2017_18
University
Rovira y Virgili
Educational guide 
Faculty of Business and Economics
A A 
english 
Double degree in Business Administration and Management and Law (2014)
 Subjects
  PUBLIC INTERNATIONAL LAW
IDENTIFYING DATA 2017_18
Subject (*) PUBLIC INTERNATIONAL LAW Code 16914101
Study programme
Double degree in Business Administration and Management and Law (2014)
Cycle 1st
Descriptors Credits Type Year Period Exam timetables and dates
8 Compulsory First 2Q
Modality and teaching language See working groups
Prerequisites
Department Public Law
Coordinator
CALVET CASAJUANA, ADRIÀ
E-mail adria.calvet@urv.cat
Lecturers
CALVET CASAJUANA, ADRIÀ
Web
General description L’assignatura proposa una comprensió de la societat internacional contemporània, que per donar compliments a les seves necessitats com a grup social, ha generat un ordenament jurídic propi, el Dret internacional públic. Ordenament que analitzarem des de la triple aproximació: a) el anàlisis de les fonts formal de creació de normes internacionals; b) la determinació dels ens que tenen subjectivitat jurídica en el mateix (Estats i Organitzacions internacionals principalment); c) i es mecanismes d’aplicació de les normes i de reacció davant els incompliments.
Impartida per la FCJ
(*)The teaching guide is the document in which the URV publishes the information about all its courses. It is a public document and cannot be modified. Only in exceptional cases can it be revised by the competent agent or duly revised so that it is in line with current legislation.