2018_19
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat d'Economia i Empresa
A A 
català 
Doble titulació de Grau d'Administració i Direcció d'Empreses i Dret (2014)
 Assignatures
  HISTÒRIA DEL DRET
   Metodologies
Metodologies
  Descripció
Activitats Introductòries Informació bàsica impartida pel professor/a el primer dia de curs sobre el contingut i funcionament de l'assignatura.
Resolució de problemes, exercicis a l'aula ordinària De forma individual o treballant en grup, es realitzaran seminariscomentaris de text i/o treballs sobre:
a) textos seleccionats
b) lectures d'articles, llibres, documentals, pel.lícules

Els comentaris es prepararan amb material complementari fora de l'aula , i podran ser exposats a classe.
Sessió Magistral Classes teòriques impartides pel professor/a a l'aula.
Atenció personalitzada Es realitzaran tutories individuals o en grup
per aquells/es alumnes que ho sol.licitin per la resolució de dubtes sobre la matèria
impartida a l'aula.

Les tutories seran sol.licitades via correu electrònic.