2018_19
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat d'Economia i Empresa
A A 
català 
Doble titulació de Grau d'Administració i Direcció d'Empreses i Dret (2014)
 Assignatures
  DRET ROMÀ
   Fonts d'informació
Bàsica Miquel J, Derecho Romano, Marcial Pons, Madrid, 2016
Fernandez de Buján, A, Derecho Romano, Thomson Aranzadi, Cizur Menor (Navarra), 2017
Domingo, R (coord), Textos de Derecho Romano, Aranzadi (Navarra), 2002
Fernandez de Buján, A.; Alburquerque (Coord), Manual de Casos Prácticos, Dykinson, 2018

Complementària

Material docent accessible a través del campus virtual Moodle: Esquemes de cada una de les parts del programa; també es trobaran els casos per treballar a les classes pràctiques.

BIBILIOGRAFIA

A) Exposicions d'història del Dret romà i tradició romanística:

ALVAREZ SUAREZ U Instituciones de Derecho Romano I, Madrid (1973)

ARANGIO RUIZ V Historia del Derecho Romano 4 ed. de la traducció castellana a la 2 edició italiana, Madrid (1980)

ARIAS RAMOS i ARIAS BONET Compendio de Derecho público Romano e historia de las fuentes, 10 ed. Valladolid (1979)

BURDESE Manual de Derecho público Romano, traducció, ed. Bosch Barcelona (1972)

CAMACHO EVANGELISTA F Introducción histórica al estudio del Derecho Romano, Granada (2000)

CASTILLEJO J Historia del Derecho Romano, edición e introducción de M.Abellán Velasco, Madrid (2004)

CHURRUCA J i MENTXAKA R Introducción histórica al Derecho Romano, Universidad de Deusto, Bilbao (1992)

DAZA MARTINEZ J i SAIZ LOPEZ V Iniciación al estudio histórico del Derecho Romano, Valencia (1995)

EUGENIO F Breve Historia de Roma, Madrid (1991)

FERNANDEZ DE BUJAN A Derecho público romano, 15ed, Madrid (2012)

FUENTESECA P Lecciones de historia del Derecho Romano, Madrid (1974)

KUNKEL W Historia del Derecho Romano (traducció de J.Miquel), 10 edició, ed. Ariel, Barcelona (1998)

OBARRIO, J A Historia del Derecho público a través de sus fuentes, Madrid  (2009)

PARICIO J i FERNANDEZ BARREIRO A Historia del Derecho Romano y su recepción europea, Madrid (1995)

RASCON C Síntesis de Historia e Instituciones de Derecho Romano, Madrid (2006)

TORRENT A Derecho público Romano y sistema de fuentes, Zaragoza (1995)


B) Exposicions d'Institucions de Dret romà

ARIAS RAMOS y ARIAS BONET Derecho romano I,II, Madrid (1994)

BETANCOURT F Derecho Romano clásico, Sevilla (1995)

BLANCH NOUGUÉS J.M. [et alt.] Derecho romano T. I y II, Madrid (2009)

CAMACHO EVANGELISTA F Curso de Derecho Romano, Granada (2013)

CANTARELLA, E., Instituciones e historia del Derecho Romano, Valencia (2017)

CASINOS MORA, F. J., Derecho privado romano, Madrid (2017)

CASTRESANA HERRERO, A. El derecho romano; el arte de lo bueno y de lo justo, Madrid (2013)

DAZA MARTINEZ J y RODRIGUEZ ENNES L Instituciones de Derecho Privado Romano, Valencia (2009)

D'ORS A Derecho privado Romano 10 ed, Pamplona (2006)

DÍAZ BAUTISTA, A; DÍAZ BAUTISTA CREMADES, A, El derecho romano como introducción al derecho, Murcia (2013)

DOMINGO, R., Elementos de Derecho romano, Cizur Menor-Navarra (2012)

FERNANDEZ BARREIRO A i PARICIO J Fundamentos de Derecho privado romano, Madrid (2011)

FUENTESECA P Derecho privado romano, Madrid (2007)

GARCIA GARRIDO MJ Derecho privado Romano. Acciones, casos, Instituciones, Madrid (2010); hi ha també una edició abreujada

GIMÉNEZ-CANDELA T Derecho privado Romano, Valencia (2011)

GUZMAN BRITO A Derecho privado Romano 2 vols. Santiago de Chile (1996)

HERNANDEZ TEJERO F Lecciones de Derecho Romano, 5 ed. Madrid (1994)

IGLESIAS J Derecho Romano. Historia e Instituciones, 18a ed. Barcelona (2010)

ORTEGA CARRILLO DE ALBORNOZ A Derecho privado Romano, Málaga (2010)

PANERO R Derecho Romano, 4a ed. Valencia (2010)

PANERO R Epítome de Derecho romano, Valencia (2010)

RASCON C Síntesis de Historia e Instituciones de Derecho Romano, 4 ed, Madrid (2011)

RIBAS ALBA, J.M.; SERRANO VICENTE, M., Derecho romano, vol. 1; Derecho de personas y de familia. Derecho procesal, Madrid (2015)

RICART MARTÍ, E., Situacion jurídica del individuo en relación a la libertad y a la ciudadanía en Derecho Romano. Una visión del S.XX, RGDR 5 (2005).

RICART MARTÍ, E., La concepción del matrimonio en la época del derecho romano clásico. Puntos de contacto con las legislaciones autonómicas sobre uniones estables de pareja, en PERIÑÁN GÓMEZ, B. [Coord.], Derecho, persona y ciudadanía, Ed. Marcial Pons, Madrid-Barcelona- Buenos Aires (2010).

SANTA-CRUZ TEIJEIRO J Manual elemental de instituciones de derecho Romano, Madrid (1946)

SANTALUCIA B Derecho penal Romano, traducció Madrid (1990)

SCHULZ F Derecho Romano clásico, traducció ed. Bosch Barcelona (1960)

TORRENT A Manual de Derecho privado Romano, Zaragoza (2008)

VALIÑO E Instituciones de Derecho privado romano, Valencia (1991)

VOLTERRA E Instituciones de Derecho privado Romano, traducció, Madrid (1988)

C) Diccionaris

GARCIA GARRIDO MJ Diccionario de Derecho romano, ed. Dykinson Madrid (1986)

GUTIERREZ ALVIZ Y CONRADI F Diccionario de Derecho romano, Madrid (1982)

TORRENT RUIZ A Diccionario de Derecho Romano, Madrid (2005)

Nota.- La majoria d'aquestes obres es troben a la Biblioteca de la Facultat de Ciències Jurídiques.

D) Pàgines web:

http://www.iustel.com/v2/c.asp

http://guiesbibtic.upf.edu/dret/roma