2017_18
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat d'Economia i Empresa
A A 
català 
Doble titulació de Grau d'Administració i Direcció d'Empreses i Dret (2014)
 Assignatures
  ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
   Continguts
Tema Subtema
TEMA 1. EMPRESA I EMPRESARI


1.1. L’empresa i el sistema econòmic
1.2. Introducció conceptual a l’empresa
1.3. La figura de l’empresari
TEMA 2. LES ÀREES FUNCIONALS DE L'EMPRESA 2.1. Administració
2.2. Operacions
2.3. Comercialització
2.4. Recursos humans
2.5. Inversió i finançament
TEMA 3. L'ENTORN EMPRESARIAL 3.1. Concepte i naturalesa de l'entorn
3.2. Anàlisis de l'entorn general
3.3. Anàlisis de l'entorn específic
TEMA 4. LA DIRECCIÓ ESTRATÈGICA 4.1. El procés de direcció estratègica
4.2. Estratègies corporatives i competitives
4.3. L’ètica i la responsabilitat social de l’empresa
TEMA 5. LA COMPETITIVITAT EMPRESARIAL 5.1. Concepte de competitivitat empresarial
5.2. Les dimensions i factors de la competitivitat
5.3. Avantatges competitius