2017_18
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat d'Economia i Empresa
A A 
català 
Doble titulació de Grau d'Administració i Direcció d'Empreses i Dret (2014)
 Assignatures
  ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
   Planificació
Metodologies  ::  Proves
  Competències (*) Hores a classe
Hores fora de classe
(**) Hores totals
Activitats Introductòries
2 0 2
Sessió Magistral
A4
35 0 35
Treballs
A4
B4
B5
C1
C4
2 20 22
Estudis previs
A4
B4
B6
C4
2 50 52
Supòsits pràctics/ estudi de casos a l'aula ordinària
A4
B4
B6
C4
12 0 12
Resolució de problemes, exercicis a l'aula ordinària
A4
B4
B6
2 0 2
Atenció personalitzada
A4
B4
B6
C4
2 0 2
 
Proves mixtes
A4
B4
B6
C1
C4
3 20 23
 
(*) En el cas de docència no presencial, són les hores de treball amb suport vitual del professor.
(**) Les dades que apareixen a la taula de planificació són de caràcter orientatiu, considerant l’heterogeneïtat de l’alumnat