2019_20
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat d'Economia i Empresa
A A 
català 
Doble titulació de Grau d'Administració i Direcció d'Empreses i Dret (2014)
 Assignatures
  PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
   Planificació
Metodologies  ::  Proves
  Competències (*) Hores a classe
Hores fora de classe
(**) Hores totals
Activitats Introductòries
A5
A7
0.5 0.5 1
Sessió Magistral
A7
C3
30.5 29.5 60
Pràctiques a través de TIC en aules informàtiques
A5
C3
6 10 16
Treballs
A5
A7
B5
B6
C1
C3
C4
6 30 36
Atenció personalitzada
B6
1 0 1
Supòsits pràctics/ estudi de casos a l'aula ordinària
A1
C3
12 20 32
 
Proves de desenvolupament
A1
C3
C4
4 0 4
 
(*) En el cas de docència no presencial, són les hores de treball amb suport vitual del professor.
(**) Les dades que apareixen a la taula de planificació són de caràcter orientatiu, considerant l’heterogeneïtat de l’alumnat