2017_18
University
Rovira y Virgili
Educational guide 
Faculty of Business and Economics
A A 
english 
Double degree in Business Administration and Management and Law (2014)
 Subjects
  THEORY OF LAW
   Assessment
Methodologies Competences Description Weight        
Problem solving, classroom exercises
A7
C5

Capacitat de discurs i comunicació de continguts generals.
20
Mixed tests
DRET-A7
C5
Prova Mixta on hauran de ser mostrats els coneixements assolits durant el curs. 50
Practical tests
DRET-A7
Capacitat de resolució de problemes pràctics 30
Others  
 
Other comments and second call

Per tal de procedir a realitzar la mitjana de les qualificacions de l'assignatura caldrà haver superat amb una nota mínima de 4 cadascuna de les parts, tant la part pràctica com la part teòrica. La part teòrica s'avaluarà amb una prova mixta (50%). La part pràctica consisteix en la resolució de dues proves; una primera dels temes 1 a 3 (30%) i una segona dels temes 4 i 5 (20%).

A la segona convocatòria, les proves avaluatives seran iguals a les de la primera convocatòria.