2017_18
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat d'Economia i Empresa
A A 
català 
Doble titulació de Grau d'Administració i Direcció d'Empreses i Dret (2014)
 Assignatures
  HISTÒRIA DEL DRET
   Planificació
Metodologies  ::  Proves
  Competències (*) Hores a classe
Hores fora de classe
(**) Hores totals
Activitats Introductòries
A8
1 0 1
Sessió Magistral
A8
A9
40 60 100
Resolució de problemes, exercicis
A8
A9
C3
18 25 43
Atenció personalitzada
A8
A9
1 0 1
 
Proves objectives de tipus test
A8
A9
1 1 2
Proves objectives de preguntes curtes
A8
A9
C3
1 1 2
Proves objectives de tipus test
A8
A9
1 1 2
 
(*) En el cas de docència no presencial, són les hores de treball amb suport vitual del professor.
(**) Les dades que apareixen a la taula de planificació són de caràcter orientatiu, considerant l’heterogeneïtat de l’alumnat