2019_20
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat d'Economia i Empresa
A A 
català 
Doble titulació de Grau d'Administració i Direcció d'Empreses i Dret (2014)
 Assignatures
  DRET INTERNACIONAL PÚBLIC
   Resultats d'aprenentage
Tipus A Codi Resultats d'aprenentatge
 A1 Genèric
 A2 Comprèn com sorgeixen les normes internacionals i entén la interacció entre l’ordenament normatiu intern i l’internacional
 A5 Entén i coneix les principals característiques de la societat globalitzada contemporània i les tensions que es manifesten en l’aplicació de les normes
Tipus B Codi Resultats d'aprenentatge
 B3 Identifica necessitats de millora en situacions i contexts complexos
 B6 Genèric
Tipus C Codi Resultats d'aprenentatge
 C3 Utilitza la informació comprenent les implicacions econòmiques, legals, socials i ètiques de l’ accés a la informació i el seu ús