2020_21
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat d'Economia i Empresa
A A 
català 
Doble titulació de Grau d'Administració i Direcció d'Empreses i Dret (2014)
 Assignatures
  ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
DADES IDENTIFICATIVES 2020_21
Assignatura (*) ORGANITZACIÓ D'EMPRESES Codi 16914013
Ensenyament
Doble titulació de Grau d'Administració i Direcció d'Empreses i Dret (2014)
Cicle 1r
Descriptors Crèd. Tipus Curs Període Horaris i dates d'examen
6 Formació bàsica Primer 2Q
Modalitat i llengua d'impartició Veure grups activitat
Prerequisits
Departament Gestió d'Empreses
Coordinador/a
LÓPEZ PANISELLO, MA. BELÉN
GARCÍA ÁLVAREZ, MARÍA ERCILIA
VALLDUVÍ BOTET, GERARD
MONTERO VILELA, JUAN ANDRES
UTGÉ HERNÁNDEZ, IVAN
Adreça electrònica mariaercilia.garcia@urv.cat
mabelen.lopez@urv.cat
gerard.vallduvi@urv.cat
ivan.utge@urv.cat
maria.biendicho@urv.cat
juanandres.montero@urv.cat
Professors/es
GARCÍA ÁLVAREZ, MARÍA ERCILIA
LÓPEZ PANISELLO, MA. BELÉN
VALLDUVÍ BOTET, GERARD
UTGÉ HERNÁNDEZ, IVAN
BIENDICHO ROCH, MARIA
MONTERO VILELA, JUAN ANDRES
Web
Informació rellevant

LA DOCÈNCIA SERÀ PRESENCIAL i seguirà la informació inclosa en aquesta guia docent.

En cas que no es pugui garantir la presencialitat total de l'assignatura i es contempli un escenari de docència mixta/híbrida, l'adaptació es faria de la manera següent:

  • Docència: En aquesta assignatura la docència es farà mitjançant classes inverses. És a dir, les classes teòriques es faran a distància i s’aprofitarà la presencialitat, en primer lloc, per reforçar els conceptes teòrics més complexos i, en segon lloc, per dur a terme les classes més pràctiques.
  • Avaluació: L’avaluació es mantindrà igual com està a la guia docent, però les proves mixtes es realitzaran de forma online i la presentació oral del treball es durà a terme mitjançant la gravació d’un vídeo.
  • Atenció personalitzada: L'atenció personalitzada i resolució de dubtes es farà per videoconferència i/o correu electrònic.

DESCRIPCIÓ GENERAL DE L'ASSIGNATURA
Introducció als conceptes d'empresa i empresari. Aproximació als àrees funcionals: conceptes i mètodes inicials. Ubicar l'empresa en un entorn on la competitivitat és determinant a l'hora de prendre decisions.

Impartida per la FEE
(*)La Guia docent és el document on es visualitza la proposta acadèmica de la URV. Aquest document és públic i no es pot modificar, llevat de casos excepcionals revisats per l'òrgan competent/ o degudament revisats d'acord amb la normativa vigent