2020_21
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat d'Economia i Empresa
A A 
català 
Doble titulació de grau d'Administració i Direcció d'Empreses i Dret (2014)
 Assignatures
  PART GENERAL DEL DRET CIVIL
   Recomanacions

Assignatures que en continuen el temari
DRET D'OBLIGACIONS I CONTRACTES/15214106

Assignatures que es recomana cursar simultàniament
FONAMENTS DE DRET PÚBLIC DE CATALUNYA/15214101

Assignatures que es recomana haver cursat prèviament
HISTÒRIA DEL DRET/15214003
DRET ROMÀ/15214002
HABILITATS DEL JURISTA/15214001
CONSTITUCIÓ I SISTEMA DE FONTS/15214005