2019_20
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat d'Economia i Empresa
A A 
català 
Doble titulació de Grau d'Administració i Direcció d'Empreses i Dret (2014)
 Assignatures
  CONSTITUCIÓ I SISTEMA DE FONTS
   Fonts d'informació
Bàsica Álvarez Conde, Enrique, Curso de Derecho Constitucional Español, Vol. I, darrera edició, Madrid: Tecnos
Aparicio Pérez, M. A., Manual de Derecho Constitucional, darrera edició, Barcelona: Atelier
Balaguer Callejón, F. et al., Derecho constitucional, Vol. II, darrera edició, Madrid: Tecnos
Balaguer Callejón, F. (coord.), Introducción al Derecho Constitucional, darrera edició, Madrid: Tecnos
Castellà Andreu, J. M. (ed.), Derecho constitucional básico, darrera edició, Barcelona: Huygens
Díez-Picazo, L. M., Sistema de Derechos Fundamentales, darrera edició, Madrid: Thompson-Civitas
López Guerra, L. et al., Dret Constitucional, volum I, darrera edició, València: Tirant lo Blanch

Per a la preparació de les pràctiques cal utilitzar també repertoris de legislació i consultar jurisprudència: el Boletín Oficial del Estado publica les sentències del Tribunal Constitucional, però també podeu consultar-les a la pàgina www.tribunalconstitucional.es; a la pàgina www.echr.coe.int, podeu accedir a les sentències del Tribunal Europeu de Drets Humans.

Complementària