2017_18
University
Rovira y Virgili
Educational guide 
Faculty of Business and Economics
A A 
english 
Double degree in Business Administration and Management and Law (2014)
 Subjects
  LEGAL INSTITUTIONS OF THE EUROPEAN UNION
IDENTIFYING DATA 2017_18
Subject (*) LEGAL INSTITUTIONS OF THE EUROPEAN UNION Code 16914020
Study programme
Double degree in Business Administration and Management and Law (2014)
Cycle 1st
Descriptors Credits Type Year Period Exam timetables and dates
6 Basic Course Third 2Q
Modality and teaching language See working groups
Prerequisites
Department Public Law
Coordinator
GONZÁLEZ BONDIA, ALFONSO
E-mail alfonso.gonzalez@urv.cat
joaquim.millan@urv.cat
Lecturers
GONZÁLEZ BONDIA, ALFONSO
MILLAN ALEGRET, JOAQUIM
Web
General description L'assignatura Institucions de Dret de la Unió Europea té caràcter presencial i segueix un sistema d'avaluació continuada.El contingut d’aquesta assignatura s’estructura en cinc blocs clarament diferenciats. El primer bloc es dedica a una aproximació general al procés de construcció europea que es materialitza amb la creació de les Comunitats Europees i que amb l'entrada en vigor del Tractat de Lisboa s’ha vist transformat amb la constitució de la Unió Europea que substitueix la Comunitat Europea. A continuació, s’analitza el marc institucional de la Unió Europea amb l’estudi de les característiques formals de les seves principals institucions i les funcions que tenen atribuïdes.El tercer, quart i cinquè bloc es dediquen a l’anàlisi de l’ordenament jurídic de la Unió Europea amb l’estudi del sistema de fonts, de l’aplicació de les normes de la Unió, de les relacions entre l’ordenament jurídic de l'UE i els ordenaments jurídics dels Estats membres, així com dels mecanismes de control que s’han previst per garantir la seva aplicació uniforme.
Impartida per la FCJ
(*)The teaching guide is the document in which the URV publishes the information about all its courses. It is a public document and cannot be modified. Only in exceptional cases can it be revised by the competent agent or duly revised so that it is in line with current legislation.