2018_19
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat d'Economia i Empresa
A A 
català 
Doble titulació de Grau d'Administració i Direcció d'Empreses i Dret (2014)
 Assignatures
  HABILITATS DEL JURISTA
   Avaluació
Metodologies Competències Descripció Pes        
Pràctiques a través de TIC en aules informàtiques
C2
Exercicis pràctics proposats a classe 10
Treballs
C2
C4
C6
Treball en grup 50
Proves orals
C4
Presentació oral del treball escrit. 40
Altres  
 
Altres comentaris i segona convocatòria

Per a superar l'assignatura es condició necessaria:

  • Haver fet el cus de biblioteca
  • Haver assistit al 80% de les sessions
  • Haver participat en el 80% dels exercicis proposats a classe.

Per a superar la segona convocatòria s'ha de lliurar un treball escrit i s'ha de fer una presentació oral del mateix.es condició necessaria:

  • Haver fet el cus de biblioteca