2016_17
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat d'Economia i Empresa
A A 
català 
Doble titulació de Grau d'Administració i Direcció d'Empreses i Dret (2014)
 Assignatures
  PART GENERAL DEL DRET CIVIL
   Planificació
Metodologies  ::  Proves
  Competències (*) Hores a classe
Hores fora de classe
(**) Hores totals
Activitats Introductòries
A7
2 0 2
Sessió Magistral
A1
A7
A9
B1
38 76 114
Resolució de problemes, exercicis
A1
A7
A9
B1
B4
C3
14 7 21
Atenció personalitzada
A1
A7
A9
2 2 4
 
Proves objectives de tipus test
A1
C3
2 2 4
Proves objectives de tipus test
A1
C3
1 1 2
Proves pràctiques
A1
C3
1 1 2
 
(*) En el cas de docència no presencial, són les hores de treball amb suport vitual del professor.
(**) Les dades que apareixen a la taula de planificació són de caràcter orientatiu, considerant l’heterogeneïtat de l’alumnat