2017_18
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat d'Economia i Empresa
A A 
català 
Doble titulació de Grau d'Administració i Direcció d'Empreses i Dret (2014)
 Assignatures
  HISTÒRIA DEL DRET
   Metodologies
Metodologies
  Descripció
Activitats Introductòries Informació bàsica sobre el contingut i funcionament de l'assignatura que s' impartirà durant el primer dia del curs pel professor de l'assignatura.
Sessió Magistral Classes teòriques impartides pel professor/a de l'assignatura
Resolució de problemes, exercicis De forma individual o treballant en grup, es realitzaran seminaris, comentaris i/o treballs sobre:
a) textos seleccionats
b) lectures d'articles, llibres, etc.
Els comentaris es podran preparar amb material complementari fora de l'aula, i podran ser exposats a classe.
Atenció personalitzada Resolució individual o col.lectiva de dubtes relacionats amb l'assignatura