2020_21
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat d'Economia i Empresa
A A 
català 
Doble titulació de Grau d'Administració i Direcció d'Empreses i Dret (2014)
 Assignatures
  TEORIA DEL DRET
   Resultats d'aprenentage
Tipus A Codi Resultats d'aprenentatge
 CE7 Coneix i distingeix les diferents funcions que el Dret pot complir a la societat
 CE8 Genèric
 CE11 Genèric
Tipus B Codi Resultats d'aprenentatge
Tipus C Codi Resultats d'aprenentatge