2018_19
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat d'Economia i Empresa
A A 
català 
Doble titulació de Grau d'Administració i Direcció d'Empreses i Dret (2014)
 Assignatures
  HABILITATS DEL JURISTA
   Planificació
Metodologies  ::  Proves
  Competències (*) Hores a classe
Hores fora de classe
(**) Hores totals
Activitats Introductòries
2 0 2
Sessió Magistral
DRET-A2
DRET-B1
C6
25 13 38
Pràctiques a través de TIC en aules informàtiques
C2
12 15 27
Presentacions / exposicions
DRET-A2
DRET-B6
C4
8 20 28
Treballs
C2
C4
C6
15 30 45
Atenció personalitzada
4 0 4
 
Proves orals
C4
1 5 6
 
(*) En el cas de docència no presencial, són les hores de treball amb suport vitual del professor.
(**) Les dades que apareixen a la taula de planificació són de caràcter orientatiu, considerant l’heterogeneïtat de l’alumnat