2015_16
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat d'Economia i Empresa
A A 
català 
Doble titulació de Grau d'Administració i Direcció d'Empreses i Dret (2014)
 Assignatures
  ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
   Continguts
Tema Subtema
TEMA 1. EMPRESA I EMPRESARI


1.1. L’empresa i el sistema econòmic
1.2. Funcions de l’empresa com a agent econòmic
1.3. Introducció conceptual a l’empresa
1.4. Classes d’empreses
1.5. La figura de l’empresari i de l'emprenedor: la creació d'empreses
TEMA 2. ELS SUBSISTEMES EMPRESARIALS 2.1. Els subsistemes constitutius de l’empresa
2.2. El subsistema d’administració
2.3. El subsistema productiu i d’operacions
2.4. El subsistema comercial
2.5. El subsistema de recursos humans
2.6. El subsistema d’inversió i finançament
TEMA 3. L'ENTORN EMPRESARIAL 3.1. Concepte i naturalesa de l'entorn
3.2. Factors de l’entorn i efectes sobre l’empresa
3.3. La resposta de l’empresa a l’entorn: la direcció estratègica
3.4. Els grups d’interès a l’empresa
3.5. L’ètica i la responsabilitat social de l’empresa
TEMA 4. LA COMPETITIVITAT EMPRESARIAL 4.1. Concepte i nivells de la competitivitat
4.2. Les dimensions i factors de la competitivitat
4.3. Avantatges competitius i estratègies competitives
4.4. Les forces competitives en els sectors industrials
4.5. Recursos i capacitats de l’empresa