2014_15
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat d'Economia i Empresa
A A 
català 
Doble titulació de Grau d'Administració i Direcció d'Empreses i Dret (2014)
 Assignatures
  CONSTITUCIÓ I SISTEMA DE FONTS
   Continguts
Tema Subtema
I. Introducció

1.- La Constitució i el Dret constitucional.
Concepte de Constitució. Funcions de la Constitució. Concepte de Dret constitucional. El poder constituent. La interpretació constitucional.
2.- El constitucionalisme històric espanyol. El constitucionalisme espanyol durant el segle XIX. La II República. El franquisme. La Transició política. El procés constituent.
II. Principis estructurals

3.- L'Estat de Dret.
Concepte i orígens. El principi de constitucionalitat. El principi de legalitat. La seguretat jurídica
4.- L'Estat democràtic. Concepte i orígens. La sobirania popular. Formes de participació: represen-tació política i participació directa.
5.- L'Estat social. Concepte i orígens. La clàusula de transformació de l'article 9.2. La Constitució econòmica.
6.- L'Estat constitucional espanyol. L'Estat espanyol com a Estat social i democràtic de dret. La monarquia parlamentària. L'Estat autonòmic. Els valors superiors i els drets fonamentals. La integració europea.
III. Les institucions de l'Estat

7.- Les Corts Generals.
Evolució històrica. El bicameralisme. L'organització i el funcionament de les cambres. L'estatut dels parlamentaris. Funcions. El procediment legislatiu.
8.- El Govern. Evolució històrica. La investidura. Composició i funcions. El control del Govern. El cessament del Govern. L'Administració pública.
9.- El poder judicial. Principis constitucionals. Organització i funcions. El Consell General del Poder Judicial. El Ministeri fiscal. La participació ciutadana.
10.- El Tribunal Constitucional. La jurisdicció constitucional. Composició i estatut dels magistrats. Organització i funcionament. Competències.
IV. La Constitució i les fonts del Dret

11.- El sistema de fonts i la Constitució.
Concepte de font, procediment i rang normatiu. La Constitució com a norma. El valor derogatori de la Constitució. La Constitució com a font de fonts. Els principis d'ordenació. La reforma de la Constitució.
12.- Els tractats internacionals. Els tractats internacionals: concepte, tipus i rang. Els tractats relatius a la Unió Europea.
13.- La Llei. Evolució històrica i concepte actual de llei. Tipus de llei. Reserva de llei. La llei orgànica.
14.- Les normes del Govern amb rang de llei. La potestat legislativa del Govern. El decret-llei. El decret legislatiu.
15.- Les sentències del Tribunal Constitucional. El valor de les sentències del Tribunal Constitucional.
16.- El Reglament. Concepte i classes. La potestat reglamentària. La relació entre el reglament i la llei. Altres fonts de l'ordenament jurídic.