions de finançament dins l’empresa, tant les
que fan referència a l’estructura de capital com les que afecten les polítiques de dividends.

16904119/COMPTABILITAT DE GESTIÓ
    RA37 - Aplica els diferents models per a la presa de decisions de finançament dins l’empresa, tant les
que fan referència a l’estructura de capital com les que afecten les polítiques de dividends.

16904120/SOCIOLOGIA DE L'EMPRESA
    RA37 - Aplica els diferents models per a la presa de decisions de finançament dins l’empresa, tant les
que fan referència a l’estructura de capital com les que afecten les polítiques de dividends.

16904121/TÈCNIQUES DE DECISIÓ EMPRESARIAL
    RA37 - Aplica els diferents models per a la presa de decisions de finançament dins l’empresa, tant les
que fan referència a l’estructura de capital com les que afecten les polítiques de dividends.

16904201/MÀRQUETING INTERNACIONAL
    RA37 - Aplica els diferents models per a la presa de decisions de finançament dins l’empresa, tant les
que fan referència a l’estructura de capital com les que afecten les polítiques de dividends.

16904204/RELACIONS ECONÒMIQUES INTERNACIONALS
    RA37 - Aplica els diferents models per a la presa de decisions de finançament dins l’empresa, tant les
que fan referència a l’estructura de capital com les que afecten les polítiques de dividends.

16904205/DRET DEL MERCAT INTERNACIONAL
    RA37 - Aplica els diferents models per a la presa de decisions de finançament dins l’empresa, tant les
que fan referència a l’estructura de capital com les que afecten les polítiques de dividends.

16904206/CONTROL DE GESTIÓ I SISTEMES D'INFORMACIÓ
    RA37 - Aplica els diferents models per a la presa de decisions de finançament dins l’empresa, tant les
que fan referència a l’estructura de capital com les que afecten les polítiques de dividends.

16904207/MÀRQUETING DE SERVEIS FINANCERS
    RA37 - Aplica els diferents models per a la presa de decisions de finançament dins l’empresa, tant les
que fan referència a l’estructura de capital com les que afecten les polítiques de dividends.

16904208/CONSOLIDACIÓ D'ESTATS FINANCERS
    RA37 - Aplica els diferents models per a la presa de decisions de finançament dins l’empresa, tant les
que fan referència a l’estructura de capital com les que afecten les polítiques de dividends.

16904209/COMPTABILITAT I FISCALITAT
    RA37 - Aplica els diferents models per a la presa de decisions de finançament dins l’empresa, tant les
que fan referència a l’estructura de capital com les que afecten les polítiques de dividends.

16904210/GESTIÓ DEL RISC EN LES OPERACIONS FINANCERES
    RA37 - Aplica els diferents models per a la presa de decisions de finançament dins l’empresa, tant les
que fan referència a l’estructura de capital com les que afecten les polítiques de dividends.

16904212/DRET DELS MERCATS FINANCERS
    RA37 - Aplica els diferents models per a la presa de decisions de finançament dins l’empresa, tant les
que fan referència a l’estructura de capital com les que afecten les polítiques de dividends.

16904213/HISTÒRIA ECONÒMICA
    RA37 - Aplica els diferents models per a la presa de decisions de finançament dins l’empresa, tant les
que fan referència a l’estructura de capital com les que afecten les polítiques de dividends.

16904218/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA37 - Aplica els diferents models per a la presa de decisions de finançament dins l’empresa, tant les
que fan referència a l’estructura de capital com les que afecten les polítiques de dividends.

16904219/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA37 - Aplica els diferents models per a la presa de decisions de finançament dins l’empresa, tant les
que fan referència a l’estructura de capital com les que afecten les polítiques de dividends.

16904220/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT III
 RA38Coneix les característiques i ús dels diferents productes bancaris.
    RA38 - Coneix les característiques i ús dels diferents productes bancaris.

16904001/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    RA38 - Coneix les característiques i ús dels diferents productes bancaris.

16904002/COMPTABILITAT FINANCERA
    RA38 - Coneix les característiques i ús dels diferents productes bancaris.

16904003/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA38 - Coneix les característiques i ús dels diferents productes bancaris.

16904004/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    RA38 - Coneix les característiques i ús dels diferents productes bancaris.

16904005/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    RA38 - Coneix les característiques i ús dels diferents productes bancaris.

16904006/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    RA38 - Coneix les característiques i ús dels diferents productes bancaris.

16904007/ESTADÍSTICA I
    RA38 - Coneix les característiques i ús dels diferents productes bancaris.

16904008/MATEMÀTIQUES I
    RA38 - Coneix les característiques i ús dels diferents productes bancaris.

16904009/MATEMÀTIQUES II
    RA38 - Coneix les característiques i ús dels diferents productes bancaris.

16904010/DRET MERCANTIL
    RA38 - Coneix les característiques i ús dels diferents productes bancaris.

16904127/FONAMENTS DE MÀRQUETING
    RA38 - Coneix les característiques i ús dels diferents productes bancaris.

16904128/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA DE MÀRQUETING
    RA38 - Coneix les característiques i ús dels diferents productes bancaris.

16904101/COMPORTAMENT ORGANITZATIU
    RA38 - Coneix les característiques i ús dels diferents productes bancaris.

16904102/COMPTABILITAT FINANCERA SUPERIOR
    RA38 - Coneix les característiques i ús dels diferents productes bancaris.

16904103/DIRECCIÓ D'OPERACIONS
    RA38 - Coneix les característiques i ús dels diferents productes bancaris.

16904104/GESTIÓ DE LA QUALITAT
    RA38 - Coneix les característiques i ús dels diferents productes bancaris.

16904105/MATEMÀTIQUES DE LES OPERACIONS FINANCERES
    RA38 - Coneix les característiques i ús dels diferents productes bancaris.

16904106/MICROECONOMIA
    RA38 - Coneix les característiques i ús dels diferents productes bancaris.

16904107/ANÀLISI DELS ESTATS FINANCERS
    RA38 - Coneix les característiques i ús dels diferents productes bancaris.

16904108/DIRECCIÓ FINANCERA: INVERSIÓ
    RA38 - Coneix les característiques i ús dels diferents productes bancaris.

16904109/DIRECCIÓ DE RECURSOS HUMANS
    RA38 - Coneix les característiques i ús dels diferents productes bancaris.

16904110/ESTADÍSTICA II
    RA38 - Coneix les característiques i ús dels diferents productes bancaris.

16904111/FONAMENTS DELS MERCATS FINANCERS
    RA38 - Coneix les característiques i ús dels diferents productes bancaris.

16904112/MACROECONOMIA
    RA38 - Coneix les característiques i ús dels diferents productes bancaris.

16904113/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA
    RA38 - Coneix les característiques i ús dels diferents productes bancaris.

16904114/DIRECCIÓ FINANCERA: FINANÇAMENT
    RA38 - Coneix les característiques i ús dels diferents productes bancaris.

16904115/ECONOMIA MUNDIAL
    RA38 - Coneix les característiques i ús dels diferents productes bancaris.

16904116/INVESTIGACIÓ DE MERCATS I APLICACIONS
    RA38 - Coneix les característiques i ús dels diferents productes bancaris.

16904117/MERCATS I ACTIUS FINANCERS I
    RA38 - Coneix les característiques i ús dels diferents productes bancaris.

16904118/VALORACIÓ D'ACTIUS FINANCERS
    RA38 - Coneix les característiques i ús dels diferents productes bancaris.

16904119/COMPTABILITAT DE GESTIÓ
    RA38 - Coneix les característiques i ús dels diferents productes bancaris.

16904120/SOCIOLOGIA DE L'EMPRESA
    RA38 - Coneix les característiques i ús dels diferents productes bancaris.

16904121/TÈCNIQUES DE DECISIÓ EMPRESARIAL
    RA38 - Coneix les característiques i ús dels diferents productes bancaris.

16904201/MÀRQUETING INTERNACIONAL
    RA38 - Coneix les característiques i ús dels diferents productes bancaris.

16904204/RELACIONS ECONÒMIQUES INTERNACIONALS
    RA38 - Coneix les característiques i ús dels diferents productes bancaris.

16904205/DRET DEL MERCAT INTERNACIONAL
    RA38 - Coneix les característiques i ús dels diferents productes bancaris.

16904206/CONTROL DE GESTIÓ I SISTEMES D'INFORMACIÓ
    RA38 - Coneix les característiques i ús dels diferents productes bancaris.

16904207/MÀRQUETING DE SERVEIS FINANCERS
    RA38 - Coneix les característiques i ús dels diferents productes bancaris.

16904208/CONSOLIDACIÓ D'ESTATS FINANCERS
    RA38 - Coneix les característiques i ús dels diferents productes bancaris.

16904209/COMPTABILITAT I FISCALITAT
    RA38 - Coneix les característiques i ús dels diferents productes bancaris.

16904210/GESTIÓ DEL RISC EN LES OPERACIONS FINANCERES
    RA38 - Coneix les característiques i ús dels diferents productes bancaris.

16904212/DRET DELS MERCATS FINANCERS
    RA38 - Coneix les característiques i ús dels diferents productes bancaris.

16904213/HISTÒRIA ECONÒMICA
    RA38 - Coneix les característiques i ús dels diferents productes bancaris.

16904218/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA38 - Coneix les característiques i ús dels diferents productes bancaris.

16904219/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA38 - Coneix les característiques i ús dels diferents productes bancaris.

16904220/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT III
 RA39Defineix i comprèn el concepte de cost de capital i utilitza els diferents models per al seu
càlcul.
    RA39 - Defineix i comprèn el concepte de cost de capital i utilitza els diferents models per al seu
càlcul.

16904001/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    RA39 - Defineix i comprèn el concepte de cost de capital i utilitza els diferents models per al seu
càlcul.

16904002/COMPTABILITAT FINANCERA
    RA39 - Defineix i comprèn el concepte de cost de capital i utilitza els diferents models per al seu
càlcul.

16904003/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA39 - Defineix i comprèn el concepte de cost de capital i utilitza els diferents models per al seu
càlcul.

16904004/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    RA39 - Defineix i comprèn el concepte de cost de capital i utilitza els diferents models per al seu
càlcul.

16904005/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    RA39 - Defineix i comprèn el concepte de cost de capital i utilitza els diferents models per al seu
càlcul.

16904006/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    RA39 - Defineix i comprèn el concepte de cost de capital i utilitza els diferents models per al seu
càlcul.

16904007/ESTADÍSTICA I
    RA39 - Defineix i comprèn el concepte de cost de capital i utilitza els diferents models per al seu
càlcul.

16904008/MATEMÀTIQUES I
    RA39 - Defineix i comprèn el concepte de cost de capital i utilitza els diferents models per al seu
càlcul.

16904009/MATEMÀTIQUES II
    RA39 - Defineix i comprèn el concepte de cost de capital i utilitza els diferents models per al seu
càlcul.

16904010/DRET MERCANTIL
    RA39 - Defineix i comprèn el concepte de cost de capital i utilitza els diferents models per al seu
càlcul.

16904127/FONAMENTS DE MÀRQUETING
    RA39 - Defineix i comprèn el concepte de cost de capital i utilitza els diferents models per al seu
càlcul.

16904128/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA DE MÀRQUETING
    RA39 - Defineix i comprèn el concepte de cost de capital i utilitza els diferents models per al seu
càlcul.

16904101/COMPORTAMENT ORGANITZATIU
    RA39 - Defineix i comprèn el concepte de cost de capital i utilitza els diferents models per al seu
càlcul.

16904102/COMPTABILITAT FINANCERA SUPERIOR
    RA39 - Defineix i comprèn el concepte de cost de capital i utilitza els diferents models per al seu
càlcul.

16904103/DIRECCIÓ D'OPERACIONS
    RA39 - Defineix i comprèn el concepte de cost de capital i utilitza els diferents models per al seu
càlcul.

16904104/GESTIÓ DE LA QUALITAT
    RA39 - Defineix i comprèn el concepte de cost de capital i utilitza els diferents models per al seu
càlcul.

16904105/MATEMÀTIQUES DE LES OPERACIONS FINANCERES
    RA39 - Defineix i comprèn el concepte de cost de capital i utilitza els diferents models per al seu
càlcul.

16904106/MICROECONOMIA
    RA39 - Defineix i comprèn el concepte de cost de capital i utilitza els diferents models per al seu
càlcul.

16904107/ANÀLISI DELS ESTATS FINANCERS
    RA39 - Defineix i comprèn el concepte de cost de capital i utilitza els diferents models per al seu
càlcul.

16904108/DIRECCIÓ FINANCERA: INVERSIÓ
    RA39 - Defineix i comprèn el concepte de cost de capital i utilitza els diferents models per al seu
càlcul.

16904109/DIRECCIÓ DE RECURSOS HUMANS
    RA39 - Defineix i comprèn el concepte de cost de capital i utilitza els diferents models per al seu
càlcul.

16904110/ESTADÍSTICA II
    RA39 - Defineix i comprèn el concepte de cost de capital i utilitza els diferents models per al seu
càlcul.

16904111/FONAMENTS DELS MERCATS FINANCERS
    RA39 - Defineix i comprèn el concepte de cost de capital i utilitza els diferents models per al seu
càlcul.

16904112/MACROECONOMIA
    RA39 - Defineix i comprèn el concepte de cost de capital i utilitza els diferents models per al seu
càlcul.

16904113/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA
    RA39 - Defineix i comprèn el concepte de cost de capital i utilitza els diferents models per al seu
càlcul.

16904114/DIRECCIÓ FINANCERA: FINANÇAMENT
    RA39 - Defineix i comprèn el concepte de cost de capital i utilitza els diferents models per al seu
càlcul.

16904115/ECONOMIA MUNDIAL
    RA39 - Defineix i comprèn el concepte de cost de capital i utilitza els diferents models per al seu
càlcul.

16904116/INVESTIGACIÓ DE MERCATS I APLICACIONS
    RA39 - Defineix i comprèn el concepte de cost de capital i utilitza els diferents models per al seu
càlcul.

16904117/MERCATS I ACTIUS FINANCERS I
    RA39 - Defineix i comprèn el concepte de cost de capital i utilitza els diferents models per al seu
càlcul.

16904118/VALORACIÓ D'ACTIUS FINANCERS
    RA39 - Defineix i comprèn el concepte de cost de capital i utilitza els diferents models per al seu
càlcul.

16904119/COMPTABILITAT DE GESTIÓ
    RA39 - Defineix i comprèn el concepte de cost de capital i utilitza els diferents models per al seu
càlcul.

16904120/SOCIOLOGIA DE L'EMPRESA
    RA39 - Defineix i comprèn el concepte de cost de capital i utilitza els diferents models per al seu
càlcul.

16904121/TÈCNIQUES DE DECISIÓ EMPRESARIAL
    RA39 - Defineix i comprèn el concepte de cost de capital i utilitza els diferents models per al seu
càlcul.

16904201/MÀRQUETING INTERNACIONAL
    RA39 - Defineix i comprèn el concepte de cost de capital i utilitza els diferents models per al seu
càlcul.

16904204/RELACIONS ECONÒMIQUES INTERNACIONALS
    RA39 - Defineix i comprèn el concepte de cost de capital i utilitza els diferents models per al seu
càlcul.

16904205/DRET DEL MERCAT INTERNACIONAL
    RA39 - Defineix i comprèn el concepte de cost de capital i utilitza els diferents models per al seu
càlcul.

16904206/CONTROL DE GESTIÓ I SISTEMES D'INFORMACIÓ
    RA39 - Defineix i comprèn el concepte de cost de capital i utilitza els diferents models per al seu
càlcul.

16904207/MÀRQUETING DE SERVEIS FINANCERS
    RA39 - Defineix i comprèn el concepte de cost de capital i utilitza els diferents models per al seu
càlcul.

16904208/CONSOLIDACIÓ D'ESTATS FINANCERS
    RA39 - Defineix i comprèn el concepte de cost de capital i utilitza els diferents models per al seu
càlcul.

16904209/COMPTABILITAT I FISCALITAT
    RA39 - Defineix i comprèn el concepte de cost de capital i utilitza els diferents models per al seu
càlcul.

16904210/GESTIÓ DEL RISC EN LES OPERACIONS FINANCERES
    RA39 - Defineix i comprèn el concepte de cost de capital i utilitza els diferents models per al seu
càlcul.

16904212/DRET DELS MERCATS FINANCERS
    RA39 - Defineix i comprèn el concepte de cost de capital i utilitza els diferents models per al seu
càlcul.

16904213/HISTÒRIA ECONÒMICA
    RA39 - Defineix i comprèn el concepte de cost de capital i utilitza els diferents models per al seu
càlcul.

16904218/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA39 - Defineix i comprèn el concepte de cost de capital i utilitza els diferents models per al seu
càlcul.

16904219/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA39 - Defineix i comprèn el concepte de cost de capital i utilitza els diferents models per al seu
càlcul.

16904220/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT III
 RA40Determina els diferents efectes palanquejament de l’empresa i els aplica a l’anàlisi de la
rendibilitat i risc dels accionistes.
    RA40 - Determina els diferents efectes palanquejament de l’empresa i els aplica a l’anàlisi de la
rendibilitat i risc dels accionistes.

16904001/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    RA40 - Determina els diferents efectes palanquejament de l’empresa i els aplica a l’anàlisi de la
rendibilitat i risc dels accionistes.

16904002/COMPTABILITAT FINANCERA
    RA40 - Determina els diferents efectes palanquejament de l’empresa i els aplica a l’anàlisi de la
rendibilitat i risc dels accionistes.

16904003/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA40 - Determina els diferents efectes palanquejament de l’empresa i els aplica a l’anàlisi de la
rendibilitat i risc dels accionistes.

16904004/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    RA40 - Determina els diferents efectes palanquejament de l’empresa i els aplica a l’anàlisi de la
rendibilitat i risc dels accionistes.

16904005/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    RA40 - Determina els diferents efectes palanquejament de l’empresa i els aplica a l’anàlisi de la
rendibilitat i risc dels accionistes.

16904006/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    RA40 - Determina els diferents efectes palanquejament de l’empresa i els aplica a l’anàlisi de la
rendibilitat i risc dels accionistes.

16904007/ESTADÍSTICA I
    RA40 - Determina els diferents efectes palanquejament de l’empresa i els aplica a l’anàlisi de la
rendibilitat i risc dels accionistes.

16904008/MATEMÀTIQUES I
    RA40 - Determina els diferents efectes palanquejament de l’empresa i els aplica a l’anàlisi de la
rendibilitat i risc dels accionistes.

16904009/MATEMÀTIQUES II
    RA40 - Determina els diferents efectes palanquejament de l’empresa i els aplica a l’anàlisi de la
rendibilitat i risc dels accionistes.

16904010/DRET MERCANTIL
    RA40 - Determina els diferents efectes palanquejament de l’empresa i els aplica a l’anàlisi de la
rendibilitat i risc dels accionistes.

16904127/FONAMENTS DE MÀRQUETING
    RA40 - Determina els diferents efectes palanquejament de l’empresa i els aplica a l’anàlisi de la
rendibilitat i risc dels accionistes.

16904128/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA DE MÀRQUETING
    RA40 - Determina els diferents efectes palanquejament de l’empresa i els aplica a l’anàlisi de la
rendibilitat i risc dels accionistes.

16904101/COMPORTAMENT ORGANITZATIU
    RA40 - Determina els diferents efectes palanquejament de l’empresa i els aplica a l’anàlisi de la
rendibilitat i risc dels accionistes.

16904102/COMPTABILITAT FINANCERA SUPERIOR
    RA40 - Determina els diferents efectes palanquejament de l’empresa i els aplica a l’anàlisi de la
rendibilitat i risc dels accionistes.

16904103/DIRECCIÓ D'OPERACIONS
    RA40 - Determina els diferents efectes palanquejament de l’empresa i els aplica a l’anàlisi de la
rendibilitat i risc dels accionistes.

16904104/GESTIÓ DE LA QUALITAT
    RA40 - Determina els diferents efectes palanquejament de l’empresa i els aplica a l’anàlisi de la
rendibilitat i risc dels accionistes.

16904105/MATEMÀTIQUES DE LES OPERACIONS FINANCERES
    RA40 - Determina els diferents efectes palanquejament de l’empresa i els aplica a l’anàlisi de la
rendibilitat i risc dels accionistes.

16904106/MICROECONOMIA
    RA40 - Determina els diferents efectes palanquejament de l’empresa i els aplica a l’anàlisi de la
rendibilitat i risc dels accionistes.

16904107/ANÀLISI DELS ESTATS FINANCERS
    RA40 - Determina els diferents efectes palanquejament de l’empresa i els aplica a l’anàlisi de la
rendibilitat i risc dels accionistes.

16904108/DIRECCIÓ FINANCERA: INVERSIÓ
    RA40 - Determina els diferents efectes palanquejament de l’empresa i els aplica a l’anàlisi de la
rendibilitat i risc dels accionistes.

16904109/DIRECCIÓ DE RECURSOS HUMANS
    RA40 - Determina els diferents efectes palanquejament de l’empresa i els aplica a l’anàlisi de la
rendibilitat i risc dels accionistes.

16904110/ESTADÍSTICA II
    RA40 - Determina els diferents efectes palanquejament de l’empresa i els aplica a l’anàlisi de la
rendibilitat i risc dels accionistes.

16904111/FONAMENTS DELS MERCATS FINANCERS
    RA40 - Determina els diferents efectes palanquejament de l’empresa i els aplica a l’anàlisi de la
rendibilitat i risc dels accionistes.

16904112/MACROECONOMIA
    RA40 - Determina els diferents efectes palanquejament de l’empresa i els aplica a l’anàlisi de la
rendibilitat i risc dels accionistes.

16904113/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA
    RA40 - Determina els diferents efectes palanquejament de l’empresa i els aplica a l’anàlisi de la
rendibilitat i risc dels accionistes.

16904114/DIRECCIÓ FINANCERA: FINANÇAMENT
    RA40 - Determina els diferents efectes palanquejament de l’empresa i els aplica a l’anàlisi de la
rendibilitat i risc dels accionistes.

16904115/ECONOMIA MUNDIAL
    RA40 - Determina els diferents efectes palanquejament de l’empresa i els aplica a l’anàlisi de la
rendibilitat i risc dels accionistes.

16904116/INVESTIGACIÓ DE MERCATS I APLICACIONS
    RA40 - Determina els diferents efectes palanquejament de l’empresa i els aplica a l’anàlisi de la
rendibilitat i risc dels accionistes.

16904117/MERCATS I ACTIUS FINANCERS I
    RA40 - Determina els diferents efectes palanquejament de l’empresa i els aplica a l’anàlisi de la
rendibilitat i risc dels accionistes.

16904118/VALORACIÓ D'ACTIUS FINANCERS
    RA40 - Determina els diferents efectes palanquejament de l’empresa i els aplica a l’anàlisi de la
rendibilitat i risc dels accionistes.

16904119/COMPTABILITAT DE GESTIÓ
    RA40 - Determina els diferents efectes palanquejament de l’empresa i els aplica a l’anàlisi de la
rendibilitat i risc dels accionistes.

16904120/SOCIOLOGIA DE L'EMPRESA
    RA40 - Determina els diferents efectes palanquejament de l’empresa i els aplica a l’anàlisi de la
rendibilitat i risc dels accionistes.

16904121/TÈCNIQUES DE DECISIÓ EMPRESARIAL
    RA40 - Determina els diferents efectes palanquejament de l’empresa i els aplica a l’anàlisi de la
rendibilitat i risc dels accionistes.

16904201/MÀRQUETING INTERNACIONAL
    RA40 - Determina els diferents efectes palanquejament de l’empresa i els aplica a l’anàlisi de la
rendibilitat i risc dels accionistes.

16904204/RELACIONS ECONÒMIQUES INTERNACIONALS
    RA40 - Determina els diferents efectes palanquejament de l’empresa i els aplica a l’anàlisi de la
rendibilitat i risc dels accionistes.

16904205/DRET DEL MERCAT INTERNACIONAL
    RA40 - Determina els diferents efectes palanquejament de l’empresa i els aplica a l’anàlisi de la
rendibilitat i risc dels accionistes.

16904206/CONTROL DE GESTIÓ I SISTEMES D'INFORMACIÓ
    RA40 - Determina els diferents efectes palanquejament de l’empresa i els aplica a l’anàlisi de la
rendibilitat i risc dels accionistes.

16904207/MÀRQUETING DE SERVEIS FINANCERS
    RA40 - Determina els diferents efectes palanquejament de l’empresa i els aplica a l’anàlisi de la
rendibilitat i risc dels accionistes.

16904208/CONSOLIDACIÓ D'ESTATS FINANCERS
    RA40 - Determina els diferents efectes palanquejament de l’empresa i els aplica a l’anàlisi de la
rendibilitat i risc dels accionistes.

16904209/COMPTABILITAT I FISCALITAT
    RA40 - Determina els diferents efectes palanquejament de l’empresa i els aplica a l’anàlisi de la
rendibilitat i risc dels accionistes.

16904210/GESTIÓ DEL RISC EN LES OPERACIONS FINANCERES
    RA40 - Determina els diferents efectes palanquejament de l’empresa i els aplica a l’anàlisi de la
rendibilitat i risc dels accionistes.

16904212/DRET DELS MERCATS FINANCERS
    RA40 - Determina els diferents efectes palanquejament de l’empresa i els aplica a l’anàlisi de la
rendibilitat i risc dels accionistes.

16904213/HISTÒRIA ECONÒMICA
    RA40 - Determina els diferents efectes palanquejament de l’empresa i els aplica a l’anàlisi de la
rendibilitat i risc dels accionistes.

16904218/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA40 - Determina els diferents efectes palanquejament de l’empresa i els aplica a l’anàlisi de la
rendibilitat i risc dels accionistes.

16904219/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA40 - Determina els diferents efectes palanquejament de l’empresa i els aplica a l’anàlisi de la
rendibilitat i risc dels accionistes.

16904220/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT III
 RA41Coneix els fets econòmics més importants esdevinguts al món (i a Espanya), durant l’Edat
Contemporània (segles XVIII-XX)
    RA41 - Coneix els fets econòmics més importants esdevinguts al món (i a Espanya), durant l’Edat
Contemporània (segles XVIII-XX)

16904001/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    RA41 - Coneix els fets econòmics més importants esdevinguts al món (i a Espanya), durant l’Edat
Contemporània (segles XVIII-XX)

16904002/COMPTABILITAT FINANCERA
    RA41 - Coneix els fets econòmics més importants esdevinguts al món (i a Espanya), durant l’Edat
Contemporània (segles XVIII-XX)

16904003/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA41 - Coneix els fets econòmics més importants esdevinguts al món (i a Espanya), durant l’Edat
Contemporània (segles XVIII-XX)

16904004/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    RA41 - Coneix els fets econòmics més importants esdevinguts al món (i a Espanya), durant l’Edat
Contemporània (segles XVIII-XX)

16904005/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    RA41 - Coneix els fets econòmics més importants esdevinguts al món (i a Espanya), durant l’Edat
Contemporània (segles XVIII-XX)

16904006/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    RA41 - Coneix els fets econòmics més importants esdevinguts al món (i a Espanya), durant l’Edat
Contemporània (segles XVIII-XX)

16904007/ESTADÍSTICA I
    RA41 - Coneix els fets econòmics més importants esdevinguts al món (i a Espanya), durant l’Edat
Contemporània (segles XVIII-XX)

16904008/MATEMÀTIQUES I
    RA41 - Coneix els fets econòmics més importants esdevinguts al món (i a Espanya), durant l’Edat
Contemporània (segles XVIII-XX)

16904009/MATEMÀTIQUES II
    RA41 - Coneix els fets econòmics més importants esdevinguts al món (i a Espanya), durant l’Edat
Contemporània (segles XVIII-XX)

16904010/DRET MERCANTIL
    RA41 - Coneix els fets econòmics més importants esdevinguts al món (i a Espanya), durant l’Edat
Contemporània (segles XVIII-XX)

16904127/FONAMENTS DE MÀRQUETING
    RA41 - Coneix els fets econòmics més importants esdevinguts al món (i a Espanya), durant l’Edat
Contemporània (segles XVIII-XX)

16904128/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA DE MÀRQUETING
    RA41 - Coneix els fets econòmics més importants esdevinguts al món (i a Espanya), durant l’Edat
Contemporània (segles XVIII-XX)

16904101/COMPORTAMENT ORGANITZATIU
    RA41 - Coneix els fets econòmics més importants esdevinguts al món (i a Espanya), durant l’Edat
Contemporània (segles XVIII-XX)

16904102/COMPTABILITAT FINANCERA SUPERIOR
    RA41 - Coneix els fets econòmics més importants esdevinguts al món (i a Espanya), durant l’Edat
Contemporània (segles XVIII-XX)

16904103/DIRECCIÓ D'OPERACIONS
    RA41 - Coneix els fets econòmics més importants esdevinguts al món (i a Espanya), durant l’Edat
Contemporània (segles XVIII-XX)

16904104/GESTIÓ DE LA QUALITAT
    RA41 - Coneix els fets econòmics més importants esdevinguts al món (i a Espanya), durant l’Edat
Contemporània (segles XVIII-XX)

16904105/MATEMÀTIQUES DE LES OPERACIONS FINANCERES
    RA41 - Coneix els fets econòmics més importants esdevinguts al món (i a Espanya), durant l’Edat
Contemporània (segles XVIII-XX)

16904106/MICROECONOMIA
    RA41 - Coneix els fets econòmics més importants esdevinguts al món (i a Espanya), durant l’Edat
Contemporània (segles XVIII-XX)

16904107/ANÀLISI DELS ESTATS FINANCERS
    RA41 - Coneix els fets econòmics més importants esdevinguts al món (i a Espanya), durant l’Edat
Contemporània (segles XVIII-XX)

16904108/DIRECCIÓ FINANCERA: INVERSIÓ
    RA41 - Coneix els fets econòmics més importants esdevinguts al món (i a Espanya), durant l’Edat
Contemporània (segles XVIII-XX)

16904109/DIRECCIÓ DE RECURSOS HUMANS
    RA41 - Coneix els fets econòmics més importants esdevinguts al món (i a Espanya), durant l’Edat
Contemporània (segles XVIII-XX)

16904110/ESTADÍSTICA II
    RA41 - Coneix els fets econòmics més importants esdevinguts al món (i a Espanya), durant l’Edat
Contemporània (segles XVIII-XX)

16904111/FONAMENTS DELS MERCATS FINANCERS
    RA41 - Coneix els fets econòmics més importants esdevinguts al món (i a Espanya), durant l’Edat
Contemporània (segles XVIII-XX)

16904112/MACROECONOMIA
    RA41 - Coneix els fets econòmics més importants esdevinguts al món (i a Espanya), durant l’Edat
Contemporània (segles XVIII-XX)

16904113/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA
    RA41 - Coneix els fets econòmics més importants esdevinguts al món (i a Espanya), durant l’Edat
Contemporània (segles XVIII-XX)

16904114/DIRECCIÓ FINANCERA: FINANÇAMENT
    RA41 - Coneix els fets econòmics més importants esdevinguts al món (i a Espanya), durant l’Edat
Contemporània (segles XVIII-XX)

16904115/ECONOMIA MUNDIAL
    RA41 - Coneix els fets econòmics més importants esdevinguts al món (i a Espanya), durant l’Edat
Contemporània (segles XVIII-XX)

16904116/INVESTIGACIÓ DE MERCATS I APLICACIONS
    RA41 - Coneix els fets econòmics més importants esdevinguts al món (i a Espanya), durant l’Edat
Contemporània (segles XVIII-XX)

16904117/MERCATS I ACTIUS FINANCERS I
    RA41 - Coneix els fets econòmics més importants esdevinguts al món (i a Espanya), durant l’Edat
Contemporània (segles XVIII-XX)

16904118/VALORACIÓ D'ACTIUS FINANCERS
    RA41 - Coneix els fets econòmics més importants esdevinguts al món (i a Espanya), durant l’Edat
Contemporània (segles XVIII-XX)

16904119/COMPTABILITAT DE GESTIÓ
    RA41 - Coneix els fets econòmics més importants esdevinguts al món (i a Espanya), durant l’Edat
Contemporània (segles XVIII-XX)

16904120/SOCIOLOGIA DE L'EMPRESA
    RA41 - Coneix els fets econòmics més importants esdevinguts al món (i a Espanya), durant l’Edat
Contemporània (segles XVIII-XX)

16904121/TÈCNIQUES DE DECISIÓ EMPRESARIAL
    RA41 - Coneix els fets econòmics més importants esdevinguts al món (i a Espanya), durant l’Edat
Contemporània (segles XVIII-XX)

16904201/MÀRQUETING INTERNACIONAL
    RA41 - Coneix els fets econòmics més importants esdevinguts al món (i a Espanya), durant l’Edat
Contemporània (segles XVIII-XX)

16904204/RELACIONS ECONÒMIQUES INTERNACIONALS
    RA41 - Coneix els fets econòmics més importants esdevinguts al món (i a Espanya), durant l’Edat
Contemporània (segles XVIII-XX)

16904205/DRET DEL MERCAT INTERNACIONAL
    RA41 - Coneix els fets econòmics més importants esdevinguts al món (i a Espanya), durant l’Edat
Contemporània (segles XVIII-XX)

16904206/CONTROL DE GESTIÓ I SISTEMES D'INFORMACIÓ
    RA41 - Coneix els fets econòmics més importants esdevinguts al món (i a Espanya), durant l’Edat
Contemporània (segles XVIII-XX)

16904207/MÀRQUETING DE SERVEIS FINANCERS
    RA41 - Coneix els fets econòmics més importants esdevinguts al món (i a Espanya), durant l’Edat
Contemporània (segles XVIII-XX)

16904208/CONSOLIDACIÓ D'ESTATS FINANCERS
    RA41 - Coneix els fets econòmics més importants esdevinguts al món (i a Espanya), durant l’Edat
Contemporània (segles XVIII-XX)

16904209/COMPTABILITAT I FISCALITAT
    RA41 - Coneix els fets econòmics més importants esdevinguts al món (i a Espanya), durant l’Edat
Contemporània (segles XVIII-XX)

16904210/GESTIÓ DEL RISC EN LES OPERACIONS FINANCERES
    RA41 - Coneix els fets econòmics més importants esdevinguts al món (i a Espanya), durant l’Edat
Contemporània (segles XVIII-XX)

16904212/DRET DELS MERCATS FINANCERS
    RA41 - Coneix els fets econòmics més importants esdevinguts al món (i a Espanya), durant l’Edat
Contemporània (segles XVIII-XX)

16904213/HISTÒRIA ECONÒMICA
    RA41 - Coneix els fets econòmics més importants esdevinguts al món (i a Espanya), durant l’Edat
Contemporània (segles XVIII-XX)

16904218/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA41 - Coneix els fets econòmics més importants esdevinguts al món (i a Espanya), durant l’Edat
Contemporània (segles XVIII-XX)

16904219/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA41 - Coneix els fets econòmics més importants esdevinguts al món (i a Espanya), durant l’Edat
Contemporània (segles XVIII-XX)

16904220/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT III
 RA42Diferencia els trets de les diverses polítiques econòmiques desenvolupades als segles XIX i XX.
    RA42 - Diferencia els trets de les diverses polítiques econòmiques desenvolupades als segles XIX i XX.

16904001/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    RA42 - Diferencia els trets de les diverses polítiques econòmiques desenvolupades als segles XIX i XX.

16904002/COMPTABILITAT FINANCERA
    RA42 - Diferencia els trets de les diverses polítiques econòmiques desenvolupades als segles XIX i XX.

16904003/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA42 - Diferencia els trets de les diverses polítiques econòmiques desenvolupades als segles XIX i XX.

16904004/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    RA42 - Diferencia els trets de les diverses polítiques econòmiques desenvolupades als segles XIX i XX.

16904005/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    RA42 - Diferencia els trets de les diverses polítiques econòmiques desenvolupades als segles XIX i XX.

16904006/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    RA42 - Diferencia els trets de les diverses polítiques econòmiques desenvolupades als segles XIX i XX.

16904007/ESTADÍSTICA I
    RA42 - Diferencia els trets de les diverses polítiques econòmiques desenvolupades als segles XIX i XX.

16904008/MATEMÀTIQUES I
    RA42 - Diferencia els trets de les diverses polítiques econòmiques desenvolupades als segles XIX i XX.

16904009/MATEMÀTIQUES II
    RA42 - Diferencia els trets de les diverses polítiques econòmiques desenvolupades als segles XIX i XX.

16904010/DRET MERCANTIL
    RA42 - Diferencia els trets de les diverses polítiques econòmiques desenvolupades als segles XIX i XX.

16904127/FONAMENTS DE MÀRQUETING
    RA42 - Diferencia els trets de les diverses polítiques econòmiques desenvolupades als segles XIX i XX.

16904128/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA DE MÀRQUETING
    RA42 - Diferencia els trets de les diverses polítiques econòmiques desenvolupades als segles XIX i XX.

16904101/COMPORTAMENT ORGANITZATIU
    RA42 - Diferencia els trets de les diverses polítiques econòmiques desenvolupades als segles XIX i XX.

16904102/COMPTABILITAT FINANCERA SUPERIOR
    RA42 - Diferencia els trets de les diverses polítiques econòmiques desenvolupades als segles XIX i XX.

16904103/DIRECCIÓ D'OPERACIONS
    RA42 - Diferencia els trets de les diverses polítiques econòmiques desenvolupades als segles XIX i XX.

16904104/GESTIÓ DE LA QUALITAT
    RA42 - Diferencia els trets de les diverses polítiques econòmiques desenvolupades als segles XIX i XX.

16904105/MATEMÀTIQUES DE LES OPERACIONS FINANCERES
    RA42 - Diferencia els trets de les diverses polítiques econòmiques desenvolupades als segles XIX i XX.

16904106/MICROECONOMIA
    RA42 - Diferencia els trets de les diverses polítiques econòmiques desenvolupades als segles XIX i XX.

16904107/ANÀLISI DELS ESTATS FINANCERS
    RA42 - Diferencia els trets de les diverses polítiques econòmiques desenvolupades als segles XIX i XX.

16904108/DIRECCIÓ FINANCERA: INVERSIÓ
    RA42 - Diferencia els trets de les diverses polítiques econòmiques desenvolupades als segles XIX i XX.

16904109/DIRECCIÓ DE RECURSOS HUMANS
    RA42 - Diferencia els trets de les diverses polítiques econòmiques desenvolupades als segles XIX i XX.

16904110/ESTADÍSTICA II
    RA42 - Diferencia els trets de les diverses polítiques econòmiques desenvolupades als segles XIX i XX.

16904111/FONAMENTS DELS MERCATS FINANCERS
    RA42 - Diferencia els trets de les diverses polítiques econòmiques desenvolupades als segles XIX i XX.

16904112/MACROECONOMIA
    RA42 - Diferencia els trets de les diverses polítiques econòmiques desenvolupades als segles XIX i XX.

16904113/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA
    RA42 - Diferencia els trets de les diverses polítiques econòmiques desenvolupades als segles XIX i XX.

16904114/DIRECCIÓ FINANCERA: FINANÇAMENT
    RA42 - Diferencia els trets de les diverses polítiques econòmiques desenvolupades als segles XIX i XX.

16904115/ECONOMIA MUNDIAL
    RA42 - Diferencia els trets de les diverses polítiques econòmiques desenvolupades als segles XIX i XX.

16904116/INVESTIGACIÓ DE MERCATS I APLICACIONS
    RA42 - Diferencia els trets de les diverses polítiques econòmiques desenvolupades als segles XIX i XX.

16904117/MERCATS I ACTIUS FINANCERS I
    RA42 - Diferencia els trets de les diverses polítiques econòmiques desenvolupades als segles XIX i XX.

16904118/VALORACIÓ D'ACTIUS FINANCERS
    RA42 - Diferencia els trets de les diverses polítiques econòmiques desenvolupades als segles XIX i XX.

16904119/COMPTABILITAT DE GESTIÓ
    RA42 - Diferencia els trets de les diverses polítiques econòmiques desenvolupades als segles XIX i XX.

16904120/SOCIOLOGIA DE L'EMPRESA
    RA42 - Diferencia els trets de les diverses polítiques econòmiques desenvolupades als segles XIX i XX.

16904121/TÈCNIQUES DE DECISIÓ EMPRESARIAL
    RA42 - Diferencia els trets de les diverses polítiques econòmiques desenvolupades als segles XIX i XX.

16904201/MÀRQUETING INTERNACIONAL
    RA42 - Diferencia els trets de les diverses polítiques econòmiques desenvolupades als segles XIX i XX.

16904204/RELACIONS ECONÒMIQUES INTERNACIONALS
    RA42 - Diferencia els trets de les diverses polítiques econòmiques desenvolupades als segles XIX i XX.

16904205/DRET DEL MERCAT INTERNACIONAL
    RA42 - Diferencia els trets de les diverses polítiques econòmiques desenvolupades als segles XIX i XX.

16904206/CONTROL DE GESTIÓ I SISTEMES D'INFORMACIÓ
    RA42 - Diferencia els trets de les diverses polítiques econòmiques desenvolupades als segles XIX i XX.

16904207/MÀRQUETING DE SERVEIS FINANCERS
    RA42 - Diferencia els trets de les diverses polítiques econòmiques desenvolupades als segles XIX i XX.

16904208/CONSOLIDACIÓ D'ESTATS FINANCERS
    RA42 - Diferencia els trets de les diverses polítiques econòmiques desenvolupades als segles XIX i XX.

16904209/COMPTABILITAT I FISCALITAT
    RA42 - Diferencia els trets de les diverses polítiques econòmiques desenvolupades als segles XIX i XX.

16904210/GESTIÓ DEL RISC EN LES OPERACIONS FINANCERES
    RA42 - Diferencia els trets de les diverses polítiques econòmiques desenvolupades als segles XIX i XX.

16904212/DRET DELS MERCATS FINANCERS
    RA42 - Diferencia els trets de les diverses polítiques econòmiques desenvolupades als segles XIX i XX.

16904213/HISTÒRIA ECONÒMICA
    RA42 - Diferencia els trets de les diverses polítiques econòmiques desenvolupades als segles XIX i XX.

16904218/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA42 - Diferencia els trets de les diverses polítiques econòmiques desenvolupades als segles XIX i XX.

16904219/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA42 - Diferencia els trets de les diverses polítiques econòmiques desenvolupades als segles XIX i XX.

16904220/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT III
 RA43Identifica les característiques pròpies de cada sistema econòmic en el temps, i el sap relacionar
amb les seves coordenades temporals i espacials.
    RA43 - Identifica les característiques pròpies de cada sistema econòmic en el temps, i el sap relacionar
amb les seves coordenades temporals i espacials.

16904001/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    RA43 - Identifica les característiques pròpies de cada sistema econòmic en el temps, i el sap relacionar
amb les seves coordenades temporals i espacials.

16904002/COMPTABILITAT FINANCERA
    RA43 - Identifica les característiques pròpies de cada sistema econòmic en el temps, i el sap relacionar
amb les seves coordenades temporals i espacials.

16904003/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA43 - Identifica les característiques pròpies de cada sistema econòmic en el temps, i el sap relacionar
amb les seves coordenades temporals i espacials.

16904004/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    RA43 - Identifica les característiques pròpies de cada sistema econòmic en el temps, i el sap relacionar
amb les seves coordenades temporals i espacials.

16904005/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    RA43 - Identifica les característiques pròpies de cada sistema econòmic en el temps, i el sap relacionar
amb les seves coordenades temporals i espacials.

16904006/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    RA43 - Identifica les característiques pròpies de cada sistema econòmic en el temps, i el sap relacionar
amb les seves coordenades temporals i espacials.

16904007/ESTADÍSTICA I
    RA43 - Identifica les característiques pròpies de cada sistema econòmic en el temps, i el sap relacionar
amb les seves coordenades temporals i espacials.

16904008/MATEMÀTIQUES I
    RA43 - Identifica les característiques pròpies de cada sistema econòmic en el temps, i el sap relacionar
amb les seves coordenades temporals i espacials.

16904009/MATEMÀTIQUES II
    RA43 - Identifica les característiques pròpies de cada sistema econòmic en el temps, i el sap relacionar
amb les seves coordenades temporals i espacials.

16904010/DRET MERCANTIL
    RA43 - Identifica les característiques pròpies de cada sistema econòmic en el temps, i el sap relacionar
amb les seves coordenades temporals i espacials.

16904127/FONAMENTS DE MÀRQUETING
    RA43 - Identifica les característiques pròpies de cada sistema econòmic en el temps, i el sap relacionar
amb les seves coordenades temporals i espacials.

16904128/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA DE MÀRQUETING
    RA43 - Identifica les característiques pròpies de cada sistema econòmic en el temps, i el sap relacionar
amb les seves coordenades temporals i espacials.

16904101/COMPORTAMENT ORGANITZATIU
    RA43 - Identifica les característiques pròpies de cada sistema econòmic en el temps, i el sap relacionar
amb les seves coordenades temporals i espacials.

16904102/COMPTABILITAT FINANCERA SUPERIOR
    RA43 - Identifica les característiques pròpies de cada sistema econòmic en el temps, i el sap relacionar
amb les seves coordenades temporals i espacials.

16904103/DIRECCIÓ D'OPERACIONS
    RA43 - Identifica les característiques pròpies de cada sistema econòmic en el temps, i el sap relacionar
amb les seves coordenades temporals i espacials.

16904104/GESTIÓ DE LA QUALITAT
    RA43 - Identifica les característiques pròpies de cada sistema econòmic en el temps, i el sap relacionar
amb les seves coordenades temporals i espacials.

16904105/MATEMÀTIQUES DE LES OPERACIONS FINANCERES
    RA43 - Identifica les característiques pròpies de cada sistema econòmic en el temps, i el sap relacionar
amb les seves coordenades temporals i espacials.

16904106/MICROECONOMIA
    RA43 - Identifica les característiques pròpies de cada sistema econòmic en el temps, i el sap relacionar
amb les seves coordenades temporals i espacials.

16904107/ANÀLISI DELS ESTATS FINANCERS
    RA43 - Identifica les característiques pròpies de cada sistema econòmic en el temps, i el sap relacionar
amb les seves coordenades temporals i espacials.

16904108/DIRECCIÓ FINANCERA: INVERSIÓ
    RA43 - Identifica les característiques pròpies de cada sistema econòmic en el temps, i el sap relacionar
amb les seves coordenades temporals i espacials.

16904109/DIRECCIÓ DE RECURSOS HUMANS
    RA43 - Identifica les característiques pròpies de cada sistema econòmic en el temps, i el sap relacionar
amb les seves coordenades temporals i espacials.

16904110/ESTADÍSTICA II
    RA43 - Identifica les característiques pròpies de cada sistema econòmic en el temps, i el sap relacionar
amb les seves coordenades temporals i espacials.

16904111/FONAMENTS DELS MERCATS FINANCERS
    RA43 - Identifica les característiques pròpies de cada sistema econòmic en el temps, i el sap relacionar
amb les seves coordenades temporals i espacials.

16904112/MACROECONOMIA
    RA43 - Identifica les característiques pròpies de cada sistema econòmic en el temps, i el sap relacionar
amb les seves coordenades temporals i espacials.

16904113/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA
    RA43 - Identifica les característiques pròpies de cada sistema econòmic en el temps, i el sap relacionar
amb les seves coordenades temporals i espacials.

16904114/DIRECCIÓ FINANCERA: FINANÇAMENT
    RA43 - Identifica les característiques pròpies de cada sistema econòmic en el temps, i el sap relacionar
amb les seves coordenades temporals i espacials.

16904115/ECONOMIA MUNDIAL
    RA43 - Identifica les característiques pròpies de cada sistema econòmic en el temps, i el sap relacionar
amb les seves coordenades temporals i espacials.

16904116/INVESTIGACIÓ DE MERCATS I APLICACIONS
    RA43 - Identifica les característiques pròpies de cada sistema econòmic en el temps, i el sap relacionar
amb les seves coordenades temporals i espacials.

16904117/MERCATS I ACTIUS FINANCERS I
    RA43 - Identifica les característiques pròpies de cada sistema econòmic en el temps, i el sap relacionar
amb les seves coordenades temporals i espacials.

16904118/VALORACIÓ D'ACTIUS FINANCERS
    RA43 - Identifica les característiques pròpies de cada sistema econòmic en el temps, i el sap relacionar
amb les seves coordenades temporals i espacials.

16904119/COMPTABILITAT DE GESTIÓ
    RA43 - Identifica les característiques pròpies de cada sistema econòmic en el temps, i el sap relacionar
amb les seves coordenades temporals i espacials.

16904120/SOCIOLOGIA DE L'EMPRESA
    RA43 - Identifica les característiques pròpies de cada sistema econòmic en el temps, i el sap relacionar
amb les seves coordenades temporals i espacials.

16904121/TÈCNIQUES DE DECISIÓ EMPRESARIAL
    RA43 - Identifica les característiques pròpies de cada sistema econòmic en el temps, i el sap relacionar
amb les seves coordenades temporals i espacials.

16904201/MÀRQUETING INTERNACIONAL
    RA43 - Identifica les característiques pròpies de cada sistema econòmic en el temps, i el sap relacionar
amb les seves coordenades temporals i espacials.

16904204/RELACIONS ECONÒMIQUES INTERNACIONALS
    RA43 - Identifica les característiques pròpies de cada sistema econòmic en el temps, i el sap relacionar
amb les seves coordenades temporals i espacials.

16904205/DRET DEL MERCAT INTERNACIONAL
    RA43 - Identifica les característiques pròpies de cada sistema econòmic en el temps, i el sap relacionar
amb les seves coordenades temporals i espacials.

16904206/CONTROL DE GESTIÓ I SISTEMES D'INFORMACIÓ
    RA43 - Identifica les característiques pròpies de cada sistema econòmic en el temps, i el sap relacionar
amb les seves coordenades temporals i espacials.

16904207/MÀRQUETING DE SERVEIS FINANCERS
    RA43 - Identifica les característiques pròpies de cada sistema econòmic en el temps, i el sap relacionar
amb les seves coordenades temporals i espacials.

16904208/CONSOLIDACIÓ D'ESTATS FINANCERS
    RA43 - Identifica les característiques pròpies de cada sistema econòmic en el temps, i el sap relacionar
amb les seves coordenades temporals i espacials.

16904209/COMPTABILITAT I FISCALITAT
    RA43 - Identifica les característiques pròpies de cada sistema econòmic en el temps, i el sap relacionar
amb les seves coordenades temporals i espacials.

16904210/GESTIÓ DEL RISC EN LES OPERACIONS FINANCERES
    RA43 - Identifica les característiques pròpies de cada sistema econòmic en el temps, i el sap relacionar
amb les seves coordenades temporals i espacials.

16904212/DRET DELS MERCATS FINANCERS
    RA43 - Identifica les característiques pròpies de cada sistema econòmic en el temps, i el sap relacionar
amb les seves coordenades temporals i espacials.

16904213/HISTÒRIA ECONÒMICA
    RA43 - Identifica les característiques pròpies de cada sistema econòmic en el temps, i el sap relacionar
amb les seves coordenades temporals i espacials.

16904218/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA43 - Identifica les característiques pròpies de cada sistema econòmic en el temps, i el sap relacionar
amb les seves coordenades temporals i espacials.

16904219/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA43 - Identifica les característiques pròpies de cada sistema econòmic en el temps, i el sap relacionar
amb les seves coordenades temporals i espacials.

16904220/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT III
 RA44Situa l’economia espanyola dins l’ordre global dels segles XIX i XX.
    RA44 - Situa l’economia espanyola dins l’ordre global dels segles XIX i XX.

16904001/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    RA44 - Situa l’economia espanyola dins l’ordre global dels segles XIX i XX.

16904002/COMPTABILITAT FINANCERA
    RA44 - Situa l’economia espanyola dins l’ordre global dels segles XIX i XX.

16904003/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA44 - Situa l’economia espanyola dins l’ordre global dels segles XIX i XX.

16904004/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    RA44 - Situa l’economia espanyola dins l’ordre global dels segles XIX i XX.

16904005/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    RA44 - Situa l’economia espanyola dins l’ordre global dels segles XIX i XX.

16904006/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    RA44 - Situa l’economia espanyola dins l’ordre global dels segles XIX i XX.

16904007/ESTADÍSTICA I
    RA44 - Situa l’economia espanyola dins l’ordre global dels segles XIX i XX.

16904008/MATEMÀTIQUES I
    RA44 - Situa l’economia espanyola dins l’ordre global dels segles XIX i XX.

16904009/MATEMÀTIQUES II
    RA44 - Situa l’economia espanyola dins l’ordre global dels segles XIX i XX.

16904010/DRET MERCANTIL
    RA44 - Situa l’economia espanyola dins l’ordre global dels segles XIX i XX.

16904127/FONAMENTS DE MÀRQUETING
    RA44 - Situa l’economia espanyola dins l’ordre global dels segles XIX i XX.

16904128/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA DE MÀRQUETING
    RA44 - Situa l’economia espanyola dins l’ordre global dels segles XIX i XX.

16904101/COMPORTAMENT ORGANITZATIU
    RA44 - Situa l’economia espanyola dins l’ordre global dels segles XIX i XX.

16904102/COMPTABILITAT FINANCERA SUPERIOR
    RA44 - Situa l’economia espanyola dins l’ordre global dels segles XIX i XX.

16904103/DIRECCIÓ D'OPERACIONS
    RA44 - Situa l’economia espanyola dins l’ordre global dels segles XIX i XX.

16904104/GESTIÓ DE LA QUALITAT
    RA44 - Situa l’economia espanyola dins l’ordre global dels segles XIX i XX.

16904105/MATEMÀTIQUES DE LES OPERACIONS FINANCERES
    RA44 - Situa l’economia espanyola dins l’ordre global dels segles XIX i XX.

16904106/MICROECONOMIA
    RA44 - Situa l’economia espanyola dins l’ordre global dels segles XIX i XX.

16904107/ANÀLISI DELS ESTATS FINANCERS
    RA44 - Situa l’economia espanyola dins l’ordre global dels segles XIX i XX.

16904108/DIRECCIÓ FINANCERA: INVERSIÓ
    RA44 - Situa l’economia espanyola dins l’ordre global dels segles XIX i XX.

16904109/DIRECCIÓ DE RECURSOS HUMANS
    RA44 - Situa l’economia espanyola dins l’ordre global dels segles XIX i XX.

16904110/ESTADÍSTICA II
    RA44 - Situa l’economia espanyola dins l’ordre global dels segles XIX i XX.

16904111/FONAMENTS DELS MERCATS FINANCERS
    RA44 - Situa l’economia espanyola dins l’ordre global dels segles XIX i XX.

16904112/MACROECONOMIA
    RA44 - Situa l’economia espanyola dins l’ordre global dels segles XIX i XX.

16904113/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA
    RA44 - Situa l’economia espanyola dins l’ordre global dels segles XIX i XX.

16904114/DIRECCIÓ FINANCERA: FINANÇAMENT
    RA44 - Situa l’economia espanyola dins l’ordre global dels segles XIX i XX.

16904115/ECONOMIA MUNDIAL
    RA44 - Situa l’economia espanyola dins l’ordre global dels segles XIX i XX.

16904116/INVESTIGACIÓ DE MERCATS I APLICACIONS
    RA44 - Situa l’economia espanyola dins l’ordre global dels segles XIX i XX.

16904117/MERCATS I ACTIUS FINANCERS I
    RA44 - Situa l’economia espanyola dins l’ordre global dels segles XIX i XX.

16904118/VALORACIÓ D'ACTIUS FINANCERS
    RA44 - Situa l’economia espanyola dins l’ordre global dels segles XIX i XX.

16904119/COMPTABILITAT DE GESTIÓ
    RA44 - Situa l’economia espanyola dins l’ordre global dels segles XIX i XX.

16904120/SOCIOLOGIA DE L'EMPRESA
    RA44 - Situa l’economia espanyola dins l’ordre global dels segles XIX i XX.

16904121/TÈCNIQUES DE DECISIÓ EMPRESARIAL
    RA44 - Situa l’economia espanyola dins l’ordre global dels segles XIX i XX.

16904201/MÀRQUETING INTERNACIONAL
    RA44 - Situa l’economia espanyola dins l’ordre global dels segles XIX i XX.

16904204/RELACIONS ECONÒMIQUES INTERNACIONALS
    RA44 - Situa l’economia espanyola dins l’ordre global dels segles XIX i XX.

16904205/DRET DEL MERCAT INTERNACIONAL
    RA44 - Situa l’economia espanyola dins l’ordre global dels segles XIX i XX.

16904206/CONTROL DE GESTIÓ I SISTEMES D'INFORMACIÓ
    RA44 - Situa l’economia espanyola dins l’ordre global dels segles XIX i XX.

16904207/MÀRQUETING DE SERVEIS FINANCERS
    RA44 - Situa l’economia espanyola dins l’ordre global dels segles XIX i XX.

16904208/CONSOLIDACIÓ D'ESTATS FINANCERS
    RA44 - Situa l’economia espanyola dins l’ordre global dels segles XIX i XX.

16904209/COMPTABILITAT I FISCALITAT
    RA44 - Situa l’economia espanyola dins l’ordre global dels segles XIX i XX.

16904210/GESTIÓ DEL RISC EN LES OPERACIONS FINANCERES
    RA44 - Situa l’economia espanyola dins l’ordre global dels segles XIX i XX.

16904212/DRET DELS MERCATS FINANCERS
    RA44 - Situa l’economia espanyola dins l’ordre global dels segles XIX i XX.

16904213/HISTÒRIA ECONÒMICA
    RA44 - Situa l’economia espanyola dins l’ordre global dels segles XIX i XX.

16904218/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA44 - Situa l’economia espanyola dins l’ordre global dels segles XIX i XX.

16904219/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA44 - Situa l’economia espanyola dins l’ordre global dels segles XIX i XX.

16904220/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT III
 RA45Interpreta els resultats i obté les conclusions oportunes, per a recollir-les en l’informe final.
    RA45 - Interpreta els resultats i obté les conclusions oportunes, per a recollir-les en l’informe final.

16904001/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    RA45 - Interpreta els resultats i obté les conclusions oportunes, per a recollir-les en l’informe final.

16904002/COMPTABILITAT FINANCERA
    RA45 - Interpreta els resultats i obté les conclusions oportunes, per a recollir-les en l’informe final.

16904003/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA45 - Interpreta els resultats i obté les conclusions oportunes, per a recollir-les en l’informe final.

16904004/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    RA45 - Interpreta els resultats i obté les conclusions oportunes, per a recollir-les en l’informe final.

16904005/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    RA45 - Interpreta els resultats i obté les conclusions oportunes, per a recollir-les en l’informe final.

16904006/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    RA45 - Interpreta els resultats i obté les conclusions oportunes, per a recollir-les en l’informe final.

16904007/ESTADÍSTICA I
    RA45 - Interpreta els resultats i obté les conclusions oportunes, per a recollir-les en l’informe final.

16904008/MATEMÀTIQUES I
    RA45 - Interpreta els resultats i obté les conclusions oportunes, per a recollir-les en l’informe final.

16904009/MATEMÀTIQUES II
    RA45 - Interpreta els resultats i obté les conclusions oportunes, per a recollir-les en l’informe final.

16904010/DRET MERCANTIL
    RA45 - Interpreta els resultats i obté les conclusions oportunes, per a recollir-les en l’informe final.

16904127/FONAMENTS DE MÀRQUETING
    RA45 - Interpreta els resultats i obté les conclusions oportunes, per a recollir-les en l’informe final.

16904128/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA DE MÀRQUETING
    RA45 - Interpreta els resultats i obté les conclusions oportunes, per a recollir-les en l’informe final.

16904101/COMPORTAMENT ORGANITZATIU
    RA45 - Interpreta els resultats i obté les conclusions oportunes, per a recollir-les en l’informe final.

16904102/COMPTABILITAT FINANCERA SUPERIOR
    RA45 - Interpreta els resultats i obté les conclusions oportunes, per a recollir-les en l’informe final.

16904103/DIRECCIÓ D'OPERACIONS
    RA45 - Interpreta els resultats i obté les conclusions oportunes, per a recollir-les en l’informe final.

16904104/GESTIÓ DE LA QUALITAT
    RA45 - Interpreta els resultats i obté les conclusions oportunes, per a recollir-les en l’informe final.

16904105/MATEMÀTIQUES DE LES OPERACIONS FINANCERES
    RA45 - Interpreta els resultats i obté les conclusions oportunes, per a recollir-les en l’informe final.

16904106/MICROECONOMIA
    RA45 - Interpreta els resultats i obté les conclusions oportunes, per a recollir-les en l’informe final.

16904107/ANÀLISI DELS ESTATS FINANCERS
    RA45 - Interpreta els resultats i obté les conclusions oportunes, per a recollir-les en l’informe final.

16904108/DIRECCIÓ FINANCERA: INVERSIÓ
    RA45 - Interpreta els resultats i obté les conclusions oportunes, per a recollir-les en l’informe final.

16904109/DIRECCIÓ DE RECURSOS HUMANS
    RA45 - Interpreta els resultats i obté les conclusions oportunes, per a recollir-les en l’informe final.

16904110/ESTADÍSTICA II
    RA45 - Interpreta els resultats i obté les conclusions oportunes, per a recollir-les en l’informe final.

16904111/FONAMENTS DELS MERCATS FINANCERS
    RA45 - Interpreta els resultats i obté les conclusions oportunes, per a recollir-les en l’informe final.

16904112/MACROECONOMIA
    RA45 - Interpreta els resultats i obté les conclusions oportunes, per a recollir-les en l’informe final.

16904113/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA
    RA45 - Interpreta els resultats i obté les conclusions oportunes, per a recollir-les en l’informe final.

16904114/DIRECCIÓ FINANCERA: FINANÇAMENT
    RA45 - Interpreta els resultats i obté les conclusions oportunes, per a recollir-les en l’informe final.

16904115/ECONOMIA MUNDIAL
    RA45 - Interpreta els resultats i obté les conclusions oportunes, per a recollir-les en l’informe final.

16904116/INVESTIGACIÓ DE MERCATS I APLICACIONS
    RA45 - Interpreta els resultats i obté les conclusions oportunes, per a recollir-les en l’informe final.

16904117/MERCATS I ACTIUS FINANCERS I
    RA45 - Interpreta els resultats i obté les conclusions oportunes, per a recollir-les en l’informe final.

16904118/VALORACIÓ D'ACTIUS FINANCERS
    RA45 - Interpreta els resultats i obté les conclusions oportunes, per a recollir-les en l’informe final.

16904119/COMPTABILITAT DE GESTIÓ
    RA45 - Interpreta els resultats i obté les conclusions oportunes, per a recollir-les en l’informe final.

16904120/SOCIOLOGIA DE L'EMPRESA
    RA45 - Interpreta els resultats i obté les conclusions oportunes, per a recollir-les en l’informe final.

16904121/TÈCNIQUES DE DECISIÓ EMPRESARIAL
    RA45 - Interpreta els resultats i obté les conclusions oportunes, per a recollir-les en l’informe final.

16904201/MÀRQUETING INTERNACIONAL
    RA45 - Interpreta els resultats i obté les conclusions oportunes, per a recollir-les en l’informe final.

16904204/RELACIONS ECONÒMIQUES INTERNACIONALS
    RA45 - Interpreta els resultats i obté les conclusions oportunes, per a recollir-les en l’informe final.

16904205/DRET DEL MERCAT INTERNACIONAL
    RA45 - Interpreta els resultats i obté les conclusions oportunes, per a recollir-les en l’informe final.

16904206/CONTROL DE GESTIÓ I SISTEMES D'INFORMACIÓ
    RA45 - Interpreta els resultats i obté les conclusions oportunes, per a recollir-les en l’informe final.

16904207/MÀRQUETING DE SERVEIS FINANCERS
    RA45 - Interpreta els resultats i obté les conclusions oportunes, per a recollir-les en l’informe final.

16904208/CONSOLIDACIÓ D'ESTATS FINANCERS
    RA45 - Interpreta els resultats i obté les conclusions oportunes, per a recollir-les en l’informe final.

16904209/COMPTABILITAT I FISCALITAT
    RA45 - Interpreta els resultats i obté les conclusions oportunes, per a recollir-les en l’informe final.

16904210/GESTIÓ DEL RISC EN LES OPERACIONS FINANCERES
    RA45 - Interpreta els resultats i obté les conclusions oportunes, per a recollir-les en l’informe final.

16904212/DRET DELS MERCATS FINANCERS
    RA45 - Interpreta els resultats i obté les conclusions oportunes, per a recollir-les en l’informe final.

16904213/HISTÒRIA ECONÒMICA
    RA45 - Interpreta els resultats i obté les conclusions oportunes, per a recollir-les en l’informe final.

16904218/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA45 - Interpreta els resultats i obté les conclusions oportunes, per a recollir-les en l’informe final.

16904219/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA45 - Interpreta els resultats i obté les conclusions oportunes, per a recollir-les en l’informe final.

16904220/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT III
 RA46Sap dissenyar una investigació de mercats
    RA46 - Sap dissenyar una investigació de mercats

16904001/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    RA46 - Sap dissenyar una investigació de mercats

16904002/COMPTABILITAT FINANCERA
    RA46 - Sap dissenyar una investigació de mercats

16904003/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA46 - Sap dissenyar una investigació de mercats

16904004/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    RA46 - Sap dissenyar una investigació de mercats

16904005/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    RA46 - Sap dissenyar una investigació de mercats

16904006/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    RA46 - Sap dissenyar una investigació de mercats

16904007/ESTADÍSTICA I
    RA46 - Sap dissenyar una investigació de mercats

16904008/MATEMÀTIQUES I
    RA46 - Sap dissenyar una investigació de mercats

16904009/MATEMÀTIQUES II
    RA46 - Sap dissenyar una investigació de mercats

16904010/DRET MERCANTIL
    RA46 - Sap dissenyar una investigació de mercats

16904127/FONAMENTS DE MÀRQUETING
    RA46 - Sap dissenyar una investigació de mercats

16904128/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA DE MÀRQUETING
    RA46 - Sap dissenyar una investigació de mercats

16904101/COMPORTAMENT ORGANITZATIU
    RA46 - Sap dissenyar una investigació de mercats

16904102/COMPTABILITAT FINANCERA SUPERIOR
    RA46 - Sap dissenyar una investigació de mercats

16904103/DIRECCIÓ D'OPERACIONS
    RA46 - Sap dissenyar una investigació de mercats

16904104/GESTIÓ DE LA QUALITAT
    RA46 - Sap dissenyar una investigació de mercats

16904105/MATEMÀTIQUES DE LES OPERACIONS FINANCERES
    RA46 - Sap dissenyar una investigació de mercats

16904106/MICROECONOMIA
    RA46 - Sap dissenyar una investigació de mercats

16904107/ANÀLISI DELS ESTATS FINANCERS
    RA46 - Sap dissenyar una investigació de mercats

16904108/DIRECCIÓ FINANCERA: INVERSIÓ
    RA46 - Sap dissenyar una investigació de mercats

16904109/DIRECCIÓ DE RECURSOS HUMANS
    RA46 - Sap dissenyar una investigació de mercats

16904110/ESTADÍSTICA II
    RA46 - Sap dissenyar una investigació de mercats

16904111/FONAMENTS DELS MERCATS FINANCERS
    RA46 - Sap dissenyar una investigació de mercats

16904112/MACROECONOMIA
    RA46 - Sap dissenyar una investigació de mercats

16904113/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA
    RA46 - Sap dissenyar una investigació de mercats

16904114/DIRECCIÓ FINANCERA: FINANÇAMENT
    RA46 - Sap dissenyar una investigació de mercats

16904115/ECONOMIA MUNDIAL
    RA46 - Sap dissenyar una investigació de mercats

16904116/INVESTIGACIÓ DE MERCATS I APLICACIONS
    RA46 - Sap dissenyar una investigació de mercats

16904117/MERCATS I ACTIUS FINANCERS I
    RA46 - Sap dissenyar una investigació de mercats

16904118/VALORACIÓ D'ACTIUS FINANCERS
    RA46 - Sap dissenyar una investigació de mercats

16904119/COMPTABILITAT DE GESTIÓ
    RA46 - Sap dissenyar una investigació de mercats

16904120/SOCIOLOGIA DE L'EMPRESA
    RA46 - Sap dissenyar una investigació de mercats

16904121/TÈCNIQUES DE DECISIÓ EMPRESARIAL
    RA46 - Sap dissenyar una investigació de mercats

16904201/MÀRQUETING INTERNACIONAL
    RA46 - Sap dissenyar una investigació de mercats

16904204/RELACIONS ECONÒMIQUES INTERNACIONALS
    RA46 - Sap dissenyar una investigació de mercats

16904205/DRET DEL MERCAT INTERNACIONAL
    RA46 - Sap dissenyar una investigació de mercats

16904206/CONTROL DE GESTIÓ I SISTEMES D'INFORMACIÓ
    RA46 - Sap dissenyar una investigació de mercats

16904207/MÀRQUETING DE SERVEIS FINANCERS
    RA46 - Sap dissenyar una investigació de mercats

16904208/CONSOLIDACIÓ D'ESTATS FINANCERS
    RA46 - Sap dissenyar una investigació de mercats

16904209/COMPTABILITAT I FISCALITAT
    RA46 - Sap dissenyar una investigació de mercats

16904210/GESTIÓ DEL RISC EN LES OPERACIONS FINANCERES
    RA46 - Sap dissenyar una investigació de mercats

16904212/DRET DELS MERCATS FINANCERS
    RA46 - Sap dissenyar una investigació de mercats

16904213/HISTÒRIA ECONÒMICA
    RA46 - Sap dissenyar una investigació de mercats

16904218/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA46 - Sap dissenyar una investigació de mercats

16904219/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA46 - Sap dissenyar una investigació de mercats

16904220/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT III
 RA47Utilitza les tècniques d’anàlisi més apropiades, depenent del tipus d’estudi i dels seus
objectius.
    RA47 - Utilitza les tècniques d’anàlisi més apropiades, depenent del tipus d’estudi i dels seus
objectius.

16904001/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    RA47 - Utilitza les tècniques d’anàlisi més apropiades, depenent del tipus d’estudi i dels seus
objectius.

16904002/COMPTABILITAT FINANCERA
    RA47 - Utilitza les tècniques d’anàlisi més apropiades, depenent del tipus d’estudi i dels seus
objectius.

16904003/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA47 - Utilitza les tècniques d’anàlisi més apropiades, depenent del tipus d’estudi i dels seus
objectius.

16904004/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    RA47 - Utilitza les tècniques d’anàlisi més apropiades, depenent del tipus d’estudi i dels seus
objectius.

16904005/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    RA47 - Utilitza les tècniques d’anàlisi més apropiades, depenent del tipus d’estudi i dels seus
objectius.

16904006/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    RA47 - Utilitza les tècniques d’anàlisi més apropiades, depenent del tipus d’estudi i dels seus
objectius.

16904007/ESTADÍSTICA I
    RA47 - Utilitza les tècniques d’anàlisi més apropiades, depenent del tipus d’estudi i dels seus
objectius.

16904008/MATEMÀTIQUES I
    RA47 - Utilitza les tècniques d’anàlisi més apropiades, depenent del tipus d’estudi i dels seus
objectius.

16904009/MATEMÀTIQUES II
    RA47 - Utilitza les tècniques d’anàlisi més apropiades, depenent del tipus d’estudi i dels seus
objectius.

16904010/DRET MERCANTIL
    RA47 - Utilitza les tècniques d’anàlisi més apropiades, depenent del tipus d’estudi i dels seus
objectius.

16904127/FONAMENTS DE MÀRQUETING
    RA47 - Utilitza les tècniques d’anàlisi més apropiades, depenent del tipus d’estudi i dels seus
objectius.

16904128/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA DE MÀRQUETING
    RA47 - Utilitza les tècniques d’anàlisi més apropiades, depenent del tipus d’estudi i dels seus
objectius.

16904101/COMPORTAMENT ORGANITZATIU
    RA47 - Utilitza les tècniques d’anàlisi més apropiades, depenent del tipus d’estudi i dels seus
objectius.

16904102/COMPTABILITAT FINANCERA SUPERIOR
    RA47 - Utilitza les tècniques d’anàlisi més apropiades, depenent del tipus d’estudi i dels seus
objectius.

16904103/DIRECCIÓ D'OPERACIONS
    RA47 - Utilitza les tècniques d’anàlisi més apropiades, depenent del tipus d’estudi i dels seus
objectius.

16904104/GESTIÓ DE LA QUALITAT
    RA47 - Utilitza les tècniques d’anàlisi més apropiades, depenent del tipus d’estudi i dels seus
objectius.

16904105/MATEMÀTIQUES DE LES OPERACIONS FINANCERES
    RA47 - Utilitza les tècniques d’anàlisi més apropiades, depenent del tipus d’estudi i dels seus
objectius.

16904106/MICROECONOMIA
    RA47 - Utilitza les tècniques d’anàlisi més apropiades, depenent del tipus d’estudi i dels seus
objectius.

16904107/ANÀLISI DELS ESTATS FINANCERS
    RA47 - Utilitza les tècniques d’anàlisi més apropiades, depenent del tipus d’estudi i dels seus
objectius.

16904108/DIRECCIÓ FINANCERA: INVERSIÓ
    RA47 - Utilitza les tècniques d’anàlisi més apropiades, depenent del tipus d’estudi i dels seus
objectius.

16904109/DIRECCIÓ DE RECURSOS HUMANS
    RA47 - Utilitza les tècniques d’anàlisi més apropiades, depenent del tipus d’estudi i dels seus
objectius.

16904110/ESTADÍSTICA II
    RA47 - Utilitza les tècniques d’anàlisi més apropiades, depenent del tipus d’estudi i dels seus
objectius.

16904111/FONAMENTS DELS MERCATS FINANCERS
    RA47 - Utilitza les tècniques d’anàlisi més apropiades, depenent del tipus d’estudi i dels seus
objectius.

16904112/MACROECONOMIA
    RA47 - Utilitza les tècniques d’anàlisi més apropiades, depenent del tipus d’estudi i dels seus
objectius.

16904113/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA
    RA47 - Utilitza les tècniques d’anàlisi més apropiades, depenent del tipus d’estudi i dels seus
objectius.

16904114/DIRECCIÓ FINANCERA: FINANÇAMENT
    RA47 - Utilitza les tècniques d’anàlisi més apropiades, depenent del tipus d’estudi i dels seus
objectius.

16904115/ECONOMIA MUNDIAL
    RA47 - Utilitza les tècniques d’anàlisi més apropiades, depenent del tipus d’estudi i dels seus
objectius.

16904116/INVESTIGACIÓ DE MERCATS I APLICACIONS
    RA47 - Utilitza les tècniques d’anàlisi més apropiades, depenent del tipus d’estudi i dels seus
objectius.

16904117/MERCATS I ACTIUS FINANCERS I
    RA47 - Utilitza les tècniques d’anàlisi més apropiades, depenent del tipus d’estudi i dels seus
objectius.

16904118/VALORACIÓ D'ACTIUS FINANCERS
    RA47 - Utilitza les tècniques d’anàlisi més apropiades, depenent del tipus d’estudi i dels seus
objectius.

16904119/COMPTABILITAT DE GESTIÓ
    RA47 - Utilitza les tècniques d’anàlisi més apropiades, depenent del tipus d’estudi i dels seus
objectius.

16904120/SOCIOLOGIA DE L'EMPRESA
    RA47 - Utilitza les tècniques d’anàlisi més apropiades, depenent del tipus d’estudi i dels seus
objectius.

16904121/TÈCNIQUES DE DECISIÓ EMPRESARIAL
    RA47 - Utilitza les tècniques d’anàlisi més apropiades, depenent del tipus d’estudi i dels seus
objectius.

16904201/MÀRQUETING INTERNACIONAL
    RA47 - Utilitza les tècniques d’anàlisi més apropiades, depenent del tipus d’estudi i dels seus
objectius.

16904204/RELACIONS ECONÒMIQUES INTERNACIONALS
    RA47 - Utilitza les tècniques d’anàlisi més apropiades, depenent del tipus d’estudi i dels seus
objectius.

16904205/DRET DEL MERCAT INTERNACIONAL
    RA47 - Utilitza les tècniques d’anàlisi més apropiades, depenent del tipus d’estudi i dels seus
objectius.

16904206/CONTROL DE GESTIÓ I SISTEMES D'INFORMACIÓ
    RA47 - Utilitza les tècniques d’anàlisi més apropiades, depenent del tipus d’estudi i dels seus
objectius.

16904207/MÀRQUETING DE SERVEIS FINANCERS
    RA47 - Utilitza les tècniques d’anàlisi més apropiades, depenent del tipus d’estudi i dels seus
objectius.

16904208/CONSOLIDACIÓ D'ESTATS FINANCERS
    RA47 - Utilitza les tècniques d’anàlisi més apropiades, depenent del tipus d’estudi i dels seus
objectius.

16904209/COMPTABILITAT I FISCALITAT
    RA47 - Utilitza les tècniques d’anàlisi més apropiades, depenent del tipus d’estudi i dels seus
objectius.

16904210/GESTIÓ DEL RISC EN LES OPERACIONS FINANCERES
    RA47 - Utilitza les tècniques d’anàlisi més apropiades, depenent del tipus d’estudi i dels seus
objectius.

16904212/DRET DELS MERCATS FINANCERS
    RA47 - Utilitza les tècniques d’anàlisi més apropiades, depenent del tipus d’estudi i dels seus
objectius.

16904213/HISTÒRIA ECONÒMICA
    RA47 - Utilitza les tècniques d’anàlisi més apropiades, depenent del tipus d’estudi i dels seus
objectius.

16904218/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA47 - Utilitza les tècniques d’anàlisi més apropiades, depenent del tipus d’estudi i dels seus
objectius.

16904219/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA47 - Utilitza les tècniques d’anàlisi més apropiades, depenent del tipus d’estudi i dels seus
objectius.

16904220/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT III
 RA48Sap explicar els mecanismes de relacions internacionals.
    RA48 - Sap explicar els mecanismes de relacions internacionals.

16904001/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    RA48 - Sap explicar els mecanismes de relacions internacionals.

16904002/COMPTABILITAT FINANCERA
    RA48 - Sap explicar els mecanismes de relacions internacionals.

16904003/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA48 - Sap explicar els mecanismes de relacions internacionals.

16904004/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    RA48 - Sap explicar els mecanismes de relacions internacionals.

16904005/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    RA48 - Sap explicar els mecanismes de relacions internacionals.

16904006/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    RA48 - Sap explicar els mecanismes de relacions internacionals.

16904007/ESTADÍSTICA I
    RA48 - Sap explicar els mecanismes de relacions internacionals.

16904008/MATEMÀTIQUES I
    RA48 - Sap explicar els mecanismes de relacions internacionals.

16904009/MATEMÀTIQUES II
    RA48 - Sap explicar els mecanismes de relacions internacionals.

16904010/DRET MERCANTIL
    RA48 - Sap explicar els mecanismes de relacions internacionals.

16904127/FONAMENTS DE MÀRQUETING
    RA48 - Sap explicar els mecanismes de relacions internacionals.

16904128/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA DE MÀRQUETING
    RA48 - Sap explicar els mecanismes de relacions internacionals.

16904101/COMPORTAMENT ORGANITZATIU
    RA48 - Sap explicar els mecanismes de relacions internacionals.

16904102/COMPTABILITAT FINANCERA SUPERIOR
    RA48 - Sap explicar els mecanismes de relacions internacionals.

16904103/DIRECCIÓ D'OPERACIONS
    RA48 - Sap explicar els mecanismes de relacions internacionals.

16904104/GESTIÓ DE LA QUALITAT
    RA48 - Sap explicar els mecanismes de relacions internacionals.

16904105/MATEMÀTIQUES DE LES OPERACIONS FINANCERES
    RA48 - Sap explicar els mecanismes de relacions internacionals.

16904106/MICROECONOMIA
    RA48 - Sap explicar els mecanismes de relacions internacionals.

16904107/ANÀLISI DELS ESTATS FINANCERS
    RA48 - Sap explicar els mecanismes de relacions internacionals.

16904108/DIRECCIÓ FINANCERA: INVERSIÓ
    RA48 - Sap explicar els mecanismes de relacions internacionals.

16904109/DIRECCIÓ DE RECURSOS HUMANS
    RA48 - Sap explicar els mecanismes de relacions internacionals.

16904110/ESTADÍSTICA II
    RA48 - Sap explicar els mecanismes de relacions internacionals.

16904111/FONAMENTS DELS MERCATS FINANCERS
    RA48 - Sap explicar els mecanismes de relacions internacionals.

16904112/MACROECONOMIA
    RA48 - Sap explicar els mecanismes de relacions internacionals.

16904113/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA
    RA48 - Sap explicar els mecanismes de relacions internacionals.

16904114/DIRECCIÓ FINANCERA: FINANÇAMENT
    RA48 - Sap explicar els mecanismes de relacions internacionals.

16904115/ECONOMIA MUNDIAL
    RA48 - Sap explicar els mecanismes de relacions internacionals.

16904116/INVESTIGACIÓ DE MERCATS I APLICACIONS
    RA48 - Sap explicar els mecanismes de relacions internacionals.

16904117/MERCATS I ACTIUS FINANCERS I
    RA48 - Sap explicar els mecanismes de relacions internacionals.

16904118/VALORACIÓ D'ACTIUS FINANCERS
    RA48 - Sap explicar els mecanismes de relacions internacionals.

16904119/COMPTABILITAT DE GESTIÓ
    RA48 - Sap explicar els mecanismes de relacions internacionals.

16904120/SOCIOLOGIA DE L'EMPRESA
    RA48 - Sap explicar els mecanismes de relacions internacionals.

16904121/TÈCNIQUES DE DECISIÓ EMPRESARIAL
    RA48 - Sap explicar els mecanismes de relacions internacionals.

16904201/MÀRQUETING INTERNACIONAL
    RA48 - Sap explicar els mecanismes de relacions internacionals.

16904204/RELACIONS ECONÒMIQUES INTERNACIONALS
    RA48 - Sap explicar els mecanismes de relacions internacionals.

16904205/DRET DEL MERCAT INTERNACIONAL
    RA48 - Sap explicar els mecanismes de relacions internacionals.

16904206/CONTROL DE GESTIÓ I SISTEMES D'INFORMACIÓ
    RA48 - Sap explicar els mecanismes de relacions internacionals.

16904207/MÀRQUETING DE SERVEIS FINANCERS
    RA48 - Sap explicar els mecanismes de relacions internacionals.

16904208/CONSOLIDACIÓ D'ESTATS FINANCERS
    RA48 - Sap explicar els mecanismes de relacions internacionals.

16904209/COMPTABILITAT I FISCALITAT
    RA48 - Sap explicar els mecanismes de relacions internacionals.

16904210/GESTIÓ DEL RISC EN LES OPERACIONS FINANCERES
    RA48 - Sap explicar els mecanismes de relacions internacionals.

16904212/DRET DELS MERCATS FINANCERS
    RA48 - Sap explicar els mecanismes de relacions internacionals.

16904213/HISTÒRIA ECONÒMICA
    RA48 - Sap explicar els mecanismes de relacions internacionals.

16904218/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA48 - Sap explicar els mecanismes de relacions internacionals.

16904219/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA48 - Sap explicar els mecanismes de relacions internacionals.

16904220/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT III
 RA49Sap explicar les estratègies d’internacionalització empresarial.
    RA49 - Sap explicar les estratègies d’internacionalització empresarial.

16904001/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    RA49 - Sap explicar les estratègies d’internacionalització empresarial.

16904002/COMPTABILITAT FINANCERA
    RA49 - Sap explicar les estratègies d’internacionalització empresarial.

16904003/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA49 - Sap explicar les estratègies d’internacionalització empresarial.

16904004/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    RA49 - Sap explicar les estratègies d’internacionalització empresarial.

16904005/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    RA49 - Sap explicar les estratègies d’internacionalització empresarial.

16904006/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    RA49 - Sap explicar les estratègies d’internacionalització empresarial.

16904007/ESTADÍSTICA I
    RA49 - Sap explicar les estratègies d’internacionalització empresarial.

16904008/MATEMÀTIQUES I
    RA49 - Sap explicar les estratègies d’internacionalització empresarial.

16904009/MATEMÀTIQUES II
    RA49 - Sap explicar les estratègies d’internacionalització empresarial.

16904010/DRET MERCANTIL
    RA49 - Sap explicar les estratègies d’internacionalització empresarial.

16904127/FONAMENTS DE MÀRQUETING
    RA49 - Sap explicar les estratègies d’internacionalització empresarial.

16904128/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA DE MÀRQUETING
    RA49 - Sap explicar les estratègies d’internacionalització empresarial.

16904101/COMPORTAMENT ORGANITZATIU
    RA49 - Sap explicar les estratègies d’internacionalització empresarial.

16904102/COMPTABILITAT FINANCERA SUPERIOR
    RA49 - Sap explicar les estratègies d’internacionalització empresarial.

16904103/DIRECCIÓ D'OPERACIONS
    RA49 - Sap explicar les estratègies d’internacionalització empresarial.

16904104/GESTIÓ DE LA QUALITAT
    RA49 - Sap explicar les estratègies d’internacionalització empresarial.

16904105/MATEMÀTIQUES DE LES OPERACIONS FINANCERES
    RA49 - Sap explicar les estratègies d’internacionalització empresarial.

16904106/MICROECONOMIA
    RA49 - Sap explicar les estratègies d’internacionalització empresarial.

16904107/ANÀLISI DELS ESTATS FINANCERS
    RA49 - Sap explicar les estratègies d’internacionalització empresarial.

16904108/DIRECCIÓ FINANCERA: INVERSIÓ
    RA49 - Sap explicar les estratègies d’internacionalització empresarial.

16904109/DIRECCIÓ DE RECURSOS HUMANS
    RA49 - Sap explicar les estratègies d’internacionalització empresarial.

16904110/ESTADÍSTICA II
    RA49 - Sap explicar les estratègies d’internacionalització empresarial.

16904111/FONAMENTS DELS MERCATS FINANCERS
    RA49 - Sap explicar les estratègies d’internacionalització empresarial.

16904112/MACROECONOMIA
    RA49 - Sap explicar les estratègies d’internacionalització empresarial.

16904113/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA
    RA49 - Sap explicar les estratègies d’internacionalització empresarial.

16904114/DIRECCIÓ FINANCERA: FINANÇAMENT
    RA49 - Sap explicar les estratègies d’internacionalització empresarial.

16904115/ECONOMIA MUNDIAL
    RA49 - Sap explicar les estratègies d’internacionalització empresarial.

16904116/INVESTIGACIÓ DE MERCATS I APLICACIONS
    RA49 - Sap explicar les estratègies d’internacionalització empresarial.

16904117/MERCATS I ACTIUS FINANCERS I
    RA49 - Sap explicar les estratègies d’internacionalització empresarial.

16904118/VALORACIÓ D'ACTIUS FINANCERS
    RA49 - Sap explicar les estratègies d’internacionalització empresarial.

16904119/COMPTABILITAT DE GESTIÓ
    RA49 - Sap explicar les estratègies d’internacionalització empresarial.

16904120/SOCIOLOGIA DE L'EMPRESA
    RA49 - Sap explicar les estratègies d’internacionalització empresarial.

16904121/TÈCNIQUES DE DECISIÓ EMPRESARIAL
    RA49 - Sap explicar les estratègies d’internacionalització empresarial.

16904201/MÀRQUETING INTERNACIONAL
    RA49 - Sap explicar les estratègies d’internacionalització empresarial.

16904204/RELACIONS ECONÒMIQUES INTERNACIONALS
    RA49 - Sap explicar les estratègies d’internacionalització empresarial.

16904205/DRET DEL MERCAT INTERNACIONAL
    RA49 - Sap explicar les estratègies d’internacionalització empresarial.

16904206/CONTROL DE GESTIÓ I SISTEMES D'INFORMACIÓ
    RA49 - Sap explicar les estratègies d’internacionalització empresarial.

16904207/MÀRQUETING DE SERVEIS FINANCERS
    RA49 - Sap explicar les estratègies d’internacionalització empresarial.

16904208/CONSOLIDACIÓ D'ESTATS FINANCERS
    RA49 - Sap explicar les estratègies d’internacionalització empresarial.

16904209/COMPTABILITAT I FISCALITAT
    RA49 - Sap explicar les estratègies d’internacionalització empresarial.

16904210/GESTIÓ DEL RISC EN LES OPERACIONS FINANCERES
    RA49 - Sap explicar les estratègies d’internacionalització empresarial.

16904212/DRET DELS MERCATS FINANCERS
    RA49 - Sap explicar les estratègies d’internacionalització empresarial.

16904213/HISTÒRIA ECONÒMICA
    RA49 - Sap explicar les estratègies d’internacionalització empresarial.

16904218/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA49 - Sap explicar les estratègies d’internacionalització empresarial.

16904219/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA49 - Sap explicar les estratègies d’internacionalització empresarial.

16904220/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT III
 RA50Descriu i analitza operacions financeres d’amortització.
    RA50 - Descriu i analitza operacions financeres d’amortització.

16904001/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    RA50 - Descriu i analitza operacions financeres d’amortització.

16904002/COMPTABILITAT FINANCERA
    RA50 - Descriu i analitza operacions financeres d’amortització.

16904003/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA50 - Descriu i analitza operacions financeres d’amortització.

16904004/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    RA50 - Descriu i analitza operacions financeres d’amortització.

16904005/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    RA50 - Descriu i analitza operacions financeres d’amortització.

16904006/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    RA50 - Descriu i analitza operacions financeres d’amortització.

16904007/ESTADÍSTICA I
    RA50 - Descriu i analitza operacions financeres d’amortització.

16904008/MATEMÀTIQUES I
    RA50 - Descriu i analitza operacions financeres d’amortització.

16904009/MATEMÀTIQUES II
    RA50 - Descriu i analitza operacions financeres d’amortització.

16904010/DRET MERCANTIL
    RA50 - Descriu i analitza operacions financeres d’amortització.

16904127/FONAMENTS DE MÀRQUETING
    RA50 - Descriu i analitza operacions financeres d’amortització.

16904128/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA DE MÀRQUETING
    RA50 - Descriu i analitza operacions financeres d’amortització.

16904101/COMPORTAMENT ORGANITZATIU
    RA50 - Descriu i analitza operacions financeres d’amortització.

16904102/COMPTABILITAT FINANCERA SUPERIOR
    RA50 - Descriu i analitza operacions financeres d’amortització.

16904103/DIRECCIÓ D'OPERACIONS
    RA50 - Descriu i analitza operacions financeres d’amortització.

16904104/GESTIÓ DE LA QUALITAT
    RA50 - Descriu i analitza operacions financeres d’amortització.

16904105/MATEMÀTIQUES DE LES OPERACIONS FINANCERES
    RA50 - Descriu i analitza operacions financeres d’amortització.

16904106/MICROECONOMIA
    RA50 - Descriu i analitza operacions financeres d’amortització.

16904107/ANÀLISI DELS ESTATS FINANCERS
    RA50 - Descriu i analitza operacions financeres d’amortització.

16904108/DIRECCIÓ FINANCERA: INVERSIÓ
    RA50 - Descriu i analitza operacions financeres d’amortització.

16904109/DIRECCIÓ DE RECURSOS HUMANS
    RA50 - Descriu i analitza operacions financeres d’amortització.

16904110/ESTADÍSTICA II
    RA50 - Descriu i analitza operacions financeres d’amortització.

16904111/FONAMENTS DELS MERCATS FINANCERS
    RA50 - Descriu i analitza operacions financeres d’amortització.

16904112/MACROECONOMIA
    RA50 - Descriu i analitza operacions financeres d’amortització.

16904113/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA
    RA50 - Descriu i analitza operacions financeres d’amortització.

16904114/DIRECCIÓ FINANCERA: FINANÇAMENT
    RA50 - Descriu i analitza operacions financeres d’amortització.

16904115/ECONOMIA MUNDIAL
    RA50 - Descriu i analitza operacions financeres d’amortització.

16904116/INVESTIGACIÓ DE MERCATS I APLICACIONS
    RA50 - Descriu i analitza operacions financeres d’amortització.

16904117/MERCATS I ACTIUS FINANCERS I
    RA50 - Descriu i analitza operacions financeres d’amortització.

16904118/VALORACIÓ D'ACTIUS FINANCERS
    RA50 - Descriu i analitza operacions financeres d’amortització.

16904119/COMPTABILITAT DE GESTIÓ
    RA50 - Descriu i analitza operacions financeres d’amortització.

16904120/SOCIOLOGIA DE L'EMPRESA
    RA50 - Descriu i analitza operacions financeres d’amortització.

16904121/TÈCNIQUES DE DECISIÓ EMPRESARIAL
    RA50 - Descriu i analitza operacions financeres d’amortització.

16904201/MÀRQUETING INTERNACIONAL
    RA50 - Descriu i analitza operacions financeres d’amortització.

16904204/RELACIONS ECONÒMIQUES INTERNACIONALS
    RA50 - Descriu i analitza operacions financeres d’amortització.

16904205/DRET DEL MERCAT INTERNACIONAL
    RA50 - Descriu i analitza operacions financeres d’amortització.

16904206/CONTROL DE GESTIÓ I SISTEMES D'INFORMACIÓ
    RA50 - Descriu i analitza operacions financeres d’amortització.

16904207/MÀRQUETING DE SERVEIS FINANCERS
    RA50 - Descriu i analitza operacions financeres d’amortització.

16904208/CONSOLIDACIÓ D'ESTATS FINANCERS
    RA50 - Descriu i analitza operacions financeres d’amortització.

16904209/COMPTABILITAT I FISCALITAT
    RA50 - Descriu i analitza operacions financeres d’amortització.

16904210/GESTIÓ DEL RISC EN LES OPERACIONS FINANCERES
    RA50 - Descriu i analitza operacions financeres d’amortització.

16904212/DRET DELS MERCATS FINANCERS
    RA50 - Descriu i analitza operacions financeres d’amortització.

16904213/HISTÒRIA ECONÒMICA
    RA50 - Descriu i analitza operacions financeres d’amortització.

16904218/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA50 - Descriu i analitza operacions financeres d’amortització.

16904219/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA50 - Descriu i analitza operacions financeres d’amortització.

16904220/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT III
 RA51Descriu i valora actius financers de renda fixa.
    RA51 - Descriu i valora actius financers de renda fixa.

16904001/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    RA51 - Descriu i valora actius financers de renda fixa.

16904002/COMPTABILITAT FINANCERA
    RA51 - Descriu i valora actius financers de renda fixa.

16904003/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA51 - Descriu i valora actius financers de renda fixa.

16904004/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    RA51 - Descriu i valora actius financers de renda fixa.

16904005/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    RA51 - Descriu i valora actius financers de renda fixa.

16904006/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    RA51 - Descriu i valora actius financers de renda fixa.

16904007/ESTADÍSTICA I
    RA51 - Descriu i valora actius financers de renda fixa.

16904008/MATEMÀTIQUES I
    RA51 - Descriu i valora actius financers de renda fixa.

16904009/MATEMÀTIQUES II
    RA51 - Descriu i valora actius financers de renda fixa.

16904010/DRET MERCANTIL
    RA51 - Descriu i valora actius financers de renda fixa.

16904127/FONAMENTS DE MÀRQUETING
    RA51 - Descriu i valora actius financers de renda fixa.

16904128/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA DE MÀRQUETING
    RA51 - Descriu i valora actius financers de renda fixa.

16904101/COMPORTAMENT ORGANITZATIU
    RA51 - Descriu i valora actius financers de renda fixa.

16904102/COMPTABILITAT FINANCERA SUPERIOR
    RA51 - Descriu i valora actius financers de renda fixa.

16904103/DIRECCIÓ D'OPERACIONS
    RA51 - Descriu i valora actius financers de renda fixa.

16904104/GESTIÓ DE LA QUALITAT
    RA51 - Descriu i valora actius financers de renda fixa.

16904105/MATEMÀTIQUES DE LES OPERACIONS FINANCERES
    RA51 - Descriu i valora actius financers de renda fixa.

16904106/MICROECONOMIA
    RA51 - Descriu i valora actius financers de renda fixa.

16904107/ANÀLISI DELS ESTATS FINANCERS
    RA51 - Descriu i valora actius financers de renda fixa.

16904108/DIRECCIÓ FINANCERA: INVERSIÓ
    RA51 - Descriu i valora actius financers de renda fixa.

16904109/DIRECCIÓ DE RECURSOS HUMANS
    RA51 - Descriu i valora actius financers de renda fixa.

16904110/ESTADÍSTICA II
    RA51 - Descriu i valora actius financers de renda fixa.

16904111/FONAMENTS DELS MERCATS FINANCERS
    RA51 - Descriu i valora actius financers de renda fixa.

16904112/MACROECONOMIA
    RA51 - Descriu i valora actius financers de renda fixa.

16904113/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA
    RA51 - Descriu i valora actius financers de renda fixa.

16904114/DIRECCIÓ FINANCERA: FINANÇAMENT
    RA51 - Descriu i valora actius financers de renda fixa.

16904115/ECONOMIA MUNDIAL
    RA51 - Descriu i valora actius financers de renda fixa.

16904116/INVESTIGACIÓ DE MERCATS I APLICACIONS
    RA51 - Descriu i valora actius financers de renda fixa.

16904117/MERCATS I ACTIUS FINANCERS I
    RA51 - Descriu i valora actius financers de renda fixa.

16904118/VALORACIÓ D'ACTIUS FINANCERS
    RA51 - Descriu i valora actius financers de renda fixa.

16904119/COMPTABILITAT DE GESTIÓ
    RA51 - Descriu i valora actius financers de renda fixa.

16904120/SOCIOLOGIA DE L'EMPRESA
    RA51 - Descriu i valora actius financers de renda fixa.

16904121/TÈCNIQUES DE DECISIÓ EMPRESARIAL
    RA51 - Descriu i valora actius financers de renda fixa.

16904201/MÀRQUETING INTERNACIONAL
    RA51 - Descriu i valora actius financers de renda fixa.

16904204/RELACIONS ECONÒMIQUES INTERNACIONALS
    RA51 - Descriu i valora actius financers de renda fixa.

16904205/DRET DEL MERCAT INTERNACIONAL
    RA51 - Descriu i valora actius financers de renda fixa.

16904206/CONTROL DE GESTIÓ I SISTEMES D'INFORMACIÓ
    RA51 - Descriu i valora actius financers de renda fixa.

16904207/MÀRQUETING DE SERVEIS FINANCERS
    RA51 - Descriu i valora actius financers de renda fixa.

16904208/CONSOLIDACIÓ D'ESTATS FINANCERS
    RA51 - Descriu i valora actius financers de renda fixa.

16904209/COMPTABILITAT I FISCALITAT
    RA51 - Descriu i valora actius financers de renda fixa.

16904210/GESTIÓ DEL RISC EN LES OPERACIONS FINANCERES
    RA51 - Descriu i valora actius financers de renda fixa.

16904212/DRET DELS MERCATS FINANCERS
    RA51 - Descriu i valora actius financers de renda fixa.

16904213/HISTÒRIA ECONÒMICA
    RA51 - Descriu i valora actius financers de renda fixa.

16904218/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA51 - Descriu i valora actius financers de renda fixa.

16904219/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA51 - Descriu i valora actius financers de renda fixa.

16904220/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT III
 RA52Analitza els problemes de l'empresa i l'empresari.
    RA52 - Analitza els problemes de l'empresa i l'empresari.

16904001/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    RA52 - Analitza els problemes de l'empresa i l'empresari.

16904002/COMPTABILITAT FINANCERA
    RA52 - Analitza els problemes de l'empresa i l'empresari.

16904003/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA52 - Analitza els problemes de l'empresa i l'empresari.

16904004/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    RA52 - Analitza els problemes de l'empresa i l'empresari.

16904005/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    RA52 - Analitza els problemes de l'empresa i l'empresari.

16904006/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    RA52 - Analitza els problemes de l'empresa i l'empresari.

16904007/ESTADÍSTICA I
    RA52 - Analitza els problemes de l'empresa i l'empresari.

16904008/MATEMÀTIQUES I
    RA52 - Analitza els problemes de l'empresa i l'empresari.

16904009/MATEMÀTIQUES II
    RA52 - Analitza els problemes de l'empresa i l'empresari.

16904010/DRET MERCANTIL
    RA52 - Analitza els problemes de l'empresa i l'empresari.

16904127/FONAMENTS DE MÀRQUETING
    RA52 - Analitza els problemes de l'empresa i l'empresari.

16904128/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA DE MÀRQUETING
    RA52 - Analitza els problemes de l'empresa i l'empresari.

16904101/COMPORTAMENT ORGANITZATIU
    RA52 - Analitza els problemes de l'empresa i l'empresari.

16904102/COMPTABILITAT FINANCERA SUPERIOR
    RA52 - Analitza els problemes de l'empresa i l'empresari.

16904103/DIRECCIÓ D'OPERACIONS
    RA52 - Analitza els problemes de l'empresa i l'empresari.

16904104/GESTIÓ DE LA QUALITAT
    RA52 - Analitza els problemes de l'empresa i l'empresari.

16904105/MATEMÀTIQUES DE LES OPERACIONS FINANCERES
    RA52 - Analitza els problemes de l'empresa i l'empresari.

16904106/MICROECONOMIA
    RA52 - Analitza els problemes de l'empresa i l'empresari.

16904107/ANÀLISI DELS ESTATS FINANCERS
    RA52 - Analitza els problemes de l'empresa i l'empresari.

16904108/DIRECCIÓ FINANCERA: INVERSIÓ
    RA52 - Analitza els problemes de l'empresa i l'empresari.

16904109/DIRECCIÓ DE RECURSOS HUMANS
    RA52 - Analitza els problemes de l'empresa i l'empresari.

16904110/ESTADÍSTICA II
    RA52 - Analitza els problemes de l'empresa i l'empresari.

16904111/FONAMENTS DELS MERCATS FINANCERS
    RA52 - Analitza els problemes de l'empresa i l'empresari.

16904112/MACROECONOMIA
    RA52 - Analitza els problemes de l'empresa i l'empresari.

16904113/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA
    RA52 - Analitza els problemes de l'empresa i l'empresari.

16904114/DIRECCIÓ FINANCERA: FINANÇAMENT
    RA52 - Analitza els problemes de l'empresa i l'empresari.

16904115/ECONOMIA MUNDIAL
    RA52 - Analitza els problemes de l'empresa i l'empresari.

16904116/INVESTIGACIÓ DE MERCATS I APLICACIONS
    RA52 - Analitza els problemes de l'empresa i l'empresari.

16904117/MERCATS I ACTIUS FINANCERS I
    RA52 - Analitza els problemes de l'empresa i l'empresari.

16904118/VALORACIÓ D'ACTIUS FINANCERS
    RA52 - Analitza els problemes de l'empresa i l'empresari.

16904119/COMPTABILITAT DE GESTIÓ
    RA52 - Analitza els problemes de l'empresa i l'empresari.

16904120/SOCIOLOGIA DE L'EMPRESA
    RA52 - Analitza els problemes de l'empresa i l'empresari.

16904121/TÈCNIQUES DE DECISIÓ EMPRESARIAL
    RA52 - Analitza els problemes de l'empresa i l'empresari.

16904201/MÀRQUETING INTERNACIONAL
    RA52 - Analitza els problemes de l'empresa i l'empresari.

16904204/RELACIONS ECONÒMIQUES INTERNACIONALS
    RA52 - Analitza els problemes de l'empresa i l'empresari.

16904205/DRET DEL MERCAT INTERNACIONAL
    RA52 - Analitza els problemes de l'empresa i l'empresari.

16904206/CONTROL DE GESTIÓ I SISTEMES D'INFORMACIÓ
    RA52 - Analitza els problemes de l'empresa i l'empresari.

16904207/MÀRQUETING DE SERVEIS FINANCERS
    RA52 - Analitza els problemes de l'empresa i l'empresari.

16904208/CONSOLIDACIÓ D'ESTATS FINANCERS
    RA52 - Analitza els problemes de l'empresa i l'empresari.

16904209/COMPTABILITAT I FISCALITAT
    RA52 - Analitza els problemes de l'empresa i l'empresari.

16904210/GESTIÓ DEL RISC EN LES OPERACIONS FINANCERES
    RA52 - Analitza els problemes de l'empresa i l'empresari.

16904212/DRET DELS MERCATS FINANCERS
    RA52 - Analitza els problemes de l'empresa i l'empresari.

16904213/HISTÒRIA ECONÒMICA
    RA52 - Analitza els problemes de l'empresa i l'empresari.

16904218/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA52 - Analitza els problemes de l'empresa i l'empresari.

16904219/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA52 - Analitza els problemes de l'empresa i l'empresari.

16904220/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT III
 RA53Comprèn la normativa europea i internacional sobre ocupació i immigració.
    RA53 - Comprèn la normativa europea i internacional sobre ocupació i immigració.

16904001/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    RA53 - Comprèn la normativa europea i internacional sobre ocupació i immigració.

16904002/COMPTABILITAT FINANCERA
    RA53 - Comprèn la normativa europea i internacional sobre ocupació i immigració.

16904003/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA53 - Comprèn la normativa europea i internacional sobre ocupació i immigració.

16904004/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    RA53 - Comprèn la normativa europea i internacional sobre ocupació i immigració.

16904005/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    RA53 - Comprèn la normativa europea i internacional sobre ocupació i immigració.

16904006/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    RA53 - Comprèn la normativa europea i internacional sobre ocupació i immigració.

16904007/ESTADÍSTICA I
    RA53 - Comprèn la normativa europea i internacional sobre ocupació i immigració.

16904008/MATEMÀTIQUES I
    RA53 - Comprèn la normativa europea i internacional sobre ocupació i immigració.

16904009/MATEMÀTIQUES II
    RA53 - Comprèn la normativa europea i internacional sobre ocupació i immigració.

16904010/DRET MERCANTIL
    RA53 - Comprèn la normativa europea i internacional sobre ocupació i immigració.

16904127/FONAMENTS DE MÀRQUETING
    RA53 - Comprèn la normativa europea i internacional sobre ocupació i immigració.

16904128/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA DE MÀRQUETING
    RA53 - Comprèn la normativa europea i internacional sobre ocupació i immigració.

16904101/COMPORTAMENT ORGANITZATIU
    RA53 - Comprèn la normativa europea i internacional sobre ocupació i immigració.

16904102/COMPTABILITAT FINANCERA SUPERIOR
    RA53 - Comprèn la normativa europea i internacional sobre ocupació i immigració.

16904103/DIRECCIÓ D'OPERACIONS
    RA53 - Comprèn la normativa europea i internacional sobre ocupació i immigració.

16904104/GESTIÓ DE LA QUALITAT
    RA53 - Comprèn la normativa europea i internacional sobre ocupació i immigració.

16904105/MATEMÀTIQUES DE LES OPERACIONS FINANCERES
    RA53 - Comprèn la normativa europea i internacional sobre ocupació i immigració.

16904106/MICROECONOMIA
    RA53 - Comprèn la normativa europea i internacional sobre ocupació i immigració.

16904107/ANÀLISI DELS ESTATS FINANCERS
    RA53 - Comprèn la normativa europea i internacional sobre ocupació i immigració.

16904108/DIRECCIÓ FINANCERA: INVERSIÓ
    RA53 - Comprèn la normativa europea i internacional sobre ocupació i immigració.

16904109/DIRECCIÓ DE RECURSOS HUMANS
    RA53 - Comprèn la normativa europea i internacional sobre ocupació i immigració.

16904110/ESTADÍSTICA II
    RA53 - Comprèn la normativa europea i internacional sobre ocupació i immigració.

16904111/FONAMENTS DELS MERCATS FINANCERS
    RA53 - Comprèn la normativa europea i internacional sobre ocupació i immigració.

16904112/MACROECONOMIA
    RA53 - Comprèn la normativa europea i internacional sobre ocupació i immigració.

16904113/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA
    RA53 - Comprèn la normativa europea i internacional sobre ocupació i immigració.

16904114/DIRECCIÓ FINANCERA: FINANÇAMENT
    RA53 - Comprèn la normativa europea i internacional sobre ocupació i immigració.

16904115/ECONOMIA MUNDIAL
    RA53 - Comprèn la normativa europea i internacional sobre ocupació i immigració.

16904116/INVESTIGACIÓ DE MERCATS I APLICACIONS
    RA53 - Comprèn la normativa europea i internacional sobre ocupació i immigració.

16904117/MERCATS I ACTIUS FINANCERS I
    RA53 - Comprèn la normativa europea i internacional sobre ocupació i immigració.

16904118/VALORACIÓ D'ACTIUS FINANCERS
    RA53 - Comprèn la normativa europea i internacional sobre ocupació i immigració.

16904119/COMPTABILITAT DE GESTIÓ
    RA53 - Comprèn la normativa europea i internacional sobre ocupació i immigració.

16904120/SOCIOLOGIA DE L'EMPRESA
    RA53 - Comprèn la normativa europea i internacional sobre ocupació i immigració.

16904121/TÈCNIQUES DE DECISIÓ EMPRESARIAL
    RA53 - Comprèn la normativa europea i internacional sobre ocupació i immigració.

16904201/MÀRQUETING INTERNACIONAL
    RA53 - Comprèn la normativa europea i internacional sobre ocupació i immigració.

16904204/RELACIONS ECONÒMIQUES INTERNACIONALS
    RA53 - Comprèn la normativa europea i internacional sobre ocupació i immigració.

16904205/DRET DEL MERCAT INTERNACIONAL
    RA53 - Comprèn la normativa europea i internacional sobre ocupació i immigració.

16904206/CONTROL DE GESTIÓ I SISTEMES D'INFORMACIÓ
    RA53 - Comprèn la normativa europea i internacional sobre ocupació i immigració.

16904207/MÀRQUETING DE SERVEIS FINANCERS
    RA53 - Comprèn la normativa europea i internacional sobre ocupació i immigració.

16904208/CONSOLIDACIÓ D'ESTATS FINANCERS
    RA53 - Comprèn la normativa europea i internacional sobre ocupació i immigració.

16904209/COMPTABILITAT I FISCALITAT
    RA53 - Comprèn la normativa europea i internacional sobre ocupació i immigració.

16904210/GESTIÓ DEL RISC EN LES OPERACIONS FINANCERES
    RA53 - Comprèn la normativa europea i internacional sobre ocupació i immigració.

16904212/DRET DELS MERCATS FINANCERS
    RA53 - Comprèn la normativa europea i internacional sobre ocupació i immigració.

16904213/HISTÒRIA ECONÒMICA
    RA53 - Comprèn la normativa europea i internacional sobre ocupació i immigració.

16904218/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA53 - Comprèn la normativa europea i internacional sobre ocupació i immigració.

16904219/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA53 - Comprèn la normativa europea i internacional sobre ocupació i immigració.

16904220/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT III
 RA54Recopila i discrimina informació rellevant per tal de descriure la garantía, la solvència i la
rendibilitat d’una societat mercantil.
    RA54 - Recopila i discrimina informació rellevant per tal de descriure la garantía, la solvència i la
rendibilitat d’una societat mercantil.

16904001/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    RA54 - Recopila i discrimina informació rellevant per tal de descriure la garantía, la solvència i la
rendibilitat d’una societat mercantil.

16904002/COMPTABILITAT FINANCERA
    RA54 - Recopila i discrimina informació rellevant per tal de descriure la garantía, la solvència i la
rendibilitat d’una societat mercantil.

16904003/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA54 - Recopila i discrimina informació rellevant per tal de descriure la garantía, la solvència i la
rendibilitat d’una societat mercantil.

16904004/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    RA54 - Recopila i discrimina informació rellevant per tal de descriure la garantía, la solvència i la
rendibilitat d’una societat mercantil.

16904005/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    RA54 - Recopila i discrimina informació rellevant per tal de descriure la garantía, la solvència i la
rendibilitat d’una societat mercantil.

16904006/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    RA54 - Recopila i discrimina informació rellevant per tal de descriure la garantía, la solvència i la
rendibilitat d’una societat mercantil.

16904007/ESTADÍSTICA I
    RA54 - Recopila i discrimina informació rellevant per tal de descriure la garantía, la solvència i la
rendibilitat d’una societat mercantil.

16904008/MATEMÀTIQUES I
    RA54 - Recopila i discrimina informació rellevant per tal de descriure la garantía, la solvència i la
rendibilitat d’una societat mercantil.

16904009/MATEMÀTIQUES II
    RA54 - Recopila i discrimina informació rellevant per tal de descriure la garantía, la solvència i la
rendibilitat d’una societat mercantil.

16904010/DRET MERCANTIL
    RA54 - Recopila i discrimina informació rellevant per tal de descriure la garantía, la solvència i la
rendibilitat d’una societat mercantil.

16904127/FONAMENTS DE MÀRQUETING
    RA54 - Recopila i discrimina informació rellevant per tal de descriure la garantía, la solvència i la
rendibilitat d’una societat mercantil.

16904128/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA DE MÀRQUETING
    RA54 - Recopila i discrimina informació rellevant per tal de descriure la garantía, la solvència i la
rendibilitat d’una societat mercantil.

16904101/COMPORTAMENT ORGANITZATIU
    RA54 - Recopila i discrimina informació rellevant per tal de descriure la garantía, la solvència i la
rendibilitat d’una societat mercantil.

16904102/COMPTABILITAT FINANCERA SUPERIOR
    RA54 - Recopila i discrimina informació rellevant per tal de descriure la garantía, la solvència i la
rendibilitat d’una societat mercantil.

16904103/DIRECCIÓ D'OPERACIONS
    RA54 - Recopila i discrimina informació rellevant per tal de descriure la garantía, la solvència i la
rendibilitat d’una societat mercantil.

16904104/GESTIÓ DE LA QUALITAT
    RA54 - Recopila i discrimina informació rellevant per tal de descriure la garantía, la solvència i la
rendibilitat d’una societat mercantil.

16904105/MATEMÀTIQUES DE LES OPERACIONS FINANCERES
    RA54 - Recopila i discrimina informació rellevant per tal de descriure la garantía, la solvència i la
rendibilitat d’una societat mercantil.

16904106/MICROECONOMIA
    RA54 - Recopila i discrimina informació rellevant per tal de descriure la garantía, la solvència i la
rendibilitat d’una societat mercantil.

16904107/ANÀLISI DELS ESTATS FINANCERS
    RA54 - Recopila i discrimina informació rellevant per tal de descriure la garantía, la solvència i la
rendibilitat d’una societat mercantil.

16904108/DIRECCIÓ FINANCERA: INVERSIÓ
    RA54 - Recopila i discrimina informació rellevant per tal de descriure la garantía, la solvència i la
rendibilitat d’una societat mercantil.

16904109/DIRECCIÓ DE RECURSOS HUMANS
    RA54 - Recopila i discrimina informació rellevant per tal de descriure la garantía, la solvència i la
rendibilitat d’una societat mercantil.

16904110/ESTADÍSTICA II
    RA54 - Recopila i discrimina informació rellevant per tal de descriure la garantía, la solvència i la
rendibilitat d’una societat mercantil.

16904111/FONAMENTS DELS MERCATS FINANCERS
    RA54 - Recopila i discrimina informació rellevant per tal de descriure la garantía, la solvència i la
rendibilitat d’una societat mercantil.

16904112/MACROECONOMIA
    RA54 - Recopila i discrimina informació rellevant per tal de descriure la garantía, la solvència i la
rendibilitat d’una societat mercantil.

16904113/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA
    RA54 - Recopila i discrimina informació rellevant per tal de descriure la garantía, la solvència i la
rendibilitat d’una societat mercantil.

16904114/DIRECCIÓ FINANCERA: FINANÇAMENT
    RA54 - Recopila i discrimina informació rellevant per tal de descriure la garantía, la solvència i la
rendibilitat d’una societat mercantil.

16904115/ECONOMIA MUNDIAL
    RA54 - Recopila i discrimina informació rellevant per tal de descriure la garantía, la solvència i la
rendibilitat d’una societat mercantil.

16904116/INVESTIGACIÓ DE MERCATS I APLICACIONS
    RA54 - Recopila i discrimina informació rellevant per tal de descriure la garantía, la solvència i la
rendibilitat d’una societat mercantil.

16904117/MERCATS I ACTIUS FINANCERS I
    RA54 - Recopila i discrimina informació rellevant per tal de descriure la garantía, la solvència i la
rendibilitat d’una societat mercantil.

16904118/VALORACIÓ D'ACTIUS FINANCERS
    RA54 - Recopila i discrimina informació rellevant per tal de descriure la garantía, la solvència i la
rendibilitat d’una societat mercantil.

16904119/COMPTABILITAT DE GESTIÓ
    RA54 - Recopila i discrimina informació rellevant per tal de descriure la garantía, la solvència i la
rendibilitat d’una societat mercantil.

16904120/SOCIOLOGIA DE L'EMPRESA
    RA54 - Recopila i discrimina informació rellevant per tal de descriure la garantía, la solvència i la
rendibilitat d’una societat mercantil.

16904121/TÈCNIQUES DE DECISIÓ EMPRESARIAL
    RA54 - Recopila i discrimina informació rellevant per tal de descriure la garantía, la solvència i la
rendibilitat d’una societat mercantil.

16904201/MÀRQUETING INTERNACIONAL
    RA54 - Recopila i discrimina informació rellevant per tal de descriure la garantía, la solvència i la
rendibilitat d’una societat mercantil.

16904204/RELACIONS ECONÒMIQUES INTERNACIONALS
    RA54 - Recopila i discrimina informació rellevant per tal de descriure la garantía, la solvència i la
rendibilitat d’una societat mercantil.

16904205/DRET DEL MERCAT INTERNACIONAL
    RA54 - Recopila i discrimina informació rellevant per tal de descriure la garantía, la solvència i la
rendibilitat d’una societat mercantil.

16904206/CONTROL DE GESTIÓ I SISTEMES D'INFORMACIÓ
    RA54 - Recopila i discrimina informació rellevant per tal de descriure la garantía, la solvència i la
rendibilitat d’una societat mercantil.

16904207/MÀRQUETING DE SERVEIS FINANCERS
    RA54 - Recopila i discrimina informació rellevant per tal de descriure la garantía, la solvència i la
rendibilitat d’una societat mercantil.

16904208/CONSOLIDACIÓ D'ESTATS FINANCERS
    RA54 - Recopila i discrimina informació rellevant per tal de descriure la garantía, la solvència i la
rendibilitat d’una societat mercantil.

16904209/COMPTABILITAT I FISCALITAT
    RA54 - Recopila i discrimina informació rellevant per tal de descriure la garantía, la solvència i la
rendibilitat d’una societat mercantil.

16904210/GESTIÓ DEL RISC EN LES OPERACIONS FINANCERES
    RA54 - Recopila i discrimina informació rellevant per tal de descriure la garantía, la solvència i la
rendibilitat d’una societat mercantil.

16904212/DRET DELS MERCATS FINANCERS
    RA54 - Recopila i discrimina informació rellevant per tal de descriure la garantía, la solvència i la
rendibilitat d’una societat mercantil.

16904213/HISTÒRIA ECONÒMICA
    RA54 - Recopila i discrimina informació rellevant per tal de descriure la garantía, la solvència i la
rendibilitat d’una societat mercantil.

16904218/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA54 - Recopila i discrimina informació rellevant per tal de descriure la garantía, la solvència i la
rendibilitat d’una societat mercantil.

16904219/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA54 - Recopila i discrimina informació rellevant per tal de descriure la garantía, la solvència i la
rendibilitat d’una societat mercantil.

16904220/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT III
 RA55Utilitza els estats comptables d’una societat mercantil per descriure la seva situació financera
i els seus fluxos d’efectiu.
    RA55 - Utilitza els estats comptables d’una societat mercantil per descriure la seva situació financera
i els seus fluxos d’efectiu.

16904001/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    RA55 - Utilitza els estats comptables d’una societat mercantil per descriure la seva situació financera
i els seus fluxos d’efectiu.

16904002/COMPTABILITAT FINANCERA
    RA55 - Utilitza els estats comptables d’una societat mercantil per descriure la seva situació financera
i els seus fluxos d’efectiu.

16904003/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA55 - Utilitza els estats comptables d’una societat mercantil per descriure la seva situació financera
i els seus fluxos d’efectiu.

16904004/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    RA55 - Utilitza els estats comptables d’una societat mercantil per descriure la seva situació financera
i els seus fluxos d’efectiu.

16904005/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    RA55 - Utilitza els estats comptables d’una societat mercantil per descriure la seva situació financera
i els seus fluxos d’efectiu.

16904006/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    RA55 - Utilitza els estats comptables d’una societat mercantil per descriure la seva situació financera
i els seus fluxos d’efectiu.

16904007/ESTADÍSTICA I
    RA55 - Utilitza els estats comptables d’una societat mercantil per descriure la seva situació financera
i els seus fluxos d’efectiu.

16904008/MATEMÀTIQUES I
    RA55 - Utilitza els estats comptables d’una societat mercantil per descriure la seva situació financera
i els seus fluxos d’efectiu.

16904009/MATEMÀTIQUES II
    RA55 - Utilitza els estats comptables d’una societat mercantil per descriure la seva situació financera
i els seus fluxos d’efectiu.

16904010/DRET MERCANTIL
    RA55 - Utilitza els estats comptables d’una societat mercantil per descriure la seva situació financera
i els seus fluxos d’efectiu.

16904127/FONAMENTS DE MÀRQUETING
    RA55 - Utilitza els estats comptables d’una societat mercantil per descriure la seva situació financera
i els seus fluxos d’efectiu.

16904128/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA DE MÀRQUETING
    RA55 - Utilitza els estats comptables d’una societat mercantil per descriure la seva situació financera
i els seus fluxos d’efectiu.

16904101/COMPORTAMENT ORGANITZATIU
    RA55 - Utilitza els estats comptables d’una societat mercantil per descriure la seva situació financera
i els seus fluxos d’efectiu.

16904102/COMPTABILITAT FINANCERA SUPERIOR
    RA55 - Utilitza els estats comptables d’una societat mercantil per descriure la seva situació financera
i els seus fluxos d’efectiu.

16904103/DIRECCIÓ D'OPERACIONS
    RA55 - Utilitza els estats comptables d’una societat mercantil per descriure la seva situació financera
i els seus fluxos d’efectiu.

16904104/GESTIÓ DE LA QUALITAT
    RA55 - Utilitza els estats comptables d’una societat mercantil per descriure la seva situació financera
i els seus fluxos d’efectiu.

16904105/MATEMÀTIQUES DE LES OPERACIONS FINANCERES
    RA55 - Utilitza els estats comptables d’una societat mercantil per descriure la seva situació financera
i els seus fluxos d’efectiu.

16904106/MICROECONOMIA
    RA55 - Utilitza els estats comptables d’una societat mercantil per descriure la seva situació financera
i els seus fluxos d’efectiu.

16904107/ANÀLISI DELS ESTATS FINANCERS
    RA55 - Utilitza els estats comptables d’una societat mercantil per descriure la seva situació financera
i els seus fluxos d’efectiu.

16904108/DIRECCIÓ FINANCERA: INVERSIÓ
    RA55 - Utilitza els estats comptables d’una societat mercantil per descriure la seva situació financera
i els seus fluxos d’efectiu.

16904109/DIRECCIÓ DE RECURSOS HUMANS
    RA55 - Utilitza els estats comptables d’una societat mercantil per descriure la seva situació financera
i els seus fluxos d’efectiu.

16904110/ESTADÍSTICA II
    RA55 - Utilitza els estats comptables d’una societat mercantil per descriure la seva situació financera
i els seus fluxos d’efectiu.

16904111/FONAMENTS DELS MERCATS FINANCERS
    RA55 - Utilitza els estats comptables d’una societat mercantil per descriure la seva situació financera
i els seus fluxos d’efectiu.

16904112/MACROECONOMIA
    RA55 - Utilitza els estats comptables d’una societat mercantil per descriure la seva situació financera
i els seus fluxos d’efectiu.

16904113/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA
    RA55 - Utilitza els estats comptables d’una societat mercantil per descriure la seva situació financera
i els seus fluxos d’efectiu.

16904114/DIRECCIÓ FINANCERA: FINANÇAMENT
    RA55 - Utilitza els estats comptables d’una societat mercantil per descriure la seva situació financera
i els seus fluxos d’efectiu.

16904115/ECONOMIA MUNDIAL
    RA55 - Utilitza els estats comptables d’una societat mercantil per descriure la seva situació financera
i els seus fluxos d’efectiu.

16904116/INVESTIGACIÓ DE MERCATS I APLICACIONS
    RA55 - Utilitza els estats comptables d’una societat mercantil per descriure la seva situació financera
i els seus fluxos d’efectiu.

16904117/MERCATS I ACTIUS FINANCERS I
    RA55 - Utilitza els estats comptables d’una societat mercantil per descriure la seva situació financera
i els seus fluxos d’efectiu.

16904118/VALORACIÓ D'ACTIUS FINANCERS
    RA55 - Utilitza els estats comptables d’una societat mercantil per descriure la seva situació financera
i els seus fluxos d’efectiu.

16904119/COMPTABILITAT DE GESTIÓ
    RA55 - Utilitza els estats comptables d’una societat mercantil per descriure la seva situació financera
i els seus fluxos d’efectiu.

16904120/SOCIOLOGIA DE L'EMPRESA
    RA55 - Utilitza els estats comptables d’una societat mercantil per descriure la seva situació financera
i els seus fluxos d’efectiu.

16904121/TÈCNIQUES DE DECISIÓ EMPRESARIAL
    RA55 - Utilitza els estats comptables d’una societat mercantil per descriure la seva situació financera
i els seus fluxos d’efectiu.

16904201/MÀRQUETING INTERNACIONAL
    RA55 - Utilitza els estats comptables d’una societat mercantil per descriure la seva situació financera
i els seus fluxos d’efectiu.

16904204/RELACIONS ECONÒMIQUES INTERNACIONALS
    RA55 - Utilitza els estats comptables d’una societat mercantil per descriure la seva situació financera
i els seus fluxos d’efectiu.

16904205/DRET DEL MERCAT INTERNACIONAL
    RA55 - Utilitza els estats comptables d’una societat mercantil per descriure la seva situació financera
i els seus fluxos d’efectiu.

16904206/CONTROL DE GESTIÓ I SISTEMES D'INFORMACIÓ
    RA55 - Utilitza els estats comptables d’una societat mercantil per descriure la seva situació financera
i els seus fluxos d’efectiu.

16904207/MÀRQUETING DE SERVEIS FINANCERS
    RA55 - Utilitza els estats comptables d’una societat mercantil per descriure la seva situació financera
i els seus fluxos d’efectiu.

16904208/CONSOLIDACIÓ D'ESTATS FINANCERS
    RA55 - Utilitza els estats comptables d’una societat mercantil per descriure la seva situació financera
i els seus fluxos d’efectiu.

16904209/COMPTABILITAT I FISCALITAT
    RA55 - Utilitza els estats comptables d’una societat mercantil per descriure la seva situació financera
i els seus fluxos d’efectiu.

16904210/GESTIÓ DEL RISC EN LES OPERACIONS FINANCERES
    RA55 - Utilitza els estats comptables d’una societat mercantil per descriure la seva situació financera
i els seus fluxos d’efectiu.

16904212/DRET DELS MERCATS FINANCERS
    RA55 - Utilitza els estats comptables d’una societat mercantil per descriure la seva situació financera
i els seus fluxos d’efectiu.

16904213/HISTÒRIA ECONÒMICA
    RA55 - Utilitza els estats comptables d’una societat mercantil per descriure la seva situació financera
i els seus fluxos d’efectiu.

16904218/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA55 - Utilitza els estats comptables d’una societat mercantil per descriure la seva situació financera
i els seus fluxos d’efectiu.

16904219/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA55 - Utilitza els estats comptables d’una societat mercantil per descriure la seva situació financera
i els seus fluxos d’efectiu.

16904220/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT III
 RA56Cerca les fons d’informació estadística i empresarial.
    RA56 - Cerca les fons d’informació estadística i empresarial.

16904001/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    RA56 - Cerca les fons d’informació estadística i empresarial.

16904002/COMPTABILITAT FINANCERA
    RA56 - Cerca les fons d’informació estadística i empresarial.

16904003/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA56 - Cerca les fons d’informació estadística i empresarial.

16904004/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    RA56 - Cerca les fons d’informació estadística i empresarial.

16904005/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    RA56 - Cerca les fons d’informació estadística i empresarial.

16904006/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    RA56 - Cerca les fons d’informació estadística i empresarial.

16904007/ESTADÍSTICA I
    RA56 - Cerca les fons d’informació estadística i empresarial.

16904008/MATEMÀTIQUES I
    RA56 - Cerca les fons d’informació estadística i empresarial.

16904009/MATEMÀTIQUES II
    RA56 - Cerca les fons d’informació estadística i empresarial.

16904010/DRET MERCANTIL
    RA56 - Cerca les fons d’informació estadística i empresarial.

16904127/FONAMENTS DE MÀRQUETING
    RA56 - Cerca les fons d’informació estadística i empresarial.

16904128/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA DE MÀRQUETING
    RA56 - Cerca les fons d’informació estadística i empresarial.

16904101/COMPORTAMENT ORGANITZATIU
    RA56 - Cerca les fons d’informació estadística i empresarial.

16904102/COMPTABILITAT FINANCERA SUPERIOR
    RA56 - Cerca les fons d’informació estadística i empresarial.

16904103/DIRECCIÓ D'OPERACIONS
    RA56 - Cerca les fons d’informació estadística i empresarial.

16904104/GESTIÓ DE LA QUALITAT
    RA56 - Cerca les fons d’informació estadística i empresarial.

16904105/MATEMÀTIQUES DE LES OPERACIONS FINANCERES
    RA56 - Cerca les fons d’informació estadística i empresarial.

16904106/MICROECONOMIA
    RA56 - Cerca les fons d’informació estadística i empresarial.

16904107/ANÀLISI DELS ESTATS FINANCERS
    RA56 - Cerca les fons d’informació estadística i empresarial.

16904108/DIRECCIÓ FINANCERA: INVERSIÓ
    RA56 - Cerca les fons d’informació estadística i empresarial.

16904109/DIRECCIÓ DE RECURSOS HUMANS
    RA56 - Cerca les fons d’informació estadística i empresarial.

16904110/ESTADÍSTICA II
    RA56 - Cerca les fons d’informació estadística i empresarial.

16904111/FONAMENTS DELS MERCATS FINANCERS
    RA56 - Cerca les fons d’informació estadística i empresarial.

16904112/MACROECONOMIA
    RA56 - Cerca les fons d’informació estadística i empresarial.

16904113/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA
    RA56 - Cerca les fons d’informació estadística i empresarial.

16904114/DIRECCIÓ FINANCERA: FINANÇAMENT
    RA56 - Cerca les fons d’informació estadística i empresarial.

16904115/ECONOMIA MUNDIAL
    RA56 - Cerca les fons d’informació estadística i empresarial.

16904116/INVESTIGACIÓ DE MERCATS I APLICACIONS
    RA56 - Cerca les fons d’informació estadística i empresarial.

16904117/MERCATS I ACTIUS FINANCERS I
    RA56 - Cerca les fons d’informació estadística i empresarial.

16904118/VALORACIÓ D'ACTIUS FINANCERS
    RA56 - Cerca les fons d’informació estadística i empresarial.

16904119/COMPTABILITAT DE GESTIÓ
    RA56 - Cerca les fons d’informació estadística i empresarial.

16904120/SOCIOLOGIA DE L'EMPRESA
    RA56 - Cerca les fons d’informació estadística i empresarial.

16904121/TÈCNIQUES DE DECISIÓ EMPRESARIAL
    RA56 - Cerca les fons d’informació estadística i empresarial.

16904201/MÀRQUETING INTERNACIONAL
    RA56 - Cerca les fons d’informació estadística i empresarial.

16904204/RELACIONS ECONÒMIQUES INTERNACIONALS
    RA56 - Cerca les fons d’informació estadística i empresarial.

16904205/DRET DEL MERCAT INTERNACIONAL
    RA56 - Cerca les fons d’informació estadística i empresarial.

16904206/CONTROL DE GESTIÓ I SISTEMES D'INFORMACIÓ
    RA56 - Cerca les fons d’informació estadística i empresarial.

16904207/MÀRQUETING DE SERVEIS FINANCERS
    RA56 - Cerca les fons d’informació estadística i empresarial.

16904208/CONSOLIDACIÓ D'ESTATS FINANCERS
    RA56 - Cerca les fons d’informació estadística i empresarial.

16904209/COMPTABILITAT I FISCALITAT
    RA56 - Cerca les fons d’informació estadística i empresarial.

16904210/GESTIÓ DEL RISC EN LES OPERACIONS FINANCERES
    RA56 - Cerca les fons d’informació estadística i empresarial.

16904212/DRET DELS MERCATS FINANCERS
    RA56 - Cerca les fons d’informació estadística i empresarial.

16904213/HISTÒRIA ECONÒMICA
    RA56 - Cerca les fons d’informació estadística i empresarial.

16904218/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA56 - Cerca les fons d’informació estadística i empresarial.

16904219/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA56 - Cerca les fons d’informació estadística i empresarial.

16904220/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT III
 RA57Sap determinar els costos de producció de l’empresa, així com els marges i resultats obtinguts
en un període de càlcul, per a subministrar a l’organització la informació rellevant per a la
presa de decisions.
    RA57 - Sap determinar els costos de producció de l’empresa, així com els marges i resultats obtinguts
en un període de càlcul, per a subministrar a l’organització la informació rellevant per a la
presa de decisions.

16904001/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    RA57 - Sap determinar els costos de producció de l’empresa, així com els marges i resultats obtinguts
en un període de càlcul, per a subministrar a l’organització la informació rellevant per a la
presa de decisions.

16904002/COMPTABILITAT FINANCERA
    RA57 - Sap determinar els costos de producció de l’empresa, així com els marges i resultats obtinguts
en un període de càlcul, per a subministrar a l’organització la informació rellevant per a la
presa de decisions.

16904003/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA57 - Sap determinar els costos de producció de l’empresa, així com els marges i resultats obtinguts
en un període de càlcul, per a subministrar a l’organització la informació rellevant per a la
presa de decisions.

16904004/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    RA57 - Sap determinar els costos de producció de l’empresa, així com els marges i resultats obtinguts
en un període de càlcul, per a subministrar a l’organització la informació rellevant per a la
presa de decisions.

16904005/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    RA57 - Sap determinar els costos de producció de l’empresa, així com els marges i resultats obtinguts
en un període de càlcul, per a subministrar a l’organització la informació rellevant per a la
presa de decisions.

16904006/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    RA57 - Sap determinar els costos de producció de l’empresa, així com els marges i resultats obtinguts
en un període de càlcul, per a subministrar a l’organització la informació rellevant per a la
presa de decisions.

16904007/ESTADÍSTICA I
    RA57 - Sap determinar els costos de producció de l’empresa, així com els marges i resultats obtinguts
en un període de càlcul, per a subministrar a l’organització la informació rellevant per a la
presa de decisions.

16904008/MATEMÀTIQUES I
    RA57 - Sap determinar els costos de producció de l’empresa, així com els marges i resultats obtinguts
en un període de càlcul, per a subministrar a l’organització la informació rellevant per a la
presa de decisions.

16904009/MATEMÀTIQUES II
    RA57 - Sap determinar els costos de producció de l’empresa, així com els marges i resultats obtinguts
en un període de càlcul, per a subministrar a l’organització la informació rellevant per a la
presa de decisions.

16904010/DRET MERCANTIL
    RA57 - Sap determinar els costos de producció de l’empresa, així com els marges i resultats obtinguts
en un període de càlcul, per a subministrar a l’organització la informació rellevant per a la
presa de decisions.

16904127/FONAMENTS DE MÀRQUETING
    RA57 - Sap determinar els costos de producció de l’empresa, així com els marges i resultats obtinguts
en un període de càlcul, per a subministrar a l’organització la informació rellevant per a la
presa de decisions.

16904128/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA DE MÀRQUETING
    RA57 - Sap determinar els costos de producció de l’empresa, així com els marges i resultats obtinguts
en un període de càlcul, per a subministrar a l’organització la informació rellevant per a la
presa de decisions.

16904101/COMPORTAMENT ORGANITZATIU
    RA57 - Sap determinar els costos de producció de l’empresa, així com els marges i resultats obtinguts
en un període de càlcul, per a subministrar a l’organització la informació rellevant per a la
presa de decisions.

16904102/COMPTABILITAT FINANCERA SUPERIOR
    RA57 - Sap determinar els costos de producció de l’empresa, així com els marges i resultats obtinguts
en un període de càlcul, per a subministrar a l’organització la informació rellevant per a la
presa de decisions.

16904103/DIRECCIÓ D'OPERACIONS
    RA57 - Sap determinar els costos de producció de l’empresa, així com els marges i resultats obtinguts
en un període de càlcul, per a subministrar a l’organització la informació rellevant per a la
presa de decisions.

16904104/GESTIÓ DE LA QUALITAT
    RA57 - Sap determinar els costos de producció de l’empresa, així com els marges i resultats obtinguts
en un període de càlcul, per a subministrar a l’organització la informació rellevant per a la
presa de decisions.

16904105/MATEMÀTIQUES DE LES OPERACIONS FINANCERES
    RA57 - Sap determinar els costos de producció de l’empresa, així com els marges i resultats obtinguts
en un període de càlcul, per a subministrar a l’organització la informació rellevant per a la
presa de decisions.

16904106/MICROECONOMIA
    RA57 - Sap determinar els costos de producció de l’empresa, així com els marges i resultats obtinguts
en un període de càlcul, per a subministrar a l’organització la informació rellevant per a la
presa de decisions.

16904107/ANÀLISI DELS ESTATS FINANCERS
    RA57 - Sap determinar els costos de producció de l’empresa, així com els marges i resultats obtinguts
en un període de càlcul, per a subministrar a l’organització la informació rellevant per a la
presa de decisions.

16904108/DIRECCIÓ FINANCERA: INVERSIÓ
    RA57 - Sap determinar els costos de producció de l’empresa, així com els marges i resultats obtinguts
en un període de càlcul, per a subministrar a l’organització la informació rellevant per a la
presa de decisions.

16904109/DIRECCIÓ DE RECURSOS HUMANS
    RA57 - Sap determinar els costos de producció de l’empresa, així com els marges i resultats obtinguts
en un període de càlcul, per a subministrar a l’organització la informació rellevant per a la
presa de decisions.

16904110/ESTADÍSTICA II
    RA57 - Sap determinar els costos de producció de l’empresa, així com els marges i resultats obtinguts
en un període de càlcul, per a subministrar a l’organització la informació rellevant per a la
presa de decisions.

16904111/FONAMENTS DELS MERCATS FINANCERS
    RA57 - Sap determinar els costos de producció de l’empresa, així com els marges i resultats obtinguts
en un període de càlcul, per a subministrar a l’organització la informació rellevant per a la
presa de decisions.

16904112/MACROECONOMIA
    RA57 - Sap determinar els costos de producció de l’empresa, així com els marges i resultats obtinguts
en un període de càlcul, per a subministrar a l’organització la informació rellevant per a la
presa de decisions.

16904113/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA
    RA57 - Sap determinar els costos de producció de l’empresa, així com els marges i resultats obtinguts
en un període de càlcul, per a subministrar a l’organització la informació rellevant per a la
presa de decisions.

16904114/DIRECCIÓ FINANCERA: FINANÇAMENT
    RA57 - Sap determinar els costos de producció de l’empresa, així com els marges i resultats obtinguts
en un període de càlcul, per a subministrar a l’organització la informació rellevant per a la
presa de decisions.

16904115/ECONOMIA MUNDIAL
    RA57 - Sap determinar els costos de producció de l’empresa, així com els marges i resultats obtinguts
en un període de càlcul, per a subministrar a l’organització la informació rellevant per a la
presa de decisions.

16904116/INVESTIGACIÓ DE MERCATS I APLICACIONS
    RA57 - Sap determinar els costos de producció de l’empresa, així com els marges i resultats obtinguts
en un període de càlcul, per a subministrar a l’organització la informació rellevant per a la
presa de decisions.

16904117/MERCATS I ACTIUS FINANCERS I
    RA57 - Sap determinar els costos de producció de l’empresa, així com els marges i resultats obtinguts
en un període de càlcul, per a subministrar a l’organització la informació rellevant per a la
presa de decisions.

16904118/VALORACIÓ D'ACTIUS FINANCERS
    RA57 - Sap determinar els costos de producció de l’empresa, així com els marges i resultats obtinguts
en un període de càlcul, per a subministrar a l’organització la informació rellevant per a la
presa de decisions.

16904119/COMPTABILITAT DE GESTIÓ
    RA57 - Sap determinar els costos de producció de l’empresa, així com els marges i resultats obtinguts
en un període de càlcul, per a subministrar a l’organització la informació rellevant per a la
presa de decisions.

16904120/SOCIOLOGIA DE L'EMPRESA
    RA57 - Sap determinar els costos de producció de l’empresa, així com els marges i resultats obtinguts
en un període de càlcul, per a subministrar a l’organització la informació rellevant per a la
presa de decisions.

16904121/TÈCNIQUES DE DECISIÓ EMPRESARIAL
    RA57 - Sap determinar els costos de producció de l’empresa, així com els marges i resultats obtinguts
en un període de càlcul, per a subministrar a l’organització la informació rellevant per a la
presa de decisions.

16904201/MÀRQUETING INTERNACIONAL
    RA57 - Sap determinar els costos de producció de l’empresa, així com els marges i resultats obtinguts
en un període de càlcul, per a subministrar a l’organització la informació rellevant per a la
presa de decisions.

16904204/RELACIONS ECONÒMIQUES INTERNACIONALS
    RA57 - Sap determinar els costos de producció de l’empresa, així com els marges i resultats obtinguts
en un període de càlcul, per a subministrar a l’organització la informació rellevant per a la
presa de decisions.

16904205/DRET DEL MERCAT INTERNACIONAL
    RA57 - Sap determinar els costos de producció de l’empresa, així com els marges i resultats obtinguts
en un període de càlcul, per a subministrar a l’organització la informació rellevant per a la
presa de decisions.

16904206/CONTROL DE GESTIÓ I SISTEMES D'INFORMACIÓ
    RA57 - Sap determinar els costos de producció de l’empresa, així com els marges i resultats obtinguts
en un període de càlcul, per a subministrar a l’organització la informació rellevant per a la
presa de decisions.

16904207/MÀRQUETING DE SERVEIS FINANCERS
    RA57 - Sap determinar els costos de producció de l’empresa, així com els marges i resultats obtinguts
en un període de càlcul, per a subministrar a l’organització la informació rellevant per a la
presa de decisions.

16904208/CONSOLIDACIÓ D'ESTATS FINANCERS
    RA57 - Sap determinar els costos de producció de l’empresa, així com els marges i resultats obtinguts
en un període de càlcul, per a subministrar a l’organització la informació rellevant per a la
presa de decisions.

16904209/COMPTABILITAT I FISCALITAT
    RA57 - Sap determinar els costos de producció de l’empresa, així com els marges i resultats obtinguts
en un període de càlcul, per a subministrar a l’organització la informació rellevant per a la
presa de decisions.

16904210/GESTIÓ DEL RISC EN LES OPERACIONS FINANCERES
    RA57 - Sap determinar els costos de producció de l’empresa, així com els marges i resultats obtinguts
en un període de càlcul, per a subministrar a l’organització la informació rellevant per a la
presa de decisions.

16904212/DRET DELS MERCATS FINANCERS
    RA57 - Sap determinar els costos de producció de l’empresa, així com els marges i resultats obtinguts
en un període de càlcul, per a subministrar a l’organització la informació rellevant per a la
presa de decisions.

16904213/HISTÒRIA ECONÒMICA
    RA57 - Sap determinar els costos de producció de l’empresa, així com els marges i resultats obtinguts
en un període de càlcul, per a subministrar a l’organització la informació rellevant per a la
presa de decisions.

16904218/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA57 - Sap determinar els costos de producció de l’empresa, així com els marges i resultats obtinguts
en un període de càlcul, per a subministrar a l’organització la informació rellevant per a la
presa de decisions.

16904219/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA57 - Sap determinar els costos de producció de l’empresa, així com els marges i resultats obtinguts
en un període de càlcul, per a subministrar a l’organització la informació rellevant per a la
presa de decisions.

16904220/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT III
 RA58Sap explicar els principals models d’empresa.
    RA58 - Sap explicar els principals models d’empresa.

16904001/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    RA58 - Sap explicar els principals models d’empresa.

16904002/COMPTABILITAT FINANCERA
    RA58 - Sap explicar els principals models d’empresa.

16904003/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA58 - Sap explicar els principals models d’empresa.

16904004/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    RA58 - Sap explicar els principals models d’empresa.

16904005/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    RA58 - Sap explicar els principals models d’empresa.

16904006/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    RA58 - Sap explicar els principals models d’empresa.

16904007/ESTADÍSTICA I
    RA58 - Sap explicar els principals models d’empresa.

16904008/MATEMÀTIQUES I
    RA58 - Sap explicar els principals models d’empresa.

16904009/MATEMÀTIQUES II
    RA58 - Sap explicar els principals models d’empresa.

16904010/DRET MERCANTIL
    RA58 - Sap explicar els principals models d’empresa.

16904127/FONAMENTS DE MÀRQUETING
    RA58 - Sap explicar els principals models d’empresa.

16904128/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA DE MÀRQUETING
    RA58 - Sap explicar els principals models d’empresa.

16904101/COMPORTAMENT ORGANITZATIU
    RA58 - Sap explicar els principals models d’empresa.

16904102/COMPTABILITAT FINANCERA SUPERIOR
    RA58 - Sap explicar els principals models d’empresa.

16904103/DIRECCIÓ D'OPERACIONS
    RA58 - Sap explicar els principals models d’empresa.

16904104/GESTIÓ DE LA QUALITAT
    RA58 - Sap explicar els principals models d’empresa.

16904105/MATEMÀTIQUES DE LES OPERACIONS FINANCERES
    RA58 - Sap explicar els principals models d’empresa.

16904106/MICROECONOMIA
    RA58 - Sap explicar els principals models d’empresa.

16904107/ANÀLISI DELS ESTATS FINANCERS
    RA58 - Sap explicar els principals models d’empresa.

16904108/DIRECCIÓ FINANCERA: INVERSIÓ
    RA58 - Sap explicar els principals models d’empresa.

16904109/DIRECCIÓ DE RECURSOS HUMANS
    RA58 - Sap explicar els principals models d’empresa.

16904110/ESTADÍSTICA II
    RA58 - Sap explicar els principals models d’empresa.

16904111/FONAMENTS DELS MERCATS FINANCERS
    RA58 - Sap explicar els principals models d’empresa.

16904112/MACROECONOMIA
    RA58 - Sap explicar els principals models d’empresa.

16904113/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA
    RA58 - Sap explicar els principals models d’empresa.

16904114/DIRECCIÓ FINANCERA: FINANÇAMENT
    RA58 - Sap explicar els principals models d’empresa.

16904115/ECONOMIA MUNDIAL
    RA58 - Sap explicar els principals models d’empresa.

16904116/INVESTIGACIÓ DE MERCATS I APLICACIONS
    RA58 - Sap explicar els principals models d’empresa.

16904117/MERCATS I ACTIUS FINANCERS I
    RA58 - Sap explicar els principals models d’empresa.

16904118/VALORACIÓ D'ACTIUS FINANCERS
    RA58 - Sap explicar els principals models d’empresa.

16904119/COMPTABILITAT DE GESTIÓ
    RA58 - Sap explicar els principals models d’empresa.

16904120/SOCIOLOGIA DE L'EMPRESA
    RA58 - Sap explicar els principals models d’empresa.

16904121/TÈCNIQUES DE DECISIÓ EMPRESARIAL
    RA58 - Sap explicar els principals models d’empresa.

16904201/MÀRQUETING INTERNACIONAL
    RA58 - Sap explicar els principals models d’empresa.

16904204/RELACIONS ECONÒMIQUES INTERNACIONALS
    RA58 - Sap explicar els principals models d’empresa.

16904205/DRET DEL MERCAT INTERNACIONAL
    RA58 - Sap explicar els principals models d’empresa.

16904206/CONTROL DE GESTIÓ I SISTEMES D'INFORMACIÓ
    RA58 - Sap explicar els principals models d’empresa.

16904207/MÀRQUETING DE SERVEIS FINANCERS
    RA58 - Sap explicar els principals models d’empresa.

16904208/CONSOLIDACIÓ D'ESTATS FINANCERS
    RA58 - Sap explicar els principals models d’empresa.

16904209/COMPTABILITAT I FISCALITAT
    RA58 - Sap explicar els principals models d’empresa.

16904210/GESTIÓ DEL RISC EN LES OPERACIONS FINANCERES
    RA58 - Sap explicar els principals models d’empresa.

16904212/DRET DELS MERCATS FINANCERS
    RA58 - Sap explicar els principals models d’empresa.

16904213/HISTÒRIA ECONÒMICA
    RA58 - Sap explicar els principals models d’empresa.

16904218/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA58 - Sap explicar els principals models d’empresa.

16904219/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA58 - Sap explicar els principals models d’empresa.

16904220/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT III
 RA59Analitza els efectes socials de l’organització empresarial.
    RA59 - Analitza els efectes socials de l’organització empresarial.

16904001/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    RA59 - Analitza els efectes socials de l’organització empresarial.

16904002/COMPTABILITAT FINANCERA
    RA59 - Analitza els efectes socials de l’organització empresarial.

16904003/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA59 - Analitza els efectes socials de l’organització empresarial.

16904004/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    RA59 - Analitza els efectes socials de l’organització empresarial.

16904005/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    RA59 - Analitza els efectes socials de l’organització empresarial.

16904006/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    RA59 - Analitza els efectes socials de l’organització empresarial.

16904007/ESTADÍSTICA I
    RA59 - Analitza els efectes socials de l’organització empresarial.

16904008/MATEMÀTIQUES I
    RA59 - Analitza els efectes socials de l’organització empresarial.

16904009/MATEMÀTIQUES II
    RA59 - Analitza els efectes socials de l’organització empresarial.

16904010/DRET MERCANTIL
    RA59 - Analitza els efectes socials de l’organització empresarial.

16904127/FONAMENTS DE MÀRQUETING
    RA59 - Analitza els efectes socials de l’organització empresarial.

16904128/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA DE MÀRQUETING
    RA59 - Analitza els efectes socials de l’organització empresarial.

16904101/COMPORTAMENT ORGANITZATIU
    RA59 - Analitza els efectes socials de l’organització empresarial.

16904102/COMPTABILITAT FINANCERA SUPERIOR
    RA59 - Analitza els efectes socials de l’organització empresarial.

16904103/DIRECCIÓ D'OPERACIONS
    RA59 - Analitza els efectes socials de l’organització empresarial.

16904104/GESTIÓ DE LA QUALITAT
    RA59 - Analitza els efectes socials de l’organització empresarial.

16904105/MATEMÀTIQUES DE LES OPERACIONS FINANCERES
    RA59 - Analitza els efectes socials de l’organització empresarial.

16904106/MICROECONOMIA
    RA59 - Analitza els efectes socials de l’organització empresarial.

16904107/ANÀLISI DELS ESTATS FINANCERS
    RA59 - Analitza els efectes socials de l’organització empresarial.

16904108/DIRECCIÓ FINANCERA: INVERSIÓ
    RA59 - Analitza els efectes socials de l’organització empresarial.

16904109/DIRECCIÓ DE RECURSOS HUMANS
    RA59 - Analitza els efectes socials de l’organització empresarial.

16904110/ESTADÍSTICA II
    RA59 - Analitza els efectes socials de l’organització empresarial.

16904111/FONAMENTS DELS MERCATS FINANCERS
    RA59 - Analitza els efectes socials de l’organització empresarial.

16904112/MACROECONOMIA
    RA59 - Analitza els efectes socials de l’organització empresarial.

16904113/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA
    RA59 - Analitza els efectes socials de l’organització empresarial.

16904114/DIRECCIÓ FINANCERA: FINANÇAMENT
    RA59 - Analitza els efectes socials de l’organització empresarial.

16904115/ECONOMIA MUNDIAL
    RA59 - Analitza els efectes socials de l’organització empresarial.

16904116/INVESTIGACIÓ DE MERCATS I APLICACIONS
    RA59 - Analitza els efectes socials de l’organització empresarial.

16904117/MERCATS I ACTIUS FINANCERS I
    RA59 - Analitza els efectes socials de l’organització empresarial.

16904118/VALORACIÓ D'ACTIUS FINANCERS
    RA59 - Analitza els efectes socials de l’organització empresarial.

16904119/COMPTABILITAT DE GESTIÓ
    RA59 - Analitza els efectes socials de l’organització empresarial.

16904120/SOCIOLOGIA DE L'EMPRESA
    RA59 - Analitza els efectes socials de l’organització empresarial.

16904121/TÈCNIQUES DE DECISIÓ EMPRESARIAL
    RA59 - Analitza els efectes socials de l’organització empresarial.

16904201/MÀRQUETING INTERNACIONAL
    RA59 - Analitza els efectes socials de l’organització empresarial.

16904204/RELACIONS ECONÒMIQUES INTERNACIONALS
    RA59 - Analitza els efectes socials de l’organització empresarial.

16904205/DRET DEL MERCAT INTERNACIONAL
    RA59 - Analitza els efectes socials de l’organització empresarial.

16904206/CONTROL DE GESTIÓ I SISTEMES D'INFORMACIÓ
    RA59 - Analitza els efectes socials de l’organització empresarial.

16904207/MÀRQUETING DE SERVEIS FINANCERS
    RA59 - Analitza els efectes socials de l’organització empresarial.

16904208/CONSOLIDACIÓ D'ESTATS FINANCERS
    RA59 - Analitza els efectes socials de l’organització empresarial.

16904209/COMPTABILITAT I FISCALITAT
    RA59 - Analitza els efectes socials de l’organització empresarial.

16904210/GESTIÓ DEL RISC EN LES OPERACIONS FINANCERES
    RA59 - Analitza els efectes socials de l’organització empresarial.

16904212/DRET DELS MERCATS FINANCERS
    RA59 - Analitza els efectes socials de l’organització empresarial.

16904213/HISTÒRIA ECONÒMICA
    RA59 - Analitza els efectes socials de l’organització empresarial.

16904218/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA59 - Analitza els efectes socials de l’organització empresarial.

16904219/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA59 - Analitza els efectes socials de l’organització empresarial.

16904220/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT III
 RA60Integra els coneixements en tractament d'informació i dades per a la presa de decisions
empresarials.
    RA60 - Integra els coneixements en tractament d'informació i dades per a la presa de decisions
empresarials.

16904001/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    RA60 - Integra els coneixements en tractament d'informació i dades per a la presa de decisions
empresarials.

16904002/COMPTABILITAT FINANCERA
    RA60 - Integra els coneixements en tractament d'informació i dades per a la presa de decisions
empresarials.

16904003/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA60 - Integra els coneixements en tractament d'informació i dades per a la presa de decisions
empresarials.

16904004/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    RA60 - Integra els coneixements en tractament d'informació i dades per a la presa de decisions
empresarials.

16904005/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    RA60 - Integra els coneixements en tractament d'informació i dades per a la presa de decisions
empresarials.

16904006/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    RA60 - Integra els coneixements en tractament d'informació i dades per a la presa de decisions
empresarials.

16904007/ESTADÍSTICA I
    RA60 - Integra els coneixements en tractament d'informació i dades per a la presa de decisions
empresarials.

16904008/MATEMÀTIQUES I
    RA60 - Integra els coneixements en tractament d'informació i dades per a la presa de decisions
empresarials.

16904009/MATEMÀTIQUES II
    RA60 - Integra els coneixements en tractament d'informació i dades per a la presa de decisions
empresarials.

16904010/DRET MERCANTIL
    RA60 - Integra els coneixements en tractament d'informació i dades per a la presa de decisions
empresarials.

16904127/FONAMENTS DE MÀRQUETING
    RA60 - Integra els coneixements en tractament d'informació i dades per a la presa de decisions
empresarials.

16904128/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA DE MÀRQUETING
    RA60 - Integra els coneixements en tractament d'informació i dades per a la presa de decisions
empresarials.

16904101/COMPORTAMENT ORGANITZATIU
    RA60 - Integra els coneixements en tractament d'informació i dades per a la presa de decisions
empresarials.

16904102/COMPTABILITAT FINANCERA SUPERIOR
    RA60 - Integra els coneixements en tractament d'informació i dades per a la presa de decisions
empresarials.

16904103/DIRECCIÓ D'OPERACIONS
    RA60 - Integra els coneixements en tractament d'informació i dades per a la presa de decisions
empresarials.

16904104/GESTIÓ DE LA QUALITAT
    RA60 - Integra els coneixements en tractament d'informació i dades per a la presa de decisions
empresarials.

16904105/MATEMÀTIQUES DE LES OPERACIONS FINANCERES
    RA60 - Integra els coneixements en tractament d'informació i dades per a la presa de decisions
empresarials.

16904106/MICROECONOMIA
    RA60 - Integra els coneixements en tractament d'informació i dades per a la presa de decisions
empresarials.

16904107/ANÀLISI DELS ESTATS FINANCERS
    RA60 - Integra els coneixements en tractament d'informació i dades per a la presa de decisions
empresarials.

16904108/DIRECCIÓ FINANCERA: INVERSIÓ
    RA60 - Integra els coneixements en tractament d'informació i dades per a la presa de decisions
empresarials.

16904109/DIRECCIÓ DE RECURSOS HUMANS
    RA60 - Integra els coneixements en tractament d'informació i dades per a la presa de decisions
empresarials.

16904110/ESTADÍSTICA II
    RA60 - Integra els coneixements en tractament d'informació i dades per a la presa de decisions
empresarials.

16904111/FONAMENTS DELS MERCATS FINANCERS
    RA60 - Integra els coneixements en tractament d'informació i dades per a la presa de decisions
empresarials.

16904112/MACROECONOMIA
    RA60 - Integra els coneixements en tractament d'informació i dades per a la presa de decisions
empresarials.

16904113/DIRECCIÓ ESTRATÈGICA
    RA60 - Integra els coneixements en tractament d'informació i dades per a la presa de decisions
empresarials.

16904114/DIRECCIÓ FINANCERA: FINANÇAMENT
    RA60 - Integra els coneixements en tractament d'informació i dades per a la presa de decisions
empresarials.

16904115/ECONOMIA MUNDIAL
    RA60 - Integra els coneixements en tractament d'informació i dades