2014_15
University
Rovira y Virgili
Educational guide 
Faculty of Economics and Business
A A 
english 
Double degree in Business Administration and Management and Law (2014)
 Subjects
  THE HISTORY OF LAW
   Methodologies
Methodologies
  Description
Introductory activities Informació bàsica sobre el contingut i funcionament de l'assignatura que s' impartirà durant el primer dia del curs pel professor de l'assignatura.
Lecture Classes teòriques impartides pel professor/a de l'assignatura
Problem solving, exercises De forma individual o treballant en grup, es realitzaran seminaris, comentaris i/o treballs sobre:
a) textos seleccionats
b) lectures d'articles, llibres, etc.
Els comentaris es podran preparar amb material complementari fora de l'aula, i podran ser exposats en classe.
Personal tuition