2018_19
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat d'Economia i Empresa
A A 
català 
Doble titulació de Grau d'Administració i Direcció d'Empreses i Dret (2014)
 Assignatures
  DRET ROMÀ
   Resultats d'aprenentage
Tipus A Codi Resultats d'aprenentatge
 A8 Identifica la presència de diferents branques del Dret en un conjunt de fets o problemes jurídics
 A9 Genèric
Tipus B Codi Resultats d'aprenentatge
 B3 Genèric
Tipus C Codi Resultats d'aprenentatge
 C4 Produeix un text escrit ben estructurat, clar i ric