2020_21
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat d'Economia i Empresa
A A 
català 
Doble titulació de Grau d'Administració i Direcció d'Empreses i Dret (2014)
 Assignatures
  MATEMÀTIQUES II
DADES IDENTIFICATIVES 2020_21
Assignatura (*) MATEMÀTIQUES II Codi 16914012
Ensenyament
Doble titulació de Grau d'Administració i Direcció d'Empreses i Dret (2014)
Cicle 1r
Descriptors Crèd. Tipus Curs Període Horaris i dates d'examen
6 Formació bàsica Primer 2Q
Modalitat i llengua d'impartició Veure grups activitat
Prerequisits
Departament Economia
Gestió d'Empreses
Coordinador/a
VILELLA BACH, MISERICÒRDIA
MASIP VIÑES, JOAN
LLERENA GARRÉS, FRANCISCO
MARQUEZ ALVAREZ, NORBERTO
Adreça electrònica norberto.marquez@urv.cat
francisco.llerena@urv.cat
joan.masip@urv.cat
cori.vilella@urv.cat
Professors/es
MARQUEZ ALVAREZ, NORBERTO
LLERENA GARRÉS, FRANCISCO
MASIP VIÑES, JOAN
VILELLA BACH, MISERICÒRDIA
Web http://http://moodle.urv.cat/
Informació rellevant

LA DOCÈNCIA SERÀ PRESENCIAL i seguirà la informació inclosa en aquesta guia docent.

En cas que no es pugui garantir la presencialitat total de l'assignatura i es contempli un escenari de docència mixta/híbrida, l'adaptació es faria de la manera següent:

  • Docència:Les classes magistrals amb contingut teòric es faran a distància i es deixaran enregistrades al Moodle. Les sessions presencials es dedicaran a la resolució d’exercicis dels temes treballats prèviament pels estudiants i resolució de dubtes.
  • Avaluació:Es mantenen les metodologies i el pesos de les proves, que poden ser tant presencials com virtuals.
  • Atenció Personalitzada:L’atenció personalitzada es farà per videoconferència o altres mitjans electrònics.

DESCRIPCIÓ GENERAL DE L’ASSIGNATURA Desenvolupament d'eines matemàtiques d'optimització per a la presa de decisions quantitatives

Impartida per la FEE
(*)La Guia docent és el document on es visualitza la proposta acadèmica de la URV. Aquest document és públic i no es pot modificar, llevat de casos excepcionals revisats per l'òrgan competent/ o degudament revisats d'acord amb la normativa vigent