2014_15
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat d'Economia i Empresa
A A 
català 
Doble titulació de Grau d'Administració i Direcció d'Empreses i Dret (2014)
 Assignatures
  DRET INTERNACIONAL PÚBLIC
   Fonts d'informació
Bàsica REMIRO BROTÓNS, A.; RIQUELME CORTADO, R., DÍEZ-HOCHLEITNER, J.; ORIHUELA CALATAYUD, E.; PÉREZ-PRAT D, Derecho Internacional, 1a ed, tirant lo blanc, València, 2007
Diez de Velasco, M. (ed), , Instituciones de Derecho Internacional Público, tom I, , 16 ed., Tecnos, Madrid, 2007
Abellan Honrubia, V. (Dir.),, Pràcticas de Derecho Internacional Público, 3 ed. , J. M. Bosch, Barcelona, 2005,
Torres Ugena, Nila, Textos normativos de derecho internacional público, 11 ed., Civitas, Madrid, 2008
CARRILLO SALCEDO, JUAN ANTONIO, EL DERECHO INTERNACIONAL EN PERSPECTIVA HISTORICA, , Tecnos, Madrid, 1990
Curso de Derecho Internacional Público, GONZALEZ CAMPOS, JULIO D. y SANCHEZ RODRIGUEZ, LUIS I. y SAENZ DE SANTA MARIA, PAZ ANDRES, 3 ed., Thomson-Civitas, Madrid, 2003
CURSO DE DERECHO INTERNACIONAL PUBLICO Y ORGANIZACIONES INTERNACI ONALES , PASTOR RIDRUEJO, J.A., , 12 ed., TECNOS, Madrid, 2008
Lecciones de Derecho Internacional Público, RODRIGUEZ CARRION, A., 6 ed., Tecnos, Madrid, 2006
Derecho internacional público parte general, MARIÑO MENENDEZ, Fernando, 4 ed., Trotta, Madrid, 2005,
Historia del Derecho Internacional Público, TRUYOL Y SERRA, Antonio, , Tecnos, Madrid, 1998

Complementària