2019_20
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat d'Economia i Empresa
A A 
català 
Doble titulació de Grau d'Administració i Direcció d'Empreses i Dret (2014)
 Assignatures
  DRET ROMÀ
   Avaluació
Metodologies Competències Descripció Pes        
Esdeveniments científics i/o divulgatius
A8
Recensió sobre una conferència 10%
Proves orals
A8
C4
Prova oral amb preguntes concretes seleccionades per un sistema al·leatori. L'alumne disposarà d'uns minuts previs per fer-se un esquema.
Les sessions de proves orals seran públiques.
50%
Proves pràctiques
A8
Prova pràctica de les parts del programa corresponents a fonts, persones i família i procés civil romà (I, II i IV). 40%
Altres  
 
Altres comentaris i segona convocatòria

Per poder comptabilitzar els percentatges de qualificació previstos és necessari aprovar la prova oral.

En primera convocatòria, si l'estudiant no supera la prova oral, la qualificació serà No presentat.

En cas que la conferència no es pugui realitzar, el percentatge es sumarà al percentatge de prova pràctica

A la segona convocatòria:

- es tornarà a fer la prova oral descrita. 

- l'alumne s'haurà d'examinar de les parts del temari que no hagi superat durant el curs ja sigui a la prova pràctica o a la prova oral

- respecte a les parts superades es guardarà la qualificació obtinguda

*Durant la realització de les proves avaluatives no es podran tenir a disposició aparells electrònics com mòbils, rellotges, etc.