2018_19
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat d'Economia i Empresa
A A 
català 
Doble titulació de Grau d'Administració i Direcció d'Empreses i Dret (2014)
 Assignatures
  HISTÒRIA DEL DRET
   Planificació
Metodologies  ::  Proves
  Competències (*) Hores a classe
Hores fora de classe
(**) Hores totals
Activitats Introductòries
DRET-A8
1 0 1
Resolució de problemes, exercicis a l'aula ordinària
DRET-A8
DRET-A9
C3
18 25 43
Sessió Magistral
DRET-A8
DRET-A9
40 60 100
Atenció personalitzada
DRET-A8
DRET-A9
40 60 100
 
Proves objectives de tipus test
DRET-A8
DRET-A9
1 1 2
Proves objectives de tipus test
DRET-A8
DRET-A9
1 1 2
Proves objectives de preguntes curtes
DRET-A8
DRET-A9
1 1 2
 
(*) En el cas de docència no presencial, són les hores de treball amb suport vitual del professor.
(**) Les dades que apareixen a la taula de planificació són de caràcter orientatiu, considerant l’heterogeneïtat de l’alumnat