2018_19
University
Rovira y Virgili
Educational guide 
Faculty of Business and Economics
A A 
english 
Double degree in Business Administration and Management and Law (2014)
 Subjects
  PUBLIC INTERNATIONAL LAW
   Assessment
Methodologies Competences Description Weight        
Assignments
A5
B3
Treball tutoritzat d'anàlisis d'un tractat internacional multilateral ratificat per l'Estat espanyol i d'una Organització Internacional. Avaluació equivaldra al 30% (15% + 15%) de la nota final. 30% de la nota final
Oral tests
A2
B3
C3
Proba oral de tres preguntes equivalent al 50% de la nota final i amb contingut global de tota l'assignatura. 50%
Multiple-choice objective tests
A2
A5
B3
Proba text relñativa a la part i (societat internbacional) i II (Fonts) del Programa. 20%
Others  
 
Other comments and second call

Els que tinguin l'assignatura suspesa podràn fer un examen final Oral equivalent al 50% de la nota final, que farà mitja amb l'examen- test i les pràctiques.