2018_19
Universidad
Rovira y Virgili
Guía docente 
Facultad de Economía y Empresa
A A 
castellano 
Doble titulación de Grado en Administ. y Dirección de Empresas y Derecho
 Asignaturas
  CONSTITUCIÓN Y SISTEMA DE FUENTES
   Fuentes de información
Básica

Per a preparar el programa es poden consultar les edicions més recents dels manuals següents: 

ÁLVAREZ CONDE, E.; Curso de Derecho Constitucional Español, volum I, Tecnos, Madrid, darrera edició.

APARICIO PÉREZ, M.A. (dir.); Manual de Derecho Constitucional, Ed. Atelier, Barcelona, darrera edició.

BALAGUER CALLEJÓN, F. , CÁMARA VILLAR, G.; LÓPEZ AGUILAR, J.F., CANO BUESO, J., BALAGUER CALLEJÓN, M.L., RODRÍGUEZ, A., Derecho constitucional, vol. II, Tecnos, Madrid, darrera edició.

BALAGUER CALLEJÓN, F. (coord.); Introducción al Derecho Constitucional, Tecnos, Madrid, darrera edició.

CASTELLÀ ANDREU, Josep Maria (ed.), Derecho constitucional básico, Huygens Editorial, Barcelona, darrera edició.

DÍEZ-PICAZO, L.M.; Sistema de Derechos Fundamentales, Thomson-Civitas, darrera edició.

LÓPEZ GUERRA, L., ESPIN, E.; GARCÍA MORILLO, J. PÉREZ TREMPS, P.; SATRÚSTEGUI, M.;  Dret Constitucional, volum I, València, Tirant lo Blanch, darrera edició.


Per a la preparació de les pràctiques cal utilitzar també repertoris de legislació i consultar jurisprudència: el Boletín Oficial del Estado publica les sentències del Tribunal Constitucional, però també podeu consultar-les a la pàgina www.tribunalconstitucional.es; a la pàgina www.echr.coe.int, podeu accedir a les sentències del Tribunal Europeu de Drets Humans.

Es recomana la utilització dels següents webs:

Pàgina web de l'assignatura: CARRERAS CASANOVAS, A.: https://sites.google.com/site/constifontsacc/

http://www.congreso.eshttp://www.senado.eshttp://www.parlament.cathttp://www.casareal.es/http://www.poderjudicial.eshttps://sede.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/Sede/es/1215197884559/DetalleInicioTramites.html http://www.tribunalconstitucional.eshttp://www.defensordelpueblo.eshttp://www.la-moncloa.eshttp://www.gencat.cat/generalitat/cat/govern/index.htmhttp://www.juntaelectoralcentral.es/portal/page/portal/JuntaElectoralCentral/JuntaElectoralCentral http://www.sindic.cathttp://www.cac.cat  http://europa.eu

http://www.boe.es
 

 

Complementaria

S'ha creat una pàgina web per aquesta assignatura on l'estudiant trobarà els materials necessaris per PREPARAR AMB ANTERIORITAT LA CLASSE:  Pàgina web de l'assignatura: CARRERAS CASANOVAS, A.: https://sites.google.com/site/constifontsacc/