2014_15
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat d'Economia i Empresa
A A 
català 
Doble titulació de Grau d'Administració i Direcció d'Empreses i Dret (2014)
 Assignatures
  CONSTITUCIÓ I SISTEMA DE FONTS
   Fonts d'informació
Bàsica

Per a preparar la part teòrica del programa es poden consultar els manuals més recents que, ordenats alfabèticament, es citen a continuació:

ÁLVAREZ CONDE, E.; Curso de Derecho Constitucional Español, Madrid, Tecnos, 2008.

APARICIO PÉREZ, M. A.(director); Aparicio i Barceló (coord.), Manual de Derecho Constitucional, Barcelona, Atelier, 2012.

BALAGUER CALLEJÓN, F. (coord.); Manual de Derecho Constitucional, Tecnos, Madrid, 2011.

LÓPEZ GUERRA, L., et. al.; Dret Constitucional, 2 vols., València, Tirant lo Blanch, 2007.

MOLAS, I.; Derecho constitucional, Tecnos, Madrid, 2008.

PÉREZ ROYO, J.; Curso de derecho constitucional, Madrid, Marcial Pons, 2010.

Complementària