2019_20
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat d'Economia i Empresa
A A 
català 
Doble titulació de Grau d'Administració i Direcció d'Empreses i Dret (2014)
 Assignatures
  MATEMÀTIQUES II
   Planificació
Metodologies  ::  Proves
  Competències (*) Hores a classe
Hores fora de classe
(**) Hores totals
Activitats Introductòries
C1
C4
1 0 1
Sessió Magistral
A2
B2
C1
C4
24 24 48
Resolució de problemes, exercicis a l'aula ordinària
A2
B2
C1
C4
25 25 50
Resolució de problemes, exercicis
A2
B2
C1
C4
0 25 25
Pràctiques a través de TIC
A2
B2
C1
C2
C4
0 10 10
Atenció personalitzada
B2
4 0 4
 
Proves objectives de preguntes curtes
A2
B2
C1
C4
2 2 4
Proves pràctiques
A2
B2
C1
C4
2 2 4
Proves objectives de tipus test
A2
B2
C1
C2
2 2 4
 
(*) En el cas de docència no presencial, són les hores de treball amb suport vitual del professor.
(**) Les dades que apareixen a la taula de planificació són de caràcter orientatiu, considerant l’heterogeneïtat de l’alumnat