2019_20
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat d'Economia i Empresa
A A 
català 
Doble titulació de Grau d'Administració i Direcció d'Empreses i Dret (2014)
 Assignatures
  CONSTITUCIÓ I SISTEMA DE FONTS
   Planificació
Metodologies  ::  Proves
  Competències (*) Hores a classe
Hores fora de classe
(**) Hores totals
Activitats Introductòries
A1
2 1 3
Sessió Magistral
A1
A2
36 52.5 88.5
Supòsits pràctics/ estudi de casos a l'aula ordinària
A1
A2
C5
16 32 48
Atenció personalitzada
A7
1.5 0 1.5
 
Proves objectives de tipus test
A1
A2
2 0 2
Proves pràctiques
A1
A2
C5
4 0 4
Proves de desenvolupament
A1
A2
2 0 2
 
(*) En el cas de docència no presencial, són les hores de treball amb suport vitual del professor.
(**) Les dades que apareixen a la taula de planificació són de caràcter orientatiu, considerant l’heterogeneïtat de l’alumnat