2019_20
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat d'Economia i Empresa
A A 
català 
Doble titulació de Grau d'Administració i Direcció d'Empreses i Dret (2014)
 Assignatures
  DRET INTERNACIONAL PÚBLIC
   Metodologies
Metodologies
  Descripció
Activitats Introductòries
Explicació del funcionament de l'assignatura i presentació del programa.
Sessió Magistral Unitats docents explicades en format de classe magistral. Avaluació amb una prova tipus test i un examen oral.
Es recomana haver consultat abans de cada sessió el tema corresponent d'algun dels Manuals recomanats.
Atenció personalitzada Tutories per resoldre dubtes i ampliar continguts.
Treballs Treball tutoritzat de l'alumne d'anàlisis d'un tractat internacional multilateral ratificat per l'Estat espanyol. Cal haver-lo llegit abans d'iniciar la tutorització.
Estudi i debat a classe de textos jurídics i casos concrets, amb petites aportacions escrites dels estudiants. És obligatori haver llegit abans de cada sessió els textos i casos que es debatran.