2016_17
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat d'Economia i Empresa
A A 
català 
Doble titulació de Grau d'Administració i Direcció d'Empreses i Dret (2014)
 Assignatures
  DRET INTERNACIONAL PÚBLIC
   Fonts d'informació
Bàsica PASTOR RIDRUEJO, J.A.,, CURSO DE DERECHO INTERNACIONAL PUBLICO Y ORGANIZACIONES INTERNACIONALES, 18 ed. , TECNOS, Madrid, 2014
MARIÑO MENENDEZ, Fernando , Derecho internacional público parte general , 4 ed. , Trotta, Madrid, 2005
RODRIGUEZ CARRION, A, Lecciones de Derecho Internacional Público, 6 ed. , Tecnos, Madrid, 2006
TRUYOL Y SERRA, Antonio , Historia del Derecho Internacional Público, 1a, Tecnos, Madrid, 1998
CARRILLO SALCEDO, JUAN ANTONIO, EL DERECHO INTERNACIONAL EN PERSPECTIVA HISTORICA, 1 ed, Tecnos, Madrid, 1991
Torres Ugena, Nila, Textos normativos de derecho internacional público, 13 ed., Civitas, Madrid, 2012
Abellan Honrubia, V. (Dir.),, Pràcticas de Derecho Internacional Público, 3 ed. , J. M. Bosch, Barcelona, 2005,
Diez de Velasco, M. (ed), , Instituciones de Derecho Internacional Público, tom I, , 18 ed., Tecnos, Madrid, 2013
Cesáreo Gutiérrez Espada y María José Cervell Hortal, El Derecho internacional en la encrucijada : curso general de derecho internacional público, 3 ed, trotta, Madrid, 2012
GONZALEZ CAMPOS, JULIO D. y SANCHEZ RODRIGUEZ, LUIS I. y SAENZ DE SANTA MARIA, PAZ ANDRES , Curso de Derecho Internacional Público, 4a, Thomson-Civitas, Madrid, 2008

Complementària