2019_20
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat d'Economia i Empresa
A A 
català 
Doble titulació de Grau d'Administració i Direcció d'Empreses i Dret (2014)
 Assignatures
  PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
   Continguts
Tema Subtema
TEMA 1.- LA COMPTABILITAT NACIONAL 1.1. La Comptabilitat Nacional
1.2. Del PIB pm a la capacitat / necessitat de finançament
TEMA 2. - ANÀLISI SECTORIAL D’UNA ECONOMIA 2.1. Estructura econòmica sectorial
2.2. Les relacions intersectorials
TEMA 3. – ANÀLISI DEL CREIXEMENT ECONÒMIC I INDICADORS DE CONJUNTURA 3.1. El creixement econòmic
3.2. Mercat laboral i determinats del creixement econòmic
3.3. Sector públic
TEMA 4. – SECTOR EXTERIOR D'UNA ECONOMIA 4.1. Balança de pagaments
4.2. Indicadors de sector exterior

TEMA 5. INDICADORS SOCIOECONÒMICS 5.1. Comparacions internacionals
5.2. Benestar, desigualtat i pobresa