2016_17
University
Rovira y Virgili
Educational guide 
Faculty of Business and Economics
A A 
english 
Double degree in Business Administration and Management and Law (2014)
 Subjects
  COMPANY ORGANIZATION
   Methodologies
Methodologies
  Description
Introductory activities Activitats encaminades a prendre contacte i a recollir informació dels alumnes i presentació de l’assignatura.
Lecture Exposició dels continguts de l'assignatura.
Assignments Activities designed to make contact with students, collect information from them and introduce the subject.
Previous studies Compilation and reading of documentation, proposed solutions for the exercises the student has to do in the laboratory.
Practicums/Case studies Plantejament d’una situació (real o simulada) en la que ha de treballar l’estudiant per donar una solució argumentada al tema, resoldre una sèrie de preguntes concretes o realitzar una reflexió global.
Problem solving, classroom exercises Formulation, analysis, resolution and debate of a problem or exercise related to the topic of the subject.
Personal tuition Utilització de les hores d'atenció a l'estudiant per resoldre qüestions i dubtes concrets.